Kwartierstaat Alma


Kwartierstaat van Bette en Imke Alma
Zevende generatie128. genealogie kwartierstaat Bette Lammerts Alma, geb. Noordwolde 8 febr., ged. ald. 11 febr. 1770, † Zuidwolde 6 apr. 1855, landbouwer te Noordwolde (1793-1805), daarna op Alma te Bedum (1805-1845), beλdigd taxateur in Innersdijk, gemeenteraadslid, adjunct-burgemeester (1812), tweede, later eerste assessor der gemeente Bedum, rentenier, † Zuidwolde 6 apr. 1855, tr. 2Ί Bedum 11 sept. 1813 Elisabeth Jans Kruizinga, geb. Wierum 3 apr., ged. ald. 4 apr. 1790, † Bedum 29 jan. 1818, dochter van Jan Wichers Kruizinga en Gebke Fybes; tr. 3Ί Bedum 2 juni 1832 Martje Jans Kruizinga, geb. Wierum 20 aug., ged. ald. 3 sept. 1786, † Bedum 14 jan. 1840, zuster van de voorgaande en weduwe van Jan Pieters Timmer; tr. 1Ί Noordwolde (huwelijkscontract Bedum 17 juli) 19 juli 1795
129. genealogie kwartierstaat Trientje Klaassens, ged. Westerdijkshorn 20 mei 1764, † Bedum (huis 205) 28 jan. 1813.
Uit dit huwelijk nageslacht.
130. genealogie kwartierstaat Geert Heines de Vries, ged. Grijpskerk 28 okt. 1764, landbouwer te Wetsinge en Sauwerd en sous-maire van Adorp, † Sauwerd 20 sept., begr. ald. 25 sept. 1811, tr. Sauwerd (huwelijkscontract Wetsinge 21 apr. [[R.A. XXXIX d 3, fol. 149.]]) 16 mei 1796
131. genealogie kwartierstaat Aaffien Fokkes, ged. Sauwerd 27 juni 1773, † Sauwerd 27 aug., begr. Adorp 29 aug. 1842; zij hertr. Adorp 29 mei 1813 Klaas Willems Nienhuis, geb. Onderwierum 23 nov., ged. ald. 3 dec. 1786, landbouwer te Onderwierum en Sauwerd, † Sauwerd 11 sept. 1861, zoon van Willem Tonnis en Anje Klaassens (Pot) (zuster van Trientje Klaassens, 129).
In mijn bezit is een akte van 30 okt. 1799, volgens welke Geert Heines en Aafjen Fokkes kopen van de administrerend kerkvoogd van Wetsinge en Sauwerd de beklemming van zes grazen pastorieland van Wetsinge voor f 1200.-
Successiememorie Aaffien Fokkes. Zij testeerde 22 juni 1831 voor mr. A.J. van Royen. Eigendom.
Omm. gesl., sub VIII.235.1: Geert Heines is boekhoudend vreemde voogd over Jacob, Albertje en Cornelis, kinderen van wijlen Jacobus Herema bij Anje Cornelis (zuster van Liefke Cornelis Brands, nr. 133) op 23 maart 1808. Voormond is Jan Cornellis, sibbevoogd is Egbert Hamming.
Getuigen bij hun huwelijkscontract waren aan bruidegomszijde: Dyna Symons, weduwe van Heine Gerrits, moeder, Thomas Everts [tr. Wetsinge 27 apr. 1777 Harmke Heines] als zwager, Gerrit Heines en Grietje Ekkes, broer en snaarsche, Symon Heines [tr. of ondertr. Ezinge 12 febr. 1799 Janna Gerrits], broer; aan bruidszijde: Fokke Eilderts en Grietje Dates, ouders, Kornelis Pieters, zwager, Jan Eilderts, oom, Ewolt Jans en Geertruid Dates, aangetrouwde oom en tante, Symon Dates, oom.
In 1810 wordt Geert Heines, boer, te Sauwerd, huis nr. 7, aangeslagen in klasse 20, betaalt hij in de 100ste penning f 1-5-0 en wordt hij voor een bedrag van f 62-10- aangeslagen [[Arch. Gewest. besturen, inv.nr. ...]].
Succ. Mem., inv.nr. 44, d.d. 20 sept. 1811, nr. 140: Geert Heines, Sauwerd, overgeleverd sommabiljet f 10-10, vrij van belasting, art. 5, overlever. memorie 19 nov. 1811.
Uit dit huwelijk:
1.Dina Geerts de Vries, geb. Sauwerd 1 nov. 1797 (= 65).
2.Grietje Geerts de Vries, geb. Sauwerd 2 okt. 1799, † Baflo 8 febr. 1872, tr. Adorp 1 nov. 1823 Ceje Pieters Kruisinga, geb. Wetsinge 17 sept., ged. ald. 27 sept. 1795, bakker, winkelier, † Rasquert 3 nov. 1863, zoon van Pieter Cejes Kruizinga en Bauke Fokkes.
Uit dit huwelijk:
a.Pieter Cejus Kruizinga, geb. Sauwerd 21 sept. 1824, † Wetsinge 23 aug. 1826.
b.Bouke Kruizinga, geb. Hogemeeden 4 sept. 1827, † Saaxumhuizen 29 jan. 1863, tr. Baflo 24 dec. 1862 Menne Pieters Glas, geb. Saaxumhuizen 14 maart 1815, landbouwer, † Saaxumhuizen 28 sept. 1871, zoon van Berend Mennes Glas en Eltje Luurts Doornbos.
c.Aafke Cejes Kruizinga, geb. Hogemeeden 11 febr. 1830, † Westernieland 4 febr. 1885, tr. Baflo 29 juni 1861 Hendrik Stookzel, geb. Rasquert 17 nov. 1827, smid, † Westernieland 25 maart 1898, zoon van Derk Hendriks Stookzel en Pieterke Abels Turringa.
d.Pieter Cejes Kruizenga, geb. Den Horn 27 aug. 1831, † Groningen 10 febr. 1914, tr. Dokkum 17 mei 1866 Elizabeth Lubberts Veldkamp, geb. Dokkum 3 jan. 1830, † Groningen 29 maart 1918, dochter van Lubbert Ennes Veltkamp en Adriaantje Imhoff.
e.Geert Heines Kruizinga, geb. Hogemeeden 26 jan. 1833, † Hogemeeden 26 apr. 1834.
f.Geert Heines Kruizinga, geb. Hogemeeden 19 juni 1835, † Schiermonnikoog 27 jan. 1908, tr. Schiermonnikoog 17 dec. 1863 Maaike Pieters Teensma, geb. Schiermonnikoog 19 aug. 1837, † Schiermonnikoog 11 maart 1883, dochter van Pieter Teensen Teensma en Thomina Meertens Kruisinga.
g.Fokke Pieters Kruizenga, geb. Hogemeeden 9 dec. 1837, † Hogemeeden 18 apr. 1838.
h.Grietje Kruizenga, geb. Hogemeeden 19 jan. 1840, † Ulrum 4 apr. 1910, tr. Ulrum 30 okt. 1875 Eisse Cremer, geb. Ulrum 22 apr. 1836, koopman, † Ulrum 24 apr. 1906, zoon van Pieter Pieters Cremer en Trientje Klasens Bronkema.
i.Fokke Kruizinga, geb. Hogemeeden 13 maart 1842, broodbakker, † Groningen 31 maart 1910, tr. Groningen 9 apr. 1874 Marijke Schoonbeek, geb. Kollum 23 juli 1844, † Groningen 20 jan. 1916, dochter van Eise Schoonbeek en IJbeltje Laffra.
3.Martje Geerts de Vries, geb. Sauwerd 19 juli 1802, † Leens 4 juni 1879, tr. Leens 15 nov. 1823 Derk Pieters Hoeksema, geb. Wehe 8 juni 1794, onderwijzer, roggemolenaar, grutter te Ulrum, † Leens 29 okt. 1883, zoon van Pieter Cornellis Hoeksema en Jantje Pieters.
Uit dit huwelijk:
a.Jan Hoeksema, geb. Zuurdijk 8 dec. 1824, † Appingedam 12 maart 1907, tr. Ulrum 17 apr. 1867 Ida Pott, geb. Houwerzijl 26 maart 1838, † Bierum 22 okt. 1925, dochter van Hendericus Pott en Anje Meertens Ritsema.
b.Geert Derks Hoeksema, geb. Zuurdijk 24 nov. 1826, † Zuurdijk 9 jan. 1827.
c.Geert Hoeksema, geb. Zuurdijk 27 jan. 1828, † Ulrum 13 sept. 1842.
d.Aaffien Hoeksema, geb. Zuurdijk 2 nov. 1830, † Leens 25 maart 1892, tr. 1° Ulrum 24 apr. 1852 Jan Sleuver, geb. Ulrum 26 dec. 1824, gemeenteontvanger, † Ulrum 2 mei 1857, zoon van Abel Jans Sleuver en Johanna Alberts Kapenga; tr. 2° Ulrum 12 febr. 1859 Jelte Buikema, geb. Kloosterburen 16 febr. 1825, grofsmid, † Hornhuizen 27 okt. 1918, zoon van Aldert Rijpkes Buikema en Jantje Geerts Fongers.
e.Pieter Hoeksema, geb. Zuurdijk 2 juli 1833, † Ulrum 19 apr. 1860, ongehuwd.
f.Jantje Derks Hoeksema, geb. Zuurdijk 19 nov. 1835, † Zuurdijk 28 nov. 1835.
g.Jantje Hoeksema, geb. Zuurdijk 10 jan. 1838, † Ulrum 26 okt. 1857, ongehuwd.
h.Dina Derks Hoeksema, geb. Zuurdijk 9 apr. 1840, † Zuurdijk 14 apr. 1840.
i.Geert Hoeksema, geb. Ulrum 15 juli 1843, landbouwer, † Uithuizermeeden 11 jan. 1903, tr. Ulrum 11 nov. 1884 Trientje Hoekstra, geb. Zoutkamp 7 apr. 1848, † Leens 9 apr. 1932, dochter van Jacob Ouwes Hoekstra en Anje Jans Loots.
4.Heine Geerts de Vries, geb. Sauwerd 18 sept. 1805, te Sauwerd, landbouwer te Baflo, † Baflo 11 apr. 1871, tr. 1° Aduard 21 juni 1832 Aaltje Goossens Braker, geb. Adorp 10 juli, ged. ald. 22 juli 1810, † Hoogkerk 2 februari 1834, dochter van Goossen Hindriks Braker en Elisabeth Wiltes Heidema; tr. 2° Baflo 18 nov. 1843 Geertruida Jans Dijkhuis, Hornhuizen 2 sept. 1813, † Baflo 4 okt. 1856, dochter van Jan Luitjens Dijkhuis en Martje Jans Visser.
5.Geessien Geerts de Vries, geb. Sauwerd 18 dec. 1808, † Bedum 27 sept. 1838, tr. Adorp 13 aug. 1829 Pieter Gerrits Oosterhuis, ged. Zuidwolde 29 nov. 1801, kastelein, landbouwer te Bedum, dagloner, † Adorp 21 juli 1877, zoon van Gerrit Klaasens Oosterhuis en Fenje Pieters; hij hertr. Bedum 15 febr. 1840 Grietje Jans Boerema, geb. Garnwerd 4 juli, ged. ald. 15 juli 1810, † Adorp 15 dec. 1876, dochter van Jan Mentes Boerema en Anneke Huikes Pannekoek.
Uit dit huwelijk:
a.Gerrit Pieters Oosterhuis, geb. Bedum 21 juni 1830, † Bedum 23 juni 1830.
b.Gerrit Pieters Oosterhuis, geb. Bedum 12 mei 1831, † Adorp 15 mei 1851, ongehuwd.
c.Gerard Oosterhuis, geb. Zuidwolde 31 aug. 1833, landbouwer, † Harssens 12 maart 1892, tr. Adorp 15 apr. 1865 Jantje Boss, geb. Adorp 19 aug. 1842, † Adorp 4 aug. 1900, dochter van Meindert Peters Boss en Hindriktje Hindriks Bosman.
d.Arien Oosterhuis, geb. Bedum 29 febr. 1836, † Adorp 27 apr. 1911, ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk van Aaffien Fokkes:
a.Anna Klasen Nienhuis, geb. Adorp 20 mei 1814, † Wetsinge 25 nov. 1874, tr. Adorp 2 mei 1839 Pieter Kornelis Lugtenborg, landbouwer te Wetsinge, zoon van Pieter Kornelis Lugtenborg en Geeske Rengeniers Hoeksema.
Uit dit huwelijk:
A.Geeske Pieters Lugtenborg, geb. Wetsinge 30 dec. 1840, † Wetsinge 18 febr. 1853.
B.Aafien Lugtenborg, geb. Wetsinge 5 febr. 1843, † Hoogkerk 19 nov. 1938, tr. Adorp 23 mei 1867 Otto van Zanten, geb. Leegkerk 19 febr. 1840, landbouwer, † Hoogkerk 11 nov. 1891, zoon van Pieter Ottes van Zanten en Hiltje Onnes Harkema.
C.kind, geb. en † Wetsinge 29 maart 1846.
D.Klaas Lugtenborg, geb. Wetsinge 25 juni 1847, landbouwer, † Wetsinge 11 jan. 1881, tr. Adorp 15 apr. 1875 Anje Hoeksema, geb. Wetsinge 24 okt. 1849, † Sauwerd 30 jan. 1922, dochter van Rengenier Willems Hoeksema en Knelske Hommes Noordhuis.
E.Pieterke Lugtenborg, geb. Wetsinge 25 aug. 1852, † Wetsinge 2 aug. 1888, tr. Adorp 15 mei 1873 Willem Hoeksema, geb. Wetsinge 31 aug. 1845, landbouwer, † Sauwerd 1 maart 1920, zoon van Rengenier Willems Hoeksema en Knelske Hommes Noordhuis; hij hertr. Adorp 8 jan. 1891 Martje de Vries, geb. Stedum 18 sept. 1855, † Adorp 29 juni 1932, dochter van Jan Tiemens de Vries en Fenje Ekkes Stollinga, en weduwe van Jan Medema.
F.Geeske Lugtenborg, geb. Wetsinge 15 dec. 1854, † Wetsinge 23 aug. 1891, tr. Adorp 24 mei 1877 Jakob Boer, geb. Wetsinge 19 febr. 1851, broodbakker, † Zuidwolde 21 juni 1929, zoon van Jurjen Jakobs Boer en Bouwke Egberts Lantinga; hij hertr. Adorp 8 nov. 1894 Menna Dijk, geb. Garmerwolde 23 apr. 1861, † Zuidwolde 4 maart 1931, dochter van Evert Hindriks Dijk en Ietje Bouwsema, en weduwe van Popke Koning.
G.Pieter Lugtenborg, geb. Wetsinge 1 dec. 1859, landbouwer, † Sauwerd 23 dec. 1916, tr. 1° Adorp 10 mei 1883 Franktje Brands, geb. Sauwerd 18 febr. 1857, † Sauwerd 24 sept. 1908, zoon van Willem Brands en Roelfke Harms van der Molen; tr. 2° Adorp 19 aug. 1913 Frederika Ruitenga, geb. Onderwierum 8 maart 1873, † Sauwerd 18 juli 1948, dochter van Freerk Ruitenga en Aafke Pesman, en weduwe van Hendrik Egberts.
132. genealogie kwartierstaat Aries Cornelis Wiersum, ged. Sauwerd 3 okt. 1762, landbouwer te Sauwerd, † Sauwerd 6 aug. 1817, tr. Sauwerd 27 okt. 1793
133. genealogie kwartierstaat Liefke Cornelis Brands, ged. Sauwerd 23 sept. 1770, † Sauwerd 3 okt. 1827; zij hertr. Adorp 6 nov. 1819 Albert Hindriks Braker, geb. Zuidhorn, ged. ald. 15 jan. 1758, landbouwer, † Adorp 7 sept. 1824, zoon van Hindrik Goossens en Antje Alberts, weduwnaar van Antje Klaassen.
Uit dit huwelijk nageslacht.
134. genealogie kwartierstaat Goossen Hindriks Braker, geb. Zuidhorn 26 jan., ged. ald 3 febr. 1754, landbouwer en maire van Adorp, † Adorp 14 mei 1812, tr. 1° Adorp 16 mei 1784 Aske Hindriks, ged. (volwassen) Adorp 16 juli 1787, † Adorp 30 mei 1799, dochter van Hindrik Cornellis; tr. 2° Adorp (huwelijkscontract Onderdendam 28 sept. [[R.A. LVII l 1, fol. 159.]]) 21 okt. 1804
135. genealogie kwartierstaat Elizabeth Wiltes Heidema, ged. Onderwierum 6 apr. 1777, † Adorp 2 sept. 1821; tr. 2° Adorp 18 dec. 1813 Jelmer Ebes Bierma, geb. Stedum 26 aug., ged. ald. 2 sept. 1781, landbouwer, † Stedum 8 nov. 1832, zoon van Ebe Okkes Bierma en Aafjen Jans Doornbos; hij hertr. Stedum 1 nov. 1824 Kornelske Alderts van der Maar, geb. Hornhuizen 6 febr., ged. ald. 15 febr. 1795, † Stedum 30 juli 1872, dochter van Aldert Tonnis van der Maar en Trynje Berends; zij hertr. Stedum 6 dec. 1834 Jan Thies Doornbos, ged. Middelstum 16 aug. 1807, † Stedum 12 maart 1857, zoon van Jan Jans Doornbos en Anje Jans Doornbos.
In 1798 is hij 45 jaar en landbouwer te Zuidhorn [[S.A. [O.A.?] 1042.]].
In 1810 wordt Goossen Hindriks, boer, te Adorp, huis nr. 27, aangeslagen in klasse 31, betaalt hij in de 100ste penning f 0-10-0 en wordt hij voor een bedrag van f 25,- aangeslagen [[Arch. Gewest. besturen, inv.nr. ...]].
In 1811 wordt Goossen Hindriks Braker genoemd in [het Registre Civique] als geb. op 26 jan. 1754 [[Arch. Gewest. besturen, inv.nr. 1124.]].Getuigen bij hun huwelijkscontract van 28 sept. 1804 waren aan bruidegomszijde Hindrik Cornelis, Albert Hindriks en Jan Reinders, voorstanderen, Knelske Hindriks en Warnder Egberts, zuster en zwager, Hilje Hindriks en Jan Arends Bos, zuster en zwager; aan bruidszijde Aaltje Hommes, weduwe Wilte Pieters, moeder, Pieter Wiltes, Homme Wiltes en Jacobijna Rikkers, Eltjo Wiltes, broeders en snaarsches, Harmke Wiltes en Gerard van der Tuuk, zuster en zwager.
Uit het eerste huwelijk van Goossen Hindriks Braker met Aske Hindriks:
a.Annegjen, ged. Adorp 20 febr. 1785.
b.Hindrik Goossens, ged. Adorp 14 jan. 1787, † Adorp 9 sept., begr. ald. 14 sept. 1808, ongehuwd.
c.Kornelis Goossens Braker, ged. Adorp 7 maart 1790, landbouwer, rentenier, † Aduard 5 aug. 1854, tr. 1° Aduard 12 apr. 1817 Anje Mennes Drewes, geb. Den Ham 3 jan., ged. ald. 12 jan. 1794, † Hoogemeeden 30 dec. 1837, dochter van Menne Drewes en Geertje Gerrits; tr. 2° Aduard 12 juli 1841 Jantje Tiemens de Boer, geb. Lagemeeden 24 febr., ged. Oostwold 7 maart 1804, † Aduard 13 juni 1869, dochter van Tiemen Jans de Boer en Eltje Jans Iwema; weduwe van Klaas Tomas Landman.
Uit het eerste huwelijk:
A.Aske Braker, geb. Hoogemeeden 8 febr. 1818, † Aduard 24 mei 1881, tr. Aduard 2 febr. 1843 Sikke Harms Postema, geb. Hoogemeeden 1815/1816, schipper, arbeider, † Aduard 28 jan. 1883, zoon van Luitjen Folkerts Postema en Sijtske Ennes Valk.
B.Menne Kornelis Braker, geb. Hoogemeeden 7 okt. 1819, tolpachter, † Onderdendam 31 dec. 1889, tr. Aduard 23 mei 1844 Grietje Alberts Oosting, geb. Lagemeeden 11 juni 1823, † Onderdendam 3 aug. 1890, dochter van Albert Jans Oosting en Jantje Eikes Veldkamp.
Uit dit huwelijk:
I.Kornelis Braker, geb. Lagemeeden 8 apr. 1845, † Noorddijk 2 mei 1875, ongehuwd.
II.Jantje Braker, geb. Leegkerk 1 febr. 1848, † Leegkerk 16 dec. 1854.
III.Albert Braker, geb. Leegkerk 1 mei 1849, † Groningen 11 sept. 1935, ongehuwd.
IV.Anje Braker, geb. Leegkerk 12 febr. 1851, † Leegkerk 15 aug. 1861.
V.Trientje Braker, geb. Leegkerk 11 okt. 1852, † Stedum 4 maart 1913, tr. Ten Boer 30 nov. 1876 Pieter Hofstede, geb. Wirdum 9 sept. 1852, † Stedum 19 maart 1920, zoon van Tidde Jakobs Hofstede en Jantje Pieters Bolt.
VI.Aske Braker, geb. Leegkerk 20 sept. 1854, † Oostwold (Slochteren) 18 jan. 1911, tr. Slochteren 5 juni 1884 Roelf van der Berg, geb. Siddeburen 14 maart 1844, † Siddeburen 14 dec. 1929, landbouwer, zoon van Jan Johannes van der Berg en Anje Sjaddes Amsinga, weduwnaar van Martje Mulder.
VII.Jantje Mennes Braker, geb. Leegkerk 8 juni 1856, † Westerlee 11 maart 1894, tr. Scheemda 16 dec. 1886 Jan Bodeker, geb. Westerlee 7 sept. 1844, tuinman, † Westerlee 5 febr. 1923, zoon van Simon Jans Bodeker en Doetje Willems Dates; hij hertr. Scheemda 23 mei 1895 Geessien Reininga.
Buitenechtelijk kind:
1.Grietje Mennes Braker, geb. Bedum 12 mei 1882, † Bedum 13 juli 1884.
VIII.Goossen Braker, geb. Leegkerk 27 nov. 1857, † Leegkerk 16 aug. 1861.
IX.Jan Braker, geb. Leegkerk 1 aug. 1860, † Sauwerd 19 maart 1872.
X.Goossen Braker, geb. Leegkerk 30 okt. 1862, landbouwer, † Beilen 23 dec. 1943, tr. Beilen 27 nov. 1913 Willemina Nijboer, geb. Hijken 18 sept. 1883, † na 1943, dochter van Aaldert Nijboer en Rika Knol.
XI.Ewold Braker, geb. Hoogemeeden 5 sept. 1865.
XII.Anje Braker, geb. Leegkerk 12 mei 1864, † Winsum 31 dec. 1948, tr. Oude Pekela 8 juni 1895 Harm Steenhuis, geb. Winschoten 25 juli 1866, verver, † Uithuizermeeden 28 aug. 1934, zoon van Hindrik Steenhuis en Anna Hekman.
C.Goossen Kornelis Braker, geb. Hoogemeeden 29 aug. 1824, landgebruiker, † Leegkerk 17 sept. 1874, tr. Hoogkerk 21 jan. 1864 Elizabeth Leujes, geb. Leegkerk 28 juni 1832, † Groningen 22 nov. 1923, dochter van Pieter Laurens Leujes en Jantje Pieters Huizinga; zij hertr. Hoogkerk 16 dec. 1875 Jannes Ruben.
D.Geertje Kornelis Braker, geb. Hoogemeeden 7 febr. 1826, † Aduard 28 dec. 1875, tr. Hoogkerk 26 nov. 1849 Hindrik Martens Hoekzema, ged. Bedum 26 okt. 1794, † Aduard 1 aug. 1881, zoon van Marten Hindriks en Aafke Klasens.
E.Annegien Braker, geb. Hoogemeeden 3 okt. 1828, † Hoogemeeden 21 juni 1877, tr. Aduard 11 mei 1853 Melle Harms Kuipers, geb. Hoogemeeden 28 nov., ged. Oostwold 26 dec. 1808, landbouwer, † Dorkwerd 1 juni 1898, zoon van Harm Melles en Koopke Jakobs Iwema.
F.Stijntje Braker, geb. Hoogemeeden 10 aug. 1833, † Dorkwerd 16 mei 1870, tr. Aduard 8 aug. 1867 Pieter Gerber, geb. Hoogkerk 22 sept. 1816, landbouwer, † Dorkwerd 1 okt. 1890, zoon van Pieter Christiaan Gerber en Elsje Jacobs Gerber, weduwnaar van Klaaske Klaassens Gerber.
Uit het tweede huwelijk:
G.Eltje Braker, geb. Hoogemeeden 27 okt. 1843, † Zuidwolde 28 okt. 1888, tr. 1° Aduard 19 nov. 1864 Jacobus Tilman, geb. Aduard 5 dec. 1838, schuitevaarder, † Aduard 25 okt. 1867, zoon van Jakob Jans Tilman en Jantje van der Woude; tr. 2° Bedum 11 mei 1870 Fokke Rijkens, geb. Zuidwolde 25 maart 1836, houthandelaar, † Zuidwolde 12 dec. 1902, zoon van Jan Daniλl Rijkens en Jacobje Aries Groenveld.
H.Tiemen Braker, geb. Hoogemeeden 13 mei 1846, koekenbakker, tr. Groningen 4 nov. 1869 Jantje Waterborg, geb. Groningen 21 nov. 1846, dochter van Harm Waterborg en Anna Tjakkes Wieringa.
Uit dit huwelijk:
I.Kornelis Goossen Braker, geb. Aduard 6 jan. 1871, † Aduard 17 maart 1871.
II.Anna Braker, geb. Aduard 14 febr. 1872, † Aduard 12 apr. 1873.
III.Cornelius Goossen Braker, geb. Aduard 13 nov. 1873.
IV.Harm Braker, geb. Aduard 21 febr. 1876, † Groningen 14 maart 1878.
V.Menno Braker, geb. Groningen 13 febr. 1878.
VI.Harm Braker, geb. Groningen 10 juli 1880.
VII.Jan Braker, geb. Groningen 15 apr. 1882.
d.Annegien Goossens Braker, geb. Adorp 3 nov. 1793, † Sauwerd 27 mei 1860, tr. Adorp 2 nov. 1816 Jan Klaassens Sikkens, geb. Wierum 12 apr., ged. ald. 17 apr. 1795, landbouwer, rentenier, † Sauwerd 24 mei 1855, zoon van Klaas Roelfs Sikkens en Fokeltje Jans.
Voogden over haar waren in 1812 Albert Hindriks Braker en Hindrik Berends Bosman, beide landbouwers te Adorp.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
e.zoon, begr. Adorp 14 dec. 1798.
Uit dit huwelijk:
1.Aaltje, geb. Adorp 18 mei, ged. ald. 2 juni 1805, † Adorp 17 juli, begr. ald. 22 juli 1808.
2.Antje Goossens Braker, geb. Adorp 19 jan., ged. 1 febr. 1807 (= 67).
3.Corneliske Goossens Braker, geb. Adorp 24 maart, ged. ald. 10 apr. 1808, † Zuidwolde 10 dec. 1846, tr. Aduard 15 maart 1832 Aalf Hindriks Aalfs, geb. Hogemeeden 29 mei, ged. Oostwold 14 juli 1805, † Zuidwolde 16 juli 1865, zoon van Hendrik Aalfs en Stijntje Duurts; hij hertr. Bedum 11 aug. 1849 Hilje Jans Klooster, geb. Bedum 25 sept. 1824, † Rodeschool (Middelstum) 26 nov. 1884, dochter van Jan Hindriks Klooster en Diewerke Hilbrands Zuidema; zij hertr. Bedum 26 nov. 1870 Willem Bouwsema, geb. Thesinge 22 dec. 1820, † Warffum 19 aug. 1898, landbouwer, zoon van Jan Joosten Bouwsema en Menna Willems Nienhuis.
Uit dit huwelijk:
a.Hendrik Aalfs, geb. Hoogkerk 27 febr. 1833, † Slochteren 13 sept. 1910, tr. Oldekerk 26 mei 1860 Aagtje Bakker, geb. Oldekerk 6 aug. 1837, † Slochteren 29 aug. 1891, dochter van Meindert Jans Bakker en Jantje Jacobs Reitsema.
b.Goossen Aalfs, geb. Hoogkerk 12 febr. 1834 † Hoogkerk 30 juni 1864, tr. Bedum 29 mei 1858 Kunje Rijkens, geb. Bedum 6 mei 1838, † Oostwold (WK) 23 apr. 1912, dochter van Jan Daniels Rijkens en Jacobje Aries Groenveld; zij hertr. Hendrik Poel.
c.Duurt Aalfs, geb. Bedum 22 mei 1837, landbouwer, † Zuidwolde 12 jan. 1915, tr. Oldekerk 17 maart 1866 Antje Bakker, geb. Oldekerk 2 jan. 1843, † Bedum 1 maart 1922, dochter van Meindert Jans Bakker en Jantje Jacobs Reitsema.
d.Kornelis Aalfs, geb. Zuidwolde 7 apr. 1839, † Appingedam 7 juni 1876, tr. 1° Bedum 26 mei 1864 Tonniske van Hemmen, geb. Noordwolde 5 aug. 1835, † Appingedam 12 apr. 1872, dochter van Jan Hindriks van Hemmen en Margien Jans Bazuin; tr. 2° Ten Boer 15 mei 1873 Grietje ter Laan, geb. Ten Boer 4 maart 1841, † Appingedam 30 dec. 1923, dochter van Garmt Derks ter Laan en Sibregt Tonnis Smit; zij hertr. Jan Idema.
e.Stijntje Aalfs, geb. Zuidwolde 2 juli 1841, † Groningen 14 maart 1931, tr. Bedum 18 juli 1866 Roelf Pieters Haverkamp, geb. Bedum 30 okt. 1820, landbouwer, † Westerdijkshorn 31 jan. 1895, zoon van Pieter Roelfs Haverkamp en Dieverke Willems Dijk, weduwnaar van Willemina Alderts Veldman.
f.Elizabeth Aalfs, geb. Bedum 28 nov. 1844, † Bedum 22 dec. 1848.
4.Wilte, geb. Adorp 11 maart, ged. ald. 26 maart 1809, † Adorp 25 mei, begr. ald. 29 mei 1809.
5.Aaltje Goossens Braker, geb. Adorp 10 juli, ged. ald. 22 juli 1810, † Hoogkerk 2 februari 1834, tr. Aduard 21 juni 1832 Heine Geerts de Vries, geb. 18 sept. 1805, te Sauwerd, landbouwer te Baflo, † Baflo 11 apr. 1871, zoon van Geert Heines de Vries en Aaffien Fokkes; hij hertr. Geertruida Jans Dijkhuis.
Over deze kinderen was in 1812 toeziend voogd Jan Hendriks Braker, landbouwer te Winsum.
Uit het tweede huwelijk van Elizabeth Wiltes Heidema (135) en Jelmer Ebes Bierma:
a.Aafjen Jelmers Bierma, geb. Adorp 26 juni 1814, † Bedum 19 apr. 1879, tr. Adorp 16 mei 1836 Fokke Jans Noordhuis, geb. Uithuizen, landbouwer, zoon van Jan Alderts Noordhuis en Stientje Fokkes Leeuw.
Uit dit huwelijk:
A.Jan Fokkes Noordhuis, geb. Wierum 16 febr. 1837, † Wierum 18 jan. 1842.
B.Elisabeth Noordhuis, geb. Wierum 13 dec. 1838, † , tr. Middelstum 10 dec. 1864 Derk Zant, geb. Bellingeweer 19 okt. 1828, † Bedum 28 okt. 1899, zoon van Harke Goossens Zant en Alstje Willems van Olst.
C.Jelmer Noordhuis, geb. Wierum 27 sept. 1840, † Sauwerd 9 juni 1901, tr. Adorp 22 juni 1876 Martje Beerda, geb. Noordwolde 18 apr. 1851, † Sauwerd 27 aug. 1921, dochter van Onne Roelfs Beerda en Geertruida Dates Munting.
D.Stijntje Noordhuis, geb. Bedum 15 okt. 1842, † Groningen 21 apr. 1916, tr. Bedum 21 mei 1870 Harm Bolt, geb. Bedum 24 sept. 1838, † Bedum 28 apr. 1904, zoon van Klaas Harms Bolt en Anje Jakobs Bouwman.
E.Trijntje Noordhuis, geb. Bedum 26 jan. 1852, † Bedum 3 apr. 1884, tr. Bedum 23 mei 1877 Rinze Jans Huizenga, geb. Rijperkerk 12 dec. 1848, † Bedum 23 juni 1880, zoon van Jan Sijmens Huizenga en Rinske Sjoerds Riedstra.
F.Antje Noordhuis, geb. Bedum 24 okt. 1853, † Bedum 4 sept. 1916, tr. Bedum 22 mei 1878 Klaas Berendts Huizenga, geb. Garsthuizen 18 jan. 1840, schoenmaker, † Bedum 19 juni 1906, zoon van Frederik Hindriks Huizenga en Trijntje Wolberts Visscher.
b.Wilte Jelmers Bierma, geb. Adorp 27 sept. 1817, † Zuidwolde 9 maart 1874, tr. Bedum 29 apr. 1854 Hillechien Simons Oosterhoff, geb. Zuidwolde 31 mei 1830, † Zuidwolde 31 dec. 1901, dochter van Simon Pieters Oosterhoff en Aaltje Hindriks Koning; zij hertr. Thijs Boer.
Uit dit huwelijk:
A.Jelmer Wiltes Bierema, geb. Noordwolde 10 febr. 1855, † Noordwolde 22 febr. 1855.
B.Jelmer Bierema, geb. Bedum 13 nov. 1856, landbouwer, † Zuidwolde 17 apr. 1923, tr. Slochteren 17 juni 1902 Zwaantje van Wageningen, geb. Slochteren 16 febr. 1866, † Zuidwolde 14 okt. 1930, dochter van Pieter van Wageningen en Grietje Bos.
136. genealogie kwartierstaat Klaas Cornelis, ged. Bedum 11 apr. 1746, lidmaat op belijdenis Middelstum 8 apr. 1781, landbouwer te Tinallinge, † Tinallinge 19 sept. 1808, tr. (ondertr. Bedum 9 juni 1776)
137. genealogie kwartierstaat Hilje Eilkes, ged. Niekerk 7 jan. 1748, lidmaat aangenomen Tinallinge 23 juni 1811, † Tinallinge 11 mei 1818, landbouwerse te Tinallinge.
Uit dit huwelijk nageslacht.
138. genealogie kwartierstaat Pieter Jans Kuiper, geb. Middelstum 18 okt., ged. ald. 21 okt. 1764, kuiper te Middelstum, † Middelstum (huis 167a) 9 juni 1816 (52 jaar), tr. 2° Middelstum 25 sept. 1803 Trientje Pieters (Danhof), geb. Menkeweer 24 jan., ged. ald. 28 jan. 1781, van Kantens, dochter van Pieter Hansen en Geertruit Harms; tr. 1° Middelstum 25 mei 1794
139. genealogie kwartierstaat Grietje Pieters Danhof, ged. Onderwierum 30 maart 1766, † Middelstum 20 juni, begr. ald. 21 juli 1802 [een maand na haar dood, in hartje zomer! Klopt dat wel?].
In 1798(?) is hij 33 jaar en kuiper te Middelstum [[S.A. [O.A.?] 1042.]].
In 1810 wordt Pieter Jans Kuiper, kuiper, te Middelstum, huis nr. 67, aangeslagen in klasse 38, betaalt hij in de 100ste penning f 0-3-0 en wordt hij voor een bedrag van f 1-7-0 aangeslagen [[Arch. Gewest. besturen, inv.nr. ...]].
Hij wordt in 1794, bij zijn huwelijk, in 1802, bij het overlijden van zijn vrouw, en in 1803 bij zijn tweede huwelijk, Cuiper of Kuiper genoemd. Bij de geboorte van zijn kinderen wordt hij echter zonder achternaam of beroep vermeld.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Pieters Kuipers, geb. Middelstum 8 febr., ged. ald. 5 maart 1795, kuiper, † Baflo 15 jan. 1867, tr. Baflo 24 jan. 1820 Reinje Melles Groeneveld, geb. Bellingeweer 3 apr., ged. ald. 24 apr. 1796, † Baflo 18 febr. 1864, dochter van Melle Tonnis en Geertje Jans.
2.Nanje Pieters Kuipers, geb. Middelstum 12 sept., ged. ald. 8 okt. 1797 (= 69).
3.Vrouke Pieters Kuipers, geb. Middelstum 23 mei, ged. ald. 31 mei 1801, winkelierse, † Baflo 18 nov. 1853, tr. 1° Bedum 26 nov. 1824 Jan Sierts Danhof, geb. Den Andel 11 febr., ged. ald. 4 maart 1798, molenaarsknecht, † Warffum 26 sept. 1827, zoon van Siert Reinolts Danhof en Grietje Ates; tr. 2° Baflo 9 dec. 1829 Herman Lucas Fuhler (Harm) Reuben (Rueben), geb. Werlte (D) 1797/1798, pettenmaker, kleermaker, † Baflo 17 sept. 1843, zoon van Gerd Hinrich Fuhler en Anne Koop.
Uit het tweede huwelijk van Pieter Jans Kuiper met Trientje Pieters (Danhof):
a.Pieter Pieters Kuiper, ged. Middelstum 30 dec. 1804, kuiper, † Uithuizermeeden 30 juni 1830, tr. Bierum 12 sept. 1829 Anje Simens de Weert, geb. Spijk 27 maart, ged. ald. 16 apr. 1809, zoon van Simen Jans de Weert en Menje Hendriks Boor; zij hertr. Bierum 27 okt. 1835 Harmen Wessels Klόver
Uit dit huwelijk:
A.Pieter Pieters Kuiper, geb. Bierum 17 sept. 1829, scheepstimmerman, † Zoutkamp 11 mei 1879, tr. Ulrum 28 okt. 1863 Harmina de Waai, geb. Visvliet 10 aug. 1824, † Ulrum 13 febr. 1911, dochter van Jurjen Harms de Waai en Trijntje Feijes Zevenga.
b.Reinold Pieters, geb. juni 1807, ged. Middelstum 26 juli 1807, † Middelstum, begr. ald. 18 aug. 1807.
c.Reinold Pieters Kuipers, ged. Middelstum 25 febr. 1810, scheepstimmerman, † Obergum 29 dec. 1862, tr. 1° Winsum 9 jan. 1831 Adriaantje Jans Kampinga, geb. Obergum 1805/1806, † Obergum 19 juni 1852, dochter van Jan Rikkerts Kampinga en Sijpke Lammerts Hoogeboom; tr. 2° Winsum 22 apr. 1853 Grietje Bulsema, geb. Kloosterburen 1829/1830, vroedvrouw, † Groningen 7 juni 1903, dochter van Jantje Kornelis Bulsema.
Uit deze huwelijken kinderen.
d.Gerardus Pieters Kuipers, geb. Middelstum 29 mei 1815, † Kantens 28 maart 1834, ongehuwd.
140. genealogie kwartierstaat Jan Everts Doornbos, geb. Westerwijtwerd 28 juni, ged. ald. 6 juli 1794, boerenknecht te Pieterburen (1813), † Westernieland 11 apr. 1826, tr. Eenrum 31 okt. 1813
141. genealogie kwartierstaat Grietje Mennes Knot, ged. Warffum 23 sept. 1792, daglonerse (1839), † Westernieland 8 maart 1869; zij tr. 2° Eenrum 10 juni 1827 Hendrik Ekkes Beukema (Buikema), geb. Vierhuizen 1799/1800, boerenknecht, † Westernieland 4 febr. 1838, zoon van Ekke Feddes Buikema en Rintje Hendriks Jonker; tr. 3° Eenrum 4 apr. 1839 Homme Jacobs Huizenga, geb. Den Andel 1796/1797, dagloner, † Westernieland 28 aug. 1860, zoon van Jacob Jans Huizenga en Trijntje Jans ter Lip.
Uit dit huwelijk nageslacht.
Uit het huwelijk van Grietje Mennes Knot met Hendrik Ekkes Beukema:
a.Rentje Hendriks Beukema, geb. Westernieland 30 jan. 1828, † Westernieland 28 juni 1842.
b.Jan Hindriks Buikema (Ekkens), geb. Westernieland 25 mei 1830, † Westernieland 22 dec. 1848.
c.Berent Buikema, geb. Westernieland 31 mei 1834, grenadier bij het Eerste Bataillon Regiment Grenadiers en Jagers, † Leiden 26 sept. 1857, ongehuwd.
142. genealogie kwartierstaat Tjark Jannes (Jans) Balkema, ged. Warffum 1 maart 1776, landbouwer te Den Andel, † Den Andel 4 nov. 1846, tr. Den Andel 23 nov. 1806
143. genealogie kwartierstaat Jantje Ennes (Enjes) Berghuis, ged. Warffum 22 okt. 1786, † Den Andel 12 dec. 1861.
Uit boerderijenboek van de Noorderafdeling, pag. 106/107, nr. 38, boerderij Dobbeplaats, Marten Douwes Teenstraweg 8, Den Andel, groot 11,7080 ha, waarvan 10,33 ha bouwland, 0,92 ha grasland en middendijk en 0,45 ha erf, wegen, tuin etc., en Boerderijen in het Halfambt, 317. Tot 1817 behoorde de boerderij aan Machgeel Henderikus, die haar in genoemd jaar verkocht aan Jannes van der Kamp. Het bezit ging in 1828 over aan Klaas Christiaan Halsema, in 1831 opgevolgd door Derk Jans Hofman. Van 1835-1836 was de boerderij eigendom van de R.K. diaconie te Den Hoorn. Op 16 sept. 1834 koopt Tjark Jans Balkema, gehuwd met Jantje Ennes Berghuis, de boerderij van Derk Jans Hofman, met 8½ ha land en een vaste huur van f 33,50. De erven verkochten de heerd bij publieke verkoping in 1862 aan Evert Jans Doornbos, gehuwd met Stientje Tjarks Balkema. Bij testamentaire beschikking vererfde het bedrijf in 1894 aan hun zoon Tjark Everts Doornbos, gehuwd met Janna Klaassens Tempel. In 1902 vond verkoop plaats van de behuizing met 11, 7080 ha land. Eigenaar werd Klaas Vink, gehuwd met Anna Fransina Drentje (overl. 1932). Van 1938-1961 behoorde het bedrijf aan Henricus Olchert Clevering (geb. 1879), in 1913 gehuwd met Geertruida Debora Allagonda Ritzema (geb. 1886), die het in 1961 overdroegen aan hun zoon J. Clevering, gehuwd met A.J.M. Bouwman.
Uit dit huwelijk:
1.kind, geboren en overleden Warffum 26 apr. 1807 (kind van Tjark Jannes en Jantje Enjes, in ’t dorp).
2.Klaas Tjarks Balkema, ged. Warffum 5 aug. 1810, schoenmaker, † Warffum 4 jan. 1891, tr. Warffum 2 aug. 1832 Martje Pieters Richard, ged. Warffum 13 juni 1802, † Warffum 30 apr. 1886, dochter van Pieter Richard en Geertruit Menses, en weduwe van Pieter IJzebrands Oosterhof.
Uit dit huwelijk nageslacht.
3.Anje Tjarks Balkema, geb. Warffum 6 jan. 1815, † Warffum 5 jan. 1841, tr. Warffum 23 mei 1833 Derk Julles Slager, ged. Warffum 28 nov. 1802, boerenknecht, † Warffum 8 sept. 1853, zoon van Julle Derks Slager en Trijntje Pieters; hij hertr. Aaltje Jans Pais.
Uit dit huwelijk nageslacht.
4.Stijntje Tjarks Balkema, geb. Warffum 30 apr. 1819 (= 71).
5.Enje Balkema, geb. Warffum 17 aug. 1831, bakkersknecht, † Schouwerzijl 12 aug. 1864, tr. Baflo 7 juni 1856 Eltje Kraai, geb. Groningen, dochter van Enje Ennes Kraai en Martha Willems Helder.
Uit dit huwelijk:
a.Tjark Balkema, geb. Baflo 5 okt. 1856.
b.Enne Balkema, geb. Schouwerzijl 1858/1859 , † Schouwerzijl 26 dec. 1861.
144. genealogie kwartierstaat Evert Pieters Nanninga, ged. Niekerk 11 juni [juli?] 1745, timmerman en ijkmeester van de gemeente Oldekerk, † Oldekerk 17 apr. 1825, tr. 1° Niekerk 11 juni 1769 Trijntje Gerrits; tr. 2° Niekerk 19 juli 1789
145. genealogie kwartierstaat Albertje Pieters, ged. Niekerk 28 aug. 1757, † Oldekerk 19 maart 1808 (nalatende drie kinderen).
Uit deze huwelijken nageslacht.
146. genealogie kwartierstaat Jacob Harms Drent, ged. Grijpskerk 10 nov. 1754, schipper, † Niekerk 10 aug. 1824, tr. 2° Grijpskerk 14 apr. 1817 Grietje Harkes Pol, ged. Niezijl 25 febr. 1781, † Niezijl 24 mei 1845, dochter van Harke Jans, arbeider, en Martje Klaassens Pol, weduwe van (ondertr. Grijpskerk 25 aug., tr. Niezijl 11 sept. 1803) Klaas Tammes, ged. Niezijl 21 febr. 1769, † Niezijl 20 jan. 1809, zoon van Tamme Klazes en Riemke Gerrits; tr. 1° Grijpskerk 17 febr. 1782
147. genealogie kwartierstaat Enje Ennes, ged. Noordhorn 17 apr. 1757, † Niezijl 2 okt. 1809.
Hij was schipper van beroep, woonde tot 1789 te Kommerzijl, lag bij de geboorte van zijn zoon Enne met een schip aan de oostkant van de A te Groningen; bij de geboorte van Aafke (1792) aan het Schuitendiep te Groningen en woonde in 1817 en 1824 te Niezijl. Hij overleed in huis nr. 20 te Niekerk; het huis dat in 1831 aan Aafke en Anne Everts Nanninga behoorde.
Uit dit huwelijk:
1.Harm, ged. Grijpskerk 23 mei 1784, jong overleden.
2.Harm Jacobs Drent, ged. Grijpskerk 20 aug. 1786, † Oldekerk 3 jan. 1814, tr. Niekerk 17 april 1811 Wilhelmina Jans Meinardi, van Niekerk, ged. Oldekerk 6 mei 1781, † Oldekerk 4 jan. 1868, dochter van Jan Karels, schoolmeester, en Froukje Jans Meinardi, en weduwe van (tr. Niekerk 4 juni 1797) Klaas Douwes, ged. Noordhorn 12 nov. 1770, † Oldekerk 13 sept. 1808, zoon van Douwe Jans en Fenneke Heeres; zij tr. 3° Oldekerk 9 apr. 1815 Bareld Lucas Klamer, geb. Zuidhorn 17 nov., ged. ald. 7 dec. 1788, landbouwer en koopman te Oldekerk, † Oldekerk 20 okt. 1866, zoon van Lucas Geerts Klamer en Grietje Hendriks Braak.
3.Enne, geb. Groningen, in een schip aan de oostzijde van de A, ged. ald. 23 sept. 1789.
Naar hem zal zijn neef Enne Annes Nanninga genoemd zijn, naar wie weer Enne Nanninga (zoon van Harm Drent Nanninga) genoemd werd.
4.Aafke Jacobs Drent, ged. Groningen 25 mei 1792 (= 73).
5.Berend Jacobs, ged. Niezijl 14 dec. 1794, † Niezijl 14 juli 1808.
6.Kornelis, ged. Niezijl 8 april 1798, ? begr. Niezijl 19 maart 1810 (‘ Kornelis Jacobs’).
148. genealogie kwartierstaat Pieter Fokkes Zigter, ged. Grijpskerk 28 febr. 1766, arbeider te Grijpskerk, † Grijpskerk 10 nov. 1841, tr. 2° Grijpskerk 20 febr. 1808 Martje Lammerts, van Surhuisterveen, dochter van Lammert Tjeerds Hoekstra en Geeske Sybes; tr. 3° Grijpskerk 23 mei 1823 Uilktjen Jacobs Smid, geb. Kollum, dochter van Jacob Jacobs Smid en Nieske Johannes; tr. 1° Grijpskerk 17 mei 1792
149. genealogie kwartierstaat Klaaske Willems, geb. Pieterzijl, ged. Visvliet 25 febr. 1770, begr. Visvliet 13 apr. 1807.
Uit deze huwelijken nageslacht.
150. genealogie kwartierstaat Harm Bartelds Zantinga, geb. Noordhorn 1771/1772, landbouwer te Noordhorn, doopsgezind, † Noordhorn 23 juni 1824, tr. (dgz.) Den Horn (huwelijkscontract Oosterdeel-Langewold 10 apr.) 14 apr. 1799
151. genealogie kwartierstaat Lieske Jans Hoekstra, geb. Noord- of Zuidhorn ca. 1770, † Noordhorn 2 juli 1824.
Getuigen bij het huwelijkscontract zijn aan bruidegomszijde: Willem Bartels en Tryntje Jacobs, Cornellis Bartels en Hikje Jans, Albert Bartels en Martje Jacobs, Jan Ekkes en Louke Bartels, Harm Alders en Martje Bartels, Geertje Bartels, als volle en aangetrouwde broers en zusters. Aan bruidszijde: Geertruid Kornellis, weduwe Jan Harms, moeder, Kornellis en Harm Jans, broers.
In 1798(?) is hij 26 jaar en ‘bour’ te Noordhorn [[S.A. [O.A.?] 1042.]].
Uit dit huwelijk:
1.Harm Bartelts Zantinga, geb. 1802/1803, † Noordhorn 6 febr. 1813.
2.Jan Harms Zanting(a), geb. Noordhorn 1800/1801, landbouwer, † Noordhorn 24 juni 1876, tr. Zuidhorn 30 dec. 1826 Louke Ekkes Tillema, geb. Zuidhorn 1805/1806, † Noordhorn 21 okt. 1888, dochter van Ekke Pieters Tillema en Grietje Jakobs Hoekstra.
Jan overleefde al zijn zes kinderen, van wie vier de volwassen leeftijd bereikten, doch allen vσσr hun dertigste overleden.
Uit dit huwelijk:
a.Harm Zanting, geb. Ezinge 31 aug. 1829, † Noordhorn 11 juni 1845.
b.Ekke Jans Zantinga, geb. Ezinge 23 sept. 1832, † Ezinge 24 maart 1837.
c.Grietje Zantinga, geb. Ezinge 25 nov. 1835, † Noordhorn 23 juni 1859, ongehuwd.
d.Ekke Zantinga, geb. Ezinge 9 febr. 1838, landbouwer, † Noordhorn 13 sept. 1864, tr. Zuidhorn 22 jan. 1864 Louwke Wieringa, geb. Oldehove 1833/1834, † Zuidhorn 21 okt. 1923, dochter van Jan Aalderts Wieringa en Aaltje Tammes van Sloten; zij hertr. Reinder Sijbolts.
e.Kornelis Zantinga, geb. Zuidhorn 8 maart 1841, † Noordhorn 31 jan. 1871, ongehuwd.
f.Harmannus Zantinga, geb. Noordhorn 9 jan. 1846, † Noordhorn 24 jan. 1870, ongehuwd.
3.Geertruid Harms Zantinga, geb. Noordhorn sept. 1805 (= 75).
4.Knels Harms Zantinga, geb. 1807/1808, † Noordhorn 8 sept. 1814.
5.Hilje Harms Zanting, geb. Noordhorn 25 mei 1816, † Ezinge 8 nov. 1830.
152. genealogie kwartierstaat Hendrik Jans Koenes, ged. Tolbert 6 febr. 1774, arbeider te Zevenhuizen, † Zevenhuizen 6 juni 1846, tr. Tolbert 3 sept. 1797
153. genealogie kwartierstaat Foske Hendriks Mulder, ged. Niebert 27 sept. 1772, † Niebert 8 maart 1850.
Uit dit huwelijk nageslacht.
154. genealogie kwartierstaat Stoffer (Christoffer) Hindriks Cazemier, ged. Nuis 5 jan. 1768, arbeider te Nuis, † Nuis 17 nov. 1839, tr. 2° Marum 6 mei 1827 Imke Jans Achtien, geb. Surhuisterveen 26 sept. 1787, dochter van Jan Klazens Achtien, grofsmid, en Geertje Ybels Dopsma, en weduwe van Eildert Klazens Bol; tr. 1° Nuis 7 juni 1789
155. genealogie kwartierstaat Grietje Geerts, geb. Lucaswolde, ged. Noordwijk 13 febr. 1764, † Nuis 4 mei 1822.
Uit dit huwelijk:
1.Aaltje, ged. Nuis 29 nov. 1789, jong overl.
Tussen het eerste en het tweede kind verwachten we eigenlijk nog een dochter Gootske.
2.Gepke, ged. Nuis 28 okt. 1792, jong overl.
3.Bijke Stoffers Cazemier, ged. Nuis 25 dec. 1794, tr. 1° Marum 22 mei 1814 Jacob Geerts Stijntjes, geb. Niebert ca. 1780, landbouwer, zoon van Geert Jans Stijntjes, landbouwer, en Stijntje Jacobs; tr. 2° Marum 1 aug. 1833 Egbert Sipkes Veenstra, geb. Marum 6 aug., ged. ald. 2 sept. 1792, arbeider en dagloner te Marum, zoon van Sipke Sytses Veenstra, veenbaas en winkelier, en Aaltje Jans, weduwnaar van (tr. Marum 23 nov. 1823) Tetje Lykels Nieuwholt, ged. Marum 14 apr. 1799, † Marum 2 dec. 1830, dochter van Lykel Ebbels Nieuwhout, wagenmaker, en Imke Gerrits, wagenmakerse.
4.Geert, ged. Nuis 23 maart 1798, jong overl.
5.Hendrik, ged. Nuis 25 febr. 1800, jong overl.
6.Gepke Stoffers Cazemier, ged. Nuis 7 febr. 1802 (= 77).
7.Hendrikje Stoffers Casemier, geb. Niebert 11 dec. 1803, tr. Marum 9 jan. 1825 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Groningen 22 sept. 1836) Hemme Klazes Boer, geb. Opende ca. 1798, arbeider, schutter en landbouwer, zoon van Klaas Hemmes, arbeider, en Aaltje Jans Pardijs; hij hertr. Marum 24 nov. 1836 Antje Wytzes Mulder, geb. Leek ca. 1807, dochter van Wytse Roels Mulder, tapper, en Ytje Hendriks.
8.Magrieta (Grietje), geb. Nuis 7 nov. 1807, jong overl.
Uit het tweede huwelijk van Stoffer Hindriks Cazemier met Imke Jans Achtien:
a.Aaltje Stoffers Cazemier, geb. Nuis 13 dec. 1823, jong overl.
b.Margaretha Stoffers Cazemier, geb. Nuis 30 mei 1826, jong overl.
c.Hendrik Cazemier, geb. Nuis 25 aug. 1828.
156. genealogie kwartierstaat Egbert Gerrits, geb. Niebert ca. 1740, arbeider en landbouwer te Nuis, † Nuis 6 aug. 1803, tr. Niebert 22 okt. 1775
157. genealogie kwartierstaat Aukje Annes, † Nuis 19 maart 1796.
Uit dit huwelijk nageslacht.
158. genealogie kwartierstaat Douwe Sytzes Wijkstra, ged. Noordwijk 13 maart 1757, † Lucaswolde 2 mei 1814, tr.
159. genealogie kwartierstaat Weike Wybes, geb. Lucaswolde, ged. Noordwijk 24 febr. 1760, † Lucaswolde 2 mei 1820 Lucaswolde.
Uit dit huwelijk:
1.Sytske Douwes Wijkstra, geb. Grootegast ca. 1783, † Doezum 23 febr. 1858, ongehuwd.
2.Wybe Douwes Wijkstra, ged. Doezum 16 maart 1788, wonende te Doezum, † Tolbert 8 mei 1847, tr. ca. 1811 Grietje Klazes Koenes, geb. Zevenhuizen ca. 1785, landbouwer, † Tolbert 27 nov. 1858.
3.Sybrigje Douwes Wijkstra, geb. Lucaswolde 16 sept. 1791, ged. Doezum 23 okt. 1791, † Nuis 26 jan. 1853, tr. Leek 18 sept. 1825 Jacob Freerks Rosema, geb. Leek ca. 1801, arbeider, † Nuis 20 dec. 1863, zoon van Freerk Rosema en Tietje Wybes.
4.Sapke Douwes Wijkstra, ged. Noordwijk 27 sept. 1795 (= 79).
5.Weike Douwes Wijkstra, geb. Lucaswolde ca. 1797, † Leek 10 mei 1847, ongehuwd.
6.Egbert Douwes Wijkstra, geb. Lucaswolde, ged. Noordwijk 26 mei 1799, dagloner, † Doezum 3 apr. 1848, tr. Marum 17 dec. 1820 Sieuwke Hayes van der Werk, geb. Ureterp ca. 1798, † Doezum 23 maart 1857, dochter van Haye Durks van der Werk, arbeider, en Hiltje Alderts, arbeidster.
160. genealogie kwartierstaat ( Johan) Hendrik Fonk, ged. (als Johann Heinrich Funcke) Oerlinghausen (Lippe) 27 mei 1770, ruiter, arbeider, † Sebaldeburen 5 febr. 1813, tr. Marum 2 apr. 1804
161. genealogie kwartierstaat Machieltje Machiels (Michieltje Michiels) Posthuma, ged. Noordwijk 17 mei 1767, † Midwolde 23 jan. 1848.
Uit dit huwelijk nageslacht.
162. genealogie kwartierstaat Willem Jans Jensema, ged. Niekerk 7 maart 1784, timmerman te Oldekerk, † Oldekerk 30 juli 1820, tr. Noordhorn 23 juni 1805
163. genealogie kwartierstaat Klaaske Cornelis Uildersma, ged. Noordhorn 29 febr. 1784, † Zuidhorn 11 jan. 1861; tr. 2Ί Jan Klasen Heltjes, tolmeester te Zuidhorn (1821), timmerman ald. (1845), 47 jaar, geb. Garnwerd 12 dec. 1773, † Zuidhorn 18 juni 1845, zoon van Klaas Klazens, arbeider, overleden, en Anje Jans, wonende te Garnwerd, weduwnaar van Itje Thomas Landman († Zuidhorn 6 aug. 1820).
164. genealogie kwartierstaat Wessel Ottenhoff, geb. Groningen 31 juli 1778, onderwijzer Instituut voor Doven en Stommen, kolonist, † Ommerschans 24 jan. 1843, tr. Groningen 5 mei 1799
165. genealogie kwartierstaat Anna Godefrida van Raab van Canstein, ged. Wageningen 21 okt. 1779, † Aalten 31 jan. 1843.
Wessel had later een relatie met Aafke Derks Bruilsema, dochter van Derk Derks Bruilsema, ged. Usquert 8 nov. 1777, zoon van Derk Harkes en Aafke Berents.
Harke Derks, van Uithuizen, tr. (ondertr. Uithuizen 29 jan. 1746) Aaltje Hindriks, van Onnen.
Uit dit huwelijk:
a.Derk Harkes, ged. Uithuizen 2 okt. 1746, tr. (ondertr. Usquert 24 maart 1771) Aafke Berents, van Usquert.
Uit dit huwelijk:
A.Aaltjen, ged. Uithuizen 17 nov. 1771.
B.Epke, ged. Uithuizen 23 okt. 1773.
C.Derk Derks Bruilsema, ged. Usquert 8 nov. 1777, [tr. Geertje Pieters, ged. ’t Zandt 29 maart 1782, dochter van Pieter Jans)].
Uit dit huwelijk:
I.Aaffien Derks Bruilsema
b.Aske, ged. Uithuizen 31 mei 1750 (dochter van Harke Derks en Barber Hindriks).
Uit dit huwelijk nageslacht.
166. genealogie kwartierstaat Harm Hindriks Feenstra, geb. Surhuisterveen 2 jan., ged. 31 jan. 1779, arbeider, tuinder, † Groningen 11 apr. 1825, tr. Midwolde 7 mei 1809
167. genealogie kwartierstaat Lamke Hindriks Homan, ged. Midwolde 5 dec. 1784, spinster (1839), daglonerse, † Groningen 10 okt. 1872; tr. 2Ί Groningen 5 sept. 1852 Jan Pieters de Groot.
Uit dit huwelijk:
1.Hindrik Harms Feenstra, geb. Zuidhorn 16 febr., ged. ald. 31 maart 1810, stijfselmakersknecht, arbeider, † Groningen 15 nov. 1855, tr. Groningen 21 mei 1837 Christina Berendina Bruning, geb. Groningen 26 aug. 1814, † Groningen 7 okt. 1889, dochter van Laurens Hindriks (Los Bartelds Sara) en Eva (Eefke) Martinus (Hoetjer).
Bron: http://home.hccnet.nl/h.mester/feenstra/feenstra.htm
Uit dit huwelijk:
a.Harm Feenstra, geb. Groningen 2 aug. 1838, † Groningen 25 nov. 1848.
b.Martinus Feenstra, geb. Groningen 1 jan. 1840, † Groningen 1 jan. 1850.
c.Lammegien Feenstra, geb. Groningen 8 maart 1842, † Groningen 29 aug. 1902, tr. 1° Groningen 17 jan. 1869 Rudolf Tiessen, geb. Groningen 4 dec. 1839, steenhouwer, † , zoon van Jan Tiessen en Christina Catrijna Zyon; tr. 2° Groningen 30 dec. 1900 Rein de Jong, geb. Stavoren 23 jan. 1853, † , zoon van Jan Meinzes de Jong en Trijntje Berends Mulder.
d.Luitje Feenstra, geb. Groningen 10 dec. 1844, huisschilder, † Groningen 10 maart 1909, tr. Groningen 23 juni 1895 Hinderika Lamberdina Limborgh, geb. Groningen, † , dochter van Johannes Limborgh en Hillechien Pieters Fransen.
Uit dit huwelijk:
A.Hendrik Jan Feenstra, geb. Kampen 26 juni 1865, sigarenmaker, † Kampen 18 jan. 1936, tr. Kampen 3 okt. 1895 Beertje van de Schootbrugge, geb. Kampen 10 dec. 1873, † Kampen 25 febr. 1955, dochter van Hendrik van de Schootbrugge en Jannigje Franke.
Uit dit huwelijk:
I.Johanna Hendrika Feenstra, geb. Kampen 11 jan. 1896, † Nibbixwoud 25 sept. 1982, tr. Kampen 24 dec. 1913 Berent Edelenbos, geb. Kampen 26 juni 1888, † Amsterdam 18 febr. 1969, zoon van Wessel Edelenbos en Dirkje van Dijk.
II.Hendrika Feenstra, geb. Kampen 11 jan. 1897, † 4 jan. 1980, tr. Abraham Knoeff, geb. Kampen?, † 27 juli 1942.
III.Reintje Feenstra, geb. Kampen 16 jan. 1899, † Kampen 8 aug. 1986, tr. Kampen 22 aug. 1918 Christoffer Lodewijk Hendrik Lamberts, geb. Kampen 2 aug. 1898, † Kampen 2 jan. 1983, zoon van Jan Willem Lamberts en Harmanna Blauw.
IV.Hendrik Jan Feenstra, geb. Kampen 17 febr. 1901, † ca. 1906 (overleden aan een trap in zijn buik).
V.Marinus Feenstra, geb. Kampen 25 dec. 1902, † Kampen 2 maart 1973, tr. ca. 1926 Klazina van Zuilen, geb. Rotterdam 7 juni 1905, †.
Uit dit huwelijk elf kinderen, waarvan drie jong overleden; de oudste dochter werd geboren in Enkhuizen.
VI.Jannigje Feenstra, geb. Kampen 8 jan. 1905.
VII.Berendina Feenstra, geb. Kampen 27 dec. 1908, † Kampen 4 dec. 1922.
B.Rudolf Feenstra, geb. Kampen 5 maart 1870, † Kampen 17 mei 1870.
C.Maria Johanna Feenstra, geb. Kampen ca. 1884, † , tr. IJsselmuiden 28 mei 1907 Lambert Christoffels, geb. IJsselmuiden ca. 1880, zoon van Klaas Christoffels en Jentje Koetsier.
e.Evert Feenstra, geb. Groningen 11 juni 1847, † Groningen 19 juni 1855.
f.Harmina Feenstra, geb. Groningen 21 dec. 1849, † , tr. Elisa Douwes Woudhuizen, geb. Heerenveen 7 mei 1850, veerschipper op het IJ te Amsterdam, † Amsterdam 1 juni 1905, zoon van Douwe Harmens Woudhuizen en Catharina Elisabeth Holkema.
g.Martinus Feenstra, geb. Groningen 30 dec. 1851, † Groningen 20 nov. 1855.
h.Grietje Feenstra, geb. Groningen 5 maart 1856, † Groningen 12 juli 1883.
2.Jan Veenstra, geb. Zuidhorn 9 jan. 1812, † Groningen 18 mei 1829.
3.Aleida Feenstra, geb. Groningen 7 sept. 1813 (als Veenstra) (= 83)
4.Grietje Harms Veenstra, geb. Leek 7 dec. 1815, † Groningen 3 maart 1878, tr. Groningen 27 aug. 1843 Jacob Gerriets Meihuizen, geb. Wildervank 1814/1815, stuurman, verver, † Groningen 30 jan. 1886, zoon van Gerriet Samuels Meihuizen en Janneke Jacobs Mulder.
Uit dit huwelijk nageslacht Meihuizen.
5.Luitje Harms Veenstra (Feenstra), geb. Groningen 1819/1820, † Uithuizen 12 jan. 1898, tr. Middelstum 25 juli 1845 Aafke Jans Mulder, geb. Bellingeweer 1819/1820, † Uithuizen 25 nov. 1883, dochter van Jan Jans Mulder en Elizabeth Pieters Hofman.
Uit dit huwelijk nageslacht Veenstra.
168. genealogie kwartierstaat Barteld Harms Meijer, ged. Winschoten 31 okt. 1777, onderwijzer, † Groningen 10 juli 1864, tr. Termunten (ondertr. Winschoten 3 juli) 31 juli 1803
169. genealogie kwartierstaat Jantje Klaassens Hulst, ged. Groningen 20 aug. 1772, bij haar huwelijk van Oudeschoot (Fr.), † Groningen 15 okt. 1848.
Uit dit huwelijk nageslacht.
170. genealogie kwartierstaat Jan Wiechers, ged. Groningen 25 okt. 1793, † Groningen 24 sept. 1872, tr. Groningen 2 okt. 1814
171. genealogie kwartierstaat Fennechien Jans Molenberg, ged. Groningen 12 maart 1794, † Groningen 18 mei 1856.
Uit dit huwelijk:
1.Anna Jans Wichers, geb. Groningen 15 jan. 1815, † Groningen 22 maart 1815.
2.Gerrit Wichers, geb. Groningen 27 mei 1816, timmerman, † Westerbroek 18 mei 1894, tr. Groningen 22 nov. 1840 Albertje Melcherts Manning, geb. Winschoten, dochter van Melchert Jans Manning en Fennichje Jans.
3.Jan Wiechers, geb. Groningen 15 nov. 1818, tuinier, † Groningen 27 dec. 1870, tr. Groningen 20 mei 1847 Alke Roelfs Nijdam, geb. Haren, dochter van Roelf Zijzes Nijdam en Agniet Hindriks.
4.Wicher Wichers, geb. Groningen 14 nov. 1820, tuinier, † Groningen 26 mei 1892, tr. Groningen 23 mei 1852 Albertje Schreuder, geb. Zuidbroek, dochter van Albert Harms Schreuder en Petronella Lubbertus Kwint..
5.Pieter Wiechers, geb. Groningen 28 sept. 1822, † Haren 16 mei 1849, ongehuwd.
6.Hilbrand Wichers, geb. Groningen 28 aug. 1824, † Groningen 8 okt. 1824.
7.Anna Wiechers, geb. Groningen 1 sept. 1825 (= 85)
8.Hillechien Wichers, geb. Groningen 26 dec. 1827, † Groningen 20 juni 1882, tr. 1° Groningen 12 mei 1859 Hindrik Meinderts Sjoerts, geb. Groningen, koopman, zoon van Meindert Meinderts Sjoerts en Geesjen van Sluizen; tr. 2° Groningen 30 dec. 1875 Hinderikus Martinus Beem, geb. Groningen, metselaar, zoon van Nicolaas Beem en Katrina Keijser.
9.Hinderikus Wichers, geb. Groningen 18 okt. 1830, tuinier, kastelein, † Groningen 28 jan. 1873, tr. 1° Groningen 8 jan. 1860 Willempien Leisting, geb. Groningen, dochter van Ate Leisting en Trijntje Alberts; tr. 2° Groningen 2 maart 1871 Sjoerdje de Buhr, geb. Harlingen, dochter van Lammert de Buhr en Grietje Martens Boudewijn.
10.Jannes Wiegers, geb. Groningen 30 juni 1833, tuinier, † Groningen 5 apr. 1914, tr. 1° Groningen 14 mei 1857 Jantje Koopman, geb. Groningen, dochter van Hindrik Jans Koopman en Neeltje Jans Heiting; tr. 2° Noorddijk 15 maart 1884 Dievertke Freerks, geb. Engelbert, dochter van Harm Freerk Freerks en Stientje Wolthuis.
11.Egberdina Wijggers, geb. Groningen 18 aug. 1836, † Groningen 17 sept. 1838.
172. genealogie kwartierstaat Arend Nannes Struik, ged. Groningen 17 aug. 1777, † Groningen 3 nov. 1848, tr. Groningen 11 juni 1797
173. genealogie kwartierstaat Elsjen Jans, ged. Groningen 21 juli 1776, † Groningen 27 juli 1853.
Uit dit huwelijk nageslacht.
174. genealogie kwartierstaat Harm Jans Kraijer, ged. Groningen 4 mei 1790, † Lemmer 22 jan. 1830, tr. Groningen 14 febr. 1813
175. genealogie kwartierstaat Albertien Jannes Albers, ged. Groningen 11 aug. 1791, † Groningen 20 dec. 1852.
Uit dit huwelijk:
1.Antje Harms Kraijer, geb. Groningen 19 nov. 1813 (= 87).
2.Jans Krajer, geb. Groningen 12 juni 1816, † Groningen 15 juli 1841, ongehuwd.
3.Jan Kraijer, geb. Groningen 25 maart 1819, † Groningen 3 juni 1841, ongehuwd.
4.Kier Kraijer (Kreijer), geb. Leek 16 sept. 1824, schipper, † Groningen 2 sept. 1914, tr. Groningen 4 apr. 1861 Arendina Tidoris, geb. Groningen 13 okt. 1829, † Zutphen 4 sept. 1900, dochter van Harmen Jans Tidorus (Harm Theodorus Dories) (zoon van 346) en Aaltje Arends Struik (Nannes) (dochter van 172), en weduwe van Pieter Geerts Wijkstra
Uit dit huwelijk:
a.ΐlbertje Krayer, geb. Groningen 11 mei 1861, † Stadskanaal 30 mei 1861.
5.Harmen Kraaijer, geb. Grouw 1827/1828, schipper, † Groningen 14 aug. 1914, , tr. Groningen 22 dec. 1859 Maria Tidoris (Maike Dorus), geb. Groningen 2 dec. 1833, † Groningen 24 nov. 1889, dochter van Harmen Jans Tidorus (Harm Theodorus Dories) (zoon van 346) en Aaltje Arends Struik (Nannes) (dochter van 172).
Uit dit huwelijk:
a.kind, geb. en † Stadskanaal 22 okt. 1860.
b.Albertje Kraaijer, geb. Groningen 28 dec. 1861, † Groningen 18 maart 1924, tr. 1° Groningen 2 dec. 1883 Jan Zantvoort, geb. Stadskanaal, timmerman, † Hoogezand 10 juli 1910, zoon van Hendrik Zantvoort en Hillechien Pranger; tr. 2° Wildervank 1 dec. 1917 Harm Harmstra, geb. Vegesack (D), zoon van Jakob Pieters Hamstra en Froukje Dijkstra.
Uit dit huwelijk:
A.Hillechien Zandvoort, geb. Hoornsedijk 23 maart 1884, † Groningen 14 juli 1945, tr. Hoogezand 5 okt. 1907 Jan Harm Honebecke, geb. Foxhol, scheepsbouwer, zoon van Jan Honebecke en Trijntje Reinders.
B.Maria Zandvoort, geb. Haren 23 aug. 1885, † Westerbroek 8 dec. 1891.
c.Aaltje Kraaijer, geb. Leek 1 okt. 1863, † Heerenveen 27 maart 1900, tr. Groningen 11 jan. 1900 Harm Harke Bakker, geb. Groningen, schipper, zoon van Harm Bakker en Aaltje Schaap.
d.Arendina Kraaijer, geb. Onstwedde 17 juli 1866, † Dennenoord 25 nov. 1919, ongehuwd.
e.Harm Jan Thieodorus Kraaijer, geb. Groningen 27 juli 1871, † Wildervank 9 sept. 1871.
f.Elsina Kraaijer, geb. Wierum 25 juli 1875 (aan boord van een schip), † Oostum 2 mei 1880.
176. genealogie kwartierstaat Herre Aukes, geb. Makkum 18 apr., ged. ald. 23 apr. 1747, koopman, † Makkum 15 mei 1794; tr. 2° Makkum 27 nov. 1785 Uilkje Menzes, te Makkum; tr. Makkum 21 juni 1772
177. genealogie kwartierstaat Grietje Doekles, geb. Wons, † Makkum sept. 1779.
Uit dit huwelijk nageslacht.
178. genealogie kwartierstaat Okke Bouwes de Bruin, geb. Makkum, ged. RK Makkum 6 okt. 1771 (get. Wobe Ales) en[!?] 13 febr. 1791, dagloner, † Makkum 27 apr. 1813, tr. RK Makkum 13 febr. 1791
179. genealogie kwartierstaat Grietje Andries Meinsma, geb. Makkum 1770/1771, ged. RK Makkum 13 febr. 1791, naaister, † Makkum 19 aug. 1826.
Reg. van aangenomen familienamen, Wonseradeel, blz. 72, d.d. 14 dec. 1811: Okke Bouwes Bruin, kan niet schrijven. Kinderen: Maryke (21 jaar), Hyke (16 jaar), Andries (11 jaar) en Bouw (5 jaar).
Uit dit huwelijk:
1.Maryke Okkes de Bruin, ged. RK Makkum 4 apr. 1791 (susc. Marike Bouwis) (= 89).
2.Yda, ged. RK Makkum 17 okt. 1792 (susc. Harmentie Bouwes), † vσσr 1811.
3.Bouwe, ged. RK Makkum 7 maart 1795 (susc. Bouwe Ockes), † vσσr 1811.
4.Hieke (Hikke) Okkes de Bruin, ged. RK Makkum 9 juli 1796 (susc. Janke Bouwis), tr. Wonseradeel 9 maart 1822 Anne Herres Blokmaker, geb. Makkum 1795/1796, zoon van Herre Dirks Blokmaker en Sytske Jentjes; tr. 2° Wonseradeel 28 aug. 1830 Taeke Hayes van Baden, geb. Sneek 1796/1797, zoon van Haye Andries van Barents [sic] en Antje Scheltes.
5.Andries Okkes de Bruin, geb. Idsegahuizum, ged. RK Makkum 25 jan. 1799 (susc. Pietrick Bouwis), † Makkum 24 dec. 1853, tr. Workum 13 sept. 1824 Riemke Reinders Yptema, geb. IJlst 1804/1805, dochter van Reinder Ages Yntema en Baukjen Roelofs Brens.
6.Bouwe Okkes de Bruin, ged. RK Makkum 7 jan. 1805, † Makkum 14 mei 1853, tr. Wonseradeel 29 aug. 1829 Trientje Jans Wielinga, geb. Makkum 1809/1810, † vσσr 1853, dochter van Jan Cornelis Wielinga en Eelkjen Antonides.
180. genealogie kwartierstaat Roel Redmers Radsma, geb. Sneek 21 mei 1756, schoenmaker, † Sneek 13 maart 1836, tr. Sneek 28 mei 1780
181. genealogie kwartierstaat Janke Ypes van der Meulen, geb. ca. 1760, † Sneek 22 juni 1841.
Uit dit huwelijk nageslacht.
182. genealogie kwartierstaat Pieter Abrahams van der Boom, ged. Leeuwarden 6 juni 1755, schrijnwerker, † Leeuwarden 3 maart 1828, tr. Leeuwarden (ondertr. ald. 11 aug.) 27 aug. 1780
183. genealogie kwartierstaat Oentje Roelofs, ged. Visvliet 25 mei 1755, van Leeuwarden, † Leeuwarden 26 nov. 1816.
Uit dit huwelijk:
1.Rinske van der Boom, geb. 3 febr., ged. Leeuwarden 28 febr. 1781, tr. Ger Eventrouw.
Uit dit huwelijk:
a.Pieter van der Boom, geb. Leeuwarden 15 maart, ged. ald. 7 juni 1809.
2.Jacob van der Boom, geb. 15 okt., ged. Leeuwarden 30 okt. 1782, tr. 1° Leeuwarden (ondertr. ald. 21 febr.) 9 maart 1806 Grietje Rommerts, van Leeuwarden, † Leeuwarden 26 sept. 1808 (nalatende een kind); 2° Leeuwarden (ondertr. ald. 3 mei) 19 mei 1811 Doetje IJsbrands (Wielsema).
Uit het eerste huwelijk:
a.Rommert, geb. 11 maart, ged. 4 apr. 1806, jong overleden.
b.Rommert van der Boom, geb. 13 mei, ged. Leeuwarden 3 juni 1807, † Leeuwarden 7 maart 1809.
Uit het tweede huwelijk:
c.Geert, geb. 28 nov. 1814, † Leeuwarden 5 mei 1815.
d.Geert, geb. 29 maart 1816, † Leeuwarden 9 dec. 1816.
e.Wytze, geb. 9 maart 1818.
f.Rinse, geb. 30 juli 1820.
g.Inne Wyger, geb. 11 maart 1823.
h.Pieter, geb. 14 nov. 1824.
i.Oentje, geb. 14 sept. 1827.
j.Abraham, geb. 3 maart 1832.
k.Oentje Roelofs van der Boom, geb. 23 jan 1835, † Groningen 28 juli 1893, tr. Siebren de Vries, geb. Ureterp 1828/1829, † Groningen 26 apr. 1909, zoon van Pieter Feitzes de Vries en Geertje Sijberens Boerke.
3.Saapke van der Boom, geb. 29 juli, ged. 19 aug. 1785 (= 91).
4.Teuntje van der Boom, geb. 29 aug., ged. Leeuwarden 16 sept. 1789, tr. Leeuwarden 7 sept. 1828 Hendrik Heeres.
Vσσr het huwelijk, geb. Leeuwarden:
a.Oentje van der Boom, geb. 2 apr. 1815.
Uit het huwelijk:
b.Grietje van der Boom (na erkenning: Heeres), geb. 14 mei 1825.
c.Rinske Heeres, geb. Leeuwarden 25 dec. 1828.
5.Abraham van der Boom, geb. 23 febr., ged. Leeuwarden 22 maart 1793, tr. 1° Leeuwarden 30 aug. 1818 Geertruida Stout; tr. 2° Leeuwarden 10 sept. 1826 Jeltje IJsbrands.
Uit het eerste huwelijk:
a.Saapke, geb. Leeuwarden 20 dec. 1818.
b.Maria, geb. Leeuwarden 10 sept. 1820.
c.Johannes Stout, geb. Leeuwarden 12 nov. 1822.
d.Pieter, geb. Leeuwarden 14 nov. 1824.
Uit het tweede huwelijk:
e.Catharina, geb. Leeuwarden 18 mei 1827.
f.Jacobus, geb. Dokkum 4 aug. 1830.
g.Margaretha, geb. Leeuwarden 27 sept. 1832.
h.Oentje Roelofs, geb. Leeuwarden 17 juli 1835.
i.Rinske, geb. Leeuwarden 13 jan. 1838.
j.Obbe, geb. Leeuwarden 9 apr. 1840.
k.Rinske, geb. Leeuwarden 31 dec. 1841.
6.Elizabeth van der Boom, geb. 1 sept., ged. Leeuwarden 21 sept. 1796, tr. Leeuwarden 2 maart 1834 Tjomme Tjommes.
7.Johanna van der Boom, geb. 8 sept., ged. Leeuwarden 24 sept. 1800, tr. Leeuwarden 28 mei 1826 Petrus Tielenburg.
184. genealogie kwartierstaat Johan Wilhelm Herzinger, uit Nassau, † tussen 1795 en 1820, sergeant, capitain des armes, tr. Oudeschans (ondertr. Groningen 9 nov.) 15 dec. 1793
185. genealogie kwartierstaat Anna Heidelberg, ged. Groningen 14 apr. 1765, † Groningen 29 febr. 1844.
Uit dit huwelijk nageslacht.
186. genealogie kwartierstaat Hindrik Pieters (Nieborg), van Tripscompagnie, tr. RK Kleinemeer 16 jan. 1779
187. genealogie kwartierstaat Maria Berends, geb. Tripscompagnie 1753/1754, † Groningen 3 sept. 1811 (als Margrieta Berents!).
Kleinemeer: 1779, 16 januarii matrimonio iuncti Hendrik Peters et Maria Berents, Tripscomp. Testes: Harmannes Niclaas et Margarita Jans. [N.B. deze getuigen trouwden op dezelfde dag, waarbij Hendrik en Maria getuigen waren]
Maria Berends is getuige bij de dopen te Kleinemeer: 11 apr. 1780, Anna, geb. Sappemeer, dochter van Jan Berents Swart en Hillegie Hendriks Denecamp; 15 nov. 1784, Henrica, geb. Tripscompagnie, dochter van Christiaen Harms en Grietje Jans.
Uit dit huwelijk:
1.Berend Hendriks Nijburg, geb. Tripscompagnie, ged. RK Kleinemeer 7 nov. 1779 (als Bernardus; testis: Hindrik Berents), turfschipper, † Uithuizen 28 okt. 1860, tr. 1° Geesien Klaasens, turfschipperse; tr. 2° Sappemeer 11 dec. 1841 Anna Catrina van der Harne, geb. Sappemeer, dochter van Jan Berends van der Harne en Johanna Jans Rubertus.
2.Catharina Hindriks Nieborg, geb. Tripscompagnie, ged. RK Kleinemeer 23 okt. 1782 (testis: Maria Pieters), † Groningen 25 maart 1822, tr. Johannes Bruins.
3.Peter Hindriks Nieborg, geb. Tripscompagnie, ged. RK Kleinemeer 19 okt. 1784 (als Petrus; testis: Tryntje Geerts), † Bedum 20 sept. 1848, tr. Bedum 17 nov. 1811 Pieterke Hindriks Kraaima, ged. Bedum 1 apr. 1787, dochter van Hindrik Jans en Hilje Pieters.
4.Gerardus, geb. Tripscompagnie, ged. RK Kleinemeer 6 juni 1786 (testis: Anna Hendriks), jong overleden.
5.Gerardus, geb. Tripscompagnie, ged. RK Kleinemeer 6 juni 1788 (testis: Geert Pieters Nieborg).
6.Henricus, geb. Tripscompagnie, ged. RK Kleinemeer 23 jan. 1790 (testis: Joanna Hendriks).
7.Margaretha Peters, geb. Tripscompagnie, ged. RK Kleinemeer 22 maart 1793 (= 93).
8.Elisabeth Hindriks Nieborg, geb. Kiel, ged. RK Kleinemeer 19 apr. 1795 (testis: Jan Berens), tr. Bedum 19 mei 1821 Niklaas Jans Scheerma, kleermaker, zoon van Jan Klaasen en Grietje Harms.
188. genealogie kwartierstaat Hendrik Jans Bons, geb. Holthusen 24 aug. 1782, timmerman te Beerta, † Beerta 27 aug. 1849, tr. 2° Beerta 30 jan 1847 Jantje Seebes van Oosten; tr. 1° Beerta (huwelijkscontract Beerta 6 dec.) 30 okt. 1803
189. genealogie kwartierstaat Wubbina Olferts van Leenst, ged. Winschoten 20 dec. 1765, † Nieuw-Beerta 3 okt. 1846, tr. 1Ί Geert Roelfs.
Uit dit huwelijk nageslacht.
190. genealogie kwartierstaat Albertus van der Tuuk, ged. Winschoten 2 juni 1771, blauwverver te Winschoten, † Winschoten 18 febr. 1841, tr. Winschoten 28 okt. 1796
191. genealogie kwartierstaat Hillechien Jans Zuidema, ged. Winschoten 2 maart 1777, † Winschoten 14 aug. 1859.
Zij tekent de huwelijksakte van haar dochter Tjaaktje in 1830 als Hilgin Zuidma.
In 1798(?) is hij 24 jaar en blauwverver te Winschoten [[S.A. [O.A.?] 1042.]].
Uit dit huwelijk:
1.Jan Albertus van der Tuuk, ged. Winschoten 6 jan. 1797, † Loppersum 28 febr. 1869, tr. 1° Loppersum 24 jan. 1823 Willemijne Jans Temmink; tr. 2° Loppersum 15 nov. 1850 Alke Derks de Ruiter.
2.Geertruida van der Tuuk, ged. Winschoten 27 apr. 1835, tr. Groningen 22 nov. 1821 Coenraad Diederick Hirtz.
3.Johanna van der Tuuk, ged. Winschoten 30 jan. 1800, tr. Winschoten 3 okt. 1839 Johannes Hunnersen.
4.Pieterdyna van der Tuuk, geb. Winschoten 9 jan., ged. ald. 20 jan. 1802, † Beerta 15 aug. 1863, tr. Tonnis Harms Hofkamp.
5.Jantje van der Tuuk, geb. Winschoten 17 maart, ged. ald. 1 apr. 1804.
6.Pieter van der Tuuk, geb. Winschoten 23 sept., ged. ald. 5 okt. 1806, † Niebert 16 apr. 1862, tr. Beerta 12 dec. 1829 Grietje Edzes Lesterhuis.
7.Tjaaktje van der Tuuk, geb. Winschoten 30 jan., ged. ald. 19 febr. 1809 (= 95).
8.Berent van der Tuuk, geb. Winschoten 17 aug. 1811, † Winschoten 4 jan. 1840, ongehuwd.
9.Grietje van der Tuuk, geb. Winschoten 17 okt. 1814, † Winschoten 28 nov. 1816.
10.Albertus van der Tuuk, geb. Winschoten 31 juli 1817, † Winschoten 9 nov. 1855, tr. Winschoten 13 juli 1854 Wendeltje Wolthoon.
192. genealogie kwartierstaat ,
193. genealogie kwartierstaat ,
194. genealogie kwartierstaat ,
195. genealogie kwartierstaat ,
196. genealogie kwartierstaat Aart van Vliet, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel jan./febr. 1769, † Nieuwerkerk aan den IJssel 17 sept. 1847 (78 jaar 8 maanden), tr. Nieuwerkerk aan den IJssel 16 dec. 1798
197. genealogie kwartierstaat Geertrui Hogerwaard, geb./ged. Ouderkerk aan den IJssel 6 sept. 1761,† Nieuwerkerk aan den IJssel 12 dec. 1852, tr. 1° 17 apr. 1785 Eeuwout Hoogendijk, ged. Ouderkerk aan den IJssel 8 mei 1765, zoon van Cornelis Hoogendijk en Maria Jongebreur.
198. genealogie kwartierstaat Laurens (Louwerens) Verheul, ged. Ouderkerk aan den IJssel 9 mart 1766, tr. Ouderkerk aan den IJssel 21 jan. 1798
199. genealogie kwartierstaat Sijgje Noorlander, geb. Ouderkerk aan den IJssel 26 jan. 1777.
200. genealogie kwartierstaat = 206 Arend Verhoeff, geb./ged. Rotterdam 6 maart 1768, † Berkel 25 febr. 1850, tr. Berkel 16 mei 1790
201. genealogie kwartierstaat = 207 Jannetje Maatje, geb./ged. Berkel 6 maart 1768, † Berkel 10 nov. 1855.
202. genealogie kwartierstaat Jasper (Willemze) van der Vaart, geb./ged. De Lier 26 juni 1746, † Maasland 20 aug. 1812, tr. Maasland 24 maart 1781
203. genealogie kwartierstaat Claasje (Jansdr.) Voogelaar, geb./ged. Maassluis 28 mei 1752, † Maasland 11 mei 1823.
204. genealogie kwartierstaat Aalbregt van den Akker, geb./ged. Maasland 9 apr. 1752, † Berkel 28 [5?] jan. 1815 [1817?], tr. Zoetermeer 5 mei 1782?
205. genealogie kwartierstaat Maartje Zaal, geb./ged. Zoetermeer 28 nov. 1751, † Berkel 11 febr. 1825.
206. genealogie kwartierstaat = 200 Arend Verhoeff, tr.
207. genealogie kwartierstaat = 201 Jannetje Maatje.
202. genealogie kwartierstaat ,
203. genealogie kwartierstaat ,
204. genealogie kwartierstaat ,
205. genealogie kwartierstaat ,
206. genealogie kwartierstaat ,
207. genealogie kwartierstaat ,
208. genealogie kwartierstaat ,
209. genealogie kwartierstaat ,
210. genealogie kwartierstaat ,
211. genealogie kwartierstaat ,
212. genealogie kwartierstaat ,
213. genealogie kwartierstaat ,
214. genealogie kwartierstaat ,
215. genealogie kwartierstaat ,
216. genealogie kwartierstaat Jan Klaas Bakker, ged. Wanneperveen 21 sept. 1783, arbeider te Ruinerwold, later te Hardenberg en Avereest, † Avereest 26 nov. 1843, tr. Ruinerwold 18 okt. 1807
217. genealogie kwartierstaat Roelofje Roelofs Kok, ged. Ruinerwold 20 febr. 1788, † Avereest 28 febr. 1855.
Uit dit huwelijk nageslacht.
218. genealogie kwartierstaat Roelof Harms Soer, geb. Nijeveen 23 okt. 1785, † Wanneperveen 1 jan. 1833, tr. De Wijk 25 juni 1814
219. genealogie kwartierstaat Hillegien Jans Mager, geb. Zuidwolde 22 jan. 1791, † Hollandscheveld 6 febr. 1867.
Bron: http://www.aldgen.nl/harmmartenszoer.html#p4259.
Uit dit huwelijk:
1.Lammina Soer, geb. Noord (Hoogeveen) 16 sept. 1814, †.
2.Aaltien Roelofs Zoer, geb. Assen 1 dec. 1815, † Ruinen 27 nov. 1856, tr. Ruinen 10 mei 1839 Lambert Morssink, geb. Veldhausen 2 sept. 1816, † Wijkveld (Ruinen) 14 jan. 1908, zoon van Klaas Morssink en Hermina Wanscheer.
3.Harm Roelofs Soer, geb. Ruinerwold 4 juli 1818, tr. Geertruidenberg 27 mei 1850 Helena van Soelen.
Uit dit huwelijk:
a.Roelof Soer, geb. Meppel 25 maart 1851, † Doetinchem 9 juli 1925, tr. Zutphen 6 febr. 1878 Grada Adriana van der Plas, geb. Zutphen 1854/1855, † Doetinchem 11 apr. 1942, dochter van Willem van der Plas en Berendina Derksen.
b.Jan Soer, geb. Meppel 9 jan. 1855.
4.Jantje Roelofs Soer, geb. Ruinerwold 28 maart 1820 (= 109).
5.Jan Roelofs Soer, geb. Ruinerwold 31 okt. 1821, † Ruinerwold 15 juli 1824.
6.Marten Soer, geb. Ruinerwold 9 mei 1823, † De Wijk 5 febr. 1848, ongehuwd
7.Margjen Roelofs Soer, geb. Ruinerwold 27 mei 1825, † Fort (Zuidwolde) 3 jan. 1892, tr. Zuidwolde 1 maart 1851 Hendrik ten Hoeve, geb. Havelte 29 apr. 1817, † Fort (Zuidwolde) 1 sept. 1891, zoon van Teunis Geerts ten Hoeve en Hendrikje Jurriens.
8.Jan Roelofs Soer, geb. De Wijk 25 nov. 1827, † De Wijk 28 dec. 1891, tr. De Wijk 17 nov. 1860 Hendrikje Willems Spijkerman, geb. Ruinerwold 19 febr. 1830, † De Wijk 15 mei 1903, zoon van Willem Hendriks Spijkerman en Aaltjen Gerrits Schoemaker.
Uit dit huwelijk:
a.Hilligje Soer, geb. De Wijk 16 okt. 1862, † De Wijk 6 nov. 1946, tr. De Wijk 6 mei 1889 Albert Oosterhuis, geb. De Wijk 8 febr. 1861, † De Wijk 16 aug. 1943, zoon van Roelof Oosterhuis en Klaasje Steenwijk.
b.Willem Soer, geb. De Wijk 25 maart 1868, † Koekange 9 apr. 1885.
c.Roelof Soer, geb. De Wijk 1 mei 1871, † De Wijk 18 juni 1944, tr. De Wijk 20 mei 1899 Margje Diphoorn, geb. De Wijk 7 juni 1878, dochter van Hendrik Diphoorn en Hendrikje Spijkerman.
9.Albertien Zoer, geb. De Wijk 5 jan. 1830, † Hollandscheveld 14 dec. 1909, tr. Meppel 19 febr. 1853 Koob Jans Pleizier, geb. De Wijk 28 sept. 1823, † Hollandscheveld 15 apr. 1891, zoon van Jan Pleizier en Margien Koops.
220. genealogie kwartierstaat Symen Tjeerds Goslinga, boerenknecht en arbeider, geb. Arum 22 juli 1792, ged. ald. 5 aug. 1792, † Wonseradeel 9 okt. 1855, tr. 2° Wonseradeel 3 maart 1849 Antje Johannes Schultetus; tr.1° Wonseradeel 12 juni 1824
221. genealogie kwartierstaat Sjoukje Hiddes de Vries, geb. 10 sept. 1800, ged. Pingjum 19 okt. 1800, arbeidster, † Arum 4 jan. 1846.
Uit dit huwelijk nageslacht.
222. genealogie kwartierstaat Wybe Martens de Boer, geb. 18 juni 1780, ged. Tzummarum 9 juli 1780, van Tzummarum, kooltjer te Tzummarum, † na 1849, tr. Tzummarum 22 juni 1806
223. genealogie kwartierstaat Sjoerdtje Jans, van Klooster Lidlum, geb. 10 aug., ged. Sexbierum 17 aug. 1783.
Uit dit huwelijk:
1.Aaltje, geb. 18 febr. 1807, ged. Tzummarum 15 maart 1807.
2.Aafke Wybes de Boer, geb. Tzummarum 3 aug. 1811, ged. ald. 25 aug. 1811 (= 111).
224. genealogie kwartierstaat Jelle Siedzes Nijdam, scheepstimmerknecht (1797), timmerman, geb. Wartena 11 dec. 1775, wonende te Zevenhuizen onder Franeker, † Franeker 15 maart 1814. Jelle tr. Franeker 23 maart 1797
225. genealogie kwartierstaat Antje Harmens, geb. ca. 1773, † Zevenhuizen onder Franeker 22 mei 1809 (36 jaar).
Uit dit huwelijk nageslacht.
226. genealogie kwartierstaat = 120 Lammert Durks.
227. genealogie kwartierstaat = 121 Jitske Ypes Ypma.
228. genealogie kwartierstaat Rinse Lubach, korporaal, militair muzikant, tabakskerver, ged. Leeuwarden 13 jan. 1765, † Leeuwarden 26 jan. 1855, tr. Leeuwarden (ondertr. ald. 4 mei) 20 mei 1787
229. genealogie kwartierstaat Grietje Lan(d)sheer, ged. Leeuwarden 7 maart 1770 † Leeuwarden 17 dec. 1856.
Uit dit huwelijk nageslacht.
230. genealogie kwartierstaat Christoffel Heijer, geb. Zutphen, ged. ald. 24 mei 1750, soldaat (1779), kleermaker, † Leeuwarden 19 mei 1842, tr. Leeuwarden (ondertr. ald. 19 juni) 4 juli 1779
231. genealogie kwartierstaat (Johanna) Francina Krott, geb. Steenbergen 17 apr., ged. ald. 19 apr. 1761, † Leeuwarden 20 febr. 1824.
Uit dit huwelijk nageslacht.
232. genealogie kwartierstaat Sybout Symens Jager, geb. 26 febr., ged. Franeker 16 maart 1785, † Franeker 14 jan. 1824, tr.
233. genealogie kwartierstaat Ynskje Willems Wezel, geb. Dongjum 28 aug. 1789, ged. ald. 20 sept. 1789, † Franeker 15 okt. 1842.
Uit dit huwelijk nageslacht.
234. genealogie kwartierstaat Johannes Lammerts Barsee (Bars), geb. Franeker ca. 1779, ged. Pingjum 31 mei 1810, timmerman te Witmarsum, te Pingjum en te Franeker, † Franeker 24 febr. 1827, tr. Lollum 13 mei 1804
235. genealogie kwartierstaat Akke Jurres, geb. Pingjum 19 febr., ged. ald. 4 april 1779, † Franeker 19 febr. 1827.
Uit dit huwelijk:
1.Hiltje, geb. Witmarsum 13 okt. 1804, ged. Pingjum 31 mei 1810, † na 1811.
2.Lammert, geb. Pingjum 11 maart, ged. ald. 31 mei 1810, † na 1811.
3.Jurre Johannes Barsee, geb. okt. 1812, † (Arum) 29 okt. 1812.
4.Hylkje Johannes Barsee, geb. Franeker 11 dec. 1818 (= 117).
236. genealogie kwartierstaat Klaas Annes Straatsma, geb. Janum 6 sept. 1787, ged. ald. 7 okt. 1787, † Barradeel 5 mei 1846, tr. Barradeel, Mairie Minnertsga 19 mei 1816
237. genealogie kwartierstaat Antje Jans Miedema, geb. Minnertsga 10 juli 1791 (niet gedoopt).
Uit dit huwelijk nageslacht.
238. genealogie kwartierstaat Dirk Jans Miedema, kooltjer, geb. Minnertsga 13 april 1788, † Franekeradeel 25 dec. 1863, tr. Franekeradeel, Mairie Tzum 15 dec. 1816
239. genealogie kwartierstaat Tietje Pieters Miedema, geb. Boksum 30 juli 1790, ged. ald. 22 aug. 1790, † Franekeradeel 16 febr. 1851.
Uit dit huwelijk:
1.Aukje Dirks Miedema, geb. Franekeradeel 22 april 1824 (= 119).
240. genealogie kwartierstaat = 452 Durk Hettes, geb. 7 dec. 1748, ged. Kubaard 15 dec. 1748, te Spannum, † Hennaarderadeel 5 dec. 1829, tr. Spannum 28 mei 1769
241. genealogie kwartierstaat = 453 Sytske Lammerts, van Spannum.
Uit dit huwelijk nageslacht.
242. genealogie kwartierstaat Ype Wouters, geb. Baard 3 dec. 1760, ged. op belijdenis Welsrijp 3 okt. 1790, schoenmaker te Welsrijp, † Welsrijp 1799, tr. Baard 12 okt. 1783
243. genealogie kwartierstaat Trijntje Ruurds Heerema, geb. 14 apr., ged. Tzum 15 apr. 1764, van Tzum, naaister, † Franeker 5 aug. 1842.
Uit dit huwelijk:
1.Jitske Ypes Ypma, geb. 9 nov. 1784, ged. Baard 26 dec. 1784 (als Itzke) (= 121).
2.Ruurd, geb. Baard 25 sept. 1787, ged. ald. 4 nov. 1787.
3.Wouter, geb. Welsrijp 29 jan., ged. ald. 7 maart 1790 (moeder doopheffer; vader is ongedoopt).
4.Geertje, geb. Welsrijp 26 juni, ged. ald. 14 juli 1793.
244. genealogie kwartierstaat Pieter Hendriks Dijkstra, geb. Offingawier 20 okt., ged. Goλnga 3 nov. 1771 (volgens overlijdensakte: Offingawier 1766/1767), van Offingawier, timmerknecht te Goλnga en Offingawier, reeds met familienaam Dijkstra in 1806, † Gauw 20 nov. 1848 (81 jaar), tr. 2° Sneek 8 maart 1818 Feikje Ottes Faber, geb. Oldeboorn febr. 1775, dochter van Otte Feyes Faber en Tietje Hilles, en weduwe van Jan Freerks; tr. 1° Goλnga 2 maart 1800
245. genealogie kwartierstaat Gerbrich Pieters, geb. Goλnga 29 sept., ged. ald. 14 okt. 1781, † Offingawier 8 juni 1812.
Uit dit huwelijk nageslacht.
246. genealogie kwartierstaat Johannes Gerbens Hofstra, geb. ca. 1772, van Oosterlittens, te Oosterlittens, † Baarderadeel 15 febr. 1845 (69 jaar), tr. Baard, doopsgezind (ondertr. Baard 18 mei 1800)
247. genealogie kwartierstaat Grietje Roelofs, geb. Oosterend 20 febr., ged. ald. 3 maart 1776, van Oosterend, † Baarderadeel 5 dec. 1850 (74 jaar, dochter van Roelof Harmens en Jeltje Sipkes).
Zie: http://tjaart-egge.nl/kwartierstaten/Kwartierstaat%20van%20Aaltje%20Douwes%20de%20Boer%201870%201910.HTM, http://home.versatel.nl/karelvdwal/hiemstrakstekst.htm, http://home.zonnet.nl/karelvdwal/harmherrema.htm
Uit dit huwelijk:
1.Henke Johannes Hofstra, geb. Baard 19 febr. 1801, † Baarderadeel 21 febr. 1831, tr. N.N.
2.Jeltje Johannes Hofstra, geb. Baard 12 aug. 1802, tr. Baarderadeel 9 juni 1832 Jacob Gerbens Hoitema (Hoitinga) van Idsinga, geb. Oosterwierum 1807/1808, zoon van Gerben Pieters Hoitema (Hoitinga) van Idsinga en Grietje Jacobs de Boer.
3.Jitske Johannes Hofstra, geb. Baard 1 maart 1805 (= 123).
4.Doutsen Johannes Hofstra (Gerbens), geb. Oosterlittens 16 maart 1807, † Mantgum 11 nov. 1854, tr. Baarderadeel 14 mei 1836 Sied Wynzens Dijkstra, geb. Beers 1811/1812, zoon van Wynzen Tietes Dijkstra en Geertje Jans Faber.
5.Timmeltje, geb. Baard tussen 19 dec. 1808 en 1809, † Baarderadeel 9 aug. 1830 (21 jaar), ongehuwd.
6.Gerben Johannes Hofstra, geb. Oosterlittens 28 aug. 1812, tr. Baarderadeel 17 mei 1848 Trijntje Klazes Dijkstra, geb. Oosterlittens 1815/1816, dochter van Klaas Jans Dijkstra en Grietje Kornelis.
248. genealogie kwartierstaat Willem Symens Sleef, ged. Franeker 19 sept. 1762, metselaarsknecht te Franeker, † Franeker 6 maart 1827, tr.
249. genealogie kwartierstaat Jeltje Tjeerds Swart, geb. Winsum ca. 1759, † Franeker 11 dec. 1832.
Uit dit huwelijk nageslacht.
250. genealogie kwartierstaat Johannes Hendriks van Gorkum, geb. Grouw 3 maart, ged. ald. 10 maart 1776, kantoorbediende te Dronrijp en te Franeker, † Franeker 1 juli 1842, tr. 2° Gerritje Eigelaar; tr. 1° Wirdum 3 juni 1798
251. genealogie kwartierstaat Berber Cornelis Leegsma, geb. Wirdum 25 maart, ged. ald. 12 april 1778, † Franeker 5 febr. 1830.
Uit dit huwelijk:
1.Geeske Johannes van Gorkum, geb. Wirdum 17 aug., ged. ald. 24 aug. 1800 (= 125).
2.Cornelis, geb. 17 aug., ged. Wirdum 24 aug. 1800.
3.Hendrik, geb. Dronrijp 19 maart 1802, ged. ald. 4 april 1802.
252. genealogie kwartierstaat Jacob Ydes Tamminga, geb. Sint Jacobiparochie 20 aug. 1750, ged. Peins 20 mei 1784, tolman en landbouwer te Kingmatille onder Zweins en te Boer (1811), † Boer 31 dec. 1813; tr. Zweins 24 mei 1779
253. genealogie kwartierstaat Antje Wybes, van Franeker.
Uit dit huwelijk nageslacht.
254. genealogie kwartierstaat Rinze Theunis Ringma, ged. Tzummarum 24 sept. 1752, kleermaker te Tzummarum, † na 1819, tr. Tzummarum 14 sept. 1783
255. genealogie kwartierstaat Joukje Alberts, geb. 4 apr., ged. Tzummarum 26 april 1761, † na 1819.
Uit dit huwelijk:
1.Teunis, geb. 12 mei, ged. Tzummarum 6 juni 1784.
2.Fokje Rinzes Ringma, geb. 2 maart, ged. Tzummarum 3 mei 1789 (= 127).

Laatst bijgewerkt 22 december 2010
Naar begin van de pagina