Genealogie Nanninga
Inleiding

Deze conceptgenealogie is samengesteld uit (oude) gegevens naar eigen onderzoek, waarbij bedacht moet worden dat die gegevens dikwijls niet even nauwkeurig zijn en ongecorrigeerd. Al met al is deze genealogie niet meer dan een aanzet en moeten alle gegevens vσσr gebruik nagekeken worden.
Van de stamvader Cornelis Eelkes (I.) stammen in mannelijke lijn (ten minste) twee families af: Reinsema en Nanninga. Deze laatste familienaam is in 1811 aangenomen en is ontleend aan het patroniem van Pieter Nannes (Rensema) (IV.). Diens vader Nanne Renekes (III.) is blijkbaar vernoemd naar zijn grootmoeder Nanne Jansens (zie I.). Pieter Nannes voerde in 1710 de achternaam Rensema en deze naam vinden we bij een aantal van zijn kinderen, alsmede bij de nazaten van zijn broer Evert Nannings (Nannes) (III..8). Van deze laatste stamt de nog bloeiende familie Riensema.
Pieter Nannes is ongetwijfeld het bekendste (of beruchtste) lid van de familie, omdat hij als knecht van Rudolf de Mepsche van Faan een actieve rol vervulde bij de folteringen van de veroordeelden tijdens het monsterproces van Faan in 1731. Pieter is daardoor ook vereeuwigd in de romans over dit proces van H. Poort en Ab Visser en de herinnering is onder de nazaten Nanninga levend gebleven tot op heden, zowel in de tak van mijn overgrootvader Jannes Nanninga als in die van zijn oom Enne Annes Nanninga.
De genealogie heeft de vorm van een aangeklede stamreeks, die vanaf Harm Drent Nanninga (1833-1881) is uitgewerkt als parenteel.


Stamreeks Nanninga

I.Cornelis Eelkes (Eilkes), tr. 1Ί tr. Groningen (ondertr. ald. 19 nov.) 13 dec. 1631 Nanne Jansens (p.q. Gysebert Jansens, soldaat onder Willem Coenders, broeder), =? Anne N.N. (1642-1648); tr. 2Ί tr. Groningen (ondertr. ald., viduus met kinderen, wonend bij Oosterpoorte, 7 juli) 25 juli 1649 Annetyen Juryens (p.q. Harmen Harmens, neef), van Braemsche.
Uit het eerste huwelijk:
1.Reneke Cornelis, volgt II.
2.Eylke Cornelis, ged. Groningen, MK 22 mei 1642 (bij de Oosterpoorten pijp), tr. Noordlaren (ondertr. Groningen 8 maart) 23 maart 1662 Fenne Meyers (p.q. Geert Meyer, broer).
3.Abraham, ged. Groningen, AK 20 dec. 1644 (Zuiderdiep).
4.Annechien, ged. Groningen, MK 3 jan. 1647 (bij de Oosterpijp).
5.Abraham, ged. Groningen, MK 21 mei 1648 (bij de Oosterpijp).

II.Reneke Cornelis, zoon van Cornelis Eelkes (I.), geb. ca. 1633, zoon van Cornelis Eelkes (I.), tr. Westerwijtwerd (ondertr. Groningen 14 okt.) 19 nov. 1654 Aeltjen Eilerts, van Groningen, dochter van Eilert Everts en Teetjen N.N..
Bij hun huwelijk compareerde voor hem zijn vader Cornelis Eelkes en voor haar Lucas Roleffs.
Aeltjen Eilerts was een zuster van Tietien Eilerts (tr. 1Ί Groningen (ondertr. ald., p.q. Bruyn Eylerts, schipper, broer, 27 okt.) 28 nov. 1649 Hendrick Hendricks, van Middelstum; tr. 2Ί Groningen (ondertr. ald., p.q. Bruine Eilerts, broer, 12 jan.) 5 febr. 1667 Jan Haies), Bruin Eilerts (tr. (ondertr. Groningen, p.q. Lambert Geerts, zwager, 27 juni 1640) Eetjen Harmens (p.q. Harmen Romts, vader)), Aefien Eilerts (tr. (ondertr. Groningen., p.q. Eilert Everts, vader, 12 okt. 1639) Lambert Geerts, touwslager) en Geesjen Eylerts (ged. Groningen, AK 8 nov. 1653, als volwassene, dochter van Eylert Everts en Teetjen Eylerts, mennonieten, wonend in St.-Anthonygasthuis, heeft gediend met 'sr.' Pouwel Heynes in de Nieuwe Ebbingestraat).
Uit dit huwelijk:
1.Nanne Renekes, volgt III.
2.Evert, ged. Groningen 28 dec. 1656 (ouders wonende Phioelenstraet).

III.Nanne Renekes, zoon van Reneke Cornelis (II.), ged. Groningen 11 apr. 1655 (ouders wonende Poelstraet), † na nov. 1725, tr. ca. 1685 Maeyke Pieters.
Nanne Reinkes is als neef aanwezig voor Annechien Haykens, die tr. Groningen 22 sept. 1694 Jan Jans.
Maeyke Pieters woonde in 1732 in de Sledemennerstraat [[W.T. Vleer, Sterf, sodomieten!]].
Marrejen, dochter van Pieter Berens en Tryntjen, in de Sledemennerstraat, ged. Groningen, AK 1 dec. 1660.
Maria, dochter van Pieter Janssen en Tryntje, bij Jonckerenstraat, ged. Groningen, MK 30 dec. 1663.
Martien, dochter van Pieter Femmes en Tryntjen Harmens, ged. Groningen, MK 21 sept. 1669.
Uit dit huwelijk (bij de dopen wonen de ouders steeds in de Sledemennerstraat):
1.Pieter Nannes (Rensema), volgt IV.1.
2.Catrina Nannes, ged. Groningen 21 nov. 1688.
3.Reynke Nannes, ged. Groningen 6 febr. 1691.
4.Cornelis Nannes, ged. Groningen 18 okt. 1692.
5.Alegonda Nannes, ged. Groningen 25 jan. 1695.
6.Annegjen Nannes, † vσσr 27 jan. 1729, tr. Groningen (ondertr. ald. 24 jan.) 11 febr. 1722 Lammert Klasen, ged. Groningen 23 sept. 1686, † tussen 27 jan. 1728 en 16 okt. 1741, zoon van Claes Dojes en Grietje Lammerts, weduwnaar.
Uit dit huwelijk:
a.Nanne, ged. Groningen, MK 25 mei 1723 (Boterdiep).
b.Grietjen, ged. Groningen, NK 13 sept. 1725 (Boterdiep).
7.Catalina Nannes, ged. Groningen 13 nov. 1700 (als Cataleintje), tr. Groningen (ondertr. ald. 3 nov., ondertr. Lutjegast 4, 11 en 18 nov.) 21 nov. 1725 Dato Dates, ged. Lutjegast 10 dec. 1699, zoon van Date Dates en Ancke Harmens.
8.Evert Nannings (Nannes) Rensema, ged. Groningen 15 nov. 1703, volgt IV.2.

IV.1Pieter Nannes (Rensema), zoon van Nanne Renekes (III.), geb. ca. 1685, sergeant, bijsjager, wedman, † vσσr 1758, tr. 1Ί (als Peter Nannes Rensema, sergiant onder de Heer Capit. v. Ouler) Groningen, M.K. (ondertr. ald. 3 jan.) 21 jan. 1710 Maria Loonis (Lunen, Peters, Loones, Loons; p.q. Frans Coppius), van Coevorden († Groningen 1737 als Maria Pieters??); tr. 2Ί Niekerk 17 nov. 1743 Aaltje Jans, ged. Winschoten 28 apr. 1713, † na 1758, dochter van Jan Jans en Antje Harms.
Peter Nannens wordt vermeld in H.J.K., inv.nr. 1359, fol. 132v.
11 apr. 1758: Aaltje Jans, wed. Pieter Nannes Rensema, namens haar en haar zoon Evert Pieters Rensema van Nieuwkerk, Elisabeth Pieters Rensema te Amsterdam, Metje Pieters Rensema met haar man Roelef Pieters van Niekerk, kinderen van zal. Pieter Nannes te Niekerk, die door donatie van zijn zoon Nanne Pieters Rensema 1/7 erfportie van Pieter Lonis, overleden te Swol, gekregen had. Zij machtigen Evert Nanninga Rensema te Grijpskerk deze portie in ontvangst te nemen. Aaltje Jans tekent met een kruisje.
Een Render Rinsema wordt in 1708 als lid van het schoenmakersgilde genoemd [[GDW, nr. 144f.]].
Grafboek Akerkhof, inv.nr. 139, dl. 1, graf nr. 224: 1753 Jan Rensema en Derk Pieters en Claasje Rensema, ehel.; grootvader is Jan Somp.
Uit het eerste huwelijk:
1.Elisabeth Pieters Rensema, te Amsterdam, ged. Groningen, MK 23 okt. 1711 (Sledemennerstraat), begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 1 febr. 1785, tr. Jan de Lamourij, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 15 juni 1765.
Uit dit huwelijk:
a.Jacob Elias, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 31 maart 1734.
b.Pieter, ged. Amsterdam, Oude Kerk 3 febr. 1736 (get. Pieter Nannes Rensema en Maria Loonis), ? begr. Amsterdam, Karthuizer kerkhof 18 jan. 1737 (kind van Jan Lamourij).
c.Manuel, ged. Amsterdam, Noorderkerk 28 aug. 1737 (get. Pieter Lonis en Willemijntje de Lamourij).
d.Maria, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 6 jan. 1740 (get. Pieter Rinsma en Maria Lonis.
e.Lijdia, ged. Amsterdam, Nieuwezijdskapel 20 nov. 1744.
f.Swaantje, ged. Amsterdam, Nieuwezijdskapel 4 jan. 1743 (get. o.a. Willemina de la Moury.
g.Lucas, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 17 sept. 1747 (get. Huijg Munster en Geertruij de l'Amoury), † na 1774.
h.Louwerens de Lamourij, ged. Amsterdam, Westerkerk 1 aug. 1751 (get. Huijg van Munster en Cornelia de la Mourij), tr. Jacoba Johanna Munster.
Uit het eerste huwelijk:
A.Maria, ged. Amsterdam, Oude Kerk 1 nov. 1778 (get. Albert Cornelisse Boes en Maria Munster).
B.Elisabet, ged. Amsterdam, Westerkerk 16 apr. 1780 (get. Cornelis de Lamourij en Elisabet Rensema).
C.Davit, ged. Amsterdam, Westerkerk 2 sept. 1781 (get. Jacobus Morrson en Elisabeth Heegers).
D.Jacob, ged. Amsterdam, Westerkerk 6 dec. 1782 (get. Huijbert Munster en Geertruij d'Lamourij).
E.Johanna Elisabeth, ged. Amsterdam, Westerkerk 30 mei 1784 (get. Cornelis de Lamourij en Saara Sievers).
F.Johannes, ged. Amsterdam, Nieuwe kerk 24 aug. 1785 (get. Barend Tap en Johanna Chatriena Brouwer).
G.Louwrens, ged. Amsterdam, Oude kerk 3 sept. 1786 (get. Willem Munster en Geertruij de Lamourij).
Uit het tweede huwelijk:
H.Maria Siebilla, ged. Amsterdam, Oude Kerk 17 febr. 1788 (get. Hendrich Rievasz en Maria Siebilla Carpentier).
i.Cornelis de Lamourij, ged. Amsterdam, Zuiderkerk 14 nov. 1753, tr. Susanna Maria Weerld.
Uit dit huwelijk, o.a.:
A.Maria Elisabeth, ged. Amsterdam, Ev.-lutherse Kerk 14 aug. 1774 (get. Lucas de Lamourij en Margaretha Elisabeth Weerld).
B.Susanna, ged. Amsterdam, Ev.-lutherse Kerk 9 okt. 1776 (get. Lourens de Lamourij en Elisabeth Heegers).
C.Johannes, ged. Amsterdam, Ev.-lutherse Kerk 5 sept. 1779 (get. Fredrik Rudolf Pregt en Neeltje Walschert).
D.Cornelis, ged. Amsterdam, Ev.-lutherse Kerk 6 febr. 1782 (get. Barend Tap en Caatje Tap).
E.Barend, ged. Amsterdam, Ev.-lutherse Kerk 12 sept. 1784 (get. Barend Tap en Anna Catharina Smalhuisen).
F.Willem, ged. Amsterdam, Ev.-lutherse Kerk 7 okt. 1789 (get. Lourens de Lamourij en Henrica Muller).
j.Joseph, ged. Amsterdam, Oude Kerk 3 dec. 1756 (get. Pieter Rensema en Cornelia de Lamourij).
2.Nanne Pieters Rensema, ged. Groningen 5 apr. 1714 (ouders wonende Geestelijke Maagdenstraat), † Groningen 1781.
3.Mettien Pieters Rensema, ged. Groningen 17 nov. 1715 (Gelkingestraat), † na 1758, tr. Niekerk 14 okt. 1736 Roelef Pieters, ged. Niekerk 18 maart 1708, van Niekerk, † na 1777 zoon van Pieter Simons en Sybrich Gaaikes.
Uit dit huwelijk:
a.Pieter, ged. Niekerk 1 sept. 1737.
b.Pieter Roelfs, ged. Niekerk 13 okt. 1743, van Obergum, tr. (huwelijkscontract Obergum 20 okt. 1777, ondertr. Den Ham 22 nov. en Obergum 30 nov. 1777) Anje Clasens, van Obergum, weduwe van Ate Aries.
Getuigen bij het huwelijkscontract zijn aan bruidegomszijde Roelf Pieters, vader en Gayke Roelfs, volle broer.
Uit dit huwelijk:
A.Roelf, ged. Obergum 6 juni 1779.
c.Gaaike Roelfs, ged. Niekerk 18 maart 1746, van Zuidhorn, † Groningen 1 maart 1822, tr. Zuidhorn (ondertr. Oostwold 26 apr.) 20 mei 1781 Sepke Klaassen, van Oldehove, wonend te Oostwold.
Uit dit huwelijk:
A.Metje, geb. 30 maart, ged. Zuidhorn 21 apr. 1793, =? Metje Pieters, tr. Johannes Renders Broekstra.
d.Maryke, ged. Niekerk 20 maart 1750.
e.Sybrig, ged. Niekerk 20 apr. 1753, van Zuidhorn, tr. (ondertr. Lettelbert 26 apr. 1778, att. naar Leek) Zacharias Halbes, van Leek.
4.Peter, ged. Groningen 14 apr. 1717 (Ter A).
5.Maria, ged. Groningen 31 mei 1718 (Ter A).
6.Hermannus, ged. Niekerk 29 okt. 1719 (vader: Peter Tammes).
7.Annegje, ged. Niekerk 17 aug. 1721.
Uit het tweede huwelijk:
8.Evert Pieters Rensema/Nanninga, volgt V.1.

IV.2Evert Nannings (Nannes) Rensema, zoon van Nanne Renekes (III.), ged. Groningen 15 nov. 1703, wedman (1741, 1746), lidmaat juni 1746, diaken (1747, 1758), ouderling (1763), tr. Grijpskerk okt. 1728 Geertje Jacobs, ged. Grijpskerk 18 maart 1707, dochter van Jacob Peters en Trijntje Lues.
Uit dit huwelijk:
1.Nanninck Everts, ged. Oldehove 26 juni 1731(?), volgt V.2.
2.Tryntje, ged. Grijpskerk 8 apr. 1731, jong overleden.
3.Jacob, ged. Grijpskerk 17 dec. 1733, jong overleden.
4.Pieter, ged. Grijpskerk 30 sept. 1737.
5.Annegje, ged. Grijpskerk 27 febr. 1739, jong overleden.
6.Jacob, ged. Grijpskerk 8 okt. 1741, jong overleden.
7.Maike, ged. Grijpskerk 28 juni 1744, jong overleden.
8.Annegje, ged. Grijpskerk 12 sept. 1745.
9.Maike, ged. Grijpskerk 12 sept. 1745, tweeling met de vorige.
10.Tryntie, ged. Grijpskerk 30 apr. 1747, jong overleden.
11.Jacob, ged. Grijpskerk 1 sept. 1748.
12.Tryntje Everts Rensema, ged. Grijpskerk 18 apr. 1751, winkelierse, lidmaat 6 sept. 1811, † Grijpskerk 13 okt. 1825, tr. 1Ί Grijpskerk 11 maart 1770 Hindrik Thomas, ged. Grijpskerk 27 febr. 1735, † Grijpskerk 20 okt., begr. ald. 26 okt. 1808, zoon van Thomas Hindriks en Ymkjen Jans; tr. 2Ί Grijpskerk 13 mei 1810 Frerik Hindriks Pol, geb. ca. 1740/1741, koopman, lidmaat 6 sept. 1811, ouderling (1812), † Grijpskerk 15 sept. 1825, weduwnaar van (tr. Grijpskerk 14 juni 1767) Tryntje Cornelis.

V.1Evert Pieters Nanninga, zoon van Pieter Nannes (Rensema) (IV.1), ged. Niekerk 11 juni [juli?] 1745, timmerman en ijkmeester van de gemeente Oldekerk, † Oldekerk 17 apr. 1825, tr. 1Ί Niekerk 11 juni 1769 Trijntje Germs, ged. Midwolde 15 sept. 1743, dochter van Gerben Derks en Harmke Roelfs; tr. 2Ί Niekerk 19 juli 1789 Albertje Pieters, ged. Niekerk 28 aug. 1757, † Oldekerk 19 (18?) maart 1808 (nalatende drie kinderen), dochter van Pieter Gerrits en Jantje Alberts.
Uit het eerste huwelijk:
1.Aaltje Everts Nanninga, ged. Niekerk 2 maart 1770, † Roderwolde 10 jan. 1858 (oud 92 jaar), tr. Aduard 20 sept. 1795 Juke (Joeke) Reinders, ged. Zuidhorn 30 dec. 1770, zoon van Reinder Jukes en Annechien Harms.
Uit dit huwelijk:
a.Annegien, ged. Aduard 12 jan. 1796.
b.Reinder, geb. Nietap 18 aug., ged. Roden 27 aug. 1797.
c.Trijntje Joekes Reinders, geb. Nietap 5 okt., ged. Roden 13 okt. 1799, † Nietap 9 jan. 1836.
d.Kornelia, geb. Nietap 21 febr., ged. Roden 8 maart 1801.
e.Evert Joekes Reinders, geb. Leek, ged. Midwolde 13 nov. 1803, † Smallingerland 13 jan. 1875, tr. Smallingerland 15 mei 1839 Jacoba Lefferts Henkema, geb. Drachten 1804/1805, † Groningen 19 jan. 1901, dochter van Leffert Hendriks Henkema en Grietje Jannes Sterkeboer.
f.Fokje Joekes Reinders, geb. Leek 4 dec. 1805, † Roderwolde 6 nov. 1862, tr. Leek 4 okt. 1835 Harm Hottums van der Veen, geb. Leek, arbeider, † na 1862, zoon van Hattum Gerrits van der Veen en Jantje Alberts van der Heide.
g.Metje Jukes, ged. Midwolde 2 febr. 1808, † Leek 16 mei 1815.
h.Bregtje, geb. Leek, ged. Midwolde 5 juli 1810.
i.Juke Reinders, ged. Leek 19 juni 1813, olieslagersknecht, † Leek 23 nov. 1890, tr. eek 18 jan. 1851 Aaltje Haaijema, geb. Noordhorn, dochter van Thomas Renzes Haaijema en Martje Jans Zijlstra.
2.Pieter Everts Nanninga, ged. Niekerk 15 mei 1774, volgt VI.1.
3.Harm Everts Nanninga, ged. Niekerk 25 jan. 1778.
4.Nanne Everts Nanninga, ged. Niekerk 21 okt. 1780.
5.Antje Everts Nanninga, ged. Niekerk 25 mei 1783.
Uit het tweede huwelijk:
6.Anne Everts Nanninga, ged. Niekerk 25 sept. 1790, volgt VI.2.
7.Harm Everts Nanninga, geb. Niekerk 1 maart 1793, volgt VI.3.
8.Jantje Everts Nanninga, ged. Niekerk 21 jan. 1798, † Midwolde 16 apr. 1880, tr. 1Ί Grijpskerk 14 mei 1827 Drewes Jans Bos, geb. Oldehove 1800/1801, landbouwer, † Oldekerk 13 apr. 1863, zoon van Jan Drewes Bos en Fijke Jans van der Graaf; tr. 2Ί Oldekerk 7 mei 1864 Aake Sikkema, geb. Midwolde 1821/1822, landbouwer, † Midwolde 29 sept. 1899, zoon van Jan Willems Sikkema en Korneliske Hendriks Scheringa, weduwnaar van Geertje Wieringa.
Zij overleed zonder nakomelingen.

V.2Nanninck Everts, zoon van Evert Nannings Rensema (IV.2) ged. Oldehove 26 juni 1731(?), schoolmeester te Wehe, † na 5 juni 1776, tr. (ondertr. Grijpskerk juni 1757) Geertje Jacobs (Helt), geb. ca. 1735, † Nieuwe Pekela 20 nov. 1813; zij hertr. (huwelijkscontract Bellingewolde 10 dec. 1784) Isebrand Hindriks Ha(i)jer, weduwnaar van Albertjen Roelfs (Tolema).
Uit dit huwelijk, ged. te Wehe:
1.Hiddina, ged. 2 juli 1758.
2.Hiddina, ged. 6 jan. 1760.
3.Hiddina, ged. 31 mei 1761.
4.Jacob(us) Riensema, ged. 12 jan. 1766, schoolmeester te Foxhol, Ommelanderwijk en Nieuwe Pekela, lidmaat Kropswolde 5 juni 1785, † Nieuwe Pekela 19 nov. 1808, tr. Kropswolde 21 sept. 1783 Annechien Derks Oostinga, ged. Groningen 2 aug. 1761, naaister (1812), arbeidsvrouw (1816, 1827), † Nieuwe Pekela 9 nov. 1827, dochter van Derk Harmens en Geesjen Simons; zij hertr. Nieuwe Pekela 16 juli 1816 Freerk Derks Bot.
Uit dit huwelijk o.a. een zoon Nanning Jacobs Riensema (1802-1860), uit wie de nog bloeiende familie Riensema. Zie verder M. Vulsma-Kappers, 'Riensema', Gens nostra (1979) 172-183, 192-203.
5.Evert Riensema, ged. 22 okt. 1769, † Bellingwolde 29 juli 1803, ongehuwd.

VI.1Pieter Everts Nanninga, zoon van Evert Pieters Nanninga (V.1), ged. Niekerk 15 mei 1774, timmerman, † Oldekerk 21 april 1837, tr. Niekerk 11 mei 1800 Ma(r)tje Jochums Klok, geb. Uithuizen, ged. ald. 24 jan. 1773, † Niekerk 13 maart 1844, dochter van Jochem Harms Klok en Trijntje Jans Woltjer.
Uit dit huwelijk:
1.Trijntje Pieters Nanninga, geb. Niekerk 22 febr. 1801, † Oldekerk 23 maart 1878, tr. Oldekerk 21 febr. 1838 Tunnes (Tonnes) Frans(s)ens van Wijk, geb. Oostwold 15 aug., ged. ald. 30 aug. 1807, boerenknecht, arbeider, † Niekerk 16 juni 1882, zoon van Frans Tonnis van Wijk en Antje Jans van der Heide.
Uit dit huwelijk:
A.Martje (Martha) Tunnes van Wijk, geb. Niekerk 12 apr. 1826 (als Marta Nanninga, bij het huwelijk geλcht), † Oldekerk 21 juli 1899, tr. Oldekerk 24 dec. 1845 Hendrik Meertens Hazenberg, geb. Grootegast 15 aug. 1819, † Oldekerk 8 maart 1901, zoon van Meerten Hendriks Hazenberg en Lutske Roelfs van Loo.
Bron: http://www.landzaat.info/genealogie/smit/txdesfr3.htm.
B.Anje van Wijk, geb. Niekerk 12 mei 1839, † Groningen 2 juli 1893.
C.Pieterke van Wijk, geb. Niekerk 8 jan. 1843, † Hoogemeeden 3 sept. 1900, tr. Oldekerk 3 nov. 1866 Sander Dijkstra, geb. Dokkum 5 aug. 1842, koopmansknecht en watermolenaar, † Aduard 7 nov. 1919, zoon van Harmen Reinders Dijkstra en Petronella de Jong, weduwnaar van Beeltje Sennema; hij hertr. Aduard 1 nov. 1902 Jantje Geut.
Bron: http://www.wasscher.nl/genealogie/kwartierstaten/wasscher/SANDER.htm.
2.Evert Pieters Nanninga, ged. Niekerk 25 sept. 1803, † Oldekerk 26 jan. 1889.
3.Harmke Pieters Nanninga, geb. Niekerk 6 maart 1808, † Aduard 29 maart 1882, tr. Zuidhorn 24 mei 1833 Willem Wiebes van der Molen, geb. Noordhorn 1806/1807, arbeider, † Aduard 16 nov. 1888, zoon van Wiebe Sikkes van der Molen en Grietje Geerts.
Uit dit huwelijk:
a.Pieter van der Molen, geb. Noordhorn 8 apr. 1834, † Zaduard 9 jan. 1908, arbeider, tr. 1Ί Aduard 15 mei 1858 Jantje Derks Oosta, geb. Garnwerd, dochter van Derk Hindriks Oosta en Anje Jannes Nieland; tr. 2Ί Aduard 29 nov. 1884 Geertruid Smid, geb. Aduard, dochter van Pieter Abes Smit en Aaltje Wiebes van der Molen.
b.Wijbe van der Molen, geb. Den Ham 27 aug. 1836, † Groningen 17 juli 1905, tr. Aduard 4 mei 1867 Bouwina Hazekamp, geb. Anloo, dochter van Poppe Hazekamp en Grietje Smit.
c.Jan van der Molen, geb. Den Ham 16 febr. 1839, † Den Ham 19 juni 1843.
d.Grietje van der Molen, geb. Den Ham 5 okt. 1841, † Groningen 28 jan. 1889, tr. Groningen 8 aug. 1880 Geert Leemhuis, geb. Groningen, timmerman, † Groningen 25 nov. 1888, zoon van Evert Geerds Leemhuis en Lena Hofman.
e.Martje van der Molen, geb. Den Ham 6 dec. 1843, † Groningen 23 juni 1915.
f.Jan van der Molen, geb. Zuidhorn 3 juli 1847, gemeenteveldwachter, † Assen 3 apr. 1912, tr. Aduard 14 dec. 1872 Seike Reitsema, geb. Midwolde, dochter van Gouke Reitsema en Trijntje Koenes.
4.Jan Pieters Nanninga, geb. Niekerk 15 nov. 1810, † Oldekerk 19 maart 1874, tr. 1Ί Aduard 17 mei 1851 Aaltje Jans Stol, geb. Sappemeer 1808, † Oldekerk 24 dec. 1856, dochter van Jan Harms Stol en Janna Derks Wegman; tr. 2Ί Oldekerk 16 mei 1863 Jetske Mellema, geb. Doezum 1828/1829, † Oldekerk 22 jan. 1888, dochter van Wietze Jans Mellema en Antje Hendriks Kooistra.
Uit dit huwelijk:
a.Antje Nanninga, geb. Niekerk 15 nov. 1865, † Oldekerk 27 nov. 1865.
5.Jantje Pieters Nanninga, geb. Groningen 9 febr. 1817, † Oldekerk 26 dec. 1894, tr. Oldekerk 25 maart 1839 Abel Harms van (der) Til, geb. Sebaldeburen 16 maart 1815, † Niekerk 25 juni 1873, zoon van Harm Arends van der Til en Antje Feikes Pot.
Bron: http://www.bosklopper.net/SB/SB4996/9915.htm.
Uit dit huwelijk:
a.Elisabeth van Til, geb. Niekerk 1839/1840, † Oldekerk 6 dec. 1916, tr. 1Ί Oldekerk 1 aug. 1863 Sibolt Berghuis, geb. Niekerk 1833/1834, zoon van Jacobus Sibolts Berghuis en Jantje Pieters Bronsema; tr.2Ί Oldekerk 19 mei 1876 Albert Koekoek, geb. Midwolde 1836/1837, zoon van Harm Jans Koekoek en Trientje Jans Postema; tr. 3Ί Oldekerk 13 mei 1903 Klaas van Dijk, geb. Bellingeweer 1842/1843, zoon van Jan Hindriks van Dijk en Stijntje Klaassens Bolt, weduwnaar van Lamberdina Krijthe.
b.Martje van der Til, geb. Noordhorn 1842/1843, † Niezijl 18 febr. 1920, tr. Oldekerk 18 mei 1867 Freerk Homan, geb. Sebaldeburen 1842/1843, zoon van Berend Homan en Eltje Doedes Zuidema.
c.Pieter van der Til, geb. Noordhorn 1845/1846, arbeider, † Oldekerk 17 aug. 1917, tr. Oldekerk 7 okt. 1871 Warmeltje Heuker, geb. Tolbert 1850/1851, dochter van Hendrik Heuker en Janke van der Velde.
d.Antje van der Til, geb. Niekerk 1849, tr. 1Ί Ezinge 16 mei 1874 Gauke Gaukes Hoogstra, geb. Ezinge 1849; tr. 2Ί Ezinge 14 mei 1898 Jan van der Beek, geb. Ten Boer 1857.
e.Hermannus van der Til, geb. Niekerk 1852, koopman, † Oldekerk 4 maart 1917, ongehuwd.
f.Evert van Til, geb. Niekerk 29 juni 1856, † Niekerk 19 apr. 1895, tr. Oldekerk 22 mei 1880 Maike Veenstra, geb. Noordwijk 2 juni 1856, † Niekerk 3 juni 1944, dochter van Jan Veenstra en Stientje Hindriks van der Velde.
Bronnen: http://stamboom-boden.com/getperson.php?personID=I1083964758&tree=1 en http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~reindervantil/Voorouders.htm.
g.Fenna van (der) Til, geb. Niekerk 1859/1860, winkelierse, † Groningen 24 maart 1924, tr. 1Ί Oldekerk 10 febr. 1883 Hendrik Dalstra, geb. Surhuisterveen 1860/1861, zoon van Jan Lammerts Dalstra en Hiltje Hendriks van der Leij; tr. 2Ί Oldekerk 18 mei 1895 Egge Koopman, geb. Zuidwolde 1861/1862, zoon van Petrus Koopman en Grietje Groenewold.

VI.2Anne Everts Nanninga, zoon van Evert Pieters Nanninga (V.1), ged. Niekerk 25 sept. 1790, timmerman te Niekerk, † Niekerk 4 juli 1857, tr. Oldekerk 3 jan. 1817 Aafke Jacobs Drent, ged. Groningen 25 mei 1792, † Niekerk 26 jan. 1853, dochter van Jacob Harms Drent en Enje Ennes.
Het echtpaar woonde in 1831 bij de geboorte van zoon Harm in huis nr. 20 te Niekerk, d.w.z. hetzelfde huis als waar Jacob Harms Drent (146) in 1824 overleed.
Uit dit huwelijk:
1.Jacob Annes Nanninga, geb. Niekerk 29 maart 1817, † Oldekerk 30 nov. 1868, tr. 1Ί Oldekerk 18 juni 1842 Trientje Pieters Luikes, geb. Noordwijk 1812/1813, † Oldekerk 19 mei 1853, dochter van Pieter Hendriks Luikes en Luike Jans Kremer; tr. 2Ί Oldekerk 5 okt. 1855 Emke Hasenberg, geb. Lutjegast 1813, † Oldekerk 29 dec. 1872, dochter van Rommert Hendriks Hasenberg en Stientje Meints Wieringa.
Uit het eerste huwelijk:
a.Anne Jakobs Nanninga, geb. Niekerk 14 nov. 1842, † Oldekerk 20 dec. 1842.
b.Anne Nanninga, geb. Niekerk 29 juni 1844, verder onbekend.
c.Pieter Nanninga, geb. Niekerk 14 sept. 1846, † Oldekerk 21 apr. 1859.
d.Aafke Nanninga, geb. Niekerk 24 juli 1849, † Oldekerk 11 okt. 1872.
e.Jacoba Nanninga, geb. Niekerk 24 jan. 1853, † Oldekerk 8 febr. 1853.
Uit het tweede huwelijk:
f.Rommert Nanninga, geb. Niekerk 24 febr. 1856, † Oldekerk 11 okt. 1872.
2.Anna Nanninga, geb. Niekerk 1 okt. 1818, tr. 1Ί Leek 5 apr. 1844 Jakob Hoogstra, geb. 1805/1806, † Leek 12 nov. 1846, zoon van Derk Jakobs en Matje Jannes, weduwnaar van Hendrikje Johannes van der Veen; tr. 2Ί Oldekerk 20 febr. 1851 Jelke Hoogstra, geb.1829/1830, zoon van Jacob Jans Hoogstra en Tetske Hendriks Wijkstra.
Uit het eerste huwelijk:
a.Martje Hoogstra, geb. Marum 1845/1846, † Zuidwolde 14 febr. 1876, tr. Oldekerk 17 mei 1869 Hannes Jager, geb. Oostwold 1846/1847, zoon van Ewold Ebels Jager en Willemina Faber.
b.Aafke Hoogstra, geb. Leek, tr. Oldehove 14 mei 1870 Sijtse Tiemersma, geb. Noordhorn, zoon van Renze Berents Tiemersma en Jeltje Andries Elzinga.
Uit het tweede huwelijk:
c.Teske Hoogstra, geb. Niekerk 12 aug. 1851, tr. Oldekerk 14 maart 1878 Pieter Fokkes Zigter, geb. Ezinge 3 maart 1842, landbouwer, veerschipper te Zuidhorn (1873), koopman (1881), gardenier, † Clam Union Township, Missaukee County, Michigan 2 aug. 1916, zoon van Fokke Pieters Zigter en Grietje Fokkes Dijkstra, weduwnaar van Grietje de Wind.
d.Kornelia Alberdina Hoogstra, geb. Niekerk 23 febr. 1855.
e.Jakob Hoogstra, geb. Niekerk 3 dec. 1856, † Oldekerk 8 nov. 1861.
3.Enne Annes Nanninga, geb. Niekerk 13 okt. 1821, † Oldekerk 21 nov. 1821.
4.Enne Annes Nanninga, geb. Niekerk 29 apr. 1823, † Oldekerk 28 dec. 1897, tr. Oldekerk 6 juni 1846 Hiske Oedzes Bosma, geb. Surhuizum 1824/1825, dochter van Oeds Berends Bosma en Stijntje Sijbriens van Wijk.
De opeenvolging van Ennes in de familie Nanninga is opvallend Enne Nanninga (1873-1941; VIII.5) was vernoemd naar zijn oom Enne Annes Nanninga (1823-1897), die weer vernoemd was naar zijn oom Enne Jacobs (Drent) (1789-), genoemd naar zijn opa Enne Berends. Enne Annes Nanninga had een zoon Enne, die weer een zoon Enne had met weer een gelijknamige zoon. In de familie van mijn overgrootvader Jannes Nanninga circuleerde een zinnetje dat deze herhalingen weergaf. Hoe dat precies ging, kan ik mij niet goed herinneren, maar het was iets als "Oom Ennes oom Ennes zoon Ennes zoon Ennes zoon Ennes zoon Enne", waarmee de in 1916 geboren Enne Nanninga bedoeld zou zijn, bezien vanuit zijn relatie tot de kinderen van Jannes Nanninga.
Uit dit huwelijk:
a.Anne Ennes Nanninga, geb. Oldekerk 30 maart 1847, † Oldekerk 30 maart 1847.
b.Anne Nanninga, geb. Niekerk 12 sept. 1848, timmerman, † Grijpskerk 11 juni 1933, tr. 1Ί Leek 13 mei 1876 Louwke Kooistra, geb. Oostwold 30 aug. 1844, † Oldekerk 31 juli 1908, begr. Niekerk, dochter van Menne Klasens Kooistra en Martje Klasens Horn; tr. 2Ί Oldekerk 28 apr. 1910 Geeske van der Meulen, geb. Leeuwarden 1846/1847, † Oldekerk 5 juli 1926, dochter van Errijt van der Meulen en Geeske Bosma, weduwe van Elbert Booij.
De gegevens betreffende zijn nageslacht zijn met dank ontvangen van Nelleke Buzeman.
Uit het eerste huwelijk:
A.Hiske Nanninga, geb. Niekerk 9 febr. 1877, † Grijpskerk 20 juni 1958, tr. Oldekerk 25 aug. 1921 Tjerk Bouman, geb. Niezijl 1 okt. 1862, † Grijpskerk 12 jan. 1954, zoon van Pieter Bouman en Teerske Siemersma.
B.Menne Nanninga, geb. Niekerk 18 maart 1879, † Canada na 1933, tr. Oldekerk 25 aug. 1906 Aaltje van Til, geb. Oldekerk 13 apr. 1881, † Canada na 1933, dochter van Ite van Til en Gepke Rinkema.
Zij emigreerden in 1911 naar Canada en vestigden zich te Edmonton; in 1916 verhuisden zij naar Neerlandia.
Uit dit huwelijk:
I.Anne (Andy) Nanninga, geb. (Nederland) 29 juli 1907.
II.Ite (Ike) Nanninga, geb. (Nederland) 14 aug. 1908, † (Canada) 19 mei 1964, tr. Neerlandia (Canada) 25 maart 1934 Janna Jennie Schoonekamp, geb. 28 juni 1913, † (Canada), zoon van Hendrik Schoonekamp en Petertje Oldegbers.
Uit dit huwelijk vijf kinderen.
III.Louwe (Louis) Nanninga, geb. (Nederland) 14 aug. 1910.
IV.Gerrit (Gerard) Nanninga geb. Edmonton (Can.) 26 juli 1911.
V.zoon, geb. Edmonton (Can.) 1912, † 1912/1913 (10 mnd. oud).
VI.dochter, geb. Edmonton (Can.) 1914, † 1914/1915 (6 mnd. 2 wk. oud).
VII.Enne (Andrew) Nanninga geb. Edmonton (Can.) 7 nov. 1915.
VIII.Geeske (Grace) Nanninga, geb. Neerlandia (Can.) 7 maart 1917.
IX.Cornelis (Cor) Nanninga, geb. Neerlandia (Can.) 11 apr. 1919.
X.Albertus (Bert) Nanninga, geb. Neerlandia (Can.) 15 juli 1920.
XI.Hilda Nanninga, geb. Neerlandia (Can.) 16 dec. 1923.
C.Enne Nanninga, geb. Niekerk 13 maart 1884, timmerman, † Niekerk 8 maart 1905.
c.Oetze Nanninga, geb. Niekerk 20 sept. 1850, † Oldekerk 29 jan. 1853.
d.Harm Nanninga, geb. Niekerk 5 aug. 1852, † Oldekerk 12 febr. 1853.
e.Stientje Nanninga, geb. Niekerk 12 jan. 1854, † Oldekerk 22 jan. 1935, tr. Oldekerk 1 juni 1878 Kornelis Hoogeboom, geb. Faan 1851/1852, † Oldekerk 1 juli 1912, zoon van Hendrik Lammerts Hoogeboom en Willemke Kornelis Bakker.
f.Aafke Nanninga, geb. Niekerk 17 juli 1856, † Grootegast 5 okt. 1935, tr. 1Ί Oldekerk 27 mei 1876 Jan van Loo, geb. Doezum 1838/1839, † Grootegast 14 nov. 1916, zoon van Albert Harmannus van Loo en Attje Louwes Zijlstra; tr. 2Ί Grootegast Sjabbe Gastema, geb. Zuurdijk 1845/1846, † Grootegast 22 okt. 1929, zoon van Jacob Sjabbes Gastema en Grietje Klasens Huizenga, weduwnaar van Hermanna Hoeksema.
Uit dit huwelijk:
A.Attje van Loo, geb. Doezum 15 juni 1877, † Grootegast 10 febr. 1888.
B.Enne van Loo, geb. Grootegast 17 jan. 1880, tr. 1Ί Grootegast 18 mei 1907 Janke Kooistra, geb. Kooten, dochter van Luitzen Berends Kooistra en Vogeltje Hendriks Bosma; tr. 2Ί Grietje Postma, geb. Surhuizum, dochter van Jan Postma en Trijntje Spoelstra.
C.Hiske van Loo, geb. Doezum 13 jan. 1883, tr. Grootegast 27 apr. 1905 Willem Oostinga, geb. Surhuizum, landbouwer, tr. Ietze Oostinga en Grietje van der Leij.
g.Oetze Nanninga, geb. Niekerk 8 nov. 1859, † Oldekerk 23 juni 1875.
h.dochter, geb. en † Niekerk 29 okt. 1862.
i.zoon, geb. en † Niekerk 18 sept. 1863.
j.Enne Nanninga, geb. Niekerk 22 apr. 1866, timmerman, † Niekerk 31 dec. 1935, begr. Niekerk, tr. Grootegast 7 mei 1891 Christina Dijkstra, geb. Amsterdam 27 juli 1871, † Niekerk 29 jan. 1948, begr. Niekerk, zoon van Melis Dijkstra en Janna Brouwer.
Uit dit huwelijk:
A.Enne Nanninga, geb. Oldekerk 8 juni 1892, † 26 juni 1940, begr. Niekerk, tr. Oldekerk 4 maart 1916 Elizabeth van Til, geb. Niekerk 9 apr. 1892, † 26 nov. 1977, begr. Niekerk, zoon van Evert van Til en Maike Veenstra.
Uit dit huwelijk, o.a., waarschijnlijk:
I.E[nne] Nanninga, geb. 8 jan. 1916, † 7 juli 1945, begr. Niekerk.
II.Christina Nanninga, geb. 19 juni 1923, † 3 mei 2012.
III.Maike Nanninga [2012: Niekerk].
IV.Evert Nanninga, geb. 8 dec. 1927, † 28 febr. 1997, begr. Niekerk, tr. Elleke Kloosterman.
Ik heb hem gesproken in de tachtiger jaren. Toen bleek dat ook bij deze tak de herinnering aan de stamvader Pieter Nannes als knecht van Rudolf de Mepsche nog levend was.
Uit dit huwelijk, waarschijnlijk:
1?Enne Jan Nanninga, tr. Henny N.N..
2?Harma Nanninga, tr. Jan N.N..
3?Letty [Nanninga?], tr. Frans N.N. [Hamme (B)].
B.Anne Nanninga, geb. Oldekerk 13 apr. 1895, † Enschede 31 dec. 1974, tr. Oldekerk 2 juni 1922 Jantje Heinstra, geb. Noordhorn 14 okt. 1902, † Enschede 13 juni 1976, dochter van Bauke Heinstra en Jantje Kuipers.
Bron: http://home.planet.nl/~bende009/vooroudersgeorge.htm.
Uit dit huwelijk, o.a.:
I.Christina Alberdina Nanninga, geb. 11 febr. 1929, † Enschede 29 aug. 2011, tr. Gauke Poelman, † vσσr 2011.
Uit dit huwelijk:
1.Rina Poelman, tr. Harrie N.N.
2.Ritsche Poelman, tr. Sandra N.N.
3.Melis Poelman.
4.Anko Poelman.
C.Oedze Kornelis Nanninga, geb. Oldekerk 20 okt. 1903, tr. Enschede 19 jan. 1928 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Enschede 8 febr. 1954) Anna Hendrika Elisabeth van der Kamp, geb. Enschede 1906, dochter van David van der Kamp en Anna Hendrika Elisabeth ten Brinke.
Bron: http://degrijs.deds.nl/familie/6506.htm.
5.Kornelia Alberdina Nanninga, geb. Niekerk 25 apr. 1827, † Oldekerk 21 maart 1899, tr. Oldekerk 5 mei 1849 Jannes Pieters Luikes, geb. Noordwijk 1819/1820, † Noordwijk 6 febr. 1902, zoon van Pieter Hendriks Luikes en Luikje Jans.
Uit dit huwelijk:
a.Enje Luikes, geb. Niekerk 4 okt. 1849, † Oldekerk 15 febr. 1915, tr. Oldekerk 25 mei 1871 Jan Top, geb. Opende 1826/1827, zoon van Ebbel Berends Top en Janke Hansens Kamminga.
b.Aafke Luikes, geb. Niekerk 30 apr. 1855, † Groningen 29 mei 1892, tr. Oldekerk 30 sept. 1876 Andries Guikema, geb. Aduard 1852/1853, boerenknecht, tuinman, arbeider, zoon van Hendrik Arends Guikema en Anje Jonker.
Bron: http://www.middel.org/index.php/gerelateerde-families/guikema/54-genealogie-guikema.
6.Harm Drent Nanninga, volgt VII.

VI.3Harm Everts Nanninga, zoon van Evert Pieters Nanninga (V.1), geb. Niekerk 1 maart 1793, landbouwer en arbeider te Midwolde, † Garnwerd 30 nov. 1832, tr. Oldekerk 15 mei 1819 Jantje Willems Sjeu (ook Koolstra), geb. Niebert, ged. Oostwold 11 mei 1794, † Tolbert 9 mei 1859, dochter van Willem Jans Koolstra of Sjeu en Geeske Wolters.
Uit dit huwelijk:
1.Albert Nanninga, geb. Niekerk 26 okt. 1819, † Zevenhuizen 24 dec. 1890, tr. Leek 21 mei 1868 Antje Uringa, geb. Zevenhuizen, dochter van Aldert Uringa en Jakobje Eekhoff.
2.Geeske Harms Nanninga, geb. Midwolde 30 dec. 1821, † Assen 22 jan. 1888, tr. 18 mei 1845 Pieter Jansen, geb. Assen 19 febr. 1816, schoenmaker, voerman, † Assen 17 nov. 1869, zoon van Meindert Jansen en Gerardina Pieters.
Bron: http://tjaart-egge.nl/kwartierstaten/Kwartierstaat%20van%20Geesje%20Petronella%20van%20den%20Grampel%201875%201955.HTM.
Uit dit huwelijk:
a.Gerritdina Jansen, geb. Assen 29 maart 1846, † Assen 14 mei 1908, tr. Assen 28 mei 1873 Gerrit van de Grampel, geb. Oudshoorn 1838/1839, zoon van Evert van de Grampel en Johanna Elisabeth van Roon.
b.Meindert Jansen, geb. Assen 25 aug. 1848, † Hardenberg 1882, tr. Norg 29 apr. 1871 Anna Wilhelmina Heidema, geb. Veenhuizen 1850/1851, † Almelo 2 maart 1938, dochter van Harm Heidema en Martje Huisman; zij hertr. Stad Hardenberg 22 aug. 1884 Arend Tijman, geb. Hardenberg 1845/1846, landbouwer, zoon van Jan Tijman en Gesina Bruggeman, weduwnaar van Evertje Buddenberg.
c.Harmina Jantina Jansen, geb. Assen 1 febr. 1851, † Assen 12 okt. 1923, tr. Assen 5 okt. 1887 Hendrik Overeem, geb. Norg 7 apr. 1843, † Assen 10 okt. 1923, zoon van Hartger Overeem en Maria Theresia Heuren.
d.Albertien Jansen, geb. Smilde 31 mei 1854, † Smilde 20 okt. 1855.
e.Albertje Jansen, geb. Smilde 14 juli 1856.
f.Jantje Jansen, geb. Smilde 6 juli 1859, † Voorst 4 juni 1949, tr. Assen 16 okt. 1881 Jan Benink, geb. Assen 1858/1859, dochter van Jan Benink en Alina Stel.
3.Roelfke Harms Nanninga, geb. Midwolde 31 jan. 1825, † Assen 17 jan. 1885, tr. Assen 12 mei 1852 Jan Oosting Oosting, geb. Vries 2 febr. 1822, voerman en logementhouder, † Assen 26 maart 1908, zoon van Geert Lammerts Oosting en Lammechien Jans Oosting.
Uit dit huwelijk:
a.Lammechien Oosting, geb. Assen 30 dec. 1853, † Assen 27 dec. 1926, tr. Assen 26 apr. 1893 Asse Reinhardus, geb. Rolde 1850/1851, zoon van Carel Reinhardus en Jantje Niemeijer.
b.Harm Albertus Oosting, geb. Assen 19 dec. 1856, slager, † Assen 2 juni 1911, tr. 1Ί Assen 17 mei 1882 Clara Susanna Brunsting, geb. Assen 1855/1856, dochter van Otte Brunsting en Aleida Koops; tr. 2Ί Assen 30 jan. 1889 Fennichje van Luik, geb. Smilde 1864/1864, dochter van Gerrit van Luik en Grietje Woppenkamp.
c.Margaretha Oosting, geb. Assen 12 febr. 1860, † Assen 20 dec. 1945, tr. Assen 31 mei 1885 Roelof Ferwerda, geb. Assen 1859/1860, zoon van Johannes Ferwerda en Hillechien Staal.
d.Geert Jantinus Oosting, geb. Assen 1 jan. 1866, † Assen 24 dec. 1937, tr. 1Ί Assen 3 sept. 1890 Catharina Adriana Andreae, geb. Assen 1865/1866, dochter van Petrus Jacobus Andreae en Anna Jenetta Cornelia Hollander; tr. 2Ί Assen 10 mei 1903 Aaltje Cornelia Andreae, geb. Assen 1863/1864, zuster van de eerste echtgenote.
4.Jantje Nanninga, geb. Midwolde 12 maart 1828, tr. Zuidhorn 23 jan. 1858 Egge Kamstra, geb. Noordhorn 1809/1810, wagenaar, karreman, zoon van Klaas Roelfs Kamstra en Martje Roelfs Vallema, weduwnaar van Grietje Zuidema.
Uit dit huwelijk:
a.Martje Kamstra, geb. Zuidhorn 21 okt. 1858, † Zuidhorn 21 nov. 1858.
b.Drewes Kamstra, geb. Zuidhorn 12 maart 1860.
c.Martje Kamstra, geb. Noordhorn 30 maart 1863.
d.Harmannus Kamstra, geb. Noordhorn 14 jan. 1867, † Noordhorn 8 nov. 1867.

Parenteel van Harm Drent Nanninga

VII.Harm Drent Nanninga, zoon van Anne Everts Nanninga (VI.2), geb. Oldekerk 27 juni 1831, timmerman en aannemer te Niekerk, † Niekerk 10 jan. 1888, tr. Oldekerk 5 jan. 1856 Hilje Zigter, geb. Noordhorn 3 okt. 1835, † Briltil 30 mei 1921, dochter van Fokke Pieters Zigter en Geertruid Harms Zantinga.

Verlofpas van Harm Drent Nanninga (1830-1888) (1854)


Hilje Zigter (1835-1921) (1912)


Hilje Zigter (1835-1921) (1912)
(bewerkt)


Hilje Zigter (1835-1921) (1912)
(bewerkt)

Uit de successiememorie van Harm Drenth (sic) Nanninga: Erfgenamen: Hilje Zigter, mede voor Jan, Jannes, Geertruida, Enne; Anne Nanninga, timmerman te Briltil, Fokke Nanninga, timmerman te Zuidhorn. Batig saldo bedraagt f 1073,66, nadelig saldo f 651,66½, resteert f 421,99½, dit alles na twee bladzijden rekenwerk. Vermeld wordt een erfenis van een tante Jantje Everts Nanninga, † Midwolde 16 apr. 1880, die f 13948 bedroeg!
In het boek Gisteren voor de lens. Historisch fotoboek gemeente Zuidhorn (Bedum 1983) komen voor op: pag. 53, Jannes en Enne Nanninga. pag. 58, Jannes Nanninga. pag. 68, Fokke Nanninga. pag. 74, Anne Nanninga. pag. 81, Anne Nanninga. pag. 104, Anco Nanninga. pag. 117, Ubel Brandsma en Anne Nanninga. pag. 120, Ubel Brandsma.
De namen van de kinderen zijn niet allemaal goed te duiden. Zo is onduidelijk naar wie Janna Geertruida, Jan Harm en Jannes Nanninga vernoemd zijn. Waarom is pas de derde dochter naar oma Aafke Jacobs Drent genoemd en niet de tweede (Janna). De dichtstbijzijnde Jannen/Jantjes zijn Harms tante Jantje Everts Nanninga en zijn vrouws zuster Janke Zigter, haar oom Jan Harms Zantinga en tante Jantje Pieters Zigter. De naam Jannes vinden we alleen bij Harms zwager Jannes Pieters Luikes.
Uit dit huwelijk:
1.Geertruida Nanninga, geb. Niekerk 15 sept. 1856, † Niekerk 24 nov. 1856.
2.Fokke Nanninga, geb. Niekerk 20 dec. 1857, † Niekerk 20 maart 1858.
3.Janna Geertruida Nanninga, geb. Noordhorn 7 dec. 1859, † Noordhorn 12 febr. 1860.
4.Anne Nanninga, volgt VIII.1.
5.Fokke Nanninga, volgt VIII.2.
6.Aafke Nanninga, geb. Niekerk 8 mei 1865, † Niekerk 22 mei 1866.
7.Jan Harm Nanninga, geb. Niekerk 14 aug. 1866, † Niekerk 28 aug. 1866.
8.Jan Harm Nanninga, volgt VIII.3.
9.Jannes Nanninga, volgt VIII.4.
10.Geertruida Nanninga, geb. Niekerk 7 jan. 1872, † Briltil 22 dec. 1961, tr. Oldekerk 25 apr. 1896 Ubel Brandsma, geb. Leek 25 dec. 1870, bakker te Haren (tot 1900) en Briltil (1903-1920), fabrieksarbeider, † Briltil 20 febr. 1953, zoon van Geeuke Brandsma en Hilje van Oosten.

Ubel Brandsma (1870-1953) en
Geertruida Nanninga (1872-1961) (11 jan. 1930)


Ubel Brandsma (1870-1953) bij zijn
broodkar met een knecht


Ubel Brandsma (1870-1953) (1926)


Achter: Harmina Brandsma (1907-1977),
Geeuke Brandsma (1909-1965), Geertruida
Nanninga (1872-1961); voor: Grietje
Cremer (1937), Ubel Cremer (1938)
en Geertruida Cremer (1940).


Ubel Brandsma (1870-1953) en Geertruida
Nanninga(1872-1961) en hun
(schoon)kinderen, ter gelegenheid
van hun vijftigjarig huwelijksjubileum (25 apr. 1946)


Ubel Brandsma (1870-1953)
voor zijn huisje Brilweg 54


Geertruida Nanninga
(1872-1961) (1958)

Uit dit huwelijk:
a.Hilje Brandsma, geb. Haren 6 juni 1897, † Groningen 15 mei 1985, tr. Groningen 8 maart 1923 Arend Hendrik van der Spoel, geb. Tubbergen 1895/1896, timmerman, zoon van Hendrik van der Spoel en Hendrikje Venema.
Uit dit huwelijk:
A.Hendrik van der Spoel, geb. ca. 1923, tr. Enny N.N.
B.Ubel van der Spoel, geb. 1925, tr. Klaasje N.N.
C.Martinus van der Spoel, † (79 jaar oud; op zijn verjaardag), tr. Bep N.N.
D.Gerhard van der Spoel, geb. 1929, tr. Miep N.N..
E.Arend van der Spoel, geb. 12 dec., † (72 jaar oud), tr. Gerrie N.N..
F.Geertruida van der Spoel, geb. 1935, tr. Barteld Niezen, zoon van Aart Niezen en Jantje Doornbos.
Uit dit huwelijk:
I.Janneke Niezen.
II.Hilde Niezen, tr. Gerrit Jan Hondelink.
Uit dit huwelijk kinderen.
G.Klaas van der Spoel, geb. Groningen 21 dec. 1938, cartoonist, schrijver (ook onder de nom de plume Klaas Vanderspoel en Vanderspool), tr. Margreet N.N.
Zie: http://www.crime.nl/index.html?auteurs/vanderspoel.html~main en http://blog.seniorennet.be/commissaris/.
b.Cornelia Jetske Brandsma, geb. Briltil 30 apr. 1901, † 1995.

Cornelia Jetske Brandsma (1901-1995)
en Geeuwiena Brandsma (1904-1997).

c.Harmannus Brandsma, geb. Briltil 15 jan. 1903, † Zuidhorn 18 jan. 1903.
d.Geeuke Brandsma, geb. Briltil 15 jan. 1903, tweeling met de vorige, † Zuidhorn 22 jan. 1903.
e.Geeuwiena Brandsma, geb. Briltil 18 maart 1904, † 1997.

Harmina Brandsma (1907-1977) en
Geeuwiena Brandsma (1904-1997)


Schoolfoto van groep 2 van de o.l.s. te Zuidhorn. Bovenste rij,
tweede van links: Harmina Brandsma (1907-1977). Derde rij van
boven, derde kind van links: Geeuwiena Brandsma (1904-1997).
Onderste rij, zittend, tweede van rechts: Geeuwke Brandsma
(1909-1965). (1914/1915?)

f.Harmina Brandsma, geb. Briltil 12 juni 1907, † 1977, tr. Beerennardus Diderikus Cremer, geb. Groningen 31 okt. 1908, zoon van Pieter Cremer en Grietje Roolfs.

Schoolfoto van groep 3 van de o.l.s.te Zuidhorn. Tweede rij van
onderen, vijfde van links: Harmina Brandsma, (1907-1977). Naast haar
(met een grote strik): Geeuwke Brandsma (1909-1965). (1916/1917?)

Uit dit huwelijk:
A.Grietje Cremer, geb. 1937.
B.Ubel Cremer, geb. 1938.
C.Geertruida Cremer, geb. 1940.
g.Geeuke Brandsma, geb. Briltil 1909, † 1965, tr. Dientje N.N..
Uit dit huwelijk, o.a.:
A.Geertruida Brandsma, verpleegkundige, tr. Alze Kamstra, bouwkundige.
h.Anne Brandsma, geb. Briltil 1911, † Zuidhorn 30 jan. 1913.
i.Anna Brandsma, geb. Briltil 1914, † Niekerk 1988, begr. Niekerk, tr. 1940 Tjeerd Gosse van Dijk, geb. Groningen 1914, † Groningen 2011, begr. Niekerk.
Uit dit huwelijk:
A.Geertruida van Dijk, geb. Niekerk 1942, tr. 1966 Bernardus Adrianus Gaasbeek, geb. Maurik 1941.
Uit dit huwelijk:
I.Albertus Cornelus Gaasbeek, geb. Tiel 1967, † Amsterdam 1993.
II.Tjeerd Gosse Gaasbeek, geb. Tiel 1969.
B.Hendrik van Dijk, geb. Niekerk 1945, † Niekerk 1951.
C.Ubel van Dijk, geb. Niekerk 26 apr. 1949, samenwonend met Donald Gφrtz, geb. Batavia 1945.
D.Hendrik van Dijk, geb. Niekerk 1952, tr. 1Ί 1976 Thea Geerdink, geb. Emmer-Compascuum 1950; tr. 2Ί Christa Loman, geb. Veendam 1972.
Uit het eerste huwelijk:
I.Tjeerd Gosse van Dijk, geb. Groningen 1978, tr. Gieten 1987 Anne van den Eerenbeemt.
II.Anna Helena van Dijk, geb. Groningen 1981, tr. 2009 Jan Droogsma, geb. Aduard 1980.
Uit dit huwelijk:
1.Mats Sybold Droogsma, geb. Groningen 2009.
2.Sven Gosse Droogsma, geb. Groningen 2012.
Uit het tweede huwelijk:
III.Lucca Jayden van Dijk, geb. Groningen 2009.
IV.Senna Luciano van Dijk, geb. Groningen 2012.
11.Enne Nanninga, volgt VIII.5.
12.Pieter Nanninga, geb. Niekerk 18 okt. 1878, † Niekerk 26 okt. 1878.

VIII.1Anne Nanninga, zoon van Harm Drent Nanninga (VII.), geb. Noordhorn 10 nov. 1861, timmerman te Briltil (1888), aannemer te Hoogkerk (1895), betonfabrikant, † Zuidhorn 26 jan. 1961 (99 jaar oud), tr. 1Ί Oldekerk 14 mei 1887 Aaltje van der Velde, geb. Marum 1865, † Briltil 13 juni 1919, dochter van Antje van der Velde; tr. 2Ί Grootegast 17 dec. 1921 Klaaske Oosterhof, geb. Grootegast 1856/1857, † Grootegast 9 febr. 1950, dochter van Roelf Iepes Oosterhof en Aaltje Hendriks Melessen, weduwe van Jan Drijfhamer.
Uit dit huwelijk:
1.Harm Nanninga, geb. Briltil 24 okt. 1887, † 6 maart 1969, tr. Zuidhorn 12 mei 1920 Freerkje Bakker, geb. Uithuizen 15 okt. 1890, † Aduard 15 dec. 1953, dochter van Garbrand Bakker en Pieterke Roos.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Anne Garbrand Nanninga, geb. Briltil 22 juni 1923, † Zuidhorn 1 juni 1999, tr. G.E.Tj. Berghuis [Zuidhorn].
Uit dit huwelijk kinderen en kleinkinderen.
2.Hilje Nanninga, geb. Zuidhorn 1 sept. 1889, † Zuidhorn 7 okt. 1889.
3.Anko Nanninga, geb. Zuidhorn 10 sept. 1890, † Zuidhorn 27 juli 1961, tr. Menaldumadeel 24 mei 1922 Dirkje Postma, geb. Zwaagwesteinde 1891/1892, † na 1961, dochter van Johannes Sikkes Postma en Elisabeth Kornelis de Jong.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Johannes Nanninga, geb. Briltil 15 juni 1924, † Groningen 22 mei 1929.
b.Harm Nanninga, geb. Briltil 6 maart 1927, † Zuidhorn 20 juli 2007, tr. Trijntje Barberdiena Spanninga, geb. Baflo 29 maart 1931, † Zuidhorn 18 dec. 2011.
Uit dit huwelijk:
A.Anco Nanninga, tr. Geha N.N..
Uit dit huwelijk, o.a.:
I.Jelmer Nanninga, tr. Caroline N.N..
II.Marlien Nanninga, tr. Jos N.N..
III.Thijs Nanninga, tr. Bernadette N.N..
B.Pia Nanninga, tr. Jacques Lunter.
Uit dit huwelijk:
I.Huub Lunter, tr. Karin N.N..
II.Yvet Lunter.
C.Simon Nanninga, tr. Joke N.N..
D.Annet Nanninga, tr. Ron Buisman.
Uit dit huwelijk:
I.Ruben Buisman.
II.Stijn Buisman.
c.kind, geb. en † Zuidhorn 29 juli 1932.
d.E[lisabeth] J. Nanninga, tr. N.N. Bosch.
e.N.N. Nanninga, tr. G. Pama.
f?N.N. Nanninga, tr. ? G. Romeijn; zij hertr. N.N. Doornbosch.
In de overlijdensadvertentie van Harm Nanninga noemt zij hem zwager.
4.Hilje Nanninga, geb. Briltil 27 nov. 1892, † Briltil 17 febr. 1895.
5.Trientje Geertruida Nanninga, geb. Zuidhorn 6 jan. 1895, tr. Zuidhorn 16 febr. 1922 Jacob de Vries, geb. Vierhuizen, landbouwer, zoon van Uge de Vries en Anje Visser.
6.Jan Nanninga, geb. Zuidhorn 15 mei 1897, † Hoogkerk 26 aug. 1898.
7.Hilje Grietje Nanninga, geb. Zuidhorn 5 juli 1899, † Amsterdam 2 nov. 1985, tr. Constant Cornelis Meijer.
Bron: http://members.home.nl/ton.wiegel/nederlands/genealogie/stammen/stamd2.htm#VIIIM.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Wilhelmina Meijer, geb. Amsterdam 10 maart 1926, tr. Amsterdam 22 nov. 1957 Jan Wiegel, geb. Amsterdam 4 nov. 1920, zoon van Wilhelm Wiegel en Jansje Schagen.
Uit dit huwelijk:
A.Marjan Wiegel, geb. Amsterdam 14 nov. 1960, tr. Edam 29 mei 1984 Joaquin Manuel da Cruz Caria, geb. Montijo 26 juli 1953, zoon van Valentim Josι Narciso Caria en Maria Emilia Ferreira da Cruz.
8.Antje Foktje Nanninga, geb. Zuidhorn 7 juni 1901, † Groningen 14 juni 1962, tr. Sikke Bauke Postma.
9.Geertruida Nanninga, geb. Zuidhorn 2 juli 1904, te Groningen (1985), tr. Groningen 28 juli 1927 Liekel de Haan, geb. Groningen 30 nov. 1895, † na 1985, zoon van Ruurd de Haan en Lummegien Brakema.
Uit dit huwelijk:
a.Aaltje Lummechien de Haan, geb. Groningen 19 jan. 1930.
b.Ruurd de Haan, geb. Groningen 21 aug. 1932, tr. Martje Stavast.
10.Fokke Nanninga, geb. Zuidhorn 20 jan. 1907, † Zuidhorn 23 sept. 1990, tr. Leek 15 mei 1936 Hinderkien Kornelia Bandringa, geb. Tolbert 12 dec. 1909, † Groningen 8 jan. 2004, dochter van Jan Bandringa en Marchien de Boer.
Bron: http://www.westerkwartier.info/data/v_cv.pdf.
Uit dit huwelijk:
a.Anne Nanninga, geb. Briltil 17 okt. 1936, chauffeur te Oosterwolde (1962), † Drachten 15 okt. 2010, tr. Martje Stavast.
Uit dit huwelijk:
A.levenloos geboren kind, geb. en † Groningen 23 april 1962.
B.Fokke H. Nanninga.
C.Lammert K.L. Nanninga
b.Marchien Nanninga , tr. 1Ί N.N. Boersma, † vσσr 1990; tr. 2Ί Bennie Werkman.

VIII.2Fokke Nanninga, zoon van Harm Drent Nanninga (VII.), geb. Niekerk 3 juni 1863, timmerman te Zuidhorn (1888), † Groningen 7 okt. 1933, tr. Zuidhorn 31 mei 1888 Trientje Kuipers, geb. Obergum 10 nov. 1860, † Groningen 11 jan. 1937, dochter van Reinolt Pieters Kuipers en Grietje Bulsema.

Fokke Nanninga (1863-1933) (ca. 1920?)

Uit dit huwelijk:
1.Harm Nanninga, geb. Niekerk 6 juli 1889, zeeman, †, tr. Groningen 24 apr. 1919 Geessien Immel, geb. Groningen 21 febr. 1895, †, dochter van Pieter Abel Immel en Grietje la Crois.
2.Reinolt Nanninga, geb. Zuidhorn 25 mei 1891, schipper, †, tr. Groningen 7 okt. 1920 Hinderika Kuipers, geb. Groningen 7 aug. 1893, †, dochter van Auke Kuipers en Trientje Idsinga.
3.Anne Nanninga, geb. Zuidhorn 20 maart 1893, zeeman, †, tr. Groningen 20 nov. 1916 Teubegien Arends, geb. Groningen 7 aug. 1894, †, dochter van Jan Arends en Jacoba Jantina Spier.
4.Grietje Nanninga, geb. 1897/1898, † Groningen 22 dec. 1976, tr. Groningen 3 jan. 1924 Jacob van der Mei, geb. Groningen 22 juli 1897, slager, † 6 aug. 1971, zoon van Wietze van der Mei en Martha Langedijk.
Uit dit huwelijk:
a.Trientje Nora van der Mei, geb. Groningen 1927/1928, † Groningen 19 febr. 1930.
b.Martha van der Mei, tr. N.N. van Dijken.
c.Trientje van der Mei, tr. A. Klamer.

VIII.3Jan Harm Nanninga, zoon van Harm Drent Nanninga (VII.), geb. Niekerk 25 dec. 1867, molenaar, bakker, † Niebert 11 juli 1933, tr. Marum 6 juni 1891 Cornelia van Veen, geb. Niebert 3 aug. 1868, † Niebert 12 febr. 1942, dochter van Marten van Veen en Hiltje Bakker.
Uit dit huwelijk:
1.Mathilda Eberta Nanninga, geb. Briltil 26 juni 1892, tr. 1Ί Marum 30 apr. 1913 Johannes Vermeulen, geb. Tolbert 26 aug. 1887, zoon van Jannes Vermeulen en Hantje Pakes; tr. 2Ί Marum 15 mei 1920 Wieger Hendrik de Boer, geb. Niebert, landbouwer te Niebert, zoon van Halbe Lubbartus de Boer en Wibbina Holtrop.
Uit het eerste huwelijk:
a.Jan Harm Vermeulen, notaris te Leeuwarden, tr. Elly Gezina Evenhuis.
Uit dit huwelijk:
A.Henriette Mathilde Eberta Vermeulen, geb. Coevorden 29 jan. 1947, tr. Leeuwarden 21 juli 1967 ing. Albert Theodorus Velsink, geb. Leeuwarden 4 juni 1939, algemeen directeur van een aannemersbedrijf, zoon van Arend Jacob Albert Velsink en Willemina Johanna Prins.
Bron: http://www.brouwertree.com/velsgene10.html#10ah.
Uit dit huwelijk:
I.Drs. Elisabeth Willemien Velsink, geb. Waddinxveen 22 apr. 1969, psycholoog, tr. Amsterdam 27 apr. 2002 drs. Joost Rolof Christiaan Octave baron van Hφvell tot Westervlier en Wezeveld, geb. Haps 9 jan. 1956, historicus, zoon van Rolof Diederik Otto baron van Hφvell tot Westervlier en Wezeveld en jkvr. Gabrielle Eugιnie Marie van Nispen tot Pannerden.
Uit dit huwelijk:
1.Rolof Albert Arend Canisius baron van Hφvell tot Westervlier en Wezeveld, geb. Amsterdam 5 aug. 2003.
2.Mathilde Henriette Gabrielle Elisabeth barones van Hφvell tot Westervlier en Wezeveld, geb. Amsterdam 27 aug. 2004.
II.Drs. Arend Jan Theodoor Velsink, geb. Waddinxveen 26 febr. 1971, econoom, relatie met Astrid Willemien Minderhoud, geb. 1 maart 1971.
Uit deze relatie:
1.Willem Albert Adriaan Velsink, geb. Amsterdam 1 juni 2004.
Uit het tweede huwelijk:
b.Halbe Lubbartus de Boer, tr. N.N..
Uit dit huwelijk, o.a.:
A.Wieger Hendrik de Boer.
2.Herman Marten Nanninga, geb. Niebert 24 febr. 1898, graanhandelaar, †, tr. Marum 6 mei 1933 Kaatje Bouwman, geb. Niehove 1903/1904, †, dochter van Siert Bouwman en Edske Poll.
3.Marten Herman Nanninga, geb. Niebert 27 aug. 1903, graanhandelaar, handelaar in radio-artikelen, † Niebert 30 sept. 1932 (overreden door de Drachtster tram), tr. Marum 17 nov. 1928 Aaltje Schuurman, geb. Niebert 29 maart 1903, onderwijzeres, † Niebert 30 sept. 1932 (overreden door de Drachtster tram), dochter van Steven Jans Schuurman en Aafke Roelfs IJpma.
Bron: http://www.janposthumus.com/Stamreeksen-nieuw/aaltje-schuurman.htm.
VIII.4Jannes Nanninga, zoon van Harm Drent Nanninga (VII.), geb. Niekerk 2 mei 1870, slager, koopman te Zuidhorn, fabrieksarbeider, bode van het waterschap Westerkwartier, † Zuidhorn 14 okt. 1947, tr. Oldekerk 6 juni 1896 Auktje Koenes, geb. Marum 5 jan. 1869, † Zuidhorn 24 mei 1943, dochter van Hendrik Willems Koenes en Willemke Alkema.

Jannes Nanninga (1870-1947) (ca. 1893)


Jannes Nanninga (1870-1947) en N.N. Berghuis,
zijn verloofde met wie hij
niet getrouwd is (ca. 1893)


Auktje Koenes (1869-1943) (ca. 1890)


Auktje Koenes (1869-1943) (ca. 1895)


Jannes Nanninga (1870-1947) en
Auktje Koenes (1869-1943)


Rechts van het midden staand voor
het hunebed: Auktje Koenes (1869-1943)
en Jannes Nanninga (1870-1947) (ca. 1940)


Detail van de vorige foto.


Jannes Nanninga (1870-1947) en N.N.


Jannes Nanninga (1870-1947) voor de
gelegenheid poserend met een kar


Jannes Nanninga (1870-1947)


Auktje Koenes (1869-1943)

Uit dit huwelijk:
1.Hilje Nanninga, geb. Zuidhorn 18 maart 1897, † 1987.

Hilje Nanninga (1897-1987) en Willemke Nanninga (1899-1974) (ca. 1904)

2.Willemke Nanninga, geb. Zuidhorn 13 mei 1899, † Groningen 8 juli 1974, tr. Zuidhorn 7 juni 1924 Klaas Alma, geb. Sauwerd 1 sept. 1899, procuratiehouder Twentsche Bank te Groningen, † Groningen 14 juli 1965, zoon van Bette Alma en Cornelia Reitsema.
Uit dit huwelijk nageslacht.
3.Hendrik Nanninga. geb. Zuidhorn 10 sept. 1901, tr. Zuidhorn 30 dec. 1926 Trientje Bousema, geb. Leek 4 sept. 1898, dochter van Jakob Bousema en Jantje Almoes.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
a.Johannes Nanninga, geb. Leek 1930/1931, † Leek 27 okt. 1958, tr. Maike van Wijk =? Maike van Wijk, geb. Roderesch 8 nov. 1929, dochter van Eltjo van Wijk en Harmke Huizing.
Bron: http://members.home.nl/rahuizing/Genealogie/Parenteel%20grafisch/gn1265.html#[JUMP]1524.
4.Gepke Geertruida Nanninga, geb. Zuidhorn 10 sept. 1901, tweeling met de vorige, † Loppersum 15 apr. 1988, tr. Loppersum 30 mei 1925 Jakob Kuiper, geb. Loppersum 6 sept. 1895, † 2 aug. 1962, zoon van Arend Postes Kuiper en Geertruid Dobbema.
Uit dit huwelijk:
a.Auktje Kuiper, geb. Loppersum 8 juli 1926, † Delfzijl 8 dec. 2005, tr. Johannes Pieter de Vries, geb. Farmsum 19 jan. 1925, † Winsum 25 febr. 2007.
A.Germt Jakob de Vries, tr. Willy Hubers..
Uit dit huwelijk:
I.Mark de Vries.
II.Jorn de Vries.
B.Jaap de Vries, tr. N.N..
Uit dit huwelijk:
I.Sander de Vries.
II.Nienke de Vries.
C.Hans de Vries, tr. Frederike N.N..
Uit dit huwelijk:
I.Leanne de Vries.
II.Jorrit de Vries.
D.Eiltco Pieter de Vries, geb. 1 febr. 1964, tr. Eveline Volmer.
b.Jannes Kuiper, †, tr. Ge H. Oldenburger.
Uit dit huwelijk:
A.Jolanda Kuiper.
c.Arend Postes Kuiper, geb. Loppersum 20 maart 1932, † Hoogezand 5 mei 1987, tr. Jantje Bouwina Niewold.
Uit dit huwelijk:
A.Carmen Hilda Kuiper.
B.Albert Jaap Kuiper.
d.Eiltco Luitje Kuiper, geb. 7 okt. 1939, † 18 dec. 1976.
e.Hilda Geertruida Kuiper, geb. 6 maart 1946, † Assen 2009.
5.Geertruida Nanninga, geb. Zuidhorn 6 febr. 1903, † Loppersum 3 juni 1984, tr. Loppersum 13 nov. 1930 Eiltco Kuiper, geb. Loppersum 23 juli 1901, † Loppersum 11 maart 1975, zoon van Arend Postes Kuiper en Geertruid Dobbema.
6.Anne Nanninga, geb. Zuidhorn 5 aug. 1906, † Harkstede 11 dec. 1959, tr. Oldekerk 30 juni 1934 Berendina Klamer, geb. Peize 20 juli 1905, † Harkstede 12 juni 1984, dochter van Hendericus Jurrien Klamer en Elsina van der Veen.
7.Herman Nanninga, geb. Zuidhorn 5 aug. 1906, † Groningen 4 juli 1977, tr. 1Ί Leek 13 aug. 1932 Feikje van der Veen, geb. Kooten 1907/1908, † Groningen 17 mei 1942, dochter van Romke van der Veen en Janke Schutter; tr. 2Ί febr. 1947 (huwelijk door echtscheiding ontbonden ca. 1955) Pieterke Koolman, geb. 23 juni 1914, † 8 juni 1989.
Uit het eerste huwelijk:
a.Romke Nanninga, tr. Jenny H. Eshuis.
Uit het tweede huwelijk:
b.Auktje Nanninga, geb. Groningen 13 okt. 1947, tr. Remmelt G. Poelma.
8.Willem Nanninga, geb. Zuidhorn 1912, † Groningen 20 maart 1990, tr. Anje Schuitema, † sept. 2001.

VIII.5Enne Nanninga, zoon van Harm Drent Nanninga (VII.), geb. Niekerk 19 maart 1873, † (V.S.) 1941, tr. Oldekerk 25 juni 1898 Dieuwerke Haack, geb. Oldehove 16 maart 1874, † (V.S.) 2 sept. 1967, dochter van Nikel Haack en Tettje Wieringa.
Bron: http://boards.ancestry.com/thread.aspx?mv=flat&m=30&p=surnames.nanninga.

Enne Nanninga (1873-1941) als huzaar
('bie t peerdenvolk') (ca. 1893)


Enne Nanninga (1873-1941) (ca. 1895)


Dieuwerke Haack (1874-1967) en
Enne Nanninga (1873-1941) (ca. 1898)


Dieuwerke Haack (1874-1967) en Enne Nanninga
(1873-1941) en hun twee oudste kinderen
Susan Nanninga en Gertrude Nanninga (ca. 1902) (?)


Dieuwerke Haack (1874-1967) en
Enne Nanninga (1873-1941) (ca. 1930?)


Unknown American relatives of the Nanninga family.
Daughters of Enne Nanninga?? Or Koenes family?
'These are Anke's three youngest daughters:
Mabel 20 year, Jannet 18 year, Etelen 13 year.' (ca. 1920)


Unknown American relative of the Nanninga family.
Son of Enne Nanninga?? Or Koenes family?
'This is Anna van der Meij's husband, Grietje's
oldest daughter. Married May 21st.' (ca. 1920)

Uit dit huwelijk:
1.Susan Nanninga, geb. 1899.
2.Gertrude Nanninga.
3.Nicholas H. Nanninga, geb. Chicago, Ill. 1903, tr. Mabel Munson, geb. Chicago, Ill. 1901.
Uit dit huwelijk:
a.Mary Alice Nanninga, geb. 1925, tr. Richard Bolin, † 1994, zoon van David Bolin.
Uit dit huwelijk:
A.Ronald Bolin.
4.Mary Nanninga.
5.Helen Nanninga, geb. 1911.


Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 9 december 2010
Naar begin van de paginaAlfons Anco Nanninga, geb. Emmen 7 aug. 1971, † bij Den Helder 21 mei 2010. Astrid Nanninga, tr. Michael Pattipawaej. Anne Nanninga, † 21 juli 2013. Reinolt Nanninga, geb. Amsterdam 1 sept. 1929, † Wieringerwerf 4 jan. 1990. Vader, schoonvader en opa, broer, zwager en oom van Renι, Ingrid en Roy Nanninga Anne Nanninga Trees de Backer