Genealogie Bons
Genealogie

I.Jan Hinderks, arbeider te Holthusen (O.-Fr.), tr. Antje Hinderks.
Marten Jans Bons, geb. 24 juli 1775 [[Volgens Arch. Gew. Best., inv.nr. '1295-1290', d.a. 1813.]], dagloner te Midwolda (1813), † Oostwold 10 sept. 1828 (zoon van Jan Derks en Hendrikje Martens, tr. Geeske Roelfs Rust.
Uit dit huwelijk:
1.Hindrik Jans Bons, volgt II..

II.Hindrik Jans Bons, geb. Holthusen (O.-Fr.) 24 aug. 1782, timmerman te Beerta, timmerman, † Beerta 27 aug. 1849, tr. 1บ Beerta (huwelijkscontract Beerta 6 dec.) 30 okt. 1803 Wubbina Olferts van Leenst, ged. Winschoten 20 dec. 1765, daglonerse (1816), † Nieuw-Beerta 3 okt. 1846 (nalatende uit het eerste huwelijk drie en uit het tweede huwelijk ้้n meerderjarig kind), dochter van Olfert Jacobs van Leens en Eike Geerts Bos, en weduwe van (tr. Beerta 8 aug.1792) Geert Roelfs Keijer; tr. 2บ Beerta 30 jan 1847 Jantje Seebes van Oosten, geb. 1796/1897, kleermaakster, dochter van Seeben Tjarks van Oosten en Antje Jans; en weduwe van Tebbe Tonjes Teitel.
In hun huwelijkscontract [[R.A. V ee 15, Beerta, 6 dec. 1803.]] worden als getuigen vermeld aan bruidegomszijde: Antje Hindriks, moeder. Aan bruidszijde: Fennigyn Olfers, zuster, Epken en Eiken Ipes, nichten (deze laatsten zullen dochters van Fennigyn zijn).
In 1813 heeft hij vijf kinderen, is hij timmerman te Beerta en heet hij geboren te zijn op 14 aug. 1781 [[Arch. Gew. Best., inv.nr. ‘1295-1290’[?].]].
Uit dit huwelijk:
1.Jan Hindriks Bons, volgt III.
2.Hindrik Hindriks Bons, geb. Nieuw-Beerta 26 maart 1807, timmerman, † Woldendorp 28 juni 1860, tr. Beerta 7 nov. 1835 Neeske Janssens Boelssema, geb. Ditzum 9 nov. 1810, † Woldendorp 18 jan. 1880, dochter van Jan Boelsem Boelssems en Elisa Hinderks Ulms.
Uit dit huwelijk:
a.Hindrik Jans Bons, geb. Ditzum 1834/1835, wagenmaker, † Woldendorp 6 juli 1894, tr. Termunten 29 nov. 1876 Hemmechien Swabedissen, geb. Woldendorp 1851/1852, † Woldendorp 10 maart 1928, dochter van Eltje Willems Swabedissen en Tijtje Hijbes Smit; zij hertr. Termunten 22 juli 1896 Johannes Koop.
Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden.
b.Eliza Hendriks Bons, geb. Nieuw-Beerta 28 apr. 1838, Woldendorp 11 nov. 1857.
c.Jan Bons, geb. Beerta 11 nov. 1839, timmerman, tr. Termunten 7 juli 1869 Aagtje Blaauw, geb. Borgsweer, dochter van Andries Andries Blaauw en Wopke Epkes Blaauw.
Van dit gezin is na 1879 in Groningen geen spoor gevonden. Wellicht zijn zij verhuisd of ge๋migreerd.
Uit dit huwelijk:
A.Hendrik Bons, geb. Woldendorp 27 jan. 1870.
B.Andries Bons, geb. Woldendorp 29 sept. 1872.
C.Neeske Bons, geb. Woldendorp 1 jan. 1875.
D.Wobbina Bons, geb. Woldendorp 11 sept. 1879.
dJakob Hendriks Bons, geb. Beerta 12 okt. 1842, † Woldendorp 18 febr. 1855.
3.Jacob Hindriks Bons, geb. Nieuw-Beerta 6 juli, ged. ald. 15 juli 1810 (vader reeds met achternaam Bons), † Nieuw-Beerta 24 febr. 1812.

III.Jan Hendriks Bons, geb. Nieuw-Beerta 2 okt., ged. ald. 7 okt. 1804, timmerman, † Nieuw-Beerta 4 jan. 1833, tr. Winschoten 16 dec. 1830 Tjaaktje van der Tuuk, geb. Winschoten 30 jan., ged. ald. 19 febr. 1809, hoedenmaakster, † Middelstum 20 juli 1851; zij hertr. Loppersum 20 mei 1837 Friedrich Wilhelm Schulze, geb. Bielefeld ca. 1791, zoon van Johan Heinrich Schulze en Anna Ilsabein Linnemans.
Uit dit huwelijk:
1.Hillechien Jans Bons, geb. Nieuw-Beerta 6 okt. 1831, † Nieuw-Beerta 3 dec. 1831.
2.Wubbina Bons, geb. Nieuw-Beerta 23 febr. 1831, † Leek 20 nov. 1894, tr. Middelstum 29 apr. 1854 Petrus Bernardus Heidelberg, geb. Groningen (aan de Spilsluizen, A 175) 7 maart 1832, olieslagersknecht (1854 en 1888), † Nietap 25 dec. 1908, zoon van Rudolf Heidelberg en Margaretha Peters/Nieborg.
Volgens overlevering schreef zij veel gedichten. Ook het grafschrift op haar grafzerk te Midwolde is van haar eigen hand.
Uit dit huwelijk nageslacht.

Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 13 februari 2010
Naar begin van de pagina