Groninger gedenkwaardigheden
Groninger gedenkwaardigheden

In 1977 verscheen van de hand van Adolf Pathuis het monumentale werk Groninger gedenkwaardigeden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814 (Assen/Amsterdam 1977), waarin alle grafschriften, opschriften, rouwborden e.d. in en rond kerken in de provincie Groningen zijn beschreven. Pathuis heeft de gegevens voor dit boek gedurende ruim vijftig jaar verzameld en uitgewerkt. Zijn resultaten zijn op deze website te vinden. Sinds de verschijning in 1977 zijn echter verschillende objecten aan nadere beschouwing onderworpen en zijn er vele nieuwe tevoorschijn gekomen, die meestal op verschillende plaatsen gepubliceerd zijn (o.a. in het tijdschrift Groninger kerken). Het ligt in mijn bedoeling deze hier te verzamelen en te presenteren; voor een deel is dit reeds gedaan. Nieuwe objecten worden met een rood nummer weergegeven; gecorrigeerde of toegevoegde nummers, teksten en toelichtingen zijn in donkerblauw gezet. Voorts wordt eenieder opgeroepen om aanvullingen en verbeteringen door te geven (graag naar mailredmeralmanl), die dan zo spoedig mogelijk verwerkt kunnen worden.


Handleiding voor het gebruik

De indeling is grotendeels gelijk aan die van Pathuis. Een uitgebreide inhoudsopgave geeft niet alleen de indeling van het boek van Pathuis, maar geeft tevens links naar alle gedenkwaardigheden.
Het meest gebruikte gedeelte is de verzameling van hervormde kerken. Pathuis splitste de gedenkwaardigheden in de katholieke periode vr 1594 en de hervormde periode van 1594 tot 1814. Deze zijn op deze website samengevoegd, omdat dat voor het gebruik het meest praktisch is. Voor het alfabetisch overzicht zie men Kerken, waar ook de gebouwen van de overige kerkgenootschappen te vinden zijn. De andere instellingen vindt men onder Overheid en Overig in de volgorde van Pathuis (zo vindt men de Broerkerk te Groningen onder Onderwijs en de gasthuiskerken onder Weldadigheid!).
De lijst met aparte beschrijvingen van wapens is enigszins aangevuld en voorzien van wapentekeningen. Pathuis' overzicht met huismerken en lijst met afkortingen zijn eveneens overgenomen en waar nodig aangevuld. Alle verwijzingen naar wapenbeschrijvingen, huismerken en afkortingen zijn in de teksten met hyperlinks weergegeven.
Nieuw is het overzicht van wapenfiguren van Jan van Bolhuis, met verwijzingen naar alle in de tekst gebruikte stukken.
Ten slotte is de index van Pathuis overgenomen, voorzien van hyperlinks, en aangevuld met de nieuw opgenomen objecten.

Warffum, november 2015,
Redmer Alma
Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 3 augustus 2022
Naar begin van de pagina