Kwartierstaat Alma


Kwartierstaat van Bette en Imke Alma
Probanden


a. kind vader genealogie kwartierstaat Bette Roelf Marten Alma, geb. Groningen 18 maart 2001.
b. genealogie kwartierstaat Imke Hilje Maria Alma, geb. Groningen 26 maart 2002.

Eerste generatie


2. genealogie kwartierstaat Redmer Hans Alma, geb. Hoofddorp 20 aug. 1963, historicus, archivaris, tr. Winsum (Gr.) 16 jan. 2001
3. genealogie kwartierstaat Inge Marijke Klapwijk, geb. Roodeschool 27 jan. 1967, onderwijzeres, neerlandicus.

Tweede generatie


4. genealogie kwartierstaat Jannes Klaas Alma, geb. Groningen 1 aug. 1932, assistent-purser K.L.M., lid gemeenteraad Haarlemmermeer 1966-1980, lid provinciale staten Noord-Holland 1974-1990, lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 1982-1987, dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstelland 1988-1990, hoofdingeland Hoogheemraadschap Amstel en Vecht 1991-1993, † Alkmaar 21 dec. 2001, tr. 2Ί Haarlemmerliede en Spaarnwoude 13 aug. 1976 (huwelijk door echtscheiding ontbonden, vonnis rechtbank Alkmaar 3 mei, ingeschr. 12 juni 1990) Maria Cornelia Helena de Groot, geb. Amsterdam 17 nov. 1951, stewardess, schoonheidsspecialiste, dochter van Martinus Cornelis Leonardus de Groot en Catharina Maria Zuiderwijk; tr. 1Ί Haren 24 dec. 1957 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 6 apr. 1976)
5. genealogie kwartierstaat Tjaaktje Vonk, geb. Rotterdam 11 nov. 1934, bibliothecaresse, † Hoofddorp 5 aug. 2005.
Uit beide huwelijken nageslacht.
6. genealogie kwartierstaat Willem Jacob Klapwijk, geb. Dronrijp 14 mei 1939, onderwijzer, directeur H.H. Simonidesschool te Roodeschool, tr.
7. genealogie kwartierstaat Tietje Maria Nijdam, geb. , onderwijzeres, tr.

Derde generatie


8. genealogie kwartierstaat Klaas Alma, geb. Sauwerd 1 sept. 1899, procuratiehouder Twentsche Bank te Groningen, † Groningen 14 juli 1965, tr. Zuidhorn 7 juni 1924
9. genealogie kwartierstaat Willemke Nanninga, geb. Zuidhorn 13 mei 1899, † Groningen 8 juli 1974.
Uit dit huwelijk nageslacht.
10. genealogie kwartierstaat Reinder Machiel Vonk, geb. Groningen 25 mei 1906, † Groningen juli 1990, tr. Groningen 29 maart 1928
11. genealogie kwartierstaat Pieterriena van der Baan, geb. Groningen 22 dec. 1903, † Groningen 23 dec. 1983.
Uit dit huwelijk nageslacht.
12. genealogie kwartierstaat Ds. Pieter Klapwijk, Berkel-Rodenrijs 24 juli 1906, predikant, † 4 juli 1972, tr. Berkel-Rodenrijs 11 aug. 1931
13. genealogie kwartierstaat Sjoerdtje Jantina Koelewijn, geb. Berkel-Rodenrijs 26 mei 1909, † 22 sept. 1985.
14. genealogie kwartierstaat Jelle Nijdam, geb. Franeker 26 maart 1900, bankdirecteur te Franeker, verzekeringsinspecteur bij Amstleven te Franeker, later te Groningen, † Franeker 13 sept. 1976, tr.
15. genealogie kwartierstaat Jitske Hofstra, geb. , † .
Uit dit huwelijk nageslacht.

Vierde generatie


16. genealogie kwartierstaat Bette Alma, geb. Sauwerd 18 dec. 1873, landbouwer, cafιhouder en commissionair te Den Ham, † Groningen 1 sept. 1941, tr. Baflo 1 apr. 1899
17. genealogie kwartierstaat Cornelia Reitsema, geb. Tinallinge 10 aug. 1877, † Groningen 22 mei 1960.
Uit dit huwelijk nageslacht.
18. genealogie kwartierstaat Jannes Nanninga, geb. Niekerk 2 mei 1870, slager, waterschapsbode te Zuidhorn, † Zuidhorn 14 okt. 1947, tr. Oldekerk 6 juni 1896
19. genealogie kwartierstaat Auktje Koenes, geb. Marum 5 jan. 1869, † Zuidhorn 24 mei 1943.
Uit dit huwelijk nageslacht.
20. genealogie kwartierstaat Reinder Machiel Vonk, geb. Groningen 6 mei 1873, badmeester Staatsspoorwegen, † Groningen 29 juni 1934, tr. Groningen 24 apr. 1898
21. genealogie kwartierstaat Antje Alberdina Meijer, geb. Groningen 9 sept. 1877, † Groningen 15 febr. 1964.
Uit dit huwelijk nageslacht.
22. genealogie kwartierstaat Rinze van der Baan, geb. Makkum 16 sept. 1863, pannenbakker (1880), olieslager (1910), voerman, † Groningen 29 jan. 1927, tr. Groningen 12 febr. 1888
23. genealogie kwartierstaat Tjaaktje Heidelberg, geb. Middelstum 12 jan. 1862, † Groningen 30 sept. 1946.
Uit dit huwelijk nageslacht.
24. genealogie kwartierstaat Dirk Klapwijk, Berkel 27 juni 1865, † Berkel 7 juli 1950, tr. Berkel 10 mei 1895
25. genealogie kwartierstaat Maartje Verhoeff, geb. Berkel 4 jan. 1871, † Berkel 7 dec. 1953.
26. genealogie kwartierstaat Ds. Jacob Koelewijn, geb. Bunschoten 24 mei 1880, predikant, tr. Emmen 8 febr. 1907
27. genealogie kwartierstaat Tseerdina Bakker, geb. Sexbierum 9 dec. 1877.
28. genealogie kwartierstaat Jacob Nijdam, geb. Franeker 4 okt. 1871, † Franeker 16 febr. 1915, tr. Franeker 15 april 1897
29. genealogie kwartierstaat Aukje Jager, geb. Franeker 14 febr. 1874.
Uit dit huwelijk nageslacht.
30. genealogie kwartierstaat Hendrik Hofstra, geb. Franeker 11 jan. 1868, winkelier en lid Firma H. Hofstra te Franeker, † Franeker 17 april 1953, tr. Franeker 10 maart 1892
31. genealogie kwartierstaat Fokje Sleefstra, geb. Franeker 20 jan. 1867, † Franeker 28 febr. 1934
Uit dit huwelijk nageslacht.

Vijfde generatie


32. genealogie kwartierstaat Klaas Alma, geb. Bellingeweer 26 jan. 1841, landbouwer te Sauwerd, † Sauwerd 21 juli 1892, tr. Adorp 6 mei 1869
33. genealogie kwartierstaat Korneliske Wiersum, geb. Sauwerd 20 okt. 1846, † Sauwerd 15 mei 1895.
Uit dit huwelijk nageslacht.
34. genealogie kwartierstaat Klaas Kornelis Reitzema, geb. Tinallinge 21 mei 1829, landbouwer te Tinallinge, kerkvoogd, † Tinallinge 7 jan. 1899, tr. Baflo 23 nov. 1868
35. genealogie kwartierstaat Anje Doornbos, geb. Den Andel 29 juni 1843, † Tinallinge 9 febr. 1902.
Uit dit huwelijk nageslacht.
36. genealogie kwartierstaat Harm Drent Nanninga, geb. Oldekerk 27 juni 1831, timmerman en aannemer te Niekerk, † Niekerk 10 jan. 1888, tr. Oldekerk 5 jan. 1856
37. genealogie kwartierstaat Hilje Zigter, geb. Noordhorn 3 okt. 1835, † Briltil 30 febr. 1921.
Uit dit huwelijk nageslacht.
38. genealogie kwartierstaat Hendrik Koenes, geb. Nuis 11 febr. 1829, arbeider te Nuis, † Zevenhuizen 11 dec. 1911, tr. Marum 21 dec. 1853
39. genealogie kwartierstaat Willemke Alkema, geb. Nuis 23 juli 1830, † Marum 30 nov. 1899.
Uit dit huwelijk nageslacht.
40. genealogie kwartierstaat Machiel Vonk, geb. Midwolde 15 febr. 1847, suikerbakker, † Groningen 29 juni 1912, tr. Groningen 24 dec. 1872
41. genealogie kwartierstaat Anna Godefrida Ottenhoff, geb. Groningen 22 dec. 1845, † Doorwerth 27 nov. 1911.
Uit dit huwelijk nageslacht.
42. genealogie kwartierstaat Barteld Meijer, geb. Groningen 11 nov. 1848, schilder te Groningen, † Groningen 25 mei 1879, tr. Groningen 19 mei 1872
43. genealogie kwartierstaat Alberdina Struik, geb. Amsterdam 4 maart 1848, † Stadskanaal 6 apr. 1885; zij tr. 2Ί.
Uit dit huwelijk nageslacht.
44. genealogie kwartierstaat Auke Aukes van der Baan, geb. Makkum 14 dec., ged. (als Doekele) 28 dec. 1823, pannenbakkersknecht (1876), pannenbakker (1880), † Visvliet 16 okt. 1899, tr. Wonseradeel 19 apr. 1851
45. genealogie kwartierstaat Janke Feddes Feltman, geb. Sneek 22 aug. 1826, † Visvliet 11 mei 1911.
Uit dit huwelijk nageslacht.
46. genealogie kwartierstaat Petrus Bernardus Heidelberg, geb. Groningen (aan de Spilsluizen, A 175) 8 maart 1832, olieslagersknecht (1854 en 1888), † Nietap 29 dec. 1908, tr. Middelstum 29 apr. 1854
47. genealogie kwartierstaat Wubbina Bons, geb. Nieuw-Beerta 23 febr. 1831, † Leek 20 nov. 1894.
Uit dit huwelijk nageslacht.
48. genealogie kwartierstaat Arie Klapwijk, geb. , † , tr.
49. genealogie kwartierstaat Neeltje van Vliet, geb. , † .
50. genealogie kwartierstaat Jasper Verhoeff, geb. Berkel 18 mei 1827, † Berkel 20 okt. 1909, tr. Berkel 31 okt. 1862
51. genealogie kwartierstaat Lena van den Akker, geb. Berkel 4 apr. 1834, † Berkel 27 apr. 1886?.
52. genealogie kwartierstaat Jacob Koelewijn, geb. , † , tr.
53. genealogie kwartierstaat Willempje van den Bos, geb. , † .
54. genealogie kwartierstaat Ds. Jan Bakker, geb. de Wijk (Dr) 17 juni 1846, gereformeerd predikant te Sexbierum, Broek op Langedijk, Emmen, † Ommen 29 april 1931, tr.
55. genealogie kwartierstaat Sjoerdtje Goslinga, geb. Arum 16 febr. 1850, wonende te Wonseradeel, † Ommen 8 juli 1924.
Uit dit huwelijk nageslacht.
56. genealogie kwartierstaat Jelle Nijdam, geb. Franeker 26 juni 1830, timmerman en aannemer, † Franeker 24 jan. 1876, tr. Franeker 26 maart 1854
57. genealogie kwartierstaat Maria Heijer, geb. Leeuwarden 10 maart 1833, † Franeker 28 dec. 1904.
Uit dit huwelijk nageslacht.
58. genealogie kwartierstaat Sybout Aukes Jager, geb. Franeker 3 maart 1847, † Franeker 16 jan. 1929, tr. Franeker 12 mei 1872
59. genealogie kwartierstaat Tietje Annes Straatsma, geb. Barradeel 12 aug. 1850, † Franeker 25 okt. 1917.
Uit dit huwelijk nageslacht.
60. genealogie kwartierstaat Lammert Lammerts Hofstra, geb. (postuum) Welsrijp 6 sept., ged. ald. 16 okt. 1808, winkelier, † Franeker 18 aug. 1900, tr. 1Ί Franeker 6 mei 1838 Ymkje Minnes van der Meer, geb. Marssum 6 apr. 1812, † Franeker 3 mei 1849, dochter van Minne Thomas van der Meer en Aukje Pieters; tr. 2Ί Franeker 27 apr. 1851 Martje Sijtzes Jager, geb. Niezijl, dochter van Sijtze Annes Jager en Trijntje Harkes; tr. 3Ί Franeker 4 jan. 1857 Sjieuwke Jans Bakker, geb. Witmarsum 20 juni 1815, † Franeker 6 mei 1866, dochter van Jan Sijbrens Bakker en Djieuwke Thomas, en weduwe van Jan Thijsses Ferwerda; 4Ί Franeker 10 maart 1867 tr. 4Ί Franeker 10 maart 1867
61. genealogie kwartierstaat Hinke Pieters Dijkstra, geb. Oosterlittens 6 okt. 1834, † Franeker 8 mei 1917; tr. 1° Franekeradeel 25 apr. 1857 Sybren Pieters Bouma, geb. Lollum 1832/1833, zoon van Pieter Oepkes Bouma en Antje Sybrens Fijnja.
Uit de eerste drie huwelijken van Lammert Lammerts Hofstra nageslacht.
Uit eerste huwelijk van Hinke Pieters Dijkstra nageslacht.
Uit dit huwelijk nageslacht.
62. genealogie kwartierstaat Cornelis Dirks Sleefstra, geb. Franeker 12 jan. 1838, † Franeker 25 juli 1906, tr. Franeker 21 mei 1865
63. genealogie kwartierstaat Antje Wybes Tamminga, geb. Franeker 21 juni 1829, † Franeker 9 sept. 1893.
Uit dit huwelijk nageslacht.

Zesde generatie


64. genealogie kwartierstaat Lammert Bettes Alma, ged. Noordwolde 12 dec. 1796, landbouwer te Bellingeweer, later te Sauwerd, † Sauwerd 2 sept. 1891, tr. Winsum 22 mei 1837
65. genealogie kwartierstaat Dina Geerts de Vries, geb. Sauwerd 1 nov. 1797, † Sauwerd 22 sept. 1880, weduwe van (tr. Winsum 21 sept. 1822) Jan Jans Huitzing, geb. Veele 16 febr., ged. Vlagtwedde 22 febr. 1795, landbouwer te Bellingeweer, † Winsum 2 mei 1834, zoon van Jan Huitsing en Zwaantje Hindriks Koerts.
Uit dit huwelijk nageslacht.
Uit het eerste huwelijk van Dina Geerts de Vries nageslacht.
66. genealogie kwartierstaat Roelf Aries Wiersum, geb. Sauwerd 24 apr. 1804, landbouwer te Sauwerd, † Sauwerd 23 aug. 1877, tr. 2Ί Klaaske Derks Nieland, † 1865; tr. 1Ί Adorp 5 juni 1828
67. genealogie kwartierstaat Antje Goossens Braker, geb. Adorp 19 jan. 1807, † Sauwerd 29 juni 1850.
Uit beide huwelijken nageslacht.
68. genealogie kwartierstaat Kornelis Klaas Reitzema, geb. Tinallinge 8 jan. 1783, landbouwer te Tinallinge, † Tinallinge 16 okt. 1861, tr. Baflo 8 febr. 1819
69. genealogie kwartierstaat Nanje Pieters Kuipers, ged. Middelstum 8 okt. 1797, † Tinallinge 23 aug. 1860.
Uit dit huwelijk nageslacht.
70. genealogie kwartierstaat Evert Jans Doornbos, geb. Pieterburen 27 nov. 1815, landbouwer op Dobbeplaats te Den Andel, † Den Andel 10 jan. 1894, tr. Baflo 21 mei 1842
71. genealogie kwartierstaat Styntje Tjarks Balkema, geb. Warffum 30 apr. 1819, † Den Andel 3 febr. 1886.
Uit dit huwelijk nageslacht.
72. genealogie kwartierstaat Anne Everts Nanninga, ged. Niekerk 25 sept. 1790, timmerman te Niekerk, † Niekerk 4 juli 1857, tr. Oldekerk 3 jan. 1817
73. genealogie kwartierstaat Aafke Jacobs Drent, ged. Groningen 25 mei 1792, wollennaaister te Niekerk (1817), † Niekerk 26 jan. 1853.
Uit dit huwelijk nageslacht.
74. genealogie kwartierstaat Fokke Pieters Zigter, geb. Grijpskerk 7 febr. 1801, landbouwer te Oldekerk, † Oldekerk 1 dec. 1873, tr. 2Ί Ezinge 26 maart 1840 Grietje Fokkes Dijkstra; tr. 1Ί Oldekerk 17 mei 1828
75. genealogie kwartierstaat Geertruid Harms Zantinga, geb. Noordhorn sept. 1805, † Zuidhorn 23 juni 1836.
Uit beide huwelijken nageslacht.
76. genealogie kwartierstaat Willem Hendriks Koenes, geb. Diepswal 16 juni [6 juni?] 1807, arbeider te Nuis, † Nuis 30 maart 1848, tr. Marum 6 febr. 1834
77. genealogie kwartierstaat Gepke Stoffers Cazemier, ged. Nuis 7 febr. 1802, † Nuis 2 jan. 1869.
Uit dit huwelijk nageslacht.
78. genealogie kwartierstaat Lucas Egberts Alkema, ged. Nuis 13 nov. 1791, † Leeuwarden 5 apr. 1850, tr. Marum 11 mei 1817
79. genealogie kwartierstaat Sapke Douwes Wijkstra, geb. Lucaswolde , ged. Noordwijk 27 sept. 1795, † Nuis 19 maart 1866.
Uit dit huwelijk nageslacht.
80. genealogie kwartierstaat Reinder Hendriks Vonk, geb. Oldekerk 26 maart 1808, arbeider, † Midwolde 11 jan. 1849, tr. Oldekerk 31 juli 1834
81. genealogie kwartierstaat Angenietje Willems Jensema, geb. Oldehove 29 febr. (sic), ged. ald. 24 maart 1811, † Groningen 3 okt. 1882.
Uit dit huwelijk nageslacht.
82. genealogie kwartierstaat Jacques Godefroi Ottenhoff, geb. Groningen 31 jan. 1813, korporaal, stratenmaker te Groningen, † Groningen 15 apr. 1877, tr. Groningen 20 febr. 1845
83. genealogie kwartierstaat Aleida Feenstra, geb. Oldehove 7 sept. 1813, † Groningen 19 juni 1876.
84. genealogie kwartierstaat Klaas Meijer, geb. Groningen 2 jan. 1812, verver te Groningen, † Groningen 4 mei [maart?] 1874, tr. Groningen 29 okt. 1848
85. genealogie kwartierstaat Anna Wiechers, geb. Groningen 1 sept. 1825, † Groningen 17 nov. 1859.
Uit dit huwelijk nageslacht.
86. genealogie kwartierstaat Jan Arends Struik, ged. Groningen 25 juni 1809, schipper te Groningen, † Groningen 2 febr. 1859, tr. Groningen 12 juli 1840
87. genealogie kwartierstaat Antje Harms Kraijer, geb. Groningen 19 nov. 1813, † Groningen 23 jan. 1859.
88. genealogie kwartierstaat Auke Herres van der Baan, geb. Makkum 7 aug., ged. ald. 16 aug. 1778, koopman (1818) en bolloper (1823-1858) te Makkum, † Makkum 16 sept. 1858, tr. Wonseradeel 31 jan. 1818
89. genealogie kwartierstaat Marijke Okkes de Bruin, ged. (R.K.) Makkum 1 apr. 1791, † Makkum 28 febr. 1867.
Uit dit huwelijk nageslacht.
90. genealogie kwartierstaat Fedde Roels Feltman, geb. IJlst 4 maart 1798, schoenmakersknecht (1826), koopmansknecht (1851) te Sneek, † Sneek 24 nov. 1879, tr. Sneek 10 dec. 1821
91. genealogie kwartierstaat Saapke van der Boom, geb. Leeuwarden 29 juli 1785, † Sneek 13 maart 1877.
Uit dit huwelijk nageslacht.
92. genealogie kwartierstaat Rudolf Heidelberg, ged. Groningen 28 apr. 1795, metselaar, † Groningen 2 okt. 1859, tr. 2Ί Groningen 23 juni 1833 Jacobje Jans de Vries; tr. 1Ί Groningen 6 febr. 1820
93. genealogie kwartierstaat Margaretha Peters (Grietje Hindriks Nieborg), geb. Tripscompagnie, ged. Kleinemeer (RK) 22 maart 1793, † Groningen 15 maart 1832.
Uit dit huwelijk nageslacht.
94. genealogie kwartierstaat Jan Hendriks Bons, geb. Nieuw-Beerta 2 okt., ged. ald. 7 okt. 1804, timmerman te Nieuw-Beerta, † Nieuw-Beerta 4 jan. 1833, tr. Winschoten 16 dec. 1830
95. genealogie kwartierstaat Tjaaktje van der Tuuk, geb. Winschoten 30 jan., ged. ald. 19 febr. 1809, hoedenmaakster, † Middelstum 20 juli 1851; zij hertr. Loppersum 20 mei 1837 Friedrich Wilhelm Schulze, geb. Bielefeld ca. 1791, zoon van Johan Heinrich Schulze en Anna Ilsabein Linnemans.
Uit dit huwelijk nageslacht.
96. genealogie kwartierstaat , geb. , † , tr.
97. genealogie kwartierstaat , geb. , † .
98. genealogie kwartierstaat Dirk van Vliet Aartszoon, geb. 1798/1799, landbouwer, koopman en tapper, † Nieuwerkerk aan den IJssel 2 okt. 1872, tr. Nieuwerkerk aan den IJssel
99. genealogie kwartierstaat Teuntje Verheul, geb. 1798/1799, † Nieuwerkerk aan den IJssel 4 apr. 1856.
100. genealogie kwartierstaat Pieter Verhoeff, geb./ged. Berkel 9 febr. 1793, † Berkel 6 febr. 1857, tr. Maasland 15 dec. 1811?
101. genealogie kwartierstaat Johanna van der Vaart, geb./ged. Maasland 28 juli 1789, † Berkel 6 febr. 1857.
102. genealogie kwartierstaat Arij van den Akker, geb./ged. Berkel 29 [21?] okt. 1789, † Berkel 17 dec. [febr.?] 1850, tr. Berkel 16 jan. 1817
103. genealogie kwartierstaat Adriaantje Verhoeff, geb./ged. Berkel 2 [17?] juli 1796, † Berkel 2 okt. 1870 [26 dec. 1835?]?
104. genealogie kwartierstaat , geb. , † , tr.
105. genealogie kwartierstaat , geb. , † .
106. genealogie kwartierstaat , geb. , † , tr.
107. genealogie kwartierstaat , geb. , † .
108. genealogie kwartierstaat Klaas Bakker, geb. Ruinerwold 31 dec. 1812, † Ruinerwold 13 jan. 1887, tr. De Wijk 5 mei 1841
109. genealogie kwartierstaat Jantje Roelofs Soer, geb. Ruinerwold 28 maart 1820, † Weerwille 14 aug. 1889.
Uit dit huwelijk nageslacht.
110. genealogie kwartierstaat Tjeerd Symens Goslinga, geb. Arum 25 okt. 1825, boerenknecht, † Kimswerd 28 jan. 1861, tr. Wonseradeel 5 april 1849
111. genealogie kwartierstaat Aafke Wybes de Boer, geb. Tzummarum 3 aug., ged. ald. 25 aug. 1811, † Wonseradeel 11 juli 1895, tr. 1° Jan Anes Anema, geb. Arum rond 1782, assistent van Wonseradeel, wonende te Arum, † Arum 6 jan. 1848, zoon van Ane Jans Anema en Maaike Gerrits Faber.
112. genealogie kwartierstaat Sieds Jelles Nijdam, geb. Franeker 20 mei 1802, kastmaker, † Franeker 24 aug. 1858, tr. Franeker 29 juni 1828
113. genealogie kwartierstaat Trijntje Lammerts Hofstra, geb. Welsrijp 28 okt., ged. ald. 15 nov. 1805, † Franeker 8 sept. 1859.
Uit dit huwelijk nageslacht.
114. genealogie kwartierstaat Johannes Lubach, geb. 16 aug. 1790, ged. Leeuwarden 29 aug. 1790, tr. Leeuwarden 18 okt. 1837
115. genealogie kwartierstaat Wilhelmina Frederica Heijer, ged. Breda (Grote Kerk) 29 juni 1789, breidster te Leeuwarden; zij tr. 1° Pieter Noorbruis, geb. Leeuwarden ca. 1792, korendrager te Leeuwarden, † Leeuwarden 5 dec. 1819.
Uit beide huwelijken nageslacht.
116. genealogie kwartierstaat Auke Sybouts Jager, geb. Franeker 20 juli 1820, † Franeker 8 mei 1882, tr.
117. genealogie kwartierstaat Hylkje Johannes Barsee, geb. Franeker 11 dec. 1818, † Franeker 1 juni 1900.
Uit dit huwelijk nageslacht.
118. genealogie kwartierstaat Anne Klazes Straatsma, geb. Barradeel 4 mei 1821, † (Barradeel) 14 okt. 1850, tr. Franekeradeel 11 mei 1844
119. genealogie kwartierstaat Aukje Dirks Miedema, geb. Franekeradeel 22 april 1824, † Franeker 28 aug. 1893.
Uit dit huwelijk nageslacht.
120. genealogie kwartierstaat = 226 Lammert Durks, geb. Spannum 20 juli, ged. ald. 25 juli 1773, wonende te Welsrijp, † Welsrijp 29 febr. 1808, tr. 1° Dieuwke Wypkes; tr. 2° Welsrijp 3 maart 1805
121. genealogie kwartierstaat = 227 Jitske Ypes Ypma, geb. 9 nov. 1784, ged. Baard 26 dec. 1784, † Franeker 7 maart 1831; tr. 1° Welsrijp 22 mei 1803 Tjebbe Jacobs, van Welsrijp; tr. 3° Welsryp 27 jan. 1811 Anne Roelofs van der Woude, van Welsrijp; tr. 4° Franeker 4 juli 1824 Albert Hanses Klomp.
Uit dit huwelijk nageslacht.
122. genealogie kwartierstaat Pieter Pieters Dijkstra, geb. Goλnga 3 april, ged. ald. 11 april 1802, † (Baarderadeel) 18 maart 1891), tr. Baarderadeel 4 febr. 1832
123. genealogie kwartierstaat Jitske Johannes Hofstra, geb. Baard 1 maart 1805, † (Hennaarderadeel) 20 sept. 1876.
Uit dit huwelijk nageslacht.
124. genealogie kwartierstaat Dirk Willems Sleefstra (Sleef), geb. 2 juli, ged. Franeker 17 juli 1799, schoenmakersknecht te Franeker, † Franeker 30 maart 1855, tr. Franeker 19 mei 1822
125. genealogie kwartierstaat Geeske Johannes van Gorkum, geb. Wirdum 17 aug., ged. ald. 24 aug. 1800, † Franeker 6 nov. 1848.
Uit dit huwelijk nageslacht.
126. genealogie kwartierstaat Wybe Jacobs Tamminga, geb. Peins 14 mei, ged. ald. 12 juli 1795, landbouwer, tr. Franekeradeel 18 maart 1819
127. genealogie kwartierstaat Fokje Rinzes Ringma, geb. 2 maart, ged. Tzummarum 3 mei 1789, † Barradeel 16 maart 1870.
Uit dit huwelijk nageslacht.


Laatst bijgewerkt 29 december 2010
Naar begin van de pagina