BibliografieBibliografie Redmer Alma (1982-)
In vet zijn boeken en andere zelfstandige publicaties aangegeven, in een kleiner corps de korte mededelingen en krantenartikelen en voor het overige betreft het tijdschriftartikelen en recensies.

  1982

 • R.H. Alma'Genealogie Writzers', Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde XXVII (1982) 69-82. [pdf]


 • 1983

 • R.H. Alma'Het bonte leven van Wessel Ottenhoff en Antje van Raab', Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde 28 (1983) 65-83. Tevens verschenen in: » Bakker, Geschiedenis van de Groninger tak van het Deldense geslacht Ottenhoff. [pdf]

 • R.H. Alma'Luitje Hindriks... Homan?', Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde XXVIII (1983) 120-121. [pdf]


 • 1984

 • R.H. Alma'Genealogie Ibema', Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde XXIX (1984) 92-111. [pdf]


 • 1985

 • R.G.J. Bakker m.m.v. R.H. Alma, De geschiedenis van de Groninger tak van het Deldense geslacht Ottenhoff ([Wassenaar] 1985).

 • R.H. Alma'Van Blijdenbergh', De Nederlandsche leeuw CII (1985) k. 397-398. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde XXX (1985) 182-


 • 1986

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXI (1986) 185-


 • 1987

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXII (1987) 213-


 • 1988

 • R.H. Alma en F.J. Ebbens, red., Groninger kwartierstatenboek [I] (Groningen 1988) IX + 627 blz.

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXIII (1988) 197-


 • 1989

 • R.H. AlmaHet Groninger patriciaat circa 1500 (Groningen 1989; doctoraalscriptie R.U.G.) 67 + XXXII blz.

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXIV (1989) 141-


 • 1990

 • Redmer Alma en Oebele Vries, 'Summa agrorum in Slochtra. Een gedeeltelijk Oud-Friese tekst uit de Ommelanden', Us wurk. Tydskrift foar frisistyk XXXIX (1990) 1-48. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXV (1990) 210-


 • 1991

 • Redmer Alma en Wim Braakman, Gedenkboek 25 jaar GICA, 1965-1991 (Groningen 1991) 97 blz.

 • R.H. Alma'Het schatregister voor de jaartax van 1540', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXVI (1991) 58-89. [pdf]

 • R.H. Alma'Index op het schatregister van 1540', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXVI (1991) 179-190. [pdf]

 • R.H. Alma'Eigenerfden te Visvliet omstreeks 1650', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXVI (1991) 174-176. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXVI (1991) 191-

 • Redmer Alma, 'Rondom de klokken van Zandeweer', Groninger kerken 8 (1991) 109-111. Tevens verschenen in: Ommelander courant (9 nov. 1991). [pdf]

 • Redmer Alma, recensie van J.W. Boersma e.a., red., Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen (Bedum 1990), in: MADOC. Tijdschrift voor mediëvistiek 5 (1991) 174-177.


 • 1992

 • Redmer Alma, recensie van P. Brood e.a., red., Drentse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten I en II (Meppel/Amsterdam 1989, resp. 1990), in: Ons waardeel (1992) 36-37. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Nogmaals de klokken van Zandeweer', Groninger kerken IX (1992) 77-78. Tevens verschenen in: Ommelander courant (2 juli 1992). [pdf]

 • R.H. Alma, 'Wittewierum: schoorsteenmantel', Groninger kerken IX (1992) 106.

 • P.H. Broekhuizen, H. van Gangelen, K. Helfrich, G.L.G.A. Kortekaas, R.H. Alma en H.T. Waterbolk, red., Van boerenerf tot bibliotheek. Historie, bouwhistorie en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex in Groningen (Groningen 1992) 600 blz.

 • R.H. Alma, 'Bewoningsgeschiedenis tot de negentiende eeuw', in: » Broekhuizen e.a., red., Van boerenerf tot bibliotheek, 7-32. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Lak- en waszegels', in: » Broekhuizen e.a., red., Van boerenerf tot bibliotheek, 559-570. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Adel en patriciaat in de provincie Groningen 1360-1594', Nieuwsbrief Rijksarchief in Groningen (juni 1992) nr. 15, [1]-[2].

 • Petronella J.C. Elema en Redmer Alma, 'Cleveringa', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXVII (1992) 155-183. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Een kroniekje van Johan Rengers ten Post', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXVII (1992) 140-147. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Een beschrijving van Visvliet van ca. 1640', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXVII (1992) 200-204. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXVII (1992) 204-213.

 • Redmer Alma, 'De wapens in de gebrandschilderde ramen in het koor van de Martinikerk', Bulletin Vereniging van Vrienden van de Martinikerk (1992) 15-16.


 • 1993

 • Redmer Alma, 'Het gilderaam van 1770 in het koor van de Martinikerk', Groninger kerken X (1993) 5-13. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De gebrandschilderde ramen in het koor van de Martinikerk', Bulletin Vereniging van Vrienden van de Martinikerk (1993) 13-16.

 • R.H. Alma, 'Groningen: archiefkistje van het burgerregiment', Groninger kerken X (1993) 145.

 • R.H. Alma, 'Het schatregister voor de jaartax van 1556 en het huis te Adorp', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXVIII (1993) 167-172. [pdf]

 • Redmer Alma, recensie van Yme Kuiper, Adel in Friesland (Groningen 1993), in: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis I (1993/1994) 14-15. [pdf]

 • R.H. Alma'Aanvulling op "Een beschrijving van Visvliet van ca. 1640" ', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXVIII (1993) 180. [pdf]

 • R.H. Alma en R.F.J. Paping, 'Register op de begrafenissen te Uithuizen, 1715-1811', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXVIII (1993) 181-198.

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXVIII (1993) 199-205.


 • 1994

 • R.H. Alma en M.D. Peterzon, 'Het stadsbestuur rondom de Reductie', in: P.T.F.M. Boekholt, J.F.J. van den Broek en A.H. Huussen red., Rondom de Reductie. Studies over 400 jaar ontwikkeling van Groningen, Stad en Land (Assen 1994) 88-97.

 • P.H. Broekhuizen, H. van Gangelen, K. Helfrich, G.L.G.A. Kortekaas en R.H. Alma, red., Oudheden onder De Hunze. Archeologisch en historisch onderzoek naar een steenhuis en een boerderij onder een Groninger nieuwbouwwijk (Groningen 1994) 200 blz.

 • R.H. Alma'Bewoningsgeschiedenis tot 1765', in: » Broekhuizen e.a., red., Oudheden onder De Hunze, 25-63. [pdf]

 • Zestiende-eeuwse bevolkingslijsten van de stad Groningen 1535-1542, R.H. Alma en W.G. Doornbos ed. (Groningen 1994) 96 blz.

 • R. Alma, W. Friso, K. Holstein, F. van Kammen en R. van der Leij, De Nederlands hervormde kerk te Niehove (Groningen 1994) 58 blz.

 • R. Alma, K. Holstein en R. van der Leij, 'De grafzerken in de kerk', in: » Alma e.a., De Nederlands hervormde kerk te Niehove, 28-38. [pdf]

 • R. Alma en A. Rinzema red., Amici. Herinneringen van Groninger historici-mediaevisten aan de tijd van prof.dr. A.G. Jongkees en aan de reünistenkring 'Amici' (Groningen 1994) 63 blz.

 • R.H. Alma'Aantekening uit een zwervend boekje', Gens nostra XLIX (1994) 474.

 • R. Alma, 'De Ommelander adel in de late middeleeuwen', Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis II (1994/1995) 23-33. [pdf]

 • 'Groninger veroordeelden in Veenhuizen en Ommerschans, 1896-1901', R.H. Alma ed., Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXIX (1994) 73-104. [pdf]

 • P.J.C. Elema en R.H. Alma, 'Sniwint', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXIX (1994) 216-229. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XXXIX (1994) 230-240.


 • 1995

 • R.H. Alma'Stadsbestuur en handel van Groningen in de late middeleeuwen', in: K. Helfrich, J.F. Benders en W.A. Casparie, Handzaam hout uit Groninger grond. Houtgebruik in de historische stad (Groningen 1995) 102-107.

 • R. Alma, 'Lijkroof in Roden', Provinciale uitgaanskrant voor Drenthe III, nr. 8 (augustus 1995) 2.

 • R. Alma, 'Houw en trouw in Drenthe', Provinciale uitgaanskrant voor Drenthe III, nr. 9 (september 1995) 2. [pdf]

 • R.H. AlmaLangs Ommelander borgen (Groningen 1995) 26 blz. [pdf]

 • R. Alma, recensie van Ordelen van de etstoel 1450-1518, F. Keverling Buisman ed. ('s-Gravenhage 1994), in: Waardeel. Drents historisch tijdschrift XV, nr. 3 (september 1995) 22-23.

 • R. Alma, 'A multi-level database: study on the elite of 15th and 16th century Groningen', in: K. Goudriaan, K. Mandemakers, J. Reitsma en P. Stabel, Prosopography and computer (Leuven/Apeldoorn 1995) 185-194. [pdf]

 • R.H. Alma en W.E. Goelema red., Rechtspraak in Drenthe (Groningen 1995) 96 blz.

 • R.H. Alma'De bouw van het Paleis van Justitie en het Huis van Arrest en Justitie te Assen', in: » Alma en Goelema red., Rechtspraak in Drenthe, 68-88.

 • Redmer Alma, 'Adel en zegelkunde', recensie van J.H. de Vey Mestdagh, m.m.v. J.A. de Boo, Liber sigillorum. De zegels in het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-1811 (Utrecht 1995), in: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis III (1995/1996) 73. [pdf]


 • 1996

 • R. Alma, 'Zoeken naar Drentse familiewapens', Waardeel. Drents historisch tijdschrift, III, nr. 2 (juni 1996) 14-18.

 • R.H. Alma'Scheltus van Kampferbeke', De Nederlandsche Leeuw CXIII (1996) k. 44.

 • Redmer Alma, 'Laat-middeleeuwse adel in Winsum', Infobulletin Winshem, I (1996/1997) nr. 2, 5-6. [pdf]

 • Gildrechtboek van de stad Groningen 1434-1710, W.G. Doornbos en D.F. Kuiken ed., m.m.v. R.H. Alma en voorwoord van B.S. Hempenius-van Dijk (Groningen 1996) 248 blz.


 • 1997

 • R. Alma, 'Van muizen en mensen', Drentse en Asser Courant (11 jan. 1997). Tevens verschenen in: Groninger Courant (11 jan. 1997).

 • R. Alma, 'Ommelander adel in de late Middeleeuwen', Huppeldepup. Mededelingenblad van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de Nederlandse Genealogische Vereniging, IV (1997) 21-22. [pdf]

 • R. Alma, 'Adellijke religieuzen', recensie van: E.M.F. Koch, De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600 (Leeuwarden/Mechelen 1994), in: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis IV (1997) 22-23. [pdf]

 • R. Alma, 'Friese adel en testamenten', recensie van J.A. Mol ed., Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw (Leeuwarden 1994), in: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis IV (1997) 24-25. [pdf]

 • R.H. Alma'Obing, Bobing, Bantingboer... Oosterhesselen in de late Middeleeuwen', in: H. Gras, ed., Een buurschap en haar marke. Geschiedenis van Oosterhesselen (Assen 1997) 22-36. [pdf]

 • R. Alma, 'Rondleiding Rijksarchief Drenthe. Wandelen zonder op te staan', Radicaal. Personeelsblad van de Rijksarchiefdienst II (1997) nr. 10, 9. [pdf]

 • R. Alma, 'De vijftiende-eeuwse schattingslijst van Drenthe', Drents genealogisch jaarboek IV (1997) 62-77. [pdf]

 • R. Alma, 'Een schattingslijst van Roden van 1546', Drents genealogisch jaarboek IV (1997) 30-34. [pdf]

 • R.H. Alma'De Navorscher' [Den Ham: grafzerken], Groninger kerken XIV (1997) 100-101. [pdf]

 • R. Alma en Aart de Goojer, 'Een deftig huis in de Oosterstraat', Hervonden stad. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen II (1997) 67-71. [pdf]

 • R. Alma, [recensie van:] 'B. Jonker e.a., Assenaren in de 18e eeuw', in: Tijdschrift van de Historische Vereniging Assen VII (1997) nr. 4, 19-21.

 • Redmer Alma, 'De laat-middeleeuwse adel in de Marne', Merne. Publicaties van de Vereniging Historische Kring 'De Marne' (z.p. 1997) Maatschappelijke ontwikkelingen, 1-4. [pdf]


 • 1998

 • R.H. Alma'Hekeren en Bronkhorsten in Groningen', in: D.E.H. de Boer, R.I.A. Nip en R.W.M. van Schaïk, Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (Assen 1998) 18-30. [pdf]

 • Redmer Alma en Paul Brood, ed., Drenten gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Drenthe, te (Assen/Arnhem 1998) 210 pag.

 • Redmer Alma, 'Het gilderaam van 1667 in het koor van de Martinikerk', Groninger kerken VIII (1998) nr. 2, 57-59. [pdf]

 • Redmer Alma en Paul Brood, 'Gezocht en gevonden. Meer halen uit stamboomonderzoek', Waardeel XVIII (1998) 20-22.

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek I', Drents genealogisch jaarboek V (1998) 31-34. [pdf]

 • H. van Gangelen, G.J. Hamers en R.H. Alma, ed., Passen en meten. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gerechtsgebouw te Groningen (Groningen 1998) 112 pag.

 • R. Stenvert, C. Kolman, B. Olde Meierink en S. Broekhoven, m.m.v. R. Alma, Monumenten in Groningen (Zeist/Zwolle 1998) 271 pag. [pdf]

 • [R. Alma], 'Historie', in: » Stenvert e.a, Monumenten in Groningen, 12-19. [pdf]

 • R. Alma, 'Johannieter bronnen', recensie van J.M. van Winter, ed., Sources concerning the Hospitallers of St John in the Netherlands, 14th-18th centuries. Studies in the history of Christian thought, LXXX (Leiden enz. 1998), in: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis V (1998) 43-44. [pdf]

 • R. Alma, 'De familie Tamminga in 1498', in: K. Holstein en G. Smit, ed., De kerk van Hornhuizen (Groningen 1998) 37-40. [pdf]

 • R.H. Alma'Landeigenaars in Termunterzijlvest (ca. 1520)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLIII (1998) 177-180. [pdf]

 • R.H. Alma'Dijkrol van Maarslag (1573-1662)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLIII (1998) 186-189. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLIII (1998) 186-196.

 • R. Alma (tekstredactie), A.E.S. de Mol Moncourt en H.M. Luning, 'Welkom aan het garnizoen.' 157 jaar militaire aanwezigheid in Assen (Groningen 1998) 120 pag.


 • 1999

 • R. Alma, 'De patroon van Rolde', De kloetschup. Tijdschrift van de Vereniging Rolder Historisch Gezelschap II (1999) nr. 1, 15-18. [pdf]

 • R.H. AlmaRond en om Deventer. Stad en platteland in Zuidwest-Salland (Groningen 1999) 96 blz.

 • R. Alma, 'Gebrandschilderd glas aan de Grote Markt', Hervonden stad IV (1999) 97-102. [pdf]

 • R.H. Alma, recensie van T.S.B. Johnston, Codex Hummercensis (Groningen, UB, PEIP 12). An old Frisian legal Manuscript in Low Saxon guise (Leeuwarden 1998) en J.C. Sijtsema, De 17 keuren en 24 landrechten in de Ommelander rechtshandschriften (Amsterdam 1998), in: Pro memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 1 (1999) 163-165.

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek II', Drents genealogisch jaarboek VI (1999) 143-146. [pdf]

 • R.H. Alma'Addinga' (23), 'Alma/Heralma' (40), 'Aylkema (tho Rasquert)' (60/61), 'Brook, Tom' (142), 'Bruggen, Ter' (144), 'Canter' (155-156), 'Cater' (159), 'Familiewapens' (251-252),.'Gaykinga' (278), 'Gelkingen' (281), 'Gockinga I' (294), 'Groningen, Van' (317-318), 'Gruoninga' (333), 'Houwerda' (388), 'Huinga' (390), 'Huninga' (395-396), 'Lellens, tho' (505-506), 'Nittersum' (605), 'Onsta' (631), 'Tiddinga' (855), 'Ukena'(887), 'Wicheringe' (993), 'Wifringhe' (999); R.H. Alma en H. Feenstra, 'Adel en stadspatriciaat' (23-26), 'Clant' (162-164), 'Coenders'(166-168), 'Ewsum, Van' (245-246), 'Horenken' (385), 'Jarges' (411-412), 'Lewe' (510-512), 'Rengers' (722-724), 'Ripperda' (738-739), 'Sickinghe' (790-791), 'Tamminga' (843), in: P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi, Nieuwe Groninger encyclopedie (Groningen 1999) s.v.

 • Redmer Alma, 'Codex Sickinghe. Het oudste Ommelander rechtshandschrift', Us wurk. Tydskrift foar frisistyk XLVIII (1999) 122-146. [pdf]

 • R.H. Alma'Oostrum in Eesterrecht. Duizend jaar Eenumerhoogte', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLIV (1999) 184-201. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLIV (1999) 202-209.

 • B.G. Schuring, 'Adel en patriciaat in Stad en Ommelanden. Samenvatting van de inleiding gehouden door drs. R.H. Alma', Westerwolde XX (1999) 43-45. [pdf]


 • 2000

 • R.H. Alma'De grafzerken in het koor van de Martinikerk', Bulletin Vereniging van Vrienden van de Martinikerk XVII (2000) 22-40. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Het Oudfriese Landrecht van het Oldambt', Us wurk. Tydskrift foar frisistyk XLIX (2000) 1-44. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek III', Drents genealogisch jaarboek VII (2000) 171-177.

 • Redmer Alma, 'Nogmaals Brunger to Loquard', Brunja L (aug. 2000) 13-14. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Grafzerken te Zuidhorn', Groninger kerken XVII (2000) 89-90.

 • R.H. Alma, 'Het wapen van de nieuwe gemeente Aa en Hunze', De Nederlandsche Leeuw CXVII (2000) k. 429.

 • R.H. Alma, 'Het wapen van de nieuwe gemeente Noordenveld', De Nederlandsche Leeuw CXVII (2000) k. 429.

 • R.H. Alma, 'De vroegste ontwikkeling van de Groninger heraldiek', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie LIV (2000) 5-45. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLV (2000) 199-208.


 • 2001

 • Redmer Alma, 'To Ewer en Brungersma', Brunja 51 (febr. 2001) 6-10. [pdf]

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente Borger-Odoorn', De Nederlandsche Leeuw CXVIII (2001) k. 381-382.

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente Tynaarlo', De Nederlandsche Leeuw CXVIII (2001) k. 383.

 • Redmer H. Alma'De Middeleeuwen in de Middeleeuwen', in: E. Knol, J.M.M. Hermans en M. Driebergen red., Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden (Groningen 2001) 130-137. [pdf]

 • R.H. Alma, F.J. Ebbens, T.K. Glas, E.J. Keijer en R. van der Ley, Groninger kwartierstatenboek 2 (Groningen 2001) IX + 668 blz.

 • R. Alma, 'Kerken in Noordenveld. Een beschrijving uit 1869', Roon. Tijdschrift van de Historische Vereniging [Roon] 23 (2001) nr. 1, 5-14. [pdf]

 • R. Stenvert, S. Broekhoven, S. van Ginkel-Meester en C. Kolman, m.m.v. R. Alma, Monumenten in Drenthe (Zeist/Zwolle 2001) 246 pag. [pdf]

 • R.H. Alma'Historie', in: » Stenvert e.a., Monumenten in Drenthe, 11-18. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De Navorscher', Groninger kerken XVIII (2001) 77-80.
  [Betr. een gevelsteen te Oldenzijl, grafzerken te Uithuizen, Appingedam, Groningen, Tinallinge, Nuis en Zuidwolde.]

 • Redmer Alma, 'Het Oldambtster landrecht. Een prijsvraag na anderhalve eeuw opgelost', Stad & Lande X (2001) 2-5. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Streekwapens', Genealogie VIII (2001) 104-106. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek IV', Drents genealogisch jaarboek VIII (2001) 100-101. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Drentse schultezegels I', Drents genealogisch jaarboek VIII (2001) 102-118. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Wapens, huismerken en opschriften in Groningen', in: R.-J. Grote en K. van der Ploeg e.a., red., Muurschilderkunst in Nedersaksen, Bremen en Groningen. Vensters op het verleden (2001) 244-250. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Wappen, Hausmarken und Inschriften im Groningerland', in: R.-J. Grote en K. van der Ploeg e.a., red., Wandmalereien in Niedersachsen, Bremen und im Groningerland. Fenster in die Vergangenheit (2001) 244-250. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Oostrum en het Eesterrecht', Driemaandelijkse bladen LIII (2001) 123-128. [pdf]

 • W.G. Doornbos, inleidingen van R.H. Alma en R.F.J. Paping, Bewonerslijsten van de stad Appingedam (Groningen 2001) 215 blz.

 • Redmer H. Alma, 'De lijsten van edele heerden te Appingedam', in: » Doornbos, Bewonerslijsten van de stad Appingedam ca. 1480/1490-1811, xvii-xviii.

 • R.H. Alma, 'Adellijke banden', recensie van Y. Kuiper en K. Thomassen, Banden van vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten (Leeuwarden 2001), in: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis VIII (2001) 52-53. [pdf]

 • R.H. Alma'Dopen, bruiloften, kledingen en eerste missen in Groningen (1519-1534), Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVI (2001) 37-44. [pdf]

 • R.H. Alma'Dijkrol van Vliedorp (1542, 1568)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVI (2001) 44. [pdf]

 • R.H. Alma'Zijlregister van Tjamsweersterhamrik (1598)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVI (2001) 103. [pdf]

 • R.H. Alma'Register van Borgham (1608)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVI (2001) 109. [pdf]

 • R.H. Alma'Schattingen en jaartax 1498-1516', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVI (2001) 166-193. [pdf]

 • R.H. Alma'Dijkrol van Zuurdijk (1577, ca. 1630), Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVI (2001) 194-195. [pdf]

 • R.H. Alma'Registers', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVI (2001) 199-208.


 • 2002

 • Redmer Alma, 'De geschiedenis van Op ter Borg tot 1594', in: K. Holstein en G. Smit red., De boerderij Op ter Borg te Wirdum. Geschiedenis en restauratie 1999 tot 2000 (Groningen 2002) 13-20. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Adel en recht in Siddeburen', Bie t Schild II (2002) nr. 1, 10-15. [pdf]

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente Coevorden', De Nederlandsche Leeuw CXIX (2002) k. 61-62. [pdf]

 • G.J. van Dijk-van Eerden; Redmer Alma en Douwe Huizing red., Rekening en verantwoording. Het kerkvoogdenboek van Roderwolde 1538-1608, Gratamareeks 1 (Assen 2002) XXVI + 126 blz.

 • Nina van den Broek, Trijnie Hartman en Redmer Alma; W.R. Foorthuis en P. Brood, red., Drenthe. Gids voor cultuur en landschap (Bedum 2002) 336 blz.

 • Redmer Alma, 'De kerk van Eelde. Een beschrijving uit 1869', Kontakt Stichting Ol Eel (2002) nr. 3, 43-45. [pdf]

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente De Wolden', De Nederlandsche Leeuw CXIX (2002) k. 340-341.

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek V', Drents genealogisch jaarboek IX (2002) 184-186.

 • Redmer Alma, 'Relevante adeldom', naar aanleiding van: J. Dronkers, De maatschappelijke relevantie van hedendaagse Nederlandse adel (Amsterdam 2000), [en andere publicaties van deze schrijver], Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis IX (2002) 56-60. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers te Kloosterburen (1640)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVII (2002) 76. [pdf]

 • R.H. Alma'Dekenlammeren, koeschot, schapenschot, weltplege en dijkhaver in de Marne', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVII (2002) 131-165. [pdf]

 • R.H. Alma'Schotlijst van Hoogemeeden (1566)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVII (2002) 165. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers in Den Ham (1517-1604)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVII (2002) 194-195. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVII (2002) 200-208.


 • 2003

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente Westerveld', De Nederlandsche Leeuw CXX (2003) k. 54.

 • R.H. Alma, recensie van G.H.A. Venner, 'De ridderschap van het Overkwartier van Gelder 1590-1702', Publications de la Société Historique et Archéologie dans le Limbourg 134-135 (1998-1999) 267-426, in: De Nederlandsche Leeuw CXX (2003) k. 3-4; tevens verschenen als » 'Gelderse ridders'.

 • Redmer Alma, 'Digitaal perkament', Waardeel XXIII (2003) 10-11.

 • Redmer Alma, 'Adelsgeschiedenis en genealogie', Genealogie IX (2003) 107-109.

 • Redmer Alma, 'Zegelstempels uit Groninger grond', Hervonden stad VIII (2003) 65-70.

 • R.H. Alma'Adel en ridderschap', 'Alting', ['Clooster, van den',] 'Drents Heraldisch College', 'Drews, de', 'Familiewapens', ['Gemeentevlaggen', 'Gemeentewapens',] 'Horenken', 'In- en Kniphuisen, van', 'Lewe', 'Mepsche, de', 'Polman', 'Provincievlag', 'Provinciewapen', 'Rengers', 'Ripperda', 'Zegels', in: Drentse encyclopedie (Assen 2003). De lemmata tussen rechte haken zijn abusievelijk niet opgenomen.

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek VI', Drents genealogisch jaarboek X (2003) 230-232.

 • Redmer Alma, 'Drentse schultezegels II', Drents genealogisch jaarboek X (2003) 82-86.

 • R.H. Alma'De Ommelander ridderschap 1498-1516, Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis X (2003) 7-70. [pdf]

 • R.H. Alma'Een handschrift uit de familie Grelle', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVIII (2003) 21-32. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers ten noorden van Noordhorn (1545)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVIII (2003) 58. [pdf]

 • R.H. Alma'Conscriptio nobilium Groningensium. Het wapenboek van Rinnert van Solckema (ca. 1590)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVIII (2003) 82-110. [pdf]

 • R.H. Alma'Dijkrollen van de Nije Slachte bij Oxwerd (ca. 1492-1549)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVIII (2003) 128-134. [pdf]

 • R.H. Alma'Schotlijst van Ezinge (1579)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLVIII (2003) 189. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde CLVIII (2003) 201-208.

 • Redmer Alma, 'Vernoeming in Groningen en de Ommelanden in de 16de eeuw', Naamkunde XXXV (2003/2004), 11-40.
  [pdf]


 • 2004

 • Redmer Alma, 'Literatuur in brons. Een bijzonder klokopschrift in Roswinkel', Waardeel XXIV (2004) 18-20. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Gelderse ridders', recensie van G.H.A. Venner, 'De ridderschap van het Overkwartier van Gelder 1590-1702', Publications de la Société Historique et Archéologie dans le Limbourg 134-135 (1998-1999) 267-426, in: De Nederlandsche Leeuw 122 (2004) k. 133-134; tevens verschenen in » De Nederlandsche Leeuw CXXI (2003).

 • Redmer Alma, 'De Navorscher', Groninger kerken XXI (2004) 57-58.
  [Betr. een grafzerk te Schildwolde]

 • R.H. Alma'Het wapen van de nieuwe gemeente Midden-Drenthe', De Nederlandsche Leeuw CXXI (2004) k. 51.

 • Redmer Alma, 'Drentse schultezegels III', Drents genealogisch jaarboek XI (2004) 82-101.

 • Redmer Alma, 'Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis', Kasteelkatern VI, nr. 11 (aug. 2004) 7.

 • Edze de Boer, m.m.v. Redmer Alma, De stichter, de stukken, de schenkers van het Benedictijnenklooster Feldwerd of het Oldenklooster bij den Dam ([Spijk] 2004) 488 blz.

 • R.H. Alma'Grovens' erven', in: » De Boer, De stichter, 390-455, 471-478.

 • Redmer Alma'Jancko Douwema en de adel', recensie van M. Kist en H. Wind ed., Een man van eer. Bloemlezing van Jancko Douwama's geschriften (Hilversum 2003), in: Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis CX (2004) 197-200. [pdf]

 • Redmer Alma en Menne Glas, 'Staatboek van Ommelander meiers (1595-1803)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLIX (2004) 3-35. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers te Scheemda (1598)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLIX (2004) 91. [pdf]

 • R.H. Alma'Schotregister van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest (1553)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLIX (2004) 107-142. [pdf]

 • R.H. Alma'Register op het schotregister van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest (1553)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLIX (2004) 195-200. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde XLIX (2004) 201-208.


 • 2005

 • Redmer Alma, 'De Navorscher', Groninger kerken 22 (2005) 21-22.
  [Betr. grafzerken te Zuidbroek en Lutjegast]

 • R.H. Alma'Alberda/Fraylema/Aulsema', De Nederlandsche Leeuw CXXII (2005) k. 81-118. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De orgelluiken van Tinallinge - een reconstructie', Groninger kerken XXII (2005) 86-89. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Adel en boeren rond Appingedam in de late Middeleeuwen', in: J.E. Emmelkamp red., De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam (Bedum 2005) 25-32.

 • Redmer Alma, 'Schat- of Zijlregister van Tjamsweer ten noorden van het Damsterdiep', in: J.E. Emmelkamp, De historie van boerderijen en molens in de gemeente Appingedam (Bedum 2005) 631.

 • Redmer Alma, 'Portretzerken in Groningen', Groninger kerken 22 (2005) 105-120. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Genealogiebeoefening in de provincie Groningen tot de zeventiende eeuw', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 56 (2005) 13-35. [pdf]

 • A.J. Gevers, H.P. de Vries, A.J. Mensema, J.A. de Boo, J.C Terluin en R. Alma, Heraldiek. Verzameling voordrachten uitgesproken tijdens de Heraldische Dag 2004 (z.p. 2005) 100 blz.

 • Redmer Alma, 'Drentse heraldiek', in: » Gevers, e.a., Heraldiek, 91-99. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Medieval heraldry in the province of Groningen', in: H. de Boo, B. Hempenius en R. van Iterson, Regionale heraldiek en streekwapens. L'héraldique régionale. Regional Heraldry. Regionalheraldik (Bedum 2005), 11-17. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Adel in het Westerkwartier in de Late Middeleeuwen', Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis XII (2005) 35-74. [pdf]

 • [Redmer Alma], 'Een akte van Sint-Nicolaasavond 1509', Het Drenthe journaal (17 november 2005) 5.

 • R.H. Alma'50 jaar Gruoninga', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde L (2005) 3-5. [pdf]

 • [Redmer Hans Alma], 'Redmer Hans Alma', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde L (2005) 66-68. [pdf]

 • R.H. Alma'De Ruigewaard', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde L (2005) 191-230. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Register Hervonden stad 1996-2005', Hervonden stad X (2005) 165-176.

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde L (2005) 232-240.

 • R.H. Alma, Catalogus van Losse stukken Register Feith, meest charters behorende tot het stadsarchief van Groningen, 1272-1816 (Groningen 2005). [inventaris]


 • 2006

 • [Redmer Alma], 'De schrikkeldag', Het Drenthe Journaal (23 februari 2006) 5.

 • Redmer Alma, 'Heraldiek op kerkhoven en begraafplaatsen', Groninger kerken XXIII (2006) 105-108, 117-120.

 • [Redmer Alma], 'Een middeleeuwse wildeman', Het Drenthe Journaal (15 juni 2006) 5.

 • Redmer Alma, 'Een bijzondere voorstelling', Groninger kerken XXIII (2006) 81.
  [betr. prent van kerk en toren te Pieterburen]

 • Redmer Alma, 'De eeuwwisseling in Drenthe', Waardeel XXVI (2006) 12-14. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Portret van een heer', Genealogie XII (2006) 98-99. [pdf]

 • R.H. Alma'Butkens en Butjesstraat', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LI (2006) 192-196. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Drentse schultezegels IV', Drents genealogisch jaarboekXIII (2006) 115-127.

 • Redmer Alma, 'De toren van Pieterburen', Groninger Museum Magazine (2006, nr. 2) 42. [pdf]

 • R.H. Alma'Schotlijsten van Dorpsterzijlvest (1470-1598)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LI (2006) 114-142. [pdf]

 • R.H. Alma'Registers', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LI (2006) 198-208.


 • 2007

 • [Redmer Alma], 'De kat op het spek', , Drenthe Journaal (10 jan. 2007) 5.

 • Redmer Alma, 'Een glas-in-loodraam uit 1712 in de Der Aa-kerk', Groninger kerken XXIV (2007) 86-90. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De adeldom van de Mensema's', in: A.J. Gevers, e.a., Mensen van adel. Beelden, manifestaties, representaties. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle, 14 september 2007 (Hilversum 2007) 55-74. [pdf]

 • [Redmer Alma], 'Een nieuwe oude oorkonde', Drenthe Journaal (28 juni 2007) 5. [pdf]

 • Redmer Alma, Hilde Bolhuis, Annemieke Galema en Anton Rinzema red., Jacques Tersteeg eindred., Winsum 1057-2007 (Winsum 2007) 344 blz.

 • Redmer Alma, 'Adel in Winsum in de Late Middeleeuwen', in: » Alma e.a., red., Winsum 1057-2007, 127-157.

 • [Redmer Alma], 'Stadsrechten Coevorden', Drenthe Journaal (13 dec. 2007) 5. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Adel en kerk in Pieterburen', Groninger kerken XXIV (2007) 117-119. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers te Harkstede (1586)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LII (2007) 79-80. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers in de Stadstafel (1589)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LII (2007) 80. [pdf]

 • R.H. Alma'Landeigenaren te Kolham (ca. 1470)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LII (2007) 168-172. [pdf]

 • R.H. Alma'Landgebruikers te Middelstum, Toornwerd en Kantens (1543-1547)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LII (2007) 184-193. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LII (2007) 198-208.


 • 2008

 • [Redmer Alma], 'Oosterhesselen', Drenthe Journaal (7 febr. 2008) 5. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De wording van Stad en Lande. Groningen en Ommelanden in de 15e en 16e eeuw', in: A. Beuse e.a., red., De canon van Groningen. 40 ijkpunten uit de Groninger geschiedenis (Groningen 2008) 24-31.

 • Redmer Alma, Versteende wapens. Heraldiek op Groninger kerkhoven (Groningen 2008) 32 blz.

 • R.H. Alma, H.E.J. Hartog, R. Ploeger, J.A.P. Waterborg en G. Zuidema red., Groninger kwartierstatenboek 3 (Groningen 2008) V + 613 blz.

 • [Redmer Alma], 'Een chirograaf', Drenthe Journaal (27 maart 2008) 5. [pdf]

 • B.J. Finke en W. Heerspink; R.H. Alma, e.a. red. Heerscopinc : de geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink 1325-2000. Echteler, Klein-Ringe, Rheeze, Genealogische reeks 2 (Utrecht 2008) 796 blz.

 • [Redmer Alma], 'Schijn bedriegt', Drenthe Journaal (26 juni 2008) 5. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De adellijke dood verbeeld. Rouwborden en monumenten', in: J. Kroesen en R. Steensma red., De Groninger cultuurschat. Kerken van 1000 tot 1800 (Groningen/Assen 2008) 124-134. [pdf]

 • [Redmer Alma], 'Openingstijden', Drenthe Journaal (18 dec. 2008) 5. [pdf, pdf]

 • R.H. Alma'Schotregisters van de Lopster lutke zijleed (14de eeuw-1598)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LIII (2008) 80-86. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LIII (2008) 201-208.


 • 2009

 • [Redmer Alma], '750 jaar Assen', Drenthe Journaal (19 maart 2009) 5. [pdf]

 • [Redmer Alma], '11 mei is de dag', Drenthe Journaal (14 mei 2009) 5. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Steenhuizen in de bronnen', Stad & Lande XVIII (2009) 26-29. [pdf]

 • [Redmer Alma], 'Het oudste archief', Drenthe Journaal (22 september 2009) 5.

 • Redmer Alma, 'Eer aan de vroege kerkbeheerders', in: D. Bosscher e.a., red., Ooit gebouwd voor altijd. 40 jaar Stichting Oude Groninger Kerken (Groningen 2009) 64-65.

 • [Redmer Alma], 'Calthorne bij Diever', Drenthe Journaal (18 nov. 2009) 5.

 • Redmer Alma, 'Heerden en grazen. Boerderijen en steenhuizen in Middelstum en Kantens tot 1600', in: Boerderijenboek Middelstum-Kantens met bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis en een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners (Kantens 2009) 27-69, 536-540.

 • R.H. Alma'Dijkrol van Eenrum, Pieterburen en Westernieland (15de eeuw-1651)', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LIV (2009) 135-156. [pdf]

 • R.H. Alma'Register op de bijlagen bij "Defloratie en fornicatie"', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LIV (2009) 191-197.

 • R.H. Alma'Register op de dijkrol van Eenrum', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LIV (2009) 197-203.

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LIV (2009) 204-208.


 • 2010

 • Redmer Alma, 'Een bijzonder voorwerp', Groninger kerken XXVII (2010) 94.
  [Betr. het grafmonument van Bonne Aulsema te Uithuizen.]

 • Redmer Alma, 'De grafzerken van de Sint Jan', Genealogie XVI (2010) 136-139.

 • Redmer Alma, 'Vroege adellijke symboliek', recensie van Georg Scheibelreiter, Wappenbild und Verwandtschaftsgeflecht. Kultur- und Mentalitätsgeschichtliche Forschungen zu Heraldik und Genealogie, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband LIII (Wenen/München 2009), in: Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 17 (2010) 146-148. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Middeleeuwse Friese adel en zijn huizen', recensie van P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners (Hilversum 2009), in: Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 17 (2010) 162-166. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Landeigenaren van Reide, Fiemel en Termunten (eerste helft 16de eeuw)', Gruoninga LV (2010) 140-144. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Schatregister van Midwolda (1556)', Gruoninga LV (2010) 194-201. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LV (2010) 202-208.

 • Redmer Alma, 'Register Hervonden stad 2006-2010', Hervonden stad XV (2010) ....


 • 2011

 • Redmer Alma, 'De levensvatbaarheid van een stom kind. Het Ommelander hofgerecht (1506-1513)', in: P. Brood en R. Flach, Historische Groninger rechtszaken. Bundel ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het Groninger juristengenootschap Pro Excolendo Iure Patrio 1761-2011 (Bedum 2011) 9-16.

 • Redmer Alma, 'Klauwboeken - Entstehung, Entwicklung und Überlieferung', Quaerendo XLI (2011) 57-71. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Das Digitaal oorkondeboek Groningen en Drenthe (Cartago)', in: Thomas Aigner, Stefanie Hohenbruck, Thomas Just en Joachim Kemper, red., Archive im Web. Erfahrungen, Herausforderungen, Visionen. Archives on the Web. Experiences, Challenges, Visions (St. Pölten 2011) 154-161. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Een rondgang langs de grafzerken in het koor van de Martinikerk', Groninger kerken XXVIII (2011) 62-70. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Het belang van de maagschap', recensie van: S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten. Hun geschiedenis en hun portretten. De Heijnen-maagschap 1400-1800, Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, XVII ('s-Gravenhage: KNGGW, 2008), in: Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis XVIII (2011) 192-196. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Landeigenaren langs de weg bij Hinckemahorn (ca. 1577)', Gruoninga LVI (2011) 144. [pdf]

 • R.H. Alma, 'Een tweede schatregister van Midwolda (1578/ca. 1630/ca. 1675)', Gruoninga LVI (2011) 151-154. [pdf]

 • R.H. Alma, 'De grenzen van het Eester- en Zandtsterrecht', Gruoninga LVI (2011) 166-180. [pdf]

 • R.H. Alma'Register', Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde LVI (2010) 201-208.


 • 2012

 • Redmer Alma, 'De Navorscher', Groninger kerken XXIX (2012) 72-74. [pdf]
  [Betr. grafzerken te Garsthuizen en Aduard en klokken te Oostwold en Holwierde]

 • T.J. Hoekstra, N.J. Barneveld-Schelling, R.H. Alma en G.L.G.A. Kortekaas, red., Het Hinckaertshuis. Zeven eeuwen bouwhistorie en bewoners (Groningen 2012) 324 blz.

 • Redmer Alma, 'De oudst bekende eigenaren en bewoners van het Hinckaertshuis. Drie vrouwen in de hoofdrol', in: » Hoekstra e.a., red., Het Hinckaertshuis. Zeven eeuwen bouwhistorie en bewoners (Groningen 2012) 183-230.

 • Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema, red., Adel in heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en representatie. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van jhr. Arnold Gevers als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle op 2 november 2012, Adelsgeschiedenis X, Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, XVIII (Hilversum 2012) 360 blz. [pdf]

 • Redmer Alma en Conrad Gietman, 'Inleiding', in: » Alma, Gietman en Mensema, red., Adel in heraldiek in de Nederlanden, 11-14. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Postume heraldiek. Adellijke kwartieren in Stad en Lande', in: » Alma, Gietman en Mensema, red., Adel in heraldiek in de Nederlanden, 51-94. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De Ommelander hoofdeling. Edelman of rijke boer?', Stad & Lande XXI (2012) nr. 3, 11-15. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Cartago en ontsluiting van archiefbronnen vóór 1600', in Archievenblad (2012) 16-19. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De schaduw van de voorouders', recensie van Elisabeth Harding en Michael Hecht, ed., Die Ahnenprobe in der Vormoderne. Selektion - Initiation - Repräsentation, Schriftenreihe des Sonderforschungsbereich 496 Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, Band XXXVII (Münster: Rhema, 2011), Virtus 19 (2012) 200-204. [pdf]

 • Gert Schansker, Richard Paping en Redmer Alma, 'Zestiende-eeuwse Gronings-Drentse betrekkingen: de families Syrsema en Elevelt', Gruoninga LVII (2012) 3-49.


 • 2013

 • Redmer Alma, 'Drie zerken van de familie Ripperda', Groninger kerken 29 (2013) 44, 53-55. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De herkomst van de lazuren draak', Diepgang. Een kroniek van drie dorpen langs het Reitdiep 1, nr. 2 (september 2013) 17.

 • Redmer Alma, De grafzerken van Farmsum. Spiegel van een heerlijkheid (Farmsum 2013) 80 blz.

 • Redmer Alma, 'Familieverbanden tussen de Noord-Nederlandse adel en Oostfriese adel, 15de en 16de eeuw', in: Klaas-Dieter Voß, ed., ... doch die Welt nicht Heimat mir? Beiträge zu sechs Jahrhunderten Migrationsgeschichte in Ostfriesland und den benachbarten Niederlanden (Aurich 2013) 81-91. [pdf]


 • 2014

 • Redmer Alma, 'Voorwoord', in: Marc Lindeijer, Tussen kasteel en kerk. De katholieke Gelderse adel 1765-1827, Adelsgeschiedenis 13 (Aalten 2014) 5.

 • Redmer Alma, 'Een voorbarige verjaardag. Over de bouwgeschiedenis van de Sint-Hippolytuskerk te Middelstum', Groninger kerken XXXI (2014) 85-91. [pdf]

 • Redmer Alma, De grafzerken van Farmsum. Spiegel van een heerlijkheid (Farmsum 20142) 96 blz.

 • Redmer Alma, Wim Barneveld, Simon Bijl, Pieter Bootsma, Egge Knol, Kees van der Ploeg, Taco Tel, Stef Tuinstra en Freerk J. Veldman, De Nieuwe Kerk 1664-2014. Opvattingen veranderen, kennis vermeerdert (Groningen 2014) 155 blz.

 • Redmer Alma, 'De glas-in-loodramen van 1663 in de Nieuwe Kerk', in: » Redmer Alma e.a., De Nieuwe Kerk 1664-2014 63-80. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Postume Heraldik. Zur Deutung von Ahnenwappen anhand einiger Beispeile aus der niederländischen Provinz Groningen', in: Genealogica & heraldica. Grenzen in genealogie en heraldiek. Frontiers in Genealogy and Heraldry. Frontières dans la généalogie et l'héraldique. Handelingen van het XXXe Internationale Congres der Genealogische en Heraldische Wetenschappen. Proceedings of the XXXth International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences. Actes du XXXe Congrès international des Sciences généalogique et héraldique ('s-Gravenhage 2014) 1-7.

 • R.H. Alma, 'Zegels in het Drents Archief', Drents genealogisch jaarboek XXI (2014) 5-8.


 • 2015

 • R.H. Alma en C. de Graaf, 'Het Drents/Groninger geslacht Hubbelding, later genaamd ten Holte en Oving', Drents genealogisch jaarboek XXII (2015) 37-87.

 • Redmer Alma, 'Wapens van de Nederlandse adel', recensie van Coen Schimmelpenninck van der Oije, Egbert Wolleswinkel, Jos van den Borne en Conrad Gietman, Wapenregister van de Nederlandse adel. Hoge Raad van Adel 1814-2014 (Zwolle 2014), Virtus XXII (2015) 225-229. [pdf]

 • Redmer Alma, 'De zegelcollectie Hora Siccama van het CBG. Verloren zegels teruggevonden', Blazoen I (2015) 82-84.

 • Redmer Alma, 'Register Hervonden stad 2011-2015', Hervonden stad XX (2015) ....


 • 2016

 • Redmer Alma, 'Pathuis online', Heraldisch Tijdschrift XXII (2016) 12-14.

 • Redmer Alma, 'De memoria van Johan de Mepsche', Groninger kerken XXXIII (2016) 45-48. [pdf]

 • Redmer Alma, De grafzerken van Farmsum. Grafzerken, doopvont en klokken (Farmsum 20163) 136 blz.

 • Redmer Alma, 'Rudolf Huinga te Uithuizermeeden. De achtergrond van een bijzonder monument', Groninger kerken XXXIII (2016) 49-52, 69-70. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Pontianus in Farmsum. De zoektocht naar een opmerkelijke heilige', Groninger kerken XXXIII (2016) 121-127. [pdf]


 • 2017

 • Redmer Alma, 'Op zoek naar de dader. De mishandeling van de kerkklok van Farmsum', Groninger kerken XXXIV (2017) 41-49. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Adel en recht', in: J. Emmelkamp, De historie van boerderijen, borgen en buitenplaatsen, steenfabrieken en molens rond Delfzijl (Bedum 2017) 38-49.

 • Redmer Alma, 'Landbouwers in de 16de eeuw', in: J. Emmelkamp, De historie van boerderijen, borgen en buitenplaatsen, steenfabrieken en molens rond Delfzijl (Bedum 2017) 1090-1091.

 • Redmer Alma, Jan Emmelkamp en Gert Schansker, 'Heerden met heerlijke rechten', in: J. Emmelkamp, De historie van boerderijen, borgen en buitenplaatsen, steenfabrieken en molens rond Delfzijl (Bedum 2017) 1159-1168.

 • Redmer Alma, 'Nieuw leven voor de grondwet van Drenthe', Waardeel XXXVII (2017) nr. 2, 20-25. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Landrecht en landschap', Drents landschap, nr. 97 (2017) 18-19. [pdf]


 • documentaire


 • Redmer Alma en Jan Ensing, Nieuw leven voor de Drentse grondwet (2017). [YouTube]


 • 2018

 • Redmer Alma, 'Adel en klokken', 25 jaar Stichting Klokkenspel Groningen (Groningen 2018) 35-61

 • Redmer Alma, 'Net als een aardappel. Verborgen schatten onder het koor van Farmsum', Groninger kerken XXXV (2018) nr. 4.

 • Redmer Alma, Recensie van Henk D. Meijering en Han Nijdam, Wat is Recht? De receptie van Oudfries recht in de Groninger Ommelanden in de 15e en 16e eeuw (Gorredijk 2018), Emder Jahrbuch XCVIII (2018) 190-192. [pdf]


 • 2019

 • Redmer Alma, 'De vrouw met blauw bloed', Van adel XIV (2019) 21-22.

 • Karin Bockelmann, 'Occa Ripperda hat ihren Platz in Jennelt gefunden!', [interview met Redmer Alma], in: K. Bockelmann, red., Krummhörner Orgelfrühling 7. bis 12. Mai 2019 (2019) 60-65.

 • Redmer Alma, 'Het zegel van pastoor Dodo', Groninger kerken XXXIX (2019) nr. 4, 102-105.

 • Redmer Alma, 'Occa Johanna Ripperda. Mutige Entscheidungen einer jungen Witwe', in: Klaas-Dieter Voß red., Freie Friesentöchter - Tradition und gelebte Wirklichkeit (Oldenburg 2019) 149-156

 • Janny de Weys, 'Redmer Alma. Geboeid door Ommelander adel', in: Ommelander Courant (juni 2019) ...

 • Redmer Alma, 'Occa Johanna Ripperda (1619-1686). Opperhofmeesteres aan het Zweedse hof', Stad & Lande XXVIII (2019) nr. 3, 10-15.

 • Redmer Alma, 'Cornelis Bos. De beroemdste kunstenaar van Groningen', Stad & Lande XXVIII (2019) nr. 4, 38-42.

 • Redmer Alma, 'Het Corpus Roemeling. Heiligen en heren in Drenthe online', Waardeel XXXIX (2019), nr. 4, 11-13.

 • Redmer Alma, 'Die Särge und Toten in der Gruft der Kirche zu Jennelt', Emder Jahrbuch XCIX (2019) 97-121.

 • Redmer Alma, 'Een bourgondisch kruis op de Pontianusklok te Farmsum. Bourgondische symboliek in Groningen', Blazoen. Kwartaalblad voor heraldiek en zegelkunde V (2019) 132-135. [pdf]

 • Redmer Alma, 'Overledenen in het missaal van Koekange (1506-1580), Drents genealogisch jaarboek XXV (2018/2019) 5-16.


 • 2020

 • Redmer Alma, 'De klokkengieter Frans Hatiseren te Groningen (1535-1548)', Groninger kerken XXVII (2020) 35-41.

 • Redmer Alma, 'Die Grimersumer Kiste', Emder Jabrbuch C (2020) 353-367.

 • Redmer Alma, 'Zegels uit een beerput te Coevorden', Waardeel XL (2020) nr. 2, 16-20.

 • Redmer Alma, 'De meestervervalser Johan Lewe tot Asinga', Stad & Lande XXIX (2020) 36-42.

 • Redmer Alma, 'Onbekende zegels uit een beerput te Coevorden', Blazoen VI (2020) nr. 2, 66-67.

 • Redmer Alma, 'Heinrich Bernhard von dem Appelle en de studie van het Fries in de eerste helft van de 18de eeuw', Us wurk. Tydskrift foar Frisistyk LXIX (2020) nr. 1, 1-37.

 • Redmer Alma, 'Ziekenzorg achter de stadsmuur. Het Cellebroedershuis en het Kropelhuis in Groningen', Groninger kerken XXVII (2020) 61-63.

 • Redmer Alma, 'Occa Johanna Ripperda (1619-1686)', in: Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus, Dekema State Jelsum. Biografie van een landgoed (Gorredijk 2020) 97-98.

 • Egge Knol en Redmer Alma, 'De Allersmabeker', De Stavelij. Jaarboek (2019/2020) 8-25.

 • Redmer Alma, 'Een monument voor een oud geslacht. Het epitaaf van Gijsbert Herman Ripperda te Oosterwijtwerd', Groninger kerken XXVII (2020) 92-99.

 • Redmer Alma, 'De voetsporen van de bisschop. Diana Spiekhout schrijft imposante studie over kastelen in het Oversticht', Het buiten. Kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners II (2020) nr. 6, 8-12

 • Redmer Alma, 'Kerstening en de middeleeuwse kerk', 'Bestuur en recht', 'Huis te Farmsum tot 1600', 'Edele heerden, steenhuizen en borgen', 'Het Huis te Farmsum na de Reformatie', in: Verhalen van Delfzijl. Delfzijlster geschiedenis in een notendop, J. Hillenga e.a. red. (Bedum 2020) 20-21, 32-33, 36-39.

 • Redmer Alma, 'Register Hervonden stad 2016-2020', Hervonden stad XXV (2020) 190-200.

 • Redmer Alma, 'Vier portretten van Beetke van Rasquert', Stad & Lande XXIX (2020) nr. 4, 16-21.

 • Redmer Alma, 'Een monument voor adellijke en aanzienlijke Groninger geslachten in de Martinikerk', Nieuwsbrief Ridderschap van Groningen (Groningen 2020) Najaar 2020, [3]-[4].

 • Co Allan, Taco Hermans en Jan Kamphuis, m.m.v. Pieter Brederoo en Jeroen van der Werf, Jan Vredenberg en Redmer Alma eindredactie, Ruïne van Brederode. Hollands kasteel met een bewogen verleden (Utrecht 2020) 256 blz.


 • lezingen


 • Redmer Alma, 'De meestervervalser Johan Lewe van Asinga', Maand van de Groninger geschiedenis (Bellingwolde 25 oktober 2020) opname.

 • Redmer Alma, 'De ontfriesing van de Ommelanden', Gronings erfgoed live (Groningen 4 november 2020) opname.

 • Redmer Alma, 'Een levend huisarchief', Webinar Kastelen en Buitenplaatsen (Amersfoort 3 december 2020) opname (35:30-53:30).


 • 2021

 • Richard Paping, Redmer Alma, Bert Nijboer en Gert Schansker, 'Een verwoest steenhuis? Hoogten en Leegten bij Dingen onder Baflo', Stad & Lande XXX (2021) nr. 1, 10-15.

 • Redmer Alma, 'Snelwegen voor de koning', recensie van P. Bijster, Snelwegen voor de Koning. Een onderzoek naar koningswegen op de Veluwe aangelegd tussen 1675 en 1702 ten behoeve van (Koning-)Stadhouder Willem III (masterscriptie Landschapsgeschiedenis R.U. Groningen 2019) [pdf], in: Twickelblad XXXI (voorjaar 2021) 18-19.

 • Redmer Alma, 'De grafzerk van Eise Sigers en Ide Nankens te Appingedam', Groninger kerken XXVIII (2021) 38-44.

 • Redmer Alma, 'Het wapen van Nienoord', Blazoen VII (2021) 10-22.

 • Redmer Alma, 'In memoriam Albertus J. Mensema (1946-2020)', Blazoen VII (2021) 30.

 • Redmer Alma, 'Das Porträt von Focke Ukena. Entschlüsselung der Geschichte eines Bildnisses mit Hilfe der forensischen Genealogie', Emder Jahrbuch CI (2021) 9-50 [inhoud].

 • Redmer Alma, 'De vijftiende-eeuwse rechterlijke organisatie van Sauwerd en Adorp', Diepgang X, nr. 25 (mei 2021) 6-12.

 • Redmer Alma, 'De band met de heerlijkheid Obdam', Twickelblad XXXI (zomer 2021) 14-15.

 • Redmer Alma, 'Het wapen Tamminga-Van Ewsum', Blazoen VII (2021) 49-52.

 • Redmer Alma, 'Twee onbekende portretten van Johan van Ewsum en Hendrick Cater', Stad & Lande XXX (2021) nr. 2, 12-17.

 • Redmer Alma, 'Valken op Mensinge', Waardeel, XLI (2021) nr. 2, 3-13.

 • Redmer Alma, 'Het mysterie van Beumerskerkhof', Twickelblad XXXI (najaar 2021) 12-13.

 • Redmer Alma, 'De lange schaduw van Focke Ukena. De Harderwykenburg en Haneburg te Leer in het licht van de Oost-Friese adel rond 1600', in: K. van Vliet, H. Nijdam en H. van Engen, Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen (Hilversum 2021) 259-274.

 • Redmer Alma, 'Het oudste Nederlandse wapen te Farmsum', Groninger kerken XXVIII (2021) nr. 3, 13-17.

 • Redmer Alma, 'De valkerij van Johan van Ewsum', in: Conrad Gietman, Yme Kuiper, Elyze Storms-Smeets en Leon Wessels red., De jacht. Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap, Adelsgeschiedenis 20 (2021) 61-83.

 • Redmer Alma, 'Een heerlijke doodslag', in: Paul Brood en René Flach, red., Opmerkelijke Groninger rechtzaken. Bundel ter gelegenheid van het 260-jarig bestaan van het Groningsch Juridisch Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio (Groningen 2021) 156-169.

 • Redmer Alma, Recensie van Oebele Vries, Ferdban. Oudfriese oorkonden en hun verhaal (Gorredijk 2021), in: De Vrije Fries CI (2021), 152-157.

 • Redmer Alma, 'Kerst bij dominee Samberg', Twickelblad XXXI (winter 2021).

 • Redmer Alma, 'Een doodslag met gevolgen', Stad & Lande XXX (2021) nr. 4, 16-21.

 • Redmer Alma, 'Kerken vanuit de verte', Groninger kerken XXVIII (2021) nr. 4, 36-42.


 • lezingen, tv en radio


 • Redmer Alma, 'Koken met Occa Ripperda', Gronings erfgoed live (Groningen 17 maart 2021). [opname]

 • 'Eeuwenoude recepten uit de dood opgewekt', Noord Vandaag (RTV Noord, 23 maart 2021). [opname]

 • 'Eeuwenoude recepten herleven door gevonden kookboekje', Lunch lekker met Daniël Dekker (NPO Radio5, 19 april 2021). [opname]

 • 'Occa Ripperda en haar kookboek uit de Gouden Eeuw', Drenthe Toen-podcast (RTV Drenthe, 18 december 2021).
  [podcast] • 2022

 • Redmer Alma, 'Het paspoort van Redmer Alma', in: [Bundel Groninger Archieven], te verschijnen.

 • Redmer Alma, Recensie van De Vrije Fries C (2020), in: Blog für ostfriesische Geschichte (2021) (ostfrhist.hypotheses.org), te verschijnen.

 • Redmer Alma, 'Ostfriesische Freunde. Das Album Amicorum der Elisabeth von Hanxleben, Hausmeisterin am Hof des Grafen Enno III.', in: Blog für ostfriesische Geschichte (2021) (ostfrhist.hypotheses.org), te verschijnen.

 • Redmer Alma, 'Heraldiek', in: Willem Frijhoff en Andreas Nijenhuis-Bescher, red., Woordenboek van Nederland in de Gouden Eeuw, te verschijnen.

 • Redmer Alma, 'Kaartencollecties in Nederland. Stichting Twickel. Kartografisch en topografisch materiaal in het archief van de Stichting Twickel', in: Caert-Thresoor XLI (2022) nr. 1, te verschijnen.
 • Contact


  Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 15 november 2021
Naar begin van de pagina