Overzicht geslachten Alma


Hieronder volgt een overzicht van de verschillende bloeiende Nederlandse geslachten Alma. Van ieder geslacht volgt een korte karakterisering en de herkomst, vervolgens de naam van de oudst (mij) bekende voorvader, de stamvader (degene van wie alle naamdragers afstammen), de voorvader(s) van wie de huidige naamdragers stammen en de etymologie van de naam.

Groningen
1. AlmaHervormde familie uit Bedum, oorspronkelijk uit Kloosterburen.
Oudste voorvader: Bebbe Lammerts (ca. 1670-1700/1717), te Westernieland
Stamvader: zijn achterkleinzoon Bette Lammerts Alma (1770-1855), landbouwer op Alma te Bedum
De huidige naamdragers stammen af van Klaas Alma (1841-1892), Kornelis Alma (1902-1958) en Hendrik Jan Alma (1918-1986). Deze laatste twee takken staan in mannelijke lijn op uitsterven.
De naam is in 1811 aangenomen en ontleend aan de boerderij en voormalige borg Alma te Bedum, waarvan de stamvader Bette Lammerts Alma (1770-1855) van 1804 tot 1845 eigenaar en bewoner was.
2. AlmaRooms-katholieke familie uit Bedum, oorspronkelijk uit Spijk
Oudste voorvader: Jacob Peters (ca. 1655-na 1684), te Spijk
Stamvader: Jacob Pieters (1721-na 1772), landbouwer te Den Andel
De huidige naamdragers stammen af van Jacobus Tjaarts Alma (1836-1902), te Uithuizen.
De naam is in 1811 aangenomen en ontleend aan de boerderij en voormalige borg Alma te Bedum, waarvan Pieter Jacobs (ca. 1685-1731), vader van de stamvader, eigenaar en bewoner was.
Friesland
3. AlmaFamilie uit Noordwest-Friesland, oorspronkelijk uit Oudwoude
Stamvader: Louw Allema ( 1529/1535), te Oudwoude
De huidige naamdragers stammen af van dr. Adrianus Alma (1743-1809), te Franeker.
Genealogie in Genealogysk jierboek (1970).
De naam zal ontleend zijn aan hetzij een boerderij Alma of aan een voorvader met de voornaam Alle. Al in de 15de eeuw komen rond Oudwoude naamdragers Alma voor.
4. AlmaFamilie uit Achtkarspelen, oorspronkelijk uit Oostermeer
Oudste voorvader: Wopke Hylkes (ca. 1570-na 1647), te Oostermeer
Stamvader: zijn nazaat Albert Jans (1719-na 1756), schoenmaker te Drogeham
Diens zoon Taeke Alberts (1752-1823) neemt op 28 dec. 1811 de naam Alberda aan, maar overlijdt onder de naam Spinder.
De huidige naamdragers stammen af van zijn zoon Albert Taekes Alma (ca. 1780-1839), te Eestrum. Ook Taekes zuster Tryntje Alberts Alma (1745-1834) overlijdt onder die naam..
De naam Alma is afgeleid van de voornaam Albert van de stamvader. Andere takken van deze familie voeren de naam Spinder.
Dit is verreweg de uitgebreidste Nederlandse familie Alma. Genealogie: www.spinder.net.
5. Al(le)maHervormde familie uit Suawoude
Oudste voorvader: Alle Joukes (ca. 1705-na 1734), te Suameer
Stamvader: zijn zoon Hendrik Alles (ca. 1730-na 1774), te Suawoude
De meeste nazaten voeren na 1811 de naam Allema. Mogelijke huidige naamdragers Alma stammen af van Bernardus Alma (geb. Leeuwarden 1889), van wie mij verder niets bekend is.
De naam Allema is op 28 dec. 1811 aangenomen en ontleend aan de voornaam van de oudste voorvader Alle Joukes.
6. AlmaOorspronkelijk doopsgezinde familie uit Blija
Oudste voorvader: Sjoerd Sakes (ca. 1740-na 1775), te Blija
Stamvader: zijn zoon Sake Sjoerds Alma (ca. 1775-1825), te Blija
De huidige naamdragers stammen af van Jan Alma (1862-1949), laatstelijk te 's-Gravenhage.
De naam wordt voor het eerst gevoerd door de stamvader in 1803. De herkomst van de naam is mij vooralsnog onbekend.

Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 27 febr. 2011
Naar begin van de pagina