Parenteel Anje Bettes Alma en Jan Fokkes Oosterhof

Inleiding

Deze parenteel is een deel van de parenteel Alma. Vanwege de omvang is het nageslacht van Anje Bettes Alma hieronder apart uitgewerkt.


Parenteel Anje Bettes Alma en Jan Fokkes Oosterhof

I.Anje Bettes Alma, dochter van Bette Lammerts Alma, ged. Noordwolde 10 maart 1798, † Zuidwolde 25 febr. 1870 tr. Bedum 19 febr. 1821 met Jan Fokkes Oosterhof, ged. Bedum 8 maart 1795, † Zuidwolde 19 febr. 1870, landbouwer te Zuidwolde, zoon van Fokke Pieters Oosterhof en Aaltje Jans Koning.
Het wapen Oosterhof geeft een stappend paard (aantek. A.J. Mensema).
Bronnen voor haar nageslacht: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-eisenga/I2314.php.
Uit dit huwelijk:
1.Fokke Jans Oosterhof, geb. Zuidwolde 24 nov. 1821, volgt II.1.
2.Bette Jans Oosterhof, geb. Zuidwolde 21 okt. 1824, volgt II.2.
3.Jan Jans Oosterhof, geb. Zuidwolde 13 dec. 1826, volgt II.3.
4.Aaltje Jans Oosterhof, geb. Zuidwolde 8 jan. 1830, † Zuidwolde 2 febr. 1849, ongehuwd.
5.Trientje Jans Oosterhof, geb. Zuidwolde 27 aug. 1833, volgt II.4.

II.1Fokke Jans Oosterhof, zoon van Anje Bettes Alma (I.), geb. 24 nov. 1821, † Noordwolde 13 juli 1883, tr. 1° Bedum 10 mei 1848 Janna Jans Zuidema, geb. Bedum 12 sept. 1821, † Bedum 31 maart 1852, dochter van Jan Klaasen Zuidema en Pieterke Abels Groeneveld; tr. 2° Bedum 9 dec. 1854 Stientje Gerhards Haverkamp, geb. Bedum 4 apr. 1830, † Bedum 21 nov. 1859, dochter van Gerhard Willems Haverkamp en Tetje Groeneveld; tr. 3° Bedum 15 mei 1861 Ranje Groenveld, geb. Bedum 1 maart 1827, † Bedum 10 jan. 1863, dochter van Pieter Aries Groenveld en Jantje Geerts Zijlma; tr. 4° Bedum 23 maart 1865 Dieuwerke Groeneveld, geb. Bedum 20 febr. 1836, † Bedum 5 mei 1868, dochter van Willem Jans Groeneveld en Martje Klaasen Wijk; tr. 5° Bedum 15 mei 1871 Grietje Bulthuis, geb. Onderdendam 10 aug. 1833, † Noordwolde 8 mei 1883, dochter van Derk Bulthuis en Jantje Jans Homan.
Uit het eerste huwelijk:
1.Jan Fokkes Oosterhof, geb. Bedum 29 apr. 1849, volgt III.1.
2.kind, geb. en † Bedum 22 febr. 1851.
Uit het tweede huwelijk:
3.Anje Fokkes Oosterhof, geb. Bedum 23 sept. 1855, volgt III.2.
4.Tetje Oosterhof, geb. Bedum 18 okt. 1857, † Harrisburg (South Dakota) 21 apr. 1931, tr. Bedum 1 apr. 1878 Hinderikus Ellens, geb. Zuidwolde 22 dec. 1853, † Harrisburg (South Dakota) 25 aug. 1915, zoon van Elle Hindriks Ellens en Tryntje Jans Alma.
Uit dit huwelijk nageslacht (zie Ellens).
5.Gerhard Oosterhof, geb. Bedum 30 aug. 1859, † Zuidwolde 26 nov. 1859.
Uit het vierde huwelijk:
6.Willem Oosterhof, geb. Bedum 22 jan. 1866, † Bedum 21 jan. 1867.
7.Martje (na 29 juni 1868: Martje Dieuwerke) Oosterhof, geb. Bedum 21 maart 1868, † Bedum 1 nov. 1868.
Uit het vijfde huwelijk:
8.Jantje Aaltje Oosterhof, geb. Bedum 16 juli 1873, † Bedum 4 aug. 1876.

II.2Bette Jans Oosterhof, zoon van Anje Bettes Alma (I.), geb. Zuidwolde 21 okt. 1824, landbouwer te Noorddijk, † Noorddijk 25 juli 1889, tr. Noorddijk 17 mei 1862 Geessien Nieboer, geb. Zuidwolde 15 mei 1833, † Noorddijk 28 nov. 1897, dochter van Jacob Cornelis Nieboer en Janna Gerrits Rijkens, en weduwe van Luitje Bruininga.
Bronnen voor zijn nageslacht: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-redmeijer/I37109.php.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Oosterhof, geb. Noorddijk 12 juni 1863, volgt III.3.
2.Janna Oosterhof, geb. Noorddijk 13 febr. 1865, volgt III.4.
3.Jacob Oosterhof, geb. Noordddijk 4 okt. 1866, volgt III.5.
4.Anje Oosterhof, geb. Noorddijk 9 sept. 1868, volgt III.6.
5.Frederika Willemina Oosterhof, geb. Noorddijk 3 juni 1870, † Groningen 3 jan. 1938, tr. Noorddijk 18 mei 1896 Abel Dijkstra, geb. Faan 24 maart 1868, landbouwer, † Groningen 6 aug. 1954, zoon van Willem Dijkstra en Dieuwe de Boer.
6.Trientje Oosterhof, geb. Noorddijk 2 febr. 1873, volgt III.7.

II.3Jan Jans Oosterhof, zoon van Anje Bettes Alma (I.), geb. Zuidwolde 13 dec. 1826, landbouwer, † Bedum 11 juni 1887, tr. Bedum 22 apr. 1859 Annechien Abels Lanting, geb. Bedum 8 mei 1835, † Bedum 9 mei 1912, dochter van Abel Geerts Lanting en Martje Roelfs Haverkamp.
Uit dit huwelijk:
1.Abel Oosterhof, geb. Bedum 18 dec. 1859, † Bedum 4 mei 1870.
2.Anje Oosterhoff, volgt III.8.
3.Martje Oosterhof, geb. Bedum 8 febr. 1864, tweeling met de vorige, † Zuidwolde 19 mei 1864.
4.Martje Oosterhof, geb. Bedum 5 okt. 1866, volgt III.9.
5.Trijntje Oosterhof, geb. Bedum 21 sept. 1870, † Bedum 25 febr. 1955, tr. Bedum 26 juni 1907 Gerhard Zijl, geb. Bedum 7 sept. 1872, † Bedum 29 nov. 1921, zoon van Andreas Zijl en Maria Veldman.
6.Abel Oosterhof, volgt III.10.

II.4Trientje Jans Oosterhof, zoon van Anje Bettes Alma (I.), geb. Zuidwolde 27 aug. 1833, † Bedum 23 jan. 1899, tr. Bedum 16 mei 1857 Hilbrand Jans Zuidema, geb. Bedum 16 apr. 1819, landbouwer te Ellerhuizen, † Bedum 19 mei 1902, dochter van Jan Klaasen Zuidema en Pieterke Abels Groeneveld.
Uit dit huwelijk:
1.Anje Zuidema, volgt III.11.
2.Pieterke Zuidema, volgt III.12.
3.Jan Zuidema, geb. Bedum 4 febr. 1863, landbouwer te Ellerhuizen, † Ellerhuizen 20 okt. 1937.
4.Abel Zuidema, volgt III.13.

III.1Jan Fokkes Oosterhof, zoon van Fokke Jans Oosterhof (II.1), geb. Bedum 29 apr. 1849, † Bedum 20 juli 1925, tr. 1° Noorddijk 24 mei 1873 Janna Veldman, geb. Noorddijk 24 sept. 1847, † Noordwolde 30 dec. 1881, dochter van Roelf Jacobs Veldman en Hilje Willems Hofstede; tr. 2° Bedum 9 aug. 1884 Margrietha Kraaima, geb. Bedum 19 apr. 1858, † Noordwolde 24 apr. 1919, dochter van Jan Arends Kraaima en Geertje Haverkamp.
Uit het eerste huwelijk:
1.Fokke Jan Oosterhof, geb. Bedum 18 mei 1874, volgt IV.1.
2.Hilje Oosterhof, geb. Bedum 1 maart 1876, † Bedum 2 maart 1877.
3.Hilje Oosterhof, geb. Noordwolde 23 apr. 1877, tr. Bedum 7 sept. 1900 Jan Oosterhof (III.3), geb. Noorddijk 12 juni 1863, landbouwer te Obergum, † Adorp 12 sept. 1933, zoon van Bette Jans Oosterhof (II.2) en Geessien Nieboer, weduwnaar van Janna Haverkamp.
Uit dit huwelijk nageslacht.
Uit het tweede huwelijk:
4.Jan Oosterhof, geb. Noordwolde 19 dec. 1884, volgt IV.2.
5.Geertje Oosterhof, geb. Noordwolde 18 mei 1886, volgt IV.3.
6.Gerard Willem Oosterhof, geb. Noordwolde 31 aug. 1888, volgt IV.4.
7.Regnerus Henderikus Oosterhof, geb. Noordwolde 21 jan. 1890, secretaris Landbouwvereeniging te Zuidwolde, tr. Bedum 4 mei 1923 Garbrandina Martje Eertman, geb. Noordwolde 24 maart 1892, dochter van Marten Eertman en Margritha Wolthers.
Dit huwelijk was kinderloos.
8.Nieske Oosterhof, geb. Noordwolde 15 febr. 1893, volgt IV.5.

III.2Anje Fokkes Oosterhof, zoon van Fokke Jans Oosterhof (II.1), geb. Bedum 23 sept. 1855, † Fort Lauderdale, Flor. jan. 1940, tr. Ten Boer 10 mei 1876 Regnerus Petrus Reddingius, geb. Ten Boer 31 aug. 1850, kalkfabrikant, † Harrisburg, S.Dak. 30 dec. 1900, zoon van Wibrandus Gerardus Reddingius en Kornelske Niehoff.
Zij emigreerden in 1890 naar Noord-Amerika.
Bron: http://familytreemaker.genealogy.com/users/e/n/k/Philip--Enkema/tree1.html.
Uit dit huwelijk:
1.Cornelia Titia Reddingius, geb. Ten Boer 24 febr. 1877, volgt IV.6.
2.Stienja Jantine Grietje (Stella) Reddingius, geb. Ten Boer 13 okt. 1878, volgt IV.7.
3.Grietje Fokkea (Grace Florence) Reddingius, geb. Ten Boer 6 aug. 1880, volgt IV.8.
4.Wibrandus Gerardus Reddingius, geb. Ten Boer 13 apr. 1883, volgt IV.9.
5.Engelina Anna (Angelene Anna) Reddingius, volgt IV.10.
6.Gerharda Fokkea (Gertrude) Reddingius, geb. Ten Boer 15 nov. 1886, volgt IV.11.

III.3Jan Oosterhof, zoon van Bette Jans Oosterhof (II.2), geb. Noorddijk 12 juni 1863, landbouwer te Obergum, † Sauwerd 12 sept. 1933, begr. Winsum, tr. 1° Bedum 11 mei 1887 Janna Haverkamp, geb. Winsum 4 april 1866, † Winsum 31 maart 1898, dochter van Pieter Roelfs Haverkamp en Harmina Jans Frouws; tr. 2° Winsum 7 sept. 1900 Hilje Oosterhof, geb. Noordwolde 23 apr. 1877, dochter van Jan Fokkes Oosterhof (III.1) en Janna Veldman.
Uit het eerste huwelijk:
1.Geesiena Oosterhof, geb. Noorddijk 12 febr. 1888, volgt IV.12.
2.Bette Pieter Oosterhof, geb. Obergum 26 apr. 1889, † Schilligeham 18 aug. 1939, begr. Winsum, ongehuwd.
3.Harmina Oosterhof, geb. Winsum 22 juni 1890, volgt IV.13.
4.Pieter Bette Oosterhof, geb. Schilligeham 20 maart 1892, volgt IV.14.
5.Johanna Wilhelmina Oosterhof, geb. Winsum 8 aug. 1895, volgt IV.15.
Uit het tweede huwelijk:
6.Jan Oosterhof, geb. Winsum 15 maart 1901, volgt IV.16.
7.Janna Margrietha Oosterhof, geb. Winsum 11 maart 1902, volgt IV.17.

III.4Janna Oosterhof, dochter van Bette Jans Oosterhof (II.2), geb. Noorddijk 13 febr. 1865, † Groningen 19 apr. 1949, tr. 1° Noorddijk 12 mei 1888 Gerhard Dijkhuis, geb. Noorddijk 28 jan. 1865, landbouwer, † Noorddijk 19 maart 1889, zoon van Thijs Sjabbes Dijkhuis en Johanna Willemina Swaan; tr. 2° Noorddijk 5 mei 1900 Ekke Veldman, geb. Zuidwolde 12 nov. 1862, landbouwer, † Groningen 12 dec. 1945, zoon van Klaas Aldert Veldman en Aafke Stollenga.
Uit het eerste huwelijk:
1.Johanna Willemina Dijkhuis, geb. Noorddijk 19 febr. 1889.
Uit het tweede huwelijk:
2.Afina Gezina Veldman, geb. Bedum 24 jan. 1901, volgt IV.19.
3.Bette Veldman, geb. Bedum 22 dec. 1903, volgt IV.20.

III.5Jacob Oosterhof, zoon van Bette Jans Oosterhof (II.2), geb. Noordddijk 4 okt. 1866, † Oostum 29 febr. 1912, tr. Ezinge 5 mei 1906 Janna Drenth, geb. Oostum 9 okt. 1867, † Oostum 15 apr. 1953, dochter van Berend Drenth en Anna Oosterhuis; zij hertr. Aduard 14 febr. 1918 Hendrik Luinstra, geb. (Kollumerland en Nieuwkruisland), zoon van Ringe Egberts Luinstra en Janke Jacobs Kloosterman.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
1.zoon, geb. en † Oostum 21 apr. 1907.
2.Anna Gezina Oosterhof, geb. Groningen 20 juli 1908, volgt IV.21.

III.6Anje Oosterhof, dochter van Bette Jans Oosterhof (II.2), geb. Noorddijk 9 sept. 1868, † Noordwolde 31 dec. 1959, tr. Noorddijk 27 apr. 1892 Aldert Veldman, geb. Zuidwolde 21 sept. 1864, landbouwer, † Groningen 18 febr. 1938, zoon van Klaas Alderts Veldman en Aafke Stollenga.
Uit het tweede huwelijk?:
1.Klaas Aldert Veldman, geb. Bedum 2 febr. 1893, † 's-Gravenhage 27 aug. 1918, ongehuwd.
2.Bette Veldman, geb. Noordwolde 12 dec. 1894, volgt IV.22.
3.zoon, geb. en † Noordwolde 7 okt. 1896.

III.7Trientje Oosterhof, dochter van Bette Jans Oosterhof (II.2), geb. Noorddijk 2 febr. 1873, † Garmerwolde 18 febr. 1912, tr. Noorddijk 18 mei 1896 Harm Dolfijn, geb. Garmerwolde Garmerwolde 9 juli 1868, landbouwer, † Garmerwolde 10 febr. 1957, zoon van Tiemen Dolfijn en Hindrikje Wigboldus.
Uit dit huwelijk:
1.Hendrikje Dolfijn, geb. Garmerwolde 11 maart 1897, volgt IV.23.

III.8Anje Oosterhoff, dochter van Jan Jans Oosterhof (II.3), geb. (Bedum) 8 febr. 1864, † Bedum 15 apr. 1912, tr. Bedum 2 juni 1890 Harm Brands, geb. Adorp 23 sept. 1863, † Rodeschool (Middelstum) 23 sept. 1925, zoon van Willem Kornelis Brands en Roelfke van der Molen.
Uit dit huwelijk
1.Willem Kornelis Brands, geb. Bedum 11 febr. 1891, † Groningen 28 sept. 1939, landbouwer te Westerdijkshorn, tr. Adorp 14 mei 1915 Geertje Alma, geb. Westeremden 20 apr. 1893, † Groningen 22 sept. 1966, dochter van Lambertus Alma en Jakoba van Zijl.
Uit dit huwelijk nageslacht.
2.Jan Abel Brands, geb. Zuidwolde 1 mei 1893, † Zuidwolde 29 juli 1893.
3.Jan Abel Brands, geb. Bedum 10 nov. 1894, volgt IV.24.

III.9Martje Oosterhof, dochter van Jan Jans Oosterhof (II.3), geb. Bedum 5 okt. 1866, † Rodeschool (Middelstum) 24 maart 1932, tr. Bedum 9 mei 1894 Albertus Biewinga, geb. Rodeschool (Middelstum) 12 nov. 1866, † Rodeschool (Middelstum) 9 okt. 1934, zoon van Kornelis Biewinga en Anje Kuipers.
Uit dit huwelijk:
1.Anje Hilda Biewinga, geb. Rodeschool (Middelstum) 9 maart 1895.
2.Annechiena Jantiena Biewinga, geb. Rodeschool 18 febr. 1899, † Rodeschool 20 juni 1901.
3.Annechiena Jantina Biewinga, geb. Rodeschool 7 febr. 1903.

III.10Abel Oosterhof, zoon van Jan Jans Oosterhof (II.3), geb. Zuidwolde 20 okt. 1874, landbouwer te Ter Laan, † Ter Laan 24 febr. 1927, tr. Bedum 15 mei 1908 Grietje Haverkamp, geb. Bedum 21 maart 1881, † Zuidlaren 25 maart 1951, dochter van Freerk Haverkamp en Maria Eisinga.
Uit dit huwelijk:
1.Jan Oosterhof, geb. Ter Laan 22 mei 1909, † Ter Laan 7 juli 1909.
2.Annechiena Maria Oosterhof, geb. Ter Laan 23 aug. 1910, † Winsum 26 febr. 1995.
3.Maria Annechiena Oosterhof, geb. Ter Laan 26 dec. 1912, † Middelstum 6 maart 2005, tr. Bedum 28 apr. 1937 Siemen Pieter Winter, geb. Onderdendam 4 apr. 1910, landbouwer op Grote Haver te Onderdendam, zoon van Heerko Winter en Siebrig Bolhuis.
Uit dit huwelijk, geb. te Onderdendam:
a.Heerko Winter, geb. 21 febr. 1938[?], tr. Gι Buist.
b.Grietje Winter, geb. 7 febr. 1938[?], tr. Tunnis Oostinga.
c.Abel Jan Winter, geb. 20 aug. 1939.
d.Siebrig Winter, geb. 18 juni 1941, tr. Marus Biesheuvel.
e.Jannes Winter, geb. 8 maart 1944, tr. Joke Olthof.
f.Annie Marie Winter, geb. 19 jan. 1947, tr. Arie Wieringa.
g.Siemen Pieter Winter, geb. 20 nov. 1951, tr. Connie Groot.
4.Jan Oosterhof, geb. Ter Laan 30 nov. 1913, landbouwer te Noordwolde, † Noordwolde 12 dec. 1987, tr. Bedum 19 mei 1949 Miena Mensema, geb. Noodwolde 14 juli 1910, † Noordwolde 21 dec. 1991, dochter van Hindrik Mensema en Henderika Swierenga.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
5.Trijntje Jantina Oosterhof, geb. Ter Laan 5 dec. 1914, † Winsum 20 sept. 1994.
6.Freerk Oosterhof, geb. Ter Laan 9 maart 1916, dierenarts te Appingedam, † 2 nov. 1987, begr. Appingedam, tr. Barendrecht 5 juni 1958 Alida Staat, geb. Barendrecht 9 juni 1925.
Uit dit huwelijk:
a.Abel Freerk Oosterhof, geb. Appingedam 9 juni 1959.
7.Martje Annette Oosterhof, geb. Ter Laan 25 nov. 1917.
8.Johan Ebo Oosterhof, geb. Ter Laan 12 juli 1920, landbouwer te Ter Laan, † 11 jan. 1991, begr. Bedum, tr. Loppersum 7 juli 1954 Jantina Pieterdina Ubbens, geb. Loppersum 10 jan. 1926, † 9 okt. 1972, begr. Bedum, dochter van Kornelis Hendrikus Ubbens en Anjenetta Fenna Zandt.
Uit dit huwelijk, geb. te Ter Laan:
a.Abel Jan Oosterhof, geb. 11 mei 1956.
b.Janny Klasina Frederika Oosterhof, geb. 15 sept. 1958.
9.Anje Ebelina Oosterhof, geb. Ter Laan 6 okt. 1926, landbouwer te Ter Laan, tr. Bedum 24 nov. 1950 Freerk Oudman, geb. Stitswerd 24 juli 1922, landbouwer te Stitswerd, zoon van Hendrik Oudman en Geertruida Mulder.
Bron: http://www.bedumer.nl/site/Nieuws-uit-de-gemeente/Diamanten-bruiloft-in-Bedum-24-november-2010.html en http://gw2.geneanet.org/index.php3?b=jukkema&lang=nl;m=N;v=oudman.
Uit dit huwelijk, geb. te Stitswerd:
a.Margrietje Geertruida Oudman, geb. 17 dec. 1951, tr. Harry Schmidt.
Uit dit huwelijk:
A.Harro Schmidt.
B.Marit Schmidt.
b.Hendrik Jan Oudman, geb. 12 nov. 1952, tr. Truus Teeninga.
Uit dit huwelijk:
A.Minke Oudman.
B.Freerk Oudman.
C.Anje Oudman.
c.Geertruida Alida Oudman, geb. 12 jan. 1954.
d.Annemarie Oudman, tr. Henk Boersema.
Uit dit huwelijk:
A.Gerhard Boersema.
B.Bastiaan Boersema.
C.Frederik Boersema.
D.Alexander Boersema.
E.Lodewijk Boersema.
e.Jannie Oudman.
f.Alex Oudman.
g.Jan Oudman, tr. Hilma N.N.
Uit dit huwelijk:
A.Marelien Oudman.
B.Frederik Oudman.
C.Antrude Oudman.
D.Klarieke Oudman.
E.Karstian Oudman.
h.Ab Oudman, tr. Teuntje Aaltje de Graaf.
Uit dit huwelijk:
A.Erik Oudman.
B.Klaas Oudman.
C.Annelieke Oudman.
i.Martin Oudman, tr. Annemieke N.N.
Uit dit huwelijk:
A.Anouk Oudman.
B.Eva Oudman.

III.11Anje Zuidema, zoon van Trientje Jans Oosterhof (II.4), geb. Zuidwolde 23 aug. 1858, † Groningen 19 maart 1924, tr. Bedum 14 nov. 1883 Jan Dijkhuis, geb. Noorddijk 28 dec. 1857, landbouwer, † Noorddijk 21 febr. 1936, zoon van Thijs Sjabbes Dijkhuis en Johanna Willemina Zwaan.
Uit dit huwelijk:
1.Thijs Dijkhuis, geb. Ruischerbrug 14 apr. 1884, † 1 jan. 1973.
2.Hilbrand Dijkhuis, geb. Noorddijk 4 febr. 1887, landbouwer, † 1968, tr. Ten Boer 4 mei 1918 Hillechien Wigboldus, geb. Garmerwolde 1892/1893, † Noorddijk 21 aug. 1956, zoon van Hindrik Wigboldus en Dina Schutter.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Jan Anjo Dijkhuis, geb. Noorddijk 24 maart 1921, † Noorddijk 23 juli 1956, tr. Annie Aali Meijer.
3.Gerhard Dijkhuis, geb. Noorddijk 18 juni 1899, † Noorddijk 25 okt. 1929, ongehuwd.

III.12Pieterke Zuidema, zoon van Trientje Jans Oosterhof (II.4), geb. Bedum 15 jan. 1861, † Ellerhuizen 21 apr. 1946, tr. Bedum 1 apr. 1885 Harm van der Molen, geb. Bedum 1 apr. 1857, landbouwer te Ellerhuizen, † Ellerhuizen 2 maart 1898, zoon van Kornelis Harms Wijringa van der Molen en Bouwke Kruizenga.
Uit dit huwelijk:
1.Kornelis van der Molen, geb. Adorp 16 okt. 1885, † Bedum 1 dec. 1893.
2.Trijntje van der Molen, geb. Adorp 19 febr. 1887, † 't Reidland 22 juli 1905, ongehuwd.
3.Bouwke Margaretha van der Molen, geb. Ellerhuizen 16 febr. 1889, † Bedum 17 juni 1974, tr. Bedum 11 mei 1920 Reinder Mattheus Barkema, geb. Saaksum 28 aug. 1892, landbouwer te Feerwerd aan het Aduarderdiep, later te Beyum, † Bedum 15 febr. 1957, zoon van Pieter Barkema en Anje Datema.
Uit dit huwelijk:
a.Pieter Reinder Barkema, geb. Feerwerd 19 apr. 1921, landbouwer te Bedum, tr. Ezinge 28 nov. 1946 (huwelijk door echtscheiding ontbonden) Goitske Bosma, geb. 26 juni 1923.
Uit dit huwelijk:
A.Bauke Margaretha Bqrkema, geb. 19 maart 1948.
B.Barteld Christiaan Barkema, geb. 3 juni 1950.
C.Kornelia Fintje Barkema, geb. 13 sept. 1953.
D.Reina Matthea Barkema, geb. 29 apr. 1956.
b.Pieterke Titia Barkema, geb. Feerwerd 3 febr. 1923, tr. Bedum 6 febr. 1951 Jacob Koning, geb. Middelstum 3 apr. 1922.
Uit dit huwelijk:
A.Bouwke Margaretha Koning, geb. Stedum 18 dec. 1951.
B.Klazina Jacoba Koning, geb. Stedum 10 nov. 1952.
C.Harold Ray Koning, geb. Lansing, Ill. (V.S.) 16 mei 1958.
c.Harm Kornelis Barkema, geb. Feerwerd 11 nov. 1924, landbouwer te Ellerhuizen, tr. Winsum 27 juli 1949 Jantje Aafke Wester, geb. Winsum 27 mei 1926.
Uit dit huwelijk:
A.Reinder Pieter Barkema, geb. Ellerhuizen 27 okt. 1951.
B.Aldert Wester Barkema, geb. Ellerhuizen 1 apr. 1953.
C.Elisabeth Barkema, geb. Ellerhuizen 26 apr. 1955.
D.Pieter Roelf Barkema, geb. Ellerhuizen 19 nov. 1956.
E.Tonnis Albert Barkema, geb. Ellerhuizen 6 dec. 1960.
F.Albertha Trijntje Barkema, geb. Ellerhuizen 30 jan. 1964.
G.Hilbrand Eelke Barkema, geb. Groningen 20 dec. 1968.
d.Roelf Harm Barkema, geb. Feerwerd 27 dec. 1925, † 1 dec. 1962.
e.Tonnis Albert Barkema, geb. 28 jan. 1929, landbouwer te Belleville, Ontario (Canada), tr. Trenton 15 nov. 1958 Alida Mencolina Couperus, geb. Sneek 2 juli 1929.
Uit dit huwelijk:
A.Reginald George Barkema, geb. Belleville 1 apr. 1960.
B.Amy Wilma Barkema, geb. Belleville 20 maart 1962, † Belleville 20 sept. 1962.
C.Beatrice Marion Barkema, geb. Belleville 13 juni 1963, † Belleville 23 sept. 1963.
D.(geadopteerd) Marily Bernice Barkema, geb. Trenton 8 okt. 1963.
E.(geadopteerd) Amy Marion Barkema, geb. Toronto 22 mei 1965.
4.Hilbrand van der Molen, geb. Bedum 28 aug. 1891, landbouwer te Bedum, † Bedum 9 maart 1945, ongehuwd.
5.Eelktje van der Molen, geb. Bedum 18 okt. 1893.
6.Kornelia van der Molen, geb. Bedum 28 juli 1895, † Ellerhuizen 27 nov. 1917, ongehuwd.
7.Anje van der Molen, geb. Bedum 20 aug. 1897, † Ellerhuizen 12 mei 1908.

III.13Abel Zuidema, zoon van Trientje Jans Oosterhof (II.4), geb. Bedum 30 sept. 1865, landbouwer te Ellerhuizen, † Ellerhuizen 25 sept. 1940, tr. Ten Boer 15 mei 1902 Willemiena Stijntina Haverkamp, geb. Sint Annen 3 febr. 1872, † Bedum 8 dec. 1947, dochter van Aldert Roelfs Haverkamp en Jantje Jans Wolters.
Bron: http://gw2.geneanet.org/index.php3?b=jukkema&lang=nl;pz=klaas+fokkes;nz=jukkema;ocz=0;p=abel;n=zuidema.
Uit dit huwelijk:
1.Hilbrand Zuidema, geb. Ellerhuizen 6 nov. 1902, landbouwer te Ellerhuizen, † Bedum 19 okt. 1972.
2.Jantine Zuidema, geb. Ellerhuizen 24 dec. 1904, † Bedum 17 jan. 1990, tr. Bedum 1 nov. 1928 Andreas Zijl, geb. Bedum 25 juni 1904, landbouwer te Ter Laan, † Bedum 30 okt. 1981, zoon van Reinder Zijl en Trientje Maria Wiersema.
Uit dit huwelijk:
a.Reinder Andries Zijl.
b.Abel Willem Zijl, tr. Janna Jezina Klinkenberg.
Uit dit huwelijk:
A.Andreas Reinder Siert Zijl.
B.Hendrik Berend Zijl.
C.Geertruida Janette Albertine Zijl.
c.Siert Garbrand Zijl, tr. Elizabet Maria Poelma.
Uit dit huwelijk:
A.Katarina Maria Zijl.
B.Jantine Andrea Zijl.
d.Willy Tinus Zijl, tr. Pietje Homan.
Uit dit huwelijk:
A.Andreas Johan Zijl.
B.Johanna Petronella Zijl.
C.Mireille Wilma Zijl.
e.Gerhard Johan Zijl, tr. Albertha Appelo.
Uit dit huwelijk:
A.Andreas Reinder Abel Zijl.
B.Dirk Harrolt Zijl.
C.Jantin Katarina Zijl.
D.Aldert Henk Zijl.
f.Trientje Willemina Maria Zijl, tr. Broer Fokko de Jong.
Uit dit huwelijk:
A.Fokko Andrι de Jong.
B.Jantine Jelly de Jong.
C.Paul Johan de Jong.
g.Hilbrand Aldert Jan Zijl, tr. Jantje Klinkenberg.
Uit dit huwelijk:
A.Andrι Gerhard Johan Zijl.
B.Gertrude Janny Zijl.
h.Aldert Jan Zijl, tr. Dirkje Bloot.
Uit dit huwelijk:
A.Andrι Reinder Willem Zijl.
B.Jacob Adriaan Cornelis Zijl.
i.Johan Jan Zijl, tr. Maria Anna Mencke.
Uit dit huwelijk:
A.Mieke Jantine Zijl.
B.Jantine Maria Anna Zijl.
C.Herman Andreas Zijl.
3.Aldert Zuidema, geb. Ellerhuizen 18 jan. 1907, landbouwer te Ellerhuizen, † Groningen 1 juni 1968, tr. Bedum 29 jan. 1953 Marie Biesma, geb. Termunten 10 maart 1913, † Glimmen 30 apr. 1974, dochter van Rinze Biesma en Johanna Smit.
Uit dit huwelijk:
a.Johanna Wilhelmina Zuidema, geb. Groningen 26 juli 1953, wijkverpleegster te Winsum, samenwonend met Aries Bolt, bedrijfskundig analist.
4.Trientje Zuidema, geb. Ellerhuizen 31 jan. 1909, † Enumatil 2 aug. 1955, tr. Bedum 6 juni 1935 Kornelis Vink, geb. Faan 12 sept. 1903, veehouder te Enumatil, † Enumatil 12 juni 1969, zoon van Jacob Jan Vink en Geertruida Dijkstra; hij hertr. Roelie Pars.
Bron: http://members.home.nl/harryvink/.
Uit dit huwelijk:
a.Wilhelmina Stijntina (Wilna) Vink, geb. Enumatil 25 april 1936, tr. Oldekerk 21 mei 1958 Rindert de Boer, geb. Rottevalle 21 mei 1936.
Uit dit huwelijk:
A.Trientje de Boer, tr. Eric van Wijk.
Uit dit huwelijk:
I.Stefan van Wijk.
II.Remco van Wijk.
B.Geert de Boer.
C.Kornelus de Boer.
D.Grietje de Boer.
E.Rienk Tjeerd de Boer.
b.Geertruida Anna Vink, geb. Enumatil 21 juni 1938, tr. Oldekerk 7 dec. 1960 Berend Kazemier, geb. Aduard 22 april 1936.
Uit dit huwelijk:
A.Nanning Kazemier, tr. Yvette Helena Wegter.
Uit dit huwelijk:
I.Bernd Kazemier.
B.Kornelus Kazemier.
C.Trientje Roelina Kazemier.
D.Dietje Kazemier.
c.Jacob Jan Vink, geb. Enumatil 4 maart 1940, † Groningen 2 okt. 2004, tr. Oldehove 14 juli 1966 Geziena Zwaantje Agema, geb. Oldehove 24 januari 1942.
Uit dit huwelijk:
A.Aafke Bouwina Vink.
B.Kornelis Leonard Vink.
d.Abelina Hilda Vink, geb. Enumatil 30 mei 1944, tr. 4 aug. 1970 Dooitse Hein Dijkstra, geb. Leeuwarden 26 aug. 1946.
Uit dit huwelijk:
A.Kristel Marianne Dijkstra.
B.Maaike Annemarie Dijkstra.
C.Dooitze Hein Dijkstra.
D.Femke Alet Dijkstra.
e.Abel Harm Vink, geb. Enumatil 26 dec. 1946, tr. Zuidhorn 20 dec. 1974 Itje Kamminga, geb. Niekerk 18 jan. 1945.
Uit dit huwelijk:
A.Catharina Vink.
B.Kornelus Vink.
C.Trijntje Vink.
D.Jacob Vink.
f.Harm Kornelis Vink, geb. Enumatil 14 juni 1949, † ca. 2006, tr. Leek 19 okt. 1978 Jantina Wilhelmina van Esch, geb. Enumatil 15 juli 1953, dochter van Jan van Esch en Titia Sikkema.
Uit dit huwelijk:
A.Kornelus Jan Vink, tr. Lianne N.N.
B.Jan Willem Vink, tr. Liane N.N.
5.Jan Zuidema, geb. Ellerhuizen 19 jan. 1914, landbouwer te Zuidwolde, garagehouder te Bedum, tr. Bedum 23 mei 1946 Johanna Antje Mulder, geb. Zuidwolde 26 juni 1920, dochter van Goossen Mulder en Aafke Doornbos.
Uit dit huwelijk:
a.Alfina Wilhelmina Jeanette Johanna Zuidema, geb. Bedum 24 nov. 1947, tr. Bedum 8 nov. 1975 Gerard Woudsma, hoofd afdeling welzijn gemeente Bedum, geb. Groningen 8 febr. 1946.
Uit dit huwelijk:
A.Geert Jan Woudsma.
B.Josine Woudsma.
b.Wilhelmina Johanna Jantina Tresia Zuidema, geb. Bedum 27 maart 1949, tr. Bedum 10 okt. 1986 Robert Ferdinand van Riezen, geb. Haarlem 6 juli 1945.
Uit dit huwelijk:
A.Tim van Riezen.
B.Julia van Riezen.

IV.1Fokke Jan Oosterhof, zoon van Jan Fokkes Oosterhof (III.1), geb. Bedum 18 mei 1874, landbouwer, † Ten Boer 15 mei 1924, tr. Ten Boer 23 okt. 1909 Trientje van Buizen, geb. Harkstede 10 aug. 1884, † Ten Post 13 dec. 1959, dochter van Albert van Buizen en Grietje Oosterhuis.
Uit dit huwelijk, o.a.:
a.Albert Oosterhof, geb. Ten Boer 4 maart 1908 (bij huwelijk gewettigd), garagehouder, tr. Noorddijk 28 mei 1930 Fennegien Merguet, geb. Haren 9 febr. 1904, dochter van Tjerk Merguet en Anna Wolthuis.

IV.2Jan Oosterhof, zoon van Jan Fokkes Oosterhof (III.1), geb. Noordwolde 19 dec. 1884, slager, † na 1955, tr. Groningen 7 maart 1921 Trientje Postema, geb. Aduard 25 aug. 1884, † Groningen 23 maart 1955, dochter van Heerke Postema en Luktje Pluister, en weduwe van Eise de Noord.
Uit dit huwelijk, o.a.:
1.Margaretha Harmina Oosterhof, geb. Groningen 1921/1922, † Groningen 29 mei 1945, ongehuwd.

IV.4Geertje Oosterhof, dochter van Jan Fokkes Oosterhof (III.1), geb. Noordwolde 18 mei 1886, tr. Bedum 5 mei 1913 Jan Duursema, geb. Loppersum 5 mei 1883, † Grijpskerk 23 dec. 1959, landbouwer te Grijpskerk, zoon van Eiko Duursema en Elizabet Agnita Muda.
Uit dit huwelijk:
1.N.N. Duursema.
2.N.N. Duursema.
3.N.N. Duursema.

IV.4Gerard Willem Oosterhof, zoon van Jan Fokkes Oosterhof (III.1), geb. Noordwolde 31 aug. 1888, landbouwer te Sint-Annen, † Groningen 4 aug. 1953, tr. Ten Boer 8 mei 1926 Tjaaktje van Zanten, geb. Thesinge 23 dec. 1891, dochter van Pieter van Zanten en Jantje Wierenga, en weduwe van (tr. Ten Boer 30 apr. 1921) Klaas Evert van Huis, geb. Garmerwolde 18 apr. 1886, † Sint Annen 15 aug. 1922, zoon van Klaas van Huis en Zwaantje Bierma.

IV.5Nieske Oosterhof, dochter van Jan Fokkes Oosterhof (III.1), geb. Noordwolde 15 febr. 1893, tr. Bedum 2 juni 1920 Johan Ribberink, geb. Kampen 1889/1890, † Assen 26 juli 1941, opzichter, technisch ambtenaar, zoon van Jan Ribberink en Hendrika Bessem.

IV.6Cornelia Titia Reddingius, dochter van Anje Fokkes Oosterhof (III.2), geb. Ten Boer 24 febr. 1877, † 19 maart 1971, tr. Chicago, Ill. 1899 Cornelis Berends Eenkema (Enkema), geb. Ten Boer 17 nov. 1872, houthandelaar en bankier, † Minneapolis, Minnesota 30 mei 1930, zoon van Luilof Cornelis Eenkema en Jantje Berends Zuidema; tr. 2° Eli R. Crew, physician.
Zij emigreerden in 1893 naar Chicago, Ill.
Uit dit huwelijk:
1.Jeannette Anna Enkema, geb. 8 nov. 1899, † 22 febr. 1953.
2.Louis Cornelius Enkema, geb. 26 nov. 1905, † 7 juni 1998, tr. Thelma Dennison, geb. 3 apr. 1913, dochter van Frank W. Dennison en Edith Hurd en weduwe van N.N. Johnson.
Uit dit huwelijk:
a.Blenda Fay Johnson Enkema, geb. 1 maart 1936, tr. Thomas E. Jeffry, geb. 15 apr. 1935.
Uit dit huwelijk:
A.Thomas E. Jeffry, geb. 13 maart 1957, tr. Mary Rose Zimmer.
Uit dit huwelijk:
a.Adam Johnson Jeffry, geb. 18 mei 1986.
b.Margaret Ann Jeffry, geb. 30 nov. 1988.
B.Blenda Anne Jeffry, geb. 24 jan. 1963.
C.Melinda Jeffry, geb. 21 okt. 1969, tr. Adrian Davies.
b.Sandra Lee Enkema, geb. 28 sept. 1942, tr. Roger Allen Shubert, geb. 29 mei 1939, dochter van Lester Shubert en Ruth Jane Glenn.
Uit dit huwelijk:
A.Christine Marie Shubert, geb. 2 sept. 1970, tr. Marc Lawrence Pinson.
c.Louis Cornelius Enkema, geb. 12 juni 1944, tr. Katherine Clancy.
Uit dit huwelijk:
A.Mark Christopher Enkema, geb. 1 okt. 1983.
B.Matthew Enkema, geb. 17 sept. 1986.
d.Wilbur Peter Enkema, geb. 9 jan. 1947, tr. 1° Patricia Jane Castino, geb. 9 okt. 1951, dochter van Harry Louis Castino en Verine G. Angrimson; tr. 2° Nancy Lucia Blower.
Uit het eerste huwelijk:
A.Kathryn Noel Enkema, geb. 20 dec. 1985.
B.Molly Suzanne Enkema, geb. 4 mei 1987.
Uit het tweede huwelijk:
C.Amy Michele Enkema, geb. 28 apr. 1975.
3.Wilbur Abelius Enkema, geb. 11 dec. 1907, † 4 juni 1922.
4.Robert Reddingius Enkema, geb. Minneapolis 14 jan. 1911, † 15 febr. 1985, tr. Tennie Carolyn King, geb. 20 nov. 1914, dochter van Philip Woodson King en Susie St. John.
Uit dit huwelijk:
a.Robert Reddingius Enkema, geb. 26 mei 1936, tr. Barbara Anna Smith, geb. 28 febr. 1941, dochter van Flavil Hall Smith en Mildred Louise Lamb.
Uit dit huwelijk:
A.Jennifer Gale Enkema, geb. 30 jan. 1964, tr. Lance Russell McKerley, geb. 12 okt. 1962, zoon van Lance Russell McKerley en Barbara McKerley.
Uit dit huwelijk:
I.William Robert McKerley, geb. 21 dec. 1994.
II.Julian Enkema McKerley, geb. 23 maart 1997.
B.Robert Reddingius Enkema, geb. 13 nov. 1965, tr. Elizabeth Gay McAlpine, geb. 2 juli 1966, dochter van Robert Dugald McAlpine en Margaret Louise Craig.
C.John Baxter Enkema, geb. 9 jan. 1967, tr. Mary Haley Morris, geb. 14 maart 1968, dochter van Charles Hill Morris en Ruth Akin Roberts.
Uit dit huwelijk:
I.Harrison Hall Enkema, geb. 18 nov. 1994.
II.Alexander Petrus Enkema, geb. 6 dec. 1995.
D.James David Enkema, geb. 6 aug. 1968.
E.William Stefan Enkema, geb. 20 febr. 1972.
b.Philip Baron Enkema, geb. 14 okt. 1939, tr. Anita Gaye Brown, geb. 24 apr. 1939, dochter van Charles Edgar Brown en Doy Eubank.
Uit dit huwelijk:
A.Philip Baron Enkema, geb. 3 nov. 1961, tr. Tracy Lynn Levan, geb. 15 juli 1966.
Uit dit huwelijk:
I.Gretchen Michelle Enkema, geb. 4 mei 1998.
B.Rebecca Ann Enkema, geb. 26 jan. 1963, tr. David Michael Musgrave, geb. 28 okt. 1961, zoon van Frank C. Musgrave.
Uit dit huwelijk:
I.Alison Marie Musgrave, geb. 15 okt. 1994.
C.Elizabeth Faye Musgrave, geb. 8 okt. 1965, tr. Dennis Ray Shepherd, zoon van Danny R. Shepherd.
Uit dit huwelijk:
I.Megan Elizabeth Shepherd, geb. 5 nov. 1991.
II.Luke Daniel Shepherd, geb. 26 mei 1995.
D.Robert Charles Enkema, geb. 13 apr. 1969, tr. Sarah Elizabeth Lawson, geb. 16 aug. 1968, dochter van Jerry Wayne Lawson.
c.James William Enkema, geb. 17 apr. 1947, tr. Patricia Hyder.
Uit dit huwelijk:
A.Bryan Charles Enkema, geb. 22 jan. 1974.
B.Jamie Patricia Enkema, geb. 17 juni 1977.
C.Benjamin James Enkema, geb. 25 dec. 1979.
d.Carolyn King Enkema, geb. 8 sept. 1961, tr. John Kevin Harkey, geb. 6 aug. 1951, zoon van John Harvey Enkema en Naomi Goen.
Uit dit huwelijk:
A.John Kevin Harkey, geb. 2 aug. 1978.
B.Jane Elizabeth Harkey, geb. 25 sept. 1983.
5.Anna Grace Enkema, geb. 14 juli 1914, † 1 febr. 1990, tr. Thomas Norman Frizelle, geb. 13 maart 1914, † 1972.
Uit dit huwelijk:
a.Robert Norman Frizelle, geb. 14 aug. 1938, tr. Diane Lietrecht, geb. 1938.
Uit dit huwelijk:
A.Charles Frizelle, geb. 1966.
B.Jennifer Frizelle, geb. 1968.
C.Thomas Frizelle, geb. 1976.
b.Jean Ann Frizelle, geb. 11 aug. 1945, tr. Richard McAdoo, geb. 1946.
Uit dit huwelijk:
B.Peter McAdoo, geb. 1973.

IV.7Stienja Jantine Grietje (Stella) Reddingius, dochter van Anje Fokkes Oosterhof (III.2), geb. Ten Boer 13 okt. 1878, † 1969, tr. Harrisburg, N.Dak. 14 aug. 1901 Frederick Patrick Robinson, geb. 17 febr. 1875, landbouwer en veehandelaar, † 1959, zoon van John Robinson.
Zij kwam in 1891 naar Chicago, Ill.
Uit dit huwelijk:
1.John William Robinson, geb. 26 aug. 1902, † 1978, tr. Myrtle Anderson, geb. 1907, † 1973.
Uit dit huwelijk:
a.Pamela Kay Robinson, geb. 30 apr. 1943, tr. Joel Healy.
Uit dit huwelijk:
A.John Arthur Healy, geb. 1970.
B.Michael Healy, geb. 1972.
2.Beulah Anje Robinson, geb. 12 jan. 1904, † 22 febr. 1988, tr. John Donald Rathman, geb. 1904.
Uit dit huwelijk:
a.Patricia Ann Rathman, geb. 15 nov. 1936, tr. C. Joseph Moody geb. 1932.
Uit dit huwelijk:
A.Donald C. Moody, geb. 1956.
B.David B. Moody, geb. 1958.
C.Andrew J. Moody, geb. 1963.
D.Timothy Carroll Moody, geb. 1968.
b.Donald Vance Rathman, geb. 6 nov. 1937, tr. Gay McHugh, geb. 1937.
Uit dit huwelijk:
A.Brenda Lynn Rathman, geb. 1957.
B.Christopher Scott Rathman, geb. 1959.
C.Tracy Blen Rathman, geb. 1963.
3.Ross Reddingius Robinson, geb. 3 febr. 1908, † 10 aug. 1996, tr. 1° Ruth Chovan; tr. 2° Werdna Shuett.
Uit het eerste huwelijk:
a.Roger Ross Robinson, geb. 12 dec. 1934.
b.Curtis Allen Robinson, geb. 6 sept. 1939, tr. Beverly J. Arps.
Uit dit huwelijk:
A.Craig Reddingius Robinson, geb. 12 febr. 1970.
B.Mark Albert Robinson, geb. 11 febr. 1971.
4.Fred James Robinson, geb. 18 dec. 1909, tr. Helen Home, geb. 2 apr. 1911, dochter van Peter Home en Hannah Shelstad.
Uit dit huwelijk:
a.Sharon Rae Robinson, geb. 18 maart 1938, tr. Charles Howard Merkel, geb. 1938.
Uit dit huwelijk:
A.Charles Howard Merkel, geb. 1959.
B.Catherine Wynn Merkel, geb. 1962.

IV.8Grietje Fokkea (Grace Florence) Reddingius, dochter van Anje Fokkes Oosterhof (III.2), geb. Ten Boer 6 aug. 1880, † Harrisburg, S. Dak.2 jan. 1922, tr. Theodore Henry Everson, geb. Ashton, Iowa 18 juli 1875, winkelier en postkantoorhouder, † 25 febr. 1961, zoon van Gunder Everson en Melinda (Mary?) Nelson(?).
Zij kwam in oktober 1891 naar Chicago, Ill.
Uit dit huwelijk:
1.Mildred Annabelle Everson, geb. 9 mei 1902, † 22 okt. 1946, tr. James Verner Yaukey, geb. 31 okt. 1903.
2.Archibald Reginald Everson, geb. 21 aug. 1903, † 24 mei 1953.
3.Cornelia Estella Everson, geb. 16 febr. 1905, † 20 febr. 1975, tr. (dit huwelijk werd door echtscheiding ontbonden) Louis Vern Peirson, geb. 19 aug. 1902, † 28 jan. 1952, zoon van John Alexander Peirson (1867-1933) en Lillian Hannah Church (1874-1920); hij hertr. Margaret Ann Howe.
Uit dit huwelijk:
a.John Alexander Peirson, geb. 15 nov. 1933, tr. 1° Dianna Berger; tr. 2° Judith Estelle Garland, geb. 11 nov. 1938.
Uit het eerste huwelijk:
A.Michael David Peirson.
B.Robert Vern Peirson, geb. 15 juli 1954.
Uit het tweede huwelijk:
C.Susan Marie Peirson, geb. 2 apr. 1956, tr. David Bruce Boggs, geb. 14 nov. 1953.
Uit dit huwelijk:
I.Jonathan Boggs, geb. 22 aug. 1973, tr. Marieke Maria vander Werff, dochter van Robert vander Werff.
D.Peter John Peirson, geb. 28 mei 1957, tr. Lorinda Lu Bonham, geb. 22 apr. 1959.
Uit dit huwelijk:
I.Justin Louis Peirson, geb. 30 nov. 1985.
II.Alyssa Megan Peirson, geb. 12 maart 1987.
E.Lorise Ann Peirson, geb. 5 febr. 1959, tr. 1° Kenneth Bud Markowski, geb. 8 aug. 1958; tr. 2° Leonard Gilman.
Uit het eerste huwelijk:
I.David Lee Markowski, geb. 21 mei 1977.
II.Jennifer Dawn Markowski, geb. 11 sept. 1981.
F.Jack Lee Peirson, geb. 15 juni 1960, tr. Elizabeth Dee Bowers, geb. 26 juni 1962.
G.Rebecca Jo-Anne Peirson, geb. 19 maart 1967.
Uit haar:
I.Eric Christopher Peirson, geb. 10 dec. 1984.
II.Joseph Alexander Shifflett, geb. 10 dec. 1991.
b.Grace Ann Peirson, geb. 25 sept. 1940, tr. David Francis Gudgel, geb. 17 aug. 1938.
Uit dit huwelijk:
A.Scott Allan Gudgel, geb. 10 dec. 1965.
B.Todd Jeffrey Gudgel, geb. 4 sept. 1968, tr. Katherine Ann Blackmore, geb. 24 jan. 1969.
4.Violet Annette Everson, geb. 14 febr. 1908, † 1 maart 1984.
5.Theodore Andrew Everson, geb. 28 maart 1909, † 19 sept. 1979, tr. Bercyle Claudia Streeter, geb. 21 okt. 1912, † 19 sept. 1985; zij was eerder gehuwd met Pat Cheney.

IV.9Wibrandus Gerardus Reddingius, dochter van Anje Fokkes Oosterhof (III.2), geb. Ten Boer 13 apr. 1883, zakenman, † 20 nov. 1955, tr. Minneapolis 26 aug. 1916 Mabel Atwell, geb. 24 aug. 1891, † 1 sept. 1960, dochter van George Atwell en Grace.
Uit dit huwelijk:
1.Robert Petrus Reddingius, geb. 4 juni 1920, tr. Betsy Jane Belt, geb. 6 juli 1922, dochter van Carl Hayes Belt (1883-?) en Nina Cox (1884-?).
Uit dit huwelijk:
a.Julia Ann Reddingius, geb. 10 maart 1947, tr. Ronald Bruce Prange, geb. 18 nov. 1941, zoon van Kenneth Prange en Lillian Jancovic.
Uit dit huwelijk:
A.Stacy Kirsten Prange, geb. 9 dec. 1980.
B.Ryan Prange, geb. 8 dec. 1982.
C.Garret Randall Prange, geb. 17 okt. 1986.
D.Ethan Kenneth Robert Prange, geb. 17 maart 1989.
b.Wilbrandus Gerardus Reddingius, tr. 1° Barbara Allen; tr. 2° Toni Burke, geb. 28 jan. 1956.
Uit het eerste huwelijk:
A.Brianne J. Reddingius.
Uit het tweede huwelijk:
B.Julia Nicole Reddingius.
2.Grace Greenwood Reddingius, geb. 24 nov. 1917, tr. Edward Joseph Dougherty, geb. 22 dec. 1913, zoon van Edward Joseph Dougherty en Viola Merritt.
Uit dit huwelijk:
a.Edward Joseph Dougherty, geb. 11 mei 1945.
b.William R. Dougherty, geb. 29 jan. 1948.

IV.10Engelina Anna (Angelene Anna) Reddingius, dochter van Anje Fokkes Oosterhof (III.2), geb. Ten Boer 3 juni 1885, † 20 apr. 1969, tr. Harrisburg, S.Dak. 1 juni 1908 Arthur Emerson Hart, geb. 9 apr. 1886, † 15 nov. 1965, zoon van Emerson J. Hart en Ann Walker.
Zij kwam in mei 1893 naar Chicago, Ill.
Uit dit huwelijk:
1.Bernice Gertrude Hart, geb. 9 sept. 1909, tr. Erwin C. Krebill.
Uit dit huwelijk:
a.Joyce Krebill, geb. 1936.
b.Wesley L. Krebill, geb. 1936, tr. Joyce N.N.
Uit dit huwelijk:
A.Lyle Krebill, geb. 1962.
B.Kimberly Krebill, geb. 1962, tr. Bill Gore.
c.Gilbert Eugene Krebill, geb. 1941
2.Hazel Vivian Hart, geb. 27 okt. 1922, tr. Claire E. Faust, geb. 28 juli 1920.
Uit dit huwelijk:
a.Randall Edward Faust, geb. 3 juli 1947, tr. Sharon N.N., geb. 10 jan. 1949.
Uit dit huwelijk:
A.Michael Edward Faust, geb. 1970.
b.John Arthur Faust, geb. 28 juli 1951.
c.Douglas Allen Faust, geb. 21 maart 1957, tr. Lori N.N., geb. 1956.
Uit dit huwelijk:
A.Angelyn Eve Faust, geb. 7 aug. 1983.
B.Jason Douglas Faust, geb. 30 juli 1987.

IV.11Gerharda Fokkea (Gertrude) Reddingius, dochter van Anje Fokkes Oosterhof (III.2), geb. Bedum 15 nov. 1886, † 1972, tr. Harrisburg, S.Dak. Harry R. Darling, geb. 1886, † 1965, zoon van Harry J. Darling en Alzora E. N.N..
Zij kwam naar Amerika in mei 1892.
Uit dit huwelijk:
1.Dean Darling, geb. 19 jan. 1920, tr. Dorothy Melcher, geb. 1919.
Uit dit huwelijk:
a.Douglas John Darling, geb. 28 dec. 1945, tr. Sandra Meana, geb. 1946.
Uit dit huwelijk:
A.Scott Allen Darling, geb. 1971.
B.David Douglas Darling, geb. 1973.
b.Steven Dean Darling, geb. 7 dec. 1948, tr. Monica Babula, geb. 1956.
Uit dit huwelijk:
A.Holly Jane Darling, geb. 1976.
B.Kyle Bradley Darling, geb. 1985.
c.David Bruce Darling, geb. 1952, tr. Cynthia Johnson, geb. 1953.
Uit dit huwelijk:
A.Melissa Ann Darling, geb. 1981.
B.Peter John Darling, geb. 1985.

IV.12Geesiena Oosterhof, dochter van Jan Oosterhof (III.3), geb. Noorddijk 12 febr. 1888, tr. Winsum 11 nov. 1909 Hendrik Moorlag, geb. Stadskanaal 6 jan. 1884, landbouwer, † Odoorn 6 jan. 1934, zoon van Douwe Moorlag en Aaltje Topper.
Uit dit huwelijk, o.a.:
1.Jan Moorlag, geb. Borger 21 dec. 1911, † Exloλrmond 24 okt. 1918.
2.Hiltje Moorlag, geb. Borger 1 maart 1917, † Odoorn 25 okt. 1918.
3.Kornelis Geert Moorlag, geb. Borger 1918/1919, † Exloλrmond 17 juni 1925.

IV.13Harmina Oosterhof, dochter van Jan Oosterhof (III.3), geb. Winsum 22 juni 1890, † Zuidwolde 18 febr. 1963, tr. Winsum 6 mei 1918 Hindrik Antonie Everts, geb. Noorderhogebrug 15 febr. 1890, landbouwer, zoon van Evert Everts en Geessien van Hemmen.
Uit dit huwelijk, o.a.:
1.Jan Everts, geb. Bedum 1924/1925, † Zuidwolde 30 jan. 1936.

IV.14Pieter Bette Oosterhof, zoon van Jan Oosterhof (III.3), geb. Schilligeham 20 maart 1892, landbouwer te Schilligeham, † Winsum 2 okt. 1982, tr. Winsum 3 mei 1919 Harmina Brands, geb. Ranum 9 juni 1900, † 24 sept. 1988, dochter van Ailko Brands en Trientje Reenders.
Uit dit huwelijk:
1.Janna Hilda Oosterhof, geb. 15 okt. 1919, tr. Winsum 28 maart 1944 Pieter Meindertsma, geb. Kollumerpomp, landbouwer te Marknesse, † Emmeloord 29 okt. 1989, zoon van Jan Meindertsma en Korneliske Reitsma.
Uit dit huwelijk:
a.Harmina Cornelia Meindertsma, geb. Luttelgeest 31 dec. 1945, tr. Groningen 30 jan. 1969 (huwelijk door echtscheiding ontbonden Apeldoorn 6 mei 1976) Frederik Wouter van Aggelen, geb. Assen 21 juli 1946.
Uit dit huwelijk:
A.Frederik van Aggelen, geb. Vaassen 4 febr. 1973.
b.Jan Pieter Meindertsma, geb. Luttelgeest 24 [26?] juni 1948, tr. Geertruida Ifke Catharina Brands.
Uit dit huwelijk:
A.Pieter Jan Meindertsma, geb. Luttelgeest 28 apr. 1974.
B.Anne Jan Meindertsma, geb. Luttelgeest 9 juni 1976.
c.Cornelia Jenny [Janny?] Meindertsma, geb. Luttelgeest 4 nov. 1954, tr. Klaas Kuiken, geb. Emmeloord 14 maart 1954.
Uit dit huwelijk:
A.Beert Johannes Kuiken, geb. Nieuwegein 31 maart 1983.
B.Pieter Jan Kuiken, geb. Nieuwegein 29 juli 1984.
C.Janna Jacoba Kuiken, geb. Bilthoven 12 aug. 1987.
d.Janny Erena Meindertsma, geb. Luttelgeest 16 sept. 1956.
e.Jeltje Marijke Meindertsma, geb. Luttelgeest 4 okt. 1958, tr. Pier Gerlof Polstra, geb. 4 okt. 1959.
Uit dit huwelijk:
A.Matthys Bernard Polstra, geb. Dalfsen 28 nov. 1989.
B.Pieter Jan Polstra, geb. Dalfsen 30 sept. 1992.
2.Ailko Cornelis Oosterhof, geb. Groningen 29 sept. 1920, landbouwer te Sande, Dr., en Mount Vernon (V.S.), tr. Margaretha Anna Vit, geb. Wenen 26 juli 1927.
Uit dit huwelijk:
a.Pieter Jan Betto Oosterhof, geb. Sande 31 okt. 1947, tr. Gloria N.
b.Carla Harmina Titia Oosterhof, geb. Groningen 12 dec. 1948, tr. Tom.
c.Harmina Janna Margaretha Oosterhof, geb. Groningen 1 maart 1953.
d?Alco, tr. Gretha N.N.
3.Jan Bette Oosterhof, geb. 11 maart 1926, landbouwer op de Brake te Obergum, later te Mount Vernon (V.S.) en/of Artesia (Calif., V.S.), tr. Winsum 1 dec. 1951 Aaltje K. Dijkstra, geb. Winsum 11 aug. 1930, dochter van Kornelis Dijkstra en Jantje Veldman.
Uit dit huwelijk:
a.Jannetta Oosterhof, geb. 20 aug. 1952, tr. Ken N..
b.Pieter Bette Oosterhof, geb. 27 aug. 1953.
c.Jan Bette Oosterhof, geb. 27 aug. 1953.
d?Carol Oosterhof, tr. Dan N.N.
e?Harold Oosterhof.
f?Jeffrey Oosterhof.

IV.15Johanna Wilhelmina Oosterhof, dochter van Jan Oosterhof (III.3), geb. Winsum 8 aug. 1895, † Groningen 21 jan. 1963, tr. Onstwedde 4 jan. 1921 Martinus Eisenga, geb. Bedum 5 nov. 1890, landbouwer, † Uithuizermeeden 20 nov. 1963, zoon van Klaas Eisenga en Derktje Kadijk.
Uit dit huwelijk, o.a.?:
1.Klaas Eisenga, geb. Bedum 31 okt. 1921, † Bedum 25 aug. 1968.
2.Jan Eisinga, geb. Bedum 1926/1927, † Loeboek-Luiggau (Indonesiλ) 19 jan. 1949, ongehuwd.

IV.16Jan Oosterhof, zoon van Jan Oosterhof (III.3), geb. Winsum 15 maart 1901, landbouwer, † na 1982, tr. Aduard 2 juli 1919 Renstje Scheeringa, geb. Groningen 19 juni 1900, dochter van Karst Scheeringa en Fenje Boerema.
Uit dit huwelijk, o.a.:
1.kind, geb. en † Wetsinge 6 maart 1922.

IV.17Janna Margrietha Oosterhof, dochter van Jan Oosterhof (III.3), geb. Winsum 11 maart 1902, † 28 maart 1982, tr. Adorp 1 mei 1923 Martinus Elema, geb. Marsum 19 juni 1898, landbouwer te Noorddijk † 15 nov. 1985, zoon van Tonnis Roelf Elema en Jantje Oosterhuis.
Uit dit huwelijk:
1.Jantje Elema, geb. Biessum 16 febr. 1924, tr. Broek in Waterland 6 apr. 1949 Willem Frederik Sap, geb. 3 sept. 1902.
2.Tonnis Roelf Elema, geb. Noorddijk 10 febr. 1926, veehouder te Thesinge, tr. Ten Boer 22 nov. 1951 Jantina Bus, geb. Thesinge 30 mei 1926, dochter van Goosen Bus en Riekje Jansen.
Uit dit huwelijk:
a.Martinus Elema, geb. Thesinge 22 okt. 1952.
b.Goosen Elema, geb. Thesinge 23 apr. 1956.
c.Janna Margrietha Elema, geb. Thesinge 14 sept. 1958.
d.Willem Jan Elema, geb. Thesinge 15 nov. 1959.
3.Jan Elema, geb. Noorddijk 1 sept. 1931, landbouwer te Noorddijk, tr. Hoogeveen Aaltje Meijer, geb. Nieuwlande (Dr.) 25 aug. 1932, dochter van Boele Meijer en Aaltje ten Hoeve.
Uit dit huwelijk:
a.Janna Margrietha Elema, geb. Noorddijk 24 nov. 1952.
b.Alida Jantina Elema, geb. Noorddijk 25 maart 1956.


IV.18Johanna Willemina Dijkhuis, dochter van Janna Oosterhof (III.4), , geb. Noorddijk 19 febr. 1889.

IV.19Afina Gezina Veldman, dochter van Janna Oosterhof (III.4), geb. Bedum 24 jan. 1901, tr. Bedum 21 aug. 1924 Suine Heeres, geb. Bedum 17 jan. 1891, landbouwer, zoon van Ebertus Heeres en Willemina Hoving.
IV.20Bette Veldman, zoon van Janna Oosterhof (III.4), geb. Bedum 22 dec. 1903, landbouwer te Bedum, † Groningen 21 febr. 1997, tr. Middelstum 8 mei 1935 Reina Harmina Schuringa, geb. Middelstum 24 mei 1909, † Groningen 31 maart 1982, dochter van Kornelis Jan Schuringa en Martje Dijkhuis.
Uit dit huwelijk:
1.Martha Janna Veldman, geb. Bedum 12 mei 1936, † Oosterwolde 23 apr. 1990, tr. Hendrik Bernard Overbeek, leraar, geb. Hengelo (Ov.) 17 maart 1938. [1997: OOSTERWOLDE]
Uit dit huwelijk:
a.Dr. Albert Bette Overbeek, geb. Kampen 22 sept. 1967, historicus, tr. Jilleke N.N.
b.Ekke Bernard Overbeek, geb. Hoogezand 22 sept. 1970, journalist.
2.Maaike Jacoba Veldman, geb. Bedum 28 mei 1943, tr. Pieter Nannings Heeres. [1997: ANDEREN]

IV.21Anna Gezina Oosterhof, dochter van Jacob Oosterhof (III.5), geb. Groningen 20 juli 1908. =? Anna Gezina Oosterhof, tr. Writser Cleveringa, geb. Bedum 2 febr. 1904, zoon van Jan Sikke Cleveringa en Grietje van Maren.
Uit dit huwelijk:
1.Grietje Gezina Cleveringa, geb. Bedum 25 mei 1943, tr. Bedum 11 aug. 1961 Leendert Vonck, geb. Saaksum 8 okt. 1940, zoon van Jan Vonck en Janke Boersma.
Uit dit huwelijk:
a.Jan Writser Vonck, geb. Saaksum 12 nov. 1962.
b.Writser Jan Vonck. geb. Saaksum 29 nov. 1963.
c.Johannes Pieter Vonck, geb. Oostum 26 aug. 1965.
d.Peter Gerardus Vonck, geb. Oostum 10 apr. 1969.

IV.22Bette Veldman, zoon van Anje Oosterhof (III.6)geb. Noordwolde 12 dec. 1894, landbouwer, † Noordwolde 31 maart 1970, tr. Slochteren 12 nov. 1924 Gezina Frederika van Tiddens, geb. Hellum 14 sept. 1896, † Noordwolde 25 maart 1967, dochter van Johan Epko van Tiddens en Martje Staal.
Uit dit huwelijk:
1.Klaas Aldert Veldman, geb. Noordwolde 22 okt. 1925, † Groningen 16 mei 1988.
2.Martje Anje Veldman, geb. Noordwolde 27 jan. 1927, † Noordwolde 22 juli 1952, ongehuwd.

IV.23Hendrikje Dolfijn, dochter van Trientje Oosterhof (III.7), geb. Garmerwolde 11 maart 1897, † Siddeburen 10 jan. 1987, tr. Ten Boer 8 maart 1917 Lambertus Dieters, geb. Siddeburen 31 mei 1889, landbouwer, † Siddeburen 25 okt. 1962, zoon van Sebo Dieters en Jantje de Vries.
Uit dit huwelijk:
1.Sebo Dieters.
2.Harm Dieters.
3.Harm Dieters.
4.Jan Dieters.

IV.24Jan Abel Brands, zoon van Anje Oosterhoff (III.8), geb. Bedum 10 nov. 1894, landbouwer, tr. Bedum 7 mei 1923 Beitske Fokkema, geb. Oudwoude 1884/1885, dochter van Rinze Fokkema en Trijntje Visser.

IV.25Anje Hilda Biewinga, dochter van Martje Oosterhof (III.9), geb. Rodeschool (Middelstum) 9 maart 1895.

IV.26Annechiena Jantina Biewinga, dochter van Martje Oosterhof (III.9), geb. Rodeschool 7 febr. 1903.Contact


Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl. Stelt u geen prijs
op vermelding van bepaalde u betreffende gegevens, laat dat dan graag weten.Laatst bijgewerkt 10 febr. 2011
Naar begin van de pagina