Stitswerd


ea. STITSWERD

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[3564]In de koorglazen ziet men nog gedeeltelijk het wapen van Koenders, denkelijk voormalige collator dezer plaats, op Klinkenberg.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak, 1837, blz. 18. Collatie behoorde aan eigenaren van Klinkenborg, Kantens. Zie: OBS, blz. 191. Vergelijk: GDW, nr. 2068.
GDW, blz. 647, nr. [3564].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Windvaan

[3565]Een leeuw [Lewe].
N.B. De unieke collatie behoorde aan leden van de familie Lewe, in de 17de eeuw op Klinkenborg, Kantens. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2572, blz. 473. OBS, blz. 189, 191.
GDW, blz. 647, nr. [3565].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3566]LAMBARTUS VAN LOO, PASTOOR TOT STITSWERT, CORNELIS648 HARMENS, KERCKVOGHT EN DEIACKEN, HARMEN ENNES, DEIACKEN, ANNO 1715.
N.B. Groninger keur 4/I [= 1686/1687].
GDW, blz. 647, nr. [3566].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3567]A 1639, DEN 25 OCTOBER, IS IN DEN HEEREN GERUST DIE ER. DOCHTIGE JANTIEN CAMPERMANS, DIE HUISFROU VAN E. GOERT RITSMA OP DIE SUIDWENDE.
Wapen: Gedeeld: I drie rozen onder elkaar; II doorsneden: a. twee kruisjes naast elkaar; b. een kruisje.
N.B. Onder houten vloer. Vermeld: HVH. Ook: RAG, GSL met aanvullingen.
GDW, blz. 649, nr. [3567].

[3568]GEELE WOELESIUS OBIIT INDE LXXVIII JAREN ANNO 1643.
N.B. Onder houten vloer. Zie: RAG, GSL met aanvullingen.
GDW, blz. 649, nr. [3568].

[3569]ANNO 1646, DEN 21 MARTY, IS GOERT RITSEMA IN DEN HEERE GERUST EN IS ALHYR BEGRAVEN.
N.B. Als GDW, nr. 3568.
GDW, blz. 649, nr. [3569].

[3570]EGBERTUS WOELESIUS, P.L., PASTOR IS STITZWERT ET MENKEWEER, OBIIT PIE ET PLACIDE IN CHRISTO ANNO CHRISTI MDCXLIX, D. XX SEPTEMBER.
CHRISTUS MIHI IN VITA ET IN MORTE LUCRUM. PHIL. I v. 21.
N.B. Als GDW, nr. 3568.
GDW, blz. 649, nr. [3570].

[3571]ANNO 1696, DEN 11 OCTOBER, IS ALTJEN HEERES, DOCHTER VAN HEERE KOENES OP DE SUYDWENDA, IN DEN HEER GERUST.
Wapen: Twee met twee pijlen schuinkruislings doorstoken harten onder elkaar.
N.B. Als GDW, nr. 3568.
GDW, blz. 649, nr. [3571].

[3572]A 1704, DEN 28 APRIL, IS TETIE HEERES, DE DOGTER VAN HEERE KOENES OP SUYDWENDE, IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapen, waarbij: ERF-EIGEN: Twee met twee pijlen kruislings doorstoken harten naast elkaar.
N.B. Als GDW, nr. 3568.
GDW, blz. 649, nr. [3572].

[3573]DEN 10 DECEMBRIS 1705 IS HIER BEGRAVEN DOMINUS FRANCISKUS BOUDRON, PASTOR TE STITSWERT, ANNO AET. 73, MINISTERII 39.
N.B. Als GDW, nr. 3568.
GDW, blz. 649, nr. [3573].

[3574]ANNO 1713, DEN 13 APRIL, IS DE EERW. GERHARDUS BUSZ, PASTOR TOT STITSWERT, OVERLEDEN, AET. 4[9].
N.B. Als GDW, nr. 3568. Vergelijk: DTB, nr. 535.
GDW, blz. 649, nr. [3574].

[3575]ANNO 1719, DEN 19 OCTOBER, IS DE DEUGDZAME AUKE CORNELIS, DE HUISVROU VAN DE EERBARE HEERE KOENES TOT STITSWERT OP SUIDWENDA, CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE MET ALLE WAAR GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een hart; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
DE DOOD, DIE IS DER ZONDEN STRAF / EN EEN DOORGANG TOT HET LEVEN / HET LICHAAM RUST HIER IN HET GRAF / EN DE ZIEL OMHOOG VERHEVEN / EN LOOFT ALDAAR MET SOETE STEM / HAAR GODT UIT NIEU JERUZALEM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 334.
GDW, blz. 649, nr. [3575].

[3576]ANNO 1720, DEN 19 DECEMBER, IS DE EERBARE HERE KOENES TOT STITSWERT OP SUIDWENDA CHRISTELICK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE MET ALLE WAAR GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 501; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 334. HVH: Vers: GDW, nr. 766.
GDW, blz. 649, nr. [3576].

[3577]ANNO 1723, DEN 26 NOVEMBER, IS TETIE HEERES, DE DOCTER VAN HEERE KOENES OP ZUIDWENDA, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDING DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen, waarbij: ERF-EIGEN: Een half hart en een hart onder elkaar, samen met twee pijlen schuinkruislings doorstoken.
ALLEN GAAN WEG EN VERSTARVEN, GELYK EEN BLOEM DES VELTS VERBLOEIT.
N.B. Als GDW, nr. 3568.
GDW, blz. 649, nr. [3577].

[3578]ANNO 1727, DEN 21 OCTOBER, IS DE EERW. Do. LAMBERTUS VAN LOO IN HET 49STE JAAR ZYNS OUDERDOMS EN IN HET 14 JAAR ZYNS PREDIKAMPTS, ALHIER TOT STITSWERT IN DEN HEERE GERUST.
N.B. Als GDW, nr. 3568.
GDW, blz. 649, nr. [3578].

[3579]ANNO 1737, DEN 4DEN MEERT, IS DE EERWAARDE Do. GERRIT WILLEM GOLTS IN HET 38STE JAAR ZYNES OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, HET PREDIKAMPT 2 JAAREN TOT WESTEREMDEN EN 8 TOT STITSWERT BEDIEND HEBBENDE.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV drie klaverbladen, I en 2; II en III een omgewende staande vogel met opgeheven vlucht.
HYR RUST IK IN MYN MOEDERS SCHOOT / ALLEHYR GELEERD HEB EN GELEERAARD CHRISTUS DOOT.
N.B. Als GDW, nr. 3568.
GDW, blz. 649, nr. [3579].

[3580]ANNO 1741, DEN 22ST JULIUS, IS DE EERW. Do. DANIEL EDZARTS, OUT 50 JAREN, 6 MAANDEN EN 28 DAGEN, OVERLEDEN, HET PREDIKAMPT 22 JAAREN TOT WESTERWYTWERT EN IN HET 4DE TOT STITSWERT BEDIENT HEBBENDE.
Wapen: Gevierendeeld: I een moriaanshoofd; II drie klaverbladen; III drie eikels: IV een man met een zwaard op de schouder, rijdend op een omgewende omziende draak.
DE VOORZIENIGHEID HAD HEM TOT DE PREDIKDIENST GESCHIKT / MAAR HELAAS NIET MET HET GEHOOPTE VOORDEEL / PROH TEMPORA ET MORES / U WEDERVARE 'T BETER, WANDELAAR.
TER GEDACHTENIS. B. BERGHUIS, HUISVROU, A. EDZARDS, SOON, M. EDZARDS, DOGTER.
N.B. Als GDW, nr. 3567.650
GDW, blz. 649, nr. [3580].

[3581]ANNO 1742, DEN 14DEN JULIUS, IS OVERLEEDEN MARGARETA EDZARDS, DOGTER VAN WYLEN DOM. D. EDZARDS, OUT 20 JAAR EN 11 WEKEN EN DRIE DAAGEN.
Wapen: Gevierendeeld: 1 een moriaanshoofd; II drie klaverbladen; III drie eikels; IV op een terras een man, dragend op de schouder een zwaard, rijdend op een omgewende omziende draak.
Vers: GDW, nr. 744.
N.B. Als GDW, nr. 3567.
GDW, blz. 650, nr. [3581].

[3582]ANNO 1746, DEN 21 NOVEMBER, IS DE EERSAAME KOENE HERES OP SUIDWENDA IN HET 48STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Twee harten onder elkaar.
Vers: GDW, nr. 1252.
N.B. Als GDW, nr. 3568.
GDW, blz. 650, nr. [3582].

[3583]ANNO 1754, DEN 2 MEERT, IS DE EERSAEME SIBELT DERKS, IN DER TYT KERKVOOGT EN OUDERLING TOT STISWERT, IN HET 58STE JAAR ZYNS OUDERDOM$ IN DEN HERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CH RISTUM.
Wapen: Een uit een bos van drie bomen komend springend hert.
BESCHOUWT, O STERVLING, DEES STEEN / HIERONDER RUST MYN VLEES EN BEEN / DAT GY NU ZYT, WAAR IK VOOR DFSEN / DAT IK NU BEN, MOET GY NOGH WEESEN.
N.B. Bij aan pastorietuin grenzende woning.
GDW, blz. 650, nr. [3583].

[3584]ANNO 1765, DEN 3 MAJUS, IS DE EERSAAME JAN PIETERS WOEST, IN ZYN LEEVEN HUISMAN TOT STITSWERT, IN HET 58STE JAAR ZYNS OUDERDOMS CHRISTELYK ONTSLAPEN, VERWAGTENDE VAN HYR UIT EEN OPSTANDINGE TEN EWIGEN LEEVEN.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 502, vergezeld van onderen van drie klaverbladen.
Vers: GDW, nr. 765.
N.B. Als GDW, nr. 3583.
GDW, blz. 650, nr. [3584].

[3585]DEN 22 AUGS 1765 IS MARIA GEBR. GRIMMENGA, HUISVROUW VAN J. B. VRYMAN, SCHOOLM. TOT ROTTUM, IN HET 56 JAAR DES OUDERDOMS, SEER CHRISTELYK BIDDENDE IN DEN HEERE GERUST.
N.B. Vrijwel onherkenbaar. Vermeld: GSL, blz. 336.
GDW, blz. 650, nr. [3585].

[3586]ANNO 1765, DEN 2 SEPTEMBER, IS DE E. KORNELIS HEERES, DE ZONE VAN DE EERBARE HEERE KOENES TOT STITSWERT OP DE SUIDWENDA, ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Twee harten onder elkaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 336.
GDW, blz. 650, nr. [3586].

[3587]1767, DEN 9 JANUARIUS, IS DE EERSAME LUE MENKES OVER651LEDEN, IN HET 58STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DESE RUSTPLAATSE NEDERGELEGT, EN SAL MEDE OPSTAAN TEN LAASTEN DAGE.
Wapen: Een zandloper, vergezeld van drie klaverbladen.
HYR RUST LUE MENKES VLEES AL ONDER DEESE SERK / WY HOOPEN, DAT SYN GEEST RUST IN HET HEEMELS PERK / OPDAT, WANNEER ZYN VLEES HYRNA EENS ZAL VERRYSEN / HET MET DE ZIEL VEREEND, DAN EUWIG GOD MAG PRYSEN.
N.B. Als GDW, nr. 3583.
GDW, blz. 650, nr. [3587].

[3588]ANNO 1770, DEN 28 DECEMBER, IS DE EERBARE HINDRIKJE JANS, DE GEWESENE HUISVROUW VAN DE EERSAME ALJE HEERES, HUISMAN OP SUIDWENDA TOT STITSWERT, IN HET 37STE JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr.. 503.
Vers: GDW, nr. 1156.
N.B. Als GDW, nr. 3568.
GDW, blz. 651, nr. [3588].

[3589]1772, DEN 7 NOVEMBER, IS DE ED. JAN JACOBS IN 'T 58 JAAR SINS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST.
ALS IK DIT BEELD AANSCHOUW / IN MYNE EERSTE JAREN / ... DE TYD LOOPT GELYK DE BAREN / WAT IK WAS, EN IS NIET MEER / WAT IK BEN, IS WONDER TEER / WAAR IK NAMAAL. WEZEN ZAL / GROOTE HEERE, GY WEET HET AL.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 336.
GDW, blz. 651, nr. [3589].

[3590]ANNO 1773, DEN 12 MEERT, IS DE EERSAME ALLE HEERES, HUISMAN OP SUIDWENDA TOT STITSWERT, IN HET 66STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR J. CHRISTUS.
Wapen: Twee harten onder elkaar. Vers: GDW, nr. 739. N.B. Als GDW, nr. 3568.
GDW, blz. 651, nr. [3590].

[3591]EEN GEDENKSTEEN, VAN DE NAGELATEN HUISVROUW EN NEEGEN KINDEREN GELEGT OP DE EERSAME SIWERT MENKES, IN HET 58STE JAAR ZYNS OUDERDOMS 1776 OVERLEEDEN DEN 18 FEBRUARY, IN ZYN LEEVEN OUDERLING IN DE GEMEENTE TE STITSWERT, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM UIT DE DOODEN.
Wapen: Drie knollen met afgesneden loof.
HIER HEEFT HET LIGHAAM RUST / VAN 'T AARDSCHE ZORGLYK LEEVEN / WAT MAG DIE SNELLE DOOD / AN GODS BEMINDE GEVEN / IN CHRISTUS IS ER HOOP / OM NAMAALS UIT HET STOF / VEREENIGD MET DE ZIEL / TE LEEVEN TOT GODS LOF.
N.B. Als GDW, nr. 3583.
GDW, blz. 651, nr. [3591].

[3592]STITSWERD, DEN 27 MAART 1800 IS DE EERZAME NICOLAAS VAN DER TUUK ZEER CHRISTELYK IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.652
HY WAS NAAUW AGT EN VYFTIG JAAREN / EEN WAARDIG LID DER MAATSCHAPPY I NU IS HY IN HET GRAF GEVAREN / RUST HIER VAN AARDSCHE ZONDEN VRY / WAT OOIT DE WERELD GEVEN ZAL / HET HEIL, DAT EEUWIG BLYFT, IS 'T AL.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 337.
GDW, blz. 651, nr. [3592].

[3593]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERBARE MARTJEN WIBES BROMMERSMA, IN LEVEN HUISVROUW VAN D.E. NICOLAAS VAN DER TUUK, WOONAGTIG TE STITSWERT, OVERLEDEN DEN 8 DECEMBER 1813 IN HET 51STE JAAR HAARS OUDERDOMS.
MYN LIGCHAAM SLAAPT HIER ZONDER ZORGEN / TOT AAN DES WERELDS JONGSTEN DAG / HOE ZALIG ZAL DIE LAATSTE MORGEN / VOOR MY EENS ZYN, WANNEER IK MAG / VAN JESUS DESE TAALE HOOREN: / GAAT IN, IN DEZE ZALIGHEID / DIE IK, DAAR 'K U HEB UITVERKOOREN / DOOR STERVEN VOOR U HEB BEREID.
N.B. Als GDW, nr. 3583.
GDW, blz. 653, nr. [3593].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 19 november 2012
Naar begin van de pagina