Saaksum


at. SAAKSUM (VR 1594)

1. Gebouwen

a. Toren

1. Gedenksteen

[445]DESSE TOREN IS GHEMAKET DOER BEIN T ORDONNANTYE COPPEN JARGHES IN TYDEN, DO HEER BERENT STOREM PASTOER WAS. 1550.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I Jarges; II Froma [1]. Links: Heeralma.
N.B. Boven laatste letter van BEIN afkortingsteken in vorm van z of 3. Afgebeeld: OGK, blz. 195, 196. Coppen Jarges op Heralma, zoon van Eiso Jarges en [Rixte] Alma, dochter van Redmer Heralma, gehuwd 1535 Eva Froma. Zie: NAB, 1943-1948, blz. 76.
GDW, blz. 130, nr. [445].

dl. SAAKSUM (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3271]ANNO 1629 BIN ICK TER EHREN GODES DOER LAST DER COLLATOREN TOT SAEXUM, DOE JOHANNES PETZENIUS ALDAER PASTOR WAS, GEGOTEN DOER MEISTER NICOLAES SICMANS IN GRONNIGN.
DE TIDT GEIT HEN, HER DRINGET DE DOET, O MENSCHE BEDENCKE DER SEELEN NODT, DARUM DOET BOTE, BEKERT U TOT GODT.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 593, nr. [3271].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3272]KERCKEBEKER VAN SAXUM, VEREERT VAN DEN E.E. JR. TIAERT THO NANSUM.
N.B. Niet meer aanwezig. In april 1901 geveild door Fred. Muller, Amsterdam. Vermeld: RAG, J. A. Feith. Adversaria. Tjaert tho Nansum, op Hanckema, overleden voor 1652. Zie: NLW, 1941, k. 337.
GDW, blz. 593, nr. [3272].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[3273]IN 'T JAAR 1762, DEN 8 APRIL, IS IN DEN HEERE GESTORVEN DE WELEERWAARDE HEER JOHANNES PETRUS ENGELS, PREDIKANT TOT SAAXUM, IN DEN OUDERDOM VAN 51 JAREN EN 2 MAANDEN, NADAT ZYN EERWAARDE DEN HEILIGEN DIENST OMTRENT 17 JAREN IN DESE594 GEMEINTE MET VEEL YVER EN OOK MET VRUGT EN ZEEGEN WAARGENOMEN HADDE. HET ONTZIELDE LIGHAAM IS OP DEN 20 VAN DEZELVE MAAND DE AARDE AANBEVOLEN OM HIER TE RUSTEN TOT DEN DAG DER ZALIGE OPSTANDINGE DOOR DEN HEERE JESUS CHRISTUS.
GDW, blz. 593, nr. [3273].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 16 november 2012
Naar begin van de pagina