Scheemda


aw. SCHEEMDA (VR 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[450]VERBUM DOMINI MANET IN ETERNUM. A 1571.
Wapen, vergezeld van de letters H.T.: Huismerk nr. 54.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig. Naamletters van Hinrick Tiarcx, die in 1563 'het kleine slagklokje' voor Wagenborgen goot. Zie: CVO.
GDW, blz. 131, nr. [450].

2. Meubilair

a. Orgel

[451]MAGISTER IOHANNES EMEDENSIS ANNO DOMINI ENDE XXVI. MCCCCC
Wapens: Rechts: Gedeeld: I huismerk nr. 55; II drie orgelpijpen naast elkaar, waarvan de middelste de grootste is. Links: Gedeeld: 1 een halve lelie, uitgaand van de deellijn; II een schaaf met de zool tegen de deellijn. Schildhouder: een geklede man met een baret.
N.B. Sedert 1874 in rijksmuseum Amsterdam. Vermeld en afgebeeld: Daniel Brunzema. Die Gestaltung des Orgelprospektes. Aurich 1958. S. 12, 68. Abb. 4. Ook: VVS, blz. 77. Johan van Emden misschien identiek met orgelmaker Johan Molner, van Leerort, die burgerrecht van Emden verwierf, 1518/19. Wapens: Rechts: Orgelmaker. Links: Kistemakersgilde, Groningen. Zie: GGS, nr. 36.
GDW, blz. 131, nr. [451].

dq. SCHEEMDA (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Pastorie

1. Gedenksteen

[3305A]GEBOUT DOE G. KUYPERS PASTOR, DE BORGEMEESTER R. B. DE MAREES EN ZYLVEST T. SYPKENS KERKVOOGDEN WAREN, 1761.
N.B. Burgemeester Groningen.
GDW, blz. 599, nr. [3305A].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3306]ALS HENRICUS A FREDEN PASTOR, WYPCKO HITIENS END EPCKO HAYENS KERCKVOOGDEN WAREN IN DEN SCHEMT, KLAES SICKMANS ME FECIT A MDCXXV.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 599, nr. [3306].

3. Meubilair

a. Kaarsenkronen

[3307]VEREERT AAN DE KERK VAN DE SCHEEMDA DOOR W.H. FOLCKERS, PREDIKANT, EN S. STHEEMAN, OUDERLING DEZER GEMEENTE, IN DEN JAARE 1792.
GDW, blz. 599, nr. [3307].

[3308]GEMAAKT ALS J. PELINCK PREDIKANT, A. E. STHEEMAN EN H. EPPENS KERKVOOGDEN IN DE SCHEEMDA WAREN IN DE JAARE 1810.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat CI, nr. 3.600
GDW, blz. 599, nr. [3308].

[3309]J. PELINCK, PASTOR. A. F. STHEEMAN EN H. EPPENS, KERKVOOGDEN IN DEN SCHEEMDA IN DEN JAARE 1810.
GDW, blz. 600, nr. [3309].

b. Kroniek

[3310]IN MEMORIAM. DIT GODSHUIS IS GEBOUWD IN 1515. HET EERSTE ORGEL VERVAARDIGD IN 1526 DOOR MAGISTER JOHANNES EMEDENUS. IN 1626 DE STEENEN BEEREN VAN BUITEN AAN DE KERK AFGEBROKEN, DE VENSTERS VERLAAGD, TWEE KLEINE DEUREN N.- EN Z.KANT TOEGEMETSELD EN DE PREDIKSTOEL VERPLAATST. IN 1740 HET ORGEL VE[R]BETERD DOOR A. HINS TOEN C. H. SWYGHUIZEN PRED. EN DE RAADSHEER A. APPIUS EN 1. P. WOLTHUIS KERKVOOGDEN WAREN. DAARNA VERGROOT IN 1789 DOOR F. C. SNITGER TYDENS W. FOLCKERS PRED. EN O. OOMKENS EN A. E. STHEEMAN KERKVOOGDEN, EN J. TER HASEBORG GELIGEERDE WAREN, IN 1792 1S HET STEENEN DRIEKANT AAN DE WESTER GEVEL BOVEN HET ORGEL TOT AAN DE ZOLDER AFGEBROKEN, ALSMEDE HET STEENEN GEWELF BOVEN HET ORGEL, RUSTENDE OP TWEE ZWARE STEENEN PILAREN, IEDER 18 VOET VAN DE WESTER GEVEL AF BINNEN DE KERK STAANDE. DE PILAREN WAREN MET EEN BOOG VEREENIGD TOT BOVEN DE ZOLDER. LANGS DE NOORDKANT DER KERK, VANAF DE PILAREN TOT HET KOOR, DE ZOLDER MET DE BALUSTRADE AFGEBROKEN EN AAN DE OOSTGEVEL BOVEN 'T KOOR HERPLAATST. DE HOOFDDEUR AAN DE ZUIDZYDE VERWYDERD EN DE TEGENWOORDIGE DEUREN DAARGESTELD. HET BESTAANDE GEWELF ONDER DE ZOLDER GEMAAKT EN MET DRIE ROSETTEN VERSIERD. NEGEN VENSTERS VERANDERD, IEDER IN DRIE STEENEN RAMEN, WAARIN NEGEN INSCHRIPTIEN, VAN NEGEN VOORNAME FAMILIEN UIT 'T DORP AAN DE KERK CADEAU GEGEVEN. IN 1850 DE VENSTERS WEER VERHOOGD EN MET YZEREN RAMEN EN GROOTE GLAZEN VOORZIEN. IN 1874 HET OUDE ORGEL VERKOCHT EN EENE NIEUWE VERVAARDIGD DOOR R. MEYER VAN VEENDAM TOEN T. E. TEN HAVE, MR. M. J. TER HASEBORG EN F. H. BUSEMAN KERKV. WAREN. INGEWYD 1 NOV. DOOR U. P. GOUDSCHAAL, PRED. IN 1888 IS DE WESTELYKE GEVEL VOORZIEN MET EEN VENSTER IN OUDE STYL, WAARONDER HET BEELD EENER BYBELLEZENDE VROUW. THANS DE VENSTERS VAN BINNEN MET GEPROFILEERDE LYSTEN VERSIERD EN DE MUREN VERFRAAID. SCHEEMDA DEN 10 JULI 1896. G. P. TER HASEBORG, F. H. BUSEMAN, H. ME DER.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XXVII.
GDW, blz. 600, nr. [3310].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3311]... IEP ANO 1599 IS DER EDLE ERENVST ALBERT HORNEKENS ... DEN OLDENAMPTEN IN DEN HERE GERUST.
Wapens: Rechts: Horenken. Links: Volens. Helmteken: Horenken. Wapens in de bovenhoeken: I Drie rozen. II Huinga.
N.B. Beschadigd onder drempel. Vermeld: GSL, blz. 307. Tijdens werkzaamheden OMJ. Sedert 1973 onder beton. Albert Horenken, ambtman der beide Oldambten. Zie: NLW, 1954, k. 341, 381. Vergelijk: GDW, nr. 1532.
GDW, blz. 600, nr. [3311].

[3312]ANNO 1628, DEN 2 MARTIUS, IS DIE DOEGETSAME TIACKTIEN TAMMENS, DOGTER ... ENDE VERWACHTENDE FROLICK UPERSTANDINGE DORCH CHRISTUM.601
Wapens: Rechts: Een leeuw. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Helmteken: een leeuw.
Bijbeltekst: Openbaring 14:13b.: SALYCH enz.
Zie: GDW, nr. 729. N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, nr. 307.
GDW, blz. 600, nr. [3312].

[3313]ANNO 1642, DEN 12 AUGUSTI, IS DIE ACHAERE WYPKO HITTIENS, LIEUTENANT ENDE KERCKVOGET IN DIE SCHEMDA, CHRISTELICH IN DEN HEEREN GERUSTET, OLDT SIENDE 58 JAER, VERWACHTENDE EEN SALIGE UPERSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een latijns kruis, waarom een naar boven kronkelende slang, hangend met de omgewende kop over het dwarshout; II op een heuvel een boom. Links: Op een heuvel een tegen een boom klimmend hert. Helmteken: een latijns kruis, waarom de kronkelende slang.
GDW, blz. 601, nr. [3313].

[3313A]ANNO 1650, DEN 1 AUGUSTI, IS DEN EHR UND ACHTBAER FOCKO ELTIENS CRISTLICKEN GODT DEN HEREN GERUSTET, OLDT SYNDE INT ... JAER ... UPERSTANDING IN CHRIST ... HET EEWIGE LEVENDT.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar. II een halve lelie, uitgaand van de deellijn. Links: Een omgewende leeuw. Helmteken: een halve adelaar en de linkerhelft van een halve lelie aan elkaar.
N.B. Onder gras. OJM.
GDW, blz. 601, nr. [3313A].

[3314]ANNO 1650, DEN 27 AUGUSTUS SMORGENS TUSSCHEN 3 EN 4, IS DEN ERB. TIACKO IPPENS, OLDT INT 15 JAER, IN DEN HEFRE GERUSTET, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van boven van een roos en van onderen van een tak met drie eikels. Links: Gedeeld: I huismerk nr. 479; II een leeuw. Helmteken: een roos.
NU RUST ALHYR SIN ARSCHE BELT / DAT DOR DOOT IS NERGEVELT / HIE IS GESTORVEN IN SIN JOGT / VORWACHTE HIRNA DES HEMELS FROCHT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 308.
GDW, blz. 601, nr. [3314].

[3315]ANNO 1654, DEN 4 OCTOBER, IS IN DEN HEERE GERUSTET DE DEUGHTSAME EPPE NANCKES, DE HUISFROUWE VAN TAMME JANS, OUT SYNDE 19 JAER, 3 MAENT EN 3 WEECKEN, 4 DAEGEN, VERWACHTENDE EEN VROLICKE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Links: Een omgewende leeuw, houdend in de voorpoot een lelie, de omgewende leeuw vergezeld in de linkerbenedenhoek van een lelie; misschien ook in de linkerbovenhoek. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 601, nr. [3315].

[3316]ANNO 1659, DEN 2 DECEMB., IS DE DEUGETSAME POPIEN JANS. GEWESENE HUISFROUWE VAN CORNELIUS EDZKENS, IN DEN HERE GERUST, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I huismerk nr. 243, vergezeld van boven en van onderen van een mensenhart; II een halve adelaar. Links. Gedeeld: I doorsneden: a. drie omgekeerde pijlen naast elkaar, de middelste iets hoger; b. drie liggende blokken; II op een terras een staande man met muts en met een zeer korte broek, zwaaiend met een zwaard, de linkerhand aan de gordel. Helmtekcn: een mensenhart.
HYR RUST DE LUST VAN 'T WEDERPAER / DIE LOOPT EN HOOPT TE SYN BV HAER / VAN T ... BV GODES SCHAER / OM HEM ... TE PRYSEN DAER / GEEFT ... NAEM / DAT ... WEER BV ... SAEM.602
GDW, blz. 601, nr. [3316].

[3317]ANNO 1666, DEN 19 JULY, IS STEVEN JANSEN, DE SOONE VAN JAN PETERS SLACHTER, IN DEN HEEREN GERUSTET, SYNES OUDERS INT 17 JAAR, VERWACHENDE EEN VROLICKE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Op een terras een boom. Helmteken: een adelaarskop.
GDW, blz. 602, nr. [3317].

[3318]---, DEN ---, IS DE E. CORNELIUS EDZKENS, NOTARIUS EN SECRETARIUS VAN 'T ZYLVEST, IN DEN HEERE GERUST, OLT ONGEVER -- JAER, VERWACHTENDE EENEN VROOLYCKE OPEERSTANDINGE DOORCH CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I huismerk nr. 243, vergezeld van boven en van onderen van een mensenhart; II een halve adelaar. Links: Gedeeld: I doorsneden: a. drie omgekeerde pijlen naast elkaar; b. drie blokken; II op een terras een staande man, houdend een zwaard. Helmteken: een mensenhart.
N.B. Wapen nu onherkenbaar. Vermeld: GSL, blz. 309. Sterfdag tussen 10 mei en 24 jul i 1666. Zie: RAG, Archief Termunterzijlvest, inv. nr. 14d.
GDW, blz. 602, nr. [3318].

[3318A]ANNO 1666, DEN 4 AUGUSTI, IS DE EER EN DEUGTSAEME SENSCKE WIERTS, DE HUISVROWE VAN DE EER EN ACHTBARE FOCKO ELTIENS, CHRISTELICK IN DEN HEERE GERUST IN HET 35 JAER HAERES AUDERDOEMS, VERWACHTENDE MIT ALLE WAERE CHRISTELICKE GELOVIGEN EEN VROLICKE OPERSTANDING IN JESU CHRISTO TEN EWIGEN LEVENT.
Wapens: Rechts: Een omgewende leeuw. Links. Gedeeld: I een latijns kruis, waarom een naar boven kronkelende slang, hangend met de omgewende kop over het dwarshout; II op een terras een boom. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 602, nr. [3318A].

[3319]ANNO 1666, DEN 9DEN AUGUST., IS IN DEN HEEREN GHERUST DIE EERSAME EN VROME POMP. POPKES, DIE SOON VAN ELTIO POPKES, OUDT IN SIN 20 JAREN, ENDE LEIDT ALHYR BEGRAVEN. GODT IN SYNE GENADE ENDE BARMHARTICH ... ENDE VERWACHTENDE EN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM AMEN.
Wapen: Een omgewende leeuw. Helmteken: een uitkomende leeuw. N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 309. OMJ.
GDW, blz. 602, nr. [3319].

[3320]... GODT END MENSCH END N ... SYN LEVENSLOOP ... NAEM END DE ... OM HOOCH ... NINGH PASTOR ...
N.B. Hermannus Kunningh, predikant Eexta, overleden 8 december 1674. Zie: NGP. blz. 116.
GDW, blz. 602, nr. [3320].

[3321]ANNO 1682, DEN 21 FEBRUARI, IS IN DEN HEERE GERUST DE EER EN ACHTBAARE EVERT PIETERS, GEWESENE SYLVEST VAN DE SCHEEMBDA EN SCHEEMBDERHAMRICK. ALSMEDE KERCKVOOGHT EN OUDERLINGH VAN DE SCHEEMBDA.
ANNO 1679, DEN 22 DECEMBER, IS GODTSALICH IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE EER EN DEUGHTRYCKE HOULE UBBENS, GEWESENE HUISFROUW VAN D.E. EVERT PIETERS.
VERWAGTENDE TE SAAMEN IN CHRISTO EEN VROLYCKE OPSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I links geschuind: II een halve adelaar. Links: Drie rozen, 1 en 2. Helmteken: een ster.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 309, OMJ.603
GDW, blz. 602, nr. [3321].

[3322]ANNO 1695, DEN 9 FEBRUARI, IS DE EER EN DEUGTSAME VROU HILJE ELTIES, HUYSVROU VAN D.E. JAN EEVERS, SEER GODTSAELIG 1N DEN HEERE ONTSLAPEN, HAERES OUDERDOOMS 31 JAER.
Wapen: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen.
GDW, blz. 603, nr. [3322].

[3323]TER GEDAGTENIS VAN DE GELEERDE JONGELING HENDERYKES LUDOLFI, CAND. DER H. GODGELEERTHEIT TE GRON., D.24 JUL. 1672 GEBOREN EN 15 AUG. 1699 ONTSLAPEN.
Wapen: Gedeeld: 1 een omgewende leeuw; II twee tegenclkaar klimmende halve leeuwen, komend uit een verlaagde, brede en gegolfde dwarsbalk.
HIER RUST HET LIGCHAAM VAN LUDOLFI / WIENS GEZANGEN IN NEDERDUITSCHE MAAT STEEDTS STREELDEN HERT EN OOR / GEWIS, ZYN GEEST ZAL OOK DES ENGLENDOMS / VERLANGEN VOLDOEN NU BY / GODTS LOF VERHEFT IN 'T HEMELSCH KOOR.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 310. OMJ. Lees in voorlaatste regel van gedicht HY inplaats van BY.
GDW, blz. 603, nr. [3323].

[3324]... SEER DISCREETEN IPO HAVENS IS GHEBOREN .,.
Wapen: Gedeeld: I een omgewende leeuw; II onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende leeuw.
GDW, blz. 603, nr. [3324].

[3325]ANNO 17[0]6, DEN 23 JUNY, IS IN 'T 2[2] ... OUDERDOM IN DEN HEERE ... DEUCHDSAME ... TIA ... N HERMAN MEYER... OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Twee tot een krans samengevoegde gebladerde takken met ronde vruchten [Meyer]. Links: Op een terras een gaande hond, de staart tussen de achterpoten [Meints].
N.B. Geboren 29 augustus, gedoopt Scheemda 2 september 1683 Titia, dochter van ds. Hermannus Meyer en Anna Meynts. DTB, nr. 405. SterOaar dus 1706.
GDW, blz. 603, nr. [3325].

[3326]ANNO 1713, DEN 19 MARSY, IS DE EERSAME ... NYS HINDRIK ZELEN IN HET 49 JAAR SYNES OUDERDOMS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE TEN JONGHSTE DAGE.
Wapen: Gedeeld: I op een terras een boom: II een windmolen.
HYR LIGHT EN RUST NU IN DIT GRAF / DIE RAAD EN TROOST DEN DROEVEN GAF.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 310.
GDW, blz. 603, nr. [3326].

[3327]ANNO 1720, DEN I MARTI, IS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN DE EER EN DEUGHTSAME HILYE TIDDENS, GEWEESENE HUISVROUW VAN D. E. JAN BEERENTS IN DE SCHEEMDA, HAAR OUDERDOOM INT 49 JAAR, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Links: Gedeeld: I drie klaverbladen onder elkaar; II een halve adelaar. Helmteken: een uitkomende leeuw.
HIER RUST MYN TWEEDE ECHTGENOOT / HAER ZIEL RUST SAGT IN ABRAMS SCHOOT / EN 'T LICHAAM ONDER DESEN STEEN/ SY IS ONS PAD ONS VOORTGETREEN WAER WY ERLANG HAER VOLGEN NAER 1 DAER ZY GOD ZOCHT MET D'ENGELENSCHAFR.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 310. OMJ.604
GDW, blz. 603, nr. [3327].

[3328]MARGARETHA CATHARINA ... 35 JAAR ... 1 KINT ...
Wapen: Een rechterschuinbalk, beladen met een lelie tussen twee rozen, de rechterschuinbalk vergezeld van twee rozen. [Van Oostbroeck?].
N.B. Onder gras. OMJ. Vergelijk: GDW, nr. 1121, 1122.
GDW, blz. 604, nr. [3328].

[3329]... JAREN NIEUW SCHEEMDER ... EN 44 JAAREN SCHEEMDER GEMEINTE DOOR SYN LEERREDENEN, LEVEN EN WANDEL HEEFT VOORGELIGT, IS IN HET 83 JAAR SYNES OUDERDOMS SEER SAGTE IN DEN HEERE ONTSLAPEN OP INWAGTINGE VAN EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Twee tot een krans samengevoegde gebladerde takken met ronde vruchten [Meyer].
N.B. Hermannus Meyer, predikant Nieuwscheemda 1672-1682, Scheemda 1682-1727, overleden 30 mei 1727. Zie: NGP, blz. 134.
GDW, blz. 604, nr. [3329].

[3330]... 22 FEBR., IS IN DEN HEEREN ONTSLAPEN EN HYR BEGRAVEN ... VROUW ANNA MEINTS ... AN EN SICKO H... HUISVROUW ... EN HERMANNUS MEYER, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Twee tot een krans samengevoegde gebladerde takken met vruchten [Meyer]. Links: Een staande hond, de staart tussen de achterpoten.
KOMARIN ALHYR, MYN BEYDE SONEN / ONS ZIEL GENIET DE HEMELSKRONEN / EN LAET UWE DOGHTERS BY HAER VADER / DIE OOCK EERLANGH ONS KOMEN NADER.
GDW, blz. 604, nr. [3330].

[3331]Wapens: Rechts: Twee tot een krans samengevoegde gebladerde takken [Meyer]. Links: Twee smalle rechterschuinbalken, vergezeld van drie harten onder elkaar. Helmteken: twee tot een krans samengevoegde gebladerde takken.
N.B. Misschien Harbert Meyer, overleden voor 14 maart 1715, gehuwd voor of in 1691 Maria de Muinck. Zie: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. V bb4. Vergelijk: Landesmuseum fr Kunst- und Kulturgeschichte, Oldenburg. Zilveren beker. Wapens: Rechts: Meyer als boven. Links: Gedwarsbalkt van zes stukken, de oneven stukken beladen met een kruisje.
GDW, blz. 604, nr. [3331].

[3332]ANNO 1732, DEN 6 SEPTEMBER, IS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN DIE EERBAARE JAN BEERENTS, IN ZYN LEEVEN OUDERLING IN DIE SCHEEMDA, SYNS OUDERDOOM INT 66STE JAAR, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Helmteken: een adelaarskop.
DEES ZARK BEDEKT HET LYK / VAN DESEN OUDERLINGH / DE DOOT ONTSIET GEEN RYK / OF ARM, HOOCH OF GERINGH / GELUKKIG IS DIE MENS / DE STERFT VOOR DAT HY STERFT / DAN GEEFT DE DOOT ZYN WENS / WYL HY HET LEVEN ERVT.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 311. OMJ.
GDW, blz. 604, nr. [3332].

[3333]ANNO 1736, DEN 4 SEPTEMBR, IS D.E. ETSKE JANS IN DEN HEERE GERUST IN HET 31STE JAAR HAARES OUDERDOMS, VERWAGHTENDE DOOR GODTS GENAADE MET ALLE WAARE GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR CHRISTUS JESUS.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 312. OMJ.605
GDW, blz. 604, nr. [3333].

[3334]HIER RUST HET LYK VAN PETRUS EVERHARDUS VAN DER ZWAAG, STUDIOSUS, OVERLEDEN IN HET .. JAAR SYNES OUDERDOMS DEN 17 AUGUSTUS 1740.
Wapen: Gedeeld: 1 linksgeschuind; II een halve adelaar.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 312. OMJ.
GDW, blz. 605, nr. [3334].

[3335]1742, DEN 29 MEERT, IS OVERLEDEN DE DEUGHTZAME HEIKE JANS, GEWESENE HUISVROU VAN DE EERZAEME WILLEM OOMKES, OUT 42 JAREN, VERWAGHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTUS JESUS.
Wapen: Doorsneden: A. op de snijlijn en tussen twee groepen van twee bomen een gebouw met vier puntgevels; B. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie klaverbladen.
HYR SLOOT ZY 'T ZALIGH EGHTVERBOND / MET JESUS EERST ZY SLOOT HAAR MOND / HAAR LYK RUST HYR, HAAR TEDER HARTE / HYR D'ARMEN STEUNDE IN HAER SMARTE / VOER OP TOT GOD IN 'S HEMELS ZAAL / DAAR VROLYK JUIGT IN 'T BRUILOFSMAAL.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 312. OMJ.
GDW, blz. 605, nr. [3335].

[3336]HIER RUST HET LYK VAN HESTHER CATHARINA SWYGHUIZEN, DOGTERTJE VAN C. H. SWYGHUIZEN, PREDIKANT IN DE SCHEEMDA, EN H. C. HOETH, ECHTELIEDEN, OVERLEDEN DEN 3 OCTOB. 1743, OUT 21 DAGEN.
Wapen: Tussen twee bomen een huis met zadeldak, overhoeks, met deur in de puntgevel en twee ramen in de zijgevel, de beide gevels bestoken met een bol.
N.B. Niet meer aanwezig. Deels bij verbouwing OMJ, Hester Catharina, dochter van Cornelius Hermannus Swijghuizen en Hester Catharina Hoeth geboren 11, gedoopt Scheemda 20 oktober 1743. Zie: DTB nr. 405, waarbij kanttekening van overlijden 31 oktober 1743.
GDW, blz. 605, nr. [3336].

[3337]1743, DEN 5 OCTOBER, IS D. E. ANTONIUS EMMEN, IN SYN LEEVEN MEEDE OUDERLING OVER DE GEMEINTE VAN JESU CHRISTI IN DE SCHEEMDA, IN HET 60STE JAAR SYNES OUDERDOMS ONTSLAPEN.
Wapen: Twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
MYN LIGCHAEM RUST HYR IN DIT GRAF / EN BLYFT ER TOT DEN JONGSTEN DAG / EEN JEDER DENK, HY STERVEN MOET / MAER STERVEN IS NIET EVENGOET / DIE HYR WEL LEEFT EN OOK WEL STERFT / EN NA DE DOOT HET LEEVEN ERFT.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 313. OMJ.
GDW, blz. 605, nr. [3337].

[3338]Hiske Eppes Dries, 1708-1743.
N.B. Bij boerderij. Mededeling.
GDW, blz. 605, nr. [3338].

[3339]HIER RUST HET LYK VAN DE WELEDELE GODZALIGE JUFFROUW HESTHER CATHARINA HOETH, HUISVROUW VAN CORNELIUS HERMANNUS SWYGHUIZEN, PREDIKANT IN DE SCHEEMDA, IN DEN HERE ONTSLAPEN OP DEN 3 FEBR. 1744, OUT 35 JAREN EN 4 MAENDEN.
Wapens: Rechts: Op een terras, tussen twee bomen een huis met zadeldak, overhoeks, met deur in de puntgevel en twee ramen in de zijgevel, de beide puntgevels bestoken met een bol. Links: Gedeeld: 1 linksgeschuind, een effen veld en [metselwerk ?] onder elkaar, en over alles heen een kleine driekante hoed met de bol naar voren; II op een gewelfd terras een boom.
HIER RUST HET STOFLYK DEEL VAN HESTHER CATHARYN / WIER GEEST NU IS VERLOST VAN HARDE KRUIS EN PYN / ...
N.B. Deels onbereikbaar. Vermeld: GSL, blz. 313. Bij verbouwing OMJ.606
GDW, blz. 605, nr. [3339].

[3340]1744, DEN 5 AUGUSTI, IS WYBYNA EMMEN, DOCHTER VAN ANTONIUS EMMEN EN WIEJA EVERS, IN 'T 29 JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEDEN.
Wapen: Op een terras twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
EER IK STIERF EN SLOOT MYN MOND / HEB IK DOG ZO MENIG STOND / IN JESU KERK HOORT EN LEERT / DOOR SUNDEN TE SYN VERKEERT / JESUS CHRISTUS HEEFT GEPAST / SYN VOLK LOST VAN SUNDEN LAST / HOORT, SOEKT, VINT JEHOVA SOON / ZALIGHEID IS DAN UW LOON.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 313. OMJ.
GDW, blz. 606, nr. [3340].

[3341]ANNO 1746, DEN 12 NOVEMBER, IS DE DEUGTZAME RIEMEN RIENKES, WEDUWE EVERS, INT 73STE JAAR HAERES OUDERDOMS IN DEN HERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie staande pikkende vogels, de eerste en de derde omgewend; b. drie klaverbladen.
HAER LEVENSDRAAT IS AFGEMAAYT / HET LYK LEGT HYR INT STOF GESAEYT / MAER 'T IS EEN VOORREGT VAN DE VROMEN / DAT EENS UIT 'T STOF WEER OP ZAL KOMEN / TERWYL ... HEERLYKHEIT / DOOR JESUS IS DIT HEIL BEREIT.
GDW, blz. 606, nr. [3341].

[3342]1747, DEN 8 JULIUS, IS JAN EMMEN, ZONE VAN D.E. ANTONIUS EMMEN EN DESZELFS HUISVROU WIEJA EVERS, IN HET 28TIGSTE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN.
Wapen: Op een gegolfd terras twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
EEN JEDER, DE DIT SIET EN LEEST / EN REGHT VOOR STERVEN IS BEVREEST / DE LEER HET SIERVEN IN DEES TYT / DOOR JESUS KRAGT, TOT SATANS SPYT / EN GAAT DAN WEL DE EFFEN BAAN / HET SAL U WEL IN STERVEN GAAN.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 313. OMJ.
GDW, blz. 606, nr. [3342].

[3343]ANNO 1750. DEN 3 SEPTEMBER, IS DE EERBARE GESYN EMMEN. HUISVROU VAN ALBERT EGGES, IN DEN OUDERDOM VAN 26 JAREN OVERLEDEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I doorsneden: a. een uit de deellijn komende arm, houdend een zwaard schuinlinks; b. drie klaverbladen, 1 en 2; II op een terras een boom. Links: Twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
DE DOOT SCHEID MAN EN VROUW / IN BLOEJEN VAN HAAR JEUGT / TWEE JAREN NA HAAR TROUW / ONTZIET GEEN JEUGT OF DEUGT / SOO GAAT DE MENSCHE STERVEN / WEL HEM, DIEN D' HEMEL ERVEN.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 314. OMJ.
GDW, blz. 606, nr. [3343].

[3343A]HET JAAR 1751, DEN 23 MAART, RUST DE DEUGDSAME ... NS. HUISVROUW VAN JACOB SIERTS, INT 34STE JAARS HAERS OUDERDOMS.
Wapens: Rechts: Een halve adelaar, uitgaand van de linkerschildrand. Links: Een gehalsbande en aan de achterzijde geringde hondekop met afhangende oren.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 606, nr. [3343A].

[3343B]HET JAAR 175., DEN ... ARIUS IS GESTORVEN DEN DEUGTSAME JACOB SIERTS IN DEN OUDERDOM VAN 43 JAEREN EN 6 MAANDEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Een hondekop met afhangende oren.
N.B. Onder gras. OMJ.607
GDW, blz. 606, nr. [3343B].

[3344]INT JAAR 1752, DEN 25 APRIL, IS GESTORVEN DE EERBAERE EN DEUGDSAME HAYKE EGGENS, HUISVROUW VAN D.E. SYPKO STHEEMAN, WEDMAN DES REGTSTOELS MIDWOLDA, IN DEN OUDERDOM VAN 31 JAEREN, 2 MAANDEN EN 23 DAGEN.
Wapens: Rechts: Een omgewende leeuw, vergezeld van boven van een grote omgekeerde vijfpuntige ster. Links: Gedeeld: I doorsneden: a. een uit de deellijn komende, boven de elleboog beklede arm, houdend een zwaard; b. drie klaverbladen; II op een terras een boom.
GDW, blz. 607, nr. [3344].

[3345]1758, DEN 8 MAART, IS OVERLEEDEN DE EERSAME WEYA EVERS, WED. VAN DE OUDERLING ANTONIUS EMMEN IN DE SCHEEMDA.
Wapen: Gedeeld: I links geschuind; II een halve adelaar, vergezeld van boven van een achtpuntige ster.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 314. OMJ.
GDW, blz. 607, nr. [3345].

[3346]IN DEN JARE 1766, DEN 20 SEPTEMBER, IS IN DEN HERE ONTSLAPEN DE EER EN DEUGTSAME JUFVROUW HILLEGYN EMMEN, WEDUWE VAN DEN WELEERWAARDEN HEER JOHANNES PLACIUS, IN LEVEN WAARDIG LEERAAR OP HET ZAND, IN DEN OUDERDOM VAN 54 JAREN EN RUIM 7 MAANDEN EN OP DEN 26 DAARAANVOLGENDE IS HET ONTZIELDE LICHAAM HIER TER RUSTE GELEGT IN VERWAGTINGE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR DEN HERE JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: 1 een arm, komend uit een van de deellijn uitgaande wolk, houdend drie staven, elk van boven eindigend in een lelie; II twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
HIER LEG ICK VAN MYN MAN NA 'T LICHAAM AFGESCHEIDEN / TERWYL WY NA DE ZIEL VEREENIGT. JA WY BEIDEN / MET CHRISTUS ZYN... , TOTDAT WY UIT HET STOF / VERRESEN ZULLEN ZYN VOOR EEUWIG TOT GODS LOF. PAX. VICTORIA.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 309. OMJ. Vergelijk: GDW, nr. 4418.
GDW, blz. 607, nr. [3346].

[3347]PIETER STEVENS WOLTHUIS, GEBOREN DEN .. NOVEMBER 1708 EN OVERLEDEN DEN 5 JUNI 1773, OUD 64 JAAREN EN 3 MAANDEN.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV op een terras een boom; II een omgewend gaand schaap; III een grazend schaap. Hartschild: op een terras een omgewende staande vogel.
GDW, blz. 607, nr. [3347].

[3348]TER GEDAGTENISSE VAN MEJUFFROUW BEERENDYNA WOLTHUIS, IN LEEVEN HUISVROUW VAN WYLEN DEN HEER UBBO EVERS, OVERLEEDEN DEN 27 MAAY 1775 IN DEN OUDERDOM VAN 68 JAAREN EN RUIM 4 MAANDEN NA EEN ECHTVERBINTENIS VAN RUIM 41 JAAREN, EN ALHIER BEGRAAVEN.
Wapen: Gevicrendeeld: I op een terras een boom; II een staand schaap; III een omgewend staand schaap; IV onherkenbaar. Hartschild: een omgewende staande vogel.
GDW, blz. 607, nr. [3348].

[3349]ANNO 1777, DEN 30 APRIL, IS DE DEUGDSAME JUFFROUW JACOBTIEN BOUWENS, HUIVROUW VAN DERCK DE MUINCK ...
Wapen: Doorsneden: A. een omgewende leeuw; B. een wildeman, dragend op dc rechterschouder een knots en in de opgeheven linkerhand een schildje, beladen met een ster.
HET STERFLYK DEEL VAN DEZE VROUW / LIGT HIER BEGRAVEN IN HET STOF / HAAR ZIEL AFVAL ... / HAAR ECHTGENOOT DEEZ SMERT / HET VIERTAL VAN HAAR KINDEREN ... / GODS WEG ZY NOGTANS GOED GEWEEST.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 314. OMJ.608
GDW, blz. 607, nr. [3349].

[3350]1779, DEN 23 AUGUSTY, IS OVERLEEDEN D.E. SWYCKO EMMEN IN HET 74STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, IN LEVEN GELIGEERDE DES KARSPELS EEXTA EN SCHEEMDA.
Wapen: Op een terras twee tegen elkaar klimmende leeuwen. N.B. Onder gras, Vermeld: GSL, blz. 314. OMJ.
GDW, blz. 608, nr. [3350].

[3351]TER GEDAGTENISSE VAN DEN HEER UBBO EVERS, OVERLEEDEN DEN 21 AUGUSTUS 1780 IN DEN OUDERDOM VAN 78 JAEREN EN RUIM 8 MAANDEN EN ALHIER BEGRAAVEN.
Wapen: Gedeeld: I linksgeschuind; II een halve adelaar, vergezeld van boven van een ster.
GDW, blz. 608, nr. [3351].

[3352]1781, DEN 25 APRIL, IS OVERLEDEN DE EERZAME WILLEM OOMKES, GEWEZENE EHEMAN VAN DE DEUGDSAME HEIKE JANS, OUD IN HET 83STE JAAR, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTUS JESUS.
Wapen: Doorsneden: A. op de snijlijn en tussen twee groepen van twee bomen een gebouw met vier puntgevels; B. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie klaverbladen.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 315. OMJ.
GDW, blz. 608, nr. [3352].

[3353]Eppo Dries Hesse, 1733-1782.
N.B. Bij boerderij. Mededeling. Eppo Dries Hesse, overleden Scheemda 28 augustus 1782, echtgenoot van Tjabina Hesse. Zie: DTB, nr. 408.
GDW, blz. 608, nr. [3353].

[3354]ANNO 1785, DEN 2 JULY, OVERLEED DE DEUGTZAAME JUFFER MOEDERDINA DE MUINCK, OUDSTE DOCHTER VAN DEN KERKVOOGD DERK DE MUINCK, OUD 23 JAAREN EN 11 MAANDEN.
Wapen: Een verkorte en verlaagde dwarsbalk, vergezeld van boven van drie ronde voorwerpen naast elkaar.
... / O LEEZER, WAT GY ZYT / LEERT STERVEN IN DEN TYD.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 315. OMJ.
GDW, blz. 608, nr. [3354].

[3355]ANNO 1785, DEN 25 SEPT. OVERLEEDEN DERK DE MUINCK, ERFGEZETEN EN KERKVOOGD VAN SCHEEMDA, OUD 62 JAREN, 5 MAANDEN, 18 DAGEN.
Wapen: Een verkorte en verlaagde dwarsbalk, vergezeld van boven van drie klaverbladen naast elkaar.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 315. OMJ.
GDW, blz. 608, nr. [3355].

[3356]ANNO 1790, DEN 14 MAAY, IS IN OUDERDOM VAN 65 JAREN EN 6 MAANDEN OVERLEDEN DE E. ALBERT EGGES, ZYLVEST DES TERMUNTERZYLVEST ONDER SCHEEMDA.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. een uit de deellijn komende arm, houdend een zwaard schuinlinks; b. drie klaverbladen; II op een gewelfd terras een boom.
... RUST IN ... VAN 'T AARS GEWOEL IN 'T EENZAAM GRAF.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 315. OMJ.
GDW, blz. 608, nr. [3356].

[3357]ANNO 1793, DEN 20 APRIL. IS OVERLEEDEN DE EERZAME BOUWO MARKUS DE MUINCK IN DEN OUDERDOM VAN 37 JAAREN EN 3 WEEKEN.
Wapen: Doorsneden: A. een blok; B. drie klaverbladen, 1 en 2.609
HIER RUST IK VAN MYN BEEZIGHEEDEN / VAN VROUW EN KROOST GEHEEL ONTRUKT / IK BEN INT BLOEVENT AFGESNEEDEN / EN HEB VOOR 'T SWAARD DES DOODS GEBUKT / DE DOOD KLOM OP EEN BANGEN MORGEN / TEN VENSTER IN, EER IK HET WIST / O MENSCH, LEER VOOR U ZIEL TE ZORGEN / EER DAT GY U TE LAAT VERGIST.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 315. OMJ.
GDW, blz. 608, nr. [3357].

[3358]ANNO 1793, DEN 3 OCTOBER, IS DE EERSAME ALBERT EGGES OVERLEEDEN IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 37 JAAR.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. een uit de deellijn komende arm, houdend een zwaard schuinlinks; b. drie klaverbladen; lI op een terras een boom.
HIER RUST ... SCHA ... AL 'T ... EN IK, IK ... DENK BY MYN GRAF OOK AAN DE DOOT / EN SCHIK U TOT DEN JONGSTEN NOOT.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 316. OMJ.
GDW, blz. 609, nr. [3358].

[3358A]ANNO 1793, DEN 22 DECEMBER, IS DE EERBARE ANNA LUIKENS, HUISVROUW VAN WYLEN ALBERT EGGES, IN HET 68E JAAR HARES OUDERDOMS OVERLEDEN.
Wapen: Doorsneden: A. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen; B. op een terras een brouwkuip, waarin twee moutgrepen schuinkruislings.
HIER RUST HET STOFLYK DEEL / VAN HAAR, IN 'T LEVEN VEEL GEACHT / ...
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 311. OMJ.
GDW, blz. 609, nr. [3358A].

[3359]1794, DEN 18 JULY, IS DE EERBARE EESK[E] FREERKS ... VAN DE [E.] ALBERT [EDSK]ES OVERLEDEN IN HET [210 JAAR HAARS OUDERDOMS.
Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I een omgewende leeuw; II huismerk nr. 480; III een halve adelaar; IV drie klaverbladen onder elkaar. Links: Op een terras tussen twee kleine bomen een grote boom.
AL WAS ZY JONG EN TEER BEMIND / VAN NAAST ... ! HAAR ... / NU ... /BEGRAVEN ... / OOK MOEST ... / ... TROUW ...
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 316. OMJ. Elske Freriks, vrouw van Albert Edskes, overleden 8 januari 1794. Zie: DTB, nr. 408.
GDW, blz. 609, nr. [3359].

[3360]Harm Hesse, 1706-1796.
N.B. Bij boerderij. Mededeling. Harm Hesse, overleden Scheemda 19 december 1796, oud 90 jaren en 7 maanden. Zie: DTB, nr. 408.
GDW, blz. 609, nr. [3360].

[3361]TER GEDACHTENIS VAN SYPKO STHEEMAN, IN LEVEN OUDWEDDEMAN DES RECHTSTOELS MIDWOLDA C. ANN. EN OUD-OUDERLING IN DE GEMEENTE J.C. TE SCHEEMDA, OVERLEEDEN IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 92 JAREN DEN 9 AUGS. 1807 EN HIER BEGRAVEN DEN 14 AUGS. 1807 TUSSCHEN ZYNE TWEDE VROUW HAIKE EGGES EN DERDE VROUW ANNA EERLICH, OVERLEDEN IN JULI 1805, ZYNDE DESZELVS 1STE VROUW HINRICA HILLEBRANTS IN APRIL 1740 TE GRONINGEN GESTORVEN EN BEGRAVEN.
Wapen: Op een terras een brouwketel, waarin twee moutgrepen samen in de vorm van een omgekeerde keper, vergezeld van boven van een vijfpuntige ster, waarvan het hart geopend in de vorm van eert omgekeerde regelmatige vijfhoek.
N.B. Anna Eerligh, overleden 8 juli 1804. Zie: DTB, nr. 408.610
GDW, blz. 609, nr. [3361].

[3362]TER GEDACHTENIS VAN MEVROUW EIDINA HESSE, IN LEVEN HUISVROUW VAN DEN HEER U.E.STHEEMAN J.U.D., ADVOCAAT TE SCHEEMDA, OVERLEDEN DEN 29 APRIL 1808 IN DEN OUDERDOM VAN 27 JAREN EN 10 MAANDEN NA EEN ECHTVERBINTENIS VAN EEN JAAR EN DRIE MAANDEN.
Wapen: Gevierendeeld: I twee rozen onder elkaar; II twee wassenaars naast elkaar; III een steigerend paard; IV een omgewende leeuw.
GDW, blz. 610, nr. [3362].

[3363]TER GEDAGTENIS VAN JAN TER HASEBORG, IN LEVEN GEELIGEERDE IN DE SCHEEMDA, GEBOREN DEN 21 AUGUSTUS 1735 EN OVERLEDEN DEN 23 SEPTEMBER 1808.
Wapen: Een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, boven drie en beneden twee kantelen, vergezeld van drie lelin, deels tussen de kantelen.
GDW, blz. 610, nr. [3363].

[3364]TER GEDACHTENIS VAN D.E. LUIKEN EGGES, IN LEVEN ZYLVEST EN KERKVOOGD IN DE EEXTA. GEBOREN DEN 4 MAART 1754 EN OVERLEDEN DEN 20 OCTOBER 1808 IN DEN OUDERDOM VAN 54 JAREN EN RUIM 7 MAANDEN.
Wapen: Gedeeld: 1 doorsneden: a. een uit de deellijn komende arm, houdend een zwaard schuinlinks; b. drie klaverbladen; II op een terras een boom.
IK STORTTE DOOR MYN DOOD IN ROUW / TIEN KINDREN EN EEN LIEVE VROUW / MAAR 'K GING NIET HEEN DAN OP BEVEL / VAN HEM, WIENS WERK IS ALTYD WEL.
N.B. Onder gras. vermeld: GSL, blz. 317. OMJ.
GDW, blz. 610, nr. [3364].

[3365]HEER HARMANNUS HESSE, GEBOREN DEN 9 DECEMBER 1730, OVERLEDEN DEN 9 NOVEMBER 1808.
Wapen: Gevierendeeld: I twee rozen onder elkaar; II twee omgewende wassenaars naast elkaar; III een springend paard; IV een omgewende leeuw.
GDW, blz. 610, nr. [3365].

[3366]TER GEDAGTENIS VAN DE JUFFROUW TRIENTJE LUPKES, IN LEVEN ECHTGENOOTE VAN MONS. OOMKES, IS GEBOREN DEN 9 MAART 1731 EN OVERLEDEN 18 APRIL 1810.
Wapen: Gedeeld: I een tegen een boom klimmend hert en een tegen een schoorsteenhaak klimmende leeuw; II een rechterschuinbalk, vergezeld van twee rozen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 317. Oomke Oomkes, van Scheemda, ondertrouwd Scheemda 25 oktober 1761, gehuwd aldaar, voorwaarden 12 november 1761, Trijntje Lubkes, van Blijham, dochter van wijlen Lubke Tjarks en Lysbet Derks. Zie: DTB, nr. 406, en: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. V z 11. Vergelijk wapen: GDW, nr. 980.
GDW, blz. 610, nr. [3366].

[3367]DE JUFFROUW HEIKA OOMKES, IN LEVEN ECHTGENOOTE VAN MONS. H.K.BUSEMAN, IS GEBOREN DEN 3 DECEMBER 1763 EN OVERLEDEN DEN [2]2 SEPTEMBER 181[1].
Wapen: Doorsneden: A. op de snijlijn en tussen twee groepen van twee bomen een gebouw met vier puntgevels; B. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 317. Aanvullingen uit akte van overlijden.
GDW, blz. 610, nr. [3367].

[3368]ANNO 1731, DEN 7 JANNUARY, IS GEBOREN DEN HEER O. OOMKES EN OVERLEDEN DEN 1 MAART 1814.
Wapen: Doorsneden: A. tussen twee groepen van twee bomen een gebouw met vier puntgevels; B. gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie klaverbladen.611
DEEZ ZARK, O WANDELAAR, BEDEKT HET KIL GEBEENT / VAN EENEN OUDERLIMG UIT JEZUS KERKGEMEENT / ZYN LIEVE VROUW EN KINDREN GINGEN VOOR HEM HEEN / EN LIETEN HEM ZOO TREURIG EENZAAM ZOO ALLEEN / JAREN AGTEREEN BEWEENDE HY HUNNEN DOOD / TOTDAT HEM OOK DE AARD ONTVING IN HAREN SCHOOT.
N.B. Onder gras. Vermeld: GSL, blz. 317. OMJ.
GDW, blz. 610, nr. [3368].

[3368A]Wapen: Gedeeld: I waarschijnlijk twee tegen elkaar klimmende leeuwen, waarvan alleen de linker herkenbaar; II een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 611, nr. [3368A].

[3368B]Wapen: Gedeeld: I drie ronde vruchten met gebladerde stengels; II twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 611, nr. [3368C].

[3368C]TER G ... PIE ...
Wapen: Gedeeld: 1 rechtsgeschuind; II onherkenbaar, misschien een halve adelaar.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 611, nr. [3368C].

[3368D]TER G ,.,
Wapen: Gedeeld: I rechtsgeschuind, beneden in het onderste veld een liggende omgehakte boom met kruin, doch zonder wortels; II een halve adelaar, vergezeld van boven van een ster.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 611, nr. [3368D].

[3368E]Kwartieren: I Een staande omgewende omziende duif. II Onherkenbaar. III Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. IV: Een staande duif.
Beeldhouwwerk: Een op een matras liggende dode, vergezeld aan het voeteneinde van een zandloper.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 611, nr. [3368E].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 16 november 2012
Naar begin van de pagina