Sebaldeburen


ds. SEBALDEBUREN

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gebrandschilderd glas

[3414]Doch in 1616 of 1617 wierd Oldekerk met Sebaldeburen gecombineerd en alhier als hervormde leeraar beroepen Joannes Frederici Hoorneberch, blijkens een glas in de vorige kerk en oude classicale stukken. Hij is in 1622 naar Saaxumhuizen vertrokken.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Nicolaus Westendorp. Eerste leerrede, gehouden in de nieuwe kerk te Sebaldeburen [22 november 1807]. Groningen 1809. Blz. 118. Ds. Joannes Hornenbergius bevestigd Sebaldeburen 9 juni 1617. Zie: RAG, Archief classis Westerkwartier, inv. nr. 2.
GDW, blz. 617, nr. [3414].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Windvaan

[3415]Wapen: Gevierendeeld: I en IV Gruys, doch zonder halve adelaar; II en III Horenken.
N.B. Nog aanwezig ondanks de resolutie van gedeputeerde staten van Stad en Lande 5 februari 1629 om "der provincie wapen [te] laten stellen aen de bossem in de weem, aen de gestoelte in de kercke ende de weerhan op deselve tot Sebaldebuyren met remotie van de voors. [Hillebrant] Gruys wapenen". Zie: RAG, Archieven der staten, inv. nr. 123, blz. 209. Hilbrand Gruys, van Lellens overleden c. 1670, gehuwd Groningen 3 mei 1629 Geertruid Horcnken, overleden na 18 maart 1667. Zie: NLW, 1954, k. 313.
GDW, blz. 617, nr. [3415].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[3416]... CASPAR BOTE ... 1663 ...
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Nicolaus Westendorp. Eerste leerrede, gehouden in de nieuwe kerk te Sebaldeburen [22 november 1807]. Groningen 1809. Blz. 118. Casparus Bote, predikant Sebaldeburen en Oldekerk, overleden 2 maart 1663. Zie: RAG, Archief classis Westerkwartier, inv. nr. 27, blz. 3.
GDW, blz. 617, nr. [3416].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 18 november 2012
Naar begin van de pagina