Sellingen


ax. SELLINGEN (VR 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Kraagstenen

[452]Zes steenhouwersmerken op de kraagstenen van het koor: huismerken nrs. 56-61.
N.B. XVB. Afgebeeld: MON, blz. 199. Zie ook blz. 200 en plaat LXIX. Gewelfschilderingen
GDW, blz. 131, nr. [452].

[453]BRODER JAN VAN AKEN.
Wapen: Huismerk nr. 62.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat LXIX. Ook: LGK, afb. 90.
GDW, blz. 131, nr. [453].

[454]JOHAN[NES] MALER.
Merkteken: De letters V.M., van boven vergezeld van een kruisje.
GDW, blz. 131, nr. [454].

dt. SELLINGEN (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3417]A[DOLPHUS] M[OLANUS], PASTOOR, BOELMAN TER HAAR, JAN TER WALSLAGE, KERKVOOGDEN TOT ZELLINGEN, HEBBENDE TOT DIENST VAN 'T KARSPEL MY DOEN GIETEN 1629. JAN WILLEM [BRANDTS], PASTOR, GEERT POLLINCK EN JAN WALSTER, KERKVOOGDEN 1751. IN HET JAAR 1811, TOEN H. G. LEEMHUIS PREDIKANT, J. D. MEENDERING EN WUBBE WALSLAGE KERKVOOGDEN WAREN, ZYN DE OOREN AAN DEZE KLOK VERNIEUWD DOOR P. J. KRUIPER.
N.B. Sedert 1858 niet meer aanwezig. Vermeld: CVO, alwaar namen van predikanten onvolledig opgenomen en jaartal 16Z9 fout gelezen. Teksten na 1629 later ingehakt.618
GDW, blz. 617, nr. [3417].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3418]A 1738, DEN 1 DESEMBER, HEEFT BRUNE TRENNING DEESE BEEKER AN DE KERKE VAN SELLING VEREERT.
GDW, blz. 618, nr. [3418].

b. Doopbekken

[3419]N.S.P. 1765.
N.B. Koper. Naamletters: Nicolaas Stuivinga, predikant Sellingen 6 juni 1762, Bellingwolde 3 november 1765. Zie: NGP, blz. 184.
GDW, blz. 618, nr. [3419].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 18 november 2012
Naar begin van de pagina