Groningen (Martinikerk), grafzerken


Deze pagina geeft de voorlopige beschrijvingen van de grafzerken (GDW, nrs. 343-359, 1513-1787A en andere nieuw aangetroffen stenen) naar aanleiding van het onderzoek in 2009-2013 door Jaap Beintema en, in de laatste fase, Redmer Alma naar de huidige situatie van de grafzerken in de Martinikerk. De foto´s zijn van de hand van Jaap Beintema. De beschrijving van de overige objecten in de Martinikerk vindt u hier. Dit betreft de nrs. 333-342 en 1494-1512.
Bij iedere teruggevonden grafzerk is een kaartje met de huidige ligging opgenomen. De gedetailleerde plattegrond met de exacte locatie vindt u hier.


GRONINGEN, MARTINIKERK: Grafzerken op GDW-nummer

Inhoud

a. Vóór 1594

b. Grafkelder
c. Grafzerken na 1594
1. Grafschriften
2. Namen met jaartal
3. Namen zonder jaartal
4. Letters
5. Bekende wapens
6. Onbekende wapens
7. Kwartieren
8. Helmtekens
9. Emblemen
10. Huismerken

11. Nieuwe Kerk
12. Niet bekend in GDW
13. Nog niet gevonden in GDW
14. Niet opgenomen in GDW


a. Vóór 1594

[343]ANNO DOMINI 1535 IPSO DIE ALEXII CONFESSORIS MIGRAVIT E VITA MAGNIFICUS, SPECTATEQUE VIRTUTIS MAGISTER EVERHARDUS JARGHES, L. L. DOCTOR, HUIUS ECCLESIE CURATUS ET RECTOR, ANNO EIUS CURE 34 CUIUS OSSA HOC SAXO CLAUDUNTUR. ANIMA EIUS REQUIESCAT IN PACE.
Wapens: Rechts: Jarges. Links: Sickinghe.
N.B. Koper. Grafnummer 32. Tussen wapens open ruimte, ontstaan door uitbreken van, in koper gegoten kelk met ouwel, niet voorkomend op afgietsel in gips, GMG, nr. 431 en op afbeelding daarvan: GSL, blz. 114/115. Afgebeeld: M. van Kruining, red., Ferwactende een frolike operstandinge (Groningen 2012) 18.
N.B. Koper. Grafnummer 32. Tussen wapens open ruimte, ontstaan door uitbreken van, in koper gegoten kelk met ouwel, niet voorkomend op afgietsel in gips, GMG, nr. 431 en op afbeelding daarvan: GSL, blz. 114/115.
GDW, blz. 111, nr. [343].
Ligging: 1101 (Hoogkoor, rij 1, nr. 1).
N.B. Koper. Grafnummer 32. Tussen wapens open ruimte, ontstaan door uitbreken van, in koper gegoten kelk met ouwel, niet voorkomend op afgietsel in gips, GMG, nr. 431 en op afbeelding daarvan: GSL, blz. 114/115.

[344]HIR LICHT SALIGE JO[N]GE JOHA[N] HORNIKE[N], OLDE JOHAN HORNIKE[N]S SO[EN]NE. A° DN[I 1]557.
Wapens: Rechts: Horenken. Links: Van Berum.
N.B. Koper. Grafnummer 19, misschien [Schip] 79: Overste Amstraet, eigenaar ... 1629. Carol Huyn van Amstenrade, tr. Geertruit Horenken, kleindochter van Garbrant Horenken, broer van de overledene. Afgebeeld: GDW, plaat V.
GDW, blz. 111, nr. [344].
Ligging: 1207 (hoogkoor, rij 2, nr. 7).

[345]HIC SITUS EST REGNERUS PRAEDINIUS, IN CHRISTO IESU MORTUUS ANNO SUAE AETATIS QUINQUAGESIMO PRIMO, DOMINI VERO MILLESIMO QUINGENTESIMO QUINQUAGESIMO NONO. DIE XVIII APRILIS.
ΕΣΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΜΟΙ ΧΡΙΣΤΟΣ. SIT IESUS MIHI CHRISTUS. MORS SUPPLICIUM PECCATI. AT PECCAVIMUS AD UNUM OMNES. CAETERUM NEMO MORIETUR, CREDENS IN DEI FILIUM ET HIC OMNIS VIVIT NON SECUNDUM CARNEM, SED SECUNDUM SPIRITUM.
N.B. Koper. Niet meer aanwezig. In 1810 vervangen door GDW, nr. 5165. Vermeld: GVA 1844, blz. 14. Johannes Jacobus Diest Lorgion. Regnerus Praedinius. Groningen 1862.Blz, 109.
GDW, blz. 111, nr. [345].

[346]INT JAER ONS HEREN MVCLXV, DEN 1° MARTII, STERF DEN ERNTPHESTE HERSCUP SASKER VAN HER[INGA] ...
Wapens: Rechts: twee wapens onder één helm: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een roos, een lelie en een roos onder elkaar [Van Heringa]. Links: Gedeeld: I een halve adelaar, II doorsneden: a. een ster; b. twee klaverbladen naast elkaar [Rinia]. Helmteken: twee struisveren, waartussen een uitkomende vrouw, met de rechterhand de rok iets opnemend, en in de opgeheven linkerhand een puntige stok, gestoken door een kluwen garen [?, of een grote bloem].
Links: twee wapens onder één helm: Rechts: Een dubbele adelaar [Aebinga]. Links: Gedeeld: I een halve adelaar, II een gekroonde gotische letter A. Helmteken: een uitkomende adelaarskop.
Kwartieren, telkens twee wapens onder één helm:
I. Rechts: Van Heringa, als boven. Links: Gedeeld: I een halve adelaar, II doorsneden, misschien door een dwarsbalk, a. onherkenbaar; b. drie sterren. Helmteken: Van Heringa, als boven.112
II. Rechts: Aebinga, als boven. Links: Gedeeld : I een halve adelaar, II een kam met een dubbele rij tanden, vergezeld van drie ruiten [Camminga [4]]. Helmteken: onherkenbaar, alleen de staart van een adelaar zichtbaar.
III. Rechts: Gedeeld: I onherkenbaar, II doorsneden: a. linksboven een ster [Rinia, als boven]. Links: onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende leeuw.
IV. Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een gekroonde gotische letter A. Links: Een hartschild, zoomswijs vergezeld van acht rozen. Helmteken: een vlucht.
N.B. Grafnummer [Koor] 18. Gherdt van Isselmuden, eigenaar ... 1629. Grafboek. Geert van Isselmuden, tr. Groningen 19 sept. 1624 Anna van Isselmuden, kleindochter van Sasscher van Heringa en Hille Aebinga. Kwartieren van Sasscher van Heringa, burgemeester van Groningen, en Hille Aebinga, gehuwd 1532. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer. Charters van den hove 9, nr. 752d. Ook: M. de Haan Hettema en A. van Halmael Jr. Stamboek van den frieschen vroegeren en lateren adel. I. Leeuwarden 1846. Blz. 81, 79.
GDW, blz. 111, nr. [346].
Ligging: 1105 (Hoogkoor, rij 1, nr. 5).

[347]IC[I REST] LA NOBLE ET HONESTE DAME ANNA DE LIGNE DICTE DE BARBANSSON, FEMME DU NOBLE ET HONESTE JOHAN DE BALLEN ....65.
Wapens: Rechts: Van Ballen. Links: De Ligne de Barbançon. Helmteken: Van Ballen.
Kwartieren: 1. Rechts: Van Ballen. Links: Een uit de linkerschildrand komende arm, houdend drie rozen aan stengels [Sappens of Sappema?]. Helmteken: onherkenbaar, echter nog twee pootjes van een dier zichtbaar.
II. Rechts: De Ligne de Barbançon. Links: Drie antieke molenijzers. [Montfoort?]. Helmteken: De Ligne de Barbançon.
III. Rechts: Ulger. Links: Gedeeld: I. een halve adelaar; II. onherkenbaar. Helmteken: Ulger.
IV. Rechts: Drie klaverbladen. Links: Drie staande cilindervormige voorwerpen, misschien een ronde toren, met een smallere ronde bovenverdieping, waarop een kegelvormige spits. Helmteken: een in de wrong zittende haan.
Signatuur: Tussen de letters B.I... het jaartal 15...
N.B. Grafnummer [Koor] 21. Afgebeeld: J. Belonje. Steenen charters. 3. druk. Amsterdam 1943. Afb. 27. Anna de Ligne, overleden 1565 na testament 5 september 1565, gehuwd, voorwaarden 7 november 1564, Johan van Ballen. Zie: RAG, Register Feith 1608, nr. 69. Overluid als Derrick van Ballens soensfrouwe, 1565. Zie: De wapenheraut, 1913, blz. 213. 'Jan van Ballen, des graven van Arnbergs swager van bastardien her'. Zie: H. O. Feith. Werken van den ommelander edelman Johan Rengers van ten Post. 2. deel. Groningen 1852. Blz. 186. Zwager in betekenis van schoonzoon. Een andere bastaarddochter van Johan de Ligne: It beaken, 1969, blz. 167, nr. 57. Kwartier met drie antieke molenijzers misschien Montfoort. Zie: Jaarboek van het centraal bureau voor genealogie, 1949, blz. 152/153. Ook: A. ten Bruggencate. Heraldische gids van de Goudse glazen. 1949. Blz. 28/29.
GDW, blz. 112, nr. [347].
Ligging: 1304 (Hoogkoor, rij 3, nr. 4).

[348]Anno 1569, op den 18 october stilo vetero, stierf juf. Anne Lewens, en is begraeven in S. Maertenskerck.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 90.
GDW, blz. 112, nr. [348].

[349]INGENIUM SORTITA FAELIX AST DEBILE CORPUSCULUM: LITERULIS VIRGO A TENERIS ANIMUM INBUTA BONIS: PIETATE SEDULITATE AC MORUM PRAESTANS GRATIA: SARA HIC ALTINGA SUUM EXPECTAT SOLAMEN IESUM MENSES NATA IIII DIES ET ANNOS XVII.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: W. J. Formsma en R. van Roijen. Diarium van Egbert Alting 1553-1594. 's-Gravenhage 1964. Blz. 318 en VIII. Sara Alting, dochter van Egbert Alting, geboren 18 juli 1558, overleed 4 december 1575. De vader herdenkt haar sterfdag met soortgelijke grafschriften, blz. 541, 542, 618.113
GDW, blz. 112, nr. [349].

[350]NAM QUO NATUS IOACHIM - QUI PATRI PRIMOGENITUS - OCCIDIT MOX UNICA, PROH VIDUO, FILIOLA. 1556. DIE UTRUMQUE BARBARAE. 1575.
ALEIDIS ET QUO CONIUNX, IPSI CHARISSIMA NUPSIT: / SARULA HEU MATRIS, CONDITUR AD PEDES, TUMULO. 1555. CONCEPTIONIS UTRUMQUE VIRGINIS. 1575 / INGENIUM SORTITA FAELIX: AST DEBILE CORPUSCULUM. / LITERULIS VIRGO A TENERIS, ANIMUM IMBUTA BONIS / SEDULA: TUM PIETATE, AC MORUM PRAESTANS GRATIA: / PERTULIT ACERBAM O, SARA, MORTEM: SED VITAM REDDIT IHESUS. / MENSES NATA IV DIES ET ANNOS XVII / P. F. P. V. ALTING.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: W. J. Formsma en R. van Roijen. Diarium van Egbert Alting, 1553-1594. 's-Gravenhage 1964. Blz. 541.
GDW, blz. 113, nr. [350].

[351]AN° [1]57., DE 12 OCTOBRIS TO 2 URE, STARF D ...
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II onherkenbaar. Links: De Vos van Steenwijk .
Kwartieren: I drie adelaren. II drie struisveren naast elkaar; III slechts zichtbaar twee smalle verticale lijntjes onderin het schild; IV onherkenbaar.
N.B. Grafnummer [Schip] 160. Wapen De Vos van Steenwijk komt o.a. overeen met dat van Hiddingh. Tweede kwartier, met drie struisveren, kan zijn van Oving. Zie: RAG, Register Feith 1491, nr. 6.
Ligging: 8206 (Kooromgang noordoost, rij 2, nr. 6).

[352]A° DNI 1579, DEN 2 ... STERF ...
Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende draak met opgeheven vlucht, elke vleugel beladen met een schuinbalk, samen kepervormig, elke schuinbalk beladen met drie rechtopstaande vissen [Clant].
Kwartieren: I onherkenbaar, II Ulger, III en IV afwezig.
N.B. Een kandidaat voor een (vrouw van een) Clant, met een (voor)moeder Ulger, overleden in 1579, is Liefke Horenken, vrouw van Harmen Clant en kleindochter van Evert Horenken en Jeye Ulger.
GDW, blz. 113, nr. [351].
Ligging: Zuidertransept, nr. 18 (1964) ; 8310 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 10).

[353]ANNO 1581, DEN 7 APRILIS, IS DE ERENTFESTEN ERBARE WILLUM VAN BERUM IN DEN HERE GERUST.
Wapens: Rechts: Van Berum. Helmteken: een vlucht, waartussen een heraldieke roos. Links: Ubbena, doch zonder snijlijn. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Grafnummer [Koor] 5. Thans onzichtbaar onder orgel, behoudens grafnummer en tekst '581 DEN'..
N.B. Grafnummer 5.
GDW, blz. 113, nr. [353].
Ligging: 2403 (Laagkoor, rij 4, nr. 3).

[354]... 1581, DEN 10 AUGUSTI IS IN DEN HEREN GERUSTET ...
Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Gedeeld: I onherkenbaar; II Rechts geschuinbalkt en rozen tussen de schuinbalken, moeilijk herkenbaar.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1681A.
GDW, blz. 113, nr. [354].
Ligging: Niet aangetroffen.

[-]Zie: GDW, nr. 1518.
GDW, blz. 113, nr. [-].
Ligging: Niet aangetroffen.

[355]XXIII IULII MDLXXXII IOHANNES ALTING LXIII AGENS ANNOS AVITIS HEU MARTE PULSUS EELDA, SEDIBUS NUNC AT PER CHRISTUM FRUITURUS PACE, HAC REQUIESCIT HUMO.
N.B. Niet meer aanwezig. Eertijds 'in den ommetranss int noorden van den vunte neffens de voet van St. Joannisaltaer'. Vermeld: W. J. Formsma en R. van Roijen. Diarium van Egbert Alting 1553-1594. 's-Gravenhage 1964. Blz. 564.
GDW, blz. 113, nr. [355].

[-]Arentien van Woltinghe, overleden 10 juli 1588. Zie: GDW, nr. 1527.
GDW, blz. 114, nr. [-].
Ligging: 7104 (Kooromgang zuidoost, rij 1, nr. 4).

[356]ANNO 1586, DEN 11 APRILIS, IS IN DEN HEREN GERUSTET DIE EDELE EHR UND DOEGENTRYCKE FROWE HABBETYN ROLTEMANS, DE EDELE EHRNVESTE MELLO CONDERS HUSFROWE.
Wapen en helmteken: Rolteman.114
N.B. Grafnummer [Schip] 363. Hierbij: GDW, nr. 356B, 356C, 1684B en 1684C.
GDW, blz. 113, nr. [356], waar de overige nummers niet vermeld worden ('Overige teksten en wapens onherkenbaar').
Ligging: 3314 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 14).

[356A]Wapens: Rechts: Horenken. Links: Schaffer. Helmteken: Horenken.
N.B. Grafnummer 25. Wapens nauwelijks herkenbaar. Johan Horenken, overleden 19 juni 1586, gehuwd voor 1552 Ave Schaffer. Zie: NLW, 1954, k. 304.
GDW, blz. 114, nr. [356A].
Ligging: 2104 (Laagkoor, rij 1, nr. 4).

[A356B]Tweede wapen: onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende bok [Coenders [1]]
N.B. Grafnummer [Schip] 363. Hierbij: GDW, 356. Wellicht Mello Coenders, overleden 11 april 1619.
Niet in GDW. Zie: GDW, blz. 113, nr. [356], waar dit wapen niet vermeld wordt 'Overige teksten en wapens onherkenbaar'.
Ligging: 3314 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 14).

[A356C]Derde wapen: onherkenbaar. Helmteken: een uitkomend dier (leeuw?) [Lewe?]
N.B. Grafnummer [Schip] 363. Hierbij: GDW, 356. Wellicht Alijt Lewe, vrouw van Mello Coenders, ? 1615.
Niet in GDW. Zie: GDW, blz. 113, nr. [356], waar dit wapen niet vermeld wordt ('Overige teksten en wapens onherkenbaar').
Ligging: 3314 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 14).

[357]HIER LECHT BEGRAVEN DE ERB. PETER VAN DEEST, DE IN DEN HEER VERSTORVEN IS DEN 7 DACH FEBRUARY 1593.
Huismerk nr. 41.
N.B. Grafnummer [Schip] 12, later [?] 130.
GDW, blz. 114, nr. [357].
Ligging: Akerk (nr. 6).

[357A]Wapens: Rechts: Allersma. Links: Een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van boven van een ster. Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1665A. Vergelijk: GDW, nr. 309.
GDW, blz. 114, nr. [357A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[357B]Wapens: Rechts: Broersema. Links: Eelts. Helmteken: Broersema.
N.B. Grafnummer [Schip] 62. Coppen Albert Jarges, eigenaar ... 1629. Grafboek. Coppen Albert Jarges, zoon van Albert Jarges en Wytie Broersema, dochter van Date Broersema, gehuwd voor 9 mei 1554 dochter van Michiel Eelts. Zie: NLW, 1940, k. 286.
GDW, blz. 114, nr. [357B].
Ligging: Niet aangetroffen.

[358]Wapens: Rechts: Jarges. Links: Heeralma. Helmteken: Jarges [1].
N.B. Grafnummer [Schip] 61. Coppen Albert Jarges, eigenaar ... 1629. Grafboek.
GDW, blz. 114, nr. [358].
Ligging: 4107 (Transept noordzijde, rij 1, nr. 7).

[359]Wapen, vergezeld van de letters P.H.: Onherkenbaar. Hierbij: Huismerk nr. 923.
GDW, blz. 114, nr. [359].
Ligging: Niet aangetroffen.

5. Gedenktekenen

b. Grafkelder

[1513]DIT IS DE INGANCK VAN DE E. E. EGBERT ALBERDA KELDER.
N.B. Grafnummer 44.
GDW, blz. 311, nr. [1513].
Ligging: 3118 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 18).


c. Grafzerken

1. Grafschriften

[1514]ANNO 1597, DEN 9 NOVEMBRIS, IS IM HEREN CHRISTO GERUST M ... IOAPETA KASSEN ACKEMA, J.D.
Wapens: Rechts: Twee tegen elkaar springende beren. Links: Onherkenbaar. Helmteken:312 een uitkomende omhoogziende man met baard, het hoofdhaar in een lange vlecht, de armen opgeheven en met een van de gordel uitgaand lint.
N.B. Grafnummer 14 of 141 (aldus GDW), doch wellicht bedoeld [Schip] 147: Sys Ackema, eigenaar 1629. Grafboek. Naam overledene ten rechte: Elisabeth Cassens, weduwe van Rembertus Ackema.
GDW, blz. 311, nr. [1514].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1514A]Wapens: Rechts: Twee tegen elkaar springende beren [Ackema]. Links: Onherkenbaar. Helmteken: een uitkomend aanziend mens met opgeheven armen, het hoofdhaar in een lange vlecht, gedragen over de rechterarm, en een van de gordel uitgaand lint, gedragen over de linkerarm.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1514.
GDW, blz. 312, nr. [1514A].
Ligging: 9011 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 11).

[1515]ANNO 1602, DEN 29 DECEMB., IS IM HEREN ENTSLAPEN DE EDELE UNDE EHRENRYKE FROWE EYLCKE ONSTA, DOCHTER TOE SAWERT, WEDWE CONDERS VAN HELPEN, DER GODT GENEDICH SI.
Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I Onsta; II Rengers [1]; III Jarges; IV Laer [2, doch I en II verwisseld]. Links: Gevierendeeld: I Tamminga; II Coenders [1]; III twee tegen elkaar klimmende leeuwen op een veld bezaaid met blokjes [Asinga]; IV Lewe. Helmteken : Onsta.
Wapens in de hoeken: I, III en IV geheel onherkenbaar; II herkenbaar de bovenste helft van een adelaar.
N.B. Grafnummer [Koor] 8. Hierbij: GDW, nr. 1561. Weduwe van Berent Coenders van Helpen. Zie: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1963, blz. 186.
GDW, blz. 312, nr. [1515] waar het derde kwartier van het linkerwapen ten onrechte als Coenders [1] wordt geïdentificeerd.
Ligging: 2303 (Laagkoor, rij 3, nr. 3).

[1516]ANNO 1604, DEN 3 MAY, IS DE VEEL ED. EERENTR. VROU WILLEM MULART, WEDUWE VAN WYLEN DE ED. EER. EVERT LEWE. HOVELINCK IN DE MERNA, ENDE DE ED. EER. JOHAN VAN BALLEN, BURGERMESTER DESER STADT, CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ENTSLAEPEN.
Kwartieren:
MULARTLAER [3]
ISELMUIDENOLDENEEL
VOSTER BRUGGEN
HONTOHESCHARPENSELL [2]

Kwartieren van Evert Lewe, zonder tekst:
LEWEADDINGA
SCHAFFERDEEMA
TEN GRAVETEDEMA
ALBERDAFRAGYMA
N.B. Grafnummers [Koor] 29 en [Koor] 30. J. Jost Leuwe op Klinckenborgh en vrouw Pyternella Conders 'voor desen kelder betalt', eigenaar 1655. Grafboek. Afgebeeld: GDW, plaat XII, en M. van Kruining, red., Ferwactende een frolike operstandinge (Groningen 2012) 18. Met DEEMA is Van Dedem, met FRAGYMA Fraeylema bedoeld.
N.B. Grafnummers [Koor] 29 en [Koor] 30. J. Jost Leuwe op Klinckenborgh en vrouw Pyternella Conders 'voor desen kelder betalt', eigenaar 1655. Grafboek. Afgebeeld: GDW, plaat XII. Met DEEMA is Van Dedem, met FRAGYMA Fraeylema bedoeld.
GDW, blz. 312, nr. [1516].
Ligging: 1103 (Hoogkoor, rij 1, nr. 3).

[1517]D.O.M.S. AVE, SPECTATOR ET COGNOSCE, AC SIMUL HUMANAM SORTEM CONSIDERA. EGBERTUS ALBERDA, REGNERI ALB. MULTOTIES CONSULIS FILIUS, GENERE NOBILISSIMUS, INGENIO, ERUDITIONE, VIRTUTE, RERUM USU MAXIMUS, HONORE ET DIGNITATE AMPLISS. CIVITATIS HUIUS CONSUL DESIGNATUS, IN ILLUSTRI ET PRINCIPIB. AC REGIB. VENERABILI COLLEGIO GENERALIUM ORD. FAEDERATORUM, LIBERTATIS VINDICUM PER ANNOS CONTINUOS VII MENS. VI ASSESSOR PRUDENTISSIMUS ET DIGNISSIMUS, LEGATIONIBUS SPLENDIDISS. COLLEGII EIUSDEM NOMINE PLURIES CUM LAUDE DEFUNCTUS. VIR ANIMO PARITER ET CORPORE EGREGIUS, IN MEDIO ACTIONUM MAGNARUM CURSU EX HAC VITA ABREPTUS, HOC LOCO EXUVIAS SUAS LAETAM RESURRECTIONEM EXSPECTANTES DEPOSUIT, CUI SECUNDA CONIUX FAEMINA NOBILISS. ET LECTISS. GEBCA BENINGA, GRIMERSHEMIA SNELGERI BEN. FILIA AMORIS ERGO H.M. POSUIT. OBIIT IN PATRIA ANNO CHRISTIANO MDCIIII, DIE XVI SEPT. CUM VIXISSET IN TERRA313 ANNOS XLII MENS. V, DIES XXIIII. IN CONIUGIO PRIORE ANNOS III. DIES VI, IN POSTERIORE ANNO I, MENS. VII, DIEM I.
Wapen en helmteken: Alberda.
Kwartieren
ALBERDACONDERS [1]
CONDERS [1]GAIKINGA
ROLTEMANSSCHAFFER
HUINGAMEININGA
N.B. Grafnummer [Koor] 37. Reyndt Alberda, eigenaar ... 1629. Grafboek
GDW, blz. 312, nr. [1517].
Ligging: 1201 (Hoogkoor, rij 2, nr. 1).

[1518]ANNO 1582, DEN 18 MAY, IS IN DEN HEREN GERUSTET DE ERENTFESTE BORGERMESTER DERCK ROBERTS. DEN 20 MAY 1607 VROU ALEIT ROBERS, SYN L. HUISFROU.
Wapens: Rechts: Drie elkaar in het schildhart rakende vleugels, gaffelsgewijs, de bovenste een vlucht vormend. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen.
VITA NOBIS CHRISTUS ET MORS LUCRUM.
N.B. Grafnummer [Omgang] 89 (Er lijkt te staan '8 91'). Derck Roebers, eigenaar ... 1631. Grafboek.
GDW, blz. 313, nr. [1518].
Ligging: 7402 (Kooromgang zuidoost, rij 4, nr. 2).

[1519]Anno 1609 is zeer christelyck gestorven jonker Tammo Conders en leyt begraven in de ommeganck van het coer van S. Maertenskerck.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 19.
GDW, blz. 313, nr. [1519].

[1520]Aº 1610, DEN 17 SEPTEMB., IS DE EEDEL DEUCHSAME VROU HILLE RIPPERDA, ELIKE HUYSFROU DES ED. ERENTFESTEN REINER ALBERDA, IN DEN HEERE GERUST. OMNEM CREDE DIEM TIBI DILUXISSE SUPREMUM.
Kwartieren, waarvan de beide bovenste onder één helm. Helmteken: Ripperda.
RIPPERDATAMMINGA
VAN EWSUM [1]SCHAFFER
RASQUERTWapen: Doorsneden: A. een uitkomende leeuw. B. drie rozen [Hubbeldinge?]
SCHAFFERTEN GRAVE
N.B. Hierbij: GDW, nrs. 1525 en 1666. Nier meer aanwezig. Vermeld: EVC, blz. 21 verso. Tekenaar begreep wapen Schaffer waarschijnlijk niet en geeft daarvoor ten onrechte een klimmende gevleugelde draak met vier poten.
GDW, blz. 313, nr. [1520].

[1521]OBIIT IOANNES A KORNPUT, IOAN. F., ANNO AE. LXIX, DOMINI SERVAT. MDCXI, DIE SEPT. XVII. POSTQUAM ANNOS XLIII PRO BELGIO CONTRA PHILIP. II, HISPANIARUM REGEM, FORTITER PUGNASSET.
IOANNIS A KORNPUT EPITAPHIUM. INTREPIDUS MILES, DUX BELLI PROVIDUS, ALTER VITRUVIUS. PARVO HOC CONTEGITUR TUMULO. MEMORIAE AMICI LUSIT PETRUS PAPPUS A TRATZBERG.
Wapen: Op een gewelfd terras een gekroonde stappende haan vergezeld van drie met de korte zijde uit de bovenrand van het schild komende blokken. Helmteken: een uitkomende gekroonde hanekop.
Wapens in de hoeken: I een keper, vergezeld aan beide zijden van vijf speren, rechtop naast elkaar, de middelste het langst en de overigen naar de zijkanten aflopend. de keper vergezeld van onderen van uit golvend water oprijzend riet. II Een gekroonde liggende leeuw. III Een verkort schuinkruis, bedekt met een geopende ruit, waarvan de opening gelijk is aan het hart van het kruis. IV Doorsneden: A. twee palen; B. effen.
N.B. Grafnummer [Koor] 39. Tekening: RAG, Archief Feith [1925], inv. nr. 22, omslag Ebbinge Wubben.314 Tevens tekening in Coll. Bodel Nijenhuis (zie www.geheugenvannederland.nl) (hieronder afgebeeld).
GDW, blz. 313, nr. [1521].
Ligging: 1306 (Hoogkoor, rij 3, nr. 6).

[1522]A° X[VI]CXII, DEN XII MAY, IS IN DEN HEREN CHRISTELICKE ENTSLAPEN DE DUEGETSAME LAMME SUIRINGES, DE HUISFROU VAN DEN ERB. RAETSHEER REINER FRIX, VERWACHTEND EEN SALIGE END VROLICKE OPERSTANDING IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een roos, vergezeld van drie bladeren, rechtop; II in de rechterhelft van het veld vijf aanstotende ruiten onder elkaar, en een iets gebogen hoorn, komend aan de linkerbovenzijde uit de vierde ruit van boven. Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Grafnummer [Omgang] 66. Erfgenamen van Reyner Frickx, eigenaar ... 1629. Grafboek. In plaats van hoorn elders een hond. Vergelijk: GDW, nr. 3040. Pendant bij GDW, nr. 1529.
GDW, blz. 314, nr. [1522].
Ligging: 6601 (Kooromgang zuidwest, rij 6, nr. 1).

[1523]ANNO 1613, DEN 28 JULY, IS IN DEN HEREN GERUST M. LAMBERT STORCK, BERBEER, WIENS SELE GODT GENEDICH SI.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 222; II doorsneden: a. een geopende schaar; b. een geopend scheermes, schuinlinks.
N.B. Grafnummer 144. GMG.
GDW, blz. 314, nr. [1523].
Ligging: Groninger Museum.

[1524]D.O.M.S. VIRO NOBILISS. D. HILDEBRANDO ROLTEMAN PATRE ALBERTO, AVO HILDEBRANDO, UTROQUE IN CANOS USQUE ANNOS OLIM HUIUS URBIS CONSULE NATO, QUI BIS DOMINANTIBUS HIC HISPANICIS RELIGIONIS ERGO EXILIUM PERPESSUS, POST PATRIA LIBERTATI RESTITUA ANNO MDXCIV REIPUB. CLAVO ADMOTUS, NUNC IN CAMERA PROVINCIALI IUDEX INTEGERRIMUS, NUNC IN CIVITATE GRONINGANA CONSUL PRUDENTISSIMUS ALTERNIS BIENNIIS, QUOAD VIXIT CUM INSIGNI LAUDE SEDIT. LIBERI SUPERSTITES MOESTI PARENTI SUO SUAVISSIMO HOC MONUMENTUM SUB QUO EXUVIAE EIUS CONDITAE GLORIOSAM RESURRECTIONEM EXPECTANTES, PONI CURAVERUNT. VIXIT ANNOS LXXV, MEN. IX, DIES V. NATUS ANNO MDXXXIX I AUG., DENATUS MDCXV DIE VI MAII. ALBERTUS HOOFTMAN FECIT. Kwartieren:
Wapen en helmteken: Roltman. RIPPERDATAMMINGA
VAN EWSUM [1]SCHAFFER
RASQUERTWapen: Doorsneden: A. een uitkomende leeuw. B. drie rozen [Hubbeldinge?]
SCHAFFERTEN GRAVE
ROLTEMANKOENING
JARGHESRIDDER
JENSEMATHEDEMA
HUINGA MEPSCHE
N.B. Niet meer aanwezig. Tekening: RAG, Genealogische verzameling nr. 306, blz. 21/22.
GDW, blz. 314, nr. [1524].

[1525]A° 1615, DEN 4 NOVEMBRIS, IS IN DEN HEERE GERUST D'EEDELE ERENTFESTE BURGEMESTER ALBERT JARGHES, S. ALBERT JARGHES SOENE, WIENS STELE GOD GENADICH SI. EX CANDIDO.
Wapens: Rechts: Jarges. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II een omgewende wassenaar [Unia 1?]. Helmteken: Jarges [1].
N.B. Zie: GDW, nr. 1520.
GDW, blz. 314, nr. [1525].

[1526]Anno 1615 is gestorven jonker Rempt Mepsche en begraeven in S. Maertenskerck tot Groningen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 128. Vergelijk: GDW, nr. 1671C.
GDW, blz. 314, nr. [1526].

[1527]A° DOMINI 1616, DEN 3 AUGUSTI, STERF DEN ERENTFESTEN JOHAN VAN DEEST, MEDE HOEVETMAN ENDE RENTMESTER DER STADT GRONINGEN END OMBLANDEN.
A° 1588, DEN 10 JULY, STERF DE ED. ERENTRICKE JUFFER ARENTIEN VAN WOLTINGHE, SIN LIEVE HUISFROUW.315
Wapen: Gevierendeeld: I Van Deest; II een beurtelings gekanteelde dwarsbalk; III een omgewende leeuw; IV twee dwarsbalken. Helmteken: Van Deest.
Kwartieren: Rechts: I Een omgewende leeuw. II Gedeeld: 1 een halve adelaar; 2 drie leliën. III Een omgewende staande vogel. IV Een ring, vergezeld van drie met de voet naar het schildhart gerichte leliën.
Links: I Drie kepers. II Een springende wolf, vergezeld in het schildhoofd van drie leliën naast elkaar. III Een keper, vergezeld van boven van twee geknotte vogels. IV Twee iets gebogen ruige voorwerpen, schuinkruislings.
ANTIQUA INTEGRITAS PRUDENS ... CANDIDA ... CUR VESTRUM GELIDA HAC DEPOSUIS TE ... MO SCILICET HEU RAPIDO V ... SOLA TENET VIRTUS ... SSCIA ... TOR.
N.B. Grafnummer 5?6?. Rentmeester van Groningen. Zie: RAG, Regeringsboek. NLW, 1941, k. 331. Afgebeeld: C.H. Peters. Oud Groningen. Stad en Lande (Groningen 1921) 189, en M. van Kruining, red., Ferwactende een frolike operstandinge (Groningen 2012) 26. Tekenaar was iets te vrijmoedig. Vergelijk GDW, nr. 1528A.
N.B. Rentmeester van Groningen. Zie: RAG, Regeringsboek. NLW, 1941, k. 331. Afgebeeld: C. H. Peters. Oud Groningen. Stad en Lande. Groningen 1921. Blz. 189. Tekenaar was iets te vrijmoedig. Vergelijk GDW, nr. 1528A.
GDW, blz. 314, nr. [1527].
Ligging: 7104 (Kooromgang zuidoost, rij 1, nr. 4).

[1528]EPITAPHIUM FRIDERICI CONDERI AB HELPEN D.O.M.S. CLARISS. MEMORIAE D. FRIDERICI CONDERS, TOPARCHAE IN FRAEM ET HUYSINGA, VIRI NOBILISSIMI OPT. MAX. QUI IUNIOR CUM ESSET, MORES HOMINUM MULTORUM VIDIT ET URBES, BIS DEINDE CUM PARENTE, FRATRIBUS ET PROPINQUIS RELIGIONIS ERGO SUB DOMINATU HISPANICO EXILIUM DIUTURNUM PERPESSUS, CUM TANDEM A SECUNDO EXILIO IN PATRIAM REVERTISSET, AD REIP. CLAVUM SEDIT PER ANNOS CONTINUOS 24, IUDEX IN CAMERA PROVINCIALI INTEGERRIMUS, DEPUTATUS ORDINUM IN COLLEGIO FIDELISSIMUS, CONSUL IN CIVITATE GRONING. PRUDENTISSIMUS, ACADEMIAE CURATOR VIGILANTISSIMUS, OB SINGULAREM PIETATEM ET VIRTUTEM CUM RARA MORUM GRAVITATE CONIUNCTAM MERITO SUSPICIENDUS, PLACIDA DEMUM MORTE IN CONSULATU ET ACADEMIAE CURATIONE DEFUNCTUS HEIC CORPORE QUIESCIT. HILLA CATERIA CONIUX VIDUA ET TRES FRATRES H.M.P. VIXIT IN TERRIS ANNOS 77, MENSES 4, DIES 18, NATUS ANNO AERAE NOSTRAE 1541, DIE 5 FEBR., DENATUS 1618, DIE 23 IUNII, SEPULTUS EST GRONINGAE IN TEMPLO MARTINIANO IN OBITUM FREDERICI CONDERI AB HELPEN. VIXIT, DUM VIXIT, PATRIAE IAM POSSIDET AMPLA PRAEMIA, NAM COELI REGNA BEATA TENET.
Wapen en helmteken: Coenders [1]. Kwartieren:
CONDERS [1]GAIKINGA
SCHAFFERMEININGA
LEUWECATER
TEN GRAVE[BROERSEMA]
N.B. Grafnummer [Koor] 19. Tekst niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 12. Vervangen door: GDW, nr. 1564. Wapen Broersema: een dubbele adelaar, vergezeld tussen de koppen van een roos in plaats van een ster.
GDW, blz. 315, nr. [1528].
Ligging: 1301 (Hoogkoor, rij 3, nr. 1).

[1528A]A° DOMINI 1618, 13 NOVEMB., OB[IIT] NOBILIS DN. CHRISTOPHORUS [VAN] DEEST. REQUESCAT IN PACE. HO ... RI
Wapens en kwartieren, voor zover herkenbaar, als GDW, nr. 1527.
Embleem: twee engeltjes, ieder houdend een schrijfveer.
GDW, blz. 315, nr. [1528A].
Ligging: Akerk (nr. 1).

[1529]ANNO XVICXIX, DEN XVI DECEMBRIS, IS IN DEN HEEREN CHRISTELICKEN GESTORVEN DE ERB. REINER FRIX, RAEDTSHEER VAN DESER STADT, VERWACHTENDE EEN SALIGE ENDE FROLICKE OPERSTANDING IN CHRISTO.316
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen; b. een lelie. Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Grafnummer [Omgang] 65. Erfgenamen van Reyner Frickx, eigenaar ... 1629. Grafboek. Pendant bij GDW, nr. 1522.
GDW, blz. 315, nr. [1529].
Ligging: 6801 (Kooromgang zuidwest, rij 8, nr. 1).

[1530]ANNO 1620, DEN 8 AUGUSTO, IS IN DEN HEEREN GERUISTET DEN EERBAREN RAETSHEER WOLTER LUITYENS, VERWACHTEN EEN VROLICKE OPEERSTANDYNGE IN CHRYSTO.
Wapen: Een omgewend paaslam, dragend een kruis, waaraan een ingehoekte banier. Helmteken: een vlucht.
ICK WEET, DAT MYN VERLOSSER LEEFT, DIE MY VOER DEN DOOT HET LEVENE GEEFT.
N.B. Grafnummer [Schip] 50. Erfgenamen van Wolter Luitjens, eigenaren ... 1661. Grafboek. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5689 (ca. 1970).
GDW, blz. 316, nr. [1530].
Ligging: V25 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 25) (ca. 1970); 3108 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 8) (2013).

[1531]A° 1627, DEN 24 FEBR., STERF DE EDELE MANHAFTE JONCKER DOEDE HUNINGA VAN OOSTWOLT, CAPITEIN DES NASSAUSCHEN REGIMENTS.
Kwartieren:
Rechts: Huninga. Links: Tiddinga. Helmteken: Huninga. II. Rechts: Engelkens. Links: Prenger. Helmteken: Engelkens. III. Rechts: Bunninga. Links: Gockinga [1]. Helmteken: Bunninga. IV. Rechts: Bunninga. Links: Poptada. Helmteken: Bunninga.
N.B. Grafnummer [Schip] 81. vrouw Justyna Gayckinga, weeduwe Huininga, eigenaar ... 1650. Grafboek. Laatste cijfer van jaartal lijkt op een 1, doch is een 7. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5700 (ca. 1970).
GDW, blz. 316, nr. [1531].
Ligging: V34 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 34) (ca. 1970) ; 3214 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 14) (2013).

[1532]ANNO 1621, DEN 8 SEPTEMBRIS, IS IN DEN HEREN GERUSTET DIE EDELE ERENTRIKE FROU MARGRETA HOORENKENS ANDERS ... OEP.
Wapens: Rechts: Horenken. Links: Gysens. Helmteken: Horenken.
Wapens in de hoeken: I Volens. lI drie onherkenbare figuren [hoge mutsen?]. III drie rozen. IV afwezig.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 3311.
GDW, blz. 316, nr. [1532].
Ligging: 7405 (Kooromgang zuidoost, rij 4, nr. 5).

[1533]Anno 1621, op den 9 october, is zeer godtsalich in den Here gerust jonker Egbert Lewe en is begraeven in S. Maertenskerck tot Groningen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 90.
GDW, blz. 316, nr. [1533].

[1534]A° DNI..., DEN 24 MART. STERF DE E. JACOB JACOBS BERCKHUIS. 15 JAREN GEWEST STADTS BOWMEISTER. DEN 16 MAY STERF GE.LTIEN LUBERS, SYN HUISVROU.
Wapens: Rechts: Een dwarsbalk, vergezeld van drie bollen. Links: Een misschien gekroonde leeuw [Lubbers].
N.B. Betreft grafnummer [Omgang] 107. Jacop Jacops erfgenamen, eigenaren 20 juni 1629. Grafboek. Stadsbouwmeester, 1608-1622. Zie: GSL, blz. 119. Hierbij: GDW, nr. 1638.
GDW, blz. 316, nr. [1534].
Ligging: 5203 (Kooromgang noordwest, rij 2, nr. 3).

[1535]Anno 1623 is gestorven juf. Swane Conders, de vrouw van de overste Hendrick van der Merve; dese leyt begraven in de omganck van S. Maertens kerckekoer.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 19. Vgl. grafboek: grafnummers 141 en 142: kinderen van hopman Marve, eigenaar 2 juni 1629
GDW, blz. 316, nr. [1535].

[1536]ANNO 16.., DEN 10 JUNY, ... FREDERICK L... SECRETARIS ... REKEN ... CHRISTELICK ... HEERE ENT ... VERWACHTEN ... OPSTAN ... CHRISTO. [Op de voet van de steen:] ... YDEN ... MMEL.
Wapens: Rechts: Een rechterschuinbalk, begeleid van twee vleugels [Ludolphi]. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II In het schildhoofd twee rozen naast elkaar, in de schildvoet een roos, wellicht in het midden vergezeld van nog een voorwerp, thans afgesleten. Helmteken: een vlucht.317
N.B. Frederick Luitjens, secretaris provinciale rekenkamer, overleden 10 juli 1624. Zie: RAG, Regeringsboek, 1623. Vgl. grafboek, grafnummers [Omgang] 21 en [Omgang] 22: Frerick Luttiens wed., eigenaar 15 juni 1629.
GDW, blz. 316, nr. [1536], waar de linkerhelft van het linkerwapen wordt beschreven als 'drie rozen, de onderste groter dan de beide bovenste'.
Ligging: 6205 (Kooromgang zuidwest, rij 2, nr. 5).

[1537]Anno 1624 stierf jonker Johan Horenkens soon tot Oosterbroek en leyt begraeven tot Groningen int coer van S. Maertenskerck.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, bl,. 104.
GDW, blz. 317, nr. [1537].

[1538]A° 1626, DEN 17 JUNI, IS RAETSHEER THESO WITTINCK IN DEN HEERE GERUISTET, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Op een heuvel een boom met drie kruinen onder elkaar, de stam tussen een ster en een roos. Links: Een schoorsteenhaak, vergezeld van vier rozen. 2 en 2. Helmteken: drie eikels aan lange stengels, waaiervormig.
N.B. Grafnummer [Omgang] 13. Pendant bij GDW, nr. 1555.
GDW, blz. 317, nr. [1538].
Ligging: 6101 (Kooromgang zuidwest, rij 1, nr. 1).

[1539]ANNO 1629, DEN 21 MARTI, IS DIE EEDELE EERENTFESTEN ENDE SER VORSYNNIGEN HEER WOLTER SIGHERS, DROSTE DES OLDEN AMPTES, CHRISTELICK IN DEN HEREN ENTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN VROLICKE OPPERSTANDINGE IN CHRISTO.
1658, DEN 7 OCTOBER, IS DEN WELEDELE MYN FROU ELTEKE GRUS, WEDUWE D. SIGHERS, IN DEN HEREN ONTSLAPEN, FERWACTENDE EEN FROLIKE OPERSTANDINGE IN DEN HEEREN.
Wapens: Rechts: De Sighers. Links: Gruys. Helmteken: De Sighers.
N.B. Grafnummer [Koor] 43. Vrouw Elteke Grus, weduwe van drost Wolter Sygers, eigenaar ... 1655. Afgebeeld: M. van Kruining, red., Ferwactende een frolike operstandinge (Groningen 2012)
N.B. Grafnummer [Koor] 43.
GDW, blz. 317, nr. [1539].
Ligging: 1302 (Hoogkoor, rij 3, nr. 2).

[1540]ANNO 1630, DEN 31 AUGUSTI, IS DE ERENTF. END ACHTBARE WILHELM VAN VIERSEN, MEDE BEWINTHEBBER VAN DIE WESTINDISCHE CONPAGNIE ENDE GECOMMITTERDE TER VERGADERINGE VAN DIE NEGENTINE, IN SYN WEDERCOMST UTH ZEELANT BINNEN AMSTEDAM IN DEN HEEREN GERUSTET END ALHYR BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Een keper, vergezeld van boven van twee sterren en van onderen van een klaverblad. Links: Gockinga [2]. Helmteken: een ster.
N.B. Grafnummer [Koor] 7. Hierbij: GDW, nr. 1552. Afgebeeld naar minder correcte tekening: NLW, 1915, k. 176/177.
GDW, blz. 317, nr. [1540].
Ligging: 2304 (Laagkoor, rij 3, nr. 4).

[1541]ANNO 1630, DEN 2 SEPTEMBER, IS DE EER ENDE VOEL DOEGENTRYCKE VROUW VR?OW ... BONA ... IN DEN HEREN GERUST, HUISVROUW VAN DEN WELEDELEN EN ... FESTEN MANHAFTE CAPITEIN RUDOLF HUINGHA, VERWACHTENDE EEN FROLICKE OPSTANDINGE IN CHRISTO JHESU.
Wapens: Rechts: Huinga. Links: Twee natuurlijke leliën aan gebladerde stengels, schuinkruislings. Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Grafnummer [Opgang] A. Gerdt en Roedolff Huynga, gebroeders, eigenaren 15 juni 1629. 1629. Grafboek. Katrina van Dulmen, tr. Groningen 2 dec. 1606 Rudolf Huinga. Hij hertr. 24 maart 1633 Margareta Entens.
GDW, blz. 317, nr. [1541], waar de naam van de overledene wordt gelezen als 'BOW ... BONA'.
Ligging: 8402 (Kooromgang noordoost, rij 4, nr. 2).

[1542]ANNO 1630, DEN 15 SEPTEMB., IS IN DEN HEREN GODTSALICH ONTSLAPEN ENDE ALHIER BEGRAVEN DIE EDELE ENDE MANHAFTE JUNCKER HINDRIK HOOFTMAN GENAEMT VAN EYCHELBERCH, LIEUTENANT IN SYN LEVENT VAN EEN COMPAGNIE TE VOET, OUDT SYNDE XXXVII JAEREN ENDE ONTRENT VII MAENTEN. ALBERTUS HOOFTMAN FRATRI POSUIT.
Wapens: Rechts: Hooftman genaamd Van Eychelbergh. Links: Rolteman. Helmteken: Hooftman genaamd Van Eychelbergh.
N.B. Grotendeels onherkenbaar. Tekening: RAG. Genealogische verzameling nr. 306. Blz. 27.318
GDW, blz. 317, nr. [1542].
Ligging: 4403 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 3).

[1543]ANNO 1630, DEN 15 AUGUSTI IS IN DEN HEEREN GERUST DE E. ERENTF. HANS SPEE VAN / LANGEVEL ... AGENT / DE ... WOLGEBOREN HEER ... S ... O?...
Wapen: Een gaande haan met gesloten vlucht. Helmteken: een uitkomende haan met opgeheven vlucht. [Spee].
N.B. Grafnummer [Schip] 201. Ten dele zichtbaar. Hierbij: GDW, nr. 1593. Hans Spee, eigenaar 23 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. Vergelijk: GDW, nrs. 1485, 1700.
GDW, blz. 318, nr. [1543], waar de zerk als '' wordt vermeld met als tekst 'ANNO 1630, DEN 15 ... AGENT DE ... WOLGEBOREN HEER ...'.
Ligging: 4314 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 14).

[1544]Anno 1631, op den 13 junii stilo vetero, is seer cristelyck gestorven joncker Aldert van Euwsum; hy is begraeven in S.Maertcnskerck.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 119.
GDW, blz. 318, nr. [1544].

[1544A]A° 1632, DEN 3 FEBRUARI, IS IN DEN HEERE GERUST DE EDELE EER UNDT VOEL DOEGENTRICK VROU EBBE D BRAEMSCHE, WEDUWE CLANT, VOERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: De Braemsche. Links: Schaffer. Helmteken: De Braemsche. Kwartieren: I De Braemsche. II Schaffer. III Noesten. IV Mepsche.
N.B. Namen bij kwartieren De Braemsche en Schaffer verdwenen, naam bij kwartier Noesten onherkenbaar. Zie: GDW, nrs. 3841, 3937. Weduwe Johan Clant. Zie: OBS, blz. 453.
GDW, blz. 318, nr. [1544A].
Ligging: Akerk (nr. 2).

[1545]ANNO 1632, DEN ---, IS GERUSTET DEN ERBARE JAN JANSEN DER JUNGER, WIENS SIELE GODT GENEDICH SY.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaaar: II doorsneden: a. drie klaverbladen; b. huismerk nr. 223. Links: Vijf rozen, 2 en 1 en 2. Helmteken: een klaverblad.
ANNO 1619, DEN 11 OCTOBER, IS IN DEN HEREN GERUSTET DE DOECHSAME VROUWE TOEBEYEN JANSEN VAN HEECK, DE GEWESENE HUISFROUW VAN JAN JANSEN DER JUNGER, WIENS SIELE GODT GENEDICH SY.
N.B. Grafnummer 1721.
GDW, blz. 318, nr. [1545].
Ligging: 8101 (Kooromgang noordoost, rij 1, nr. 1).

[1546]ANNO 1634, DEN 20 JULY, IS DE EHR[B.] GEERDT CANTER IN DEN HERE GERUSTET, WIENS SIELE GODT GENADICH SY.
N.B. Grafnummer 48.
GDW, blz. 318, nr. [1546].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1547]Anno 1635 is gestorven jr. Aldert Conders en is begraeven in S. Maertenskerck voor de preeckstoel.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 20.
GDW, blz. 318, nr. [1547].

[1548]A° 1636, DEN 24 SEPTEMBER, IS IN DEN HEREN GERUSTET DE EEDELE ENDE ERENTFESTE DIDERICH SCHERFF TH. BOLSYRSEMA, JR. ENDE HOVELINCK THO LEERMENS ENZ., GEWESENE DROSTE TER VCHTE ENDE FREDENBERG.
ANNO 1640, DEN 22 FEBUARII, STARF DE EDELE EER ENDE DOEGENTSAME VROW MARIA VAN BESTEN, NAGELATENE WEDEWE VAN SALIGE DROST DIDERICH SCHERFF, ENDE VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Scherff, de drie wassenaars naar boven gewend. Links: Van Besten. Helmteken: een vlucht, waartussen een naar boven gewende wassenaar.
Kwartieren: I Scherff, als boven. II Van Besten. III Een omgewende leeuw. IV .
N.B. Grafnummer [Schip] 92. Dyderich Scharff, eigenaar ... 1655. Grafboek. Drost van Vechten en Fredenberg. Zijn moeder, het derde kwartier: een omgewende leeuw, was Mechteld Jacobsen, wonend te Deventer. Zie: NLW, 1947, k. 71-72.319
GDW, blz. 318, nr. [1548].
Ligging: 7307 (Kooromgang zuidoost, rij 3, nr. 7).

[1548A]ANNO 1638, DEN 12 JANNUAERY, IS DE EERBARE BENE BOELENS DER JONGER IN DEN HEERE ONTSLAPEN, WIENS SIELE GODT ...
Wapens: Rechts: Drie rozen. Links: Gedeeld: I een kreeft; II voor zover herkenbaar: een dwarsbalk, vergezeld van onderen van drie hulstbladeren.
GDW, blz. 319, nr. [1548A].
Ligging: 3402 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 2).

[1549]ANNO 1638, DEN 22 MARTY, IS IN DEN HEREN GERUSTET DIE EDELE EERENTRYCKE VROUW CATHARINA CLANTS, GEWESENE HUISVROUW VAN DEN EDELEN EERENTFESTEN ENDE MANHAFFTEN CAPITEIN EPPO GOCKINGA ETC.
Wapens: Rechts: Gockinga [2]. Links: Clant. Helmteken: Gockinga [2].
N.B. Grafnummer [Koor] 40. Captein en commandor Gockenga, eigenaar ... 1655. Grafboek.
GDW, blz. 319, nr. [1549].
Ligging: 1305 (Hoogkoor, rij 3, nr. 5).

[1550]ANNO 1638, DEN 20 AUGUSTUS, IS IN DEN HEEREN GERUS ... DIE ... IE ...GODT GENADICH SY.
Wapens: Rechts: Een forse afgehakte boomstam. schuinlinks, met drie uitkomende rozen op gebladerde stengels, twee boven en een onder de stam. Links: Op een terras een boom, vergezeld van boven van twee in de richting van de kruin schuin naar beneden vliegende vogels met zijwaarts gestrekte vleugels, gezien op de rug, in elke bovenhoek één [Pathuis].
N.B. Grafnummer [Schip] 30. De weduwe van Jurjen van Goor, eigenaar 1661. Juryen van Goer, tr. [1º] Groningen 31 juli 1625 Swaentyn Pathuis; [tr. 2º Groningen 9 april 1651 Lucretia Smits. Wellicht betreft dit dus het graf van Swaentyn Pathuis en is het rechterwapen dat van Jurjen van Goor.
GDW, blz. 319, nr. [1550].
Ligging: Zuidertransept, nr. 22 (1964) ; 6301 (Kooromgang zuidwest, rij 3, nr. 1).

[1551]DEN 12 APRIL 1640 IS DE E. JAN ROELEFS ... SCKE SALIGH IN DEN HEEREN GERUST, GOD ... SIN SELE EEN FROLICKE OPSTANDINGE.
N.B. Grafnummer 602. Hierbij: GDW, nr. 1714.
GDW, blz. 319, nr. [1551].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1551A]ANNO 1640, DEN 17 APRIL, IS IN DEN HEREN GODTSALICH ONTSLAPEN ENDE ALHIER BEGRAVEN DIE EDELE ENDE MANHAFTE JUNCKER ARNOUT HOOFTMAN GENAEMT VAN EYCHELBERCH, CAPITAIN IN SYN LEVENT VAN EEN COMPAGNIE TE VOET ONDER STADT EN LANDE REGIMENT, OUDT SYNDE ONTRENT 45 JAREN. ALBERTUS HOOFTMAN FRATRI POSUIT.
Wapens: Rechts: Hooftman genaamd Van Eychelbergh. Links: Rolteman. Helmteken: Hooftman genaamd Van Eychelbergh.
N.B. Vrijwel onherkenbaar. Tekening: RAG, Genealogische verzameling nr. 306. Blz. 35.
GDW, blz. 319, nr. [1551A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1552]DEN 16 NOVEMBRIS 1642 IS IN DEN HEEREN GERUST D. EER ENDE DEUGENTRYKE VROUW VROUW HILLE GOCKINGA, HUISFROUW VAN DEN ERENTF. ADOLPH LOUWENS, SECRETARIS VAN DE HOOGE GERICHTSCAMER DESER PROVINCIE.
Wapens met helmtekens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk beladen met een ster. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster. Links:Gockinga [2].
N.B. Grafnummer [Koor] 7. Hierbij: GDW, nr. 1540. Afgebeeld: NLW, 1915, k. 176/177.
GDW, blz. 319, nr. [1552].
Ligging: 2304 (Laagkoor, rij 3, nr. 4).

[1553]DEN 24 OCTOBRIS ANNO 164[8] IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN DE WELEEDELGEBOREN LUCAS VAN LISSEBON, TOT BETINGEHIEM, OP 'T ZANDT, EENUM, ZEERYP, LEERMENS, SIDDEBUYREN ENDE OOSTWOLT CUM ANNEXEN JONCKER ENDE HOVELING.
Wapens: Rechts: Een omgewende gekroonde leeuw en vier dwarsbalken tussen de rug van de leeuw en de rechterschildrand. Links: Een springende bok met lange achterwaarts gerichte en iets gebogen hoorns [Buckhorst]. Helmteken: een uitkomende gekroonde leeuw.
Wapens in de hoeken: I Op een liggende boomstam een staande adelaar met opgeheven vlucht, steunend met de snavel een niet op de boomstam staande voetboog [Van Amsweer].320 II Drie sterren. III Een keper, beladen met drie rozen [?]. IV Een zittende aap niet opgeheven voorpoten, gehalsband en door een ketting verbonden met een voor hem liggende steen.
N.B. Zie: NLW, 1956, k. 13. Lucas van Lissebon treedt tot 1648 in de bronnen handelend op.
GDW, blz. 319, nr. [1553], waar als overlijdensjaar 1643 wordt gelezen.
Ligging: 6201 (Kooromgang zuidwest, rij 2, nr. 1).

[1554]Anno 1643 is in Godt ontslaepen Ariaentien Frix, vrouw van de lieutenant Jacob Sigers, dewelke aldaer mede is begraeven.
N.B. Wellicht grafnummer [Schip] 9. Johan Sigers (zoon van Jacob Sigers en Ariaentjen Frix), als erfgenaam, eigenaar graf nummer 9 ... 1655. Grafboek. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 135. In S.Maerstenskerck blijkens aldaar voorafgaande tekst. Zie: GDW, nr. 1556.
GDW, blz. 320, nr. [1554].

[1555]A° 16[44?], DEN ... Y, IS ALBER[T]IEN VAN STALEREN [IN DEN HEERE GER]UIST[ET,] VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPERSTANDIN[GE IN CHRIS]T[O].
Wapens: Rechts: Op een heuvel een boom met drie kruinen onder elkaar, de stam tussen een ster en een roos. Links: Een schoorsteenhaak, vergezeld van vier rozen, 2 en 2. Helmteken: drie eikels aan lange stengels, waaiervormig.
N.B. Grafnummer [Omgang] 14. Erfgenamen Teese Wyttinge eigenaren 30 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. Vergelijk: GDW, nr. 118c. Wapens ten onrechte door GDW, onder nr. 1697A apart beschreven. Hier beide beschrijvingen samengevoegd. Tekst gereconstrueerd op grond van GDW, nr. 1538, waarbij deze zerk een pendant vormt.
GDW, blz. 320, nr. [1555], waar de tekst vermeldt wordt als 'A° 16[44?], DEN ... Y, IS ALBER[T]IEN VAN STALEREN ... UIST. VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPERSTANDIN ... T ... '.
Ligging: 5206 (Kooromgang noordwest, rij 2, nr. 6).

[1556]Anno 1646, op den 4 junii stilo vetero, stierf de lieutenant Jacob Sigers, liggende begraeven by syn vrouw.
N.B. Wellicht grafnummer [Schip] 9. Johan Sigers (zoon van Jacob Sigers en Ariaentjen Frix), als erfgenaam, eigenaar graf nummer 9 ... 1655. Grafboek Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 135. Zie: GDW, nr. 1554.
GDW, blz. 320, nr. [1556].

[1557]A° 1646, DEN 20 JUN., IS DER EERBAER WILLEM MICHALS IN DEN HERE GERUST, VERWACHT DIE SALIGE OPSTAND DOER CHRIST ...
Wapen, vergezeld van de letters W.M.: Onherkenbaar.
N.B. Grafnummer [Omgang] 96. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, GSL, blz. 121. Gecorrigeerd 1916. Willem Michels weduwe, in Pelsterstraete, eigenares 29 januari 1636. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 320, nr. [1557].

[1558]ANNO 1648, DEN 2 MAY, IS DE DEUCHTSAME STYNTIEN MENOLS, GEWESENE HUYSFROUW VAN SALIGE PETER FRANSEN, IN DEN HEREN GERUST, WIENS SIELE GODT GENEDICH SY.
Ronde uitsparing voor een koperen wapen. In de hoeken blanco kwartiervelden.
N.B. Grafnummer 792 [GDW vermeldt ten onrechte 192].
GDW, blz. 320, nr. [1558].
Ligging: 2203 (Laagkoor, rij 2, nr. 3).

[1559]ANNO 1648, DEN 3 MAIT, IS IN DEN HEREN GODTSALICH ONTSLAPEN ENDE ALHIER BEGRAVEN DIE EDELE VROUW OEDE D'MEPSCHE, ARFDOCHTER OP PYLOORSEMA DEN HAM, ENDE HUESVROW DES EDELEN HEER BORGEMESTER ALBERT HOOFTMAN GENAEMT VAN EYCHELBERCH, OUDT SYNDE XXXV JAEREN, VII MAENTEN ENDE XVIII DAGEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Hooftman genaamd Van Eychelbergh. Links: De Mepsche. Helmteken: Hooftman genaamd Van Eychelbergh.
N.B. Niet meer aanwezig. Tekening: RAG, Genealogische verzameling nr. 306, blz. 31.
GDW, blz. 320, nr. [1559].

[1560]ANNO 1651, DEN 11 ... IS RERT HINDRICKS ...
Medaillon: Huismerk nr. 946.
N.B. Grafnummer 197.
GDW, blz. 320, nr. [1560].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1560A]ANNO 1652, DEN 28 AUGUSTY, IS DIE ED. ER. JUFFER TEETE HUYNINGA IN DEN HEERE GERUSTET, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Huninga. Links: Tjarda van Starkenborgh. Helmteken: Huninga.
N.B. Grafnummer [Schip] 269. De kinderen van zal. burgemeester Huninga, eigenaren 11 sept. 1652.
GDW, blz. 320, nr. [1560A].
Ligging: 4313 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 13).

[1560B]ANNO 1652, DEN 18 SEPTEMBRIS, IS IN DEN HEERE GODTSAELICH ONTSLAPEN DE EDELE ... GODTVREESENDE HEER ALBERT HOOFTMAN321[GENAEMT] VAN EYCHELBERGH IN GRONINGEN ... LVIII JAREN, ... 1 MAENDEN ENDE ... DAGEN, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPWECKINGE TEN EEWIGEN LEVEN.
Wapens: Rechts: Hooftman genaamd van Eychelbergh. Links: De Mepsche. Helmteken: Hooftman genaamd Van Eychelbergh.
N.B. Grafnummer [Schip] 302. Blijkbaar vervanging van 1782C. Weduwnaar van Oede de Mepsche, man van Johanna Margaretha van Ewsum. Zie: NLW, 1956, k. 307.
GDW, blz. 320, nr. [1560B].
Ligging: 4208 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 8).

[1561]DEN 3 NOVEMBER 1652 IS HYR BEGRAVEN DE WELEEDLE EER ENDE DEUGENTRYKE VROUW ELIZABE[TH] ROLTMANS, WEDUWE VAN DEN WELEDELE G ... GESTRENGEN HERE WILHELM CONDERS VAN HELPEN, OVERSTE LIEUTENANT, HERE TOT FRAAM, HUSINGA ETC.
Wapen: Rolteman.
N.B. Grafnummer [Koor] 8. Hierbij: GDW, nr. 1515.
GDW, blz. 321, nr. [1561].
Ligging: 2303 (Laagkoor, rij 3, nr. 3).

[1562]A° 1652, DEN 4 NOVEMBER, IS DE E. JAN ROELEFS KLATERINGE IN DEN HEEREN GERUST ENDE VERWACHT EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Een omgewende springende eenhoorn. Links: Huismerk nr. 225. Helmteken: een uitkomende eenhoorn.
N.B. Grafnummer [Schip] 26? Jan Roelefs, brouwer in 't Eenhoorn, eigenaar ... 1661. Grafboek. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5690 (ca. 1970).
GDW, blz. 321, nr. [1562].
Ligging: V14 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 14) (ca. 1970) ; 3306 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 6) (2013) .

[1563]ANNO 1653, DEN 11 APRILIS, STARF DE WERDICH UND WELGELEERDE RUDOLPHUS FOLCKERS, GEWESENE PASTOR TOT WIRDUM, VORWACHTENDE MIT ALLE CHRISTGELOVIGEN EEN SALIGE UPEERSTANDINGE IN CHRISTO. AETATIS SUAE 38 JAHR. CETERUM DOLOR ET LABOR.
Wapen: Een springende wolf. Helmteken: een uitkomende wolf.
N.B. Grafnummer [Schip] 134. raetsheer Peter Folckers, eigenaar ... 1630. Grafboek.GMG, nr. ....
GDW, blz. 321, nr. [1563].
Ligging: Groninger Museum.

[1564]ANNO 1655, DEN 3 JULY, IS DIE WELEDELE GEBOREN VROU GESINA ALBERDA ANDERS POLMAN IN DEN HERE GERUST.
ANNO 1662, DEN 25 OCTOBER, IS DE WELEDELGEBOREN HEER ANTONI POLMAN, CAPITAIN, IN DEN HEERE GERUST, AETAT. 86.
Wapens: Rechts: Polman. Links: Alberda.
N.B. Grafnummer [Koor] 19. Zie: GDW, nr. 1528. Kapitein Antony Polman, eigenaar van het graf 5 december 1655. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 321, nr. [1564].
Ligging: 1301 (Hoogkoor, rij 3, nr. 1).

[1565]Anno 1655, op den laetsten october oude styl, is juffer Elisabet Conders van Helpen tot Groningen gestorven en sy is oock aldaer in 't coor van S. Maertenskerck begraeven worden.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 22.
GDW, blz. 321, nr. [1565].

[1566]ANNO 1657, DEN 1[8] MAI, IS DE ERBARE JAN JANSEN VAN H... GERUST, WIENS SIELE ...
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 226, vergezeld van de letters [?].Y. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 227.
N.B. Moeilijk leesbaar. Misschien Jan Jansen van Heeck. Zie: NLW, 1938, k. 5.
GDW, blz. 321, nr. [1566].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1567]PER VARIOS DIGNITATIS GRADUS AD SUMMA EVECTUS, GLORIAE MUNDANAE VITAEQUE CADUCAE SATUR TANDEM AC COELESTIA APPETENS, IMMORTALEM SUI PARTEM DEO REDDIDIT, MORTALEM HOC CONDI TUMULO SIVIT PETRUS EISSINGHE, CONSUL GRONINGAE,322 SENIOR PRAESES SENATUS, ACADEMIAE CURATOR PRIMUS, SENIOR ECCLESIAE, CUM OBIRET DIEM SUPREMUM XVIII APRIL MCDCLVIII, AETATIS SUAE LXIV AN., M.P.AURELIA VERRUCIA, VIDUA EIUS MOESTISSIMA.
Wapens: Rechts: Verlaagd doorsneden en over alles heen een uitgerukte vruchtendragende boom met zeven wortels. Links: Verrutius, met een vijfpuntige ster. Helmteken: een vruchtendragende boom.
EVANIDA MUNDI GLORIA EST ET UMBRAE INSTAR TRANSIT DECUS VITAE PRAESENTIS. COELESTIA PERMANENT. HAEC QUIAD TUS EST EVANIDAM SORTEM DESPICIT; GAUDET PERENNIBUS.
N.B. Grafnummer [Koor] 34. Heer borgmr. Eyssingha wed., eigenaar ... 1663. GAG, Grafboek. Koor. In sterfjaar MCDCLVIII is eerste letter C overcompleet.
GDW, blz. 321, nr. [1567].
Ligging: 1205 (Hoogkoor, rij 2, nr. 5).

[1568]Anno 1575, op den 24 juni stilo vetero, is geboren den weledele Frederica Rengers, dochter ten Post, weduwe van jonker Luert Hard van Asschendorp, getrouwt den 5 november 1609, gestorven op den 20 junii 1658. Sy legt begraven in S. Maertenskerck voor de herenstoelen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: CVH, blz. 83. Met 'Luert Hard' bedoeld: Everhard.
GDW, blz. 322, nr. [1568].

[1569]ANNA MARGARETA VAN RUTENBERGH. NATA A° 1659, OBIIT A° EOD.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 48 (GDW geeft '48 en 49'). Hierbij: GDW, nr. 1578.
GDW, blz. 322, nr. [1569].
Ligging: 7403 (Kooromgang zuidoost, rij 4, nr. 3).

[1570]ALBERTO THOMAE FRISIO TUM IN OMLANDIA TUM IN HAC URBE PER XXXV ANNOS ECCLESIASTAE VIGILANTISSIMO DISERTISSIMOQUE POST EXPLETOS FERE LX VITAE SUAE ANNOS XX DIE APRILI ANNI MDCLX.
DEMORTUO QUOAD MELIOREM SUI PARTEM IN PATRIAM COELESTEM EVECTO QUOAD PARTEM VERO CORRUPTIBILEM HIC QUIESCENT ET BEATAM IN IESU CHRISTO RESURRECTIONEM EXSPECTANTI MARITO DILECTISSIMO PARENTI DESIDERATISSIMO POSUERE VIDUA ET LIBERI SUPERSTITES.
PSAL., XVII V. 15. EGO IN IUSTITIA VIDEBO FACIEM TUAM IEHOVA [S]ATIABOR CUM EXPERGISCAR SIMILITUDINE TUA.
N.B. Geen grafnummer, maar mogelijk [Sacristie] 22. Heer pastoer Albertus Thoemae, eigenaar ... 1646
GDW, blz. 322, nr. [1570].
Ligging: 8304 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 4).

[1571]ETEOSTICHON IN OBITUM SPECTATISSIMAE AC CASTISSIMAE MATRONAE WYTZIAE NUNNINCHOF, UXORIS, DUM VIVERET, VIRI CLARISSIMI ET DOCTISSIMI D. IOANNIS VAN SWINDEREN, I.U.D. ET CAUSSARUM PATRONI CONSULTISSIMI ET FACUNDISSIMI ANNUS NATALIS.
ANNUS NATALIS / wIItzIa ter Denos bInIs MInVs egerat annos / non pLVres! pLVres VIVeret fata negant / ANNUS EMORTUALIS / at tV foeMIneI fVeras qVae gLorIa seXVs / LongIVs haVt poteras VIVere DebVeras.
FRANC. E. N. IUNIUS I.U.D. ET REIPUBLICAE GRONINGANAE SENATOR.
Wapens: Rechts: Van Swinderen. Links: Een over een aanziende ossekop gaande keper. Helmteken: een vlucht, waartussen een naar boven gewende wassenaar, elke vleugel beladen met een dwarsbalk, waarop een ster.
N.B. Grafnummer 18, vermoedelijk ten rechte [Koor] 28. Doctor Johan van Swinderen, eigenaar ... 1660. Grafboek. De W is klein geschreven en zal niet meegeteld moeten worden (als 10) bij het chronogram. Tekst staat onder wapen Nunninchof, ruimte onder wapen Van Swinderen bevat geen tekst. Wytzia Nunninchof, overleden Groningen 2 augustus 1660, vrouw van Johan van Swinderen. Zie: NAB, 1952, blz. 224. Franciscus Junius, raadsheer 1666. Zie: RAG, Regeringsboek. Afgebeeld: M. van Kruining, red., Ferwactende een frolike operstandinge (Groningen 2012) 19. Zie ook: Redmer Alma, 'De grafzerken in het koor van de Martinikerk', Bulletin Vereniging van Vrienden van de Martinikerk 17 (2000) 22-40, ald. 33. en dez., 'Een rondgang langs de grafzerken in het koor van de Martinikerk', Groninger kerken 28 (2011) 62-70, ald. 65. Hier als vertaling van het chronogram (als disticha en chronogram): Haar geboortejaar: DértIg Jáár, tWee Láger, zÍJn aan WÝtske / gegéVen Méér heeft nÍét het Lót - háár nog tóégestáán. / Haar overlijdensjaar: / gÍJ strekte áL het sChóne gesLáCht tot gLórIe, / sLeChts éVen: Lánger kón ge nÍét, - MóCht ge nÍet bestáán.323
N.B. Betekenis van chronogram niet duidelijk. Beginletter van woord DEBVERAS zou in verdrukking gekomen hoofdletter kunnen zijn. Tekst staat onder wapen Nunninchof, ruimte onder wapen Van Swinderen bevat geen tekst. Wytzia Nunninchof, overleden Groningen 2 augustus 1660, vrouw van Johan van Swinderen. Zie: NAB, 1952, blz. 224. Franciscus Junius, raadsheer 1666. Zie: RAG, Regeringsboek.323
GDW, blz. 322, nr. [1571].
Ligging: 1104 (Hoogkoor, rij 1, nr. 4).

[1572]DEN 26 APRILIS 1661 IS IN DEN HEERN GERUST DE EER EN DEUCHRYCKE VROU WILLEMTIEN EVERS BYENKORF, GEWESENE HUISVROU VAN DE HOPMA BOECKENS, VERWACHTEND EEN SALIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Grafnummer [22?] (lees: [Schip] 102?). Hierbij: GDW, nrs. 1592 en 1692. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5698 (ca. 1970). Tekst 'hopma' wel te lezen als 'hopman', al is de nasaalstreep boven de a niet te zien.
GDW, blz. 323, nr. [1572].
Ligging: V21 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 21) (ca. 1970) ; 4411 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 11) (2013).

[1573a]HIER ONDER R ... NR ... 4.
Wapen: Coenders [1].
GDW, blz. 323, nr. [1573][a].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1573b]NO 6. HIER ONDER ... AUW ... TOLBERT ... O 62.
Wapens: Rechts: Auwema. Links: Coenders [1].
N.B. Grafnummer 6?. Iwo Auwema, overleden november 1662, vermeld [1573][b], gehuwd c. 1646 of 1647 Etta Coenders, overleden tussen 9 mei 1699 en 1706, dochter van Johan Coenders, overleden Groningen 31 maart 1664, vermeld [1573][a]. Zie: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1963, blz. 176, 177.
GDW, blz. 323, nr. [1573][b].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1574]ANNO 1663, DEN 5 JANNEV., IS DIE DUEGETSAME FROU EI ... SALIGE OPSTANDING IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een naar rechts gewende ossekop; b. huismerk nr. 228. Links: Op een golvend terras een voor een boom gaand schaap. Helmteken: een ossekop.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1634.
GDW, blz. 323, nr. [1574].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1575]ANNO 1664, DEN ... VROU GRETI ... DEN HERE G ... HTENDE ...
Medaillon: Huismerk nr. 229, vergezeld van de letters G.N.
GDW, blz. 323, nr. [1575].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1576]D. HEER GERHARD SWARTTE, BORGEMESTER IN GRONINGEN, IN DEN HEERE GERUST DEN 24 MARTI 1665.
N.B. Grafnummer [Koor] 6. Hierbij: GDW, nr. 1664A. Afgebeeld: RAG, Genealogische verzameling, nr. 142. Met uitsparing van koperen wapen.
GDW, blz. 323, nr. [1576].
Ligging: 2108 (Laagkoor, rij 1, nr. 8).

[1576A]ANNO 1666, DEN 27 JANUARY, IS DIE EER [EN] ... 37 ... AENDEN.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 941. Links: Gedeeld: I een lelie; II huismerk nr. 904. Helmteken: twee moutgrepen schuinkruislings.
N.B. Grafnummer [?] 31[.].
GDW, blz. 323, nr. [1576A].
Ligging: 3305 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 5).

[1577]ANNO 166[6], DEN.. MARTY IS IN DEN HE ... / GERUIST DE EERBARE ... DUECHT / SAME AELTIEN [G]EER... EER ....
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve lelie, uitgaand van de deellijn; II een beslagen, gesnoerde en omgewende hoorn, vergezeld van onderen van drie rozen. Links: Nauwelijks herkenbaar, doch in de onderste helft drie hartvormige voorwerpen naast elkaar, waaruit wellicht twee (of meer) rozen aan stengels spruiten. Helmteken: een gewei van een hert.
N.B. Geen grafnummer, maar ongetwijfeld [Schip] 266: Abraham Barlinchoff, eigenaar ... 1656. Grafboek. Hierbij: GDW, nr. 1594. GDW geeft op basis van 'mededeling van nauwelijks leesbare tekst onder voorbehoud' de lezing: "ANNO 1666, DEN.. [MARTY?] IS IN DEN HE ... GERUIST DE EERBARE ... DUECHTSAEME AELTIEN . EEK ... EER ABRAHAM BARLINCKHOFF.." Het laatste cijfer van het jaartal is gebaseerd op deze lezing. De nauwelijks leesbare tekst is veel langer dan hier aangegeven, maar de naam van Abraham Barlinckhoff lijkt met geen mogelijkheid te plaatsen, doordat de her en der leesbare letters E dat uitsluiten. Toch moet de overledene wel de vrouw van Abraham Barlinckhoff zijn. Aeltien Geerts, weduwe van Daniel van der Sande, ondertr. Groningen 4 november 1637 Abraham Barlinckhoff.
GDW, blz. 323, nr. [1577].
Ligging: 7201 (Kooromgang zuidoost, rij 2, nr. 1).

[1578]AYOLD HOMMENS VAN DE EEXSTA, MEDE HOOFTMAN DES HOGEN GERICHTSCAMER VAN DESE PROVINCIE. NATUS A° 1599, OBIIT A° 1666, DEN 10DEN NOVEMBER.
VR. TIABBA TIIIDDINGA VAN MIDDAWOLDA, SYN HUYSVROUWE. NATA A° 1603, OBIIT A° 1660.
Kwartieren: Rechts: I Een lelie, een ster en een lelie onder elkaar. II Tiddinga. III nauwelijks herkenbaar [links van het midden een verticale lijn, aan de top naar links een horizontaal lijntje] IV324 onherkenbaar. Links: I Een leeuw. II Een naar rechts gewende wassenaar, vergezeld van een ster. III onherkenbaar, behoudens een ster in het schildhart. IV onherkenbaar.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 48 (GDW geeft '48 en 49'). Mons. Ayoldus Hommens, eigenaar ... 1661. Grafboek. Hierbij: GDW, nr. 1569. Tekst 'Tiiiddinga' vermoedelijk te lezen als 'Thiddinga'.
GDW, blz. 323, nr. [1578], waar het derde kwartier van het rechterwapen als 'onherkenbaar' te boek staat.
Ligging: 7403 (Kooromgang zuidoost, rij 4, nr. 3).

[1579][A°1]666, ... IS DEN EERENTFESTEN S..O E ... DINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Vier elkaar bij de pols vattende voorarmen, samen vormend een vierkant, de bovenste omgewend. Helmteken: een met een zwaard zwaaiende uitkomende geharnaste arm [Emmelkamp].
A° 167., DEN 4 ... IS D EERS ...
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 231k. Lag vóór de restauratie in de voormalige noorderingang (aan de oostzijde van de noorderkapel).
GDW, blz. 324, nr. [1579], waar de laatste S van de tweede tekst niet gegeven wordt.
Ligging: 8308 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 8).

[1579A]... CHT IN DEN HEERE GERUST ... G EDELE E. GEBOOREN VROUW SOPHIA MARGRITA VAN VOSBE[RGEN] ... AER LEVEN HUISVRUWE VAN ... T GEBOORN HEER JOHAN ... CH, CAPITAIN COMANDANT VAN ... RDE VAN SYNNE FURSTELICHE ... HTIGH[EI]T D HEERE PRINCE ... AU ... VERSTORFVEN OP DEN ... 69 BINNEN DE STAT GRONIN ... 23 JAER EN 8 MAENDEN.
Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I en IV een gekroonde leeuw; II en III drie kronen, in het schildhart vergezeld van een onherkenbaar voorwerp. Helmteken: een uitkomende gekroonde leeuw. Links: Gevierendeeld: I en IV drie tienpuntige sterren; II en III een kogelvormige pot met drie pootjes en met twee hoekige oren. Hartschild: onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende vos.
N.B. Vergelijk: J. B. Rietstap. Armorial général. Gouda 1887. Ook: NLW, 1918, k. 247. Misschien vrouw van Johan Verrucius.
GDW, blz. 324, nr. [1579A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1579B]... GUALTERUS PICCARDT ... WOLTERSUMI, LOPPERSUMI, GRONINGA, NATUS BENTHEIM ... M.H.P. ...
Wapen: Piccardt.
N.B. Ds. Gualterus Piccardt, geboren Bentheim 8 maart 1602, predikant Woltersum 1636. Loppersum 1639, Groningen 1641, overleden Siddeburen 5 februari 1678. Zie: NPT, 1937, blz. 190.
GDW, blz. 324, nr. [1579B].
Ligging: 4203 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 3).

[1580]ANNO 1678, DEN 13 JUNY, IS IN DEN HEREN GERUSTE DE E. ERENTRICKE FROUW GRIETIEN JANS, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO, HUISVROOW VAN WILLEM JELLS SMEINS, COSTER VAN MARTINIKERCK.
N.B. Grafnummer [Omgang] 10[8]. Willem Jelis Coster, eigenaar ... 1676. Grafboek. Hierbij: GDW, nrs. 1607, 1738. Naam 'Grietien Jans' ligt t.o.v. de andere letters dieper en is denkelijk later aangebracht ter vervanging van een andere naam.
GDW, blz. 324, nr. [1580], waar niet wordt geconstateerd dat de naam Grietien Jans later is aangebracht.
Ligging: 8307 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 7).

[1580A]ANNO 1682, DEN 12 SEPTEMB., IS IN DEN HEERE GERUST HINDRICK MUNTINGHE, HOPMAN DES BURGERLICKEN REGIMENTS, GESWOOREN, MEDE ... HEER DESER STADT, ... JAER ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Twee veren, waartussen een aan de bovenzijde met stenen gesierde ring.
N.B. Wellicht grafnummer [Schip] 58, hoewel de nog leesbare resten op andere cijfers lijken te duiden. Grafnummer [Schip] 58: raedtsheer Henric Muntinghe, eigenaar 1676. Grafboek. Kluftheer. Zie: RAG, Regeringsboek.
GDW, blz. 324, nr. [1580A].
Ligging: Akerk (nr. 8).

[1581]ANNO 1696, DEN 30 JUILI, IS DIE E. EERSAEME JONGELINCK EWOLT THEYS FEMSEMA IN DEN HEERE ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE MET ALLE ... GEN EEN V[RO]LYCKE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM, SYNS OUDERDOOMS ONGEVEER 22 JAEREN, EN LEGT ALHYR BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. een omgewend springend dier; b. drie klaverbladen;325 II een dwarsbalk, vergezeld van boven van een uit een wolk komende arm, houdend een ring, de dwarsbalk vergezeld van onderen van iets onherkenbaars.
HIER RUST HET LYCK VAN THEYS SOON / EEN P[AR]EL AEN GODTS PURPER CROON / SYN BLOEDT ONSCHULDICH UITGEGOTEN / HOE SOL DIE DEUCHT EN TROUWE PLICHT / VOOR ONTROUW EN EEN QUAAT GEDICHT Í SYN ZIEL IN SAELIGHEYT VERGROOTEN.
N.B. GMG, nr. ....
GDW, blz. 324, nr. [1581].
Ligging: Groninger Museum.

[1582]ANNO 16.. DEN ... IS IN DEN [HEERE] ... [tekst is beter leesbaar; nog nakijken]
Wapens: Rechts: Doorsneden: A. op een terras een boom; B. een twaalfspakig wiel. Links: Gedeeld: I op een terras een leeuw; II onherkenbaar.
N.B. Grafnummer [Schip] 178.
GDW, blz. 325, nr. [1582].
Ligging: 5102 (Kooromgang noordwest, rij 1, nr. 2).

[1582A]... KERCKHOF ENDE GERUSTET VERW ... NE SALIGE OPERSTAND ... DE GEWESENE HUISFROUWE VAN DEN E. HINDRICK KERCKHOF, VOERWACHTENDE EEYNE SALIGE OPERSTANDINGHE DORCH CHRISTO.
GDW, blz. 325, nr. [1582A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1582B]DE HOOGWELGEBOREN WARMELDT BARON VAN MANE[IL], IN LEVEN COLONEL VAN EEN REGIMENT, BRIGADIER VAN DE CAVALLERIE TEN DIENSTE VAN DEN STAAT, OBIIT DEN 18 DECEMBER 1729. MARIA ALBERTINA BARONNESSE VAN MANEIL, GEBOREN BARONNESSE VAN HARTLIEB GENAAMT WALSPOORN, DESSELFS GEMALINNE D ... DE
Wapens: Rechts: Van Maneil. Links: Van Hartlieb genaamd Waldsporn.
GDW, blz. 325, nr. [1582B].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1583]DEN EDELEN HEER WILLIAM BUTLER, OUD DIRECTEUR GENERAAL OVER DE NOORD EN ZUYDCUSTEN VAN AFRICA ETC. NATUS 28 MAART MDCLXXXVI, DENATUS 22 SEP. MDCCXXXI.
Wapens: Rechts: Een gezoomde rechterschuinbalk, beladen met een kleine in de richting van de rechterschuinbalk omhoog ziende gezichtswassenaar, de rechterschuinbalk vergezeld van boven van drie ronde sierlijk bewerkte bekers met deksel, nodus en met voet, geplaatst langs de schildrand 2 en 1, de rechterschuinbalk vergezeld van onderen van drie soortgelijke bekers, schuinrechts onder elkaar. Links: Een gezoomde rechterschuinhalk, vergezeld van boven van drie harten, 2 en 1, en van onderen van drie staande papagaaien, I en 2, min of meer zoomsgewijs.
N.B. Grafnummer [Schip] 82. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5691 (ca. 1970). Maria Leeser weduwe Butler, eigenares, 20 oktober 1731. Zie: GAG, Grafboek. Vergelijk: GDW, nr. 1978.
GDW, blz. 325, nr. [1583].
Ligging: V24 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 24) (ca. 1970) ; niet aangetroffen (2013).

[1584]B.M. ILLUSTRIS GRONINGANI COS. SCATONIS LUDOLPHI GOCKINGA LANDE QUI MAIOR ERAT ET INVIDIA, QUEM ERUDITIO NON PATRONUM MAGIS QUAM CULTOREM, RESPUBLICA CATONEM, CONSILIUM NESTORA, STATUS COLUMEN, RELIGIO STATOREM, PIETAS EXEMPLUM, ACADEMIA PRAESTITEM, URBS TOTA PRINCIPEM VENERABATUR. OBIIT D. IX NOVEMB. MDCCXXXVII. AETAT. LXXIV.
EPITAPHIUM / QUEM NATUM DURIS VIDIT RESPUBLICA REBUS
QUEM COLUMEN DIXIT BELGICA TOTO SUUM / QUEM MUSAE CHARITES ASTRAEA MINERVA SOLEBANT / APPELLARE DECUS PRAESIDIUMQUE SUUM / NESTORA QUEM CIVES, QUEMQUE AGNOVERE CATONEM / CURIA, TEMPLA, SCHOLAE, CONDITUR HOC TUMULO! / D.G.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Maandelijke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt. XLV (Amsterdam 1737) 605. Vervangen door: GDW, nr. 1585.
GDW, blz. 325, nr. [1584].

[1585]Wapens: Rechts, met onderschrift OBIIT DEN 9 NOVEMB. 1737: Gockinga [2]. Links, met onderschrift OBIIT DEN 16 MAY 1760: De Bringues.326
N.B. Koper, met ornamenten als GDW, nr. 4445. Grafnummer [Koor] 36. Borgemeester Scato Ludolph Gockinga, eigenaar 27 febr. 1733. Grafboek. Afgebeeld: GDW, plaat XIII. Scato Ludolf Gockinga, overleden 9 november 1737, ondertrouwd Groningen 24 oktober 1716, gehuwd 13 november 1716 Sophia de Bringues, overleden 16 mei 1760. Zie: GHB, 1906, blz. 164. Ook: DTB, nr. 175. Vergelijk: GDW, nr. 1584.
GDW, blz. 325, nr. [1585].
Ligging: 1203 (Hoogkoor, rij 2, nr. 3).

[1586]HENDERICA VAN DER STEEGE GEBR. STRUUCK WIERD OP DEN 10N JUNI 1751 TE BERGEN OP DEN ZOOM GEBOREN EN IS TE GRONINGEN OP DEN 16N AUGUSTI 1797 OVERLEEDEN.
GEEN ONBEDACHTE VOET STOOR OOIT DIT ZOMBER GRAF!/ HIER RUST EEN ECHTGENOOTE, EEN MOEDER, LIEFD'RYK TEDER / GERUST IN HAARE DEUGD LAG ZY HET LEVEN AF / ZY WACHT BY HAAREN GOD HAAR ZOON EN ECHTVRIEND WEDER.
N.B. Grafnummer 39. Henrica Struik, van Bergen op Zoom, tr. Groningen 13 okt. 1770 Jacobus van der Steeg, van Leeuwarden.
GDW, blz. 326, nr. [1586].
Ligging: 8404 (Kooromgang noordoost, rij 4, nr. 4).

[1587]JEREM. FRED. ABRESCH, NATUS D. VII IAN. MDCCXLV, DENATUS D. XXII FEBR. MDCCCV.
Wapens: rechts en links: blanco.
N.B. Grafnummer 19. GDW geeft ten onrechte [Omgang] 97, waarschijnlijk vanwege vermelding in het grafboek: doctor Abresch, eigenaar 30 dec. 1805.
GDW, blz. 326, nr. [1587], waar geen melding wordt gemaakt van de blanco wapens.
Ligging: 7308 (Kooromgang zuidoost, rij 3, nr. 8).

[1587A]...61 (OF I) ... / DEN 21 OCTOBER ... AN?... / ... / ... ROUWE VAN BOELE / WILL... / GODT ...
Wapens: Rechts: Gedeeld: I twee leliën onder elkaar; II drie klaverbladen, 2 en 1. Links: een hart, waaruit blaadjes oprijzen, het hart schuinkruislings doorstoken met twee ongepunte stokken.
N.B. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5703.
GDW, blz. 326, nr. [1587A], waar de tekst enkel luidt: ... DEN 24 OCTOBER ... ROUWE VAN BOELE ....
Ligging: V12 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 12) (ca. 1970) ; 4310 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 10) (2013).

[1587B]... / ... 4, / DEN ... AELTIEN ... HORNEKENS, VERWACHTEN/DE EEN /SALIGE OPERST/ANDINGE IN ... CHRISTO.
Kwartieren: I, II, IV niet meer aanwezig; III Horenken.
N.B. Vergelijk: NLW, 1954, k. 303, 341. GDW vermeldt 'Het derde kwartier op de zerk zou ten opzichte van de tekst gelijk aan het eerste kunnen zijn', hetgeen waarschijnlijk is indien de overleden zelf een Horenken is in plaats van haar echtgenoot.
GDW, blz. 326, nr. [1587B], waar als tekst AEL i.p.v. AELTIEN gegeven wordt.
Ligging: 9002 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 2).

[1588]... op een grafsteen het wapen der fransche koningen en wel der Valois. Bij het onderzoek, voor een aantal jaren door den heer archivarius Feith in het werk gesteld, is gebleken, dat daar onder lag begraven een schoenmaker, genaamd Valois, die bij zijn leven steeds beweerd heeft uit Frankrijk en van eene vorstelijke familie afkomstig te zijn.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GVA, 1845, blz. 64.
GDW, blz. 326, nr. [1588].

[1589]... T. VEELKER IN DEN ...
GDW, blz. 326, nr. [1589].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1590]... NN ... OLDEN ...
Wapen: In het schildhoofd huismerk nr. 230, vergezeld van onderen van een losstaande verticale lijn.
N.B. Grafnummer 50. Dezelfde steen stond ook (ten onrechte dubbel) beschreven onder GDW, nr. 1781. De huismerken 277 (op GDW, nr. 1781) en 230 (GDW, 1590) zijn op één zijstreepje na identiek.
GDW, blz. 326, nr. [1590] en blz. 348, nr. [1781].
Ligging: 6805 (Kooromgang zuidwest, rij 8, nr. 5).

[1590A]... / ... / ... DE ERENFEST / ...
Kwartieren: I en II niet meer aanwezig. III een latijns kruis. IV een adelaar.
N.B. Grafnummer [Schip] 470 (GDW geeft ten onrechte 490). Hierbij: GDW, nr. 1683A.
GDW, blz. 326, nr. [1589]).
Ligging: 3104 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 4).

2. Namen met jaartal

[1591]JAN LUCIENS.
Huismerk nr. 231, vergezeld van de letters J.L. en het jaartal 1622.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1644.
GDW, blz. 326, nr. [1591].
Ligging: Zuidertransept, nr. 41 (1964) ; niet aangetroffen (2013).

[1592]HOPMAN BOECKENS, ANNO 1659.
N.B. Grafnummer [22?] (lees: [Schip] 102?). Hopman Geert Willems Boeckens eigenaar ... 1662. Hierbij: GDW, nrs. 1572 en 1692.327 Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5698 (ca. 1970).
GDW, blz. 326, nr. [1592].
Ligging: V21 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 21) (ca. 1970) ; 4411 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 11) (2013).

[1593]ENNO EYSSINGE, BROUWER, ANNO 1703.
N.B. Grafnummer [Schip] 201. Hierbij: GDW, nr. 1543.
GDW, blz. 327, nr. [1593].
Ligging: 4314 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 14).

[1594]CAPITAEIN ABRAHAM COOPS, 1720.
N.B. Geen grafnummer, maar ongetwijfeld [Schip] 266: Capitain Abraham Coops , eigenaar 24 juni 1716. Grafboek Zie: GDW, nr. 1577.
GDW, blz. 327, nr. [1594].
Ligging: Zuidertransept, nr. 27 (1964) ; 7201 (Kooromgang zuidoost, rij 2, nr. 1).

[1595]JAN KESTNER, 1726.
Wapen: zie GDW, nr. 1668quater.
N.B. Grafnummer [Omgang] 80. Hierbij: GDW, nr. 1668quater.
GDW, blz. 327, nr. [1595], waar het wapen wordt vermeld als 'Wapen, grotendeels onherkenbaar: Gedeeld: I gevierendeeld; II doorsneden'. Het betreft echter een ouder wapen, identiek aan GDW, nrs. 1668, 1668bis en 1668ter, en thans apart beschreven als GDW, nr. 1668quater.
Ligging: 7205 (Kooromgang zuidoost, rij 2, nr. 5).

[1596]TIDDO TIDDENS, ANNO 1735.
N.B. Grafnummer 125.
GDW, blz. 327, nr. [1596].
Ligging: 5105 (Kooromgang noordwest, rij 1, nr. 5).

[1596A]WILLEM SUIDEMA, 1749.
N.B. Grafnummer [Schip] 482. Zie: GDW, nr. 1679A. Willem Zuidema en Johanna Hartken, echtelieden, eigenaren 3 december 1747. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 327, nr. [1596A].
Ligging: 4405 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 5).

[1596B]H. HEMMES, ANNO 17[5]8.
N.B. Grafnummer [Schip] 136. Zie: GDW, nr. 1752E. Jaartal eerder 1758 dan 1738.
GDW, blz. 327, nr. [1596B].
Ligging: 3309 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 9).

[1597]DOMINE E. BOTTERMAN EN MENA CRANS, EHEL. 1756.
Wapen: Gedeeld: I een staand vat, vergezeld van boven van de letters E.B.; II op een terras een voor een boom staande eenhoorn.
WY ZYN UIT STOF / EN MOESTEN TOT STOF WEDERKEEREN / WY LIGGEN HIER BENEDEN / EN GY GAAT OVER ONS TREDEN / SPIEGELT U AAN ONS, WANT WY / ZYN OOK GEWEEST GELYK ALS GY.
N.B. Tekening 1825: RAG, Archief Feith [1924], inv. nr. F 19.
GDW, blz. 327, nr. [1597].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1598]NO. 62, JAN REITS, STADSHALMEEST., EN ENGELINA J. BOSS, ZYN HUISVR. 1776.
N.B. Grafnummer [Omgang] 62. Jan Reits, raadsdienaar, eigenaar 22 januari 1755. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 327, nr. [1598].
Ligging: 7304 (Kooromgang zuidoost, rij 3, nr. 4).

[1599]NO. 247. HARMANNUS ROSEMA, ANNO 1778.
Wapens: Rechts en links: onherkenbaar.
N.B. Grafnummer [Schip] 247. Wapen aanzienlijk ouder dan de tekst. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5696 (ca. 1970).
GDW, blz. 327, nr. [1599], waar geen melding wordt gemaakt van de wapens.
Ligging: V44 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 44) (ca. 1970) ; 3117 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 17) (2013).

[1600]H. KYFF, 1779.
N.B. Grafnummer 133. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 126. Wel aanwezig, identiek aan 1600A.
GDW, blz. 327, nr. [1600].
Ligging: 4302 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 2).

[1600A]H. KYFF, 1779.
N.B. Grafnummer 133. Hierbij: GDW, nr. 1752A. Ten onrechte door Pathuis dubbel opgenomen; identiek aan 1600.
GDW, blz. 327, nr. [1600A].
Ligging: 4302 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 2).

[1601]NO. 486 ELISABET SYLMAN 1782.
N.B. Eerder grafnummer 20. GDW vermeldt ten onrechte het grafnummer 20 als een jongere inscriptie. Geswor. L. Sijlman, eigenaar 25 okt. 1752. Grafboek.
GDW, blz. 327, nr. [1601].
Ligging: Zuidertransept, nr. 2 (1964) ; 6204 (Kooromgang zuidwest, rij 2, nr. 4).

[1602]P. ALDERSHOFF WE., 1791.
N.B. Grafnummer [Omgang] 123. Hierbij: GDW, nr. 1742. Weduwe P. Allershoff, eigenares, 29 november 1790. Overgedragen door J. Allershof, 12 september 1804. Zie: GAG, Grafboek. Pieter Allershof, begr. (betaald voor lijklaken) 26 april 1788, tr. Dina (Alberdina) Jans (Rewers). Zie: DTB, nr. 194, blz. 302, 26 april 1788.
GDW, blz. 327, nr. [1602].
Ligging: 8104 (Kooromgang noordoost, rij 1, nr. 4).

[1603]JAN VAN LOO, 1805.
N.B. Grafnummer [Omgang] 52. Hierbij: GDW, nr. 1673.
GDW, blz. 327, nr. [1603].
Ligging: 6704 (Kooromgang zuidwest, rij 7, nr. 4).

[1604]NO. 74. G. SMIDT, ANNO 1809.328
N.B. Grafnummer [Omgang] 74. Steenkoper G. Smit, eigenaar 23 juni 1809. Grafboek.
GDW, blz. 327, nr. [1604].
Ligging: 8303 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 3).

3. Namen zonder jaartal

[1605]HENRICUS AKERMA.
N.B. Grafnummer [Omgang] 44. Henricus Akerma, eigenaar, 25 januari 1753. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 328, nr. [1605].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1606]HENRICUS AKERMA ET ALEGUNDA VRIESE.
N.B. Grafnummer [Schip] 207. Henricus Akerma c.s., eigenaren, 25 januari 1753. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 328, nr. [1606], waar 'EN' wordt gegeven i.p.v. 'ET'.
Ligging: 9003 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 3).

[1607]P. ALDERSHOFT.
N.B. Grafnummer [Omgang] 10[8]. P. Allershoff, eigenaar 12 jan. 1784. Grafboek. Hierbij: GDW, nr. 1580 en 1738.
GDW, blz. 328, nr. [1607].
Ligging: 8307 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 7).

[1608]GERRIT ARENTS.
N.B. Grafnummer 131.
GDW, blz. 328, nr. [1608].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1608A]T. V. BARCH.
N.B. Grafnummer [Schip] 197. Voogden van vaendrick Van Berghe kinderen voor de helft, eigenaar ... 1655; vaendrick Van den Berge erfg., eigenaren ... 1662. Thomas van de Berghe, ondertr. Groningen 10 juli 1658 Elletjen Wedda. Hierbij: GDW, nr. 1754B.
GDW, blz. 328, nr. [1608A].
Ligging: 3105 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 5).

[1609]B. / BARLA / GEN.
N.B. Grafnummer [Schip] 72. Ber. Berlage, eigenaar, 29 oktober 1783. Zie: GAG, Grafboek. Hierbij: GDW, nr. 1609B. Tijdens de restauratie in drie stukken gezaagd.
GDW, blz. 328, nr. [1609].
Ligging: 4407 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 7).

[1609A] ... IEN BARLAGEN, HUISVROUW ... EN VAN CALKER.
N.B. Zie: GDW, nr. 1712B. Herman Barlagen, overleden 25 maart 1764, gehuwd 27 juli 1729 Femina van Calcar, overleden 13 maart 1783. Zie: DTB, nr. 598, blz. 101. Doopsgezinde gemeente der oude vlamingen.
GDW, blz. 328, nr. [1609A].
Ligging: Akerk (nr. 3).

[1609B]Huismerk nr. 942, vergezeld van de letters I.B.
N.B. Grafnummer [Schip] 72. Hierbij: GDW, nr. 1609. GDW geeft als tekst ten onrechte ... BARTA ... . Blijkbaar foutieve lezing en dubbel ten opzichte van GDW, nr. 1609.
GDW, blz. 328, nr. [1609B].
Ligging: 4407 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 7).

[1610]JAN POPKENS BE...
Wapens: Rechts: Een keper, vergezeld van boven van twee rozen en van onderen van een stralende zon. Links: Op een terras een boom, de stam tussen twee leliën. Helmteken: een stralende zon.
N.B. Grafnummer [Koor] 16. Jan Popkens Beyma, eigenaar 19 september 1656. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 328, nr. [1610].
Ligging: 2202 (Laagkoor, rij 2, nr. 2).

[1611]FEDRIC BLAUW.
Wapens: Rechts: Huismerk nr. 232, vergezeld van drie rozen. Links: Een paaslam.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 30. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geïnventariseerd. Frederick Blauw, eigenaar 24 september 1644. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 328, nr. [1611].

[1612]DR. R. BUSCH, SECRET.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1715. Secretaris Stad en Lande, zie: GDW, nr. 1420.
GDW, blz. 328, nr. [1612].
Ligging: 8403 (Kooromgang noordoost, rij 4, nr. 3).

[1612A]NO. 404. PIETER DIEMER.
N.B. Pieter Diemer en Anna Maria Sen, eigenaren 14 april 1804. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 328, nr. [1612A].
Ligging: 9007 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 7).

[1613]S. ALART DICKHUSEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I huismerk nr. 233; II twee rozen onder elkaar. Links: Op een terras een boom.329
N.B. Grafnummer [Sacristie] 16. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geïnventariseerd. Solliciteur Allert Dyckhuisen, eigenaar. 3 juni 1644. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 328, nr. [1613].

[1614]GEERT DOEDENS.
Medaillon: Huismerk nr. 234.
GDW, blz. 329, nr. [1614].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1615]H. DRAPER.
Uitsparing voor een koperen grafornament in de vorm van een wapen waarboven een kelk met hostie.
N.B. Grafnummer [Schip] 43. Jurien Draper, eigenaar 7 december 1661. Mons. Draper, eigenaar 25 februari 1751. Denkelijk Harmen Draper (ondertr. Groningen 24 oktober 1663, broer van Jurien Draper), of eventueel dr. Harmannus Draper (trouwt Groningen 23 februari 1710) of Henricus Draper (trouwt Groningen 8 januari 1743), maar het schrift lijkt zeventiende-eeuws. Lag vóór de restauratie in de voormalige noorderingang (aan de oostzijde van de noorderkapel).
GDW, blz. 329, nr. [1615].
Ligging: 8401 (Kooromgang noordoost, rij 4, nr. 1).

[1616]JAN FICKENS.
Medaillon: Een op drie zuilen rustend halfrond mortier, waarin een stamper, aan de bovenzijde eindigend in negen bollen.
N.B. Wellicht grafnummer [Schip] 485: Jan Fickens en Loyse Fickens, ehel., eigenaren ... 1712. Grafboek. Hierbij: Zie: GAG, nr. 1752.
GDW, blz. 329, nr. [1616].
Ligging: Zuidertransept, nr. 3 (1964) ; 6103 (Kooromgang zuidwest, rij 1, nr. 3).

[1617]JAN FUUST.
Medaillon: Huismerk nr. 235, vergezeld van twee van elkaar afgewende wassenaars.
N B. Grafnummer [Schip] 129. Hopman Jan Vuyst, eigenaar 4 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 329, nr. [1617].
Ligging: Zuidertransept, nr. 36 (1964) ; 5306 (Kooromgang noordwest, rij 3, nr. 6).

[1617A][JAN?] FUUST.
Medaillon: Huismerk nr. 236, vergezeld van twee van elkaar afgewende wassenaars.
N.B. Grafnummer 150 (lees vermoedelijk: [Schip]158). Hop. Johan Vuyst, eigenaar van graf nummer 158, ... 1629. Grafboek
GDW, blz. 329, nr. [1617A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1618]JAN FU[UST] ... FR. ANNA HAR ... STERLINC.
Wapen: Huismerk nr. 237, vergezeld van twee van elkaar afgewende wassenaars.
GDW, blz. 329, nr. [1618].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1619]ERNST OTTENS GALAM[A].
Wapens: Rechts: Geruit van ongeveer vier rijen van vier ruiten onder elkaar en over alles heen een omgewende leeuw. Links: In een omheining [een tuin] een bos van vijf bomen. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Grafnummer [Schip] 152. Solliciteur Erenst Ottens Galema, van Groningen, zoon van Otto Reinders, gehuwd Groningen 17 juli 1679 Lauwerelia Houttuins, van Groningen. Vaandrig Ernst Galema, eigenaar 4 maart 1684. Zie: DTB nr. 170. Ook GAG, Grafboek.
GDW, blz. 329, nr. [1618].
Ligging: 4105 (Transept noordzijde, rij 1, nr. 5).

[1620]ALBERT GYSBERTS GA[SS]INCK.
N.B. Grafnummer [Schip] 170. Hierbij: GDW, nr. 1656. Schriver Albert Gyseberts eigenaar 30 maart 1641. Solliciteur Albert Gysbers [Gassinck] eigenaar 19 september 1656, ook 22 februari 1662. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 329, nr. [1620].
Ligging: 2204 (Laagkoor, rij 2, nr. 4).

[1621]T. GEERTS.
N.B. Zie: GDW, nr. 1711.
GDW, blz. 329, nr. [1621].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1621A]SUSANNE GERRITS, 1691.
N.B. Grafnummer 647.
GDW, blz. 329, nr. [1621A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1622]GERTIN HARKENS ... LU.EN HARKENS ...
Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I een achtpuntige bloem; II een lelie; III een lelie; IV een dwarsbalk, vergezeld van boven en van onderen van een achtpuntige ster. Links: Huismerk nr. 238.330
GDW, blz. 329, nr. [1622].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1623]DR. L. HARCKENS, 52.
N.B. Grafnummer [Omgang] 52. Lucas Harckens, onthoofd Groningen 18 november 1665, begraven Martinikerk. Zijn weduwe, eigenares 13 augustus 1670. Zie: GAG, Grafboek. GSL, blz. 123. Hierbij: GDW, nrs. 1603 en 1673.
GDW, blz. 330, nr. [1623], waar 'NR. 52' wordt gegeven i.p.v. '52'.
Ligging: 6704 (Kooromgang zuidwest, rij 7, nr. 4).

[1624]BERENT HARMENS.
Huismerk nr. 239.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 61. Vermeld: Archief De Hochepied-Gerlacius, inv.nr. ... Pathuis vermeldt deze bron niet, maar vermoedelijk heeft hij de vermelding daar wel aan ontleend, mede omdat het grafnummer daar onduidelijk geschreven is. Het lijkt op '65', maar ligt naast nr. 60 en moet dus 61 zijn. Waarschijnlijk dus: niet meer aanwezig.
GDW, blz. 330, nr. [1624].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1625]GEERT HAVINGA.
N.B. Grafnummer [Schip] 70. Geert Havinga, eigenaar 21 maart 1754. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 330, nr. [1625].
Ligging: 3312 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 12).

[1625A]PIETER HAVINGA.
N.B. Grafnummer [Schip] 411. Pieter Havinga, eigenaar 23 september 1793. Grafboek. Hierbij: GDW, nr. 1754A.
GDW, blz. 330, nr. [1625A].
Ligging: 3301 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 1).

[1626]NO. 28[4]. ONTFANGER ANDREAS HOFMAN.
N.B. Grafnummer [Schip] 284. Ontvanger Andreas Hoffman eigenaar 19 juni 1710 en op 20 mei 1746 verkocht. Zie: GAG, Grafboek. Zie: GDW, nr. 1695.
GDW, blz. 330, nr. [1626].
Ligging: Zuidertransept, nr. 26 (1964) ; 6802 (Kooromgang zuidwest, rij 8, nr. 2).

[1627]DAVID VAN HOORNBEEK.
Medaillon: De letters D.V.H.B. in ligatuur.
N.B. Grafnummer [Omgang] 56. David van Horenbeeck, eigenaar 26 april 1683. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 330, nr. [1627].
Ligging: 6701 (Kooromgang zuidwest, rij 7, nr. 1).

[1628]SR. H. HOVINCK.
N.B. Grafnummer [Schip] 124. Vermeld: GSL, blz. 126. Schrijver Harmen Hovinck eigenaar 5 augustus 1651. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 330, nr. [1628].
Ligging: 4301 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 1).

[1629]EYSE JULLES.
Huismerk nr. 77.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 52. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geïnventariseerd. Eise Julles en Pietertjen Jacobs, echtelieden, eigenaren 13 juni 1649. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 330, nr. [1629].

[1630]NO. 34. HENRICUS KLEIN, MR. KASTEMACKER.
N.B. Grafnummer [Schip] 34. Zie: GDW, nr. 1710A. Henricus Klein, eigenaar 8 oktober 1740. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 330, nr. [1630].
Ligging: 3207 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 7).

[1631]JAN JANSEN VAN COLLEN.
Huismerk nr. 241.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 37. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geïnventariseerd. Jan Jansen van Collen eigenaar 12 januari 1646. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 330, nr. [1631].

[1631A]C. KOLTHOFF.
N.B. Grafnummer 289. Overgetekend op C. Kolthoff als koper, 20 november 1802. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 330, nr. [1631A].
Ligging: Akerk (nr. 4).

[1632]JAN KROLL, CAPITAIN GEWELDIGE DESER PROVINTIE, EN ZYN HUISVROU MARIEA TEN POST.
Wapens: Rechts: Een aanziend gekleed mannenborstbeeld met over de oren hangend haar. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie rozen; b. een papagaaiekop met een gedeelte van de borst.
N.B. Grafnummer [Schip] 31. Jan Krol eigenaar 27 juni 1750. Zie: GAG, Grafboek. Tweede exemplaar, met geringe afwijking, grafnummer 104 (= GDW, nr. 1632bis).331 Afgebeeld: M. van Kruining, red., Ferwactende een frolike operstandinge (Groningen 2012) 27.
N.B. Grafnummer 31. Jan Krol eigenaar 27 juni 1750. Zie: GAG, Grafboek. Tweede exemplaar, met geringe afwijking, grafnummer 104.331
GDW, blz. 330, nr. [1632].
Ligging: linkerhelft ligt 3201 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 1) ; rechterhelft ligt 3101 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 1).

[1632bis]JAN KROLL, CAPITAIN GEWELDIGE DESER PROVINTIE, EN ZYN HUISVROU MARIEA TEN POST.
Wapens: Rechts: Een aanziend gekleed mannenborstbeeld met over de oren hangend haar. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie rozen; b. een papagaaiekop met een gedeelte van de borst.
N.B. Grafnummer [Schip] 104. Jan Krol eigenaar 27 juni 1750. Zie: GAG, Grafboek. Tweede exemplaar, met geringe afwijking: GDW, nr. 1632, met grafnummer [Schip] 31. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5695 (ca. 1970).331
GDW, blz. 330, nr. [1632].
N.B. [1632] ... Tweede exemplaar, met geringe afwijking, grafnummer 104.331
Ligging: V45 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 45) (ca. 1970); niet aangetroffen (2013).

[1633]VAANDRIGH PIETER MARTENS.
Medaillon: De letters P.M. onder elkaar, de eerste steunend op de tweede.
N.B. Grafnummer [Omgang] 93. Sinjeur Peter Martens eigenaar 22 april 1696. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 331, nr. [1633].
Ligging: 8309 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 9).

[1634]HYNDRICK MENSINCK.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1574.
GDW, blz. 331, nr. [1634].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1635]GERT JANSEN VAN NORTHOOREN.
Wapen: Een monogram, gevormd van de letters G.I.
N.B. Niet meer aanwezig. Grafnummer [Sacristie] 27. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geïnventariseerd. Geert Jansen van Noorthoorn eigenaar 17 maart 1647. Zie: GAG, Grafboek. Pathuis vermeldt niet of hij de steen nog aangetroffen heeft, maar vermoedelijk is dat niet het geval, mede omdat zijn beschrijving overeenkomt met de tekening in het Archief De Hochepied.
GDW, blz. 331, nr. [1635].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1636]... FRERICX TEN OEVER
N.B. Grafnummer [Omgang] 68. Roeleff Frerickx ten Oever eigenaar 7 maart 1659. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 331, nr. [1636].
Ligging: 6502 (Kooromgang zuidwest, rij 5, nr. 2).

[1637]JAN PETER
Huismerk nr. 242.
N.B. Grafnummer 1057. Hopman Jan Peters eigenaar 29 juli 1651. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 331, nr. [1637].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1638]LUICAS REIGERSBERCH.
N.B. Betreft grafnummer [Omgang] 107. Lucas Reigersberg, eigenaar als koper 8 maart 1764. Kinderen en erven van L. Reigersbergh, eigenaren 22 dec. 1803. Grafboek. Hierbij: GDW, nr. 1534.
GDW, blz. 331, nr. [1638].
Ligging: 5203 (Kooromgang noordwest, rij 2, nr. 3).

[1639]S. HINDRICK ROELEFS.
N.B. Grafnummer [[Sacristie] 31]. Hierbij: GDW, nr. 1708. Wellicht is wapen gelijktijdig met tekst. Solliciteur Hindrick Roelefs eigenaar 3 juni 1644. Zie: GAG, Grafboek. Zie voor onduidelijk grafnummer: RAG, Archief De Hochepied. Niet geïnventariseerd.
GDW, blz. 331, nr. [1639].
Ligging: 8306 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 6).

[1640]REMMER[T R]OE[LEFS] / IN SYN [LE]V[ENT S]E[EKENTR]OSTER / ...N / ...N / ...
N.B. Grafnummer [Sacristie] 41. Tekst aangevuld uit Arch. De Hochepied, inv.nr. ... ('Remmert Roelefs in sin levent seekentroster'). Remmert Roelefs sekentroester, eigenaar 4 juni 1644. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 331, nr. [1640], waar alleen de tekst volgens Arch. De Hochepied vermeld wordt.
Ligging: 5605 (Kooromgang noordwest, rij 6, nr. 5).

[1641]H. ROSEMA EN C. A. KNIPHUISEN, EHELIEDEN. DIT GRAF MOET IN DERTIG JAAREN NIET GEROERT WORDEN, GEREKENT VAN DEN 20 JANUARY 1800 DERTIEN.
N.B. Grafnummer [Schip] 90. Hierbij: GDW, nr. 1713. Koopman Harmannus Rosema eigenaar 1 oktober 1788. Zie: GAG, Grafboek. Catharina Alberdina Kniphuisen, weduwe Harmanmus Rozema, overleden Groningen 20 januari 1813. Zie: Overlijdensakte.
GDW, blz. 331, nr. [1641].
Ligging: Akerk (nr. 5).

[1642]SOLLICITEUR JOHAN ROTGERS.
Wapens: Rechts: Drie ronde vruchten op gebladerde stengels. Links: Een herteschedel met gewei. Helmteken: een uitkomende pauwekop.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 20. Solliciteur Johan Rotgers eigenaar 3 juni 1644. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 331, nr. [1642].
Ligging: 7503 (Kooromgang zuidoost, rij 5, nr. 3).

[1643]NO. 460. GERARDUS SCHAAPSCHOE EN HERMINA VAN DER MARK, EGTELIEDEN.
N.B. Grafnummer [Schip] 460. Hierbij: GDW, nr. 1753. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5697 (ca. 1970). Bovengenoemden eigenaren 7 september 1789. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 331, nr. [1643].
Ligging: V32 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 32) (ca. 1970) ; 3406 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 6) (2013).

[1643A]JOHAN WARMOLTS SCHEERHOORN.
N.B. Grafnummer [Schip] 86. Jan Warmelts Scheerhoorn tot Coevorden, eigenaar ... 1661. Grafboek. Hierbij: GDW, nr. 1710B.332
GDW, blz. 331, nr. [1643A].
Ligging: 9012 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 12).

[1644]REINDER SEEVENSTEREN.
Medaillon : Zeven sterren, 1 en 2 en 1 en 2 en 1.
N.B. Zie: GDW, nr. 1591. Reinder Seevensteren, overleden tussen 10 oktober 1670 en 13 februari 1671. Zie: NLW, 1947, k. 323.
GDW, blz. 332, nr. [1644].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1645]SIPK[E SIPKENS].
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1718. Grootste deel van de naam thans afwezig en vervangen door blanco fragment. Vgl. grafboek, grafnummer [Schip] 18: vaendrick Sipke Sipkes, eigenaar 20 augustus 1688.
GDW, blz. 332, nr. [1645].
Ligging: 8203 (Kooromgang noordoost, rij 2, nr. 3).

[1645A]HENDRICK SLUITER, STADTSCHOLT IN GRUINNINGEN.
N.B. Grafnummer [Schip] 454. Hindrick Sluiter, statsschulte, eigenaar 2 mei 1662. Zie: GAG, Grafboek.
Hierbij: Wapen: afwezig. Helmteken: vlucht, waartussen een dierenkop[?]
GDW, blz. 332, nr. [1645A], waar wapen en helmteken niet vermeld worden.
Ligging: 9001 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 1).

[1646]JACOP AYELKES SMIT.
Wapens: Rechts: Een gekroonde naar boven gewende wassenaar. Links: Huismerk nr. 243.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 19. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geïnventariseerd. Jacob Ayelkes Smitt eigenaar 20 september 1646. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 332, nr. [1646].

[1647]JR. AEPKE VAN STERKENBORCH.
Wapens: Rechts: Tjarda van Starkenborgh. Links: Onsta. Helmteken: Tjarda van Starkenborgh.
N.B. Ook vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geïnventariseerd. Grafnummer [Sacristie] 29. joffer Tetien Starckenborchs, eigenaar ... 1644. Tekening: Archief Tjarda van Starkenborgh, inv. nr. 1. Aepke Tjarda van Starkenborgh, overleden 's-Gravenhage 12 juli 1646. Zie: NLW, 1951, k. 171. Zie: GDW, nr. 1692.
GDW, blz. 332, nr. [1647].
Ligging: 8502 (Kooromgang noordoost, rij 5, nr. 2).

[1648]180. I. STRATING.
N.B. Grafnummer 180. Zie: GDW, nr. 1734.
GDW, blz. 332, nr. [1648].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1649]D. VAANDR. GERRIT VAN SWANEVELT.
Wapen: Doorsneden: A. gedeeld: 1. een klaverblad: 2 huismerk nr. 244 B. op een terras een omgewende gaande zwaan. Helmteken: een vlucht, waartussen een klaverblad.
N.B. Grafnummer [Schip] 6. Gerryt Swanevelt eigenaar 5 september 1700. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 332, nr. [1649].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1650]EISO TAMKENS.
N.B. Begraven 20 december 1669. Zie: GAG, Handschrift in quarto nr. 41, blz. 180 verso. Hierbij (niet in GDW):
ANN... ...6... / IS DE[N] ERBARE ... I / VERKERCK CHRISTE[LI]K[EN] / [IN] DEN HEREN ... / ONTSLAPEN VERWACHTENDE / ... ANDINGE.
Wapens: Rechts: drie rozen naast elkaar in het schildhoofd, een klaverblad(??) in de linkerhoek van de schildvoet. Links: onherkenbaar. Helmteken uitgebroken.
Hierbij: GDW, nr. 1650. Eiso Tamkens, eigenaar grafnummer [Schip] 10 16 november 1661. Hubert Verkerck eigenaar graf nummer [Schip] 151 14 november 1633 tot 28 december 1636. Daar van het graf nummer [Schip] 10 geen eigendomsgegevens van vóór 1661 bekend zijn, lijkt dat grafnummer het eerst in aanmerking te komen.
GDW, blz. 332, nr. [1650].
Ligging: 3408 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 8).

[1651]BERENT TEEPENS, COMMYS.
Wapen: Gedeeld: I een omgewend mannenborstbeeld met klein hoofddeksel: II doorsneden: a. drie rozen; b. twee eikels en een klaverblad. 2 en 1. Helmteken: een mannenborstbeeld niet klein hoofddeksel.
N.B. Grafnummer [Schip] 157. Commies Berent Tepens eigenaar 23 november 1680 of 1690. Zie: GAG, Grafboek. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5694 (ca. 1970).
GDW, blz. 332, nr. [1651].
Ligging: V22 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 22) (ca. 1970) ; 4101 (Transept noordzijde, rij 1, nr. 1) (2013) .

[1652]D. OUDERLING G. VAN TROJEN.
N.B. Grafnummer 175. Vergelijk: GDW, nr. 1653 en M3401.
GDW, blz. 332, nr. [1653].
Ligging: 3113 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 13).

[1653]D. OUDERLING G. VAN TROJEN.
N.B. Grafnummer [Schip] 320. Zie: GDW, nr. 1707A. Ontvanger Gerrit van Trojen eigenaar 30 augustus 1733. Koopman Gerrit van Trojen erfgenamen eigenaar 1 juli 1790. Zie: GAG, Grafboek.133 Vgl. GDW, nr. 1652 en M3401.
GDW, blz. 332, nr. [1652].
Ligging: 3110 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 10).

[1654]H. J. WICHERS. No. 617.
N.B. Grafnummer 617. Hillebrand Jacob Wichers, overleden Groningen 11 augustus 1813. Zie: NPT, 1931-1932, blz. 327.
GDW, blz. 333, nr. [1654].
Ligging: 5208 (Kooromgang noordwest, rij 2, nr. 8).

[1655]No. 998. J. WYGMAN.
Cartouche: Een schietlood, een troffel en een metselhamer.
N.B. Grafnummer 998. Vermeld: GMG, nr. 425. Jan Wygman eigenaar 20 oktober 1757. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 333, nr. [1655].
Huidige verblijfplaats: Groninger Museum (momenteel (2013) niet vindbaar).

[1655A]JAN WOLBERS / ONTFANGER AN ... EERSTE / ... ANGEST... SE? DEN XII(?) SEPTBR / MDCC ? XXII? / ...NSPO ... DEN XVIII FEBRUARY / MDCC ? XVI?
N.B. Grafnummer [Schip] 73. Jan Wolbers eigenaar 2 augustus 1669. Hopman Nicolaas Menninga eigenaar 3 september 1767. Zie: GAG, Grafboek.Jan Wolbers, deurwaarder, ondertr. Groningen 30 juni 1666 Maria Antoni, ouders van Jan Wolbers, ged. Groningen 15 sept. 1671, begr. (breukdodenboek) 14 dec. 1748, tr. Catharina Selhuisen, begr. (breukdodenboek) 22 sept. 1753. Nicolaas Menninga tr. Groningen 13 november 1718 Aurelia Wolbers [geb. 1694, dochter van Jan Wolbers en Catharina Selhuisen], pro qua ontfanger [Jan] Wolbers als vader.
GDW, blz. 333, nr. [1655A], waar van de tekst alleen de naam Jan Wolbers gelezen wordt.
Ligging: 4306 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 6).

[1656]OVERSTE LUIT. GERARDT WOLDRINGH.
N.B. Grafnummer [Schip] 170. Zie: GDW, nr. 1620. Capitain G. Woldringh eigenaar 1 april 1720. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 333, nr. [1656].
Ligging: 2204 (Laagkoor, rij 2, nr. 4).

[1656A]LOURENS ... ERGH.
N.B. Grafnummer 32. Rode steen, ingelaten in een zandstenen zerk, nr. ####. In plaats van ERGH wellicht te lezen RC, met een onzekere lezing van de C.
GDW, blz. 333, nr. [1656A].
Ligging: 4109 (Transept noordzijde, rij 1, nr. 9).

4. Letters

[1656B]A.
N.B. Grafnummer [Schip] 52. Verworven door diaconie van Grete Levinge en verkocht in 1627. Zie: GAG, Staatboek diaconie, blz. 126.
GDW, blz. 333, nr. [1656B].
Ligging: 4413 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 13).

[1657]A.A.W.E.
N.B. Grafnummer 24. Enige gevonden echtpaar met deze naamletters van Arius Adriani en Wibbina Emmen, gehuwd Schildwolde 4 mei 1791.
GDW, blz. 333, nr. [1657].
Ligging: 6403 (Kooromgang zuidwest, rij 4, nr. 3).

[1658]COMMISSARI[S] ... ING? ... / ...8
Grafnummer [Schip] 47. Commys Landt, eigenaar 10 februari 1751. Grafboek. Jacobes Lant, mede camys van 't camtoor deser provensie van de eerste, trouwt 20 juli 1749 Lamyna Bijmholts.
GDW, blz. 333, nr. [1658] geeft als tekst: 'G.M... ...8'.
Ligging: 8405 (Kooromgang noordoost, rij 4, nr. 5).

[1658A]I.B.
N.B. Grafnummer [7]47. Hierbij: GDW, nr. 1776A. Juriaen Buitink c.s., erfgenamen van weduwe Coert Jansens, eigenaren 18 juni 1691.
GDW, blz. 333, nr. [1658A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1659]NO. I. I.H.S.
GDW, blz. 333, nr. [1659].
Ligging: Zuidertransept, nr. 4 (1964) ; 5305 (Kooromgang noordwest, rij 3, nr. 5).

[1660]I.S.G.V.E. 2. AUGUSTY 16..
Wapen: Onherkenbaar. Helmteken: Van Ewsum [1].
GDW, blz. 333, nr. [1660].
Ligging: 1204 (Hoogkoor, rij 2, nr. 4).

[1661]No. 75. P.A.V. & A.W.G.
N.B. Grafnummer [Schip] 75 en (ouder) [Schip] 306. P. Volmer, eigenaar 17 sept. 1772. Pieter Arends Volmer, tr. Groningen 19 apr. 1742 Antje Wolters Grevingh. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5708 (ca. 1970). Hierbij: GDW, nr. 1665B. P. Volmer eigenaar 17 september 1772. Zie: GAG, Grafboek. Pieter Arends Volmer, van Zaandam, gehuwd Groningen 19 april 1742 Antje Wolters Grevingh, van Groningen. Zie: DTB, nr. 179.
GDW, blz. 333, nr. [1661].
Ligging: V33 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 33) (ca. 1970) ; 3212 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 12) (2013).

[1662]P.H. ANNO 1642.
N.B. Naamletters en jaartal niet gelijktijdig. Hierbij een onherkenbaar wapen, 16de eeuw.
GDW, blz. 333, nr. [1662].
Ligging: Zuidertransept, nr. 6 (1964) ; 6705 (Kooromgang zuidwest, rij 7, nr. 5).

[1662A]R.A.
Wapen met helm, zonder helmteken
GDW, blz. 333, nr. [1662A], waar het wapen niet vermeld wordt.
Ligging: 9004 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 4).

[1663]Monogram, gevormd van de letters R.B., vergezeld van het jaartal 1618.
N.B. Niet meer aanwezig. Reneke Busch eigenaar 9 juni 1618. Vermeld: RAG, Archief [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 69, blz. 421 verso.334
GDW, blz. 333, nr. [1663].

[1664]S.I.
N.B. Grafnummer 11. Koper uitgebroken: wapen en kelk met ouwel.
GDW, blz. 334, nr. [1664].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1664A]S.P.
N.B. Grafnummer [Koor] 6. Hierbij: GDW, nr. 1576.
GDW, blz. 334, nr. [1664A].
Ligging: 2108 (Laagkoor, rij 1, nr. 8).

[1665]NUMERO 1631. ANNO 1710. T.H.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een klaverblad en een kam, met aan de onderzijde een rij van acht tanden, onder elkaar.
N.B. Grafnummer 1631. GMG, nr. 424. Arch. N.H. gem. Groningen, inv.nr. 1752, Grafboek kerkhof Nieuwe Kerk, pag. 309, grafnr. 1631, d.d. 16 mei 1718: overgedragen aan Tiark Hebbes. Tjarck Hebbes, ged. Zuidhorn 1656, tr. Groningen 1681, 1718, 1721 en 1728. M.d.a. Ger Straatman te Kampen.
GDW, blz. 334, nr. [1665]. Daar ten onrechte ondergebracht onder de grafstenen afkomstig uit de Martinikerk.
Ligging: Groninger Museum.

[1665A]De letters V.E. in ligatuur.
N.B. Zie: GDW, nr. 357A. Naamletters van Valerius Elama, overleden na 20 oktober 1649. Zie: F. R. Elema. Familieboek Elema. Harderwijk 1965. Blz. 30.
GDW, blz. 334, nr. [1665A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1665B]W.
N.B. Grafnummer [Schip] 306 (en later [Schip] 75). Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5708 (ca. 1970). Hierbij: GDW, nr. 1661.
GDW, blz. 334, nr. [1665B].
Ligging: V33 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 33) (ca. 1970) ; 3212 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 12) (2013).

5. Bekende wapens

[1666]Wapen: Alberda.
ICK GELOVE VERRISENIS DES VLEYSCH UND DAT EEWICH LEVEN.
N.B. Zie: GDW, nr. 1520.
GDW, blz. 334, nr. [1666].

[1666A]Wapen: Gedeeld: I Alberda; II Jarges.
N.B. Reint Alberda, overleden Groningen 5 november 1691, ondertrouwd Groningen 26 januari 1661, gehuwd 3 maart 1661 Clara Jarges. Zie: RAG, Genealogische verzameling, nr. 280, blz. 11. Vergelijk: GDW, nr. 1677.
GDW, blz. 334, nr. [1666A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1667]Wapen, vergezeld van de letters G.A.: Aldringa.
N.B. Grafnummer [Omgang] 6. Zie: GDW, nr. 1787A. Tekening 1826: RAG, Archief Feith [1924], inv. nr. F 19. Geert Aldringa, eigenaar 10 juni 1691. F. Sibinga, eigenaar 21 maart 1754. Hierin begraven Harmanna Maria Wildervanck, overleden Groningen 7 september 1790, vrouw van F. Sibinga. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 334, nr. [1667].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1667A]Wapen: Van Berum.
N.B. Grafnummer [Schip] 221. Koper. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Genealogische verzameling, nr. 306. Blz. 50. Wapen volgens beschrijving Alberda, volgens tekening Van Berum.
GDW, blz. 334, nr. [1667A].

[1667B]Wapen: Gevierendeeld: I De Drews; II Van Julsingha; III Tjaarda; IV Clinge. Helmteken: De Drews.
N.B. Johan de Drews, overleden Groningen 27 oktober 1759, gehuwd c. 1695 Lubbina van Julsingha. Zie: NLW, 1913, k. 241-242.
GDW, blz. 334, nr. [1667B].
Ligging: 3307 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 7).

[1667C]Wapen: Gevierendeeld:I De Drews; II Tjaarda; III Op een terras een boom en daartegen klimmend een omgewende hond en een hert [Meinders]; IV een springende eenhoorn [Folckers].
N.B. Johan de Drews, overleden 1709, gehuwd Groningen 21 april 1664 Albertien Tjaarda. Zie: NLW, 1939, k. 215.
GDW, blz. 334, nr. [1667C].
Ligging: 4108 (Transept noordzijde, rij 1, nr. 8).

[1668]Wapen: Gevierendeeld: I Gruys; Il en III Horenken; IV To Nansum. Helmteken Gruys.335
N.B. Grafnummer [Koor] 15. Hilbrant Gruys, overleden begin 1671, gehuwd Groningen 3 mei 1629 Geertruid Horenken, overleden na 2 september 1667.Joncker Hillebrant Gruis van Lellens, eigenaar 1662. Grafboek. Zie: NLW, 1961, k. 17. Wapen ook op drie andere zerken, respectievelijk grafnummer 69 (zie GDW, nr. 1668ter), 80 (GDW, nr. 1668quater) en ongenummerd (GDW, nr. 1668bis).
GDW, blz. 334, nr. [1668], waar slechts sprake is van twee andere zerken.
Ligging: 2201 (Laagkoor, rij 2, nr. 1).

[1668A]Wapen en helmteken: Hillebrants.
GDW, blz. 335, nr. [1668A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1668B]Wapen: Horenken.
N.B. Grafnummer [Schip] 481. Johan Horenken, eigenaar 1630. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 335, nr. [1668B].
Ligging: 3302 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 2).

[1668bis]Wapen: I Gruys; Il en III Horenken; IV To Nansum. Helmteken Gruys.
N.B. Geen grafnummer. Hilbrant Gruys, overleden begin 1671, gehuwd Groningen 3 mei 1629 Geertruid Horenken, overleden na 2 september 1667. Zie: NLW, 1961, k. 17. Wapen ook op drie andere zerken, respectievelijk grafnummer 15 (zie GDW, nr. 1668) , 69 (zie GDW, nr. 1668ter) en 80 (GDW, nr. 1668quater).
GDW, blz. 334, nr. [1668], waar slechts sprake is van twee andere zerken.
Ligging: 7206 (Kooromgang zuidoost, rij 2, nr. 6).

[1668quater]Wapen, grotendeels onherkenbaar: Gevierendeeld: I Gruys; Il en III Horenken; IV To Nansum. Helmteken Gruys.
N.B. Grafnummer [Omgang] 80. Hillebrant Gruis van Lellens, eigenaar ... 1629. Grafboek. Hierbij GDW, nr. 1595. Wapen ook op drie andere zerken, respectievelijk grafnummer 15 (zie GDW, nr. 1668) , 69 (zie GDW, nr. 1668ter) en ongenummerd (GDW, nr. 1668bis).
GDW, blz. 327, nr. [1595], waar het wapen wordt beschreven als 'grotendeels onherkenbaar: Gedeeld: I gevierendeeld; II doorsneden'. Het komt echter overeen met het wapen beschreven onder GDW, blz. 334, nr. [1668].
Ligging: 7205 (Kooromgang zuidoost, rij 2, nr. 5).

[1668ter]Wapen: Gevierendeeld: I Gruys; Il en III Horenken; IV To Nansum. Helmteken: Gruys.
N.B. Grafnummer 69, aldus GDW. De graven met dit nummer zijn volgens het grafboek echter niet in bezit van verwanten van de familie Gruys, zodat wellicht een vergissing in het spel is. Hilbrant Gruys, overleden begin 1671, gehuwd Groningen 3 mei 1629 Geertruid Horenken, overleden na 2 september 1667. Zie: NLW, 1961, k. 17. Wapen ook op drie andere zerken, respectievelijk grafnummer 15 (zie GDW, nr. 1668) , 80 (zie GDW, nr. 1668quater) en ongenummerd (GDW, nr. 1668bis).
GDW, blz. 334, nr. [1668], waar slechts sprake is van twee andere zerken.
Ligging: Niet aangetroffen.

[1669]Wapen: Gevierendeeld: I I Van Julsingha; II Clinge; III De Drews; IV Diurken.
N.B. Koper. Johan van Julsingha, overleden 22 mei 1703, gehuwd Groningen 27 februari 1666 Wya Clinge, weduwe van monstercommissaris Hendrik Grauwers. Zie: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 35, 1967, blz. 533-534, 528/529. Ook: DTB. nr. 168.
GDW, blz. 335, nr. [1669].
Ligging: Zuidertransept, nr. 31 (1964) ; 3209 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 9).

[1670]Wapen en helmteken: Clant.
Kwartieren: I. Clant. II Een leeuw [Lewe]. III Van Besten. IV Een geschaakt kruis [Ter Hansouwe].
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: EVC, blz. 26 verso. Kwartieren van Allert Clant en Grete Lewe (ex matre Ter Hansouwe). Zie: Het Hinckaertshuis. Zeven eeuwen bouwhistorie en bewoners (Groningen 2012) 228, noot 62.
GDW, blz. 335, nr. [1670].

[1671]Wapen: Gevierendeeld: I Clant; II Coenders [1]; III Rengers [2]; IV Entens. Helmteken: Clant
N.B. Edzard Jacob Clant van Nijenstein, overleden Groningen 6 augustus 1648, gehuwd Groningen 26 april 1629 Bauwina Coenders van Helpen, overleden 24 juli 1667. Zie: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 17, 1963, blz. 194. Wapen ook op andere zerk. Zie: GDW, nr. 1671bis.
GDW, blz. 335, nr. [1671].
Ligging: 2407 (Laagkoor, rij 4, nr. 7).

[1671A]Wapen en helmteken:Coenders [1].
N.B. In tweevoud. Grafnummers [Schip] 317. Pendant bij GDW, nr. 1671Abis. Allert Conders van Helpen, eigenaar, 9 juni 1629. GAG, Grafboek.
GDW, blz. 335, nr. [1671A].
Ligging: 4106 (Transept noordzijde, rij 1, nr. 6).

[1671Abis]... / ... DE... HERE [GE]RUST DE EDELE ENDE ERENT... / ... V... / ...[C]ONDERS [VA]N H[...]
Wapen en helmteken: Coenders [1].
Vier kwartieren: I onherkenbaar II Lewe?; III onherkenbaar; IV Huinga?
N.B. In tweevoud. Grafnummer [Schip] 316. Pendant bij GDW, nr. 1671A. Allert Conders van Helpen, 9 juni 1629. GAG, Grafboek. De kwartieren Lewe en Huinga komen niet onder die van hem of zijn naaste familieleden voor.
GDW, blz. 335, nr. [1671A], waar de tekstresten en de kwartieren niet worden vermeld.
Ligging: 3410 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 10).

[1671B]Wapen: Een gekroonde leeuw, vergezeld tussen de rug en de schildrand van vier dwarsbalken [Van Lissebon].
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1553. Zie: NLW, 1956, k. 13.
GDW, blz. 335, nr. [1671B].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1671bis]Wapen: Gevierendeeld: I Clant; II Coenders [1]; III Rengers [2]; IV Entens. Helmteken: Clant
N.B. Grafnummer [Omgang] 118. Edzard Jacob Clant van Nijenstein, overleden Groningen 6 augustus 1648, gehuwd Groningen 26 april 1629 Bauwina Coenders van Helpen, overleden 24 juli 1667. Zie: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 17, 1963, blz. 194. Wapen ook op andere zerk. Vgl. GDW, nr. 1671.
GDW, blz. 335, nr. [1671].
Ligging: 8106 (Kooromgang noordoost, rij 1, nr. 6).

[1671C]Wapen: Gevierendeeld: I De Mepsche; II De Vos van Steenwijk; III Jensema; IV Dorth.
N.B. Grafnummer [Schip] 378. Rembt de Mepsche, overleden 1615, begraven Groningen, Martinikerk, gehuwd in ballingschap 1581 Swane van Steenwijck. Zie: RAG, B. Lonsain. Genealogie van het geslacht De Mepsche. Handschrift 1940. Blz. 4. Signatuur G 6.. Vergelijk: GDW, nr. 1526.
GDW, blz. 335, nr. [1671C].
Ligging: 3205 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 5).

[1672]Wapen en helmteken: Schaffer.
GDW, blz. 335, nr. [1672].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1673]Wapen: Schaffer.
N.B. Grafnummer [Omgang] 52. Hierbij GDW, nrs. 1603en 1623. Vroege 16de eeuw.
GDW, blz. 335, nr. [1673].
Ligging: 6704 (Kooromgang zuidwest, rij 7, nr. 4).

[1674]Wapen: De Sigers.
N.B. Grafnummer [Omgang] 64. Erfgenamen Styna Sygers, eigenaren 16 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 335, nr. [1674].
Ligging: 6702 (Kooromgang zuidwest, rij 7, nr. 2).

[1675]Wapen: Sickinghe.
N.B. Grafnummer [Schip] 35[4]. Vermeld: RAG, Archief Clant van Hankema, inv. nr. 57.336 Erfgenamen van burgemeester Johan Sickinghe eigenaren 22 mei 1630. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 335, nr. [1675].
Ligging: 9005 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 5).

[1675A]Wapen, vergezeld van de letters B.G.: Een keper vergezeld van drie rozen [Ulger].
N.B. Grafnummer [Schip] 359. Balle Froma namens de erfgenamen van zijn vrouw (= Gerke Ulger), eigenaar 10 februari 1630. De letters staan niet geheel gecentreerd, waardoor men kan vermoeden dat er oorspronkelijk B.F. G.U gestaan heeft.
GDW, blz. 336, nr. [1675A], waar de intialen niet worden vermeld.
Ligging: 4406 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 6).

[1676]Wapen: Gevierendeeld: I Verrutius, doch met vijfpuntige ster: II Gockinga [2]; III Van Beyma; IV Clant. Schildhouders: twee omziende leeuwen. Wapenspreuk: AUT PATERE AUT ABSTINE.
N.B. Koper. Grafnummers onherkenbaar, misschien 20 en 21. Afgebeeld: GDW, plaat XIII. Jan Verrutius, overleden voor 18 maart 1684, ondertrouwd Groningen 15 juni 1672 Luirtje Gockinga. Zie: GAG, Index DTB, nr. 169. Ook RAG, Statenarchieven, inv. nr. 18, 18 maart 1684.
GDW, blz. 336, nr. [1676].
Ligging: 1206 (Hoogkoor, rij 2, nr. 6).

[1676A]Wapen: Gevierendeeld:I Wichers; II Tammen; III De Drews; IV Noorthoorn.
N.B. Koper. Grafnummer [7]47. Wicher Wichers, overleden Groningen 25 augustus 1715, ondertrouwd Groningen 18 oktober 1673 Beerta Tammen, overleden Groningen 22 maart 1702. Zie: NPT, 1931-1932, blz. 325. Afgebeeld: M. van Kruining, red., Ferwactende een frolike operstandinge (Groningen 2012) 27.
N.B. Koper. Grafnummer [7]47. Wicher Wichers, overleden Groningen 25 augustus 1715, ondertrouwd Groningen 18 oktober 1673 Beerta Tammen, overleden Groningen 22 maart 1702. Zie: NPT, 1931-1932, blz. 325.
GDW, blz. 336, nr. [1676A].
Ligging: 3210 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 10).

[1676B]Wapen, vergezeld van de letters H.W.: Een dwarsbalk, vergezeld van drie knollen met afgesneden loof.
N.B. Grafnummer [Schip] 216. Erfgenamen Henrick Willema eigenaren 26 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. GDW geeft ten onrechte grafnummer 215. Henrick Willema is op genoemde datum eigenaar van beide graven.
GDW, blz. 336, nr. [1676B].
Ligging: 4404 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 4).

[1677]Wapens: Rechts: Alberda. Links: Jarges.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archieven Menkema en Dijksterhuis, inv. nr. 435. Reint Alberda, overleden Groningen 5 november 1691, ondertrouwd Groningen 26 januari 1661, gehuwd 3 maart 1661 Clara Jarges. Vergelijk: GDW, nr. 1666A.
GDW, blz. 336, nr. [1677].

[1678]Wapens: Rechts: Een rechterschuinbalk, beladen met drie buikige kannen met deksel en oor, geplaatst in de richting van de schuinbalk [Alting [1]]. Links: Een staande geringde zwaan met gesloten vlucht [Wiarda].
N.B. In tweevoud. Zie ook GDW, nr. 1678bis. Grafnummer [Koor] 41. Lucas Altinck, eigenaar nr. 41, 11 april 1684. Zie: GAG, Grafboek. Lucas Alting, ondertrouwd Groningen 2 mei 1668 Rebecca Wiarda, overleden 1692. Zie: Algemeen Nederlandsch familieblad, 1885, blz. 241. Ook: DTB, nr. 16.
GDW, blz. 336, nr. [1678].
Ligging: 1202 (Hoogkoor, rij 2, nr. 2).

[1678bis]Wapens: Rechts: Een rechterschuinbalk, beladen met drie buikige kannen met deksel en oor, geplaatst in de richting van de schuinbalk [Alting [1]]. Links: Een staande geringde zwaan met gesloten vlucht [Wiarda].
N.B. In tweevoud. Zie ook GDW, nr. 1678. Grafnummer [Koor] 42. Lucas Altinck, eigenaar nr. 41, 11 april 1684. Zie: GAG, Grafboek. Lucas Alting, ondertrouwd Groningen 2 mei 1668 Rebecca Wiarda, overleden 1692. Zie: Algemeen Nederlandsch familieblad 1885, blz. 241. Ook: DTB, nr. 16.
GDW, blz. 336, nr. [1678].
Ligging: 1303 (Hoogkoor, rij 3, nr. 3).

[1679]Wapens: Rechts: Broersema. Links: Een hartschildje, in de rechterbovenhoek misschien beladen met een schuinkruisje, het hartschildje vergezeld van drie leliën, gaffelsgewijs.
N.B. Grafnummer 73. Vgl. grafnummer [Schip] 72.
GDW, blz. 336, nr. [1679].
Ligging: 7302 (Kooromgang zuidoost, rij 3, nr. 2).

[1679A]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II Vier leliën, 2 en 2. Links: Op een terras een tegen een boom klimmend hert zonder gewei. Helmteken: Een lelie.
N.B. Grafnummer GDW, nr. 1596A. Waelcke Elema en Harmen Jacops laten dit graf in 1635 op zich overtekenen . Grafboek. GDW identificeert het rechterwapen als Elama en het linkerwapen als Mellema en geeft als toelichting: Duirt Elama, overleden 29 april 1682, gehuwd, voorwaarden 29 februari 1660, Abeltje Mellema of Millema, overleden 1 december 1679. Zie: GDW, nrs. 1166, 1167. RAG, Archieven (De Marees] van Swinderen, inv. nr. 26.
GDW, blz. 336, nr. [1679A].
Ligging: 4405 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 5).

[1680]Wapens: Rechts: Vier elkaar bij de pols vattende voorarmen, samen in de vorm van een vierkant [Emmelkamp]. Links: Een leeuw. Helmteken: een met een zwaard zwaaiende uitkomende geharnaste arm.
N.B. XVIIA. Zie: GDW, nr. 231k.337 Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5704 (ca. 1970).
GDW, blz. 336, nr. [1680].
Ligging: V31 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 31) (ca. 1970) ; 4309 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 9) (2013).

[1681]Wapens: Rechts: Van Ewsum [1] of Tamminga. Links: Onherkenbaar.
GDW, blz. 337, nr. [1681].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1681A]Wapens: Rechts: Een omgewende springende eenhoorn [Folckers]. Links: Gedeeld, doch het eerste veld breder dan het tweede: I drie linkerschuinbalken, vergezeld van zes rozen, 1 en 2 en 2 en 1; II drie klaverbladen onder elkaar. Helmteken: een omgewende uitkomende eenhoorn.
N.B. Grafnummer 34[.]. Berent Folckers eigenaar van de graven nrs. [Schip] 340 en 341, 23 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. Johanna Folckers, dochter van Berent Folckers en Albertien Derks of Popkens, gehuwd Groningen 23 juli 1637 Regnerus Tjaarda, overleden Groningen 14 juli 1668. Zie: NLW, 1939, k. 215. Vergelijk: GDW, nr. 354. Wellicht is de andere zerk van de grafnummers 340 en 341 de nog niet teruggevonden zerk GDW, nr. 1752Bbis. Vgl. ook de identiek vormgegeven steen GDW, nr. 1752B. Daar het helmteken van deze zerk naar heraldisch links kijkt, zou dat grafnummer 340 kunnen zijn.
GDW, blz. 337, nr. [1681A].
Ligging: 4312 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 12).

[1681B]Wapens: Rechts: Gockinga [2]. Links: Een adelaar. Helmteken: Gockinga [2].
N.B. Grafnummer [Schip] 293. Scato Gockinga, syndicus der Ommelanden, eigenaar 26 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. Ook: GHB, 1906, blz. 172/173. Vergelijk GDW, nr. 1706A en 1690.
GDW, blz. 337, nr. [1681B].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1682]Wapens: Rechts: Horenken. Links: Een dubbele adelaar. Helmteken: Horenken.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1730. [Dit betreft mogelijk GDW, nr. 1730]
GDW, blz. 337, nr. [1682].
Ligging: 8102 (Kooromgang noordoost, rij 1, nr. 2).

[1683]... RUST / ... D ...
Wapens: Rechts: Een uit water uitkomende stier [Van Kaps]. Links: Een ronde pot, waarin drie rozen aan gebladerde stengels, 1 en 2 [Franke].
N.B. Vergelijk: GDW, nrs. 1993-1995.
GDW, blz. 337, nr. [1683].
Ligging: 7105 (Kooromgang zuidoost, rij 1, nr. 5).

[1683A]Wapens: Rechts:Clant. Links: Clant.
N.B. Grafnummer [Schip] 470. XVIII. Hierbij GDW, nr. 1590A.
GDW, blz. 337, nr. [1683A].
Ligging: 3104 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 4).

[1684]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Een leeuw. Helmteken: Clant.
Kwartieren: III Wicheringe. (thans niet meer herkenbaar)
N.B. GDW identificeert de wapens met die van Bartholt Clant, overleden voor 1713, zoon van Reint Clant en Anna Wicheringe, ondertrouwd Groningen 5 juni 1702 Maria Elisabeth von Schönleben. Zie: GHB, 1909, blz. 365. J. B. Rietstap. Armorial général, 2. Gouda 1887, Berlin 1934. Pag. 725. De zerk is op grond van de stijl echter als 17de-eeuws te dateren.
GDW, blz. 337, nr. [1684].
Ligging: Zuidertransept, nr. 21 (1964) ; 6303 (Kooromgang zuidwest, rij 3, nr. 3).

[1684A]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een omgewende gehalsbande staande beer; II een dwarsbalk, vergezeld van onderen van drie golvende dwarsbalken. Links: Doorsneden: A. een lelie; B. een dubbele adelaar.
N.B. Grafnummer [Schip] 265. Luitenant Jan Kuen en Geertruida Proest, echtelieden, eigenaren 8 oktober 1716. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 337, nr. [1684A].
Ligging: 4304 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 4).

[1684B]Wapens: Rechts: Lewe. Links: Coenders [1].
N.B. Grafummer 363. Hierbij: GDW, nr. 356. Evert Lewe, overleden voor 10 mei 1648, gehuwd 1619 Anna Coenders, overleden Groningen 23 december 1628. Zie: NAB, 1943-1948, blz. 311.
GDW, blz. 337, nr. [1684B].
Ligging: 3314 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 14).

[A1684C]Wapens: Rechts en links: onherkenbaar. Helmteken: onherkenbaar.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 356.
Niet in GDW. Zie: GDW, blz. 113, nr. [356] en GDW, blz. 337, nr. [1684B], waar dit wapen niet vermeld wordt 'Overige teksten en wapens onherkenbaar'.
Ligging: 3314 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 14).

[1685]Wapens: Rechts: Lewe. Links: Onherkenbaar. Helmteken: Lewe.
N.B. [Grafnummer [Omgang] 44]. Erfgenamen Joest Lewe eigenaren 16 februari 1641. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 337, nr. [1685].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1686]Wapens: Rechts: Een rechterschuinbalk, vergezeld van twee vleugels [Luitjens, later Ludolphi]. Links: Een adelaar. Helmteken: een vlucht.
N.B. Tekst XVIIa, onbereikbaar.
GDW, blz. 337, nr. [1686].
Ligging: Zuidertransept, nr. 34 (1964) ; 7204 (Kooromgang zuidoost, rij 2, nr. 4).

[1687]Wapens: Rechts: Een zandloper, vergezeld van de letters H.M. Links: Een eenvoudig schip, uitgerust met roer, zwaard, mast en zeil.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 25. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet338 geïnventariseerd. Hendrick Mensinck eigenaar 1 november 1671. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 337, nr. [1687].

[1687A]Wapens: Rechts: De Mepsche. Links: Entens. Helmteken: De Mepsche.
N.B. Grafnummer 330 (GDW geeft ten onrechte 530). De kinderen van Hidde Hoernken, eigenaar 26 juni 1629. Grafboek.Hiddo Horenken zoon van Johan Horenken en Remke de Mepsche, dochter van Johan de Mepsche en (tr. ca. 1555/1559) Dorothea Jensema.
GDW, blz. 338, nr. [1687A].
Ligging: 3313 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 13).

[1688]Wapens: Rechts: Op een terras tussen twee eveneens op dit terras staande klaverbladen een boom. Links: Op een terras twee tegen elkaar klimmende bokken [Coenders]. Helmteken: twee klaverbladen, elke stengel buitendien met twee spitsovale bladeren.
N.B. Grafnummer [Koor] 31. Popke van Peeuwsum eigenaar 19 september 1656. Zie: GAG, Grafboek. Popco van Pewsum en Josina Coenders. Zie: Jaarboek van het centraal bureau voor genealogie, 1967, blz. 184.
GDW, blz. 338, nr. [1688].
Ligging: 1102 (Hoogkoor, rij 1, nr. 2).

[1688A]Wapens: Rechts: Rengers [2]. Links: Jensema. Kwartieren: I Rengers [2]. II Jensema. III afwezig. IV onherkenbaar.
N.B. Grafnummer [Schip] 321. Frerickjen Rengers, weduwe Everhard van Asschendorp, eigenares 8 juni 1629. Kwartieren van (de kinderen van) Johan Rengers ten Post en Bauwe Jensema, onder wie Frerickje Rengers, vrouw van Everhard van Asschendorp, die overigens tevens de graven 322, 323 en 324 bezat. Zie GDW, 1568. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 338, nr. [1688A], waar kwartier III als onherkenbaar te boek staat, i.p.v. afwezig.
Ligging: 9010 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 10).

[1689]Wapens: Rechts: Schaffer. Links: Onherkenbaar. Helmteken: Schaffer (of een uitkomende leeuw?).
GDW, blz. 338, nr. [1689].
Ligging: 5101 (Kooromgang noordwest, rij 1, nr. 1).

[1689A]Wapens: Rechts: Zeven sterren, 1, 2, 1, 2, 1 [Sevenstern], Links: Gedeeld: I doorsneden: a. op een terras drie bomen; b. eveneens op een terras drie bomen; II een adelaar en een huis met trapgevel overhoeks, in de voorgevel tussen twee ramen een deur en daarboven een aantal ramen, adelaar en huis onder elkaar. Helmteken: een ster.
N.B. Grafnummer [Schip] 417. In tweevoud,. Zie: GDW, nr. 1689Abis. Harmen Wessels Sevenstern, overleden 1665, gehuwd 2° Groningen 4 februari 1652 Margaretha Ernsthuys, overleden tussen 8 januari 1680 en 7 november 1685. Zie: NLW, 1947, k. 296-297.
GDW, blz. 338, nr. [1689A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1689Abis]Wapens: Rechts: Zeven sterren, 1, 2, 1, 2, 1 [Sevenstern], Links: Gedeeld: I doorsneden: a. op een terras drie bomen; b. eveneens op een terras drie bomen; II een adelaar en een huis met trapgevel overhoeks, in de voorgevel tussen twee ramen een deur en daarboven een aantal ramen, adelaar en huis onder elkaar. Helmteken: een ster.
N.B. In tweevoud. Zie: GDW, nr. 1689A. Harmen Wessels Sevenstern, overleden 1665, gehuwd 2° Groningen 4 februari 1652 Margaretha Ernsthuys, overleden tussen 8 januari 1680 en 7 november 1685. Zie: NLW, 1947, k. 296-297.
GDW, blz. 338, nr. [1689A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1690]Wapens: Rechts: De Sigers. Links: Aldringa. Helmteken: De Sigers.
N.B. Grafnummer 265 en nr. 412. Geert de Sigers, overleden c. 1653, gehuwd Groningen 7 oktober 1621 Anna Aldringa, overleden c. 1653. Zie: NLW, 1938, k. 114.
GDW, blz. 338, nr. [1690].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1690A]Wapens: Rechts: De Sigers. Links: Een liggende knoestige tak, waaruit aan de bovenzijde iets onduidelijks groeit, misschien een vrucht aan een gebladerde stengel [Tom Camp]. Helmteken: De Sigers.
N.B. Siger Sighers, tr. ca. 1580 Stine tom Camp, ouders van Berent, Wolter, Detien en Geert de Sighers..
GDW, blz. 338, nr. [1690A].
Ligging: 8407 (Kooromgang noordoost, rij 4, nr. 7).

[1691]Wapens: Rechts: In een grote pot met twee oren een plant met bloemen. Links: Nauwelijks herkenbaar. Helmteken: een naakt kind, een knieval makend, houdend in de opgehesen rechterhand een bosje bloemen, de linkerhand in de zijde.
N.B. Grafnummer [Omgang] 84. Johan Wilhelm Sohn of Sonius, secretaris van stadhouder Hendrik Casimir I, eigenaar 12 november 1635. Vergelijk: GDW, nr. 2901.
GDW, blz. 338, nr. [1691].
Ligging: 7401 (Kooromgang zuidoost, rij 4, nr. 1).

[1692]Wapens: Rechts: Tjarda van Starkenborgh. Links: Onsta. Helmteken: een vlucht, waartussen een adelaarskop, zonder de ketting.
N.B. Grafnummer [22?] (lees: [Schip] 102?). Hierbij: GDW, nrs. 1572 en 1592. Vergelijk: GDW, nr. 1647. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5698 (ca. 1970). Albert Tjarda van Starkenborgh, overleden 17 oktober 1637, begraven Tinallinge, gehuwd 1° Abele Onsta, overleden voor 10 februari 1619. Zie: NLW, 1951, k. 168.
GDW, blz. 338, nr. [1692].
Ligging: V21 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 21) (ca. 1970) ; 4411 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 11) (2013).

[1692A]Wapens: Rechts: Ubbena. Links, voor zover herkenbaar: Een rechterschuinbalk bedoeld is: Clant. Helmteken: Ubbena.
N.B. Grafnummer [Schip] 474. Maria Helena Clant, weduwe Reint Ubbena, eigenares 6 juli 1691. Zie: GAG, Grafboek. Vergelijk: NLW, 1967, k. 132.
GDW, blz. 338, nr. [1692A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1693]Wapens: Rechts: Unia [2]. Links: BU[RMANIA].339
GDW, blz. 338, nr. [1693].
Ligging: 1307 (Hoogkoor, rij 3, nr. 7).

[1693A]Wapens: Rechts: VERRUCIVS. Links: BEYMA: Gedeeld: I een halve adelaar; II een ster, een lelie en een klaverblad onder elkaar. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
N.B. Koper. Gerlacus Verrutius, ondertrouwd Groningen 23 maart 1605 Titia Beyma. Zie: DTB, nr. 158.
GDW, blz. 339, nr. [1693A].
Ligging: 3208 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 8).

[1694]Wapens: Rechts: Verrutius. Links: Verrutius. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
N.B. Het rechterwapen en het helmteken zijn verdiept aangebracht, denkelijk ter vervanging van een thans verdwenen ander wapen en helmteken.
GDW, blz. 339, nr. [1694].
Ligging: 8406 (Kooromgang noordoost, rij 4, nr. 6).

[1695]Wapens: Rechts:Wicheringe. Links: Onherkenbaar. Helmteken: Wicheringe.
N.B. Grafnummer [Schip] 284 (pendant bij M3303, grafnummer [Schip] 283?). Hierbij: GDW, nr. 1626. Weduwe Roeleffien Wicheringe eigenares, 5 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 339, nr. [1695].
Ligging: 6802 (Kooromgang zuidwest, rij 8, nr. 2).

[1696]Wapens: Rechts: Wichers. Links: Tammen.
Signatuur: B.
N.B. Wicher Wichers, overleden Groningen 25 augustus 1715, ondertrouwd aldaar 18 oktober 1673 Beerta Tammen, overleden Groningen 22 maart 1702. Zie: NPT, 1931-1932, blz. 325.
GDW, blz. 339, nr. [1696].
Ligging: 7310 (Kooromgang zuidoost, rij 3, nr. 10).

[1697]Wapens: Rechts: Doorsneden: A. Wichers: B. Eeck. Links: Doorsneden: A. Een rechterschuinbalk, beladen met drie buikige kannen met deksel en oor, geplaatst in de richting van de schuinbalk [Alting [1]]; B. een gaande en gehalsbande zwaan [Wiarda].
N.B. Grafnummer [Omgang] 19. Jan Wichers, overleden 20 september 1739, gehuwd Groningen 18 december 1698 Clara Alting, overleden Groningen 23 september 1762. Zie: NPT, 1931/1932, blz. 351.
GDW, blz. 339, nr. [1697].
Ligging: 6401 (Kooromgang zuidwest, rij 4, nr. 1).

[1697A]N.B. Vervallen. Zie: GDW, nr. 1555.
GDW, blz. 339, nr. [1697A].
Ligging: 5206 (Kooromgang noordwest, rij 2, nr. 6).

6. Onbekende wapens

[1698]Wapen: De letters H.B.H., vergezeld van boven van een niet pronkende pauw, staand op een achtstralig voorwerp of huismerk nr. 246, de letters vergezeld van onderen van drie staande hanen.
N.B. Grafnummer 145.
GDW, blz. 339, nr. [1698].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1699]Wapen: Drie staande korenschoven.
N.B. Grafnummer 7.
GDW, blz. 339, nr. [1699].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1700]Wapen: Een gaande haan met gesloten vlucht. Helmteken: een uitkomende haan met opgeheven vlucht [Spee].
N.B. XVIIA. Grafnummer [Schip] 202. Vergelijk: GDW, nrs. 1485, 1543.
GDW, blz. 339, nr. [1700].
Ligging: 3310 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 10).

[1701]Wapen: Huismerk nr. 247.
N.B. In tweevoud. Zie GDW, nr. 1701bis. Vijftiende- of zestiende-eeuwse zerk. Huismerk vermoedelijk later ingekrast.
GDW, blz. 339, nr. [1701].
Ligging: 4213 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 13).

[1701A]Wapen, nauwelijks herkenbaar: Huismerk nr. 955, vergezeld van twee van elkaar afgewende gezichtswassenaars.
N.B. Grafnummer [Schip] 477.
GDW, blz. 339, nr. [1701A].
Ligging: 9006 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 6).

[1701bis]Wapen: Huismerk nr. 247.
N.B. In tweevoud. Zie GDW, nr. 1701. Vijftiende- of zestiende-eeuwse zerk. Huismerk vermoedelijk later ingekrast.
GDW, blz. 339, nr. [1701].
Ligging: 4214 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 14).

[1702]Wapen: Een lelie. Helmteken: een lelie.340
N.B. Grafnummer 11 (in GDW grafnummer niet vermeld).
GDW, blz. 339, nr. [1702].
Ligging: 3111 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 11).

[1702A]Wapen: Op een terras een omziende rennende wolf, de achterpoten tegen een heuvel, waarop een boom, heuvel en boom uitgaand van de linkerschildrand. Helmteken: een zittende wolf met de staart omhoog.
N.B. Wellicht grafnummer [Schip] 73. Roeleff Symens, eigenaar ... 1629. In tweevoud. Zie: GDW, nr. 1702Abis (grafnummer 74).
GDW, blz. 340, nr. [1702A].
Ligging: 3102 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 2).

[1702Abis]ANNO ... / S... / M... /[Tekst geeft meer; nauwkeuriger lezen]
Wapen: Op een terras een omziende rennende wolf, de achterpoten tegen een heuvel, waarop een boom, heuvel en boom uitgaand van de linkerschildrand. Helmteken: een zittende wolf met de staart omhoog.
N.B. Grafnummer [Schip] 74. Daar de steen met dit nummer dat oorspronkelijk in de omgang lag, eveneens bewaard gebleven is, zal deze zerk afkomstig zijn uit het schip. Het beschreven wapen is niet dat van Lenaert Loeff (eigenaar ... 1680; vgl. o.a. GDW, nr. 68k), zodat het wellicht betrekking heeft op diens voorganger, raadsheer Roelef Simons, eigenaar ... 1661, of diens gelijknamige grootvader, wiens erfgenamen eigenaar waren, ... 1629. Grafboek. In tweevoud. Zie: GDW, nr. 1702A.
GDW, blz. 340, nr. [1702A], waar de tekstresten niet worden vermeld.
Ligging: 3115 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 15).

[1703]Wapen: Een zittende vogel met forse snavel.
GDW, blz. 340, nr. [1703].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1703A]Wapen, nauwelijks herkenbaar: Gedeeld: I een halve adelaar: II doorsneden: a. huismerk nr. 956; b. onherkenbaar.
GDW, blz. 340, nr. [1703A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1704]Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 248.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 42. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geïnventariseerd.
GDW, blz. 340, nr. [1704].

[1705]Wapen: Gevierendeeld: I onherkenbaar; II drie moriaanshoofden; III een rechterschuinbalk; IV een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken hart. Helmteken: een moriaanshoofd.
N.B. Grafnummer [Schip] 359. Vergelijk wapen Ivo Auwema: GDW, nr. 3665.
GDW, blz. 340, nr. [1705].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1705A]Wapens: Rechts: Drie rozen. Links: Een rechterschuinbalk. Helmteken: een vlucht, de vleugels verbonden door een onherkenbaar voorwerp.
GDW, blz. 340, nr. [1705A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1706]Wapens: Rechts: Drie vruchten, misschien citroenen [of granaatappels?], zonder stengel en bladeren. Links: Grevinck.
N.B. Grafnummer [Omgang] 31. [Elisabeth Tolebeeck], weduwe Edsart Grevynge, eigenares 6 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 340, nr. [1706].
Ligging: Zuidertransept, nr. 1 (1964) ; 6703 (Kooromgang zuidwest, rij 7, nr. 3).

[1706A]ANNO 16... / ... MAI? ... / DEN? ... / RE KE... / A...R?... / DES... / SIE... HE .../ RE... NS ARE ...
Wapens: Rechts: Een adelaar [moet zijn: een omgewende adelaar met voetboog [De Sighers]. Links: Een adelaar [Aldringa?]. Helmteken: een uitkomende omgewende adelaar.
N.B. Grafnummer [Schip] 422. Eigenaren 1629 Styna Sygers erfg. (= Christina tom Camp, weduwe van Siger Sigers) en 1662 commandeur Rudolph de Sygers. Grafboek. Geert de Sighers (zoon van Christina en oom van Rudolph) tr. 1621 Anna Aldringa. Vergelijk GDW, 1681B en 1690.
GDW, blz. 340, nr. [1706A], waar de wapens worden beschreven als 'Wapens: Rechts: Een adelaar. Links: Een adelaar. Helmteken: een uitkomende adelaar'.
Ligging: 3103 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 3).

[1707]Wapens: Rechts: Een dwarsbalk, vergezeld van boven van twee uit de dwarsbalk komende bomen, de dwarsbalk vergezeld van onderen van een omgewende staande vogel. Links: In een pot drie bloemen aan lange gebladerde stengels. Helmteken, onduidelijk: een uitkomend dier, of misschien: een vlucht, waartussen een staande vogel.
N.B. Grafnummer 47.
GDW, blz. 340, nr. [1707].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1707A]Wapens: Rechts: Een omgewend gaand paard, onder vergezeld van vier klaverbladen naast elkaar. Links: Zeven sterren, 1 en 2 en 1 en 2 en 1 [Sevenstern].
N.B. Grafnummer [Schip] 320. Jan Jacobs Gerlofs, eigenaar 26 april 1650. Jan Jacobs Gerleffs, tr. Groningen 24 juni 1632 Marretyen Spolts Soevensteern. Hierbij: GDW, nr. 1653.
GDW, blz. 340, nr. [1707A], waar de klaverbladen niet worden vermeld.
Ligging: 3110 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 10).

[1708]Wapens: Rechts: Een geopende schoorsteenhaak. Links: Doorsneden: A. een uitkomende leeuw; B. gedeeld: 1. een omgewende adelaarsklauw; 2. drie gelijkzijdige driehoeken, de onderste omgekeerd. Helmteken: een bos struisveren in drie lagen, 9, 9, 7.
N.B. Grafnummer [[Sacristie] 31]. Hierbij: GDW, nr. 1639. Wellicht is wapen gelijktijdig met tekst.
GDW, blz. 340, nr. [1708], waar de aantallen struisveren als 9, 8, 7 worden vermeld.
Ligging: 8306 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 6).

[1709]Wapens: Rechts: Een omgewende griffioen met opgeheven vlucht. Links: Op een terras een op een daaruit komende tak staande duif met een om de hals gestrikt lint. Helmteken: een omgewende uitkomende griffioen met opgeheven vlucht en met een om de hals gestrikt lint.
GDW, blz. 340, nr. [1709].
Ligging: Zuidertransept, nr. 11 (1964) ; 6302 (Kooromgang zuidwest, rij 3, nr. 2).

[1710]Wapens: Rechts: Een huismerk nr. 249, vergezeld van de letters I.I. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 227.341
GDW, blz. 340, nr. [1710].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1710A]Wapens: Rechts: Een kreeft, vergezeld van drie hulstbladeren. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van boven van een roos en van onderen van drie klaverbladen. Helmteken, geplaatst zonder helm tussen de riemen, waaraan het wapen hangt: een kreeft.
N.B. XVIIA. Grafnummer [Schip] 34. Hierbij GDW, nr. 1630. Vgl. grafboek: Wilhelmus Willema, eigenaar ... 1661.
GDW, blz. 341, nr. [1710A].
Ligging: 3207 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 7).

[1710B]Wapens: Rechts: Een letter G, beladen met huismerk nr. 475, van boven iets over de letter uitstekend en van onderen eindigend op de letter, de beide onderkanten van het huismerk overladen met een roos (lijkt eerder een wiel met vijf spaken, waarvan één spaak niet in het midden eindigt). Links: Op een terras een boom, de stam tussen twee sterren [Appius]. Helmteken: twee bokkenhoorns.
N.B. Grafnummer [Schip] 86. Hierbij: GDW, nr. 1643A. Vergelijk; GDW, nr. 1334d.
GDW, blz. 341, nr. [1710B], waar het helmteken niet wordt vermeld.
Ligging: 9012 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 12).

[1711]Wapens: Rechts: Een lelie, vergezeld van onderen van de letters C.K. Links. Gedeeld: I een halve adelaar; II onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 1470. Hierbij: GDW, nr. 1621.
GDW, blz. 341, nr. [1711].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1711A]Wapens: Rechts: Een rechterschuinbatk, beladen met een ster, de rechterschuinbalk begeleid aan de bovenzijde van een roos aan een gebladerde en naar beneden gerichte stengel, en aan de onderzijde van een roos aan een gebladerde en naar boven gerichte stengel. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II, voor zover herkenbaar: een dwarsbalk.
N.B. Grafnummer 109. Vergelijk: GDW, nrs. 3240 en 3847.
GDW, blz. 341, nr. [1711A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1712]Wapens: Rechts: Een tegen een uitgerukte boom klimmende omgewende leeuw. Links: Drie sterren, vergezeld van onderen van een naar boven gewende gezichtswassenaar. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Grafnummer [Omgang] 37. Vermoedelijk oorspronkelijk in de omgang, want nummer 37 in het schip en in het koor zijn bewaard gebleven en van die in de sacristie is een afbeelding bekend. Daniel Nyenborch, eigenaar ...1629. Vergelijk wapen Van Holten.
GDW, blz. 341, nr. [1712].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1712A]Wapens: Rechts: Een verlaagde keper, vergezeld van drie rozen. Links: Een dwarsbalk, vergezeld van drie afgesneden berekoppen met schouders, misschien ramskoppen.
N.B. Wapen rechts doet denken aan Ulger.
GDW, blz. 341, nr. [1712A].
Ligging: 9009 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 9).

[1712B]Wapens: Rechts: Een waterscheprad. Links: Drie schelpen, l en 2, misschien oorspronkelijk vijf schelpen, 2 en 1 en 2.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1609A.
GDW, blz. 341, nr. [1712B].
Ligging: Akerk (nr. 3).

[1713]Wapens: Rechts: Gedeeld: I doorsneden: a. twee klaverbladen naast elkaar; b. een klaverblad; II een halve adelaar. Links: Twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen uit een verlaagde snijlijn, vergezeld van drie leliën, 2 in het schildhoofd en 1 in de voet. Helmteken: een dubbele adelaar.
N.B. Grafnummer [Schip] 90. Hierbij: GDW, nr. 1641. Vergelijk: GDW, nrs. 1720, 2859.
GDW, blz. 341, nr. [1713].
Ligging: Akerk (nr. 5).

[1714]Wapens, vergezeld van de letters H.[?]: Rechts: Gedeeld: I een aanziende mensenschedel zonder onderkaak en twee beenderen, schuinkruislings, onder elkaar; II een zwemmende vis, vergezeld van drie rozen [overeenkomstig Ten Grave]. Links: Een roos, huismerk nr. 250, in de vier hoeken een roos omvattend, en een roos onder elkaar.
N.B. Grafnummer 602. Hierbij: GDW, nr. 1551.
GDW, blz. 341, nr. [1714].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1715]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II de letters I.I. onder elkaar. Links: Huismerk nr. 251, vergezeld van de letters I.[?]. Helmteken: een omgewende adelaarskop.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1612.342
GDW, blz. 341, nr. [1715].
Ligging: 8403 (Kooromgang noordoost, rij 4, nr. 3).

[1716]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie leliën onder elkaar. Links: Op een terras een tegen een boom klimmend hert. Helmteken: een lelie.
N.B. Grafnummer 85.
GDW, blz. 342, nr. [1716].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1717]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een dwarsbalk, vergezeld van boven en van onderen van een letter I. Links: Huismerk nr. 252, vergezeld in het schildhoofd van de letters I.I.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 38. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geïnventariseerd. Erfgenamen Jan Jacobs Snider eigenaren 8 december 1645. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 342, nr. [1717].

[1718]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 253. Links: Gedeeld: I drie knollen met loof onder elkaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Helmteken: een bloem of een vrucht op een gebladerde stengel.
GDW vermeldt: Bijbeltekst: Genesis 49:18. Deze tekst is echter op de zerk niet te vinden.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1645.
GDW, blz. 342, nr. [1718].
Ligging: 8203 (Kooromgang noordoost, rij 2, nr. 3).

[1718A]A... I?C?...EM / BR... N... / R... EN ... / P?(R?)... R...N.../ GOD ...
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een restant van een overigens onherkenbaar huismerk nr. 943. Links: Op een uitgerukte boomtronk een staande haan.
N.B. Grafnummer 58. Vermoedelijk dezelfde zerk is (dan ten onrechte dubbel) beschreven onder GDW, nr. 1719.
GDW, blz. 342, nr. [1718A], waar de tekstresten niet worden vermeld, en en [1719], met een iets afwijkend wapen.
Ligging: 3109 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 9).

[1719][Vervallen] Zie GDW, nr. 1718A.
GDW, blz. 342, nr. [1719]: 'Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II onherkenbaar, in het schildhoofd een verbreedarmig kruisje. Links: Een op een uitgerukte boomtronk staande [haan?]
N.B. Grafnummer 58.'
Ligging: 3109 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 9).

[1720]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II twee tegenelkaar klimmende halve leeuwen, misschien vergezeld van drie leliën. Links: Gedeeld: I een lelie. een ster en een lelie onder elkaar; II twee door een lint samengebonden pijlen schuinkruislings, waarboven iets kan hebben gestaan; de onderkant van het veld is versleten.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1713. Op dezelfde steen nog een ander, onherkenbaar wapen.
GDW, blz. 342, nr. [1720], waar het onherkenbare wapen niet wordt vermeld.
Ligging: 5402 (Kooromgang noordwest, rij 4, nr. 2).

[1720A]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een omgewende beer; II onherkenbaar [Kuen?]. Links: Een verkort kruis. Helmteken: een omgewende uitkomende wolf(?).
N.B. Grafnummer ..4. Zandsteen. GDW vermeldt een leeuw in plaats van een beer en een leeuw in plaats van een wolf(?).
GDW, blz. 342, nr. [1720A].
Ligging: 4412 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 12).

[1721]DEN ... E / IS DEN HERME[N]... / WILE[N] ... D / ... / EN ...
Wapens: Rechts: Gedeeld: I op een terras een tegen de deellijn klimmende omgewende eenhoorn, waarvan de hoorn nu door beschadiging onherkenbaar is; II een halve adelaar. Links: Gedeeld: I drie hulstbladeren; II in het schildhoofd twee rozen naast elkaar, overigens afwezig. Helmteken: een uitkomende eenhoorn.
GDW, blz. 342, nr. [1721], waar de tekstresten niet worden vermeld.
Ligging: Zuidertransept, nr. 13 (1964) ; 6104 (Kooromgang zuidwest, rij 1, nr. 4).

[1722]Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I, III en IV onherkenbaar; II een leeuw. Links: Onherkenbaar. Helmteken: Van Borck.
GDW, blz. 342, nr. [1722].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1722A]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Drie ronde [vruchten?], vergezeld in het schildhart van een ronde [vrucht?]. Helmteken: een geopende vlucht.
N.B. Grafnummer [Omgang] 102. Vermoedelijk oorspronkelijk afkomstig uit de omgang, omdat een zerk met dat nummer, vermoedelijk uit het schip, bewaard gebleven is (GDW, nrs. 1572/GDW, nrs. 1592/GDW, nrs. 1692).
GDW, blz. 342, nr. [1722A], waar het helmteken niet wordt vermeld.
Ligging: 3404 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 4).

[1722B]Wapens: Rechts: Onherkenbaar (wellicht: drie rozen of andere bloemen). Links: Een leeuw. Helmteken: een vlucht. waartussen een tronk.
N.B. Grafnummer [waarschijnlijk: Schip] 46 (GDW geeft grafnummer 47). Erfgenamen Derck Lubberts eigenaren van grafnummers [Schip] 46 en 47, 23 september 1661. Zie: GAG, Grafboek. Oorspronkelijk pendant bij GDW, nr. 1731.343 Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5701 (ca. 1970).
GDW, blz. 342, nr. [1722B].
Ligging: V23 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 23) (ca. 1970) ; 3213 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 13) (2013).

[1722C]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Huismerk nr. 944. Helmteken: twee vissen.
GDW, blz. 343, nr. [1722C], waar het helmteken als 'vlucht?' wordt vermeld.
Ligging: 4305 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 5).

[1723]Wapens: Rechts: Op een liggende ton een staande omgewende haan, aan beide zijden vergezeld van drie rozen onder elkaar. Links, voor zover herkenbaar: Gedeeld: I (volgens GDW) in de bovenste helft linksbeneden een ster, onder vergezeld van een natuurlijke molensteen; II een keper, boven vergezeld van een ring en van onderen van een voorwerp. Helmteken: een hanekop.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1727.
GDW, blz. 343, nr. [1723], waar het linkerwapen wordt beschreven als: Gevierendeeld I linksbeneden een ster; II een natuurlijke molensteen; til in het midden een ster; IV een keper, vergezeld van onderen van een voorwerp.
Ligging: 5205 (Kooromgang noordwest, rij 2, nr. 5).

[1724]Wapens: Rechts: Op een terras een tegen een boom klimmend hert. Links: Drie leliën, in het schildhart vergezeld van een roos [Draper]. Helmteken: een uitkomend hert.
N.B. Grafnummer [Schip] 185 (GDW geeft ten onrechte 135). Johan Hoendrickx, eigenaar ... 1629. Heebell Harckens, eigenaar ... 1651. Grafboek. Pendant bij GDW, nr. 1724bis. (grafnummer 186).
GDW, blz. 343, nr. [1724].
Ligging: 4204 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 4).

[1724bis]Wapens: Rechts: Op een terras een tegen een boom klimmend hert. Links: Drie leliën, in het schildhart vergezeld van een roos [Draper]. Helmteken: een uitkomend hert.
N.B. Grafnummer [Schip] 186. Johan Hoendrickx, eigenaar ... 1629. Heebell Harckens, eigenaar ... 1651. Grafboek. Pendant bij GDW, nr. 1724. (grafnummer 185).
GDW, blz. 343, nr. [1724].
Ligging: 3311 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 11).

[1725]Wapens: Rechts: Twee rozen en een ster, 2 en 1. Links: Een leeuw, klimmend tegen een van de rechterschildrand uitgaande geknotte boomstam, geplant op een van die schildrand uitgaande heuvel. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
N.B. Grafnummer [Schip] 121. Erfgenamen van Johan Jarges van Allema huis tho Beem eigenaren ... 1629. Joncker Bernard Johan van Berum, eigenaar 1 oktober 1661.
Dit moet wel het graf met nummer 121 in het schip zijn, daar het enige andere met dat nummer in de omgang het graf met ligging M3114 moet zijn.
GDW, blz. 343, nr. [1725].
Ligging: 8501 (Kooromgang noordoost, rij 5, nr. 1).

[1726]Wapens: Rechts: Vijf bollen, 2 en 1 en 2; [misschien Grevinck of Van Maneil]. Links: Huismerk nr. 254.
N.B. Grafnummer 59.
GDW, blz. 343, nr. [1726].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1727]Wapens: Rechts: Vijf klaverbladen, 2 en 1 en 2. Links: Een op een liggende ton staande haan, omgeven door zes rozen, 1 en 2 en 2 en 1. Helmteken: een klaverblad.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1723.
GDW, blz. 343, nr. [1727].
Ligging: 6203 (Kooromgang zuidwest, rij 2, nr. 3).

[1728]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Van Ballen of Coninck.
N.B. Grafnummer [Koor] 10. Gebroeders Willem en Onno van Berum eigenaren 21 november 1643. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 343, nr. [1728].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1729]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Een aanziende ossekop, beladen met een keper [Nunninckhof].
N.B. Zandsteen.
GDW, blz. 343, nr. [1729].
Ligging: 8305 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 5).

[1730]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Een dubbele adelaar. Helmteken: Horenken.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1682.
GDW, blz. 343, nr. [1730].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1731]Wapens: Rechts: Onherkenbaar [drie rozen of andere bloemen?]. Links: Een gaande leeuw. Helmteken: vlucht, waartussen een boomtronk.
N.B. Grafnummer [waarschijnlijk: Schip] 47. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5702 (ca. 1970). Erfgenamen Derck Lubberts eigenaren van grafnummers [Schip] 46 en 47, 23 september 1661. Zie: GAG, Grafboek. Oorspronkelijk pendant bij GDW, nr. 1722B.
GDW, blz. 343, nr. [1731].
Ligging: V35 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 35) (ca. 1970) ; 4210 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 10) (2013).

[1732]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Een lelie. Helmteken: een ingehoekte vlag.
GDW, blz. 343, nr. [1732].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1733]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II onherkenbaar. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie rozen onder elkaar. Helmteken: op een gewelfd terras een boom.
N.B. Met onherkenbare tekstresten.
GDW, blz. 343, nr. [1733].
Ligging: Zuidertransept, nr. 14 (1964) ; 6402 (Kooromgang zuidwest, rij 4, nr. 2).

[1734]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Een kelk. Helmteken: een kelk.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1648.
GDW, blz. 343, nr. [1734].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1735]Wapens: Rechts: Onherkenbaar, misschien een omgekeerde keper. Links: Onherkenbaar, doch in de voet een roos. Helmteken: een vlucht, de rechtervleugel beladen met een bol.
N.B. Grafnummer 1[0].344
GDW, blz. 343, nr. [1735].
Ligging: Niet aangetroffen.

7. Kwartieren

[1736]Kwartieren, aan beide zijden vier onder elkaar: Rechts: I Von Bartensleve. II Op een terras een leeuw. III Veertien bollen, 4 en 4 en 3 en 2 en 1, [Van den Clooster [1]?]. IV Verdwenen. Links: I, II en III Onherkenbaar. IV Verdwenen.
N.B. Von Bartensleven en Wartensleben vrijwel het zelfde wapen. Zie: J. B. Rietstap. Armorial général. Gouda 1887.
GDW, blz. 344, nr. [1736].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1737]Kwartieren, aan beide zijden vier onder elkaar: Rechts: I Op een terras een wildeman, houdend een schildje in de uitgestoken rechterhand, waarboven lussen van een riem, de linkerhand op de heup [Grombach]. II Martena, de eikel komend uit een liggende tak. III M[E]CK[EMA]. IV V. STARCKENB. Links: I Een zittende hond, vos of wolf. II Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. een omgewende wassenaar, aan de linkerzijde vergezeld van twee sterren onder elkaar; b drie schelpen [Hottinga van Kee]. III M[E]CK[EMA]. IV V. EICINGA.
N.B. Sippe Meckema tr. ca. 1564 Emerentiana van Grombach. Van hun vier kinderen is alleen van Sjouck Meckema (overleden 1616), vrouw van Octavius van Horion mogelijk buiten Friesland begraven. Haar kwartieren: Meckema, Tjarda van Starckenborgh, Grombach, Martena en Meckema, Eisinga, N.N., Hottinga. De moederlijke kwartieren staan dan op deze grafzerk boven de vaderlijke kwartieren. Lag vóór de restauratie in de voormalige noorderingang (aan de oostzijde van de noorderkapel).
GDW, blz. 344, nr. [1737], waar het eerste kwartier links wordt geduid als een eekhoorn.
Ligging: 8301 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 1).

[1738]Wapens, nauwelijks herkenbaar: Rechts: een adelaar of drie voorwerpen?. Links: een draak[??] Helmteken: een vlucht, de rechtervleugel beladen met een linkerschuinbalk, beladen met drie bollen.
Rechts en links drie wapens onder elkaar. Rechts: I Onherkenbaar, doch in het schildhart een sterretje vergezeld van onderen van een roos. II Drie rozen, vergezeld in het schildhart van een klaverblad [?]. III Rechtsboven en linksbeneden een ster; linksboven en rechtsbenden een roos. Links: I Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 255; b. drie klaverbladen. II Onherkenbaar, misschien een adelaar of eerder nog drie voorwerpen (bladeren?); van het onderste is een dun steeltje zichtbaar. III Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie sterren onder elkaar, of: een ster een roos en een ster onder elkaar [Tjaarda?].
N.B. Grafnummer [Omgang] 10[8] Hierbij: GDW, nrs. 1580 en 1607.
GDW, blz. 344, nr. [1738], waar de wapens en het tweede kwartier minder volledig worden vermeld.
Ligging: 8307 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 7).

[1739]Wapen: afwezig (uitsparing later opgevuld). Kwartieren en het jaartal 1652: I Onherkenbaar; II Van Ewsum [1] of Tamminga: III Onherkenbaar; IV Een leeuw [in de linkerhelft van het schild; rechts vergezeld van iets anders?].
N.B. Zandsteen. Jaartal niet geheel duidelijk.
GDW, blz. 344, nr. [1739], waar het vierde kwartier als enkel een leeuw wordt beschreven.
Ligging: 6404 (Kooromgang zuidwest, rij 4, nr. 4).

[1740]Twee wapens en zes kwartieren: Onherkenbaar. Helmteken: een vlucht [Polman].
N.B. Grafnummer [Schip] 140. Antony Polman eigenaar 10 februari 1630. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 344, nr. [1740].
Ligging: Niet aangetroffen.

8. Helmtekens

[1741]Alliantiewapen: Rechts en links: onherkenbaar. Helmteken: een boom [Eyssinge].
N.B. Grafnummer [Schip] 225. Raadsheer Peter Eysinge eigenaar 8 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 344, nr. [1741].
Ligging: Zuidertransept, nr. 24 (1964) ; 6604 (Kooromgang zuidwest, rij 6, nr. 4).

[1742]Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: deels onherkenbaar: Een rechterschuinbalk [Clant]. Helmteken: een uitkomende bok [Gramaye].
N.B. Grafnummer [Omgang] 123. Hierbij: GDW, nr. 1602. Jr. Gramaye eigenaar 29 mei 1686. Zie: GAG, Grafboek. Jan Baptist Gramaye, overleden voor of in 1703, gehuwd 25 juli 1658 Ave Maria Clant. overleden 29 september 1703. Zie: GHB, 1909, blz. 383. Wapen Johan Baptista Gramaye: Gedwarsbalkt van zes stukken, de oneven stukken beladen met vier schuinkruisjes. Helmteken: een uitkomende bok. Zie: RAG, Zegelverzameling nr. C 108.
GDW, blz. 344, nr. [1742].
Ligging: 8104 (Kooromgang noordoost, rij 1, nr. 4).

[1743]Helmteken: Gruys.
N.B. Grafnummer [Omgang] [1]00. Hille Aldringa, weduwe burgemeester Roedolf Gruys, eigenares 15 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. Ook: NLW, 1961, k. 9.
GDW, blz. 344, nr. [1743].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1744]Helmteken: Horenken.
GDW, blz. 344, nr. [1744].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1745]Helmteken: een uitkomende adelaar, elke vleugel beladen met een penning [Van Julsingha?].345
GDW, blz. 344, nr. [1745].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1746]Helmteken: Coenders [1].
N.B. Grafnummer [Schip] 340?
GDW, blz. 344, nr. [1746].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1746A]Wapen: onherkenbaar. Helmteken: een vlucht waartussen een klaverblad [Ompteda].
N.B. Grafnummer [Schip] 475. Latere tekst: HINDRIC... Vgl. grafboek: Hindrick van Borger, eigenaar 18 november 1694.
GDW, blz. 345, nr. [1746A], zonder de latere tekst.
Ligging: 3403 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 3).

[1746B]Alliantiewapen, onherkenbaar. Helmteken: een drakekop.
N.B. Grafnummer [Schip] 171.
GDW, blz. 344, nr. [1746B].
Ligging: 4307 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 7).

[1747]'NO 96'[?]
Wapen: onherkenbaar. Helmteken: een lelie (wellicht boven een liggende gezichtswassenaar of kroon).
N.B. Grafnummer [Schip] 96[.]. Indien het nummer 96 luidt, zal de steen oorspronkelijk uit het schip afkomstig zijn, naar de steen met dat nummer elders beschreven is (GDW, nr. 1557). Zandsteen.
GDW, blz. 345, nr. [1747], zonder de tekst en alternatieve duiding van het helmteken.
Ligging: 7404 (Kooromgang zuidoost, rij 4, nr. 4).

[1748]Helmteken: een mortierstamper.
GDW, blz. 345, nr. [1748].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1749]Helmteken: een mand waarin zes pauweveren.
N.B. Vergelijk de nrs. M8105 en M8204.
GDW, blz. 345, nr. [1749].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1749A]Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar. Helmteken: een staande eend.
GDW, blz. 345, nr. [1749A].
Ligging: 4209 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 9).

[1750]Helmteken: een ster.
N.B. Grafnummer [Schip] 417. Harmen Wessels Sevensteern eigenaar 19 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. Vergelijk: GDW, nr. 1689A.
GDW, blz. 345, nr. [1750].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1751]Wapen en helmteken: Wicheringe.
GDW, blz. 345, nr. [1751], waar het schild niet wordt beschreven.
Ligging: Zuidertransept, nr. 16 (1964) ; 7202 (Kooromgang zuidoost, rij 2, nr. 2).

[1752]Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar. Helmteken: een vlucht, waartussen een onbekend voorwerp (geen ster).
N.B. Wellicht grafnummer [Schip] 485. Hierbij: GDW, nr. 1616.
GDW, blz. 345, nr. [1752], waar het onbekende voorwerp als een ster wordt beschreven.
Ligging: 6103 (Kooromgang zuidwest, rij 1, nr. 3).

[1752A]Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende adelaar.
N.B. Grafnummer 133. Zestiende eeuw. Hierbij: GDW, nr. 1600A.
GDW, blz. 345, nr. [1752A].
Ligging: 4302 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 2).

[1752B]Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar. Helmteken: een omgewende uitkomende eenhoorn [Folckers?].
N.B. Grafnummer 20. In tweevoud. Zie GDW, nr. 1752Bbis.
GDW, blz. 345, nr. [1752B].
Ligging: 2106 (Laagkoor, rij 1, nr. 6).

[1752Bbis]Wapens, vermoedelijk: Rechts: een eenhoorn. Links: onbekend.
Helmteken: een uitkomende eenhoorn [Folckers?].
N.B. Grafnummer 34 (aldus GDW, wellicht echter [Schip] 341). Vgl. ook GDW, nr. 1681A, waar GDW vermeldt: 'Berent Folckers eigenaar van de graven nrs. 340 en 341, 23 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. Johanna Folckers, dochter van Berent Folckers en Albertien Derks of Popkens, gehuwd Groningen 23 juli 1637 Regnerus Tjaarda, overleden Groningen 14 juli 1668. Zie: NLW, 1939, k. 215.' In tweevoud. Vgl. GDW, nr. 1752B. Indien opmaak hetzelfde als GDW, nr. 1681A en 1752B, dan gaf de zerk vermoedelijk de alliantiewapens als boven beschreven. GDW vermeldt alleen het helmteken en het grafnummer 34. Voor dit laatste dient dus wellicht 340 of 341 te worden gelezen. Daar het helmteken van deze zerk naar heraldisch links kijkt, zou dat grafnummer 340 kunnen zijn en is de onderhavige zerk nummer 341.
GDW, blz. 345, nr. [1752B].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1752C]Helmteken: een uitkomende moriaan.
GDW, blz. 345, nr. [1752C].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1752D]Wapens: Rechts en links Onherkenbaar. Helmteken: een omgewende gesloten vlucht.
Kwartieren: I en II onherkenbaar. III en IV afwezig.
N.B. GDW, nr. 1752D geeft als beschrijving enkel Helmteken: een vlucht. Vermoedelijk betreft dat deze zerk.
GDW, blz. 345, nr. [1752D].
Ligging: 5202 (Kooromgang noordwest, rij 2, nr. 2).

[1752E]Wapens: Rechts: gedeeld: I een halve adelaar; II onherkenbaar. Links: onherkenbaar. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
N.B. Grafnummer [Schip] 136. Hierbij: GDW, nr. 1596B.
GDW, blz. 345, nr. [1752E].
Ligging: 3309 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 9).

[1753]Wapens: Rechts en links: onherkenbaar. Helmteken: een omgewende zittende vos of wolf.
N.B. Grafnummer [Schip] 460. Hierbij GDW, nr. 1643. Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5697 (ca. 1970).
GDW, blz. 345, nr. [1753].
Ligging: V32 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 32) (ca. 1970) ; 3406 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 6) (2013).

[1754]Wapens: Rechts en links: onherkenbaar. Helmteken: een doedelzak.
N.B. Grafnummer 453.
GDW, blz. 345, nr. [1754], waar het helmteken wordt beschreven als 'onduidelijk voorwerp, misschien een doedelzak' en als grafnummer wordt gegeven '453 of 458'.
Ligging: Zuidertransept, nr. 19 (1964) ; 6305 (Kooromgang zuidwest, rij 3, nr. 5).

[1754A]Vier wapens: Onherkenbaar. Helmtekens: I een uitkomende eenhoorn. II een uitkomende draak. III onherkenbaar; IV paal?.
N.B. Grafnummer [Schip] 411. Hierbij: GDW, nr. 1625A. Capitain Georch Cuyts eigenaar 5 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek. 346Wellicht oorspronkelijk pendant bij GDW, nr. 1754B? Georg Couttis, tr. Groningen 7 februari 1613 Johanna Fritema, dochter van Menne Fritema en Wemele Clant, kleindochter van Reiner Fritema en Berneer Jarges, Johan Clant en Roelof ten Holte.
GDW, blz. 345, nr. [1754A], waar de kwartieren III en IV als onherkenbaar te boek staan.
Ligging: 3301 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 1).

[1754B]Vier kwartieren: Onherkenbaar. Helmtekens: I een vlucht beladen met een linkerschuinbalk. II een vlucht, waartussen in een krans van roosjes een heraldieke gaffel. III een omgewende zittende hond, met in de bek een gebladerde tak. IV een uitkomende eenhoorn.
N.B. Grafnummer [Schip] 197. Hierbij GDW, nr. 1608A. Wellicht oorspronkelijk pendant bij GDW, nr. 1754A.
GDW, blz. 346, nr. [1754B], waar de linkerschuinbalk niet vermeld wordt.
Ligging: 3105 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 5).

9. Emblemen

[1754C]Medaillon: Tussen de letters H.H. een gekroonde hamer.
N.B. Grafnummer [Schip] 370. Hindrick Harmens Smit eigenaar 12 juli 1643. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 346, nr. [1754C].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1755]Medaillon: In een met drie hoepels gekuipt vat op drie pootjes drie planten met gebladerde stengels en een bloem, vergezeld van de letters J.M.
N.B. Grafnummer [Omgang] 135. J. Marissen en vrouw eigenaren 1 mei 1770. Jan Marissen, van Diphorn in Drente, gehuwd Groningen 13 november 1740 Gesina Ringels. Zie: GAG, Grafboek. Ook: Index DTB, nr. 179.
GDW, blz. 346, nr. [1755].
Ligging: 5401 (Kooromgang noordwest, rij 4, nr. 1).

[1756]Medaillon, vergezeld van de letters H.R. in ligatuur: In een met drie hoepels gekuipte tobbe, voorzien van twee handvatten en drie pootjes, drie naast elkaar geplante bloemen, vergezeld van de letters H.R.
N.B. Niet meer aanwezig? (Dat wordt niet expliciet in GDW vermeld.) Grafnummer [Omgang] 7. Tekening 1826: RAG, Archief Feith [1924], inv. nr. F 19. Solliciteur Hiddo Ringels, eigenaar 30 december 1681 of 1683. Hierin begraven F. Sibinga, stadsrentmeester, overleden Groningen 10 februari 1794. Zie: GAG, Grafboek. Huismerken
GDW, blz. 346, nr. [1756].
Ligging: Niet aangetroffen.

10. Huismerken


[1757]Huismerk nr. 97, vergezeld van de letters A.G.
N.B. Grafnummer 1476. Weduwe Aldert Gerrits Schipper eigenares 2 november 1671. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 346, nr. [1757].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1758]Huismerk nr. 224, schuinlinks vergezeld van de letters A.I.
N.B. Grafnummer 1430.
GDW, blz. 346, nr. [1758].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1759]Huismerk nr. 256, vergezeld van de letters B.E.
N.B. Grafnummer 27[1].
GDW, blz. 346, nr. [1759].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1760]Huismerk nr. 257, vergezeld van de letters B.H.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 17. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Bartholt Hendrix eigenaar 9 maart 1647. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 346, nr. [1760].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1761]Huismerk nr. 258, vergezeld van de letters E.I.
N.B. Grafnummer [Schip] 163. Egbert Jans c.s. eigenaren 8 november 1661. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 346, nr. [1761].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1762]Huismerk nr. 259, vergezeld van de letters F.E.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 7. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geïnventariseerd. Frerick Eppens eigenaar 6 september 1649. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 346, nr. [1762].

[1762A]Huismerk nr. 260, vergezeld van de letters G.M.
N.B. Grafnummer 622. Hierbij onherkenbaar alliantiewapen.
GDW, blz. 346, nr. [1762A].
Ligging: 3304 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 4).

[1763]Medaillon: Huismerk nr. 243, vergezeld van de letters G.N.
N.B. Grafnummer [Sacristie] 18. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief De Hochepied. Niet geïnventariseerd. Goetien Nannens eigenaar 3 juni 1644. Zie: GAG, Grafboek.347
GDW, blz. 346, nr. [1763].

[1764]Huismerk nr. 261, vergezeld van de letters H.A.
N.B. Grafnummers 1637 en G. 1194 R. Gerryt Ryckens, holtkoper, eigenaar van graf nr. 1194, 16 augustus 1651. Hillejen Alberts, weduwe van voornoemde, eigenares graf 1675. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 347, nr. [1764].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1765]Huismerk nr. 262, vergezeld van de letters H.C.
N.B. Grafnummer [Schip] 240. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Genealogische verzameling, nr. 306, blz. 50. Erfgenamen burgemeester Roltman eigenaren 1 juli 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 347, nr. [1765].

[1766]Huismerk nr. 263, vergezeld van de letters H.K.
N.B. Grafnummer 1055. Weduwe Hindrick Claesens Brouwer eigenares 30 juli 1651. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 347, nr. [1766].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1767]Huismerk nr. 264, vergezeld van de letters I.B.
N.B. Grafnummer [Schip] 77. Erven Lubbert Berents eigenaren 24 juni 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 347, nr. [1767].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1768]Huismerk nr. 265, vergezeld van de letter I en verbonden met de letter B.
GDW, blz. 347, nr. [1768].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1769]Huismerk nr. 112, vergezeld van de letters I.E.
GDW, blz. 347, nr. [1769].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1770]Huismerk nr. 266, vergezeld van de letters I.I.
GDW, blz. 347, nr. [1770].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1771]Huismerk nr. 267, vergezeld van de letters I.L.
N.B. Grafnummer 140.
GDW, blz. 347, nr. [1771].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1772]Medaillon: Huismerk nr. 268, vergezeld van de letters I.O.B.
Alliantiewapen, met linten aan een ring hangend: Rechts en links: onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 880 (aan de voet, behorend bij het alliantiewapen), later (behorend bij het medaillon) [30]. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5705 (ca. 1970).
GDW, blz. 347, nr. [1772].
Ligging: V15 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 15) (ca. 1970) ; niet aangetroffen (2013).

[1773]Huismerk nr. 269, vergezeld van de letters I.P.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. III x 42, blz. 200 verso. Akte van verkoop door Geesien Peters, vrouw van Frerick Jansen, vertrokken naar Oost-Indië, aan Siabbe Bronnens en Annetien Dorenbusch, echtelieden te Engelbert, van een van haar ouders geërfd graf op Martinikerkhof, nr. 2252, 8 oktober 1660.
GDW, blz. 347, nr. [1773].

[1774]Huismerk nr. 270, vergezeld van de letters I.R.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GAG, Staatboek diaconie, blz. 125. Hierin begraven de oude vrouw Dewer Nannes, 1625.
GDW, blz. 347, nr. [1774].

[1775]Huismerk nr. 271, vergezeld van de letters K.H.
N.B. Grafnummer 21. Vgl. GDW, nr. V11.
GDW, blz. 347, nr. [1775].
Ligging: 7309 (Kooromgang zuidoost, rij 3, nr. 9).

[1776]Huismerk nr. 272, vergezeld van de letters K.H.
N.B. Grafnummer 198.
GDW, blz. 347, nr. [1776].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1776A]Medaillon: Huismerk nr. 912, vergezeld van de letters K.I.
N.B. Grafnummer [7]47. Hierbij: GDW, nr. 1658A. Weduwe Coert Jansens, bakker, eigenares 19 juli 1651. Zie: GAG, Grafboek Martinikerkhof.
GDW, blz. 347, nr. [1776A].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1777]Huismerk nr. 273, vergezeld van de letters L.B.
N.B. Grafnummer [Omgang] 77. Capitain Lammert Berghuis eigenaar 1 juni 1720. Zie: GAG, Grafboek.348
GDW, blz. 347, nr. [1777].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1778]Huismerk nr. 274, vergezeld van de letters P.G.
N.B. Grafnummer [Schip] 68. Peter Gerrits eigenaar 28 mei 1666. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 348, nr. [1778].
Ligging: 4206 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 6).

[1780]Huismerk nr. 276, vergezeld van de letters . en L.
N.B. Grafnummer [Portaal] 4 [staat niet op dit fragment]. Merk op ingezet stukje zandsteen. Aaltje Jansens weduwe van Jan Luitjes Backer eigenares 1672. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 348, nr. [1779], waar als grafnummer 4 vermeldt wordt.
Ligging: 2405 (Laagkoor, rij 4, nr. 5).

[1781]
[Vervallen]
Zie: GDW, 1590, dat dezelfde steen beschrijft. De huismerken 277 (op GDW, nr. 1781) en 230 (op GDW, 1590) zijn op één zijstreepje na identiek. De bewaardgebleven steen geeft huismerk 230.
GDW, blz. 348, nr. [1781]: Wapen: Huismerk nr. 277, vergezeld van onderen van een losstaande verticale lijn.
N.B. Grafnummer 50.

[1782]Huismerk nr. 281.
N.B. Grafnummer [Schip] 349. Tijdens de restauratie in stukken gezaagde zerk. [Op dit fragment enkel het grafnummer zichtbaar. Ander stuk met huismerk ligt 4408].
GDW, blz. 348, nr. [1782].
Ligging: 3413 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 13).

[1782]... GERUST ... [VER]WACHTEND ...
N.B. Grafnummer [Schip] 349. In stukken gezaagd en op verschillende plekken geplaatst. [Fragment met grafnummer ligt 3413]
GDW, blz. 348, nr. [1782], waar de tekstresten niet worden vermeld.
Ligging: 4408 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 8).

[1782A]Huismerk nr. 278.
N.B. Grafnummer 78 (GDW geeft, ongetwijfeld abusievelijk, 71). Ovale uitsparing voor koperen ornament.
GDW, blz. 348, nr. [1782A].
Ligging: 7301 (Kooromgang zuidoost, rij 3, nr. 1).

[1782B]Huismerk nr. 279.
N.B. Grafnummer 133.
GDW, blz. 348, nr. [1782B].
Ligging: Niet aangetroffen.
[1782C]Huismerk nr. 280.
N.B. Grafnummer [Schip] 302. Niet meer aanwezig; blijkbaar.vervangen door GDW, nr. 1560B. Vermeld: RAG, Genealogische verzameling nr. 306, blz. 49. Erfgenamen burgemeester Rolteman eigenaren 1 juli 1629. Zie: GAG, Grafboek.
GDW, blz. 348, nr. [1782C].

[1783]Huismerk nr. 111.
N.B. Grafnummers 666 en 1469.
GDW, blz. 348, nr. [1783].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1784]Huismerk nr. 282.
N.B. Grafnummer 1912.
GDW, blz. 348, nr. [1784].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1785]Huismerk nr. 283.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 69, blz. 421 verso. Reneke Busch eigenaar 18 juli 1623. Hierin begraven zijn aangetrouwde grootmoeder Gese, vrouw van Marcus van Hasselt. Vergelijk: Archief [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 105.
GDW, blz. 348, nr. [1785].

[1786]Huismerk nr. 284.
N.B. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5705 (rechts op de foto) (ca. 1970)
.
GDW, blz. 348, nr. [1786].
Ligging: V16 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 16) (ca. 1970) ; niet aangetroffen (2013).

[1787]Huismerk nr. 285.
GDW, blz. 348, nr. [1787].
Ligging: Niet aangetroffen.

[1787A]Huismerk nr. 245.
N.B. Grafnummer [Omgang] 6. Hierbij: GDW, nr. 1667.
GDW, blz. 348, nr. [1787A].
Ligging: Niet aangetroffen.


11. Nieuwe Kerk

[1806]HIER RUST HET LYK VAN DO. JAKOBUS NYLOE, IN ZYN LEVEN PREDIKANT VAN ASSEN, INT XLVste JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HERE ONTSLAPEN DEN XXI AUG. MDCCXIV.
Wapen: In een nest een pelikaan met (vermoedelijk) drie jongen. Helmteken: een door een naar boven gewende gezichtswassenaar ondersteunde achtstralige zon.
N.B. Grafnummer 183. Overgebracht naar Martinikerk, 1969.
GDW, blz. 355, nr. [1806], waar als wapen ten onrechte een adelaar gegeven wordt.
Ligging: 5103 (Martinikerk, kooromgang noordwest, rij 1, nr. 3).


[1809]1756, DEN 26 MAY, IS OVERLEDEN HINDRIK EVERWYN STRUIVE EN DEN 31 MAY DE EERSTE IN DIT NEUW GRAFT GEI.EGT.
N.B. Grafnummer [2.8]. Overgebracht naar Martinikerk, 1969.
GDW, blz. 355, nr. [1809].
Ligging: 5602 (Martinikerk, kooromgang noordwest, rij 6, nr. 2).


[1813]ANNO 1668, JACOB THOMES.
Wapen: Gedeeld: 1 huismerk nr. 179; II een lelie.
N.B. Grafnummer 177. Overgebracht naar Martinikerk, 1969.
GDW, blz. 356, nr. [1813].
Ligging: 5104 (Martinikerk, kooromgang noordwest, rij 1, nr. 4).


[1814]JACOBUS BORGESIUS.
Wapens: Rechts: Op een terras [?] een omgewende staande man met kuitbroek, laarzen of kniekousen, het haar in de nek tot een rol gebracht, wijzend met de opgeheven linkerhand naar een van de linkerbovenhoek uitgaande en slechts voor één kwart zichtbare niet-stralende zon, de man dragend over de vooruit gestoken rechterhand een afhangende smalle en lange doek. Links: Op een terras een boom met drie kruinen en daar tegen klimmend twee naar elkaar toegewende leeuwen. Helmteken: een vlucht, waartussen een zandloper.
N.B. Grafnummer 149. Overgebracht naar Martinikerk, 1969. Ds. Jacobus Borgesius, rector van latijnse school Groningen van 30 oktober 1682 tot vóór 12 november 1691. gehuwd 1° 20 september 1667 Lysebeth Vriese, overleden 29 september 1678, gehuwd 2° Groningen 27 februari 1681 Petronella Rustinga, overleden 25 mei 1689. Zie: NPT, 1950, blz. 64-65. A.T. Schuitema Meijer. Inventaris van het archief van de latijnse school en het stedelijk (sinds 1947 Praedinius-) gymnasium te Groningen. Groningen 1949. Blz. 38.
GDW, blz. 356, nr. [1814].
Ligging: 5603 (Martinikerk, kooromgang noordwest, rij 6, nr. 3).


12. Niet bekend in GDW

[M2103]Letter W en huismerk (omgekeerde W).
N.B. Grafnummer [Omgang] 99. Denkelijk afkomstig uit de omgang, daar de steen met dat nummer in het schip niet bestond, vanwege een pilaar ter plekke.
Niet in GDW.
Ligging: 2103 (Laagkoor, rij 1, nr. 3).

[M3106]H.F.V., de eerste twee letters in ligatuur.
N.B.: Grafnummer [Schip] 77. Monsr. Hindrick Fickens Veltman, oeconomus, eigenaar ... 1662. Grafboek. Tweede steen met zelfde grafnummer(!): M3107 Vgl. ook GDW, nr. 1767.
Niet in GDW.
Ligging: 3106 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 6).

[M3107]H.F.V., de eerste twee letters in ligatuur.
N.B.: Grafnummer [Schip] 77. Monsr. Hindrick Fickens Veltman, oeconomus, eigenaar ... 1662. Grafboek. Tweede steen met zelfde grafnummer: M3106. Vgl. ook GDW, nr. 1767
Niet in GDW.
Ligging: 3107 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 7).

[M3112]... / ... / ... / ... / ... / ...RDUWE VAN DEN / ERBAREN HARMEN ABBRI / N... [IN] DEN HEEREN GE / RUST ... SIELE / GOD ... GENADICH / WESEN AMEN
Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar.
Niet in GDW.
Ligging: 3112 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 12).

[M4102]B[E]RE[NT] KNO[...] / D...
Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar.
Niet in GDW.
Ligging: 4102 (Transept noordzijde, rij 1, nr. 2).

[M4109]Huismerk nr. 999, vergezeld van de letters I en C.
N.B. Grafnummer 32. Zandsteen, waarin ingelaten GDW, nr. 1656A.
Niet in GDW.
Ligging: 4109 (Transept noordzijde, rij 1, nr. 9).

[M4110]BOODE H. JAAGER
N.B. Grafnummer [Schip] 37. Bode Harm Jager, eigenaar 21 maart 1754. Grafboek. Zandstenen zerk.
Niet in GDW.
Ligging: 4110 (Transept noordzijde, rij 1, nr. 10).

[M4402]AN... M...
Wapens: Rechts: gedeeld, verder onherkenbaar. Links: doorsneden, verder onherkenbaar [lijkt op de foto eerder: een dwarsbalk vergezeld van drie rozen [Rengers?]. Nakijken!]. Helmteken: geen, enkel een wrong.
N.B. Grafnummer ...74.
Niet in GDW.
Ligging: 4402 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 2).

[M6603]HE...US TE RHA.
Wapen: onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 44 (18de-eeuws). Wapen ouder dan tekst.
Niet in GDW.
Ligging: 6603 (Kooromgang zuidwest, rij 6, nr. 3).

13. Nog niet gevonden in GDW

[M2101][Blanco steen? Nog nazien]
Niet in GDW.
Ligging: 2101 (Laagkoor, rij 1, nr. 1).

[M2102]Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar.
Niet in GDW.
Ligging: 2102 (Laagkoor, rij 1, nr. 2).

[M2109]Blanco steen.
N.B. Grafnummer [Omgang] 75. Denkelijk afkomstig uit de omgang, daar de steen met dit nummer uit het schip bewaard gebleven is.
Niet in GDW.
Ligging: 2109 (Laagkoor, rij 1, nr. 9).

[M2402]Thans onzichtbaar onder orgel.
Niet in GDW?
Ligging: 2402 (Laagkoor, rij 4, nr. 2).

[M3114]... [F]ROON.
Huismerk nr. 998.
N.B. Grafnummer [Omgang] 121. Eigenaar 30 oktober 1671 erfgenamen van Roelef Froon; 5 december 1692 diens kinderen Allert Froon [geb. 1660] en Gesina Froon [geb. 1663]; 2 juni 1754 Maria Margreta Froon, vrouw van Albert Vriese [dochter van Allert Froon; geb. 1713.] Huismerk zal ouder dan 1671 zijn.
Niet in GDW.
Ligging: 3114 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 14).

[M3116][Blanco steen? Nog nazien]
N.B. Grafnummer 151.
Niet in GDW.
Ligging: 3116 (Transept zuidzijde, rij 1, nr. 16).

[M3202]Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar.
N.B. Grafnummer [Schip] 384.
Niet in GDW.
Ligging: 3202 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 2).

[M3203]... DEN ...
Niet in GDW.
Ligging: 3203 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 3).

[M3206]Blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: 3206 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 6).

[M3211][Blanco steen? Nog nazien]
N.B. Grafnummer 106.
Niet in GDW.
Ligging: 3211 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 11).

[M3303]Wapens: Rechts: Wicheringe. Links: Onherkenbaar [versleten of nooit ingevuld?]. Helmteken: Wicheringe.
N.B. Grafnummer 2..., waarschijnlijk [Schip] 283 en pendant bij GDW, 1695. Niet in GDW. Vgl. GDW, nrs. 1695 en 1712B.
Niet in GDW.
Ligging: 3303 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 3).

[M3401]OUDERLING G. VAN T[ROJEN]
Wapen: onherkenbaar. Helmteken: een omgewende uitkomende leeuw.
N.B. Grafnummer [Schip] 253. Ontfanger G. van Trojen , eigenaar 1 aug. 1758 tot 13 dec. 1783. Tekst jonger dan wapen. Vgl. GDW, nrs. 1652 en 1653.
Niet in GDW.
Ligging: 3401 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 1).

[M3407]EN... G... / ... E... / ... GOD ... GENADICH ...
N.B. Fragment; bovenste stuk ontbreekt.
Niet in GDW.
Ligging: 3407 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 7).

[M3409]Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar.
Niet in GDW.
Ligging: 3409 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 9).

[M3411]Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar.
Grafnummer 1?.
Niet in GDW.
Ligging: 3411 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 11).

[M3412]Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 69.
Niet in GDW.
Ligging: 3412 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 12).

[M4104]Wapens (deels afwezig): Rechts: Blanco. Links: Rest van een stomp voorwerp.
Niet in GDW.
Ligging: 4104 (Transept noordzijde, rij 1, nr. 4).

[M4201]Ao. 1752
N.B. Grafnummer [Schip] 101. Olderman F. Berghuis, eigenaar 15 mei 1752. Hendrikus Warren en Chatrina Meints, ehel., eigenaren 17 juni 1752. Grafboek. Omdat het graf met nummer 101 in het schip in 1752 van eigenaar wisselde (en dat in de omgang niet), zal deze steen vermoedeljk oorspronkelijk in het schip gelegen hebben.
Niet in GDW.
Ligging: 4201 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 1).

[M4211]Wapens: Rechts: (doorstoken?) hart. Links: Onherkenbaar. Helmteken: tussen twee trompen een klaverblad(?).
N.B. Onherkenbare tekstresten.
Niet in GDW.
Ligging: 4211 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 11).

[M4212]Wapen: onder bank.
Niet in GDW.
Ligging: 4212 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 12).

[M4303]Wapens: Rechts: gaand dier (varken? ). Links: onherkenbaar. Helmteken: een persoon met een lint in het haar en een tak in de linkerhand. Rechts, boven en links vergezeld van de initialen I.V.H.
Niet in GDW.
Ligging: 4303 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 3).

[M4308]ANNO... / IN DEN ... / D. RE?... / BEIE(?)E... / SAL[I]G...
Wapens: Rechts: Gedeeld: I. een halve adelaar; II. onherkenbaar. Links: twee gekruiste struisveren (zeer onzeker). Helmteken: een kelk.
Niet in GDW.
Ligging: 4308 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 8).

[M4315]Wapens: Rechts en links: onherkenbaar. Helmteken: een ster.
Niet in GDW.
Ligging: 4315 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 15).

[M4401]Wapens: Rechts en links: onherkenbaar. Helmteken: moeilijk herkenbaar.
N.B. Grafnummer 1..8.
Niet in GDW.
Ligging: 4401 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 1).

[M4409]Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar.
Niet in GDW.
Ligging: 4409 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 9).

[M4410]Wapen: Onherkenbaar. Helmteken: een struik?
Niet in GDW.
Ligging: 4410 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 10).

[M4414]AN... ... DE ... A?S ... EN ... N
Wapen, deels bedekt; voor zover zichtbaar: Gedeeld: I een halve adelaar.:
Niet in GDW.
Ligging: 4414 (Transept noordzijde, rij 4, nr. 14).

[M5106]Kwartieren: I en II afwezig; III en IV onherkenbaar.
Niet in GDW.
Ligging: 5106 (Kooromgang noordwest, rij 1, nr. 6).

[M5201]Wapen, nauwelijk herkenbaar: Een pot of merk?
N.B. Onherkenbare tekstresten.
Niet in GDW.
Ligging: Zuidertransept, nr. 30 (1964) ; 5201 (Kooromgang noordwest, rij 2, nr. 1).

[M5204][Blanco? Nog nazien]
Niet in GDW.
Ligging: 5204 (Kooromgang noordwest, rij 2, nr. 4).

[M5207][E?] T
Niet in GDW.
Ligging: 5207 (Kooromgang noordwest, rij 2, nr. 7).

[M5403]... DOB ... SM ...
Wapens: Rechts en links: onherkenbaar.
Niet in GDW.
Ligging: 5403 (Kooromgang noordwest, rij 4, nr. 3).

[M5404]Vrijwel onherkenbare steen. [Nog nader bekijken]
Niet in GDW.
Ligging: 5404 (Kooromgang noordwest, rij 4, nr. 4).

[M5501]Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar. Gekroonde helm.
N.B. Zandsteen. Enige tekstresten.
Niet in GDW.
Ligging: 5501 (Kooromgang noordwest, rij 5, nr. 1).

[M5502][Blanco steen? Nog nader bekijken?]
Niet in GDW.
Ligging: 5502 (Kooromgang noordwest, rij 5, nr. 2).

[M5503]Wapens: Rechts: Een omgewend paard. Links: Onherkenbaar. Helmteken: een uitkomende leeuw.
Niet in GDW.
Ligging: 5503 (Kooromgang noordwest, rij 5, nr. 3).

[M5601]Wapen, met kroon: Onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 20? Achttiende eeuw.
Niet in GDW.
Ligging: 5601 (Kooromgang noordwest, rij 6, nr. 1).

[M5604]Blanco steen.
N.B. Grafnummer 91.
Niet in GDW.
Ligging: 5604 (Kooromgang noordwest, rij 6, nr. 4).

[M5701][Blanco steen? Nog nader bekijken]
N.B. Grafnummer [Schip] 181.
Niet in GDW.
Ligging: 5701 (Kooromgang noordwest, rij 7, nr. 1).

[M5702][Blanco steen? Nog nader bekijken]
N.B. Grafnummer [Omgang] 92. Denkelijk afkomstig uit de omgang, daar de steen met dit nummer uit het schip bewaard gebleven is.
Niet in GDW.
Ligging: 5702 (Kooromgang noordwest, rij 7, nr. 2).

[M5703]... STATE ... ZALIGE/[UP]STAN/DINGE
Wapens; Rechts en links: Onherkenbaar.
N.B. Beschadigde zerk.
Niet in GDW.
Ligging: 5703 (Kooromgang noordwest, rij 7, nr. 3).

[M5705]Wapen: Onherkenbaar. Kwartieren, waaronder: II blanco.
N.B. Zandsteen.
Niet in GDW.
Ligging: 5705 (Kooromgang noordwest, rij 7, nr. 5).

[M6105]E.D.L
N.B. Ronde uitsparing voor thans onherkenbaar wapen.
N.B. Grafnummer [Schip] 461. Cursieve letters, eind 18de eeuw?. Engelbert van Loenen, eigenaar 11 mei 1705. Grafboek. Breuk betaald 13 febr. 1733. Breukdodenboek.
Niet in GDW.
Ligging: 6105 (Kooromgang zuidwest, rij 1, nr. 5).

[M6202]I.
N.B. Koper uitgebroken: wapen.
Hierbij: 16de-eeuwse ruitvormige alliantiewapens aan een boomstam, onherkenbaar. Zal niet identiek zijn aan GDW, nr. 1664.
Niet in GDW.
Ligging: 6202 (Kooromgang zuidwest, rij 2, nr. 2).

[M6304]H.G.
N.B. Zandsteen. De letter H aanzienlijk groter dan de G.
Niet in GDW.
Ligging: Zuidertransept, nr. 5 (1964) ; 6304 (Kooromgang zuidwest, rij 3, nr. 4).

[M6501]Wapen: Onherkenbaar. Helm.
Niet in GDW.
Ligging: 6501 (Kooromgang zuidwest, rij 5, nr. 1).

[M6503][Blanco steen? Nog nader bekijken]
Niet in GDW.
Ligging: 6503 (Kooromgang zuidwest, rij 5, nr. 3).

[M6504]Wapen: onherkenbaar.
N.B. Zandsteen.
Niet in GDW.
Ligging: 6504 (Kooromgang zuidwest, rij 5, nr. 4).

[M6602]Wapens: Rechts: Gedeeld: I halve adelaar; II twee sterren(??). Links: onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 48. Met tekstresten. Lijkt op GDW, nr. 357A, maar dat geeft een helmteken en geen grafnummer, dus dat nummer zal niet op de steen betrekking hebben.
Niet in GDW.
Ligging: 6602 (Kooromgang zuidwest, rij 6, nr. 2).

[M6803]Wapen: Rechts: Vrijwel onherkenbaar. Links: Een omgewende leeuw(?). Helmteken: een omgewend stappend paard.
Niet in GDW.
Ligging: Zuidertransept, nr. 25 (1964) ; 6803 (Kooromgang zuidwest, rij 8, nr. 3).

[M6804]Wapens: Rechts en links: Vrijwel onherkenbaar.
Niet in GDW.
Ligging: 6804 (Kooromgang zuidwest, rij 8, nr. 4).

[M7101]....K / M...T...
Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: gedeeltelijk zichtbaar: huismerk.
Niet in GDW.
Ligging: Zuidertransept, nr. 15 (1964) ; 7101 (Kooromgang zuidoost, rij 1, nr. 1).

[M7102]W
Niet in GDW.
Ligging: 7102 (Kooromgang zuidoost, rij 1, nr. 2).

[M7103]Wapens: Rechts en links: Onherkenbaar.
N.B. Grafnummer 76. Zandsteen.
Niet in GDW.
Ligging: 7103 (Kooromgang zuidoost, rij 1, nr. 3).

[M7203]Wapen: In de linkerhelft de helft van een adelaar zichtbaar (Een adelaar, of Gedeeld: I een halve adelaar; II onherkenbaar. Helmteken: een kroon met een uitkomende omgewende adelaar (Aldringa?).
Niet in GDW.
Ligging: 7203 (Kooromgang zuidoost, rij 2, nr. 3).

[M7303]Wapens: Rechts en links: onherkenbaar. Helmteken: twee bladeren? ( een vlucht?)
Niet in GDW.
Ligging: 7303 (Kooromgang zuidoost, rij 3, nr. 3).

[M7305]Wapens: Rechts en links nauwelijks herkenbaar. Helmteken: een vlucht waartussen een lelie(?) (Wicheringe).
N.B. Grafnummer [.]76(?).
Niet in GDW.
Ligging: 7305 (Kooromgang zuidoost, rij 3, nr. 5).

[M7306]Vermoedelijk blanco steen.
N.B. Grafnummer 77.
Niet in GDW.
Ligging: 7306 (Kooromgang zuidoost, rij 3, nr. 6).

[M7501]... E ...WIGEN ...
N.B. Grafnummer 110. Denkelijk oorspronkelijk in het schip, daar de steen met dat nummer in de omgang niet bestond omdat ter plaatse zich een muur bevond.
Niet in GDW.
Ligging: 7501 (Kooromgang zuidoost, rij 5, nr. 1).

[M7502]Randschrift: ... / ... D...R... / ...B... / WIENS SIELE GODT G...
In het midden: ... / ANIAE OP... / EST UBI MI?... / UNIUS IN...TA ...
In de onderste hoeken evangelistensymbolen: stier en adelaar. Bovenste helft van de steen mist. De overzichtstekening van 1964 geeft een vollediger afbeelding van dit fragment, inclusief de rechterbovenhoek.
Niet in GDW.
Ligging: Zuidertransept, nr. 8? (1964) ; 7502 (Kooromgang zuidoost, rij 5, nr. 2).

[M8103]Uitsparing voor schildvormig koperen ornament.
N.B. Zandsteen.
Niet in GDW.
Ligging: 8103 (Kooromgang noordoost, rij 1, nr. 3).

[M8105]Wapen: Rechts en links. Helmteken: Twee rijen van elk zes pauwenveren.
N.B. Grafnummer 2?5? (of 3?). Dit betreft wellicht GDW, nr. 1749 [Vgl. ook de zerk op plaats 8204].
Niet in GDW.
Ligging: 8105 (Kooromgang noordoost, rij 1, nr. 5).

[M8202]Wapens, slechts het onderste deel zichtbaar: Rechts: Een onïdentificeerbaar voorwerp. Links: Onherkenbaar.
Niet in GDW.
Ligging: 8202 (Kooromgang noordoost, rij 2, nr. 2).

[M8204]Wapen: Gedeeld: I halve adelaar?; II onherkenbaar. Helmteken: pauwenveren? in een mand?
N.B. Zandsteen. Dit betreft wellicht GDW, nr. 1749 [Vgl. ook de zerk op plaats 8105].
Niet in GDW.
Ligging: Zuidertransept, nr. 10 (1964) ; 8204 (Kooromgang noordoost, rij 2, nr. 4).

[M8205]Wapen en helmteken: onherkenbaar.
N.B. Zandsteen.
Niet in GDW.
Ligging: 8205 (Kooromgang noordoost, rij 2, nr. 5).

[M8207][Blanco steen? Nog nader bekijken]
Niet in GDW.
Ligging: 8207 (Kooromgang noordoost, rij 2, nr. 7).

[M8302]Onherkenbare tekstresten.
Niet in GDW.
Ligging: 8302 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 2).

[M8311]Onherkenbaar tekstfragment; twee onherkenbare kwartieren (wapens?) in de bovenhoeken.
Niet in GDW.
Ligging: 8311 (Kooromgang noordoost, rij 3, nr. 11).

[M8408]Vermoedelijk blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: 8408 (Kooromgang noordoost, rij 4, nr. 8).

[M9008]Wapen: praktisch onherkenbaar.
Niet in GDW.
Ligging: 9008 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 8).

[M9013]Wapens: Rechts en links: onherkenbaar. Helmteken: een onduidelijk voorwerp.
Niet in GDW.
Ligging: 9013 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 13).

[M9014]Wapen: Gedeeld: I een onduidelijk voorwerp, uitgaande van de deellijn; II doorsneden: a een spitsovaal, waarbinnen twee kruisjes boven elkaar, elkaar aanstotend; b een versmalde dwarsbalk?
Niet in GDW.
Ligging: 9014 (Buiten de noorderingang, rij 0, nr. 14).

[M9107]MONUMENTUM NOBILISS. ET AMPLISS. VIR DOMINI IODOCI POLMAN REIPUBL. GRONINGANAE SENATORIS PIE DEFUNCTI ANNO CHRISTI MDCXXXVI IV OCTOBRIS.
Wapen: Polman.
Niet in GDW.
Ligging: In de Akerk; niet afkomstig uit de Martinikerk.

[M9201][wapen met distels]
Niet in GDW.
Huidige verblijfplaats: Stichting Monument & Materiaal.

[V11]Huismerk nr. 271, vergezeld van de initialen M H.
N.B. Niet in GDW. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5709 (ca. 1970). Vgl. GDW, nr. 1775.
Ligging: V11 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 11) (ca. 1970) ; niet aangetroffen (2013).

[V13]... / ...BARS VNDE DEN ... / ...Y H...ISI[N?]K ... / G?I?R? R?... ... GODT G...
Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Een wassenaar, waarvan de punten elk uitkomen in een lelie, boven vergezeld van een verticaal stokje, uitkomend in een lelie. Helmteken: onherkenbaar.
Kwartieren: I en II onherkenbaar of afwezig, III moeilijk herkenbaar, IV drie adelaars.
N.B. Op grond van stijl eind 16de eeuw. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5706 (ca. 1970).
N.B. Niet in GDW.
Ligging: V13 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 13) (ca. 1970) ; niet aangetroffen (2013).

14. Niet opgenomen in GDW

[M2105]Blanco steen.
N.B. Grafnummer [Omgang] 72. Denkelijk afkomstig uit de omgang, daar de steen met dit nummer uit het schip bewaard gebleven is.
Niet in GDW.
Ligging: 2105 (Laagkoor, rij 1, nr. 5).

[M2107]Blanco steen.
N.B. Grafnummer 10.
Niet in GDW.
Ligging: 2107 (Laagkoor, rij 1, nr. 7).

[M2301]Blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: 2301 (Laagkoor, rij 3, nr. 1).

[M2302]Uitsparingen voor ornamenten; verder blanco steen.
N.B. Grafnummer [Koor] 9.
N.B. Burgemeester Johan Syckinga erfg., eigenaar ... 1630.
Niet in GDW.
Ligging: 2302 (Laagkoor, rij 3, nr. 2).

[M2404]Blanco steen.
N.B. Grafnummer 4.
Niet in GDW.
Ligging: 2404 (Laagkoor, rij 4, nr. 4).

[M2406]Uitsparing voor rond koperen ornament; verder blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: Zuidertransept, nr. 12 of 40? (1964) of ; 2406 (Laagkoor, rij 4, nr. 6).

[M2408]Blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: 2408 (Laagkoor, rij 4, nr. 8).

[M3204]No. 307. K. Smedes. S. Smedes. Gebn. Ebbens. 1818
N.B. Grafnummer [Schip] 307. Klaas Smedes, ? Groningen 24 juni 1818, gehuwd met Saske Ebbens, overleden Groningen 30 okt. 1835. K. Smedes, eigenaar 18 okt. 1810. Grafboek.
Niet in GDW (Steen dateert van na 1814).
Ligging: 3204 (Transept zuidzijde, rij 2, nr. 4).

[M3308]Blanco steen.
N.B. Grafnummer [Schip] 89.
Niet in GDW.
Ligging: 3308 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 8).

[M3315]Blanco steen.
N.B. Grafnummer [Schip] 300.
Niet in GDW.
Ligging: 3315 (Transept zuidzijde, rij 3, nr. 15).

[M3405]Blanco steen.
N.B. Grafnummer 3[07?].
Niet in GDW.
Ligging: 3405 (Transept zuidzijde, rij 4, nr. 5).

[M4103]Blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: 4103 (Transept noordzijde, rij 1, nr. 3).

[M4202]Blanco steen.
N.B. Grafnummer 103. Afgebeeld: Beeldbank Groningen, id.nr. NL-GnGRA_818_5707 (ca. 1970).
Niet in GDW.
Ligging: V43 ('Vloertje van De Vrieze', nr. 43) (ca. 1970) ; 4202 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 2) (2013).

[M4205]Blanco steen.
N.B. Grafnummer [Schip] 66. Met wolfsgat. Denkelijk afkomstig uit het schip, daar de steen met hetzelfde nummer uit de omgang eveneens bewaard gebleven is.
Niet in GDW.
Ligging: 4205 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 5).

[M4207]Blanco steen.
N.B. Grafnummer [Schip] 226.
Niet in GDW.
Ligging: 4207 (Transept noordzijde, rij 2, nr. 7).

[M4311]Blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: 4311 (Transept noordzijde, rij 3, nr. 11).

[M5301]Blanco steen.
N.B. Zandstenen zerk met ronde uitsparing voor koperen ornament.
Niet in GDW.
Ligging: 5301 (Kooromgang noordwest, rij 3, nr. 1).

[M5302]Blanco steen.
N.B. Zandstenen zerk met schildvormige uitsparing voor koperen ornament.
Niet in GDW.
Ligging: 5302 (Kooromgang noordwest, rij 3, nr. 2).

[M5303]Blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: 5303 (Kooromgang noordwest, rij 3, nr. 3).

[M5304]Blanco steen.
N.B. Grafnummer 150.
Niet in GDW.
Ligging: 5304 (Kooromgang noordwest, rij 3, nr. 4).

[M5405]Blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: 5405 (Kooromgang noordwest, rij 4, nr. 5).

[M5504]Blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: 5504 (Kooromgang noordwest, rij 5, nr. 4).

[M5704]Blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: 5704 (Kooromgang noordwest, rij 7, nr. 4).

[M6102]Blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: 6102 (Kooromgang zuidwest, rij 1, nr. 2).

[M6405]Blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: 6405 (Kooromgang zuidwest, rij 4, nr. 5).

[M7400]Blanco steen.
Niet in GDW.
Ligging: 7400 (Kooromgang zuidoost, rij 4, nr. 0).

[M8201]Blanco steen.
N.B. Grafnummer [Omgang] 70. Denkelijk afkomstig uit de omgang, daar de steen met dit nummer uit het schip bewaard gebleven is.
Niet in GDW.
Ligging: 8201 (Kooromgang noordoost, rij 2, nr. 1).Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 februari 2012
Naar begin van de pagina