Grootegast


al. GROOTEGAST

1. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[1832]DESE BEKER IS VEREERT VAN D. HEER PAST. GERSONIUS WED. AN DE GEMEINTE VAN GROTEGAST, SYNDE ERFGENAAM VAN D' HEER PAST. SMOOK, PRED. GEWEEST 58 JAREN TOT GROTEGAST, A 1764.
Wapen: Twee gebladerde takken schuinkruislings en daarover een van boven in een grote lelie eindigende staaf.
N.B. Ds. Johannes Smook, overleden Grootegast 15 april 1764, broer van Elisabeth Smook, ondertrouwd Groningen 9 augustus 1703 ds. Geert Gersonius, overleden Scharmer 4 februari 1720. Zie: RAG, Rechterlijke archieven, inv. nr. LXX c 1*, 5 juli 1764. DTB, nr. 148.
GDW, blz. 358, nr. [1832].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[1833]A 1614, DEN 8 JULY, IS IN DEN HERE GERUSTET DE ERB. GADIE THENGE, GRETMAN VANT WESTERDEL LANGEWOLDT UNDE DE RYGEWAERDT, WIENS SIELE GODT GENEDICH SY.
Medaillon: Huismerk nr. 20.359
GDW, blz. 358, nr. [1833].

[1834]ANNO 1615, DEN 11 MARTY, IS DIEUWER GERRITS, DE HUISFROUWE VAN YTIEN LUPPEMA, IN DEN HERE GERUST.
Huismerk nr. 288.
GDW, blz. 359, nr. [1834].

[1835]ANNO 1615, DEN 8 APRILIS, IS DE ERBARE YTIEN LUPPEMA, GRIETMAN VAN LANGEWOLT, IN DEN HERE GERUST.
Huismerk nr. 288.
GDW, blz. 359, nr. [1835].

[1836]ANNO 1619, DEN 25 NOVEMBER, VERSTERF DEN EERSAEMEN ENDE FROEMEN TAMME RICKERDA ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen, 1 en 2; b. huismerk nr. 289. Helmteken: een klaverblad.
GDW, blz. 359, nr. [1836].

[1837]Huismerk nr. 289, vergezeld van de letters T.R.
N.B. Naamletters van Tamme Rickerda. Vergelijk: GDW, nr. 1836.
GDW, blz. 359, nr. [1837].

[1838]ANNO 1625, DEN 19 JANUARY, IS DE DOEGTSAME JOUCKE ... , HUISFROU VAN DEN ... SYE RENTIES ... GRIETMAN VAN LANGEWOLD ... IN DEN HEREN ONTSLAPEN ... WIENS SIEL GODT GENADICH Si.
Wapens: Rechts: Een uitgerukte boomtronk en een eikel, recht omhoog gaand uit de linker wortel, de tronk vergezeld van boven van twee klaverbladen. Links: een omgewende staande adelaar, met opgeheven vlucht en opgeheven poot, vergezeld van drie rozen. Helmteken: een staande adelaar met opgeheven vlucht en met opgeheven poot.
N.B. Jaartal misschien 1623. Vergelijk: GDW, nr. 1840.
GDW, blz. 359, nr. [1838].

[1839]A 1627, DEN ... DECEMB., IS DE EERWAERDE THOMAS JOHANNIS, ... PASTOR OP GROTEGAST ... IN DEN HERE GERUST, VERWACHTENDE ...
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II onherkenbaar.
N.B. Weduwe vroeg 19 december 1627 om genadejaar.Zie: RAG, Archief classis Westerkwartier, inv. nr. 3.
GDW, blz. 359, nr. [1839].

[1840]Wapens: Rechts: Een uitgerukte boomtronk en een eikel, recht omhoog gaand uit de linker wortel, de tronk vergezeld van boven van twee klaverbladen. Links: Een omgewende staande adelaar met opgeheven vlucht en opgeheven poot. Helmteken: een staande adelaar met opgeheven vlucht en opgeheven poot.
Zie: GDW, nr. 1838.
GDW, blz. 359, nr. [1840].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina