Groningen (Nieuwe Kerk)


aj. GRONINGEN. NIEUWE KERK OF NOORDERKERK

1. Gebouwen

a. Nieuwe Kerk

1. Deuromlijsting349

[1788]UNIUS VERI DEI GLORIAE HONORI CULTUI SENATUS POPULUSQUE GRONINGANUS EREXIT CONSECRAVIT DEDICAVIT HOC TEMPLUM. CUIUS PRIMA FUNDAMENTA POSUERE DIE SEPTIMO JUNII ANNO REPARATAE SALUTIS MDCLX NOBILISSIMI AMPLISSIMIQUE CONSULES ADOLPH LOUWENS, ALLARD ALDRINGA, TOHAN CONDERS, GERHARD SWARTTE.
Wapen: Groningen.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XIV.
GDW, blz. 349, nr. [1788].

2. Gedenksteen

[1789]DEI GRATIA ANNO MDCLXV CIVITATIS HUIUS IMPENSIS SUMMA NOBILISS. ET AMPLISS. SENATUS CURA IN DEI OPTIMI MAXIMI HONOREM ECCLESIAE USUM ET URBIS ORNAMENTUM TOTA NOVI HUIUS TEMPLI STRUCTURA ABSOLUTA ET PERFECTA. CONSULIBUS D. IOANNE TIASSENS, D. REGNERO TIAERDA. D. IOANNE WICHERS, D. IOANNE A IULSINGHA.
Wapen: Groningen. Schildhouders: twee leeuwen.
GDW, blz. 349, nr. [1789].

3. Gebrandschilderd glas
N.B. Niet meer aanwezig. Teksten: RAG, Handschrift in octavo nr. 65, blz. 25-28. Tekeningen van wapens, waarop blauw vaak ten onrechte vervangen door rood: GAG, Register Feith, 1664, nr. 24. Ten tijde van aftekenen bevonden de glazen zich waarschijnlijk reeds in een minder goede staat.

[1790]STADT GRONINGEN A° 1663.
Wapen, in tweevoud: Groningen.
N.B. Stadtsglas, in de noordergevel op de rechterhandt, gemaeckt door meester Jan Bushuis.
GDW, blz. 349, nr. [1790].

[1791][a] BORGEMESTEREN ENDE RAADT IN GRONINGEN A° 1663.
GDW, blz. 349, nr. [1791][a].

[1791][b]ADOLPH LOUWENS, BORGEMESTER.
Wapen: Gedeeld: I in blauw een halve gouden adelaar, uitgaand van de deellijn; II in zilver een blauwe dwarsbalk, beladen met een omgekeerde vijfpuntige ster. Helmteken: een vlucht, de rechtervleugel doorsneden van blauw en zilver, de linkervleugel doorsneden van zilver en blauw.
GDW, blz. 349, nr. [1791][b].

[1791][c]GERHARD SWARTTE, BORGEMESTER.
Wapen: In goud een verlaagde en versmalde zilveren dwarsbalk, waarboven een in rood geklede uitkomende moriaan zonder armen en het hoofd iets naar rechts gewend. Helmteken: een in rood geklede uitkomende moriaan zonder armen.
GDW, blz. 349, nr. [1791][c].

[1791][d]GERHARD TEN BERGE, BORGEMESTER.
Wapen: In goud inde rechterflank een groene rotswand en een uit deze rotswand uitkomende rode leeuw. Helmteken: een uitkomende rode leeuw.
GDW, blz. 349, nr. [1791][d].

[1791][e]REGNERUS TJAERDA, BORGEMESTER.
Wapen en helmteken: Tjaerda.
GDW, blz. 349, nr. [1791][e].

[1791][f]HENRIC WERUMEUS, RAADTSHEER.
Wapen: In zilver twee van de schildranden uitgaande wolken, verbonden door twee uit die wolken komende in elkaar sluitende en niet manchetten beklede handen, waaruit oprijzend een groen takje met vijf bladeren, de handen van onderen vergezeld van een met goud beslagen blauwe aardbol met het gouden kruis aan de linker zijde.350
GDW, blz. 349, nr. [1791][f].

[1791][g]JOHAN JULSSINGH, RAADTSHEER.
Wapen: In goud een groene dwarsbalk, vergezeld van drie rode rozen. Helmteken: een van goud en groen doorsneden vlucht, waartussen een rode roos op een gebladerde groene stengel.
GDW, blz. 350, nr. [1791][g].

[1791][h]GERHARD GRUIS, RAADTSHEER.
Wapen en helmteken: Gruys.
GDW, blz. 350, nr. [1791][h].

[1791][i]JOHAN MEINTS, RAADTSHEER.
Wapen: In zilver op een groen terras een gaande goudgehalsbande bruine hond met de staart tussen de achterpoten. Helmteken: een uitkomende goudgehalsbande bruine hond.
GDW, blz. 350, nr. [1791][i].

[1791][j]HENRICK CLUIVINGHE, RAADTSHEER.
Wapen: In zilver een zwarte schildvoet en een uitgerukte boom met gouden eikels, op het zilver van groen en op het zwart van zilver. Helmteken: een groene boom met gouden eikels.
GDW, blz. 350, nr. [1791][j].

[1791][k]ARNOLD VAN NYEVEEN, RAADTSHEER.
Wapen en helmteken: Van Nyeveen.
GDW, blz. 350, nr. [1791][k].

[1791][l]LUDOLPH CONDERS, RAADTSHEER.
Wapen en helmteken: Coenders [1].
GDW, blz. 350, nr. [1791][l].

[1791][m]SAMUEL EMMIUS, RAADTSHEER.
Wapen: In zilver een geopende blauwe steekpasser, vergezeld tussen de punten van een rode ster. Helmteken: een rode ster.
GDW, blz. 350, nr. [1791][m].

[1791][n]WARMOLD V. ACKEMA, RAADTSHEER.
Wapen: Doorsneden van zilver en blauw en over alles heen twee tegenelkaar zittende of dansende bruine beren. Helmteken: een moriaan met uitgespreide armen en met een zilveren wrong en een zilveren over de schouders afhangende doek.
GDW, blz. 350, nr. [1791][n].

[1791][o]S1000 EECK, RAADTSHEER.
Wapen en helmteken: Eeck.
GDW, blz. 350, nr. [1791][o].

[1791][p]JOHAN DREWS, RAADTSHEER.
Wapen en helmteken: De Drews.
GDW, blz. 350, nr. [1791][p].

[1791][q]JOHAN ISBRANDTS, RAADTSHEER.
Wapen: Doorsneden: A. in goud een groene afgehakte liggende boomtak, waaruit aan de rechterbovenzijde een naar rechts gebogen bladerloze groene tak met een rode roos; B. in zilver een uit de schildrand komende gouden halve leeuw. Helmteken: een zwarte vlucht, waartussen een uitkomende gouden leeuw.
GDW, blz. 350, nr. [1791][q].

[1791][r]MENSO ALTING, SYNDICUS.
Wapen: Doorsneden: A. in goud een zwarte ring; B. een versmalde zwarte de snijlijn rakende keper, de velden boven de keper blauw, het veld onder de keper goud, beladen met een zwarte bol. Helmteken: een zwarte vlucht, elke vleugel beladen met een gouden dwarsbalk, waarop een zwarte ring.
GDW, blz. 350, nr. [1791][r].

[1791][s]GERHARD D. MEPSCHE, RENTEMESTR.
Wapen en helmteken: De Mepsche.
GDW, blz. 350, nr. [1791][s].

[1791][t]DR. ANDREAS LUDOLPHI, SECRETARIUS.
Wapen: In zilver een groene rechterschuinbalk, begeleid van twee zwarte vleugels. Helmteken: een zwarte vlucht.
GDW, blz. 350, nr. [1791][t].

[1791][u]SCATO GOCKINGA, SECRETARIUS.
Wapen en helmteken: Gockinga [2].351
N.B. Raadtsglas, in de noordergevel op de linckerhandt, oock gemaeckt door meester Jan Bushuis.
GDW, blz. 350, nr. [1791][u].

[1792]WILHELM FREDERIC, BY DER GRATIE GODTS FURST TOT NASSAU, GRAVE TOT CATZENELEBOGEN, VIANDEN, DIETS ENDE SPIEGELBERG, HEER TOT BEILSTEIN, BARON VAN LIESFELT, STADTHOUDER ENDE CAPITAIN GENERAL VAN FRIESLANDT, STADT GRONINGEN, OMMELANDEN ENDE DRENT, GENERAL VAN DE ARTILLERIE DER VEREENICHDE NEDERLANDEN, LANDTCOMMANDEUR DES RIDDERLICKEN DUITSCHEN ORDRE DES BAILLIE BINNEN UTRECHT, COLLONEL OVER EEN REGIMENT TE VOET, ANNO 1663.
Wapen, in tweevoud: Gedeeld en tweemaal doorsneden: I in een met op de kortste kant staande gouden blokken bezaaid rood veld een gouden leeuw [Nassau]; II in goud een rode leeuw [Katzenelnbogen]; III in rood een zilveren dwarsbalk [Vianden]; IV in rood twee gaande gouden leeuwen onder elkaar [Dietz]; V in zilver een gaand rood hert met gewei [Spiegelberg]; VI ih zilver een zwarte dwarsbalk met twee daaruit oprijzende groene pollen riet [Liesveld]. Hartschild op de deellijn tussen de velden III en IV: in zilver een zwart kruis [Duitse Orde].
N.B. Prinsenglas, in de oostergevel aen de rechterhandt, gernaeckt door meester Jan Bruins.
GDW, blz. 351, nr. [1792].

[1793][a]D. H. HEEREN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE VAN STADT GRONINGEN ENDE OMMELANDEN ANNO 1663.
Wapen, in tweevoud: Stad en Lande.
GDW, blz. 351, nr. [1793][a].

[1793][b]JOHAN WICHERS.
Wapen: Wichers. Helmteken: een gouden paardekop.
GDW, blz. 351, nr. [1793][b].

[1793][c]JR. OSEBRANT JOHAN RENGHERS VAN SLOCHTEREN
Wapen en helmteken: Rengers [2].
GDW, blz. 351, nr. [1793][c].

[1793][d]JR. GERHARD HORENKEN
Wapen en helmteken: Horenken.
GDW, blz. 351, nr. [1793][d].

[1793][e]JR. HARMEN D. SIGHERS OP HANTKEMA
Wapen en helmteken: De Sigers.
GDW, blz. 351, nr. [1793][e].

[1793][f]JR. REMPT D. MEPSCHE
Wapen en helmteken: De Mepsche.
GDW, blz. 351, nr. [1793][f].

[1793][g]JR. JOH. GAIKINGA TER BORCH ENDE JELMA.
Wapen en helmteken: Gaikinga.
GDW, blz. 351, nr. [1793][g].

[1793][h]JR. NICOLAES VAN BORCK.
Wapen en helmteken: Van Borck.
GDW, blz. 351, nr. [1793][h].

[1793][i]JR. DERCK CLANT TER NYENSTEIN.
Wapen en helmteken: Clant.
GDW, blz. 351, nr. [1793][i].

[1793][j]JOANNES MEYNARDI, SECRETARIUS.
Wapen: In blauw een zilveren dwarsbalk, vergezeld van boven van drie gouden sterren naastelkaar, de dwarsbalk vergezeld van onderen van een omgewende zilveren draak met opgeheven vlucht. Helmteken: een vlucht, waartussen een zwarte bol, de rechter vleugel zilver, de linker vleugel doorsneden van goud en (blauw?].
GDW, blz. 351, nr. [1793][j].

[1793][k]DR. NICOLAUS BUSCH, SECRETARIUS.
Wapen: In zilver een staande bruine roofvogel met een gouden lint om de hals. Helmteken een staande bruine roofvogel met een lint om de hals.352
N.B. Gedeputeerde glas, in de oostergevel aen de linckerhandt, oock gemaeckt door meester Jan Bruins.
GDW, blz. 351, nr. [1793][k].

[1794][a]COLLONEL, OVERSTE LIEUTENANT, SERGEANT MAJOR MET DE RESPECTIVE CAPITAINEN VAN EEN REGIMENT TE VOET WEGENS DESE PROVINCIE VAN STADT GRONINGEN ENDE OMMELANDEN ANNO DOMINI MDCLXIII.
GDW, blz. 352, nr. [1794][a].

[1794][b]EPPO GOCKINGA, COLLONEL.
Wapen en helmteken: Gockinga [2].
GDW, blz. 352, nr. [1794][b].

[1794][c]EPPO GOCKINGA, COLLONEL.
Wapen en helmteken: Gockinga [2].
GDW, blz. 352, nr. [1794][c].

[1794][d]WIGB. BROERSEMA, LIEUT.COLLON.
Wapen en helmteken: Broersema.
GDW, blz. 352, nr. [1794][d].

[1794][e]HENR. VAN DER WENGE, SERG.MAJOR.
Wapen en helmteken: Van der Wenge.
GDW, blz. 352, nr. [1794][e].

[1794][f]TIDDO HUNINGA, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Huninga.
GDW, blz. 352, nr. [1794][f].

[1794][g]RUDOLPH DE SIGHERS, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Gockinga [2].
GDW, blz. 352, nr. [1794][g].

[1794][h]DERCK ALBERDA, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Alberda.
GDW, blz. 352, nr. [1794][h].

[1794][i]ARNOUT HUINGA, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Huinga.
GDW, blz. 352, nr. [1794][i].

[1794][j]EGER TAMMINGA, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Tamminga.
GDW, blz. 352, nr. [1794][j].

[1794][k]ALBERT AICKEMA, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Aickema.
GDW, blz. 352, nr. [1794][k].

[1794][l]HENRICH LOOSECAET, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Losecaet.
GDW, blz. 352, nr. [1794][l].

[1794][m]HERM. MANNINGA, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Manninga.
N.B. Eerste officiersglas, in de zuydergevel op de rechterhandt, gemaeckt door mester Geert Hecht.
GDW, blz. 352, nr. [1794][m].

[1795][a]COLLONEL, OVERSTE LIEUTENANT, SERGEANT MAJOR MET DE RESPECTIVE CAPITAINEN VAN EEN REGIMENT TE VOET WEGENS DESE PROVINCIE VAN STADT GRONINGEN ENDE OMMELANDEN ANNO DOMINI MDCLXIII.
GDW, blz. 352, nr. [1795][a].

[1795][b]ANDOLPH CLANT, COLLONEL.
Wapen en helmteken: Clant.
GDW, blz. 352, nr. [1795][b].

[1795][c]ANDOLPH CLANT, COLLONEL.
Wapen en helmteken: Clant.
GDW, blz. 352, nr. [1795][c].

[1795][d]SWIER TAMMINGA, LIEUT.COLLON.
Wapen en helmteken: Tamminga.
GDW, blz. 352, nr. [1795][d].

[1795][e]JAN GRUIS, SERG.MAJOR.
Wapen en helmteken: Gruys.353
GDW, blz. 352, nr. [1795][e].

[1795][f]REINT ALBERDA, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Alberda.
GDW, blz. 353, nr. [1795][f].

[1795][g]GERH. SCHAY, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Schay.
GDW, blz. 353, nr. [1795][g].

[1795][h]ARNOLD L. GOCKINGA, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Gockinga [2].
GDW, blz. 353, nr. [1795][h].

[1795][i]HARO CASP. BARON VAN KNIPH., CAPIT.
Wapen en twee helmtekens: Von Inn und Kniphausen [2].
GDW, blz. 353, nr. [1795][i].

[1795][j]TJAERT EECK, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Eeck.
GDW, blz. 353, nr. [1795][j].

[1795][k]HERMAN GRUIS, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Gruys,.
GDW, blz. 353, nr. [1795][k].

[1795][l]EILCO WICHRINGE, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Wicheringe.
GDW, blz. 353, nr. [1795][l].

[1795][m]JOH. MANNINGA, CAPITAIN.
Wapen en helmteken: Manninga.
N.B. Tweede olïiciersglas, in de zuydergevel op de linckerhant, oock gemaeckt meester Geert Hecht.
GDW, blz. 353, nr. [1795][m].

[1796][a]WEGEN D. H. HEEREN BORGEMESTEREN EN RAADT IN GRONINGEN RESPECTIVE DROSTEN VAN BEYDE OLDAMPTEN ENDE D. HEERLICHEYT VAN WEDDE, WESTERWOLDINGELANT, BELLINGWOLDE ENDE BLEYHAM. ANNO 1663.
Wapen, in tweevoud: Groningen.
GDW, blz. 353, nr. [1796][a].

[1796][b]DANIEL ALBERTI, WEGEN D. ED. MO. H. HEEREN BORGEMESTEREN ENDE RAADT IN GRONINGEN DROST DER BEIDEN OLDAMPTEN.
Wapen: Doorsneden: A. in rood een uitkomende omgewende gouden leeuw; B. in zwart drie gouden sterren. Helmteken: een rode vlucht, waartussen een gouden ster.
GDW, blz. 353, nr. [1796][b].

[1796][c]JAN VERRUCI, WEGEN D. ED. MO. H. HEEREN BORGEMESTEREN ENDE RAADT IN GRONINGEN DROST DER HEERLICHEYT VAN WEDDE, WESTERWOLDINGELANT, BELLINGWOLDE ENDE BLEYHAM MET DIENS OMLEGGENDE FORTEN.
Wapen: In rood drie gouden gesloten bloemknoppen op goudgebladerde gouden stengels. Helmteken: een rode vlucht, waartussen een gouden bloemknop op goudgebladerde gouden stengel.
N.B. Drostenglas, in de westergevel aen de rechterhandt, gemaeckt door meester Jan Wybrandts.
GDW, blz. 353, nr. [1796][c].

[1797][a]WEGEN D' H. HEEREN BORGEMESTEREN ENDE RAADT RESPECTIVE AMPTMANNEN DES GERICHTS VAN SELWERT EN SAPPEMEER ENDE DES CLEYOLDAMPTS. A° 1663.
Wapen, in tweevoud: Groningen.
GDW, blz. 353, nr. [1797][a].

[1797][b]EGBERT HORENKEN, WEGEN D. ED. MOG. H. HEEREN BORGEMESTEREN ENDE RAADT AMPTMAN DES GERICHTS VAN SELWERT EN RICHTER IN SAPPEMEER.
Wapen en helmteken: Horenken, het veld rood in plaats van blauw.354
GDW, blz. 353, nr. [1797][b].

[1797][c]PHOEBUS THEMMEN, WEGEN D. ED. MOG. H. HEEREN BORGEMESTEREN ENDE RAADT IN GRONINGEN AMPTMAN DES CLEYOLDAMPTS.
Wapen: In zilver een omgewende rode leeuw. vergezeld van twee rode rozen, in elke bovenhoek één. Helmteken: een uitkomende rode leeuw.
N.B. Amtmansglas, in de westergevel aen de Iinckerhant, gemaockt door meester Willem Mannebeeck.
GDW, blz. 354, nr. [1797][c].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[1798]LUCAS VAN HULTEN, JOHAN CLUIVINGHE, HENDRICK POTT, VOOGDEN IN DER TYDT VAN DE NOODER KERCK TOT GRONINGEN. PETRUS OVERNEY ME FECIT LEOVARDIAE ANNO 1674.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 354, nr. [1798].

3. Meubilair

a. Preekstoel

[1799]GERRIT GERRITS, GOSEN GROENEWOLT, JAN HERTIES, 1664.
N.B. Gesneden in balkje onder trap. Gerrit Gerrits, Gosen Groenewolt en Jan Heertiens, aannemers. Zie: GAG, Ordonnantiën van betaling, 25 juni en 13 augustus 1664.
GDW, blz. 354, nr. [1799].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbekers

[1800]SCATO GOCKINGA, HABBO ALDRINGA, HINDRICK SWARTTE, D'EERSTE GEKORENE VOOGDEN VAN DESE NIEW GETIMMERDE NOORDER KERCKE, ANNO 1664.
CALICEM SALUTARIS AC(IPIAM ET NOMEN DOMINI INVOCABO.
N.B. In tweevoud.
GDW, blz. 354, nr. [1800].

[1801]DE PRAESIDENT CEBES HOETH, GEZWOREN VINCENT BERNARD TRIP, DOCTOR ABRAHAM QUEVELLERIUS VAN SWINDEREN, VOOGDEN VAN DE NOORDER KERK, ANNO 1772.
CALICEM SALUTIS ACCIPIAM ET NOMEN DOMINI INVOCABO.
Gravure: Nieuwe Kerk.
N.B. In tweevoud. Cebes Hoeth, president provinciaal krijgsgericht, 1746-1748. Zie: RAG, Regeringsboek. NPT, 1968, blz. 51.
GDW, blz. 354, nr. [1801].

5. Gedenktekenen

a. Grafzerken
N.B. Onder de in 1952 tijdelijk verwijderde vloer.

1. Grafschriften

[1802]ANNO 1668, DEN 15 MARTY, IS IN DEN HEEREN GERUST DE EERBARE CYRIACUS HOOREN, DIE ... MAJEUR DESER PROVINCIE, ENDE LEIDT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM. AMEN.
Wapen: Een gesnoerde hoorn, het mondstuk rechts. Helmteken: een gesnoerde hoorn.355
ANNO 1668, DEN 15 MARTY, IS DE DEUGTSAME VROUW AEFIEN FOLCKERS ENDE LEIDT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM. AMEN.
N.B. Grafnummer 170.
GDW, blz. 354, nr. [1802].

[1803]ANNO 1679, DEN 28 JANUARI, IS DIE DEUGHSAME VROU BEERTIEN PIETERS, DE HUISVROU VAN DE E. SOLLICITEUR JACOB JANSEN CLUIVINGHE, IN DEN HEERS GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGHE DOOR CHRISTUM JESUM.
N.B. Grafnummer 99.
GDW, blz. 355, nr. [1803].

[1804]ANNO 1679, DEN 18 NOVEMBER, IS IN DEN HEEREN ... DIE EERSANE ENDE ZEER DISCRETE ... [BORGH?], BURGER IN DE ... HYER IN GRONINGEN ... 60 JAREN ... HYER BEGRAVEN ... GHENADICHE ...CH ENDE ... STANDINGHE-... CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Een distilleerketel. Links: Gedoeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Helmteken: een distilleerketel.
N.B. Grafnummer 192.
GDW, blz. 355, nr. [1804].

[1805]ANNO 168-, DEN -- JANEWARE, IS CRISTELICK IN DEN HEERS ONTSLAPEN HARMEN PE.TER ...G, OUT 38 JAER, ENDE LELT ALHIER BEGRAVEN.
Wapens: Rechts: Drie bollen, 1 en 2. Links: Huismerk nr. 286, vergezeld van twee van elkaar afgewende gezichtswassenaars.
ANNO 16--, DEN - - -, IS CRISTELICK IN DEN HEERS ONTSLAPEN GEESSIN HUSMANS, DE HUISVROU VAN HARMEN PETERS, OUT -- JAER, ENDE LEIT ALHIER BEGRAVEN.
N.B. Grafnummer 215.
GDW, blz. 355, nr. [1805].

[1806]HIER RUST HET LYK VAN DO. JAKOBUS NYLOE, IN ZYN LEVEN PREDIKANT VAN ASSEN, INT XLVste JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HERE ONTSLAPEN DEN XXI AUG. MDCCXIV.
Wapen: In een nest een pelikaan met (vermoedelijk) drie jongen. Helmteken: een door een naar boven gewende gezichtswassenaar ondersteunde achtstralige zon.
N.B. Grafnummer 183. Overgebracht naar Martinikerk, 1969.
GDW, blz. 355, nr. [1806], waar als wapen ten onrechte een adelaar gegeven wordt.
Ligging: 5103 (Martinikerk, kooromgang noordwest, rij 1, nr. 3).

[1807]DE E. LUITENANT R. EUSINGH IS OVERLEDEN DEN 27 JULY 1739. N.B. Grafnummer 166.
GDW, blz. 355, nr. [1807].

[1808]1742, DEN 9 APRIL, IS GESTORVEN DERK EVERWYN STRUIVE, KABENETMAAKER IN HEERSTRAETE, EN HIER BEGRAVEN DEN 14 DITO EN OUDT 37 JAAREN, EEN MAAND, DE ERSTE IN DIT NUIWE GRAF.
N.B. Grafnummer 209.
GDW, blz. 355, nr. [1808].

[1809]1756, DEN 26 MAY, IS OVERLEDEN HINDRIK EVERWYN STRUIVE EN DEN 31 MAY DE EERSTE IN DIT NEUW GRAFT GELEGT.
N.B. Grafnummer [2.8]. Overgebracht naar Martinikerk, 1969.
GDW, blz. 355, nr. [1809].
Ligging: 5602 (Martinikerk, kooromgang noordwest, rij 6, nr. 2).

[1810]1779, DEN 28 FEBRUARIOS, ...N OVERLEEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 56 JAAR DE E. JANTIEN DE VRIES, EN DEN 28 MAART DESSELVS EHEMAN DE E. EDUART VAN DER DONK IN DEN OUDERDOM VAN 63 JAAR, ALSMEDE DEN 2 MAY 178. ... MARISA JANS DE VRIES, VROUW VAN JAN GEERTS SMIT, IN DEN OUDERDOM VAN 36 JAAR.356
Wapen: Gevierendeeld: I en IV een omgewende leeuw; II en III een burcht met een neergelaten valdeur en met twee rijen kantelen boven elkaar.
GDW, blz. 355, nr. [1810].

[1811]Wapen, voor zover herkenbaar: Een terras en in dc linkerhelft van het schild een kleine omgewende uitkomende leeuw.
IOHANNA MARGARETA AB EWSSUM VIDUA LIBERIQUE MOESTISSIMI MONUMENTUM HOC POSUERE ...
N.B. Grafnummer 142. Johanna Margaretha van Ewsum, overleden voor 15 november 1720, weduwe Allard Aldringa, overleden 28 oktober 1665. Zie: NLW, 1938, k. 108-109.
GDW, blz. 356, nr. [1811].

[1812]... SALOME LANGE, WEDUWE VAN WYLEN DE MEDICINAE DOCTER CLEMENS NYLOE ...
N.B. Sedert 1860 onder vloer. Vermeld: T. A. Romein. De hervormde predikanten van Drenthe. Groningen 1861. Blz. 11.
GDW, blz. 356, nr. [1812].

2. Namen met jaartal

[1813]ANNO 1668, JACOB THOMES.
Wapen: Gedeeld: 1 huismerk nr. 179; II een lelie.
N.B. Grafnummer 177. Overgebracht naar Martinikerk, 1969.
GDW, blz. 356, nr. [1813].
Ligging: 5104 (Martinikerk, kooromgang noordwest, rij 1, nr. 4).

[1665]NUMERO 1631. ANNO 1710. T.H.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een klaverblad en een kam, met aan de onderzijde een rij van acht tanden, onder elkaar.
N.B. Grafnummer 1631. GMG, nr. 424. Arch. N.H. gem. Groningen, inv.nr. 1752, Grafboek kerkhof Nieuwe Kerk, pag. 309, grafnr. 1631, d.d. 16 mei 1718: overgedragen aan Tiark Hebbes. Tjarck Hebbes, ged. Zuidhorn 1656, tr. Groningen 1681, 1718, 1721 en 1728. M.d.a. Ger Straatman te Kampen.
GDW, blz. 334, nr. [1665]. Daar ten onrechte ondergebracht onder de grafstenen afkomstig uit de Martinikerk.

3. Namen zonder jaartal

[1814]JACOBUS BORGESIUS.
Wapens: Rechts: Op een terras [?] een omgewende staande man met kuitbroek, laarzen of kniekousen, het haar in de nek tot een rol gebracht, wijzend met de opgeheven linkerhand naar een van de linkerbovenhoek uitgaande en slechts voor één kwart zichtbare niet-stralende zon, de man dragend over de vooruit gestoken rechterhand een afhangende smalle en lange doek. Links: Op een terras een boom met drie kruinen en daar tegen klimmend twee naar elkaar toegewende leeuwen. Helmteken: een vlucht, waartussen een zandloper.
N.B. Grafnummer 149. Overgebracht naar Martinikerk, 1969. Ds. Jacobus Borgesius, rector van latijnse school Groningen van 30 oktober 1682 tot vóór 12 november 1691. gehuwd 1° 20 september 1667 Lysebeth Vriese, overleden 29 september 1678, gehuwd 2° Groningen 27 februari 1681 Petronella Rustinga, overleden 25 mei 1689. Zie: NPT, 1950, blz. 64-65. A.T. Schuitema Meijer. Inventaris van het archief van de latijnse school en het stedelijk (sinds 1947 Praedinius-) gymnasium te Groningen. Groningen 1949. Blz. 38.
GDW, blz. 356, nr. [1814].
Ligging: 5603 (Martinikerk, kooromgang noordwest, rij 6, nr. 3).

[1815]ZERK VAN JANTJE DE VRES. EDUART VAN DER DONK.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1810.
GDW, blz. 356, nr. [1815].

4. Wapens

[1816]Wapen, voor zover herkenbaar: In de voet aan de rechterzijde een fragment van een golvende dwarsbalk.
N.B. Grafnummer 143.
GDW, blz. 356, nr. [1816].

[1817]Wapens: Rechts: Een kruis, de boven en onderarm wel, de dwarsarmen niet verkort, vergezeld rechtsboven en linksbeneden van een roos, en linksboven en rechtsbeneden van een ster [Uchtman?]. Links: Op een terras in een aan de voorzijde met een hek gesloten omheining een boom [Houttuin?].
N.B. Grafnummer 112.
GDW, blz. 356, nr. [1817].

[1818]Wapens: Rechts: Op een terras twee tegen elkaar klimmende uitkomende leeuwen. Links: Een leeuw. Helmteken: een uitkomende leeuw.
N.B. Grafnummer 1[0]9.357
GDW, blz. 356, nr. [1818].

[1819]Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II doorsneden: a. een omgekeerde gezichtswassenaar; b. een ster. Links: Drie staande vogels met opgeheven vlucht, waarvan de onderste op een uitgerukte boomtronk met afgehouwen takken.
GDW, blz. 357, nr. [1819].

5. Helmtekens

[1820]Helmteken: een uitkomende leeuw.
Grafnummer 141.
GDW, blz. 357, nr. [1820].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 4 oktober 2013
Naar begin van de pagina