Oterdumdf. OTERDUM

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3164]Aį 1617 IS DESE KLOCKE S. LAMBERTUS GEHETEN, CASPEL OTERDUM HEFT MY LATEN GETEN DEN 8 MAY, DO JAIRUS HERMANNI, LAMBERT LUITIENS, GYSE JACOBS PASTOR UN KERCKSWOREN WHAREN GEHETEN ... HANS NORTMEYER ME FECIT.
N.B. Sedert 1972 te Farmsum, hervormde kerk.
GDW, blz. 573, nr. [3164].

2. Meubilair

a. Preekstoel

[3165]Wapen: Rengers [2]. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. XVIIIA. Sedert 1972 te Winschoten, hervormde kerk. Zie: OBS, blz. 111. Afgebeeld: MON, plaat XXI, nr. 2.
GDW, blz. 573, nr. [3165].

b. Bank

[3166]Wapens: Rechts: Rengers [2]. Links: Tjarda van Starkenborgh. Schildhouders: Rechts: een omziende leeuw. Links: een omziende adelaar met opgeheven vlucht.
N.B. Sedert c. 1972 niet meer aanwezig; vernield door dorpsjeugd. Egbert Rengers, overleden Groningen 1 april 1745, gehuwd Wetsinge 27 juni 1720 Margaretha Bouwina Tjarda van Starkenborgh, overleden Groningen 28 mei 1785. Zie: NLW, 1951, k. 204.
GDW, blz. 573, nr. [3166].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3167]DIAKONIEBEKER TOT OTERDUM, THEMMO THEMMEN PASTOR, LAMBERT YTES, KLAAS JANS, JAKOB REERTS, KLAAS JAKOBS OUDERLINGEN EN DIAKONIE DER GEMEYNTE J.CHR. TOT OTERDUM ANNO 1705.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat XCVIII, nr. 1.574.
GDW, blz. 573, nr. [3167].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3167A]ANNO 1666, DEN 3 OCTOBER, IS DEN GODSALIGEN EN WELGELEERDEN JOHANNES TOXOPOEUS, PASTOR TOT OTERDUM, SYNES OUDERDOOMS ONGEVEER 60 EN SYNES PREDIGAMTS 32 JAER, SEER CHRISTELICK GESTORVEN EN LEIT ALHYR BEGRAVEN.
Wapen: Een voetboog met een niet gespannen pees, de trekker rechts. Helmteken: een voetboog met een niet gespannen pees, de trekker rechts.
1 COR. 15 VERS 53.
N.B. Bijbeltekst Grieks. In 2004 verplaatst naar de kerk te Woldendorp, naast de grafzerk van zijn echtgenote Tiaecktien Abels (GDW, nr. 4299). Thans bevindt zich op de dijk te Oterdum een gedenksteen met de tekst 'Op deze plaats bevindt zich het graf van ds. Johannes Toxopaeus (1606-1666); predikant te Oterdum. De oorspronkelijke grafsteen is in 2004 van hier overgebracht naar de NH kerk te Woldendop. Stichting G.A. Toxopeus 1852.'
GDW, blz. 574, nr. [3167A].

[3167B]ANNO 1670, DEN 12 FEBREVARI, IS JANTIEN JOHANNES TOXOPOEUS, DE HUISVROU VAN REDMER TIDDES, IN DEN HEEREN GERUST, HARES OLDERDOMS 33 JAREN, VERWACHTENDE EEN VROLICKE OPEERSTANDINGE DOOR CHRISTOM ONSEN HEEREN AMEN.
Wapen, vergezeld van de letters I.R.: Gedeeld, de deellijn in het schildhoofd beladen met een klaverblad en in de schildvoet rechts en links vergezeld van een klaverblad: I een voetboog; II een omgewende wassenaar, vergezeld van een ster.
Bijbeltekst: Job 19:25a.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 574, nr. [3167B].

[3168]ANNO 1670, DEN 8 MARTIUS, IS DEN EERBAREN TIDDO REDMERS, DIE SONE VAN REDMER TIDDES, CHRISTELYCKEN IN DEN HEERE GERUST, ZYNS OUDERDOMS... VERWACHTEN DIE ZALIGE OPSTANDING IN CHRISTO JESU.
Huismerk nr. 460, vergezeld van de letters T.R.
GDW, blz. 574, nr. [3168].

[3168A]ANNO 1673, DEN 20STE MAIO, 1S DE EERBAARE CLAS JANS.. TSTER 90 I CHRISTELICK INDEN HERE ONTSLAEPEN, VORWACHTENDE EEN FROLYCKE OPSTANDING,.. JUNGESTEN DAEGE DORCHCHRISTUM UNSEN HEREN.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 563; b. drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Mededeling.
GDW, blz. 574, nr. [3168A].

[3169]ANNO 1684, DEN 23 MARTIUS, IS DIE DEUCHTSAEME TRINTIEN TIARCKX, HUISVROUW VAN DIE EERSAEME LAMBERT TIDDES, KERCKVOGHT TOT OTERDUM, CHRISTELYCK IN DEN HEEREN GERUST IN HET 78 JAER HAERS OUDERDOOMS, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE 1N CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 461, vergezeld van de letters T.1.
Vers: GDW, nr. 594.
GDW, blz. 574, nr. [3169].

[3169A]Wapens: Rechts: Een omgewende leeuw. Links: Onherkenbaar.
GDW, blz. 574, nr. [3169A].


[3170]ANNO 1721, DEN 9 DESEMBR, IS DESER WERELD OVERLEDEN NICOLAAS JANS, OP NIEUWENHUIS, OUDERLINGH DER GEMEINTE TOT OTERDUM, IN HET 62 JAAR ZYNS OUDERDOMS, LEIDT ALHIER BEGRAVEN EN VERWACHT EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. twee leliŽn naast elkaar en daaronder een lelie en een klaverblad naast elkaar; b. drie rozen.575
GDW, blz. 574, nr. [3170].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina