Oldenzijlap. OLDENZIJL (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[-]Zie: GDW, nr. 3033.129
GDW, blz. 128, nr. [-].

cv. OLDENZIJL (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[3029]NOBILISSIMI ANTIQUO GENERIS SPLENDORE MAXIME ILLUSTRES DOMINI COLLATORES HUIUS ECCLESIAE EGBERTUS CLANT, GERARDUS HORENKEN, EDZARDUS RENGERS, TOPARCHAE IN SANDWEER, PETERSBUIREN, TEN POST ETC., ET DOMINUS GUALTHERUS A BYLER, PASTOR IN OLDENZYLL, TN PERPETUAM REI MEMORIAM TEMPHUM HOC NOVA HAC TURRI ACUMINATA CAMPANA SONANTE ET HOROLOGIA DIRECTIONE PRUDENTISSIMA ET DILIGENTIA SUMMA ORNARI CURAVERUNT MDCLXXXIII, P.G. CUSTOS IN OLDENZYL.
Wapens: Clant. Horenken. Rengers [2].
Wapen: Gedeeld: I in zilver drie goudbeslagen en roodgesnoerde zwarte hoorns: II doorsneden: A. doorsneden: a. in groen drie gouden sterren naast elkaar; b. zilver; B. in zilver een aanziende natuurlijke pronkende pauw [Van Bijler].
In hebreeuwse letters: Lofprijzing van God is een feest.
N.B. Ruw afgehakte wapenschilden, herschilderd 1915. Pieter Geerts, schoolmeester Oldenzijl, 1683. Zie: RAG, Statenarchieven, inv. nr. 2445, blz. 365 verso. Ook: Genealogische verzameling, nr. 166: Schetsmatige aanduiding van oorspronkelijk gevierendeelde wapens: Egbert Clant: I en IV Clant; II en III een ruiter, houdend boven het hoofd een zwaard [Addinga?]. Vergelijk: GDW, nr. 4337. Gerard Horenken. 1 en IV Horenken: II en III een rechterschuinbalk [Clant?]. Edzard Rengers. I en IV Rengers [2]: II en III Polman.
GDW, blz. 551, nr. [3029].

2. Meubilair

a. Bank

[3030]Wapens: Rechts: Alberda. Links: Clant. Schildhouders: Rechts: een omziende roodgetongde gouden leeuw. Links: een omziende gesnavelde gouden griffioen met opgeheven vlucht, de vlucht beladen met een groene schuinbalk, waarop drie zilveren vissen rechtop.
N.B. Op achterzijde van schilden overeenkomstige wapens. Afgebeeld: LNB, blz. 57. Onno Tamminga van Alberda, overleden Zandeweer, op Nijenstein, 10 mei 1743, gehuwd Zandeweer 15 november 1695 Josina Petronella Clant, overleden Groningen 1 maart 1746. Zie: NAB, 1940. Blz. 31.
GDW, blz. 551, nr. [3030].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3031]KERKEBEKER TOT OLDENZYL, 1703. R.I. A.I. D.B. I.R. S.E.
N.B. Naamletters op afgeschuurd, oorspronkelijk gevierendeeld wapen.
GDW, blz. 551, nr. [3031].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3032]A 1608, DEN 8 SEPTEMBER, IS JUFFER ANNA TE NANSZUM ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EENE VROLIKE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: To Nansum. Links: Itens. Helmteken: To Nansum.
GDW, blz. 551, nr. [3032].

[3033][a]DIE EDELE EERENTVESTE REMBT ITENS, HOVELING TE OLDENSYL, IS, IN DEN HEERE GERUSTET DEN 2 NOVEMB. 1562.552
AILKE TE NANSZUM, SYN HUISVROUW, IS GODSALIGH GESTORVEN DEN 3 NOV. 1580.
Wapens: Rechts: Itens. Links: To Nansum. Helmteken: Itens.
GDW, blz. 551, nr. [3033][a].

[3033][b]DIE EDELE ERENTVESTE WILKO TE NANSUM TOT OLDESYL IS ONTSLAPEN DEN 19 SEPT. 1629.
FROUKE ITENS, SYN HUISVROUW, IS OVERLEDEN DEN 21 OCTOB. 1602.
Wapens: Rechts: To Nansum. Links: Itens. Helmteken: To Nansum.
GDW, blz. 552, nr. [3033][b].

[3033][c]VERWACHTENDE ALHYR EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Vervaardigd 1629. Laatste regel [c] betreft alle teksten.
GDW, blz. 552, nr. [3033][c].

[3034]ANNO 1662, DEN 31 MARTY, IS DE EER EN DEUGHDENRYCKE ANNA ALBERTHOMA, D'HUISVROUWE VAN D.E. DOMINUS GUALTHERUS A BYLER, CHRISTELYCK ENDE SEER GODTSALIGH IN DEN HEERE ONTSLAPEN.
ANNO MDCLXXXX, DEN 2 OCTOBER, OBIIT REVERENDUS DOMINUS GUALTHERUS A BYLER, ECCLESIAE HUIUS PASTOR. VITA MIHI CHRISTUS EST MORS MIHI LUCRUM.
Wapen: Gedeeld: I drie beslagen en gesnoerde hoorns; II doorsneden: a. drie sterren naast elkaar; b. een aanziend geplaatste omgewende pronkende pauw [Van Bijler]. Helmteken: een beslagen en gesnoerde hoorn.
GDW, blz. 552, nr. [3034].

[3035]ANNO DOMINE 1682, DEN 13 MAJUS, IS MERTEN WYBES, DE SOONE VAN WYBE BALSTERS, IN DEN HEEREN ONTSLAPEN.
Wapen: Huismerk nr. 444, vergezeld van de letters M.W.
N.B. GMG, nr. 2873. In april 2014 weer in de kerk geplaatst. Ommelander courant, 14 april 2014.
N.B. GMG, nr. 2873.
GDW, blz. 552, nr. [3035].

[3036]ANNO 1685, DEN 22 JULY, IS PIETERTJE ALLERTS, DE HUISVROUW VAN PIETER JACOBS SCHIPPER, IN DEN HEEREN GERUST.
N.B. Afgebeeld: Maandblad Groningen, 1919/1920, blz. 93.
GDW, blz. 552, nr. [3036].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina