Hoogkerk


x. HOOGKERK (V””R 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[375]IN ONORE BEATE MARIA VIRGINI ET S. ULRIK, M`CCCCįLI.
Gietersmerk: Huismerk nr. 42.
N.B. Afgebeeld: G. L. Smid. Kerk op de hoogte. Groningen 1972, Afb. nr. 8. Blz. 58-59.
GDW, blz. 117, nr. [375].

av. HOOGKERK (NA 1594)

1. Meubilair

a. Bank

[1982]Wapen: Gevierendeeld: I Van Ewsum [1]; II Macdowell [11; III Sickinghe; IV Fritema [4].382
N.B. Ulrich van Ewsum, op Elmersma, overleden 22 mei 1706, gehuwd Groningen 9 januari 1648 Johanna Emilia Macdowell, overleden na 1696. Zie: Nieuwe drentsche volksalmanak, 1919, blz. 169. OBS, blz. 169.
GDW, blz. 381, nr. [1982].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsschotel

[1983]G. FRANKE, HOOGKERK DEN 27 MAART 1802. EINDE VAN DEN BURGEROORLOG. LOFF ONZEN VREEDEVORST EN ZALIGMAKER J.C. N.B. Groninger keur 8/Z [= 1798/1805]. 27 maart 1802: Vrede van Amiens.
GDW, blz. 382, nr. [1983].

b. Avondmaalsbeker

[1984]DESE BEKER UIT DE ARMEMIDDELEN GEGEVEN TOT GEBRUYCK VANT HEYLIGE AVONDTMAEL DOE HENRICUS SCHOONEBEECK PREDI CANT TOT HOOGHKERCK, CLAES DERX OLDERLINGH, HARMEN PIETERS DIACON WAREN ANNO 1679.
GDW, blz. 382, nr. [1984].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[1985]ANNO 1613.
Huismerk nr. 306, vergezeld van de'letters G.A.
GDW, blz. 382, nr. [1985].

[1986]CORNEELYS ALBERS, ANNO 1619, DEN 31 AUGUSTY. Huishark nr. 307.
GDW, blz. 382, nr. [1986].

[1987]ANNO 1637, DEN 18 OCTOBRIS, IS IN DEN HEERE ENTSLAPEN DEN EDELE ERENTRICKE ENDE SERE DEUGHSAEME JUFFROUE BERNARDINA FRITEMA, HUISVROUWE ZALGER VAN DEN EDELE ERNFESTEN GUILIAUME MAKDOWEL VAN STEIDRGO, HOVELINCK VAN HOOCHKERCKE, WIENS SIELE NU LOVET DEN HEERE.
Wapens: Rechts: Macdowell [2]. Links: Fritema [1]. Helmteken: Macdowell [2]. Kwartieren: I Fritema [1]. II Clant. III Jarges. IV Ten Holte [1].
BERNARDINA LACET FRITIMA HIC DILECTA GULLLMI MAKDOWEL CONIUNX: SIDERA MIENS. HABITAT.
N.B. Afgebeeld: G. L. Smid. Kerk op de hoogte. Groningen 1972. Blz. 65. Foto nr. 16.
GDW, blz. 382, nr. [1987].

[1988]ANNO 1638, DEN 22 JANNUARI, IS DE DOEGETSAME HUISVROUWE VAN GERRET CORNELLIS, DE GODT GENEDICH, IN DEN HEERE GERUSTET.
Kwartieren: I Van Ewsum [1?]. II Macdowell [1?]. III Sickinghe. IV Fritema (4?].
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 139. Naamletters van Ulrich van Ewsum, gehuwd met Johanna Emilia Macdowell. Vergelijk: GDW, nr. 1982.
GDW, blz. 382, nr. [1988].

[1989]... MAKDOWEL VAN ... VAN DEN ... VAN GROOTBRIT ... ENDE HOVELINCK ... HOOCHKERKE ... HIER BEGRAVEN ... OPSTANDINGHE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Macdowell. Links: Douglas.
Kwartieren: I Macdowell. II Car [2]. III Douglas. IV Edmiston.
N.B. Sedert 1912 niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 139. William Macdowell, van Stoidrgo, ridder en resident van koning van Groot BrittanniŽ, hoveling Hoogkerk, overleden Londen 21 maart 1663, begraven Hoogkerk op koor naast zijn vrouw. Zie: CVO. Vergelijk: GDW, nr. 4259.
GDW, blz. 382, nr. [1989].

[1990]Wapens, vergezeld van de letters U.V.E.: Rechts: Van Ewsum Macdowell [1?].383
GDW, blz. 382, nr. [1990].

[1991]ANNO 1720, DEN 18 APRIL, CO ... TAMMIS LUITYS IN DEN HEERE GERUST, VERWACHT EEN SALEGE OPSTANDINGHE DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 308.
GDW, blz. 383, nr. [1991].

[1992]ANNO 1721, DEN 19 MAY, IS SASKE TONNYS IN DEN HEERE GERUST.
GDW, blz. 383, nr. [1992].

[1993]SJOERT VAN KAPS, GEBN. DEN 14 OCTOBER 1750, GESTN. DEN 7 JANN. 1751, IS HIER BEGRN. DEN 11 DATO.
Wapen: Een uit water uitkomend hert.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Historische verzameling, nr. 1.
GDW, blz. 383, nr. [1993].

[1994]JOHANNA VAN KAPS, VROUW VAN JAN HARM FRANKE, SEEPSIEDER TE HOOGKERK, GEBOREN DEN 11 JULY 1699 EN GESTORVEN DEN 14 NOVBR 1772 OP DE BORGS VAN ELMERSMA.
Wapen: Gedeeld: I in een geschaakte pot zonder oren aan gebladerde stengels een kelkvormige bloem met drie meeldraden van ter zijde gezien en een bloem met zeven kroonbladeren, misschien een roos; II een uit een iets golvende en gegolfde verlaagde dwarsbalk uitkomende aanziende koe of stier.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 1683. Afgebeeld: G. L. Smid. Kerk op de hoogte. Groningen 1972. Blz. 65. Foto nr. 16.
GDW, blz. 383, nr. [1994].

[1995]JAN HARM FRANKE 1S GEBOREN ... EN GESTORVEN ... [17183 OP DE BORGH ... ZEEPSIEDER ... VAN DE ZIEPSIED ... IN HET JAAR 1752.
Wapen: Op een terras twee in het midden naast elkaar geplante en van elkaar afbuigende gebladerde stengels, op de rechtse een gesloten, tulpachtige bloemknop van ter zijde en op de linkse een roos.
N.B. Jaartal [17]83 nauwelijks herkenbaar. Vergelijk: GDW, nr. 1683. Afgebeeld: G. L. Smid. Kerk op de hoogte. Groningen 1972. Blz. 65. Foto nr. 16. Jan Harms Franke, zeepzieder op Elmersma 1752. Zie: OBS, blz. 169.
GDW, blz. 383, nr. [1995].

[1996]JAN HARMS IN DEN HEERE GERUST DEN 1 JANUARY 1792. N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 139.
GDW, blz. 383, nr. [1996].

[1997]Wapens: Rechts: Een zwaan. Links: Een uit water uitkomende aanziende os [Van Kaps].
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Historische verzameling, nr. 1. Vergelijk: GDW, nr. 1993.
GDW, blz. 383, nr. [1997].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina