Haren


ao. HAREN

1. Gebouwen

a. Toren

1. Gedenksteen

[1900]ANNO 1714 IS DESE TOOREN GEREPAREERT DOEN SECRETARIUS WARMOLT BENNINCK, GESWOREN ROELFF WARMOLTS EN SCHULTE RUDOLPHUS ROMMERINCK KERCKVOGHDEN WAREN DESER PLAATSE.368
GDW, blz. 367, nr. [1900].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[1901]A 1698 JOH. STEGNERUS V.D.M., NICLAS VAN BUTTINGHA KERCKVOGDT, ROELF WARMELS KERCKVOGDT, RUDOLPH RUMMERINCK SCHULTE, H. HOMAN ... C. C. L. T. H. EBBINCK. IOHAN FREMY ET IOHAN SCHALLEMKERCH ME FECERUNT. SI DEUS PRO NOBIS, QUIS CONTRA NOS.
Wapen: Een omgewende omhoogvliegende duif met een olijftak in de snavel [Stegnerus].
Wapen: Een omgewende adelaar en over alles heen een linkerschuinbalk, beladen met drie omgewende wassenaars [Van Buttingha].
Wapen: Gedeeld: I doorsneden: a. een verkort schuinkruis; b. drie klaverbladen; II een halve adelaar. [Warmelts].
Wapen: Doorsneden: A: gedeeld: 1 een paal, beladen met vijf aanstotende ruiten onder elkaar; 2 een gaande beer [Rummerinck]; B. een rechterschuinbalk, begeleid van onderen en van boven van een vleugel [Ludolphi].
Wapen, gietersmerk: Gevierendeeld: I een luidklok; II een naar boven gewende gezichtswassenaar; Ill een anker; IV drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Tekening wapens: RAG, Agenda correspondentie, 1920, nr. 109.
GDW, blz. 368, nr. [1901].

3. Meubilair

a. Banken

[1902]Emblemen: Rechts: Schatter. Links: Alberda.
GDW, blz. 368, nr. [1902].

[1903]Wapens: Rechts: Gockinga [2], doch zonder boomstam. Links: Een rechterschuinbalk, begeleid van boven en van onderen van een vleugel [Ludolphi].
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XIII. GHK, blz. 53, boven. Scato Gockinga, burgemeester van Groningen, overleden aldaar 11 september 1759, gehuwd Groningen 14 februari 1706 Richardina Ludolphi, begraven Groningen 10 maart 1747. Zie: NPT, 1954, blz. 144.
GDW, blz. 368, nr. [1903].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Bijbel


[1904]ANNEGYN JANS ... VAN JAN DIE DOCHTER VAN JAN WESSELS. ALTYN JANS, DOCHTER VAN JAN WESSELS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
GDW, blz. 368, nr. [1904].

b. Avondmaalshekers

[1905]GEGEEVEN AN DE KERCKE TOT HAREN DOOR ANNA MARIEA VAN HUISEN, WEEDUE WARMOLTS, ANNO 1736.
Wapens: Rechts: Gevierendeeld: 1 en IV effen; II en III ruitvormig gearceerd. Hartschild: een ring. Links: Een schoorsteenhaak, vergezeld van vier rozen, 2 en 2.
N.B. Groninger keur 3/N [= 166611667]. Wapens misschien gelijktijdig.
GDW, blz. 368, nr. [1905].

[1906]ANNO 1763 DOE KERKVOOGDEN WAAREN TOT HAREN DE HR. RAADSHEER T. VAN BERCHUYS, DE GESWOREN J. WARMOLTS EN A. CUICK.
N.B. Tjaart van Berchuys, raadsheer Groningen. Zie: RAG, Regeringsboek. Jan Warmolts. gezworene gericht Selwerd. Zie: Gruoninga, 1967, blz. 29.
GDW, blz. 368, nr. [1906].

5. Gedenktekenen

a. Grafzerken369

[1907]A 1616, DEN 5 FEBRUARI, IS IM HERN GERUST DEN ERBAR JAN RUMRINCK, SCHULTZ TO HAREN, HOPENDE EN SAL. OPSTANDINGE DOR CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een klaverblad, een roos en een klaverblad onder elkaar. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar.
ICK WEET, DAT MIN ERLOSER LEFT UNDE HE WERT MI UT DER ERDEN OPWECKEN UNDE ICK WERDE DARNA UT MINE FLEISCHE GOT SEHEN, ICK UNDE GEEN ANDER. HIOB XIX.
N.B. Bijbeltekst variant van Job 19:25-26.
GDW, blz. 369, nr. [1907].


[1908]ANNO 1720, DEN 7 DEEDTSEMBER, IS ROELEF WARMELS, IN DER TYT GESWOREN EN KERCKVOGHT, OLDERLINCK IN DE GEMEINTE TOT HAREN, IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
GDW, blz. 369, nr. [1908].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina