Helpman


ar. HELPMAN

1. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[1941]QUID RETRIBUAM DOMINO PRO OMNIBUS QUA TRIBUIT MILUM CALICEM SALUTARIS ACCIPIAM EG NOMEN DOMINI INVOCABO. PSALMO 115. AD NECESSITATEM NON AD VOLUPTATEM BIBENDUM. GKOZEN LUYNGE, ANNO 1581.
Embleem: Twee beklede voorarmen met ineengeslagen handen, houdend samen een zwaard rechtop.
Embleem: Twee omgekeerde zwaarden schuinkruislings en een kleiner omgekeerd zwaard. staand met de punt op het kruispunt van de anderen.
N.B. Gegraveerd glas. Duits werk. Volgens overlevering avondmaalsbeker. gebruikt te Helpman door ds. Mcnso Alting. In 1795 eigendom van diens nazaat Menso Alting Mees. predikant Leermens. In 1835 bezit van diens zoon Regnerus Tjaarda Mees, procureur Appingedam, die het glas schonk aan koning Willem II bij diens bezoek aan Appingedam 28 juli 1841. Geplaatst in het koninklijk museum van oudheden 's-Gravenhage. Later in de particuliere verzameling Snouck Hurgronje, veiling Mensing en zonen, Amsterdam 8 juli 1931, catalogusnr. 550. Sedertdien: Musée Curitus, musée du verre, Luik. Bijbeltekst: Vulgata Ps. 115:12-13. Statenbijbel: Ps. 116:12-13. Afgebeeld: W. Buckley. Diamond engraved glasses of the sixteenth century. London 1929. Plate 7. Zie: KGO, blz. 20a. RAG, Agenda correspondentie, 1841, blz. 316. AWN, 5, 1844, blz. 406. GVA, 1844, blz. 143. NPT, 1951, blz. 144, 146. Trois millenaires d'art verrier. Musée Curtius. Liège 1958. Nr. 575.375
GDW, blz. 374, nr. [1941].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina