Niehove
ak. NIEHOVE (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[428]ANO DOMINI 1557, OP AVONDE VICTORIS, IS GESTORVEN DEN ERBAREN BA ...
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie sterren, vergezeld van boven van een letter B en van onderen van een letter A. Links: Huismerk nr. 48.
N.B. Sterfdag 9 oktober.
GDW, blz. 127, nr. [428].

[429]ANNO DOMINI 1563, OP XI M. MAECHDEN AVONT IS GESTORVEN DEN ... REN REMPT PAPMA, DEN GODT GENEDICH SI.
Wapens: Rechts: Onbereikbaar, misschien een huismerk. Links: Gedeeld: I onbereikbaar; II drie klaverbladen.
N.B. Deels onder bank. Sterfdag 20 oktober.
GDW, blz. 127, nr. [429].

[430]ANO DNI 1568, DEN SE[VEND]EN DACH NOVEMBRIS, IS GESTURVE DE ERBARE REMBT HUIES, WEN GODT.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie sterren. Links: Huismerk nr. 49.
N.B. Naam misschien HYIES. Deels bedekte huismerk kan gelijk zijn aan nr. .
GDW, blz. 127, nr. [430].

[431]EDSE BOUWENS IS IN DEN HERE GERUSTET DEN 28 FEBRUARI A2 ... DAGE.
Huismerk nr. 50.
GDW, blz. 127, nr. [431].

[432]DEN 29 DACH MAY ... IS GESTORVEN DEN ERBAREN HARCKO PAPMA, ALHIER BEGRAVEN, DEN GODT GENADICH SI.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een huismerk?
GDW, blz. 127, nr. [432].

[433]WILLEM HOVING IS GESTORVEN V.E. PRO.... NDAGHE VOR SUNT JACO,
GDW, blz. 127, nr. [433].

cc. NIEHOVE (NA 1594)

1. Meubilair

a. Banken

[2758]Spiegelmonogram, gevormd van de letters J.F.
N.B. XIXa. Behorend bij boerderij Wester-Pama, bezit van familie Feringa. Mededeling.
GDW, blz. 507, nr. [2758].

[2759]Wapen: Een iets verkorte snijlijn, vergezeld van drie gezichtswassenaars, 1 en 2.
N.B. Vervaardigd voor Jan Jacob Schuiringa, XIXa. Afgebeeld: J. Bierma. Land en volk van Hutnsterland. Groningen 1961, Blz. 107.
GDW, blz. 507, nr. [2759].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[2760]L. M. 1706 A. H.
N.B. Gekocht door hervormde kerk uit nalatenschap van haar predikant Ningo Nienhuis Sinninghe, overleden Niehove 14 oktober 1846, en in 1917 verkocht aan J. J. Schuiringa. GMG, 1969, nr. 361. Afgebeeld HLZ, nr. 50.
GDW, blz. 507, nr. [2760].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2761]ANNO 1613, UP DEN 12 MART, IS IN DEN HEREN GERUSTET DE DOEGETSAME GERTRUD BOETES ENDE LEIT ALHIR BEGRAVEN.
GDW, blz. 507, nr. [2761].

[2762]Medaillon, vergezeld van het jaartal 1616: Huismerk nr. 405, vergezeld van de letters M.H.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 243.
GDW, blz. 507, nr. [2762].

[2763]Medaillon, vergezeld van het jaartal 1616: Huismerk nr. 406, vergezeld van de letters M.H.508
GDW, blz. 507, nr. [2763].

[2764]Medaillon, vergezeld van het jaartal 1616: Huismerk nr. 25, vergezeld van de letters M.H.
GDW, blz. 508, nr. [2764].

[2765]Medaillon: Huismerk nr. 407.
GDW, blz. 508, nr. [2765].

[2766]ANNO 1628, DEN 3 SEPTEMBER, IS IN DEN HEERE GERUIEST DE ERB. EISO BARELTS, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPERSTANDINGHE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II huismerk nr. 124, vergezeld van drie klaverbladen.
DESE PLAETS HOORT TOT FROOMAHEERDT.
GDW, blz. 508, nr. [2766].

[2767]A 162., DEN 18 FEBRUARI, IS IN DEN HEEREN GERUST DE ERB. FOCKE HAYYENS, VOERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE DORCH CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Een omgewende leeuw. Links: Een leeuw.
GDW, blz. 508, nr. [2767].

[2768]ANNO 1630, DEN 5 JUNY, IS DE ERBARE JACOB TONNIS IN DEN HEERE GERUST.
Medaillon: Huismerk nr. 408.
GDW, blz. 508, nr. [2768].

[2769]A 1633, DEN 17 JULY, STERF EERENFESTEN WELGHELERDEN HAYE EGBERTS, SECRETARIS TE NYEHOF IN HOMSTERLANT, OUT INT 59 JAER EN LEYT HYER BEGRAVEN.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 409; b. een klaverblad. Helmteken: een zittende zwaan.
GDW, blz. 508, nr. [2769].

[2770]ANNO 1643, DEN 4 NOVEMBER, IS DIE EHRWEERDIGE GODTSALIGE ENDE WELGELEERDE DOMINUS EVERHARDUS VALCKIUS, IN SYN LEVEN EIN GETRAU DIENAER JESU CHRISTI TOT NIE ENDE OLDEHOVE, SALIG IN DEN HEERE ONTSLAPEN, OLDT 56 JAREN, VERWACHTENDE EIN VROLIKE OPSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een lelie. Links: Huismerk nr. 410. vergezeld van drie klaverbladen en van de letters E.F. Helmteken: een lelie.
GDW, blz. 508, nr. [2770].

[2771]ANNO 1649, DEN 21 SEPTEMBER, IS DE DEUCHTSAME MARTIEN JANSEN, DE HUISFROUW VAN DEN EERB. TONNIS JACOBS, IN DEN HEERE GERUST, IS OLDT GEWEST 23 JAER, WIENS SIELE GODT GENADIGH SY.
Medaillon: Huismerk nr. 408, vergezeld van de letters T.I.
GDW, blz. 508, nr. [2771].

[2772]ANNEIEN VARWERS, WEDUWE VAN S. ANDRIES JASPERS.
Medaillon: Huismerk nr. 411.
GDW, blz. 508, nr. [2772].

[2773]BARTHOLDUS RENEMAN, IN LEVEN SYNDE LEERAAR DER GEMEYNTE JESU CHRISTI IN NYEHOVE, IS GESTORVEN DEN 23 SEPTEMB. 1704, SYNDE HET 74 JAAR SYNES OUDERDOMS EN HET 44 SYNER BEDIENINGE.
Wapen: Een omgewend klimmend hert zonder gewei. Wapenspreuk: KANDIDE ET SINCERE.
GDW, blz. 508, nr. [2773].

[2774]ANNO 1714, DEN 12 FEBRUARIUS, IS DIE DEUGTSAME GRIETIE LOUWENS,DIE WEDUWE VAN ...
Wapen: Een leeuw. Helmteken: een uitkomende leeuw.509
GDW, blz. 508, nr. [2774].

[2775]ANNO 1731, DEN 10 APRIL, IS DE EERBARE CORNELIS PIETERS, HOVELINCK, IN SYN LEEVENT WOONACHTIGH OP WESTERPAMA INT CASPEL NYEHOVE, INT 69STE JAAR SYNS OUDERDOEMS SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGHTENDE MET ALLE WAAR GELOOVIGE EEN VROLYCKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen onder elkaar. Links: Op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert. Helmteken: een lange stengel, waaruit komend aan beide zijden twee stengels en aan elk der vijf uiteinden een klaverblad.
GDW, blz. 509, nr. [2775].

[2776]ANNO 1749, DEN 15 JANUARY, IS DE EERBARE EJE FERINGA, ZONE VAN HOVELING CORNELIS PETERS EN TIETIE EJES FERINGA, IN HAAR LEVEN WOONAGTIG OP WESTERPAMA IN HET CASPEL NIEHOVE, IN 48 JAAR ZYNES OUDERDOMS SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE WAAR GELOVIGE EEN VROLYKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Gevierendeeld: I een halve adelaar; II op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert met een groot gewei; III drie klaverbladen; IV een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken mensenhart.
Vers: GDW, nr. 1956.
GDW, blz. 509, nr. [2776].

[2777]ANNO 1750, DEN 14 ... DE DEUGTSAME TIETJE EJES FERINGA, WEDUWE VAN CORNELIS PIETERS, HOVELING, IN ZYN LEVEN W ... WESTERPAMA IN CASPEL NIEHOVE, IN 80 JAAR HARES OUDERDOMS SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE MET ALLE GELOVIGE EEN VROLYKE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM ON...
Wapen: Gevierendeeld: I een halve adelaar; II op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert met een groot gewei; III drie klaverbladen; IV een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken mensenhart.
Vers: GDW, nr. 766.
N.B. Deels onder bank.
GDW, blz. 509, nr. [2777].

[2778]DE WELEERWAARDE HEER NICOLAUS METELERKAMP, OVERLEEDEN OP DEN 5DEN NOVEMBER 1777 IN 'T 79STE JAAR ZYNS OUDERDOMS ... NA ENE GETROUWE BEDIENINGE VAN 'T EVANGELI GEDUIRENDE ENE HALVE EEUW, ZOO TE FEERWERT ALS TE NIEHOVE.
Wapen: Op een terras twee tegen elkaar springende doch elkaar niet rakende herten, elk hert voor een boom.
N.B. Vrijwel geheel bedekt. Zie: HVH.
GDW, blz. 509, nr. [2778].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina