Niezijl
ck. NIEZIJL

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2883]ANNO 1665, DEN 1 DACH MAYUS, IS DE DUEGTSAME GRIETIE EBBES, DE HUISFROUW VAN DEN E. EYLERT WILLEMS, IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO, OUDT SYNDE ONTRENT 29 JAEREN.
GDW, blz. 527, nr. [2883].

[2884]1692, DEN 27 ... LAUWE JAC... ZIL IN DEN H...
GDW, blz. 527, nr. [2884].

[2885]ANNO 173[3], DEN 19 FEBR., IS D.E. JAKOB T. POSTMA IN DEN HEERE GERUST.
Bijbeltekst: Spreuken 15:24.
N.B. Jaartal misschien 1738.
GDW, blz. 527, nr. [2885].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina