Niekerk (Westerkwartier)
ce. NIEKERK [Westerkwartier]

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2797]ANNO 1636, DEN 29 JUNII, IS IN DEN HEERE GERUST DE ERWARD ... MENSE ... CHRISTO ...
Wapens: Rechts: Drie kikvorsen. Links: Huismerk nr. 417, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 248.
GDW, blz. 512, nr. [2797].

[2798]ANNO 1646, DEN 1 OCTOBER, IS DEN EERBAREN PIETER JANSEN IN DEN HEERE GERUST. VERWACHTENDE EEN VROLICKE OPEERSTANDINGHE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen; b. huismerk nr. 418, vergezeld van de letters P.I. Helmteken: een vlucht.513
GDW, blz. 512, nr. [2798].

[2799]DEN 19 OCTOBER ANNO 1652 IS DE DOECHTSAME JOUCKTIEN IWEMA IN DEN HEERE GERUST, DE HUISFROUW VAN DEN HEER B. PIETERS JANS, VERWACHTENDE EEN VROLICKE OPERSTANDINGE IN CHRISTUM.
Wapen: Doorsteden: A. een gezichtswassenaar, vergezeld van drie sterren, 1 en 2; B. een met twee pijlen van boven naar beneden schuinkruislings doorstoken gekroond hart.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 248. Inplaats van: DEN HEER B. PIETERS JANS misschien bedoeld: DEN EERB. PIETER JANS. Vergelijk: GDW, nr. 2798.
GDW, blz. 513, nr. [2799].

[2800]DS. SIGERDUS AELDRIKS ... PASTOR ... OBIIT ANNO CHRISTI MDC ... AETATIS ... VERBI DOMINI MINISTER.
Wapen: Een paaslam.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 248. Overlijden ds. Sigefridus Aelrichs, predikant van Niekerk en Faan, bekend gemaakt in vergadering van classis Westerkwartier, 24 oktober 1651. In marge vermelde sterfdag 10 november 1651 derhalve onjuist. Zie: RAG, Archief classis Westerkwartier, inv. nr. 4.
GDW, blz. 513, nr. [2800].

[2801]ANNO DUSENT SES HONDERT VIVENSESTICH, DEN DRIE EN TWINTICHSTEN JULY, SONDAGES MORGENS TUSCHEN VIER EN VYF UYREN, IS DE WELEDELE EER EN DOGENTRICKE JUFFER ABELIA ALDRINGA IN DEN HEERE ONTSLAPEN, AETATIS SUAE ELF JAREN ELF WEEKEN, VERWACHTENDE EN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
ANNO ..., DEN .. AUGUSTUS, 1S DE EDELE EER EN DOGENTRICKE JUFFER HIDDINA ALDRINGA IN DEN HEERE ONTSLAPEN, AETATIS SUAE ACHT JAR, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPSTANDINGHE IN CHRISTO JESU.
Wapen: Gevierendeeld: I Aldringa; II Croon; III Doenga; IV Clant.
N.B. Hiddina Aldringa, dochter van Gerhard Aldringa en Catharina Croon, overleden 16 augustus 1665. Zie: DTB, nr. 303, blz. 85 verso.
GDW, blz. 513, nr. [2801].

[2802]ANNO 1674, DEN 28 NOVEMBER, IS DE HOOCHEDELGEBOREN JUFFER ELTEKE ALDRINGA, DOCHTER VAN DE HOOCHEDELGEBOREN HEER GERH. ALDRINGA, TOT NYKERCK, FAEN DE JR. ENDE HOVELINCK, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Gevierendeeld: I Aldringa; II Croon; III Doenga; IV Clant.
GDW, blz. 513, nr. [2802].


[2803]DE WELGEB. HEER GERHARDT ALDRINGA, TOT NYKERCK, FAEN JONCKER ENDE HOVELINCK, MEDE GEDEPUTEERDE STAET DESER PROVINTIE, OBIIT DEN.. FEBR. AO 1701.
Wapen: Gevierendeeld: I Aldringa; II Croon; III Doenga; IV Clant.
N.B. Gerhard Aldringa overleden Groningen 25 februari 1701, in 75ste jaar. Zie: DTB, nr. 303, blz. 100.
GDW, blz. 513, nr. [2803].

[2804]ANNO 1701, DEN 12 OCTOB., IS DE DEUCHTSAME GEERTJEN ECKES IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN JESU CHRISTO.
Wapen: Drie kikvorsen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld GSL, blz. 248.514
GDW, blz. 513, nr. [2804].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina