Nuis
an. NUIS (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[436]A 1570, DEN 1 FEBRUARI. IS IN DEN HEERE GERUST DES ERBAREN ENDE FROMEN HILLE FOSSEMA ENDE VERWACHT EEN ZALIGE OPERSTANDINGE IN JESUM CHRISTO ONZER ALLER SALIGHMAEKER ENDE VERLOSSER.
N.B. Misschien nog onder vaste banken. Vermeld: RAG, Archief Coendersborg, inv. nr. 116, afschrift 1850.
GDW, blz. 128, nr. [436].

cr. NUIS (NA 1594)

1. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[2978]AANGELEGT A 1727 DOOR DOM[IN]US POSTUMUS EN IWE FOSSEMA, DIACON.
N.B. Martirtus Postumus, predikant Nuis, 1727. Zie: H.H. Brucherus. Gedenkboek van Stad en Lande. Groningen 1792. Blz. 194.
GDW, blz. 542, nr. [2978].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2979]ANNO 1604, DEN 23 SEPTEMB., IS IN HEEREN GERUSTE DE EDELE ERENTRICKE JUFFROW ULSSIEN AUWEMA ANDERS FOSSEMA, VERWACHTENDE EEN FROLICKE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Coenderborg, inv. nr. 116. Vrouw van Elinck Fossema. Zie: NLW, 1940, k. 454.
GDW, blz. 542, nr. [2979].

[2980]ANNO 1623, DEN 5 JUNNI, IS IN DEN HEEREN GERUST DE EDELE ERENTRICKE JUFFROW HIMME WINCKEN ANDERS AUWEMA, VORWACHTENDE EEN VROLICKE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Gevierendeeld: 1 en IV Wincken; II en III een geharnaste ruiter, naar voren gekend met een boven het hoofd gehouden zwaard. Helmteken: Wincken.543
Wapens in de bovenhoeken: Rechts: Wincken. Links: Een geharnaste ruiter, naar voren stekend met een boven het hoofd gehouden zwaard.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2983. Weduwe Rutger Auwema. Zie: NLW, 1940, k. 453.
GDW, blz. 542, nr. [2980].

[2981]A 1634, DEN 9 FEBERWARI, IS IN DEN HEERE GERUST DEN ERB. ERENTFESTEN ELINCK FOSSEMA ENDE VERWACHT EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN JESUM CHRISTUM, ONSER ALLER SALICHMAECKER ENDE VERLOSSER.
Wapen: Een dwarsbalk, beladen met drie vissen, schuinlinks en naast elkaar, de dwarsbalk vergezeld van drie omgewende moriaanshoofden met haarwrong en linten. Helmteken: een moriaanshoofd met haarwrong en linten.
GDW, blz. 543, nr. [2981].

[2982]ANNO 1642, DEN 26 SEPTEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DE WELGELEERDE D. JOHANNES LISING, BEDIENAER D. H. EVANGELY IN DE NUYS, OUT SYNDE 38 JAAR, ENDE LEIT HIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE DE SALIGE OPSTANDINGE 1N CHRISTO.
Wapen, vergezeld van de letter J.L.: Huismerk nr. 440.
GDW, blz. 543, nr. [2982].

[2983]DEN 15 SEPTEMB. 1700 IS IN DEN HEERE GERUST DE WELGEBOOREN VROU, MEVROU HYMMA TEYENS GEBOOREN AUWEMA, OUDT 44 JAER.
Bijbeltekst: Filippensen 1:21.
N.B. Zie: GDW, nr. 2980. Vrouw van Oene van Teyens, Zie: NLW, 1940, k. 455.
GDW, blz. 543, nr. [2983].

[2984]DEN 24 APRIL 1785 IS DE WELEERWAARDIGEN EN ZEER GELEERDEN HEER JOHANNES BRANDTS IN HET 47STE JAAR DER BEDIENINGE DES H. EVANGELIUMS TE NUIS EN TE NYBERT IN HET 70STE JAAR ZYNER OUDERDOM IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE DE ZALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar: II op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert zonder gewei.
GDW, blz. 543, nr. [2984].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 november 2012
Naar begin van de pagina