De Wilpfk. DE WILP

1. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalschotels753

[4151][a]Wapen: Drie klaverbladen onder elkaar. Helmteken: een gaand hert. Schildhouders: twee leeuwen.
N.B. Tin, XVIlla. In tweevoud; zie GDW, nr. 4151b. Schenking van kerkvoogdij Huizum, Friesland, 1868. Zie S. H. Coldewey. Godsdienstige rede, uitgesproken ter gelegenheid van de inwijding var het kerkgebouw der nieuwgevestigde hervormde gemeente in De Wilp, den 29sten november 1868. Groningen 1869. Blz. 30.
GDW, blz. 753, nr. [4151].

[4151][b]Wapen: Drie klaverbladen onder elkaar. Helmteken: een gaand hert. Schildhouders: twee leeuwen.
N.B. Tin, XVIlla. In tweevoud; zie GDW, nr. 4151a. Schenking van kerkvoogdij Huizum, Friesland, 1868. Zie S. H. Coldewey. Godsdienstige rede, uitgesproken ter gelegenheid van de inwijding var het kerkgebouw der nieuwgevestigde hervormde gemeente in De Wilp, den 29sten november 1868. Groningen 1869. Blz. 30.
GDW, blz. 753, nr. [4151].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 december 2012
Naar begin van de pagina