Wetsingebp. WETSINGE (VR 1594)

1. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[487]ANNO DOMINI 1564, DEN 28 APRI, STARF DE EDEL ERENTFESTE UND ERBARE AEPKO ONSTHA, THO SAUWERT, WETSINGHA UND VERHILDERSUM JUNCKHER, HOEVELINCK IN DE UBBEGHA, AETATIS SUAE - .
ANNO DOMINI 15-, DEN-, STARF DE EDELE ERENTRICKE UNDE VEELDOEGETSAME GELA VAN EWESUM, DOCHTER THO NIENOERT, THO SAUWERT, WETSINGHA UNDE VERHILDERSUM FROUWE, AETATE SUAE - .
Kwartieren:
I. Rechts: Onsta. Links: Tamminga. Helmteken: Onsta.
II. Rechts: Van Ewsum [1]. Links: Rasquert. Helmteken: Van Ewsum.138
III. Rechts: Rengers [1]. Links: Van Laer van Laerwold. Helmteken: Rengers [1].
IV. Rechts: Manninga. Links: In den Ham. Helmteken: Manninga.
SPES MEA, CARNE NOVA POSTREMA LUCE RESURGAM / ISTA REVIVISCET, MORTIFICATA TAMEN QUID VIXISSE IUVAT CRUCIS AUT TOLERASSE LABORES / SI NON SURGENDI SPES MANET ULLA MIHI.
LIBERTATIS EGO PATRIA PROTECTOR AMATOR / NON PATIENS MINUI PUBLICA IURA SOLI / UTILIS UT FACIES VIGEAT STUDEO POLITIAE / PROPRIA PRAETEREO COMMODA PLEBIS AMANS / SI QUIS INOPS OPERAM PRO VIRIBUS OPTET HONESTAM / QUEM IUVIT MEA MON OFFICIOSA MANUS.
Beeldhouwwerk: Een liggend echtpaar.
N.B. GMG, inv. nr. 2088. Afgebeeld: GSL, tegenover titelblad. Ook: Oude luister van het Groninger land. [Tentoonstellingscatalogus GMG]. 1961. Gela van Ewsum, overleden c. 1580. Zie: De navorscher, 97, blz. 19. Ook: GVA, 1909, blz. 84. Eveneens: Nieuwe drentsche volksalmanak 1917, blz. 158.
GDW, blz. 137, nr. [487].

fg. WETSINGE (NA 1594)

1. Meubilair

a. Bank

[4137]Wapen: Gevierendeeld: I Tjarda van Starkenborgh; II Clant; III Clant; IV Ripperda. Hartschild: Onsta. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. GMG, nr. 457. Lambert Tjarda van Starkenborgh, overleden 30 juli 1722, gehuwd 15 juni 1701 Allegonda Maria Clant, overleden 29 november 1754. Zie: NLW, 1951, k. 200.
GDW, blz. 749, nr. [4137].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken750

[4138]ANNO DOMINI 1595, DEN 14 NOVEMBER, STARF AEPKO VAN STARCKENBORCH, DEN GODT GENEDIG SY.
Wapens: Rechts: Tjarda van Starkenborgh. Links: Onsta. Helmteken: Tjarda van Starkenborgh.
LATHE DE KLEINE KINDEREN THO MI KAMEN UND WERET EN NIET, WANT DESULKE YS DAT RIKE GODES. LUCAS 18.
N.B. GMG, nr. 456. Bijbeltekst: Lucas 18:16.
GDW, blz. 750, nr. [4138].

[4139]ANNO 1640, 25 IUNU, NOBILISS. ET STRENVISS. BOIOCKO DE WENGE, CHILIARCH. EQUESTRIS DOMINUS ET HAEREDITARIUS IN SAWERT, WETZINGEN, STOCKUM ET EGERMOHLEN, QUI CUM AD HULSTAM FORTISSIME IN ACRI MICASS ... POS ... DIE EX ADVERSIS VULNERIBUS IN CASTRIS OCCUBUIT ET SUO SERVATORI ANIMAM PLACIDE REDIDIT AETATIS SUAE 57.
Kwartieren:
I. Rechts: WENGE. Links: MERFELT. Helmteken: Van der Wenge.
II. Rechts: ONSTA. Links: EWSUM [1]. Helmteken: Onsta.
III. Rechts: REUSPE. Links: LANGEN. Helmteken: Reuspe.
IV. Rechts: TAMMINGA. Links: RASQUARD. Helmteken: Tamminga.
NOBILE WENGIACI SAXUM LUSTRANDO SEPULCHRI / QUISQUIS AD ILLIUS NOMEN ET ARMA STUPES / CERNIS UT IN SAXO RECUBET FORTISSIMUS HEROSZ / ISTA VIBI FACIES, ISTA FIGURA FUIT / TALIS ERAT, QUANDO MEDIUS IN MILLIBUS ARSIT / ET VICTO TOTIES NOMEN AB HOSTE TULIT.
TALIS WENGIADES, ITA INTER PRAELIA MORTE / ASSERVIT BATAVI PUBLICA IURA SOLI CANDOR, PRISCA FIDES, PIETAS ET PUBLICA PECTUS / ANTEFERENS PROPRIIS HIC TUMULATA IACENT / QUAE SIMUL AD VITAM EXSURGENT REDIVIVA SEPULCHRO / CUM TUBA SUPREMUM CLANGET ADESSE DIEM.
Beeldhouwwerk: een liggende man in volle wapenrusting.
N.B. GMG, nr. 2089. Afgebeeld: GSL, blz. 418/419. GVA, 1909, blz. 84.
GDW, blz. 750, nr. [4139].

[4139A]Oproeping door kerkvoogden van eigenaren van twee zerken met opschriften: JAN BAZUIN 17 35 ANNA MARGRETA JOH. SIERZEMA.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: Provinciale Groninger courant, 16 maart 1881, nr. 63. Fragmentarisch weergegeven grafschriften betreffen enerzijds: Johannes Basuin, predikant Wetsinge 10 mei 1722, overleden 6 juni 1735, gehuwd Ebeltje Willems, en anderzijds: Anna Margaretha Sparringa, overleden Wetsinge 10 december 1752, vrouvan ds. Johannes Siertsema. Zie: NGP, blz. 13, en: NPT, 1965, blz. 282.
GDW, blz. 750, nr. [4139A].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 december 2012
Naar begin van de pagina