Wierhuizenfh. WIERHUIZEN

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[4140]HIER RUST HET STOFLYK OVERBLYFSEL VAN JACOB EISES VAN KAMPEN, ECHTGENOOT VAN TRIENTJE JANS WEERD, IN LEVEN KOOPMAN OP BROEK, OVERLEDEN DEN 10 FEBR. 1806 IN HET 60STE JAAR ZYNS OUDERDOMS, BENEVENS HUNNE DOCHTER ELJE JAKOBS VAN KAMPEN, OVERLEDEN DEN 10 MAART 1808 IN HET 16DE JAAR HAARS LEVENS, EN ZOON JAN JACOBS VAN KAMPEN, OVERLEDEN DEN 14 AUG. 1819 IN HET 25STE JAAR ZYNS LEVENS, ZYNDE TEN ONDERTROUW MET [GIELJE] TAMMES VAN SLOOTEN.751
OM 'T HOOGE PLAN DER GODHEID JUIST TE KENNEN J MOEST MEN DE GODHEID NADER ZYN MAAR OM DEN VOET AAN 'T REGTE PAD TE WENNEN / BEHOEFT MEN NIETS DAN MENSCH TE ZYN / SLECHTS MENSCH, DIE VAN DEN TYDT EN DOEL EN WYSHEID LEERD / EN DIE, ALS 'T DUISTER IS, OOK GOD IN 'T DUISTER EERT.
N.B. Zie: Leens, akte van ondertrouw 23 mei 1819.
GDW, blz. 750, nr. [4140].

[4141]HIER RUST TRYNJE REMTS, GELIEFDE ECHTGENOTE VAN WILLEM KORNELIES SMITH; ZY OVERLEED OP DEN 16 JANUARI 1813 1N HET 56STE JAAR HAARS OUDERDOMS EN LIGT ALHIER BEGRAVEN MET 7 LIEVE KINDEREN.
O GOD, WAT ZYN DAT HARDE SLAGEN / TE MISSEN ZULKE LIEFDEPANDEN / MAAR ACH, HET WAS UW WELBEHAGEN / GY HEBT ONS ALLEN IN UW HANDEN.
GDW, blz. 751, nr. [4141].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 december 2012
Naar begin van de pagina