Wildervankfj. WILDERVANK

1. Meubilair

a. Bank

[4148]Wapen: Een springend hert [Forsten].
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 2364.
GDW, blz. 752, nr. [14148].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[4149]HIER HEEFT A. WILDERVANK ZYN WILDE MOER GEVANGEN / HEUR HAAIREN ALS MEGEER, VOL ADDEREN EN SLANGEN / GEZUIVERT VAN VERGIF, HAAR HART EN INGEWAND / TEN BOEZEM UITGEHAALT EN IN HET VUUR VERBRANDT / NU RUST A. WILDERVANK IN EENE VAN DE KERKEN / DIE HY TER EERE GODS OP ZYN GEVONDEN WERKEN / VOLVEERDIGT HEEFT BELEEVT, BESLOOTEN MET EEN STEEN / DE NAAM VAN WILDERVANK BLYVT EEUWIG IN HET VEEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GVA, 1941, blz. 134. In 1857 vervangen door GDW, nr. 5170. Adriaan Geerts Wildervanck, overleden 24 november 1661. Zie: NPT, 1963, blz. 333.
GDW, blz. 752, nr. [4149].

[4150]DN. OMIUS OOMKENS, EERSTE PREDIKANT IN DEESE KERKE, HEEFT DE EERSTE PREDIKATIE HIERIN GEDAAN ANNO 1687, DEN 17 JULY, IS GESTORVEN DEN 29 JANN. 1753 IN 'T 89STE JAAR SYNS OUDERDOMS.
IK SAL UIT MYN VLEESCH GOD ANSCHOUWEN.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een dwarsbalk, vergezeld van drie ruiten, 1 en 2; II op een uit de deellijn komende, iets schuin aflopende tak een staande haan [Oomkens]. Links: Een arm, komend uit een van de linkerschildrand uitgaande wolk, houdend een opgerichte wijnrank met drie druiventrossen en vier bladeren [Blencke].
GRAFSCHRIFT VAN MARIA BLENKE, HUISVROU VAN PASTOR O. OOMKES, GESTORV. IN HAER 86 JAER OP DEN 8 JUNY 1748.
HAER VLEES RUST HIER BENEVEN / IN 'T AERDSE STOF EN AS / HAER GEEST IS WEER [GEGE]VEN / VAN WAAR GEKOMEN WAS. ECCL. 12 vs. 7.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 3296.
GDW, blz. 752, nr. [4150].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 december 2012
Naar begin van de pagina