Krewerd
ab. KREWERD (VR 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gewelfschildering

[379A]Wapen, voor zover herkenbaar: Een omgekeerde en omgewende winkelhaak, een schietlood, een hamer en een bijl of dissel naast elkaar, van onderen vergezeld van een troffel.
N.B. Vergelijk: GDW, nrs. 266, 334, 389.
GDW, blz. 118, nr. [379A].

2. Meubilair

a. Orgel

[380]ANNO 1531 HEBBEN HEER GEERT VAN BYCKELTE, PASTOR THO CREWERT, ENDE BRYN HERMEN ENDE WILLEM DRENT, KERCKVOGEDEN, DIT ORGEL GESTIFT.
N.B. In 1857 slordig overgeschilderd. Afgebeeld: OGK, blz. 28, 29.
GDW, blz. 118, nr. [380].

bc. KREWERD (NA 1594)

1. Meubilair

a. Orgel

[2125]INT JAAR ]620 REPAREERT. ANNO 1634, ALS D. CAROLES RENEMAN PASTOER, CORNELIS PETERS EN PETER JACOPS KERCKVOGEDEN WEREN TO CREWERT, MET LETEREN EN SCHILDERYEN VERCIERT. M.F.
N.B. In 1857 slordig overgeschilderd. Afgebeeld: OGK, blz. 28-29.
GDW, blz. 404, nr. [2125].

[2126]ANNO 1687 HEEFT DE WELGB. EYBENIUS HOEXUM, PASTTOR, EN DE EDELE JAN HENDRICKS KERCKVOGEDEN WAREN, IS DIT ORGEL GANTS GEREPAREERT.
N.B. In 1857 slordig overgeschilderd. Afgebeeld: OGK, blz. 28-29.
GDW, blz. 404, nr. [2126].

[2127]DE HOOGWELGEBOREN VROU MARGARITA ELISABETH RIPPERDA, DOUARIERE, VROU DER HEERLYKHEID TOT OOSTERWYTWERT MET ANNEXE KASPULEN ALS COLLATRIX TOT KRIEWERT, HEEFT DIT ORGEL LAATEN VERNIEUWEN INT JAAR 1731.
N.B. Afgebeeld: OGK, blz. 28. Laatst weduwe van Willem Hendrik Carel Ripperda. Zie: RIP, Blatt 7, Nr. 160. Ook: OBS, blz. 326.
GDW, blz. 404, nr. [2127].

b. Bank

[2128]Wapen: Gedeeld: I Ripperda; II Ripperda.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat XIX. Gijsbert Herman Ripperda, overleden Oosterwijtwerd 13 juli 1695, gehuwd Sappemeer 19 februari 1665 Josina Maria Ripperda, overleden Oosterwijtwerd 30 december 1719. Zie: RIP, Blatt 7, Nr. 121. DTB, nr. 400.
GDW, blz. 404, nr. [2128].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondinaalsbeker

[2129]KERKEBEKER, GEMAEKT ALS D HOOGHED. WELGEBOREN VROU JOSINA MARIA RIPPERDA, VROU VAN OOSTERWYTWERT ETC. ETC., PRIMARIA COLLATRIX WAS TE CREWERT, 1710.
Wapen, omgeven door liefdeknopen: Rechts; Ripperda. Links; Ripperda. N.B. Gewestelijk historisch museum, Appingedam. Zie: GDW, nr. 2128.405
GDW, blz. 404, nr. [2129].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[2130]A 1610, DEN 27 FEBRU., IS ... ALBERT PET[ERS?] ... DACH DAERNA SYN HIJSFROUW GRETE ALBERTS ... ENDE GRETE OMTRENT ...
Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 111.
GDW, blz. 405, nr. [2130].

[2131]ANNO 1646, DEN 22 FEBRUARY, IS IN DEN HEERE GERUST DIE EHRWEERDE ENDE GODSALIGE CAROLUS RENEMAN, PASTOOR TOT CREVWORT ENDE 'T JOCKWERT, VERWACHTENDE EEN SALLIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Op een begroeid terras, misschien beladen met een springend hert zonder gewei.
N.B. Hert in wapen zal in verband met familienaam ree zijn, doch overeenkomst met veulen is groot.
GDW, blz. 405, nr. [2131].

[2132]ANNO 1647, DE 8 AUGUSTI, IS IN DEN HEERE GERUST DEN EERSAME LOURENTIUS EERKEUS, PASTOR IN CREWERT, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPEERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een leeuw, houdend een opgeheven kromzwaard; II drie rechterschuinbalken en, misschien, een schildzoom.
N.B. Vergelijk wapen: GDW, nr. 626.
GDW, blz. 405, nr. [2132].

[2133]1649, DEN 28 SEPTEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DEN EERSAMEN JOANNES HORNENBORCH, PASTOR IN CREWERT, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Een aan een knop hangende beslagen en gesnoerde hoorn, vergezeld van drie sterren,
GDW, blz. 405, nr. [2133].

[2134]ANNO 1656, DEN 20 AUGUSTI, IS DE WEDUWE ANNA RENEMANS, HUISVROUW VAN DE GODTSALIGE PASTOOR CAROLUS RENEMAN, IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Een aanziende, guitaarspelende meermin.
N.B. Carolus Reneman, nam met huisvrouw Anna Holstein in 1643 aan avondmaal deel. Zie: DTB, nr. 242, blz. 45.
GDW, blz. 405, nr. [2134].

[2135]A 1665, DEN 26 JANUARY, IS IN DEN HEERE GERUST DEN EERSAMEN PETERUIS ALBARTUIS VAN LINGEN, PASTOER IN CREWERT, VERWACHTEN EEN SALIGE OPSTANDINGEN IN CHRISTO.
Medaillon: Huismerk nr. 76.
GDW, blz. 405, nr. [2135].

[2136]ANNO 1669, DEN 13 SEPTEMBER, IS DE DUEGTSAEME GERTRUIT JANSEN, WEDEWE VAN ALBERT VAN LINGEN, IN LEN HEERE GERUSTET, VERWACHTENDE DOOR JESUM CRIS. SALIGE OPSTANDINGE.
GDW, blz. 405, nr. [2136].

[2137]EN TIBI DOMICILIUM. DOMINI IACOBI HENNINGII, FIDELISSIMI SERVI IESU CHRISTI, QUI NATUS EM BDAE DIE 20 FEBRUARI 1634, DENATUS CREWARDAE DIE 4 MAT 1682, POSTQUAM PER 16 ANNOS ECCLESIA CHRISTI IBI NISERVISSET.
Wapen: Een uit het schildhoofd neerkronkelende slang, gaand over de hals van een in de schildvoet staande vogel met een kuifje en een iets gebogen snavel.406
SANCTA FIDES PROBITAS MUSA PRUDENTIA CANDOR / OMMA IN HOC IUNCTIM SUNT TUMULA IA LOCO.
GDW, blz. 405, nr. [2137].

[2137A]ANNO 1690, DEN 2 MAIUS ... EERSAEMEN JAN HINDR ... Sl LEVEN KERCKVOOGHT ... WERT, CHRISTELYCK IN D ... ONTSLAEPEN IN HET 5 ... SYNS OUDERDOMS, V ... DE MET ALLE GELOOV ... LIGE OPSTAN ... CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II een naar rechts gewende wassenaar, vergezeld van drie klaverbladen. Links: Op een terras een tegen een boom klimmend omgewend hert.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 406, nr. [2137A].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina