Kolham
bb. KOLHAM

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[2120]VERNIEUWD TOEN H. DE SANDRA VELDTMAN, HEER VAN SLOCHTEREN, COLHAM, ETC. ETC., UNICUS COLLATOR, R. A. VAN SWINDEREN EN H. I. COCK KERKVOOGDEN WAREN TE COLHAM DOOR ANDRIES HEERES VAN BERGEN ANNO 1808.
Wapen: De Sandra Veldtman. Wapen: Van Swinderen.
GDW, blz. 403, nr. [2120].

b. Windvaan

[2121]Een haan, waarin door uitsparing een adelaarspoot [Piccardt].
N.B. Henric Piccardt en erfgenamen, collatoren 20 september 1704 tot in 1781. Zie: RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 2571, blz. 327. Gualterus Piccardt, predikant 1698-1742, Occo Piccardt, predikant 1745-1761. Zie: H.H. Brucherus. Gedenkboek van Stad en Lande. Groningen 1792. Blz. 55.
GDW, blz. 403, nr. [2121].

2. Meubilair

a. Bank

[2122]Wapen: Gedeeld: I De Sandra Veldtman; II Wolthers.
N.B. Afgebeeld: GHK, blz. 71. Hindrik de Sandra Veldtman, overleden Groningen 9 januari 1816, gehuwd Slochteren 7 april 1786 Adelgonda Christina Wolthers, overleden Groningen 2 januari 1805. Zie: GHB, 1906, blz. 281. Niet meer aanwezig. In de jaren tachtig(?) door mevr. J. Nanninga-Th. Th. van der Hoop van Slochteren (als formeel eigenares) uit de kerk weggenomen en verpatst. Nu vervangen door replica.
GDW, blz. 403, nr. [2122].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsschotel

[2123]GEGEVEN TEN DIENSTE DER HERVORMDE GEMEENTE TE COLHAM DOOR H. DE SANDRA VELDTMAN, HEER VAN SLOCHTEREN ETC., UNICUS COLLATOR ALDAAR.404
N.B. Zilver. Groninger keur 5/F [= 1707/1708]. Hendrik de Sandra Veldtman, in 1781 door koop heer van Slochteren. Overleden Groningen 9 januari 1816. Zie: OBS, blz. 368. GDW, nr. 2122.
GDW, blz. 403, nr. [2123].

4. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[2124]ANNO 1742, DEN 2 OCTOB., IS IN DEN HEERE GERUST DE EERWAARDE WELGELEERDE D. GUALTHERUS PICCARDT, PREDIKANT TE COLHAM, IN HET 69STE JAAR SYNES OUDERDOMS EN IN HET 44STE SYNER BEDIENINGE. ABSTULIT ATRA DIES ET FUNERE MERSIT ACERBO.
Wapen: Piccardt.
HIER LEGT HET STOFLYK DEEL VAN EEN DER HEILGESANTEN / DIE 'T EVANGELIWOORT 1N COLHAMS KERKE PLANTEN / VOORWAAR EEN YVERAAR, GETROUW OP SYNEN POST / EDOGH 'T IS GODES WIL, HY IS NU AFGELOST / HY IS NU VAN SYN WERK HIER IN GODS KERK ONTSLAGEN / DAAR HY HIER OP HET LAAST VEEL PYN EN SMERT MOEST DRAGEN / DIT IS ONS HOOP EN TROOST, DAT HIER ZYN LICHAAM RUST / TOT OP DEN JONGSTEN DAGH NAAR ZIEL IN GOD VERLUST.
GDW, blz. 404, nr. [2124].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 4 augustus 2016
Naar begin van de pagina