Kropswolde
bd. KROPSWOLDE

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[2138]GEBOUWT IN DEN JAARE 1773 ALS DE WELED. GESTR. HEER T. J. VAN IDDEKINGE ONTFANGER GENERAAL DESER PROVINTIE EN DE E. WILLEM REINDERS KERKVOOGDEN EN DE E. F. J. DETHMERS PASTOOR, J. BOSCHMA EN R. HOVING GESWORENS VANT GOREGT, CORNELII s HARMS EN JAN HARMS VOLMAGTEN WAREN.
GDW, blz. 406, nr. [2138].

2. Gebrandschilderd glas

[2139]JAN BARELS TOT BARGE, GRIETJEN HINDRICKS SYN HI-1 - VROUW, ANNO 1734.
GYLIEDEN BOUWT EEN HUIS OP 'T LANT EN DAT SOO LANGE JAAREN / IK HOOP DE HEER SAL U EN U FERMILY BEWAAREN / FOOR BRANT EN ANDER TEEGENSPOET / TOTDAT U STERFDG KOOMT, DAT GHY VERHUISEN MOET.
N.B. GMG, nr. 626. Vermoedelijk uit kerk. Zie: GMV, 1901, blz. 17, nr. 5. Soortgelijke toepassing, GDW, nr. 4155. Barge - Wolfsbarge.
GDW, blz. 406, nr. [2139].

b. Toren

1. Gedenksteen

[2139A]GEREPAREERT A 1660 A -3 D.E.E.GERHARD SWARTE BORGERMEESTER IN GRONINGEN, HENRICUS BOTTICHIUS PASTOOR, EN JOH.\ti JANSENS ROELEFS RESPECTIVE KERKVOGEDEN WAEREN ALHYR.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: AWN, deel 6, 1845, blz. 661.
GDW, blz. 406, nr. [2139A].

c. Pastorie

1. Gedenksteen

[2139B]IN PERPETUAM MEMORIAM. DIT HUIS IS GEBOUWT DOE DOM HILLEBRANDUS JANSONIUS PREDIKANT, D.H.ED.GESTR.HEER T. J. \ ~N IDDEKINGE PRESIDENT VAN D.HOGE JUSTITIEKAMER VAN STAD EN LANDE, D.E.HENDRIK ROELFS GESWR. DES GERIGTES VAN SELWIRT. D.E.BERENT STUIRWOLT ERFGEZETEN, KERKVOOGDEN WAREN IN DER TYD. ALSMEDE MET ALGEMENE TOESTEMMING DER INGESFTENENANNO MDCCL.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: AWN, deel 6, 1845, blz. 661.
GDW, blz. 406, nr. [2139B].

2. Meubilair

a. Doophek407

[2140]H WOLTERS DRENT ANNO 1774. .J. JANSSEN AO. 1774.
3. Gedenktekenen

a. Grafzerken
Zie: NLW, 1958, k. 143-144.
GDW, blz. 407, nr. [2140].

[2141]Wapen: SCAFFER.
N.B. In tweevoud. Bij een hiervan: GDW, nr. 2142. Johan Schaffer, op Schattershof tho Wolde [Kropswolde], begraven Groningen 23 augustus 1590, gehuwd Ida de Mepschc.
Zie: NLW. 1958, k. 143-144.
GDW, blz. 407, nr. [2141].

[2142]Huismerk nr. 327, vergezeld van de letters IL. GDW, nr. 2141.
GDW, blz. 407, nr. [2142].

[2143]A ... GERUST DE E. MEN ... CH ... EEN SALIGE OPSTANDING IN GRIST.
Wapens: Rechts: Op een terras een boom. Links: Onherkenbaar. Helmteken: een boom. N.B. Voor het huis nr. 65.
GDW, blz. 407, nr. [2143].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina