Eppenhuizen

j. EPPENHUIZEN (VR 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[304]DOMINUS BARTOLDUS BRUNTINCK KERCKHER, FOLKARDUS103 ENDE IPO KERCKVOGHEDE WEREN, HERMAN MI GOTEN HAFT. MARIA ICK HEITE, DE VAN EPPINGHEHUSEN LETEN MI GHETEN ANNO DOMINI MCCCCLXXVIII.
N.B. Sedert c. 1883 in rooms-katholieke kerk, Schagen.
GDW, blz. 102, nr. [304].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[305]... EENSUMA HEERT OP LAWR ...
Wapen : Onherkenbaar huismerk.
GDW, blz. 103, nr. [305].

v. EPPENHUIZEN (NA 1594)

1. Meubilair

a. Preekstoel

[1145]Wapen, vergezeld van het jaartal 1755: Gedeeld: I Van Lijnden; II Lewe. Schildhouders: Rechts: een hazewindhond met een geringde halsband. Links: een leeuw.
N.B. Johanna Wilhelmina Lewe van Aduard, weduwe van Albert Adriaan van Lijnden, van Kantens. Zie: OBS, blz. 189.
GDW, blz. 247, nr. [1145].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[1146]ANNO 1640, DEN 25 APRILLIS, IS DIE E. WOLGELEERDHE DOMINO248 WILHELMUS ALBARTI, PASTOR IN EPPENHUSEN, INDEN HEEREN GERUST.
Wapen: Doorsneden: A. in een nest een omgewende pelikaan met drie jongen; B. huismerk nr. 131.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 81. HVH.
GDW, blz. 247, nr. [1146].

[1146A]A 1643, DEN 16 JULI. Huismerk nr. 735, vergezeld van de letters P.H.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 247, nr. [1146A].

[1147]ANNO 1656, DEN 30 APRIL, IS DEN ERBAREN CLAES CNOL IN DEN HEEREN GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
ANNO 1665, DEN 11 DECEMBER, IS DIE DEUCHTSAME STINTIE MERTENS ANDERS KNOLS, GEWESENDIE HUISVROW VAN SALIGE CLAES KNOL, SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een dwarsbalk, beladen met drie klaverbladen naast elkaar, de dwarsbalk vergezeld van drie knollen met afgesneden loof; II op oen terras twee bomen achter een van de deellijn uitgaand uitkomend omgewend hert. Links: Gedeeld: I drie rozen onder elkaar; II een [halve?] adelaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH. Wapen rechts niet met zekerheid beschreven.
GDW, blz. 248, nr. [1147].

[1148]ANNO 1676, DEN 28 SEPTEMBER, IS DE DEUGTZAME GRIETIEN KNOLS, DE DOCHTER VAN D.E. CLAES KNOL VAN STARTINGHUISEN, CHRISTELYCK ENDE GODSALICH IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTUM JESUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een dwarsbalk, beladen met drie klavcrbladen naast elkaar, de dwarsbalk vergezeld van drie knollen met afgesneden loof; II op een terras twee bomen achter een van de deellijn uitgaand uitkomend omgewend springend hert. Links: Drie rozen.
MYN DAGEN ZYN ALS AFGAENDE SCHADUW ENDE ICHK VERDORRE ALS GRAS.
PSALM 103:15.
GDW, blz. 248, nr. [1148].

[1149]1682, DEN 17 NOVEMBER, IS DE EERBARE FIARMEN KNOL, DE SONE VAN D.E. CLAES KNOL VAN STARTINGHUISEN, CHRISTELYCK EN GODSALIG IN DEN HEEREN GERUSTET, VERWACHTENDE EEN ZALIGHE OPSTANDINGE DOOR CHRISTO JESU.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een dwarsbalk, beladen met drie klaverbladen naast elkaar, de dwarsbalk vergezeld van drie knollen; II op een terras een boom achter een van de deellijn uitgaand omgewend stappend hert. Links: Drie rozen.
ALIEHIER LEGT BEGRAVEN / MYN ZIELE IS IN 'S HEMELS HAVEN / 'T IS BOVEN GRAFT GEVAREN j BY DE UITVERKORENE SCHAREN.
N.B. Deels onbereikbaar. Zie: GSL, blz. 81.
GDW, blz. 248, nr. [1149].

[1149A]1688, DEN 19 SEPTEMB.
Embleem: Drie knollen met afgesneden loof, 1 en 2, vergezeld van de letters T.K. en E.I.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 248, nr. [1149A].

[1150]ANNO 1692, DEN 13 APRIL, IS DIE EERSAEMEN HARMEN CNOL, IN SYN LEVEN WOONACHTIGH TOE STARTENHUISEN, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE MET ALLE RECHT249 GELOOVIGEN EEN SAELIGE OPEERSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Een dwarsbalk, beladen met drie klaverbladen naast elkaar, de dwarsbalk vergezeld van drie knollen met afgesneden loof. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 437, vergezeld van vier klaverbladen, 1 en 2 en 1.
KWAS INT SEVENDE JAER U BEDGENOOT / NU RUST MYN ZIEL IN CHRISTI SCHOOT 1 EEN PLAATSE, DAAR MEN KENT GEEN LEET 1 EN DAAR MEN VAN GEEN SCHEIDEN WEET / EN DAER MEN NIMMER SIST GEWEEN / VREEST GODT EN VOLGHT, ICK GAE VOORHEEN.
GDW, blz. 248, nr. [1150].

[1151]ANNO 1701, DEN 15 MAY, IS DE EERWAERDE D. ALBERTUS TAMMENS, IN 'T 42 JAER PASTOR TOT EPPENHUISEN, CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM. AETAT. 72.
Wapens: Rechts: Een omgewende leeuw, vergezeld in het schildhoofd van twee rozen, in elke hoek n. Links: Doorsneden: A. twee sterren, waartussen twee sleutels, schuinkruislings en met aan de bovenzijde naar elkaar toegewende baarden, de sleutels vergezeld van boven van een naar boven gewende [gezichts?]wassenaar, vergezeld van boven van een ster, de sleutels ook van onderen vergezeld van een ster; B. onevenredig gedeeld: 1 effen over een derde van de breedte; 2 een halve adelaar over twee derde van de breedte. Helmteken: een roos op een gebladerde stengel.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 308.
GDW, blz. 249, nr. [1151].

[1152]ANNO 1701, DEN 21 JUNYUS, ' IS DE DEUCHTSAEME GRIETIE EVERTS, GEWESENDE HUISVROUWE VAN DE EERBAERE ALBERT ARELS, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEEREN ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE DOOR GODTS GENAEDE MET ALLE WAERE GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 437, vergezeld van vier klaverbladen, 1, 2 en 1. Links: Een dwarsbalk, beladen met drie klaverbladen naast elkaar, de dwarsbalk vergezeld van drie knollen. Helmteken: een vlucht, waartussen een klaverblad.
Vers: GDW, nr. 739.
GDW, blz. 249, nr. [1152].

[1153]ANNO 1705, DEN 16 JULUS, IS DE EERBARE ALBERTS ABELS, IN ZYN LEVEN WOONAGTIG OP STARTENHUISEN, INT 45 JAAR ZYNS OUDERDOMS CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACTENDE DOOR GODS GENADE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 156, vergezeld van drie klaverbladen; II een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen.
Vers: GDW, nr. 739.
GDW, blz. 249, nr. [1153].

[1153A]ANNO 1743, DEN 3 FEBRUARIUS, IS DE EERSAME EISSE TOMES, IN DER TYT WOONAGTIG TOT EPPENHUISEN, IN HET 72STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 249, nr. [1153A].

[1153B]ANNO 1743, DEN 3 MARTIUS, IS DE EERSAME CORNELIS EISSES, ZOON VAN DE EERSAME EISSE TOMES, WOONAGTIG TOT EPPENHUISEN, IN HET 38sTE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Onder gras. OMJ.250
GDW, blz. 249, nr. [1153B].

[1153C]ANNO 1746, DEN ... OCTOBER, IS DE EERBARE MARTIEN BERENTS, DE GEWEESENE HUISVROUWE VAN DE EERSAME EISSE TOMES, IN DER TYT WOONAGTIG TOT STARTENHUISEN, IN HET 72sTE JAER HAARS OUDERDOM SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODT GENADE MET ALLE WAARE GELOVIGEN CHRISTENEN EEN ZALIGL OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 250, nr. [1153C].

[1153D]ANNO 1747, DEN 2 APRIL, IS D.E. MARTJEN JANS, DE HUISVROUW VAN DERK ARENTS OP STEENKLYP, INT 49srE JAAR HAARS OUDERDOMS ... VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Medaillon: Huismerk nr. 531, vergezeld van de letters M.I.
GEDENKT, O MENS, AL DE Drr LEEST / DAT GY SYT, HEB IK GEWEEST / DAT IK BEN, SULT GY WERDEN / TOT STOF EN ASCH IN DER EERDEN.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 250, nr. [1153D].

[1154]ANNO 1750, DEN 28 OCTOBER, IS DE DEUGHTZAME ALBERTJEN CORNELYS. HUISVROU VAN D.E. WILLEM MENKES, WOONAGHTIGH GEWEEST OP 'T HUIS DER MUUREN INT KASPEL EPPENHUISEN, IN 'T 44sTE JAAR HAARS OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWAGHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEL WIGEN LEVEN DOOR JESU CHRISTO.
N.B. Bij kosterswoning.
GDW, blz. 250, nr. [1154].

[1155]GETRUIDA AELDERS, HUISVROUW VAN N. BLENCKE, PREDICANT TOT EPPENHUISEN, GESTORVEN DEN 12 SEPTEMBER 1757 IN HET 26 JAER HARI S OUDERDOMS, RUST HYR, VERWAGTENDE EENE ZALIGE OPSTANDINGIll .
GDW, blz. 250, nr. [1155].

[1156]ANNO 1758, DEN 29 JANUARIUS, IS DE EERSAEME HEERE JACOBS, IN DER TYT OUDERLING TOT EPPENHUISEN, IN HET 72STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODTS GENADE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM ONSEN HEERE.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar: II drie klaverbladen onder elkaar.
DUS SCHEIDE MY DE DROEVE DOODT! VAN MYNEN WAARDEN EGTGENOOT/EN KINDEREN, [XXI SULK EEN LOT / VOOR MEER DAN MY BESTEMT VAN GODT / HET SEGGEN JOBS, GODT GAF, GODT NAM / VERTROOST HEN, SCHOON NOG ONLANGS KWAM / DIE REINE LIEFDE BY HET GRAF DOCH GING ER BITTER SCHRIENT OF.
GDW, blz. 250, nr. [1156].

[1157]TER GEDAGTENIS VAN DE EERS. DISCR. PETER ENNES BOLT VAN STARTENHUISEN, GEBOREN TOT WIRDUM DEN 2 AUGUSTY 1708, GESTORVEN DEN 22 MAY 1763, EN LEGT ALHYR BEGRAVEN.
Wapen: Op een terras een omgewende klimmende griffioen met opgeheven vlucht. vogelklauwen, opstaande oortjes en een opgericht staartje, omklemmend met de voorpoten een verticaal geplaatste stok; II op een ruitvormig gearceerd terras een kuip, waarin twee moutgrepen, samen in de vorm van een omgekeerde keper. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
GELUKKIG STERVELING, DIE SOO HET GRAFT BESCHOUWT /DAT HET ZYN EEUWIG HEYL OP PETRA GRONDEN BOUWT / HET ENT IS DAN GEWIN EN ZALIGHEID GESCHONKEN / EN STAAT ONWRIKBAAR VAST, ALS IN EEN BOLT GEKLONKEN.251
GDW, blz. 250, nr. [1157].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina