Engelbert

u. ENGELBERT

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[1142]SIABBO BRUNES, LUITIEN OOMS, KERCVOGEDN TOT ENGELBART, FRIDRICUS AB OOSBROEC PAST. 1630.
N.B. Sedert 1903 niet meer aanwezig. Vermeld: HMD.
GDW, blz. 247, nr. [1142].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[1143]... REN GERUST UNDE WAS KERCKVOECHT ...
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 80.
GDW, blz. 247, nr. [1143].

[1144]HIER RUST HET LYK VAN HILJE FREERKS, GELIEFDE HUISVROUW VAN DEN GEZWOREN THIES GERRIETS DYKHUIS, ONTSLAPEN DEN 11 APRIL 1805 IN DEN OUDERDOM VAN 56 JAREN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 80.
GDW, blz. 247, nr. [1144].

[1144A]HIER RUST STEVEN TAMMES, IN LEVEN OUDERLING DER GEMEENTE TE ENGELBERT, OUD 70 JAAR, OVERLEDEN DEN 10 NOVEMBER 1808.
GDW, blz. 247, nr. [1144A].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina