Borgsweer

m. BORGSWEER

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[998]ANNO 1635, DOMINUS HENRICUS TOXOPAEUS PASTOR, TIARCK AYSSENS, JULLE LUITIENS, KERCKVOGDEN THOE BORCHSCHWEEREN ...
GDW, blz. 224, nr. [998].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[999]HENR.TOXOPOEUS, P. TERM. ET BORCHSCHV., HERO PETERS ET TIARK AYSENS KERKVOGDEN. NICLAES SICKMANS ME FECIT GRONNINGAE ANNO 1627.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 224, nr. [999].

3. Meubilair

a. Klankbord

[1000]HENRICUS BERGHUIS, I.U.DR., AMBTMAN DES CLEYOLDAMBTS, ANNO 1756. PAULUS GILLOT, PASTOR VAN BEIDE TERMUNTEN EN BORGSWEER. YBE BAJES, KERKVOOGT. HARKE TJARKS, KERKVOOGT. ANNO 1756.
GDW, blz. 224, nr. [1000].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsheker

[1001]NICOLAUS GILLOT, PASTOR VAN BEYDE TERMUNTEN EN BORGSWEER. JAN NANNINK, JACOB TONNYS, OUDERLINGEN. EPKE REYNTIES, AYSSO TIARKS, ARMEVOORSTANDEREN. DIACONIEBEEKER VAN BORGSWEER, 1704.
Wapen: Een uit de linkerschildrand komende geklede arm, houdend een zwaard rechtop, vergezeld van drie harten, 2 en 1, waarvan het onderste tussen twee sterren.
Bijbeltekst: 1 Cor. 10: 16. DE DRINKBEKER DER DANKSEGGINGE, DIEN WY DANKSEGGENDE ZEGENEN, IS DE GEMEYNSCHAP DES BLOETS CHRIS'T'I.
N.B. GMG.
GDW, blz. 224, nr. [1001].

5. Gedenktekenen

a. Grafzerk

[1002]ANNO 16.., DEN ... MAIUS, IS DIE EER ENT DEUGHTSAEME EEVERT ... DE EER ENT ACHTBARE TIDDO TAMMENS CHRISTELYCK IN DEN HEERE ... JAER, VERWACHTENDE
Helmteken: [een uitkomende leeuw?]
GDW, blz. 224, nr. [1002].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina