Zuidwolde


fx. ZUIDWOLDE

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Windvaan

[4569]Een zwaan.826
GDW, blz. 825, nr. [4569].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[4570]DESE BEECKER, VERORDINEERT TOT HET GEBRUICK DES HILLIGEN NACHTMAELS, HEFT DOEN MAECKEN D. E[DE]LE E[RENTFES]TE JONCKER JOHAN SICKINGHE TOE WERFUM INT JAER 1615 BY TYDEN DES WALGELEERDEN PASTOERS ANDRES STRAETMAN. SUIDWOLDER KERCKENBEECKER.
N.B. Afgebeeld: HLZ, nr. 22.
GDW, blz. 827, nr. [4570].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[4571]HYR RUST HET LICHAAM VAN D.E. HILBRANT RHODIUS, NATA DEN 20 SEPTEMBER 1695, IN CHRISTO DENATA DEN 22 MEERT 1737.
Medaillon: Een springend paard.
N.B. In boerderij Oosterburen 6, Middelstum.
GDW, blz. 827, nr. [4571].

[4572]... DEN 11 JULY, IS OVERLEEDEN D.E. HINDRIK HARMS, OUD 73 JAAREN, 5 MAANDEN EN 13 DAGEN.
HIER LEID ONS WAARDE OOM IN UITGESTREKTE LEEDEN / VERGAAN IN 'T ... STOF ... EN HIER BENEDEN / TEN ... DER DAGEN ZAT / ZYN ... N GOD / DAT DIE HEM ... DROEVIG LOT / ... VREUGDE ... / ... GROND/ ... EIGENDOM ZAL ZYN.
N.B. Bij woning Boterdiep Westzijde, nr. 5. Overleden Zuidwolde, Noorderhogebrug, 11 juli 1808. Zie: DTB, nr. 595.
GDW, blz. 827, nr. [4572].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 18 november 2015
Naar begin van de pagina