Ulrum
bh. ULRUM (VR 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[477]ANNO DOMINI MCCCCLXXVIII. SANCTA KATERINA BIN ICK GHEHETEN, DE VAN ULRUM LETEN MI GETEN. DEFUNCTOS PLANGO, VIVOS VOCO, FULGURA FRANGO. VOX MEA VOX VITE, VOCO VOS AD SACRA, VENITE. + HER LYUDO. KERKCKHEER TOT ULRUM, RENGGER BLAUMA ENDE GALO ASINGA, KERCKVOGEDE WEREN. HERMAN MI GOTEN HAET.136
GDW, blz. 135, nr. [477].

em. ULRUM (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3822]H. F. BARON V. IN- EN KNIPHUISEN, HEER EN UNICUS COLLATOR TOT ULRUM, J. F. SPRUIT, PASTOR TOT ULRUM, EN R. JANSEN, KERCKVOOGHT TOT ULRUM. PETRUS OVERNEY ME FECIT LEOVERDIAE OCTOB. 1698.
N.B. Rolof Jansens, organist. Zie: GVA, 1914, blz. 189. 688
GDW, blz. 689, nr. [3822].

b. Windvaan

[3823]Een leeuw [Lewe of Von Inn- and Kniphausen].
N.B. Zie: GDW, nr. 3825.
GDW, blz. 689, nr. [3823].

2. Meubilair

a. Orgel

[3824]CHRISTO SACRAT. I.C.F.AB IN ET KNIPHUISEN ET M.D.AB IN ET KNIPHUISEN NATA LEWE ORGANUM HOC RENOVATUM ET AMPLIATUM MDCCCVI.
Wapens: Rechts: Von Inn- and Kniphausen [2]. Links: Lewe, met helmteken. Schildhouders: twee aanziende leeuwen.
N.B. Afgebeeld: LNB, blz. 85. Jan Carel Ferdinand von Inn- and Kniphausen en Magdalena Dorothea Lewe van Aduard. Zie: NLW, 1935, k. 169-170.
GDW, blz. 689, nr. [3824].

b. Bank

[3825]Wapen: Von Inn- and Kniphausen [2]. Schildhouders: twee aanziende gaande leeuwen.
N.B. Afgebeeld als GDW, nr. 3824. Haro Caspar von Inn- und Kniphausen, overleden Ulrum, Asinga, februari 1699, gehuwd Ulrum 3 november 1663 Petronella Anna Lewe, erfdochter op Asinga, overleden 's-Gravenhage 4 september 1686. Zie: NLW, 1935, k. 167.
GDW, blz. 689, nr. [3825].

3. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3826]HARO CASPAR BARON VAN IN ENDE KNIPHUISEN, HEER VAN ULRUM, ENDE ANNA GEBOREN LEEWE, BARONESSE VAN IN ENDE KNIPHUISEN, VROUW VAN ULRUM, HEBBEN DESEN BEECKER VEREERT AN DE KERCKE VAN ULRUM OM TOT DEN GODTSDIENST IN DE OEFFENINGE VAN DES HEEREN H. AVONDTMAEL GEBRUICKT TE WORDEN, ANNO 1685.
Wapen: Von Inn- and Kniphausen [2]. Schildhouders: twee gekroonde omziende leeuwen, kronen van vijf bladeren.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat XL. APG, blz. 80/81. J. S. van Weerden. Spanningen en konflikten. Groningen 1967. Blz. 90/91. HLZ, nr. 103.
GDW, blz. 689, nr. [3826].

4. Gedenktekenen

a. Grafkelder

[3827]ELISABETHA HOOFTMAN ... EICHELBERGH, VIDUA LEWE, DOMINA IN ULRUM ... MORTALIS TALIS SIBI ET POSTERITATI SUAE POSUIT ANNO 1678.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV twee tegen elkaar klimmende leeuwen [Asinga]; II en III een linkerschuinbalk, beladen met zeven aanstotende blokken, 2 en 3 en 2, de linkerschuinbalk vergezeld van twee klaverbladen schuinrechts [Panser [1]]. Hartschild: Gedeeld: 1. Lewe; 2. Hooftman genaamd Van Eychelberch.
CERTA DIES NULLI EST MORS CERTA INCERTA NEPOTUM CURA LOCET TUMULUM QUI ... CAPIT ANTE SIBI. FUI QUOD ERIS. FUI QUOD ERIS.
N.B. Elisabet Hooftman genaamd Van Eychelbergh, weduwe Abel Coenders Lewe, op Asinga en Panzer. Zie: GHB, 1909, blz. 14. RAG, Overdruk met aantekeningen in handschrift. Vergelijk wapen Asinga: Archieven Menkema en Dijksterhuis, inv. nr. 877. 14 september 1709.690
GDW, blz. 689, nr. [3827].

b. Grafzerken

[3828]ANNO 1607, DEN 9 JUNI, IS GESTORVEN DE EERSAME GARBRANT
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH.
GDW, blz. 690, nr. [3828].

[3829]JAN EEBELS OP EELENS OBIIT DEN 29 AUGUST 1657.
GDW, blz. 690, nr. [3829].

[3830]OP DEN 8 OCTOBER 1693 1S IN DEN HEERE GERUST DE EERSAME JAN JURJENS, IN ZYN LEVEN WOONACHTIG OP CAPEL TOT ULRUM, EN LEIT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE MET ALLE WARE GELOVIGEN EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Huismerk nr. 528, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2.
Vers: GDW, nr. 739.
N.B. Tijdelijk onbereikbaar. Vermeld: GSL, blz. 368.
GDW, blz. 690, nr. [3830].

[3831]ANNO 1709, DEN 26 SEPT., IS IN DEN HEERE GERUST DEN WELGELEERDEN JOHAN FREDERICUS SPRUIT, IN SYN LEVEN PREDICANT IN DE GEMEENTE TOT ULRUM.
Wapen: Op een terras twee kleine [palm?]bomen, waartussen een [loof?]boom.
GDW, blz. 690, nr. [3831].

[3831A]ANNO 1715, DEN 13STEN SEPTEMBER, IS IN DEN HEERE GERUST DIE EERSAME CORNEL ... ISACKS, IN SYN [LEVEN] COOP[MAN] ... ULDRUM AL ...
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 690, nr. [3831A].

[3832]ANNO 1722, DEN 30 DECEMBER, IS ROELOF SICKENS CHRTSTELYK TOT ULRUM IN DEN HEERE GERUST EN LEIDT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
... MENSCHE NADERD HIER ... LE EN IN HEMELS PARADYS ... TOT WONING WORDT GEGEVEV ...
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 368. HVH.
GDW, blz. 690, nr. [3832].

[3832A]ANNO 1746, DEN 31 AUGUSTI, IS MSS. LUITJE [REIND]ERS SYRSEMA. CHERUGYN TOT ULRUM, IN DEN HEERE GERUST IN HET 72 JAAR SYNES OUDERDOMS.
N.B. Onder gras. OMJ. Gedoopt Ulrum 2 augustus 1711 Tonnis, zoon van Luitien Reenders Zyrtsma, herbergier en chirurgijn, en Martien Claesen. Zie: DTB, nr. 463, blz. 17.
GDW, blz. 690, nr. [3832A].

[3833]1773, DEN 16 SEPT., IS GRIETJE JANS, HUISVROU VAN JACOB PIETERS, ZALIG IN DEN HEERE ONTSLAPEN EN DEN 23 HYR BEGRAVEN.
N.B. Staande zerk, c. 1965 verwerkt in fondament van toilet.
GDW, blz. 690, nr. [3833].

[3834]HIERONDER LEGT ANTONIUS HENDRIK VERSFELT, GEBOREN DEN 23 AUGUSTUS 1782 EN OVERLEDEN DEN 18 JUNY 1783, ZOONTIE VAN DE HEER A. VERSFELT EN ANNA MARIA HAGENOUW.
GDW, blz. 690, nr. [3834].

[3835]HIER RUST GEERT MEELIS ALLEEN / BY DEZE SARK VAN BLOUWE STEEN / VERWAGT EEN ZAALIG GENOT / TEN JONGSTEN DAG VAN ZYNEN GOD / WAS GEBOOREN ANNO 1705 EN OVERLEDEN ANNO 1794.
N.B. Staande zerk, c. 1965 verwerkt in fondament van toilet.691
GDW, blz. 690, nr. [3835].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 22 november 2012
Naar begin van de pagina