Feerwerd
m. FEERWERD (VR 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[316]HER JOHAN VAN GOG KERKHER, MENNE DOINCK, KUNNE LURSAMENC UNDE BOLE WOGHEDE VEREN, HENRIK ME GHEGOTEN HAT ANNO DNI MCCCCLXVI. MARIA BIN IK GHHETEN, DE VAN FERVERT LETEN MI GHETEN.
N.B. Hervormde kerk Oostum. Nog niet aanwezig 12 oktober 1610. Zie: RAG, Statenarchieven, inv. nr. 3, blz. 1894 verso; Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 925, blz. 134. Verzoek van Niclaes Mahuy aan luitenant en hoofdmannen om klok van Feerwerd te mogen verkopen, 12 juni 1697.
GDW, blz. 104, nr. [316].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[317]ANNO DOMINI DUSENT CCCC ENDE XCIII OP MEYDACH DO STAERFF SALIGHE SICKE LUERSUMMA. BIDDET VOER DIE SIELE PR. NR.
Wapen: Een leeuw met een gespleten staart.
N.B. Afgebeeld: GDW, plaat IV. RAG, Bibliotheek, nr. 707. Lichtdruk van tekening door J. en F. J. Olthuis. 1936. Sterfdag 1 mei.105
GDW, blz. 104, nr. [317].

[318]INT JAER ONS HEREN DUSENT VCXXXIX, DES VONDESDAGHES NA MEY, STARF DE ERBAER JACOP TAEYNGHE, DEN GODT G[ENEDICH] SY.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1181. Afgebeeld als GDW, nr. 317. Letters tussen haken weggekapt ten behoeve van later aangebrachte wapens. Sterfdag 3 mei.
GDW, blz. 105, nr. [318].

[319]KERNELIS ALLERSMA, GESTORVEN A 1556, DEN 15 JANUARIO. DE. OP. AE. S.
Wapen: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II drie sterren onder elkaar.
N.B. Afgebeeld als GDW, nr. 317. Letters kunnen worden opgelost tot DEUS oPTIMUS
AETERNUS SOLUS Of tot DEI OPTIMI AETERNA SALUS.
GDW, blz. 105, nr. [319].

[320]ANNO 1564, DEN 24 DACH MARTIUUS, IS GESTERVEN HAEIKE SCHENSEMA, DEN GODT GNEDICH SI. LEERT STERVEN.
Wapen: Een omgekeerd ploegijzer. Helmteken: een vierbladige heraldieke roos.
Wapens in de hoeken: I Een uit de rechterschildrand komende beklede rechtervoorarm, houdend bladerloze takken, waaiervormig, met drie rozen, aan elke tak n [Sappens of Sappema?]. II Een lelie, vergezeld rechtsboven en links beneden van een kleine ster [Uilersma?]. Ill Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. drie klaverbladen; b. een lelie. IV Een omgewende halve leeuw.
DEN STOF MODT TOTTER ERDEN COMEN, GHELICK Hl GEWEST IST. ECCLESIAS 12.
N.B. Afgebeeld als GDW, nr. 317. Zie voor wapens Sappema en Uilersma: Fries museum Leeuwarden. Lineageboek Solckema. Bijbeltekst: Prediker 12:7a.
GDW, blz. 105, nr. [320].

z. FEERWERD (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk en toren

1. Algemeen

[1178]In 1610 protesteert Meit Hoendrix, weduwe Jebbo Aldringa, tegen Tet Douwema, vrouw van Syts van Botnia, omdat deze zich in de kerkglazen erfvrouwe van Fecrwerd noemde. Wederkerig protesteerde Tet Douwema ertegen, dat Popko Aldringa zich in de kerkglazen de titel 'hoevelinck tho Fherwert en sylrechter van Auwerdersyll' en Meit Aldringa zich aldaar de titel arffrouwe" zou aanmatigen.
N.B. Niet meer aanwezig. Zie: OBS, blz. 115. RAG, Archieven hoge justitiekamer, inv. nr. 845, blz. 280, 1 december 1610. Professor G. Makdowell protesteerde als voornaamste collator en hoveling tegen Jebbe Aldringa, die 'eigenhecrig ende achterbax" de uurwijzer en de wapens van wijlen Sixtus van Botnia en Elisabeth Alberda, klagers 'respective voirsate en tegenwoordige huisfrouwe', van de toren en de kerk te Feerwerd had laten wegnemen en de wapens had laten vervangen door zijn eigen wapen, 22 april 1645.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Fransema, inv. nr. 242*. Syds Botnia, overleden 13 november 1638, ondertrouwd Groningen 1 maart 1623 Elisabeth Alberda, hertrouwd William [Guilielmus] Mackdowell, professor universiteit van Stad en Lande. Zie: RAG, Genealogische verzameling, nr. 280, blz. 41. Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 688.
GDW, blz. 255, nr. [1178].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[1179]AAN DE KERKE VAN FEERWERT VEREERT DOOR JR. REINDER256 ALBERDA OP FEERWERT, JONKER EN HOVELING TOT FEERWERT, ESINGE ENZ., MEDE SCHEPPER VAN ADUARDER ZYLEN, ANNO 1663.
Wapens: Rechts: Alberda. Links: Van Bassen.
N.B. Zoon van Derk Alberda en Agnes van Bassen. Zie: OBS, blz. 118.
GDW, blz. 255, nr. [1179].

3. Gedenktekenen

a. Grafkelder

[1180]DIT IS DE INGANCK VAN JONCKER ALDRINGA KELDER.
Wapens: Rechts: Aldringa. Links: Broersema, doch zonder ster. Helmteken: Aldringa.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 1182. Afgebeeld als GDW, nr. 317. Popco Aldringa, overleden januari 1624, gehuwd Groningen 10 januari 1613 Pietertie Broersema, overleden tussen 21 mei 1625 en 2 mei 1628. Zie: NLW, 1938, k. 113. b. Grafzerken
GDW, blz. 256, nr. [1180].

[1181]ANNO 1604, DEN 13 OCTOBR, IS DE EDELE ERENTFESTE JONCKER GERHART ALDRINGA IN DEN HEREN GERUST.
ANNO 1614, DEN 1 FEB., IS DE EDELE VROWE MEINT ALDRINGA IN DEN HEREN ENTSLAPEN.
ANNO 1624, IN JANUARIO, IS DE EDELE ERENTFESTE JONCKER POPCO ALDRINGA 1N DEN HEREN GERUST.
Wapens: Rechts: Aldringa. Links: Hoendricks. Helmteken: Aldringa.
N.B. Zie: GDW, nr. 318. Afgebeeld als GDW, nr. 317.
GDW, blz. 256, nr. [1181].

[1182]A 1614, DEN 10 JULI, IST KINDT JEBBO ALDRINGA IN DEN HEREN GERUST.
A 1615, DEN 2 SEPTEMB., IST KINDT MEINT ALDRINGA IN DEN HEREN GERUST.
N.B. Zie: GDW, nr. 1180. Afgebeeld als GDW, nr. 317.
GDW, blz. 256, nr. [1182].

[1183]ANNO 16 --- IS DE EDELE ERENTFESTE JONCKER JEBBO ALDRINGA, HOVELINCK TOE FEERWERT ENDE ESING, CHRISTLICK IN DEN HEREN GERUSTET.
ANNO 1632, DEN 20 DECEMB., IS DE EDEL ERENTRICKE VROWE ABELTIEN DOENGA, GEWESEN HUSVROWE DES EDELEN ERENTFESTEN JONCKER JEBBO ALDRINGA, GODTSALICH IN DEN HERE ENTSLAPEN. VERWACHTENDE EIN FROLICKE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I Aldringa; II Gruys, zonder halve adelaar, alleen het poortgebouw. Links: Gedeeld: I Doenga; II Coenders [1]. Helmteken: Aldringa.
N.B. Afgebeeld als GDW, nr. 317.
GDW, blz. 256, nr. [1183].

[1184]ANNO 1637, DEN 18 JANNIWARY, IS DEN EERW. EN WELGEL. LUARD[US] MEINARDY, PASTOER TOT FEERAWART, IN DEN HEER GERUSTET, WIENS SIELE GOUT GENADICH IS.
Medaillon: Huismerk nr. 154, vergezeld van de letters L.M.
N.B. Afgebeeld als GDW, nr. 317.
GDW, blz. 256, nr. [1184].

[1185]A 16---,DEN --- IS IN DEN HEERE GERUST DE ERENTRYCKE JUFFROU MARGRETE ALDRINGE. ANDERS FOSSEMA ENDE VERWACHT EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN JESUM CHRISTUM, ONSER ALLER SALICHMAECKER ENDE VERLOSSER257
Wapen en helmteken: Aldringa.
N.B. Vervaardigd 1634-1638. Afgebeeld als GDW, nr. 317. Margrete Aldringa, overleden voor 4 september 1647, gehuwd Elinck Fossema, overleden 9 februari 1634, zie: GDW, nr. 2981, hertrouwd, voorv.aarden 12 december 1638, Steven ter Maaten, of ter Maath, overleden na 18 mei 1650. Zie: NLW, 1938, k. 113.
GDW, blz. 256, nr. [1185].

[1186]DEN 29 JUNY 1664 IS IN DEN HEERE ONTSLAEPEN DE EERW. EN WELGELEERDE D. SAMUEL FOLCKERI, IN ZYN LEVENT 4 JAEREN IN BRAZIL PASTOR, 27 TO FEERWERT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GVA, 1906, blz. 210.
GDW, blz. 257, nr. [1186].

[1187]DEN 20 APRILIS 1690 IS DE EERWAERDEN EN GODTSAELIGHEN HENRICUS TEXTOR, PASTOR IN FEERWERT, IN DEN HEERE ONTSLAEPEN.
N.B. Afgebeeld als GDW, nr. 317.
GDW, blz. 257, nr. [1187].

[1188]ANNO 1740, DEN 1 JULI, IS RENSE JANS 1N DEN HEERE GERUST.
PARAEL VAN MIN GEMOEDT, MOET HIR U LICHAM RUSTEN / IK HOOP DE ZIELE SAL HAAR IN GOOT VERLUS'rEN / EN ICK SAL KIR GETROOST BLIVEN OP HET AARSCHE DAAL / TOT DAT DE HEERE ONS WEER BI U VOEGEN SAL.
GDW, blz. 257, nr. [1188].

[1189]P. H. TEN CATE, GEBR OCT. 1778, GEST. DEC. 1799.
N.B. Afgebeeld als GDW, nr. 317. Pieter Hindrik ten Cate, geboren 10 oktober 1778, zoon van ds. Dirk ten Cate. Zie: RAG, Archief classis Westerkwartier, inv. nr. 27, blz. 100. Ook: NGP, blz. 42.
GDW, blz. 257, nr. [1189].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina