Fransum
ab. FRANSUM

1. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[1211]KELK TOT GEBRUIK VAN 'S HEREN AVONTMAAL VOOR DE GEMEENTE VAN FRANSUM IN DEN JARE O.H. 1713, TOEN PREDIKANT WAS DO. J. A. MENSINGA, OUDERLING KORNELIS BOLT, DIAKENEN HINDRIK YMA EN ROELEF JANS.
Bijbelteksten op de waarschijnlijk latere deksel: Johannes 15:1a en Mattheus 26:27 Drinckt enz.
GDW, blz. 260, nr. [1211].

b. Schenkkan

[1212]DAVID MEYER ALS PREDIKANT, HILDEBRANT SJOERTS ALS OUDERLING, ECKE DUIRTS KERKVOOGT, ALBERT BOLT EN JOOST JANSEN ALS DIAKONEN VAN DE KERK TOT FRANSUM ANNO 1750, GEERT MARTENS ALS COSTER.
N.B. Zilveren deksel op schenkkan van aardewerk.
GDW, blz. 260, nr. [1212].

2. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[1213]AN° 1609, DEN 20 APRILLES, IS ARENT JANSEN IN DEN HERE GERUST.
Wapen: Huismerk nr. 158. N.B. Hierbij: GDW, nr. 1219.261
GDW, blz. 260, nr. [1213].

[1214]ANNO 1624, DEN 25 DECEMBER, IS IN DEN HEREN GERUSTET HILLETIEN ARENTS, DE HUISFROUWE VAN ARENT JANSENS, VOERWACHTENDE EEN SALIGE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapen: Huismerk nr. 158.
GDW, blz. 261, nr. [1214].

[1215]ANNO 1653, DEN 20 MAYUS, IS DE EERBARE KORNELIUS ARENTSEN IN DEN HEERE GERUST, VOORWACHTENDE EEN SALIGE OPPERSTANDYGE IN CHRISTO.
Medaillon, vergezeld van de letters K.A.: Huismerk nr. 159.
GDW, blz. 261, nr. [1215].

[1216]ANNO 1663, DEN 4 JANUARIUS, IS DEN EERBAEREN JACOB CORNELLIS IN DEN HEERE GERUST, VORWACHTENDE EEN SALICH OPEERSTAENDINGHE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: 1 een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 160; b. drie klaverbladen, 1 en 2. Links: Twee dwarsbalken, vergezeld van drie klaverbladen onder elkaar, één boven de balken, één er tussen en één er onder. Helmteken: een klaverblad.
N.B. Sedert restauratie van kerk, 1948-1950, dient fragmentje als onderste trede van preekstoeltrap.
GDW, blz. 261, nr. [1216].

[1217]DEN 26 MAY 1670 IS IN DEN HEEREN GERUST GRETIEN JACOBS, GEWEESENE HUISVROUWE VAN PETER JANSEN, ENDE LEIDT ALHIER BEGRAVEN, VERWACHTENDIE DOOR GODTS GENADE EEN SAELIGHE OPSTANDINGE.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 160; b. drie klaverbladen. Links: Twee dwarsbalken, vergezeld van drie klaverbladen onder elkaar, één boven de balken, één er tussen en één er onder.
GDW, blz. 261, nr. [1217].

[1218]ANNO 1680, DEN 24 MAYUS, IS DE EERBARE PIETER JANSEN, IN SYN LEEVENT WOONACHTICH TOT NYENHUIS INT CARSPEL FRANSUM, IN DEN HEERE GERUST, OLT ONGEVER 41 JAER, EN LEIT ALHIER INT CHOOR BEGRAEVEN.
Huismerk nr. 161, vergezeld van de letters P.J.
AL HOE WEL ICK HIER LEGGE BENEDEN / EEN ANDER GAET OVER MY TREDEN / EN BEN NIET ALS AARDE EN SLICK / NOCH HOOP ICK TE KOOMEN INT HEMELRICK.
GDW, blz. 261, nr. [1218].

[1219]M.P.
N.B. Zie: GDW, nr. 1213.
GDW, blz. 261, nr. [1219].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina