Ten Boerba. TEN BOER (VR 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[458]SUB DNO GERARDO AHUS, ABBATE, ANNO 1565.
Rechts: Huismerk nr. 64. Links: Huismerk nr. 65.
N.B. Misleidend overgeverfd. Ook vermeld: RAG, Agenda correspondentie. 1906, nr. 237. Gerard Ahues abt van klooster te Thesinge. Zie: C. I. Damen. Geschiedenis van de benediktijnenkloosters in de provincie Groningen. Assen 1972. Blz. 207, 211.
GDW, blz. 132, nr. [458].

eb. TEN BOER (NA 1594)

1. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klok

[3594]D. EED. MOOG. HEEREN GEDEPUTEERDE STAATEN VAN STADT GRON. EN OMLAND. D.SIMON HOISINGIUS, PASTOR TEN BOUR. CAROLUS SPRONNEAUX ME FECIT ANNO MDCLXXXVI.
Wapen: Stad en Lande.
N.B. Sedert 1943 niet meer aanwezig.
GDW, blz. 653, nr. [3594].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsbeker

[3594A]Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II drie vogels, ieder staand op een klein terrasje, onder elkaar.
N.B. XVII. In gravure: K.K. en W.R. Zilvermerk Sneek. Toevoeging: KERKEBEKER VAN TEN BOER, 1850. TEN GESCHENKE GEGEVEN DOOR JACOB EISSES BOLT.
GDW, blz. 653, nr. [3594A].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[3595]A 1617, DEN 24 MARTY, STURF D'EERSAMEN JOHANNES FEYTONIS, DIENAER ENDE PREDIGER DES GODLYCKEN WOORTS TEN BUYR.
Wapen: Huismerk nr. 504.
GDW, blz. 653, nr. [3595].

[3596]ANNO 1660, DEN 8 APRILLIS, IS DE EERBARE ELCKE LUERTS IN DEN HEEREN ... VOORWACHTENDE EEN SA ... OPERSTANDINGE IN CHRIS ...
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen; II een man, houdend in de rechterhand een zwaard. Links: Een huismerk vergezeld van drie klaverbladen, vrijwel onherkenbaar. Helmteken: een achtpuntige ster.
N.B. Net meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 338. Mededeling.
GDW, blz. 653, nr. [3596].

[3597]ANNO 1688, DEN I APRIL, IS DIE EERBAERE JONGELINGH CLAAS WILLEMS, DE SOONE VAN DEN EERSAEMEN WILLEM DERCKS, GODTSAELIGH IN DEN HEERE ONTSLAEPEN IN HET 28 JAER SYNS OUDER DOOMS EN VERWACHTENDE TEN JONGHSTEN DAEGE NEFFENS ALLE GELOOVIGEN EEN SAELIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN IN CHRISTO JESU.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 338.
GDW, blz. 653, nr. [3597].

[3598]ANNO 1691, DEN 4 AUGUSTUS, IS DIE EER EN DEUGHTSAEME JANJE JANSEN, WEDUWE VAN ZAELIGE SIMON CORNELLIS DOORENBUSCH, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN, VERWACHTENDE MET ALLE WAERE GELOOVIGE KINDEREN GODTS EEN VROOLYCKE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 338.
GDW, blz. 653, nr. [3598].

[3599]ANNO 1700, DEN 17 AUGUSTI, 15 DE EERSAEME ELTJE JELMERS, SCHEPPER VAN 'T VIERENDIEL, COLLATOOR EN KERCKVOOGHT TOT TEN BUUR EN WESTEREMDEN, CHRISTELYK IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO JESU.
Wapens: Rechts: Een staande man, houdend in de opgeheven linkerhand een zwaard. Links: Een staande man, houdend in de opgeheven rechterhand een zwaard. Helmteken: een uitkomende man, houdend in de opgeheven hand een zwaard.
Bijbeltekst: GDW, nr. 729.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 338. Mededeling.
GDW, blz. 653, nr. [3599].

[3600]ANNO 1714, DEN 7 FEBRUARI, IS DEN EERSAEMEN WILLEM DERCKS, IN SYN LEVEN WOONACHTICH TE TEN BUUR, SEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE ONTSLAEPEN IN HET 84 JAAR SYNS OUDERDOOMS, VERWACHTENDE TEN JONGHSTEN DAEGE MET ALLE WAERE GELOOVIGE KINDEREN GODTS EEN VROOLYCKE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 505; b. drie klaverbladen.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 339.
GDW, blz. 653, nr. [3600].

[3601]Wapens: Rechts: Gedeeld: I een dwarsbalk, beladen met een ster, de dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladen; II een staande man, houdend in de opgeheven rechterhand een zwaard. Links: Gedeeld: I een halve adelaar; II onherkenbaar.
GDW, blz. 653, nr. [3601].
Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 19 november 2012
Naar begin van de pagina