Den Andel
c. DEN ANDEL

1. Meubilair

a. Kaarsenkroon

[586]Embleem: Een gekroonde dubbele adelaar.
GDW, blz. 157, nr. [586].

2. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Collectezak

[587]KARS JACOBS HEEFT DIT VEREERT 1793 ... ALS DIAKEN OF G ...
N.B. Koperen rand.
GDW, blz. 157, nr. [587].

3. Gedenktekenen

a. Grafzerken
N.B. Afgebeeld: HGK, blz. 58.

[588]ANDREAS LISING, PASTOR IN DEN ANDEEL, IS HIR BEGRAVEN INT JAER MDCXXI.
Medaillon: Huismerk nr. 75.
GDW, blz. 157, nr. [588].

[589]ANNO 1656 MEMORIAE ET HONORI R. D. ARN. CRALLII DUM VIVERET ECCLES. ANDELANAE PASTORIS DOCTISS. DISERTISS. FIDELISS. MORT. 5 SEP. 19 FEBR. SACRUM EPITAPHIOLUM EST. MIRARE LECTOR TUMULO HOC REPOSTUM CORPUS DOLENTIS SIMUL ET VOLENTIS CRALLII DOLENTIS LIBEROS MARITAM VOLENTIS HIC ... DE ... EVERAT. PERIRE VICES AMORUM DOLUIT -SUORUM, FINFM SUORUM VOLUIT LABORUM.158
GDW, blz. 157, nr. [589].

[590]ANNO 1692, DEN 11 FEBRUARIUS, IS HEEME JANS IN DEN HEEREN GERUST.
Medaillon: Huismerk nr. 76, vergezeld van drie klaverbladen en van de letters H.I.
EN ICK HEBBE NUEU AEDDI GESEIDT DE WEERELT VOOR HEDT LEESTIE, MIN ZIEL BYVEEL ICK GODT, MIN LICHAEME HIER TE RUISTEN.
N.B. GMG, nr. 3103.
GDW, blz. 158, nr. [590].

[591]ANNO 1714, DEN 29 AUGUSTUS, IS GRIETIE HOYKES, DIE DEUGHTSAME HUISVROUW VAN SALIGE JAN LAMGES, IN DEN HEERE GERUST, VOORWACHTENDE MET ALLE WAER GELOOVEGE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Embleem: Een met twee pijlen van beneden naar boven schuinkruislings doorstoken hart, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2, en van de letters G.H.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 3. HVH.
GDW, blz. 158, nr. [591].

[592]HENRICUS HULSEBUSCH, FILIUS DANIELIS, NEPOS HENRICI, PRONEPOS DANIELIS, MINISTRORUM EVANGELII IN ECCLESIA WINSCHOTANA SIBI INVICEM IMMEDIATE SUCCESSORUM, NATUS IN WINSCHOT ANNO MDCLXXXVI, VOCATUS AD MINISTERIUM IN ECCLESIA ANDELENSI ANNO MDCCXIV, DENATUS ANNO MDCCXXI, HIC EXSPECTAT RESURRECTIONEM IN CHRISTO IESU.
Wapen: Op een terras een stengel, waaraan drie hulstbladeren waaiervormig. Helmteken: een hulstblad.
GDW, blz. 158, nr. [592].

[593]ANNO 1726, DEN 17 OCTOBER, IS DE DEUGHTSAME BIETYE WILLEMS, WEDUWE VAN JAN JACOBS BACKER IN DEN ANDEL, IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 3.
GDW, blz. 158, nr. [593].

[594]1775, DEN 2 SEPTEMBER, IS DE EERBARE AAFKE BOELES, DE DOGTER VAN BOELE WIBBES EN LYSEBET ALLES. IN HET 21STE JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST EN LEIT ALHIER BEGRAVEN EN SAL MEDE OPSTAAN UIT HET STOF DER AARDE TEN JONGSTEN DAGE.
Medaillon: Een hart, vergezeld van drie rozen, 1 en 2, en van de letters A.B.
HIER LIG IK EENZAAM IN EEN HUIS / ONTSLAGEN VAN ALLE MOEITE EN KRUIS TOTDAT GOD MY OPWEKKEN SAL / DOOR ZYN ENGELBAZUINGESCHAL.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 3.
GDW, blz. 158, nr. [594].

[595]1784, DEN 26 JANUARI, IS DE EERBARE ANTIE RENTENS VOS OVERLEDEN IN HET 21sTE JAAR HARES OUDERDOMS EN LEIT ALHIER BEGRAVEN.
Medaillon: Op een terras een omziende rennende vos.
'T IS WAAR, HET ZYN WEL HARDE SLAGEN / TE MISZEN SO EEN LIEFDEPANT / MAAR ZIET HET WAS GODS WELBEHAGEN / DIE HAD HET MAAKZEL IN ZYN HAND,
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 4. HVH.
GDW, blz. 158, nr. [595].

[596]PETRUS ADRIANI, GEBOREN TE GRONINGEN DEN 23 MEI 1730, OVERLEDEN IN DEN ANDEL DEN 3 NOV. 1808, WAS GEDURENDE MEER DAN EEN HALVE EEUW LEERAAR DER HERVORMDE KERK, EERST IN DE OUDE TONGE, VERVOLGENS TE OTERDUM, SEDERT 1772 IN DEN ANDEL. NAAST HEM RUST HET STOFFELYK DEEL ZYNER BEMINDE159
ECHTGENOTE SARA BUSCH, REEDS VROEGER OVERLEDEN OP DEN 15 FEBR. 1774 IN DEN OUDERDOM VAN 33 JAREN.
Wapen: Op een terras een stappende getongde adelaar met gesloten vlucht. Helmteken: een staande g etongde adelaar met gesloten vlucht.
HIER ONDER RUST EEN WAREN GODSGEZANT / DIE GODSVRUCHT, DEUGT AAN LIEFDE PAARDE / ZYN ZIEL, VERHUISD NAAR BETER VADERLAND / LIET HIER STOFLYK DEEL AAN DE AARDE.
GDW, blz. 158, nr. [596].

4. Overige voorwerpen

a. Bouwfragment

[597]TOMES PETERS EN GEBBE SIN HUISFROU, 1567.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II de letters T.P.
N.B. Gevonden op kerkhof. Vermeld: GMG, catalogus nr. 464.
GDW, blz. 159, nr. [597].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 29 april 2012
Naar begin van de pagina