Adorp
a. ADORP

1. Gedenktekenen

a. Grafzerken

[261]ALBERT KOENDERS ANo 1561.
Wapens: Rechts: Coenders [1]. Links: Aickema.
N.B. Misschien nog aanwezig onder houten vloer. Vermeld: Provinciale bibliotheek van Friesland. Handschrift nr. 172. Blz. 91.
GDW, blz. 96, nr. [261].

[567]ANNO 1729, DEN 8 MAY, IS DE EER- EN DEUGDSAAME SWAANTIEN JANS, HUYSVROUW VAN JAN HINDRIKS DE JON, SEER CHRISTELYK IN DEN HEERE GERUST IN HET TWEE EN VEERTIGSTE JAAR HAARES OUDERDOMS EN LIGT ALHYR BEGRAVEN. VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE MET ALLE GELOVIGE IN CHRISIO JESU,
GDW, blz. 153, nr. [567].

[568]1773, DEN 24STEN MAYUS, IS DE EERBARE AALTYN SCHURINGA, HUISVROUW VAN EGBERT EEVERTS, WOONAGTIG TOT ADORP, IN HET 46ste JAAR HAARES OUDERDOMS ZEER CHRISTELK IN DEN HEERE
Wapen: Doorsneden: A. twee naar rechts gewende gezichtswassenaars naast elkaar; B. een naar rechts gewende gezichtswassenaar. En een scheldvoet beladen met drie klaverbladen naast elkaar.
HIER RUST EEN DUEGTSAAM VROUW/ HAAR OFGELEIDE LEEDEN / VERGAAN NU TOT HET STOF / EN LEGGEN HIER BENEDEN / DOE SIE TYT PERK MOST TREEDEN / MAAR ALS EENS GODS BASUN SAL SLAAN / OM 'T VLEES TE DOEN VERRYSEN / DAT SIE EN WIE DAN NET ELKAAR / GODS NAME MOOGEN PRYSEN / EN EEUWIG EER BEWYSEN.
GDW, blz. 153, nr. [568].

Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 januari 2012
Naar begin van de pagina