Rechtspraak

II. RECHTSPRAAK

A. STAD EN LANDE

1. GRONINGEN

a. Gerechtsgebouw

1. Gedenkstenen

[15]Wapens met helmtekens: Rechts: Lewe. Links: Rengers [2]
N.B. Elk wapen op een steen. Vrijwel onherkenbaar. Gebouw in gebruik genomen door hoge justitiekamer, 1755 Zie: GVA, 1918, blz. 22. Frederik Willem Lewe van Middelstum, overleden augustus 1728, ondertrouwd Groningen 9 december 1719 Wilhelmina Rengers van Farmsum, begraven Groningen 29 januari 1746. Zie: NAB, 1943-1948, blz. 317.

Lewe

Rengers
GDW, blz. 32, nr. [15].

2. Windvanen

[16]Noordzijde: ANNO 1717.
Zuidzijde: Wapen: Rengers [2].
N.B. Afgebeeld: GVA, 1918, blz. 35. Zie: GVA, 1842, blz. 39.

Rengers
GDW, blz. 32, nr. [16].

B. OMMELANDEN

1. KANTENS

a. Rechthuis

1. Gebrandschilderd glas

[17]ALBERT LEWE OP KLINKENBORG, HEER VAN CANTES, STITSWERT ETC., ERFHOOFMEESTER VAN WINSUMER EN SCHAPHALSTER ZYLEN, ORDINAIRIS GECOMMITTEERDE RAAD DER OMMELANDEN, EN VROUW ELIZABET LEWE GEBOREN CLANT, VROUW VAN CANTES, ZYN HUISVROUW. ANNO 1686.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 689.33
GDW, blz. 32, nr. [17].

[18]REINT LEWE, HEER VAN MIDDELSTUM, HELENA CLANT, VROUW VAN MIDDELSTUM, 1686.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 689,
GDW, blz. 33, nr. [18].

C. OLDAMBT

1. FINSTERWOLDE

a. Rechthuis

1. Muuranker

[19]Muuranker, gesmeed in de vorm van een gekroonde dubbele adelaar [Groningen?] met de toevoeging: R.T. 1653.
N.B. Aan woning Hoofdweg 116. Huis onlangs afgebroken, muuranker in particulier bezit. Afgebeeld: Nieuwsblad van het Noorden, 29 maart 1976, blz. 8.

Groningen
GDW, blz. 33, nr. [19].

2. ZUIDBROEK

a. Voorwerpen ten behoeve van de rechtspraak

1. Draagteken voor een bode


[20]G. SCHAFFER, DROST EN A., OVERSTE SCHEPPER.
Embleem: In wit een kerk met vijf puntgevels en een toren, van zwart, rood en grijs [Oldambt].
N.B. Geėmailleerd koper. GMG, nr. 988. Gerhard Schaffer, drost, ambtman en overste schepper 1720-1732. Zie: NLW, 1958, k. 148.

Oldambt
GDW, blz. 33, nr. [20].

D. WEDDE EN WESTERWOLDE C.A.

1. BELLINGWOLDE

a. Rechthuis

1. Schoorsteenmantel

[21]Wapens: Rechts: In goud op een begroeid terras en tussen een en twee kleine boompjes een staande en aanziende man met opgeheven rechterhand, met gepluimde helm en niet een van de koppelriem afhangend zwaard, gekleed in een kuitbroek [Borgesius]. Links: In goud een in het water staand scheprad, voortgestuwd door een met de achterpoten in het water staand klimmend rood hert [Bregenbeek].
N.B. In onherkenbare kleuren geschilderd op stucadoorwerk, bij restauratie in 1958 niet behouden. Afgebeeld: RAG, Fotoverzameling. Ds. Goedhard Borgesius, overleden Bellingwolde 13 september 1764, gehuwd 20 mei 1760 Geeske Bregenbeek, overleden Bellingwolde 19 juli 1810.
Zie: GDW, nr. 926. NPT, 1950, blz. 72. GVA, 1958, blz. VIII en omslagprent. RAG, Zegel ds. Jacobus Borgesius, o.a. Register Feith, 1723, nr. I.

Borgesius

Bregenbeek
GDW, blz. 33, nr. [21].

2. WEDDE

a. Huis te Wedde

1. Gedenksteen

[22]Wapen, vergezeld van A.D. 1541: Rechtsgeschuinbalkt van tien stukken van blauw en zilver. Helmteken: twee geschuinbalkte trompen [Schenck van Tautenburg].
N.B. Afgebeeld: MON, plaat LXXXII, nrs. 1 en 2. Ook: LNB, blz. 28, Karel Schenck van Tautenburg, door Karel V beleend met Wedde, Westerwolde, Bellingwolde en Blijham, 1540-1561. Ambtswoning voor de drost wegens de stad Groningen, 1619-1803. Zie: J.G.N. Renaud en E. van Dijk. Het huis te Wedde. Groningen 1959, Blz. 78, 91, 92.34

Schenck van Tautenburg
GDW, blz. 33, nr. [22].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 3 maart 2017
Naar begin van de pagina