Middelstumah. MIDDELSTUM (VR 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gedenksteen

[405]ANNO DOMINI MCCCCLXXXVII TEMPORE ONNONIS HUIUS ECCLESIAE FUNDATORIS.
N.B. In 1930 overgebracht van boven buitendeur van zuiderkruisarm naar westgevel van toren. Afgebeeld: GDW, plaat VIII. GVA 1932, blz. 200/201, 208/209. Onno van Ewsum bouwde aan zuidzijde van kerk grote grafkapel voor zich en zijn vrouw Gele Manninga. Zie: M. Hartgerink-Koomans. Het geslacht Ewsum. Groningen 1938. Blz. 56.
GDW, blz. 123, nr. [405].

2. Gewelfschildering

[406]ALLETE OLTTEYTS.
N.B. Verminkt signatuur? Afgebeeld: LGK, afb. nr. 38a.124
GDW, blz. 123, nr. [406].

3. Gewelfschotels

[A406A]Wapen: Van Ewsum [1].
b. Pastorie

1. Schoorsteenmantel

[407]Wapens, met het jaartal 1561: Rechts: Van Ewsum [2]. Links: Van Burmania.
N.B. Rijksmuseum Amsterdam. Herkomst onzeker, misschien uit borg Ewsum of uit pastorie. Afgebeeld: Mooi Groningen, 1917, blz. 129. Vergelijk: Oude luister van het Groninger land. [Tentoonstellingscatalogus GMG, 1961], nr. 48. GMV, 1917, blz. 14, nr. 3045. Zie: OBS, blz. 266. Johan van Ewsum en Anna van Burmania. GDW, nr. 560. In het wapen Burmania staat het stokje horizontaal, komt het klaverblad er aan de onderkant uit en gaat voor het stokje langs omhoog.
GDW, blz. 124, nr. [407].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klokken

[408]SPONSVS IOANNES EVVSVM SE COPVLAT ANNE OCTAVA OCTOBRIS LVX SVA PACTA NOTAT. 1552.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Ewsum, inv. nr. 272, blad 10. Chronogram: 552, of 1552 met de ten onrechte niet in grotere letter aangegeven M van EEVVSVM. Onder de E van ANNE een cijfer 3, denkelijk als e caudata om de tweede naamval aan te geven (Annae). Johan van Ewsum, gehuwd 8 october 1552 Anna van Burmania. Zie: GDW, nr. 560.
GDW, blz. 124, nr. [408].

[409]AUCTOR ERAT MIHI FOR ... MIDDELSTONIUS HEROS IOANNES, CLARO STEMMATE PROGENIES EX EWZUM DUM TERDENOS ET QUINQUE PER ANNOS INGENS IMPERIUM CAROLO QUINTO TENENTE ANNO 1555. M. GODFRIDO LUDOLPHI, COMMISSARIO USQUARDENSI GENERALI. IOANNE CUPER AEDITUO.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 408, blad 3.
GDW, blz. 124, nr. [409].

[410]CAUSA MEI EST IOANNES MIDDELSTONIUS HEROS EX EWZUM CLARO STEMMATE QUI GENITUS MILLE ET QUINGENTOS ANNOS UNDENAQUE LUSTRA POST NATUM CHRISTUM LABILE TEMPUS HABET.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 408, blad 4. Eveneens, doch met geringe tekstafwijking, blad 7 en blad 12.
GDW, blz. 124, nr. [410].

[411]CAUSA MEI FIT IOHANNES, CAPITALIS IN EWSZUM COMMODA SOLERTER PUBLICA SEMPER AMANS QUI MIDDELSTANUS ET HIC PRIMAS ET CAPITALIS SUB CAROLO QUINTO CAESARE TEMPUS HABET CENTUM QUINDECIES ANNOS UNDENAQUE LUSTRA.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 408, blad 12.
GDW, blz. 124, nr. [411].

[412]CAUSA MEI FIT IOANNES, QUI NATUS AB EUSSUM, HEROS MILSTANUS PRAECIPUUMQUE DECUS SI GENUS EXCUTIAS EQUITES AB ORIGINE LONGA USQUE PER INNUMEROS INVENIETUR AVOS AO 1555.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 408, blad 2.
GDW, blz. 124, nr. [412].

[413]CAUSA MEI QUIS SIT NISI QUID TE DETINET AUDI CONDIT IOANNES SANGUINE PROGENITUS ILLUSTRI QUI NOBILE FERT COGNOMEN AB EWSSUM CARLUS DUM QUINTUS REGIA SCEPTRA TENET.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 408, blz. 12.
GDW, blz. 124, nr. [413].

[414]CAUSA MEI QUIS SIT, NISI QUID TE DETINET, AUDI; IOANNES, CLARO SANGUINE QUI GENITUS. NOBILE FERT INTER PHRYSIOS COGNOMEN AB EWSSUM COMMODA QUI SOLERS PUBLICA SEMPER AMAT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 408, blad 12.125
GDW, blz. 124, nr. [414].

[415]CONDITOR ILLE FUIT MINI MIDDELSTONIUS HEROS EX EWSSUM CLARO STEMMATE PROGENIES IOANNES DUM TER DENOS ET QUINQUE PER ANNOS INGENS IMPERIUM CAROLO QUINTO TENENTE.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 408, blad 12.
GDW, blz. 125, nr. [415].

[416]CONDITOR ILLE FUIT MIHI MIDDELSTONIUS HEROS IOHANNES EWSZUM UT SANGUINE STEMMATE QUI GENITUS CENTUM QUINDECIES ANNOS UNDENAQUE LUSTRA SUB CAROLO QUINTO CAESARE TEMPUS HABET.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 408, blad 12.
GDW, blz. 125, nr. [416].

[417]GNATVS IOANNIS NVNC EVVSVMA NASCITVR ONNO SOLE SVB OCTAVO LVCET ARIVS EI. 1555.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 408, blad 10. Chronogram met inbegrip van de beide niet in grotere letters aangegeven letters 1, 555. Ook de letter M in EVVSVMA is niet van groter formaat. Terwille van het chronogram staat er ARIVS, inplaats van ARIES.
GDW, blz. 125, nr. [417].

[418]IOHANNES ET CHRISTOPHORUS, WYGBOLDUS AB EWSSUM TRES ISTI FRATRES CAUSA FUERE MEI SUNT MIDDELSTANI PRIMATES ET CAPITALES COMMODA SOLLERTES PUBLICA SEMPER AMANT. GOTFRIDO LUDOLPH, COMMISSARIO USQUARDENSI GENERALI TUNC PASTORE. IOHANNE CUPER EDITUO. 1555.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 408, blad 5. Geringe tekstafwijking, blad 12.
GDW, blz. 125, nr. [418].

[419]IR HIS PRIORIBUS POTEST COLLIGI NUMERUS ACCORUP CHRISTI NA ... CAROLUS QUINTUS INCEPIT IMPERARE 1519, 28 IUNII IGITUR HOC ANNO 1555, 28 IUNII IMPLET ANNUM SUUM TRIGESIMUM QUINTUM IMPERIL.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 408. blad 12. Lezing onder voorbehoud.
GDW, blz. 125, nr. [419].

3. Meubilair

a. Altaar

[420]Wapen: Entens.
N.B. Tijdens afwezigheid van Onno van Ewsum, overleden 1489, aangebracht door Bartold Entens op door hem gerestaureerd altaar van sint Nicolaas. Niet meer aanwezig. Vermeld: Maria Hartgerink-Koomans. Het geslacht Ewsum. Groningen 1938. Blz. 146, 54.
GDW, blz. 125, nr. [420].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Dalmatiek

[421]Wapen: Rechts: In blauw een gouden letter v. [Veelcker?]. Wapen: Links: Van Ewsum [1], in spiegelbeeld.
N.B. Sint Martinuskerk, Groningen. Afgebeeld: Nieuwsblad van het noorden, 31 mei 1952, blz. 9. Vgl. GDW, nr. 4662.
GDW, blz. 125, nr. [421].

5. Gedenktekenen

a. Votiefrelief

[422]DESPICE QUI TRANSIS DOMINI EGBERTI ONSTA SEPULCRUM PASTOR QUI PROPRIUS NOSTER ET IPSE BONUS DEBIL ET SENIOR HANC CURAM SPONTE RESIGNANS HINC PRAEBENDATUS VIRGINIS ARE OBIIT126 MILLE QUADRINGENTOS POST SEX ET SEPTUAGINTA ANNOS BERNARDI PLEBS SACRA QUANDO COLIT.
Beeldengroep, waarschijnlijk voorstellend dat de geknielde Egbert Onsta door zijn patroonheilige aan Maria wordt gepresenteerd ten overstaan van St. Hippolytus. Deze laatste heilige is destijds abusievelijk genterpreteerd als Onno van Ewsum. ridder en hoofdeling te Middelstum, reden waarom het wapen Van Ewsum ten onrechte op zijn buidel is aangebracht.
N.B. Zie: GVA, 1908, blz. 228. Ook: D.P.R.A. Bouvy. Middeleeuwse beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden. Amsterdam 1947. Blz. 232. Afgebeeld: GVA, 1908, blz. 228,229. Ook: VHS, blz. 110. Sterfdag 20 augustus.
GDW, blz. 125, nr. [422].

b. Grafzerken

[423]CONTEMPLARE VIRI PLEBS MIDDELSTANA SEPULCHRUM / QUI PASTORALI VIVUS AMORE RUBET / PASTOR IOANNES QUI MENSEMA, SUBIACET ALBO / SAXO, VOS ESTIS CUIUS OVILIS OVES / NOBILIBUS GRATUS VIXIT PLACIDUSQUE PROPHANIS / PAUPERIBUS LARGES NON. REMORATUS OPES / QUIQUE VIRI MORES SPECTASSET PRESULE DIGNOS / DICERET, HIC TRIPLICI MUNERE DIGNUS ERAT / SEDULUS HIC TEMPLI CULTOR PRESENTIA VESTIGIA CLAMANT / HEC MOLES CUIUS LUCIDA LUCET OPE / GLORIA NE PEREAT MISSARUM ZELUS IN ILLO OBSTREPIT EXARDENS, SCANDALA FALSA CAVENS [hierboven: PUTANS] / ...ISSINA FESTIVIS DONARIA CONTULIT ARIS; IN QUIBUS ARMA VIRI PICTA VIDERE LICET / ... NE STUDIUM CLERI TEPEAT PENES ORGANA CONSTAT / QUAM FIERI FECIT BIBLIOTHECA RECENS / ANTE CHORUM PROPRIIS LAPIDOSA DAT ATRIA VOTIS / ORGANA, DENT FRATRES EWSUMA, SOLICITAT / TRISTE VIRI SIGNAT MAIAS LUX POSTERA FUNUS / SUB CAROLO QUINTO CESARE MORTE PERIT / SEX QUADRAGINTA PARTUS TUNC VIRGINIS ANNOS AMPLIIS ADDENDO SESQUIQUE MILLE NOTAT.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: RAG, Archief Van Ewsum, inv.nr. 275, blad 7.
GDW, blz. 126, nr. [423].

[424]M. HERCULI EWESUM SENIORI, PARENTES BENIGNISSI ... BEAT. MOESTISS. POSUERUNT. VIXIT ANNOS ... DECESSIT ANNO DNI MDLIX.
GDW, blz. 126, nr. [424].

6. Overige voorwerpen

a. Zegelstempel

[425]Randschrift: S. SIARDI, PRESBITERI DE MIDLESTUM.
Embleem: Op een gewelfd terras een gestileerde boom met twee kruinen onder elkaar, reikend tot een wolk.
N.B. Been, 14de eeuw. GMG, nr. 483. Afdruk afgebeeld op band van GVA, 1898.
GDW, blz. 126, nr. [425].

by. MIDDELSTUM (NA 1594)

1. Gebouwen

a. Kerk

1. Gewelfschotels

[A2571BA]Wapen: initialen P.I.A.

[A2571BB]Wapen: Wapen: Gedeeld: I in zwart een gouden huismerk nr. 392; II in zilver een zwarte dwarsbalk, beladen met twee gouden sterren naast elkaar. [Treccius].
N.B. Hermannus Arnoldi Treccius, predikant te Middelstum 1610-1645.
2. Console

[A2571BC]Wapens: Links: Coenders. Rechts: Entens.
N.B. Abel Coenders van Helpen en Teteke Entens, op Ewsum 1616-1629.
b. Toren

1. Gedenksteen

[2572]ANNO 1767 HEEFT DE HOOWELGEBOREN MEVROUW ALAGONDA MARIA RENGERS DOUARIERE LEWE, VROUW VAN MIDDELSTUM EN ONDERHORIGE DORPEN ETC. ETC., UNICA COLLATRIX VAN MIDDELSTUM EN TOORNWERT, DEZE TOREN LATEN REPAREREN.
N.B. Weduwe Edzard Jacob Lewe van Middelstum. Zie: OBS, blz. 41, 267.
GDW, blz. 476, nr. [2572].
c. Afrastering van het kerkhof


1. Hamei

[2573]Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I Alberda; II Tamminga; III Ubbena; IV Rengers [2]. Hartschild: Scheltkema-Nyenstein. Links: Gevierendeeld: I Clant; II Lewe;477 III en IV Coenders [1]. Hartschild: Scheltkema-Nyenstein.
N.B. Afkomstig van Scheltkema-Nijenstein, Zandeweer. Veiling 14-15 april 1817. Zie: J. Vinhuizen en G. A. Wumkes. Stads- en dorpskroniek van Groningen. Bolsward 1935. Blz. 111. Onno Tamminga van Alberda, overleden Nijenstein Zandeweer 10 mei 1743, gehuwd Zandeweer 15 november 1695 Josina Petronella Clant, overleden Groningen 1 maart 1746. Zie: NAB, 1940, blz. 31-32.
GDW, blz. 476, nr. [2573].

2. Klokken, uurwerken en windvanen

a. Klokken

[2574]EVERHARDUS LEWE, DOMINUS IN ASINGA, TOPARCHA IN ULDRUM, IN NOMINE NOBILISSI FILIORUM IOANNIS, ABELI ET IODOCI, HEREDUM NOBILISSI ET AMPLISSIMI VIRI ABELI CONDERS AB HELPEN, DOMINI IN EWSUM, TOPARCHE IN MIDDELSTUM ETC., IN UNICI DUM VIVERET HUIUS ECCLESIE COLLATORIS ME FIERI CURAVIT CUM PASTOR ESSET DNS HERMANNUS TRECCIUS, RHENANUS, EDITUUS VERO ARNOLDT LANSEN ANNO 1630. M.A.A., M.N.R.
Wapens: Rechts: Lewe. Links: Coenders [1].
N.B. Sedert 1887 niet meer aanwezig. Vermeld: HVH. Letters M.A.A. en M.N.R. MESTER ANDRE AUBERTIN en MESTER NICOLAUS ROVIER. Zie: GDW, nr. 3873.
GDW, blz. 477, nr. [2574].

[2575]A 1662 HEBN D. HOOCHED. GEBOOR. JOAN LEWE, OUDT 40, EN GEERTRUIT ALBERDA, 35 JAREN, ARFHEER EN HOOFMR., EN VROU V. MIDDELSTUM ENZ., TOT AMSTERDAM DIT CLOKSPEL LATEN GIETEN + LAUDATE DOMINUM IN CYMBALIS BENESONANTIBUS. F. HEMONY ME FEC. AMSTELODAMI A 1662.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV Lewe; II en III Alberda. Hartschild: Middelstum.
N.B. Grote klok van carillon.
GDW, blz. 477, nr. [2575].

b. Windvanen

[2576]Een leeuw [Lewe].
N.B. Op toren en koor. Afgebeeld: LGK, afb. nr. 37. Lewe's gezeteld te Middelstum 17de-19de eeuw. Zie: OBS, blz. 257-273.
GDW, blz. 477, nr. [2576].

3. Meubilair

a. Preekstoel

[2577]ANNO 1733.
Wapen: Gedeeld: I Lewe; II Clant. Schildhouders: Rechts: een omziende leeuw. Links: een omziende draak met opgeheven vlucht, de vleugel beladen met een linkerschuinbalk, waarop drie rechtop staande vissen.
N.B. Jaartal op trapleuning: 'ANNO 1733. Wapen op klankbord. Afgebeeld: LNB, blz. 64, en GRK, 4 (1987) 104. Reint Lewe, overleden Middelstum 9 september 1704, gehuwd Stedum 7 januari 1682 Helena Clant van Stedum, overleden Middelstum 3 oktober 1728. Zie: NAB, 1943-1948. Blz. 312. OBS, blz. 267. Toegeschreven aan Casper Struiwig. GRK, 4 (1987) 104.
GDW, blz. 477, nr. [2577].

b. Bank

[2578]Wapens: Gevierendeeld: I en IV Lewe; II en III Clant. Hartschild: Middelstum. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
Spiegelmonogrammen, gevormd van de letters R.L. en van de letters H.C.
Emblemen: twee maal twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
Mythologische voorstelling, bevattende tussen "ANNO 1704" een vrouw met een ovaal schild, waarop geringe sporen van een schuinbalk wijzen op het wapen Clant, haar478 rechtervoet geplaatst op de linkerschouder van een liggende man, de vrouw aan de andere zijde vergezeld van een liggende en naar haar opziende leeuw.
N.B. Afgebeeld: C.H. Peters. Oud Groningen. Stad en Lande. Groningen 1921. Blz. 104. LNB, blz. 64. De mythologische voorstelling afgebeeld: GVA 1929, blz. 144/145. Wapens en naamletters van Reint Lewe en Helena Clant. Vergelijk: GDW, nr. 2577.
GDW, blz. 477, nr. [2578].

c. Beeldhouwwerk

[2579]Fragment van een in hout gesneden wapen: Gevierendeeld: I en IV Middelstum; II en III Lewe.
GDW, blz. 478, nr. [2579].

[2580]Wapen: Lewe. Schildhouder: Sint Hippolytus, geharnast en gewapend met een zwaard in de rechterhand en een lans in de linkerhand [Middelstum].
GDW, blz. 478, nr. [2580].

d. Kroniek

[A2580A][a]Anno Dni. 147[7?] hefft die Hochedele Ernf. unde Gestrenge, Heer Onno Van Ewsum, Ridder Van Cipren, Heer tho Ewsum, Middelsum[,] Thornwer Unde Engewerde Hovelinck, thor Eheren Godes, dese Kerke unde Pastor... mit der Begudinge, V[oer]bowd, do was Pastor Dns. Egbertus ab Onsta.

[A2580A][b]Anno 1545 he[bb]en de Hoched. Ernf. unde Gestr. Herrn Hiddo [unde Johan] van Ewsum bekostiget dat Orgell, mit Renten, do was Pastor Dns. Iohannes Mensema

[A2580A][c]Anno Dni. 1568 wordt groodt krich in lant, Vnde worden Verdorven la[nt] unde lueden, deese Kercke unde deren meer, do was Pastor Dns. Gerhardus Werningius Reinanus Westph.

[A2580A][d]Anno Dni. 1570 an Allerheiligen dage do was hi[er...] eine groote [gew]eldige ... dat de Menschen [unde] Beesten [ve]rdron[ken] ... de huesen dre[ven] wech ... s... an dee[sen?] Kerckhoff

[A2580A][e][Ann]o Dni. 1594 ten tieden des ... [E]dlen Er... Iost van Eusum up Ewesum Iuncker Unde ... ...n Middelsum, Thornwer unde E[ngewer]de Hovelinck, ... ...dt ditt landt gereformeret ... eder Christliken ... ... versehen ... erste ...orn...roe...

[A2580A][f]... Gest[r]... L...[rt Ripperda] ... wert und... Provinc... Dogentr... do is ... ... un... et... wordt... ... solingen tidt P... ...s ... [Rhen]anus Westph[al]... Mstr. ... Kerck... C... ...cku... Ian... ...


[2581][a]1445. NA CHRISTI ONSERS HEREN GEBORT 1445 JAER / WORDT DISSE KERCKE FUNDERET KLAER / VAN ONNO EWSMA DEN EDLEN RIDDER GOEDICH / DO HE VAN JERUSALEM UNDE CYPREN QUAM GESTADICH.
GDW, blz. 478, nr. [2581][a].

[2581][b]1487. DE TORN WORDT REEDE, NIM DIT IN ACHT / ALS MAN 1487 JAER DARNA GETELLET HAT / HER BETRAMUS WAS DE ERSTE PASTOR HIR / DEN HEILIGEN HIPPOLLITO DEDE MAN VIER.
GDW, blz. 478, nr. [2581][b].

[2581][c]1487 DORWERT UDT TORN WORT OCK GEBOWET RASZ / DO SIEN BROEDER TOT EWSMA HERE WAS / EGBERTUS VAN ONSTA WAS HIR PASTOR / HE RESIGNERDE, WORDT PRAEBENDAET DAER VOR.
GDW, blz. 478, nr. [2581][c].

[2581][d]1550. HER JOHAN UND HIDDO VAN EWSUM GELICK / DE GEEVEN TO SAMEN DAT ORGEL RICK / DO WAS PASTOR JOANNES MENSEMA / DEM VOLGEDE BOLDE RITZEMA.
N.B. Vergelijk: GDW, nr. 423.
GDW, blz. 478, nr. [2581][d].

[2581][e]1568. DE EDLE RIDDER HER JOHAN VAN EWSUM KLAER / REGERDE WELL DIT VOLCK DARNA / DO QUAM DUC D'ALBA MET GROTER MACHT / MET MORDT, MET BRANDT UND HERES KRACHT / DO WEINEDEN JUNCK, OLDT, ARM UNDE RICK / OVER SOLKE TIRANNY, GROET HOEN UNDE SPYDT / DO WAS GERHART WERNING PASTOR UNDE OFFICIAL / DO WORDT VERWOST DAT ORGEL ENDE KERCKEN ALTOMAEL.
GDW, blz. 478, nr. [2581][c].

[2581][f]1594. GODT QUAM ENDE LOSDE SIN VOLCK SEER BOLDT / DO JOST ENDE APEKE VAN EWSUM STOLDT / HIR WEREN HEREN, DO WORDT GEREFORMERT / DIT LANDT ENDE ALLES WEL BESTUERT/ IN GELOVEN WAS DO JOANNES NICASIUS / EEN FROMER DIENER IN DIT GODES HUSZ.
GDW, blz. 478, nr. [2581][f].

[2581][g]1610. DAERNA QUAM DE EDELE LUERT RIPPERDA / EEN RITMEISTER STOLDT SEGGE IC VERWAER / TOT EWSUM HEER HOEF AN TO RESTAUREREN / DEESE KERKE MEDT LUST TOT GODES EHREN / DO WAS PASTOR HERMANNUS TRECCIUS / VAN RHENE GEBOREN, EIN WESTPHALUS.
GDW, blz. 478, nr. [2581][g].

[2581][h]1617. NA DEESEN QUAM DE EDELE HEER / ABEL CONDERS VAN HELPEN GEACTET SEER / INS GRAVENHAGEN EIN RAET VAN STATEN LANGE TIDT / TOT GRONINGEN BURGEMEISTFR MEDT WYSHEIDT / EIN HEER TOT EWSUM MIDDELSUM ENDE DORNWERT / TOT FAEN ENDE CANTES ENDE ENGEWERT / DEESER KERCKEN EEN COLLATOR / VERSCHAFFET DAT ORGEL MEDT SYN GEHOER.479
GDW, blz. 478, nr. [2581][h].

[2581][i]1618. HE ZYRDE OCK SEER DIT GODES HUSZ / DAT LANGE GESTAN HADDE VERWOEST / BILLICK WY EM DAN DANCKBAER SIN / UNDE BIDDEN GODT VAN HERTEN REIN / DAT HE NU WOL BI UNS INKERN MEDT GENADE ENDE LEVENDT ONS VEREHRN. AMEN.
N.B. Vervaardigd 1678. Zie: M. D. Teenstra. Kronyk. 2. deel. Uithuizen 1860. Blz. 42. Vergelijk: RAG, Register Feith 1618, nr. 60.
GDW, blz. 479, nr. [2581][i].

4. Voorwerpen ten behoeve van de eredienst

a. Avondmaalsschotel

[2582]Wapen: Gevierendeeld: I en IV Lewe; II en III Alberda. Hartschild: Middelstum.
N.B. Zilver. Onderzijde: VE[EGT] 51 LOOT 3/16. Groninger keur 3/C [= 1656,11657]. Afgebeeld: HLZ, nr. 60. Johan Lewe en Geertruida Alberda. Zie: NAB, 1943-1948, blz. 312.
GDW, blz. 479, nr. [2582].

b. Avondmaalsbeker

[2583]AN 1656 HEBBEN D.E.E. JOAN LEWE EN GERTR. ALBERDA, HR. EN VR. V. MIDDELSTUM ETC., DESE BEKER EN TELLIEUR LATEN MAKEN ALS D.E. MART. JOANNIS EN PETER MEINDERTS PAST. EN KERCKVOOCHT WAREN TOT MIDDELSTUM.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV Lewe; II en III Alberda. Hartschild: Middelstum. Op het deksel een leeuw, houdend een schild met het wapen Lewe.
N.B. Zilver. Onder aan de voet: W. MET DECSEL 50 LOT 7/16. Groninger keur 2/T [= 1648/1649]. Afgebeeld: HLZ, nr. 60.
GDW, blz. 479, nr. [2583].

e. Collectebus

[2584]ANNO 1664 HEEFT D'ERENTFESTE HOOGHGELEERDE DOCTOR JACOB GLEINTZ UIT DE NAEM VAN D'HOOGHEDELGEBOREN HEER JOHAN LEWE OP EWSSUM ENDE MENTHEDA, HEER TOT MIDDELSTUM, TORNWERT ENDE WESTERWYTWERT ETC., DERSELVER HEERLYCHEIT REDIER, DESE BUSSE TEN BEHOEVE DER ARMEN ALDAER VEREERT.
N.B. Koper. GMG, nr. 1122. Ophangbeugel met liggende leeuw.
GDW, blz. 479, nr. [2584].

5. Gedenktekenen

a. Rouwborden

[2585]GEERTRUIDA ALBERDA, VR. TOT MIDD., OBIIT DEN 19 APRIL 1665, AETATIS SUAE 37.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld zonder wapenfiguren: HVH. Ook: RAG, Archief Meekhoff Doornbosch, inv. nr. 246. Archieven [De Marees] van Swinderen, inv. nr. 689.
GDW, blz. 479, nr. [2585].

[2586]JOAN LEWE, HEER TOT MIDDEL., NATUS 10 OCT. 1622, DENATUS 20 OCT. 1671.
Wapen: Lewe.
Kwartieren:
LEWECOENDERS
ADDINGATAMMINGA
TEN GRAVESCHAFFER
TEDEMARIPPERDA
LEWEENTENS
MOULARTENTENS
MEPSCHEOMPTEDA
LAARDULGEN480
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als: GDW, nr. 2585. Ook: RAG, Archief Lewe, inv.nr. A 3.
GDW, blz. 479, nr. [2586].

[2587]REINT LEWE, HEER TOT MIDD., OBIIT DEN 9 SEPT. 1704, OUD 48 JAAREN EN 6 MAANDEN, AETATIS SUAE 48.
Kwartieren:
LEWECOENDERSALBERDADOENGA
LEWEENTENSCOENDERSCOENDERS
ADDINGATAMMINGACOENDERSTHOE NANSUM
MOULARTENTENSGAIKINGAROLTMAN
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2585.
GDW, blz. 480, nr. [2587].

[2588]ADRIAAN LEWE, CAPIT. ONDER EEN REGEMENT INFANTERIE, OBIIT DEN 3 APRIL 1716, AETATIS S. 27 JAAR.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als: GDW, nr. 2585.
GDW, blz. 480, nr. [2588].

[2589]HELENA LEWE, GEB. CLANT VAN STEDUM, VR. V. MIDDELS., AETATIS SUAE 72 JAAREN, OBIIT DEN 3 OCT. 1728.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2585. Weduwe Reint Lewe. Zie: GDW, nr. 2577. Sterfdag elders 3 december 1728. Zie: RAG, Archief Lewe, inv. nr. A3.
GDW, blz. 480, nr. [2589].

[2590]OBIIT DEN 22 JUNY MDCCXXXIII AMELIA MARIA LEWE, GEB. CLANT V. NYENSTEIN, VROUW VAN MIDDELS. AETATISS SUAE 51, OBIIT 1733.
Kwartieren:
CLANTCOENDERSLEWECOENDERS
RENGERSENTENSCOENDERSCLANT
ADDINGATAMMINGALEWEROLTMAN
HOLDINGAENTENSENTENSHINKAERT
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als: GDW, nr. 2585. Vrouw van Johan Lewe. Zie: GDW, nr. 2591. OBS, blz. 267.
GDW, blz. 480, nr. [2590].

[2591]OBIIT 3 JULI MDCCXXXVII JOAN LEWE, HEER VAN MIDDELSTUM, AETATIS SUAE 54,
Kwartieren:
LEWEALBERDACLANTCOENDERS
COENDERSDOENGACLANTRINKING
LEWECOENDERSHINKARTTHEDEMA
ENTENSCOENDERSALBERDAWESTERHOUT
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2585. Westerhout moet zijn Westerhuys. Zie: GDW, nrs. 3490, 3491.
GDW, blz. 480, nr. [2591].

[2592]REINT JAN LEWE, HR V. MIDD. EN ONDERHO. DOR. NATUS MIDDELSUMANI 20 OCTBR MDCCX, DENATUS 15 NOV. MDCCXLII, AETATIS SUAE 33.
Kwartieren:
LEWECLANTCLANTLEWE
ALBERDACOENDERSCOENDERSCOENDERS
COENDERSCLANTRENGERSCOENDERS
DOENGARINKINGENTENSCLANT
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2585.481
GDW, blz. 480, nr. [2592].

[2593]EDZARD JACOB LEWE, HEER TOT MIDDELSTUM, OB. DEN 1 OCT. 1753, AET. SUAE 33 J., 11 M., 26 D.
Kwartieren:
LEWECLANTCLANTLEWE
ALBERDACOENDERSCOENDERSCOENDERS
COENDERSCLANTRENGERSCOENDERS
DOENGARINKINGENTENSCLANT
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld als GDW, nr. 2585.
GDW, blz. 481, nr. [2593].

b. Grafkelder

[2594]JOAN LEWE EN GEERTRUIDA ALBERDA, HEER EN VROU VAN MIDDELSTUM MET ANNEXEN, OUT 31 EN 26 JAREN, GETROUT DEN 17 OCTOBER 1648, HEBBEN DESE RUSTPLAATS LATEN MAKEN ANNO 1654.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV Lewe; II en III Alberda. Hartschild: Middelstum. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
N.B. Deksteen. Ligging afgebeeld: GHK, blz. 54, boven. Zie: GSL, blz. 348, en: Groningen, 1916, blz. 378.
GDW, blz. 481, nr. [2594].

c. Grafzerken

[2595]A 1616, DEN 28 JANWARI, IS DEN ERBARN TAMME ONNES IN DEN HEREN GERUST ENDE DEN 5 FEBERWARY UNDER DESEN STEN BEGRAVEN, VORWACHT EIN FROLCE UPERSTAINDINGE TO DEN EWIGEN LEVENT.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I een halve adelaar; II een omgewende wassenaar. Links: Huismerk nr. 391, vergezeld van drie klaverbladen.
N.B. Bij boerderij Oosterburen 2.
GDW, blz. 481, nr. [2595].

[2596]ANNO 1617, DEN ... NOVEMB. OBIIT MELCHIOR TRECCIUS. R.I.P.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 392; II een dwarsbalk, beladen met twee sterren naast elkaar. [Treccius]
N.B. Vergelijk: HVH.
GDW, blz. 481, nr. [2596].

[2597]A 1621, DEN 12 MAART, IS IN DE HERE GERUST GERAT JARGES, OLD SYNDE 30 WEKEN, SOENE VAN DE HEER JONKER HARMEN JARGES EN VAN ROEL. CLANT.
Wapens: Rechts; Jarges. Links; Clant. Helmteken: Jarges [1]. N.B. GMG, nr. 2894.
GDW, blz. 481, nr. [2597].

[2598]AN 162., DEN 14 DECEMB., IS CHRISTLICK GERUST BERNTCIEN CORDES. M.P.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 392; een dwarsbalk, beladen met twee sterren naast elkaar.
N.B. Vergelijk wapen GDW, nr. 2600.
GDW, blz. 481, nr. [2598].

[2599]ANNO 1640, DEN 14 NOVEMB., IS DE DOEGENTSAEME SEIKE TAMMENS, DIE HUISFROUW VAN DEN EERB. CORNELIS TIMENS, IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 479.482
GDW, blz. 481, nr. [2599].

[2600]A 1645, 23 MAIL, OBIIT VENERANDUS ET DOCTISSIMUS VR. DOMINUS HERMANNUS TRECCIUS, HUIUS ECCLESIAE PASTOR, AETATIS SUAE 77, CUIUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I huismerk nr. 392; II een dwarsbalk, beladen met twee sterren naast elkaar. Links: Gedeeld: I een gekroonde omgewende laars [?]; II doorsneden: a. drie bollen naast elkaar; b. drie bollen, 2 en 1. Helmteken: een vlucht, waartussen een ster.
AN 1645, DEN 24 APR., IS IN DEN HEEREN GERUSTET DIE DOEGENTSAME ELISABETH HOET, OUT 74. GODT VERLEENE HAER EENE ZALIGE OPERSTANDINGE.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld met tekening: HVH.
GDW, blz. 482, nr. [2600].

[2601]MARTINUS MARTINIUS, NATUS A 1649, DIE 26 IULII, DENATUS A 1650, DIE 16 APRILIS. VITA PRAESENS BREVE EXILIUM.
Wapens: Rechts: Op een terras een boom, de stam tussen twee lelin [Martinus Johannis]. Links: Een in twee rijen geschaakt kruis, vergezeld rechtsboven en linksbeneden van een ster. en linksboven en rechtsbeneden van een roos [Uchtman].
GDW, blz. 482, nr. [2601].

[2601A]ANNO 1653, DEN 16 AUGUSTY, IS DEN DEUCHTSAMEN HILIE JANS, DIE HUISFRO ...
N.B. Onder gras. OMJ. Hierbij: GDW, nr. 2617A.
GDW, blz. 482, nr. [2601A].

[2602]A 1657, DEN 14 MARTY, IS DE EER EN[DE] DEUCHTSAEME STYNTIEN DERCKS, HUISVROU VAN DEN ACHB. MR. PETER WICHERS, GODZALICHL. IN DEN HEERE ONTSLAPEN.
GDW, blz. 482, nr. [2602].

[2603]... MARTINIAE DENNATAE MIDDELSTUM ... HANC POSTERITAS PARENTES MOESTISSIMI RELIQUERE 1663.
Wapens: Rechts: Op een terras een boom, de stam tussen twee lelin [Martinus Johannis]. Links: Een in twee rijen geschaakt kruis, vergezeld rechtsboven en linksbeneden van een ster, en linksboven en rechtsbeneden van een roos [Uchtman].
N.B. Niet meer aanwezig. Kind van ds. Martinus Johannis en Alethecie Uchtman. Zie: GDW, nr. 2604. NGP, blz. 104.
GDW, blz. 482, nr. [2603].


[2604]DOMUS ALETHECIE UCHTEMANS, NATAE GRONINGAE A 1614, 26 MAII, DENATAE MIDDELSTUMI A 16.. POSTQUAM ANN. 18 MENSES, DIES 4 ... ANN. 30 VICASSET IN CONIUGIO CUM REV. DOMNO MARTINI IOHANNIS IBD. V. D. LIBERIQUE MOESTI MATRIS OPTIMAE RECORDATIONIS ERGO ... P A MDCLXIII.
Wapens: Rechts: Op een terras een boom, de stam tussen twee lelin [Martinus Johannis]. Links: Een geschaakt kruis, rechtsboven en linksbeneden vergezeld van een ster, linksboven en rechtsbeneden vergezeld van een roos [Uchtman]. Helmteken: een boom.
GDW, blz. 482, nr. [2604].

[2605]A 1670, DEN 6 APRIL, IS DE EER EN DEUCHTSAME ISEKE TIDDENS. DE HUISVROUW VAN DE ACHTB. MR. WICHER PETERS, GODTSALICH IN DEN HEERE ONTSLAPEN.
Wapen: Gedeeld: I een omgewende leeuw; II drie klaverbladen naast elkaar, vergezeld van drie eikels, 2 en 1.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld GSL, blz. 223, en: HVH.
GDW, blz. 482, nr. [2605].

[2606]ANNO 1677, DEN 20 NOVEMBER, IS AURELYA MUNTEN CHRYSTELYCK IN DEN HEERE GERUST.483
Wapens: Rechts: Een aanziende ossekop, vergezeld van drie sterren, 1 en 2. Links: Drie rozen, 2 en 1.
GDW, blz. 482, nr. [2606].

[2607]ANNO 167., DEN 15 JANUARY, IS DE DEUCHTSAEME JONGE DOCHTER GRIETIEN JANS, DE DOCHTER VAN DE EERBAARE JAN CLAESEN, KERCKVOOGHT TOT MIDDELSTUM, IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGHE IN CHRISTO.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; lI doorsneden: a. huismerk nr. 393; b. drie klaverbladen. Helmteken: een klaverblad.
GDW, blz. 483, nr. [2607].

[2608]ANNO 167. ... DE E. CLA ... HE ...
GDW, blz. 483, nr. [2608].

[2609]ANNO 1688, DE 22 JUILIUS, IS AECHTYE PETERS, HUISVROU VAN JAN CLASEN, KERCKVOOGHT TOT MIDDELSTUM, IN DEN HEERE GERUST.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 289; b. drie klaverbladen. Helmteken: een klaverblad, aan elke kant van de stengel een blaadje.
GDW, blz. 483, nr. [2609].

[2610]ANNO 1688, DEN 29 ... IS OVERLEEDEN DE EER... JAN CLAESEN, KERKVOOGHT TOT MIDDELSTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II doorsneden: a. huismerk nr. 393; b. drie klaverbladen. Helmteken: een klaverblad.
GDW, blz. 483, nr. [2610].

[2611]ANNO 1689, DEN 12 FEBRUARIS, IS DE ACHTB. MR. WICHER PETERS ZITSEMA, ORG. EN KLOCKENSPEELDER TOT MIDDELSTUM, OLT 69 JAREN, GODTZALICHL. IN DEN HEER UNTSLAEPEN.
Wapen: Op een terras een boom en daartegen klimmend een omgewend hert en een windhond. Boven het aan een riem hangend wapenschild, bedoeld als helmteken: een ster.
GDW, blz. 483, nr. [2611].

[2612]ANNO 1689, DEN 25 FEBRUARI, IS SEER GODTSALICHLYCK IN CHRISTO ONTSLAEPEN IN HET 64 JAER SYNES OUDERDOMS DEN EERWAERDEN XC HEER JOHANNES MUNTEN, IN SYN LEVENT GETROUW PREDICANT, EERST TOT LOSDORP BYNA 18 JAEREN EN DAERNA ALHIER TOT MIDDELSTUM EN TOORNWEERT 22 JAEREN.
Wapen: Een aanziende ossekop, vergezeld van drie sterren, 1 en 2. Helmteken: een schedeldak met twee stierhoorns, waartussen een ster.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2662A.
GDW, blz. 483, nr. [2612].

[2613]ANNO 1689, DEN 12 MARTII, IS DE EERBAERE JAN JACOBS, EIGENERFDE TOT MIDDELSTUM BY DEN DIEL, IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
Wapens: Rechts: Doorsneden: a. huismerk nr. 394; B. drie klaverbladen naast elkaar. Links: Doorsneden: A. een ster; B. een ster.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2662A. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 224, en: HVH.
GDW, blz. 483, nr. [2613].

[2614]A 1690, DEN 19 FEBRUARY, I. ACHTB. MR. TIDDE WICHERS SITSEMA, ORG. EN KLOCKENSPEELDER TOT MIDDELSTUM GODSALIGH IN DEN HEERE ONTSLAEPEN.
Wapen: Op een terras een boom en daartegen klimmend een omgewend hert en een windhond. Boven het aan een riem hangend wapenschild, bedoeld als helmteken: een ster.
GDW, blz. 483, nr. [2614].

[2615]ANNO 1692, DEN ... , IS DE DEUGTSAME GRIETYEN GEERTS, HUISVROU VAN MR. EGBERT BESUINCK, ORGEN. TOT MIDDELSTUM, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGHE DOOR JESUM CHRISTUM.484
GDW, blz. 483, nr. [2615].

[2616]ANNO 1695, DEN 17 MAYES, IS VROW HENRICA HOPPINCK WEDUWE VAN D JOHANNES MUNTEN, IN SIN LEVENT PREDICANT TOT MIDDELSTUM, IN DEN HEERE GERUST.
Wapen: Een versmalde dwarsbalk, vergezeld van drie granaatappels aan een kort gebladerd steeltje. Helmteken: een vlucht, waartussen een uit de poot etende eekhoorn.
GDW, blz. 484, nr. [2616].

[2617]ANNO 1697, DEN 25 MARTIUS, IS DIE DEUCHTSAME BOUCKE PETERS, WEDUWE VAN JAN JACOBS, IN HAER LEVENT WOONACHTIGH OP DEN DEEL TOT MIDDELSTUM, ZEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een dwarsbalk, vergezeld van boven en van onderen van een ster: II doorsneden: a. huismerk nr. 394; b. drie klaverbladen. Helmteken: een klaverblad.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 224. HVH.
GDW, blz. 484, nr. [2617].

[2617A]ANNO 1697, DEN 14 APRIL, IS DIE EERBAERE PETER EGBERS IN DEN HEEREN GERUIST.
Wapen: Een zandloper, vergezeld van de letters P.E.
N.B. Onder gras. OMJ. Zie: GDW, nr. 2601A.
GDW, blz. 484, nr. [2617A].

[2618]ANNO 16.., DE 4 JULI, IS DE DEUCHTSAME MARGRIETIE TONNIS, HUISVROU VAN JAN GEERDES, OLT 85 JAR, IN DEN HEERE GERUST. VOORWACHTET EEN SALIGE OPSTANDINGE.
N.B. Zie: GDW, nr. 2619.
GDW, blz. 484, nr. [2618].

[2619]Wapens: Rechts: Huismerk nr. 392. Links: Huismerk nr. 395, vergezeld van de letters I.I.
N.B. Hierbij: GDW, nr. 2618.
GDW, blz. 484, nr. [2619].

[2620]... PATRIAE SPES MAGNA PATRIS REGREA I ... OS IUVENUM STUDIIS DEDITUS ING ... DOMINUM REDIIT TEGIT OSSA SEP... E DIES HAEC DUO IUNGE ...
Wapens: Rechts: Op een heuvelachtig terras een boom, de stam tussen twee lelin [Martinus Johannis]. Links: Een in twee rijen geschaakt kruis, vergezeld rechtsboven en linksonder van een ster, linksboven en rechtsonder van een roos [Uchtman].
N.B. Sedert 1965 niet meer aanwezig. Vergelijk: GDW, nr. 2604.
GDW, blz. 484, nr. [2620].

[2621][EE]LJE TEES ...[V]AN DE WED[MAN] ... [MI]DDELSTUM
N.B. RAG, een scherf. Eelje Ties, vrouw van wedman Roelof Aylkes, overleden 1702/1705. Zie: Gruoninga (1982).
N.B. RAG, een scherf.
GDW, blz. 484, nr. [2621].

[2621A]ANNO 1732, DEN 6 OCTOBER, IS DE EERBARE GRIETIE CORNELIS, HUISVROUW VAN HARM DOORENBOS, IN DEN HEERE GERUST.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 484, nr. [2621A].

[2622]ANNO 1742, DEN 24 FEBRUARI, IS DE EERBARE MEENTE ALBERTS HUISVROUW VAN DE EERSAME JAN HARMS, SCHOENMAKER TOT MIDDELSTUM, IN HET 60STE JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST.
Wapens: Rechts: Een huismerk (nr. 145), vergezeld van de letters M.A. Links: Drie klaverbladen, 1 en 2.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 225. HVH.485
GDW, blz. 484, nr. [2622].

[2622A]... EN E ... JULLES HOLTK ... ELSTUM SEER CHRYS ... N HEEREN GERUST, V ... SALYGE OPEERSTAN ... CHRYSTO.
Wapens: Rechts: Gedeeld: I drie rozen onder elkaar; II linksgeschuind van drie stukken en drie lelin onder elkaar. Links: Gedeeld: I doorsneden: a. een omgewende wassenaar, vergezeld van een klaverblad en in de vier hoeken een met de stengel naar het schildhart gericht klaverblad; b. een kroon en een liggende omgewende spijker onder elkaar; II buismerk nr. 150, vergezeld van acht klaverbladen, in elke hoek van het huismerk n en in elke schildhoek n. Helmteken: een roos.
N.B. Onder gras OMJ. Hierbij: GDW, nr. 2622B.
GDW, blz. 485, nr. [2622A].

[2622B]ANNO 1744, DEN 17 JANUARI, IS DE DEUGTSAME TRYNIE ULFERS WYRSUM, DE HUISVROUW VAN DE EERSAME TONNIS LUIRTS SAAXEMA, IN HET 36STE JAAR HAARS OUDERDOM ZEER CHRISTELYK DEZER WERELT OVERLEDEN, VERWAGTENDE UIT ENCKEL GENADE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Drie klaverbladen.
DUS SCHEIDE MY DE DROEVE DOOT / VAN MYNEN WAARDEN EGTGENOOT / EN MYN ZES KINDERS JONCK EN TEER / DOG IS DE WIL VAN U, O HEER / VERGAERT ONS WEDER IN U RYCK / OM DAER TE WOONEN EEUWIGLYCK / DOOR CHRISTI BLOET, VOOR ONS BEREIT / LEEVEN WY DAN IN EEUWIGHEIT.
N.B. Onder gras. OMJ. Zie: GDW, nr. 2622A.
GDW, blz. 485, nr. [2622B].

[2623]ANNO 1745, DEN 12 APRIL, IS DE EERSAME KORNELIS LIPPES DOORNBUS IN HET 22STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
IK WAS GELYK EEN BLOEM / DIE SIERLYK STONDT GEPLANT / VROEG VOOR MYN OUDERDOM / GENOMEN UIT DE WERELD / OUDT 22 JAAR OF DAAROMTRENDT / DOE HEB IK MYN LOOP VOLEND / NU LAAT IK LOPEN, DE LOPEN LUST / MYN TYD IS VERLOPEN, IK LEG IN RUST.
GDW, blz. 485, nr. [2623].

[2624]ANNO 1749, DEN 16 APRIL, IS DE EERSAME KLAAS HOMMES, IN DER TYD WOONAGTIG TOT MIDDELSTUM, IN HET 69STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE MET ALLE WARE GELOOVIGE CHRISTENEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II een drietandige vork of huismerk nr. 937.
ALLE, DE DIT PAD GAAN TREDEN / EN NEEM EEN EXEMPEL AAN MY / AL LEG ICK HIER BENEDEN / ICK HEB GEWEEST ALS GY.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 225, en: HVH.
GDW, blz. 485, nr. [2624].

[2625]ANNO 1752, DEN 30 APRIL, IS DE EERBARE JONGE DOGTER RISKE EGBERTS, DOGTER VAN EGBERT BERENTS, PELMULDER TOT MIDDELSTUM, IN DEN HEERE GERUSTET, VERWACHTENDE DOOR GODTS GENADE EEN ZALIGE OPSTANDING TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 226.
GDW, blz. 485, nr. [2625].

[2626]ANNO 1754, DEN 9 FEBRUARIUS, IS DE EERSAEME JAN HARREMS, IN DER TYT SCHOENMAKER TOT MIDDELSTUM, IN HET 56STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EUWIGEN LEEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Een leest, vergezeld van onderen van een haarmes en een els naast elkaar.486
ZOO HAAST MYNS LEEVENS MIDDAGZON / VOORSPOEDIG ZYNEN LOOP BEGON / BEGON OOK STRAKS MYN STERVEN / HET SCHEIDEN WAS VAN VROUW EN KINT / MAAR DE SULKS BOVEN GOT BEMINT / KAN NOIT GEEN HEIL BERVEN.
GDW, blz. 485, nr. [2626].

[2627]ANNO 1755, DEN 31 MAJUS, IS DE EERSAEME PIETER JANS, IN DER TYT HOLTKOOPER TOT MIDDELSTUM, IN HET 32STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Huismerk nr. 396.
Vers: GDW, nr. 750.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 226.
GDW, blz. 486, nr. [2627].

[2628]ANNO 1758, DEN 17 MAYES, IS D.E. JACOB SYWERTS IN 'T EEN EN ZEVENTIGSTE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN EN LEIT ALHIER TER AARDEN, VERWAGTENDE EEN SAALIGE OPSTANDINGE DOOR ONZEN HEERE JEZU CHRISTO.
Huismerk, nr. 397, vergezeld van de letters I.S.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 226.
GDW, blz. 486, nr. [2628].

[2629]ANNO 1758, DEN 8 NOVEMBER, IS DE EERSAEME JAN KLASEN, IN ZYN LEVENT HUISMAN OP ROSCHOEL, IN HET 52STE JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST.
Bijbeltekst: Job 7:10.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 226.
GDW, blz. 486, nr. [2629].

[2630]DEN 6 AUG. 1760 IS BOUGE WYGMA, HUISVROUW VAN DERK UILLERSMA, IN HAAR OUDERDOM VAN 36 JAAR EN 4 MAANDEN IN DEN HEERE GERUST IN VERWAGTING VAN ZAALIGE OPSTANDING DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 226.
GDW, blz. 486, nr. [2630].

[2631]ANNO 1761, DEN 28 SEPTEMBER, IS DE EERBARE MENSTIE FRERIKS, DE GEWEESENE HUISVROUW VAN WYLEN CORNELIS PIETERS IN HET 67STE JAARS HAARS OUDERDOMS DESER WERELT OVERLEEDEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 226.
GDW, blz. 486, nr. [2631].

[2632]ANNO 1761, DEN 12 DECEMBER, IS D.E. MARIEN EVERTS, DE GEWEESENE HUISVROUW VAN WYLEN JACOB SYWERTS, IN 'T 73STE JAAR HAARS OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Een met twee pijlen van boven naar beneden kruislings doorstoken hart, vergezeld van de letters M.E.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 227. HVH.
GDW, blz. 486, nr. [2632].

[2633]ANNO 1763, DEN 11 SEPTEMBER, IS DE EERSAME FRERIK SYMONS, WOONAGTIG OP DE ROODESCHOOL TOT MIDDELSTUM, IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 49 JAEREN OVERLEEDEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Een zandloper.487
O MENSCH, BEDENK IN 'T LEVEN / TERWYL GY ZYT GEZONT / EN BOUT HET FONDAMENT / OP EENEN VASTEN GROND.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 227.
GDW, blz. 486, nr. [2633].

[2634]ANNO 1764, DEN 20 JANUARIUS, IS DE EERZAME GERRIT DOORNBOS, IN DER TYD WOONAGTIG IN HET KARSPEL MIDDELSTUM, OVERLEDEN ...
Wapen: Huismerk nr. 32.
GDW, blz. 487, nr. [2634].

[2635]ANNO 1767, DEN 20 JANUARIUS, IS DE EERBARE ANNIE ALBERTS, HUISVROUW VAN WYLEN PIETER SIMONS EN LAATST VAN JAN CLASEN, WOONAGTIG TE MIDDELSTUM OP RODESCHOOL, IN DEN OUDERDOM VAN 61 JAAREN EN 3 MAANDEN IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
DIE HIER WEL LEEFT, DIE ZAL OOK WEL STERVEN / EN NAMAALS TOT ZYN TROOST DOOR JESUM CHRISTUM / HET EEUWIG LEVEN ERVEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 227.
GDW, blz. 487, nr. [2635].

[2635A]ANNO 1767, DEN 25 APRIL, IS DE EERSAME DOEWE EVERTS, WOONAGTIG TOT MIDDELSTUM, IN HET 38STE JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST.
IK HAD HYR NOG MAAR WEINIG JAREN / DE WERELT MET HAAR WEDERVAREN / AANSCHOUWD, BEPROEFD EN OOK HET LANT / BEARBEIDT IN DE BOERENSTANT / EN LAAST ... EN HET K ... AIER OF MOST IN 'T GRAF ZYN ... DE ... TE ... DE DOOR MYN DOOTSE RAS / DAT GE ... VLEESCH MAAR IS ALS GRAS / GEDENKT AAN LEVEN OP VERSTERVEN / EN SOEKT IN CHRISTUS TE VER ... WAT OOK IN UW EERSTE TYT / EEN SCHAT, DIE BLYFT ...T VERBLYT / IN NOODT EN DOODT EN AL EEUWIGHEID / EN ... STELT ... EEUWIG R... IN / DOE DAN UW WERK MET ... AF / GY GAAT OOK KORT NA EENZAAM GRAF.
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 487, nr. [2635A].

[2636]ANNO 1768, DEN 14 DECEMBER, IS DE E. GRIETIE FOKKES, DE HUISVROUW VAN KLAAS KORNELIS, WOONAGTIG OP DE ROODE SCHOOL, IN DEN OUDERDOM VAN 36 JAAREN IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 227.
GDW, blz. 487, nr. [2636].

[2637]ANNO 1769, DEN 22 APRIL, IS D.E. ELTIEN BENES, DOGTER VAN BENE JANS EN MARTIEN ANNES, EGTELIEDEN WOONAGTIG TOT TOORNWERT, IN DEN OUDERDOM VAN 36 JAAR OVERLEDEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 228.
GDW, blz. 487, nr. [2637].

[2638]ANNO 1769, DEN 24 MAY, IS DE EERSAME ITIEN GERRITS, HUISVROUW VAN DE EERSAME FRERIK EGBERTS, WOONAGTIG TOT MIDDELSTUM OP DEN DEEL, IN DEN OUDERDOM VAN 58 JAAR IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
Wapen: Een opengeslagen boek.
Vers: GDW, nr. 766.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 228.
GDW, blz. 487, nr. [2638].

[2639]ANNO 1771, DEN 18 JULIUS, IS DE EERBARE LYZABET HARMS, HUISVROUW VAN D.E. CLAES CORNELIS, WOONAGTIG TE MIDDELSTUM OP DE RODESCHOOL, IN HET 29 JAAR HAARS OUDERDOMS OVERLEDEN.488
DE WERELD IS EEN WILDERNIS / DE ZUGT DER OPREGTEN NA GOD IS / ZY LEVEN HIER IN MOEYT EN PYN / HAAR RUST ZAL IN DEN HEMEL ZYN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 228.
GDW, blz. 487, nr. [2639].

[2640]TER GEDAGTENISSE VAN DE EERBAARE TRINTIEN BONNES, DE HUISVROUW VAN DE EERSAAME ENNE PIETERS, PELMULDER TE MIDDELSTUM, OVERLEEDEN DEN 18 FEBR. 1778 EN ZYNDE OUD 22 JAAREN, 1 MAAND, 8 DAGEN.
Wapen: Drie klaverbladen. Schildhouders: twee omziende leeuwen.
AL STOND IK ALS EEN BOOM TE BLOEDEN / VRUGTBAAR IN HET WEELDRIG GROEJEN / DE DOOD SNEED HAAST MY 'T LEVEN AF / DUS MOEST IK NAAR DIT DUISTER GRAF / GEDENK, O MENS, HYR STAAT TE LEESEN / HAAST KAN HET GRAF U DEEL OOK WEEZEN / HET STERVEN IS HYR WEL OP LET / U ALSOWEL ALS MY GEZET.
GDW, blz. 489, nr. [2640].

[2641]ANNO 1779, DEN 4 JULI, IS DE EERBARE ANJE PIETERS, HUISVROUW VAN DERK UILDERSMA, WOONAGTIG OP DE ROODESCHOOL, IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 43 JAAREN IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JEZUS CHRISTUS.
AL DIE OP MY GAAN TREDEN / NEEMT EEN EXEMPEL AAN MY / AL LIG IK HIER BENEDEN / IK BEN GEWEEST ALS GY.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 228. HVH.
GDW, blz. 489, nr. [2641].

[2641A]ANNO 1780, DEN 1 JANUARIUS, IS DE EERSAME KOOPMAN WYBE JACOBS, WOONAGTIG TOT MIDDELSTUM, IN DEN OUDERDOM VAN ZEVEN VIERTIG JAAREN, EEN MAAND EN VIER DAGEN IN DEN HEERE OVERLEEDEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE UIT GENADE ALLEEN DOOR JESUM CH ...
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 489, nr. [2641A].

[2642]ANNO 1780, DEN 3 FEBRUARIUS, IS DE EERBARE JANTIEN SYMONS, DE NAGELATEN HUISVROUW EERSTEMAAL VAN ENNE PIETERS, DAARNA VAN JACOB WYBES EN LAATST DE WEDU. VAN DOUWE EVERTS, IN DER TYD ALLE DRIE PELMULDERS TOT MIDDELSTUM, IN DEN OUDERDOM VAN 64 JAREN OVERLEDEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I een halve adelaar; II huismerk nr. 398.
TWAALF KINDREN IN DEN ECHTENSTAND / VERWEKT AN DEESEN VROUW GODS HANDT / EN DRIEMAAL IN DEN HUIW'LYKS TROUW / BELEEFDE ZY MET BITTER ROUW / DAT TELKENS VOOR HAAR DAALD' IN 'T GRAF / DEN MAN, DIE 'S HEERFN HAND HAAR GAF / WAS VREUGD EN DROEFHEID DUS HAAR LOT / HAAR EEUWIG HEIL ZOCHT ZY IN GODT / DIE ZY TOT HAAR BESTENDIG DEEL / MET MEENIG SUGT BEGEERDE VEEL.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 229. HVH.
GDW, blz. 489, nr. [2642].

[2643]ANNO 1780, DEN 19 APRIL, IS DE EERSAME FRERIK EGBERTS, WOONAGTIG OP DEN DEEL TE MIDDELSTUM, IN HET 83STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN, HOOPENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Een opengeslagen boek.
Vers: GDW, nr. 766.
GDW, blz. 489, nr. [2643].

[2644]ANNO 1790, DEN 27 MAART, IS DEN EERZAME JAN DERKS, WOONAGTIG TOT MIDDELSTUM ALSMEDE OUDERLING VAN DE GEMEENTE, IN HET 73 JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JEZUS CHRISTUS.
Wapen: Drie klaverbladen.
Vers: GDW, nr. 765.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 229.
GDW, blz. 489, nr. [2644].

[2645]ANNO 1792, DEN 8 DECEMBER, IS DE EERBAARE ELTIEN PIETERS, DE HUISVROUW VAN EGGE TAMMES EN 'T LAATST VAN KLAAS JANS, WOONAGTIG TOT MIDDELSTUM IN DE OOSTERBUREN, IN HET 49STE JAER HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, HOOPENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JEZUS CHRISTUS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 229.
GDW, blz. 489, nr. [2645].

[2646]ANNO 1793, DEN 7 APRIL, IS DE EERSAME EVERT SIRPS ELEMA, HOUTKOPER TE MIDDELSTUM, IN HET 67STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUSTET IN HOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDING ALLEEN DOOR JEZUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 111; II drie klaverbladen onder elkaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 229. HVHNVH.
GDW, blz. 489, nr. [2646].

[2647]ANNO 1798, DEN 22 NOVEMBER, IS DE EERSAME LULOF PIETERS, IN LEVEN WOONAGTTG TE MIDDELSTUM TN DE OOSTERBUREN, IN 'T 63STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE OVERLEDEN IN HOOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS.
HIER RUST EEN LANDMAN IN HET GRAF / DIE, TOEN HY 'T LEVEN LEGDE AF / EEN VROUW NALIET EN TWEE PAAR KROOSTEN / AL WIE OOIT 'T LEVEN HIER GENOOT / DIE STARFT GEWIS EENMAAL DEN DOOD / ZOOWEL DEN STERKSTEN ALS DEN BROOSTEN.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 230.
GDW, blz. 489, nr. [2647].

[2648]ANJE LIPPES DOORNBOS, HUISVROUW VAN JAN DERKS, OVERLEED DEN 23 DESEMBER 1798 EN ZY LEID ALHIER BEGRAAVEN.
IK STIERF 78 JAAREN OUD / IK WAS TWINTIG EN ZES MET VREUGDE GETROUWT / VYFTIG EN TWEE ALS VROUW HET HUIS BEDIENT / VIER KINDER HEEFT GOD ONS VERLEENT / NU LEG IK BY MYN ECHTGENOOT / EN VERWACHT HET LEEVEN UIT DE DOOD.
GDW, blz. 489, nr. [2648].

[2649]ANNO 1799, DEN 19 APRIL, IS DE DEUGTZAME VROU AALTIEN WIEBES, DE HUISVROU VAN D.E. JAN HARMS TOT MIDDELSTUM, IN HET 45 JAAR HAARS OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 278, vergezeld van drie klaverbladen, 1 en 2; II een halve adelaar.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 230.
GDW, blz. 489, nr. [2649].

[2650]TER GEDAGTENIS VAN DE EERSAME ALBERT POPKES VAN TORNWERT, DAAR HY 60 JAAR HEEFT GEWOOND EN NA EEN ECHVERBINTENIS VAN 50 JAREN OVERLEED HY IN 82STE JAAR ZYNS OUDERDOMS TOT MIDDELSTUM DEN 17 DECEMBER 1801, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JEZUS CHRISTUS.
N.B. Bij Asingaborg.490
GDW, blz. 489, nr. [2650].

[2651]GEDENKSTEEN VAN D.E. TIES PIETERS, IN LEVEN WOONACHTIG BY DEN DEEL ONDER MIDDELSTUM, DEN 17 OCTOBER 1803 IN HET 64STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Een opengeslagen boek.
Vers: GDW, nr. 1269.
N.B. Bij woning Menthedaweg 10.
GDW, blz. 490, nr. [2651].

[2652]1 MAART 1804 IS DE EERBARE [ANJE] JACOBS, HUISVROUW VAN WYLEN PIETER JANS EN LAATST VAN WYLEN EVERT S. ELEMA, IN ZYN TYD HOUTKOPER TE MIDDELSTUM, IN HET 74STE JAAR HAARES OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST IN HOOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I een zandloper; II drie klaverbladen onder elkaar.
Vers: GDW, nr. 2633, doch in de eerste regel in plaats van IN 'T LEVEN: HET END.
N.B. DTB, nr. 292.
GDW, blz. 490, nr. [2652].

[2653]DEN 15 MAAY 1804 IS DE EERZAME HINDERIKUS WIBBENS, IN LEVEN WOONAGTIG IN DE OOSTERBUREN ONDER MTDDELSTUM, IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 70 JAAREN IN DEN HEERE GERUST IN HOOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUS CHRISTUS.
WEENT NIET MOEDELOOS MYN ECHTVRIEDEN / U PROEFTYD IS OOK HAAST UITGEDIENT / WANT GY ZULT OOK KORT NA DEZEN / NAAST MY IN 'T GRAF TER RUSTE WEZEN.
GDW, blz. 490, nr. [2653].

[2654]HIER RUST DE EERZAAME JONKMAN [JACOB]US WICHERS, ZOON VAN WYLEN DE MEDIC. DOCTER HENRIKUS WICHERS EN TRIENTJE WILLEMS DIKHUIS, ECHTELIEDEN TE MIDDELSTUM, GEBOOREN IN 'T JAAR 1761, GESTORVEN IN DEN VROEGEN MORGEN VAN DEN 9 [JUNI] 1808.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 111; II een vleugel, uitgaand van de deellijn.
HOE ZALIG 'T LOD DER STERVELINGEN / OOK ZYN MOOG, BAART HET MOEDERSMART / DER ... / DER MOEDERHART ... OVERMOGT / TREURT MOEDER, TROOST IS ER IN 'T GEMIS / OM HEM, DIE DENKELYK ZALIG IS.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 231. HVH. Zie: DTB, nr. 293. GDW, nr. 2656.
GDW, blz. 490, nr. [2654].

[2655]A 1809, DEN 25 JANUARY, IS DE EERZAME ALBERT PIETERS, IN LEVEN WOONAGTIG TE MIDDELSTUM, IN DEN HEER GERUST IN DEN OUDERDOM VAN 79 JAREN, JONG GEWEEST OP DE RODESCHOOL, HEEFT NAGELATEN VROUW EN TWEE KINDEREN EN DRIE KINDSKINDEREN, IN HOPE VAN EEN ZALIGE OPSTANDING DOOR JEZUS CHRISTUS.
AL DIE MYN GRAFT KOMT BETREDEN / NEEM EEN EXEMPEL AAN MY / AL LIG IK HIER BENEDEN / IK WAS TEVOREN ALS GY.
GDW, blz. 490, nr. [2655].

[2656]... [AP]RIL 1809 IS DE ... [TR]YNTJE WILLEM[S DIKEM]A, WEDW. VAN WYLEN DE ... E DOKTER HENDERIKUS [WICH]ERS IS OVERLEDEN IN DEN ... OM VAN 72 JAA[R, NA]LATENDE EEN [KIND], HOPENDE GE OPSTANDIN ... JE... CHRISTUS ... GRAFF.
Wapen: Gedeeld: I huismerk nr. 146; II een halve adelaar.
N.B. Aangifte van overlijden 17 april 1809. Zie: DTB, nr. 293.491
GDW, blz. 490, nr. [2656].

[2657]ANNO 1809, DEN 13 SEPTEMBER, IS DE EERBARE ANJE BERENTS, ECHTGENOOTE VAN HINDERIK J. BROUWER TE [MID]DELSTUM IN HET 33STE JAAR VAN HAAR OUDERDOM OVERLEDEN EN LEID ALHIER BEGRAVEN.
MOEST GY IN UWE JEUGDIG LEVEN / DE TOL BETALEN DER NATUUR / ZO VROEG ONS ALLER LOOPBAAN STREVEN / O DROEVE STOND, O BITTER UUR / UW ECHTGENOOT EN DRIETAL KROOSTEN / WAS DIT EEN AL TE ZWARE SLAG / GOD, WENSCH IK, ZAL U T' ZAAM VERTROOSTEN / VOOR EEUWIG IN DEN JONGSTEN DAG.
GDW, blz. 491, nr. [2657].

[2658]DEN 16 OCTOBER 1809 IS DEN EERZAAMEN JAN HARMS, WOONACHTIG TOT MIDDELSTUM, IN LEVEN OUDERLING DER HERVORMDE GEMEENTE ALHIER, IN HET 56 JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, HOPENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JEZUS CHRISTUS.
Wapen: Gedeeld: I drie klaverbladen, 1 en 2; II een halve adelaar.
IK LEIDE LANG EEN TEEREND LEVEN / MAAR EINDLYK DEED DE DOOD MY SNEVEN / MYN LICHAAM RUST HIER IN DIT GRAF / EEN BETER LICHAAM ZAL VERRYZEN / HIER UIT DIT STOF OM EENS TE PRYZEN / DEN GOD, DIE HEM HET LEVEN GAF.
GDW, blz. 491, nr. [2658].

[2659]DEN 4 APRIL 1810 IS DE EERBAARE GEERTRUIT PIETERS, WEDUWE VAN HENDERIKUS WIBBENS, IN LEVEN WOONAGTIG TE MIDDELSTUM, IN HET 69STE JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST, HOOPENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JEZUS CHRISTUS.
WAGT NIET MEER, MYN MAN EN VRIEND / MYN PROEFTYD IS NU UITGEDIEND / EN LIG NU NAAST U IN HET GRAF / EN WALT EEN BETER LEVEN AF.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 232.
GDW, blz. 491, nr. [2659].

[2660]DEZE STEEN BEDEKT HET STOFLYK DEEL VAN DEN EERZAMEN JAN PIETERS KRAAK, OVERLEDEN DEN 10 MAART 1813 OP DE RODE SCHOOL ONDER MIDDELSTUM IN DEN OUDERDOM VAN BYNA 50 JAREN, NALATENDE VROUW EN VYF KINDEREN.
IK PLOEGDE D'AARDE IN DIEPE VOOREN / 'K AANSCHOUWDE HET VEE MET GROOT PLEIZIER / 'K VERGAARDE ROGGE, TARWE, EN KOOREN / MAAR ACH, WAT IS HET SLAAVEN HIER / 'K MOEST NOCHTANS IN DE FLEUR DER JAREN / DOOR VELE DRUK EN SWARE PYN / BENAUWD TEN GRAVE HENENVAREN / DES WERELDS VREUGDE IS MAAR SCHYN.
N.B. Niet neer aanwezig. Vermeld: GSL, blz. 232. Man van Antje Derks Uldersma. Zie: Burgerlijke stand.
GDW, blz. 491, nr. [2660].

[2661]TER GEDACHTENIS VAN DEN EERZAMEN ONNE TOMAS HARTSEMA, GEBOREN DEN 11 JUNY 1745 EN OVERLEDEN DEN 3 JULY 1833 IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 88 JAREN, ZYN DE IN LEVEN BROEDER VAN JAKOB TOMAS, REEDS DEN 26 MAART 1803 HIER TE MIDDELSTUM OVERLEDEN IN DEN OUDERDOM VAN 66 JAREN.
MOEST REEDS VOOR DERTIG JAREN / ZYN BROEDER VOOR HEM SNEVEN / EN DALEN IN HET GRAF / DAN NU KWAM OOK DE TYD / DAT HY HIER UIT DIT LEVEN/ MOEST KEEREN TOT HET GRAF.
N.B. Niet meer aanwezig. Vermeld: HVH.
GDW, blz. 491, nr. [2661].

[2662]ANNO ... SAME EISSE ... RUST INT 79STE ...
N.B. Onder gras. OMJ.
GDW, blz. 491, nr. [2662].

[2662A]N.R. 1511.
N.B. Zie: GDW, nrs. 2612, 2613.492
GDW, blz. 491, nr. [2662A].

[2662B]... OP ... E ... DIE DEUCHT ... GEWESENE ... RBAREN LAM... TOT ... MIDDE ... REN IN ... RWACHTEN ... DINGE IN ...
N.B. Mededeling.
GDW, blz. 492, nr. [2662B].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 13 maart 2023
Naar begin van de pagina