Besloten gezelschappen
IX. BESLOTEN GEZELSCHAPPEN

A. GRONINGEN

1. RECHTSGELEERD GENOOTSCHAP "PRO EXCOLENDO IURE PATRIO"

a. Drinkbeker

[5161]A° MDCCLXVIII EX AERE SOCIET. PRO ZURE PATRIO ETC. PRAESIDE VIRO NOBILISS. GRAY. S.H. AB IDSINGA, SUPR. CURIAE PROVINC. SENATORE.
DER VAD'REN GRYZE WETTEN / GEKUISCHT VAN RACH EN STOF / IN NIEUWEN DACH TE ZETTEN 1 VERDIENT DER VRYHEIDS LOF.
AEDIFICAT NEXUS. Embleem: een muur in opbouw.
AD PEDEM PATRIAE. Embleem: een twaalfdelige maatstok.
LIBERE, SED, RECTE. Embleem: Op een terras een boom, vergezeld aan de rechterzijde van een schietlood, hangend uit de kruin langs de stam.
PRAELUXIT. Embleem: een olielampje.
QUOD TEGATAE FOVEAT DUCIT DE PECTORE FILUM. Embleem: een blad, waarop een zich inspinnende omgewende zijderups [Pro excolendo iure patrio].
Wapen, stadhouder Willem V, omgeven door een lint van de orde van de kouseband waarop HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE: Gevierendeeld: I Nassau; II Katzenellnbogen; III Vianden; IV Dietz. Middenschild: Gevierendeeld: I en IV Chalons; II en III Oranje. Hartschild: Genève. Vergelijk: GDW, nr. 39.
Wapen: Stad en Lande.
N.B. Harten in kwartieren Ommelanden: 1, 3, 5, 2. INTUS HABET QUOD POSCIS. I. CESER FECIT.
N.B. Zilver. GMG, nr. 2489. Afgebeeld: J. W. Frederiks. Dutch silver. IV. The Hague 1961. Nr. 351. HLZ, nr. 209. 1. Ceser = Joseph Seeser. Saco Harm van Idsinga. Zie: RAG, Regeringsboek.
GDW, blz. 909, nr. [5161].

B. MIDWOLDE

1. VRIJMETSELAARSLOGE

a. Drinkbeker

[5162]GEORGIUS WILHELMUS, S[ANCTI] R[OMANI] I[MPERII] COMES A KNIPHAUSEN / D[OMI]N[US] NIENORTAE AC TERRITORII VREDEWOLDIAE HANC AQUILAM / GEMMIS DISTINCTAM AETERNAE SACRAVIT MEMORIAE, ORDINAVITQUE / UT CRATER ILLE, RUTILIS RADIANS ALIS, REFERENS INSIGNE PERVETUSTAE / GENTIS ORTIAE, QUAE NUNC NIENORTIA NUNCUPATUR, PERPETUE MANEAT / 15ENES ARCIS NIENORTI AC TERRITORII VREDEWOLDIAE PER ILLUSTRES / DOMINOS; DEDICATUM INSIGNE HOC POCULUM ANNO MDCXCVII. I.M. POCULA CHRYSOLITHIS DISTINCTA ATQUE ASPERA SIGNIS / QUAE IOVIS ARMIGERUM VASA IMITANTUR AVEM / CUM NINORTANAE REFERANT INSIGNIA GENTIS / ARCI SACRAVIT, POCULA LURE COMES.
N.B. Zilveren beker 'Mengvat', van binnen verguld, geborgen in zilveren adelaar met opgeheven vlucht, de adelaar bezet met granaten van rose tot paarse kleur, voetstuk ingelegd met granaten, turkooizen en amethisten. Adelaar, zowel embleem uit wapen van huis Nienoord als van evangelist Johannes, herkenningsteken van toenmalige vrijmetselaar. Vergelijk: GDW, nrs. 3425, 3446, 4544. Beker behorend bij huis Nienoord en dientengevolge niet vermeld in inventarissen van bezittingen van bewoners. Zie: RAG, Archief Nienoord, inv. nr. 647. Omstreeks overlijden van Ferdinand Folef von Inn- und Kniphausen, 12 mei 1795, nog ter plaatse aanwezig. Zie: KGO, blz. 303, 108a, 242. Sedert 1851 of eerder in bezit van hertogen van Devonshire te Chatsworth, Bakewell [Engeland]. Zie: Oude luister van het groninger land. [Tentoonstellingscatalogus] Groninger museum voor Stad en Lande. 1961, nr. 144. Het 'mengvat', met schroefdraad aan liprand voor bevestiging in inwendige des vogels, is wegens deze scherpe bovenrand niet voor aangenaam gebruik geschikt en evenmin daarvoor bestemd. Afgebeeld: Oude luister, voornoemd.910
GDW, blz. 909, nr. [5162].Contact


Bron: A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814
(Assen/Amsterdam 1977), met aanvullingen en correcties door R.H. Alma.
Met dank aan Elibert Datema voor het scannen en ocr'en.
Aanvullingen en correcties graag naar mailredmeralmanl.Laatst bijgewerkt 6 mei 2012
Naar begin van de pagina