Vorige Kwartierstaat van Tryntje Popkes (1721-na 1752) VolgendeTerug
8736 8738 8740 8742 8744 8746 8748 8750 8752 8754 8756 8758 8760 8762 8764 8766
8737 8739 8741 8743 8745 8747 8749 8751 8753 8755 8757 8759 8761 8763 8765 8767
4368 4369 4370 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383
Bartelt
Popkes
Tonnys
N.N.
Eise
Bartholomeus
Reert
Menckes
Reert
Aepkes
landbouwer te Weiwerd landbouwer te Lutjewolde landbouwer op de Haver te Jukwerd
* ca. 1590
23-8-1666
Weiwerd
na 1635 vr 1638 vr 1638
× vr 1621
2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191
Popke
Bartelts
Renske
Clasens
Tonnis
Jurjens
Heebeltien
N.N.
Hillebrant
Jacobs
Ida
Eisens
Mencke
Reerts
Martien
Reerts
landbouwer en ouderling te Middelbert landbouwer, ouderling en diaken te Middelbert landbouwer te Lutjewolde landbouwer in het Reidland
van Weiwerd * ca. 1623
Middelbert mei 1688
van Middelbert
1694
na 1701 29-3-1696
Middelbert
van Loppersum van Lutjewolde van de Haver
vr 1675
van Jukwerd
× Middelbert 21-10-1649 × Bedum 21-3-1635 × Bedum 11-9-1656
1092 1093 1094 1095
Claes Popkes Tryntie Tonnis Jan Hillebrants Jeye Menckes
landbouwer te Middelbert landbouwer te Bedum
~ Middelbert 19-1-1657
1694
~ Middelbert 13-11-1653
na 1691
van Lutjewolde ~ Bedum 16-1-1657
na 1713
× Middelbert 8-10-1688 × Onderwierum 20-10-1679
546 547
Popke Bartelds Jeyke Jans Hillebrands
landbouwer in het Reidland
~ Middelbert 3-3-1689 1722/1731 ~ Bedum 2-10-1698 na 1731
× Bedum 5-12-1717
273
TRYNTJE POPKES
~ Bedum 1-12-1721 na 1752
× Bedum nov. 1738 Cornelis Hindriks, landbouwer in het Reidland, ~ Noordwolde 18-10-1711 Bedum mei 1752, zoon van Hindrik Pieters en Gepke Klaassen
Home